TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej Hinnerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup"

Transkript

1 Økonomifunktion Skovvej Hinnerup Tlf Fax TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET Sagsnr Cpr.-/CVR-nr. Dokument nr Sagsbehandler Karen Ryegaard FOR ÅRET 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. INDLEDNING SUPPLEMENTSPERIODE TIDS- OG AKTIVITETSPLAN FOR ADMINISTRATIONENS UDARBEJDELSE AF REGNSKABET FOR TIDSPLAN FOR ØKONOMIUDVALGETS OG BYRÅDETS BEHANDLING AF REGNSKABET FOR OBLIGATORISKE OVERSIGTER OG BILAG...7 Udgiftsregnskab...7 Øvrige oversigter og redegørelser BEMÆRKNINGER OVERSIGT OVER ANLÆGSARBEJDER ÅRSBERETNING...8 2

3 1. INDLEDNING Denne tidsplan og retningslinjer skal danne grundlag for regnskabsaflæggelsen for I henhold til 45 i Lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til byrådet så betids, at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj Tidspunktet for afgivelse af regnskabet til revisionen er af Økonomi- og Indenrigsministeriet rykket 1 måned. Dette medfører, at hele tidsplanen for aflæggelse af regnskabet er rykket frem. Fremrykningen af regnskabsaflæggelsen kan give forskydninger i det første år, idet den kortere supplementsperiode kan betyde at ikke alle fakturaer m.v. når at komme med i regnskab Det betyder, at der vil være fakturaer m.v., der først blive betalt i Forskydningen forklares det første år under ændret regnskabspraksis. I henhold til Favrskov Kommunes Principper for økonomistyring, afsnit 6.1 er direktøren for Job og Økonomi ansvarlig for, at der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den årlige regnskabsaflæggelse. For så vidt angår områder, for hvis revision, der ved lov eller på anden måde er fastsat særlige tidsfrister, eller hvor særlig behandling er påkrævet, skal specialregnskaber med dertil hørende regnskabsforklaringer udarbejdes til de tidspunkter og med det indhold, som er gældende herfor. Arbejdet med udarbejdelsen af regnskabet for Favrskov Kommune berører ikke alene Økonomi og Løn, men også chefer, ledere og medarbejdere i kommunens forvaltninger. Regnskabsaflæggelsen medfører dermed et træk på ressourcer på tværs af hele organisationen. 2. SUPPLEMENTSPERIODE Den regnskabsmæssige supplementsperiode udløber den 15. januar 2015, hvilket vil sige, at der i tiden 1. januar januar 2015 kan foretages bogføring af de sidste fakturaer, der vedrører regnskabsåret Opmærksomheden henledes også på, at Favrskov Kommune hvert år har en forsupplementsperiode, der går fra december. I denne periode kan der bogføres bilag vedrørende nyt regnskabsår. Det vil sige, at der fra 1. december 2014 kan bogføres i regnskabsår Periodiseringen af fakturaer og udsendelse af egne fakturaer er meget vigtig - med henblik på at aflægge et retvisende regnskab. 3

4 3. TIDS- OG AKTIVITETSPLAN FOR ADMINISTRATIONENS UDARBEJDELSE AF REGNSKABET FOR 2014 Nedenstående tidsplan er en overordnet tidsplan for regnskabsaflæggelsen. BDO Kommunernes Revisions materialeplan vil blive brugt til at fordele de detaljerede opgaver. Dato Aktivitet Ansvarlig 15/ Anlægskartoteket: Indrapportering til regnskabsafdelingen vedr. køb og salg foretaget i 2014 bogført på driftskonti. Herudover indberetning af aktiver skrottet i Budgetansvarlige Materiale hertil udsendes i løbet af oktober /1-15/ Supplementsperiode: Bogføring af fakturaer, der vedrører regnskabsåret 2014 og øvrige ind- og udbetalinger vedr kan foretages i denne periode / Afslutningsposteringer/færdiggørelse: De enkelte områder færdiggør deres respektive regnskabsområder. I perioden må der kun foretages omposteringer af allerede bogførte bilag samt afslutningsposteringer. Alle Fastlægges i materialeplan Evt. betaling af faktura må kun foretages, i samarbejde med regnskabsafdelingen / Omkonteringer vedr. anlægsarbejder Omkontering må kun foretages efter aftale med budgetafdelingen. Inden 31/ Anlægsregnskaber: Indrapportering af status over årets anlægsaktiviteter (igangværende og afsluttede anlæg). Budgetansvarlige Materiale hertil udsendes primo januar. 16/1 15/ Afstemninger I forbindelse med regnskabsafslutningen skal der foretages en afstemning af samtlige mellemregningskonti samt berigtigelse af eventuelle differencer m.v. Afstemningssvarlige 1 15/ Økonomi og Løns afslutningsposteringer Økonomi og Løn 4

5 12/ Sektorbeskrivelser og ledelsens årsberetning: Sektorbeskrivelser Sekretariatscheferne laver oplæg til sektorbeskrivelser. (Maks. 3 sider pr. udvalg) udsender primo januar skabeloner, der indeholder budgetbeløb opdelt på politikområder. påfører regnskabstallene, når alle posteringer er gennemført. Sekretariatscheferne Ledelsens årsberetning 16/ Direktionen behandler ledelsens årsberetning og sektorbeskrivelser 28/ ALLE afstemninger sendes til regnskabsafdelingens postkasse: Sekretariatschefen/borgmestersekr. Afstemningsansvarlige 1/ Oversigt over tillægsbevillinger Budgetafdelingen 1/2-15/ Opgørelse af overførsel af drift- og anlægsbevillinger Budgetafdelingen Udarbejdelse af anlægsoversigter både afsluttede og ikke-afsluttede anlæg. Ved anlægsarbejder på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Inden 15/ For ikke afsluttede anlægsarbejder udarbejdes en redegørelse for arbejdets hidtidige tekniske og regnskabsmæssige forløb, samt en vurdering af, om bevilling og tidsfrister kan overholdes. Specielle bemærkninger: Budgetafdelingen udfærdiger i samarbejde med de budgetansvarlige specielle bemærkninger til regnskabet. Budgetafdelingen 1 15/ Udarbejdelse af årsberetning og bilagsdel 7/ Direktionen behandler årsberetning 13/ Årsberetning på borgmestermøde 10/ Samling af det samlede regnskab til politisk behandling. 5

6 4. TIDSPLAN FOR ØKONOMIUDVALGETS OG BYRÅDETS BEHANDLING AF REGNSKABET FOR 2014 Dato Aktivitet Ansvarlig 21/ Økonomiudvalget behandler årsberetning for fremsendelse til byrådet. (DIR 7/ OG BD 13/4 2015) 28/ Byrådet behandler årsberetning med tilhørende bilag. 18/ Økonomiudvalget godkender regnskabet og behandler revisionsberetning (DIR 3/ og BD 10/8 2015) 25/ Byrådet godkender regnskabet og behandler revisionsberetning 6

7 5. OBLIGATORISKE OVERSIGTER OG BILAG Regnskabet skal i henhold til de autoriserede regler indeholde nedennævnte oversigter og bilag: Udgiftsregnskab a) Regnskabsopgørelse b) Finansieringsoversigt c) Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger d) Regnskabsoversigt e) Bemærkninger til regnskabet f) Anlægsregnskaber g) Anvendt regnskabspraksis h) Balance i) Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser j) Personaleoversigt k) Udførelse af opgaver for andre myndigheder 6. BEMÆRKNINGER Der skelnes mellem generelle og specielle bemærkninger, der indgår som en del af beretningen, hvor de generelle bemærkninger retter sig mod hovedforudsætninger og de specielle bemærkninger indeholder mere dybtgående redegørelser. De generelle bemærkninger I de generelle bemærkninger, der skal foreligge ved regnskabets aflæggelse, må såvel planlægningsforudsætningerne som de anvendte pris- og lønskøn sammenholdes med den faktiske udvikling. Ved at sætte planlægningsforudsætninger og de anvendte pris- og lønskøn i relation til den faktiske udvikling, sammenholdes forventningerne på tidspunktet for budgetvedtagelsen med nogle rent statistiske oplysninger. Der redegøres i grove træk for afvigelser og disses betydning for regnskabet. De generelle bemærkninger udfærdiges hovedsagelig af Økonomi og Løn. De specielle bemærkninger De specielle bemærkninger har først og fremmest til formål dels at belyse, hvorvidt og i hvilket omfang årsbudgettet er overholdt, dels at forklare eventuelle afvigelser mellem budget- og regnskabstal. 7

8 Det skal i denne forbindelse oplyses, at der også skal udfærdiges bemærkninger vedrørende ikke forbrugte rådighedsbeløb, indeholdende oplysning om grunden til, at det omhandlede anlægsarbejde ikke er udført. Budgetafdelingen udfærdiger bemærkninger i samarbejde med de budgetansvarlige. Bemærkningerne afleveres til regnskabsafdelingen senest den 15. marts OVERSIGT OVER ANLÆGSARBEJDER Ved årsregnskabsafslutningen udarbejder budgetafdelingen, på baggrund af anlægsregnskaber udarbejdet af budgetansvarlige, en oversigt over afsluttede og ikke afsluttede anlægsarbejder. For ikke afsluttede anlægsarbejder udarbejdes en redegørelse for arbejdets hidtidige tekniske og regnskabsmæssige forløb, samt en vurdering af, om bevilling og tidsfrister kan overholdes. 8. ÅRSBERETNING Kommunens officielle regnskab vil blive udfærdiget i form af en årsberetning. Årsberetningen vil få følgende indhold: Generelle bemærkninger/økonomisk overblik, herunder f.eks. aftaler om økonomi, regnskabsresultat, udvikling i skat, befolkning og personale, Generelle bemærkninger udfærdiges af Økonomi og Løn. Sektorbeskrivelser skal indeholde fagområdernes overordnede bemærkninger vedr. udgiftsområderne. Sektorbeskrivelserne udfærdiges af sekretariatscheferne. Sektorbeskrivelser afleveres til regnskabsafdelingen senest 12. februar Nøgletalsdel og resultatopgørelse med tilhørende noter er opstillinger der udfærdiges af regnskabsafdelingen. Økonomi og Løn, 7. oktober 2014 Asbjørn Friis-Jensen Direktør for Job og Økonomi 8

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kommunal regnskabspraksis i forhold til. regnskabspraksis for private virksomheder

Kommunal regnskabspraksis i forhold til. regnskabspraksis for private virksomheder Kommunal regnskabspraksis i forhold til regnskabspraksis for private virksomheder Notat til medlemmer af Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune, Centralforvaltningen, Økonomiafdelingen

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere