Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012"

Transkript

1 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne Onana Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 Artskonto Budget Q1 Budget Q2 se Afvigelse 12 Salg af varer og tjenester (eksternt) Salg af varer og tjenester (internt på KU) Overhead (overførsler VT) Diverse indtægter Intern budgetfordeling VIP-gruppen (fastløn) DVIP-gruppen (timeløn) TAP-FU-gruppen (fastløn) DTAP-FU-gruppen (timeløn) TAP-ADM-gruppen (fastløn) DTAP-ADM-gruppen (timeløn) Rejser og repræsentation Materialer og tjenester Udstyr Bygninger Diverse drift Renteomkostninger Total

2 Prognose: Q2-Budget sammenlignet med Q1-Budget SIDE 2 AF 5 Indtægter Indtægterne stiger samlet med kr i Q2 budgettet Kr vedrører flytning af frikøb i budgettet fra VIP løn til 12. Salg af varer og tjenester (eksternt) da der skrives faktura til ekstern partner. Kr kommer fra LARM s interne bevilling fra rektor, som blev overført til IKK i 2011, men udgiftsføres i 2012 for størstedelens vedkomne og dækker administrationsbidrag. Kr skal fratrækkes som følge af mindre budgetteret overhead fra ekstern virksomhed. Kr vedrører frikøbsmidler, som overføres direkte fra ekstern partner og ikke var med i Q1-budget. Kr omhandler 19 intern budgetfordeling, hvoraf kr udgør ph.d. rejsebevillinger, og kr til starttilskud af 3 nye ph.d. inklusiv drifts-og vejledningsmidler fra efterårssemestret. Kr er fra tap-lønforhandlinger 2011 samt ferieafregning af gammel ordning med fleks medarbejder finansieret af fakultetet. Løn Lønbudgettet stiger samlet med kr i Q2 budgettet Kr vedrører flytning af frikøb i budgettet fra VIP løn til 12. Salg af varer og tjenester (eksternt) da der skrives faktura til ekstern partner. Kr i VIP løn omhandler LARM s budget for rektors interne bevilling overført i 2011 til IKK

3 Kr skyldes en fejl vedr. post doc s orlov tilbage fra 2009 og en anden post doc s forlængelse i forbindelse med sygemelding. kr drejer sig om IKK s medfinansiering af 2 nye post doc forventet fra september. Kr for DTAP-FU dreje sig om LARM s budget for rektors interne bevilling overført i 2011 til IKK Kr er mindre reguleringer i TAP-FU modregnet TAP-ADM samt anciennitetstillæg i både VIP og TAP grupperne. SIDE 3 AF 5 Drift Samlet stiger driftsbudgettet med kr i Q2 budgettet. Art 31 rejser og repræsentation hæves med hvoraf kr er bevilliget under art 19 intern budgetfordeling til ph.d. rejser fra fakultetet, kr angår LARM s budget for rektors interne bevilling overført i 2011 til IKK og kr der flyttes fra art 35 Diverse drift, da størstedelen af de budgetterede bevillinger forventes forbrugt her. Art 32 Materialer og tjenester forhøjes med kr fra LARM s budget for rektors interne bevilling overført i 2011 til IKK Art 35 Diverse drift falder med kr som fremkommer ved at kr flyttes til art 31 Rejser og repræsentation modregnet kr som er LARM s administrationsgebyr fra rektors medfinansiering af LARM, der blev overført til IKK i Periodens resultat: Regnskab ÅTD set i forhold til budget Q2 I 2. kvartalsrapportering vil kun afvigelser på +/- 3 procent under 39 % eller over 45 % blive kommenteret idet rapporteringen foretages på baggrund af regnskabstal fra maj 2012

4 Artskonto Budget Q2 Regnskab ÅTD % af budget SIDE 4 AF Q Salg af varer og tjenester (eksternt) ,7% 13 Salg af varer og tjenester (internt) ,4% 17 Overhead (overførsler VT) ,9% 18 Diverse indtægter ,2% 19 Intern budgetfordeling ,3% ,2% 1 VIP-gruppen (fastløn) ,8% 2 DVIP-gruppen (timeløn) ,6% 5 TAP-FU-gruppen (fastløn) ,9% 6 DTAP-FU-gruppen (timeløn) ,4% 7 TAP-ADM-gruppen (fastløn) ,4% 8 DTAP-ADM-gruppen (timeløn) ,9% ,6% 31 Rejser og repræsentation ,8% 32 Materialer og tjenester ,5% 33 Udstyr ,5% 34 Bygninger ,8% 35 Diverse drift ,3% ,6% 51 Renteomkostninger ,4% ,4% Total Ad 12) Salg af varer og tjenester (eksternt) ÅTD bogføring dækker første ½ års indbetalinger til ÅU og lokaleudlejning på afd. for musik i Klerkegade samt faktureret frikøb til eksterne partnere. Ad 13) Salg af varer og tjenester (internt) Der vil ske en regnskab teknisk bogføring af LARM s bevilling fra rektoroverført i 2011 til IKK i juni. Ad 17) Overhead (overførsler VT) Henvisning til kommentarer til VT50/60 fra Anne-Grete B. Pedersen Ad 18) Diverse indtægter Der er endnu ikke realiseret tab vedr. ekstern virksomhed som bogføres her. Ad 19) Intern budgetfordeling Henvisning til vedhæftet ark IKK19110 forventning Q2-2012

5 Ad 5) TAP-FU-gruppen (fastløn) Der er en medarbejder på orlov og fejl vedr. bogføring i løngruppe TAP-FU og TAP-ADM (løn lover at rette i løbet af juli) SIDE 5 AF 5 Ad 6) DTAP-FU-gruppen (timeløn) Afvigelse er forårsaget af at årets tutorer først lønnes i næste måned (juni) Ad 8) DTAP-ADM-gruppen (timeløn) Afvigelsen skyldes at bogføring er forskudt i forhold til kvartalet og der først er ansat 2 faste stud medhjælp i april. Ad31) Rejser og repræsentation Phd rejser medtages først i budgettet efter bevilling fra fakultetet og almindelig forskydning i rejseafholdelse i forhold til kvartalsrapporteringen. Ad 32) Materialer og tjenester Afvigelsen beror hovedsageligt på, at der ikke er modtaget faktura for telefoni og samarbejdsaftale med DPU for 2. kvartal i maj. Ad 33) Udstyr Afvigelsen hænger primært sammen med manglende faktura vedr. kopi afgift. Ad 35) Diverse drift Mindre afvigelse som skyldes at der vil ske en regnskabsteknisk bogføring i juni af LARM s bevilling fra rektor overført i 2011 til IKK. Kommentarer til intern virksomhed VT10 IKK hæver sit budgetterede underskud med kr som alt overvejende skyldes at IKK har udgiftsbudgetteret iflg. LARM s projektkoordinator, rektors medfinansiering af LARM overført i 2011 med kr til afholdelse i Der mangler stadig kr af denne bevilling, som pt. forventes forbrugt i De sidste kr er frikøbsmidler som nævnt under budgetkommenteringen. IKK afventer stadig afklaring af, hvordan finansieringen til flytningen af de studieadministrative opgaver fra fakultetet til instituttet skal foregå, og forventer derfor en indtægtsstigning i den forbindelse ved næste kvartalsrapportering.

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q1 2014 (intern

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår Årsrapport Slow Food Convivum Nordsjælland - København 5. regnskabsår Periode: 1. april 2009 til 31. marts 2010 Årsrapport 2009-2010 Slow Food Convivum Nordsjælland - København STAMOPLYSNINGER: Slow Food

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring Bilag 4 RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere