Nr. 1 Marts Brugerdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Marts 2008. Brugerdreven innovation"

Transkript

1 Nr. 1 Marts 2008 Brugerdreven innovation

2 Indhold Innovation er brugerdreven Niels Henrik Helms, Knowledge Lab 4 Hovedprincipper for brugerdreven innovation Kristina Risom Jespersen, Aarhus Universitet 7 Hvad er brugerdreven innovation? Lasse Juel Larsen, Knowledge Lab 9 Menneskelig oversættelse af kreative ideer Anette Grønning, Knowledge Lab 12 Devising og innovation Bent Nørgaard, Center for Kunst og Videnskab, SDU 16 NFBi - Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation Jacob Rolf Jensen, Alexandra Instituttet A/S 19 Maritimt potentiale - Lokal innovation Esben Schøler, Greennovation 21 Er brugerdreven innovation borgerdreven innovation? Stefan Birkebjerg Andersen, Udviklingsforum Odense 23 Med på kanten... Kantskribent i dette nummer er Morten Thanning Vendelø, CBS 25 When I say that innovation is being democratized, I mean that users of products and services both firms and individual consumers are increasingly able to innovate for themselves. User-centered innovation processes offer great advantages over the manufacturer-centric innovation development systems that have been the mainstay of commerce for hundreds of years. Users that innovate can develop exactly what they want, rather than relying on manufacturers to act as their (often very imperfect) agents. Moreover, individual users do not have to develop everything they need on their own: they can benefit from innovations developed and freely shared by others. Kilde: Eric von Hippel: Democratizing Innovation p. XVIII (2005) ISSN: årgang. OnEdge udgives af Knowledge Lab DK. Magasinet udkommer tre gange årligt. Redaktion: Niels Henrik Helms, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M, Layout og desktop: Lise Agerbæk. Tryk: one2one, Odense. Oplag: Fotos: istock og Maysound

3 Innover! Dette nummer af OnEdge handler om brugerdreven innovation, og det er der rigtig meget, der gør for tiden. Innovation og især brugerdreven innovation bliver set som svaret på en række af de helt store udfordringer, som vores samfund står midt i. Det er den tilgang, vores virksomheder skal bruge for at finde deres nicher i en globaliseret økonomi, samt et væsentligt træk ved den modernisering og udvikling af velfærdsstaten, som kvalitetsreformen danner ramme om. Brugerdreven innovation defineres ofte som spørgsmålet om at afdække og nyttiggøre erkendte og ikke-erkendte behov hos brugerne. Det er nok en lidt begrænset læsning af behovsproblematikken, og uden at genoplive 1970 ernes udredninger af teorierne om de menneskelige behov, så vil vi understrege, at behov ikke er konstante, men dynamiske og at brugerdreven innovation for os derfor mere handler om at indgå i udviklingsfællesskaber mellem brugere, udviklere og forskere, end om at finde ind til brugernes latente behov. Netop samspillet er ofte nøglen til udvikling af ny viden, derfor præsenterer vi også en række forskellige tilgange til brugerdreven innovation, hvor mangfoldigheden kan give indsigt i og forhåbentlig inspiration til innovationsprocesser. På Knowledge Lab har vi defineret vores tilgang til forskning og udvikling, som forskningsbaseret brugerdreven innovation, så vi mener, at vi er en af first moverne på feltet, og vi indgår gerne i udviklingsmæssige og forskningsmæssige sammenhænge, hvor der er fokus på innovation og it. Vi har her undladt mere systematiske oversigter over forskellige teorier om og metoder til brugerdreven innovation. Her vil vi henvise til de mange udmærkede håndbøger, som pt. publiceres. Vi vil også gerne henvise til Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation: og selvfølgelig vores egen hjemmeside: Tak til bidragsyderne og god fornøjelse med læsningen. Niels Henrik Helms, Direktør, Knowledge Lab ISBN (Kan downloades fra

4 Innovation er brugerdreven! - Niels Henrik Helms direktør, Knowledge Lab Kreativitet og innovation på dagsordnen Brugerdreven innovation er blevet svaret på mange af de udfordringer, som vores moderne samfund står overfor. Det er skrevet ind i såvel regeringsgrundlaget som i de forskellige tiltag, som skal ruste Danmark i forhold til globaliseringen. Vi har ifølge argumentationen her en række særlige forudsætninger: samspillet mellem virksomhederne, samspillet mellem forskning, virksomheder og fx erhvervspolitiske tiltag, den særlige danske designtradition. Samtidig er det netop innovationen og især den brugerdrevne innovation, som giver og i særdeleshed skal give Danmark en rolle i en globaliseret økonomi. Innovation er altså for alvor blevet sat på dagsordnen og samtidig også kreativitet. Noter 1. Bojesen, Anders (2004): Context Matters. (Bojesen, Anders Content Matters Working Paper 2/2004 LOK Research Centre and Copenhagen Business School 2. Her tænkes først og fremmest på økonomen Joseph Alois Schumpeter, som Drucker er meget influeret af. I dennes økonomiske cykler er det netop innovationen, der sættes fokus på. Og det var også fx. Schumpeter, der introducerede begrebet entrepreneurship (Unternehmergeist). Generelt udtrykker brugerdreven innovation det grundvilkår, at det er den enkelte, der i det hyperkomplekse samfund bliver den afgørende og den værdiskabende instans. Dermed mener jeg, at innovationen skal give mening specifikt i forhold til den enkelte bruger. Den enkelte skal samtidig være skabende, ja kreativ. I denne betydning kan begrebet kreativitet føres tilbage til den middelalderlige kristne brug af ordet, hvor creare betød Guds særlige skaberværk, sådan som vi kender det fra begreber som fx kreaturer. Det at skabe noget af intet! Senere er kreativitet blevet til det særlige, som kunstneren i en romantisk udlægning af professionen kunne. I dag bliver kreativitet og innovation udlagt ikke som en særlig mulighed for den unikke enkelte, men som et grundvilkår for det at være menneske. Vi skal alle som kunstneren være noget særligt, vi skal være unikke, idet kun vores særlige unikhed gør os nyttige i samfundslivet i almindelighed og arbejdslivet i særdeleshed. Vi bliver således ikke længere inkluderet ved at være som de andre, men ved at blive noget særligt. Kreativiteten er derfor ikke forbeholdt de særligt udvalgte, men den unikke os alle! Vi er brugerne, det er os, der ved. Det gælder i forhold til markedet, det gælder i arbejdslivet, hvor vi med hjælp af japansk managementteori forsøger at forene medarbejdernes innovationspotentiale med øget effektivitet. Både kreativitet og innovation er begrebsmæssige flydere, der som William E. Conally udtrykker, er: essentially contested, begreber uden egentlig begrebslig kerne, som løbende indgår i og er afsæt for konflikt og diskussion i forhold til betydning, indhold og begrænsninger 1. Men som er vigtige i forhold til at forstå og udvikle nye diskurser i samfundet. Når vi taler om innovation, vil det selvfølgelig sige, at der er tale om noget, der er nyt. Det kan være i forhold til det, der hidtil er blevet produceret, måden det bliver markedsført eller brugt på. Globaliseringen og adgangen til tilsyneladende uendelige mængder af forskellige produkter, goder og til en mangfoldighed af forskellige bud på det gode, det sunde og det spændende liv. Men til trods for denne mangfoldighed mainstreamer globaliseringen vores kultur og herunder også vores forbrug. I den sammenhæng bliver det afgørende at kunne skille sig ud og fortsat at kunne skille sig ud. Og viden og ny viden om, hvordan noget gør en forskel, finder vi ikke nødvendigvis hos hverken forskere eller i udviklingsafdelingerne eller hos trendspotterne, men hos brugerne. Det er den læreproces, som både forskere og virksomheder ofte i fællesskab er ved at forstå. Innovation kan betragtes som en systematisk måde at transformere kreativitet til noget operationelt. Dette noget skal helst også kunne markedsføres og sælges. Etymologisk kan innovation føres tilbage til latin: at indføre noget nyt. Men i vores anvendelse af begrebet, må det især henføres til nyere amerikansk managementtænkning om end denne tænkning har stærke europæiske rødder 2. Peter Drucker (1993:27) skriver i Innovation and Entreprenurship: 4

5 Innovation is the specific instrument of entrepreneurship the act that endows resources with a new capacity to create wealth. Innovation indeed creates a ressource: There is no such thiming as a ressource until man finds use for something in nature thus endows it with economic value Vi kan altså opsummerende sige, at hvor kreativitet er at skabe verden, så handler innovation om at erobre verden. Innovatoren og innovationsmodeller Når vi taler om kreativitet og innovation, tænker vi ofte på den visionære og geniale, der trods modstand og trængsler når frem med sit geniale produkt: Edison med sin glødelampe, Mads Clausen med sin termostat eller Tim Berner-Lee med internettet. Denne forståelse tilskriver den finske innovationsforsker Ilkka Tuomi vore jødiskkristne kulturarv. Vi konceptualiserer her innovation ud fra biblens skabelsesberetning. Ilkka Tuomi kalder dette den heroiske innovationsmodel, hvor det er den geniale med masterplanen, der ved, hvad der skal skabes og hvordan. Det er en model, som dels ligger som en del af vores arketyper og som dels genskabes. Den kan fx dagligt genses på Discovery Channel, hvis det er en del af den tvpakke, man har. Her bliver historierne om store forskere og innovatorer genfortalt. Men hvis vi skal følge Tuomi, skal vi lægge mere vægt på den kombinatoriske og den organiske model for innovation, hvor forskellige kompetencer og udviklinger bringes i spil med hinanden, og hvor innovation bliver synliggjort som det det er, nemlig en social proces (se Tuomi, 2006). Samtidig viser vores lokale undersøgelser af forskellige innovationspraksisser (se artikler andetsteds i dette magasin), at den enkelte, den geniale og visionære ikke bare spiller en rolle, men har en afgørende betydning for innovationsprocessen. Det kan være som aktøren i centrum af processen, som personliggør fremdriften, 5

6 visionen og strukturen. Eller det kan være som coachen, der sidder på sidelinjen og interagerer med og inspirerer processen. Vi kan her tale om forskellige typer af interaktion i forhold til innovationsprocesser. I det første tilfælde er der tale om Edisons værksted, hvor den dygtige innovator er på banen konstant for ikke alene at skabe nye produkter, men også for at udvikle markedet, sætte tingene på dagsordnen, så beslutningstageren forstår det hensigtsmæssige og værdifulde ved produktet og beslutningstageren kan her være både politikeren, der sætter nye servicetiltag på dagsordnen eller forbrugeren, der i et splitsekund vælger en ny type produkt i supermarkedet. Når vi taler om coachen, er der mere tale om netværkskonstruktioner, hvor coachen er optaget af at stille de rigtige spørgsmål, at sammenholde udviklinger med sine erfaringer og især af, hvordan de rigtige kompetencer hele tiden kommer i spil med hinanden. Men de forskellige innovatorer er altid optaget af, hvordan brugeren kommer i spil i forhold til innovationsprocessen. Innovation og forskningen Innovation er og sker i en social praksis. Det er et samspil mellem tid, sted, aktører og teknologi. Det skal forstås på den måde, at opfindelse af nye produkter ofte ses som det at udvikle en veldefineret fysisk genstand, hvis brug og anvendelse giver sig selv. Men selve den fysiske genstand ændrer sjældent noget i sig selv. Det er først i en social praksis, at der sker en meningstilskrivelse, og vi så at sige finder ud af, hvad dette eller hint skal bruges til. Innovationsprocessen kan struktureres på vidt forskellig vis, men den vil næsten altid være en bevidst kombination af åbne og lukkede processer. Hvor kreativiteten i de åbne processer understøttes, mens fremdriften garanteres gennem de lukkede processer. Samtidig er det tydeligt, at innovation er konkret, brugeren skal afprøve den, have mulighed for at artikulere sine interesser, og ofte kommer idéen fra slutbrugeren, men ikke altid. Tanken om at finde ukendte markedsinteresser er ofte illusorisk markeder findes ikke, de skabes. Derfor kan indledende undersøgelser af fx etnografisk karakter være en god ide, men ofte vil det være en lille del af innovationsprocessen, hvor løbende involvering af brugerne undervejs i processen har ligeså stor og ofte større betydning og berettigelse. Videnssamfundets viden er ikke (kun) den konkret kodificerede og måske videnskabeligt validerede viden, men i lige så høj grad vidensskabende processer og nye samspil, som overskrider den eksisterende viden. Det er nye måder at tænke eksisterende teknologier, forretningsmodeller og sociale samspil på. Vi kan kort, men radikalt sige, at innovation altid er brugerdreven. Udviklingsafdelinger, forskningsenheder med videre kan skabe nye teknologier, nye måder at gøre ting på, men hvis brugerne ikke tager tingene til sig og tilskriver dem mening, forbliver de i bedste fald uudnyttede prototyper og ulæste videnskabelige papers. I værste fald støvede webportaler eller usælgelige tilbudsvarer. Hvis brugerne er eksperterne, henviser det så forskere og andet godtfolk til et frilandsmuseum for særlige ekspertiser i industrisamfundet: kedelpassere fra dampmaskinerne, telegrafister m.fl.? Nej, der er tværtimod behov for særligt kyndige til at artikulere brugernes innovationskraft, og der er brug for særlige processer og metoder, som kan operationalisere brugernes innovationskapacitet. Det er derfor helt afgørende, at der etableres udviklingsfællesskaber, hvor brugere, udviklere og forskere kan spille sammen netop i kraft af deres forskellige kompetencer. Det kræver sprog og artikulering, og det kræver oversættelseszoner, hvor samspillet udvikles, og hvor aktørernes forskellige kompetencer fastholdes. Referencer Drucker, Peter F. (2. ed. 2007) Innovation and Entrepreneurship, Butterworth-Heinemann Ltd Tuomi, Ilkka (2006) Networks of Innovation: Change and Meaning in the Age of the Internet, OUP Oxford 6

7 Hovedprincipper for brugerdreven innovation - Kristina Risom Jespersen ph.d., lektor, Aarhus Universitet Brugerudvikling Produktudvikling kan beskrives på et todimensionalt kontinuum, som matcher graden af brugerinddragelse med graden af brugerudvikling i virksomhedens produktudviklingsprojekter (se figur). Brugerinddragelse defineres som involveringen af feedback fra brugerne i forhold til projektspecifikke elementer. En feedback som tager sit udgangspunkt i dialog og åbenhed mellem brugerne og virksomheden. Brugerudvikling er, når brugeren er opfinderen alene eller i samarbejde med virksomheden. I dette rum mellem brugerinvolvering og brugerudvikling er brugerdreven innovation (det lyse område), som betyder at virksomhedens produktudvikling bygger på input fra brugerne i idefasen, i udviklingsfasen eller i begge, alt afhængig af formen for brugerdreven innovation i virksomheden. Lav Medium Høj Brugerinddragelse Lav Tidligere produktudvikling Lead-user produktudvikling Figur. Brugerdreven innovation Medium Fremtidig produktudvikling Brugerdreven innovation Collaborative produktudvikling Hovedprincippet for brugerdreven innovation er at uanset formen, så er produktudviklingsprocessen åben for brugerne. Brugerdreven innovation er et spørgsmål om at identificere og integrere brugerne i alle produktudviklingsprocessens faser. Der er ikke nogen hemmelige stadier i produktudviklingen, da det er brugerinput og involveringen, som udgør konkurrencefordelen, ikke produktfunktionalitet eller design alene. Nøglen er at tappe fra den ressource, som brugernes viden er. Høj Brugerinteraktion: Integration af feedback fra brugerne i forhold til projektspecifikke elementer Tidligere produktudvikling indeholder meget lidt brugerinddragelse og/eller brugerudvikling. Traditionen tro har produktudvikling haft til formål at præsentere nye produkter og/eller services til kunderne (brugerne). Viden om brugerne er bygget op omkring detailleddets input og ønsker, markedsanalyser og/eller fokusgrupper. Brugerne er passive og virksomhederne styrer flowet af viden og input. Denne form for produktudvikling vil fortsætte med at eksistere, men de virksomheder, som ønsker en konkurrencefordel vil gøre mindre og mindre af dette. Fremtidens produktudvikling vil tage brugerne med som en værdifuld kilde i udviklingen af nye produkter. Ikke kun i forbindelse med idegenerering, men også i forbindelse med optimering af specifikke elementer af nye produkter. Fremtidens produktudvikling vil med andre ord være brugerdreven. Strategisk stillingtagen Brugerdreven innovation er en strategisk stillingtagen i en virksomhed. At udstikke kursen mod brugerdreven innovation betyder forandring af tilgangen til brugerne. Styrken og udfordringen ved brugerdreven innovation er, at der skal skabes et dialog-rum med brugerne og kunderne. Dialog kræver proaktiv og innovativ kommunikation med brugerne for at skabe kontakt samtidig med, at virksomheden viser åbenhed over for den viden, som brugerne har. Helt centralt skal brugerne af virksomhedens produkter betragtes som værdifulde vidensressourcer. Mange virksomheder arbejder kundeorienteret og har en venlig håndtering af kunderne. Kunderne kan klage og komme med input, hvis de har lyst eller behov for det. Skridtet mod dialogbaseret kommunikation er, at få kunderne til at involvere sig i virksomheden gennem produkter og services. Effekten vil hurtigt vise sig ved at ændre virksomhedens webplatform. Hjemmesider i dag fortæller kunderne om 7

8 virksomheden. Den nye platform skal spørge kunderne om deres erfaringer og vise, hvad deres input bliver brugt til. Den seneste tv-reklame fra Den Gamle Fabrik opfordrer kunderne til at komme med deres marmeladehistorier. Historier som fortæller noget om kundernes behov, opfattelse og loyalitet og tilknytning til mærket og virksomheden (Den Gamle Fabrik). Disse input kan bruges til at gå i dialog med dem som bidrager - fastholde dem gennem dialog for at få mere viden og give mere viden. Traditionen er, at der kommunikeres til brugerne gennem medierne og hjemmesider. Dialog betyder at åbne op og tage imod de udfordringer, som kommer med brugernes feedback på et konkret projekt. Ikke blot skal feedback behandles på en ny måde, selve produktudviklingen skal ikke længere være en hemmelighed. Brugerdreven innovation er en løftestang for produktudviklingsprocessen i de virksomheder, som tør gå i dialog med brugerne af deres produkter. Brugernes feedback om et konkret projekt i alle trin af produktudviklingsprocessen optimerer anvendelsen af udviklingstimer. De virksomheder, som forstår det, oplever en styrket innovativ kompetence og på den lange bane større afkast på nye produkter. Så konkret er det, men udfordringen er stor. Pointen er, at selvom brugerinvolvering virker ressourcekrævende, så bliver det ressource- og omkostningsbesparende i forhold til for eksempel udviklingen af nye produkter, da sandsynligheden for et nyt produkts økonomiske succes på markedet øges ved brugerinvolvering. Kristina Risom Jespersen blogger om brugerdreven innovation: risom.weblogs.asb.dk Oversigt over programmer for Brugerdreven innovation inspirationsmaterialer nationale og internationale miljøer og meget andet finder du på 8

9 Hvad er brugerdreven innovation? - Lasse Juel Larsen forskningsassistent, Knowledge Lab Svaret er ikke lige til, for hvad menes der egentlig, når man siger brugerdreven. Nogle vil måske tænke, at brugeren er den, som skal anvende det skabte produkt. Det lyder tilforladeligt, men hvad så, hvis der ikke kun findes en bruger. Hvad nu, hvis der er en kreds af brugere, som på forskellig vis anvender det skabte produkt? Og så er det endda slet ikke adresseret, hvad det vil sige, at innovation er brugerdreven. Denne indledning skitserer de umiddelbare spørgsmål, som er forbundet med begrebet brugerdreven innovation: hvad er innovation, hvad er brugerens betydning i brugerdreven innovation, og hvorfor kalder vi innovationsprocesser brugerdrevne? Innovation i praksis Maysound ApS producerer, hvad de selv kalder et modlydsystem eller det, som vi andre kan se, er et sæt højtalere, som man kan placere tæt på hovedet, så man kan høre musik uden at genere andre. Maysounds lydsystem er tiltænkt hospitalssektoren. Idéen er, at man monterer højtalerne på hospitalssengen, således at man har en højtaler på hver side af hovedet. Lydsystemet ligner et par høretelefoner blot med den forskel, at de ikke har kontakt med hovedet. Dette er smart, da man med Maysounds lydsystem, i modsætning til normale hovedtelefoner, kan dreje hovedet uden at blive generet af at få presset hovedtelefonerne ind i ørene. Det videnskabelige rationale for Maysounds lydsystem er, at musik fremmer healingsprocessen. Hospitalerne er altså ivrige efter at få et fleksibelt lydsystem til patienter, som kan forbedre og forkorte deres ophold. Et produkt vokser frem Tilblivelsen af Maysounds lydsystem er et eksempel på, hvordan brugerdreven innovation kan praktiseres. Til at begynde med var Maysound ikke andet end et par højtalere placeret inde i en hovedpude. Denne demonstrationsmodel blev konstrueret på baggrund af et billigt produkt fra Netto. Faktisk tog den ikke mere end en 9

10 dag eller to at fremstille. Herefter spurgte Maysound, hvad hospitalet syntes om deres hovedpude. Kritikken var hård. Hospitalet sagde, man kan ikke vaske puden, når der er højtalere inde i. Desuden var hospitalet glade for de eksisterende hospitalshovedpuder og havde ikke lyst til at erstatte dem. Den involverede komponist af hospitalsmusik tilføjede desuden, at brugeren ikke kan høre musik gennem en hovedpude. Disse tilbagemeldinger var præcis, hvad Maysound var ude efter. Firmaet bilder sig ikke ind, at de kan tænke på alting, hvilket al erfaring også viser, at man ikke kan. Og som de siger, når man laver en rå demonstrationsmodel, er det nemmere for brugeren at give kritik. Brugeren kan se, at det er et produkt i sin tilblivelse. standardiserede mål, således at lydsystemet nu passede perfekt på alle hospitalets senge. Lydsystemet var stadigvæk ikke færdigt. Det nye monteringssystem betød, at betjeningsknapperne sad sådan, at de var vanskelige at rengøre, som hygiejnesygeplejersken påpegede. Igen blev lydsystemet ændret. Sådan fortsatte processen med at tage ud til hospitalet og afprøve ændringerne og hjem igen og rette til, indtil alle implicerede var tilfredse med resultatet. Loops og åben-tilstand Direktør Lau Kofoed Kierstein kalder innovationsprocessen med at afprøve og tilpasse en rå demonstrationsmodel for at loope. Og når man looper, befinder man sig i, hvad man i innovationskredse kalder for open mode eller åbentilstand, hvilket betyder, at man forholder sig åbent og imødekommende over for al kritik - ikke sådan forstået, at man godtager al kritik - men at man reflekterer over kritikken med henblik på at forbedre og udvikle en demonstrationsmodel. Den humanistiske innovator Maysoundeksemplet viser, at demonstrationsmodeller er af allervigtigste betydning, da de giver alle implicerede en fælles referenceramme, som kritikgiveren frit kan vurdere og forholde sig til. Maysound tog hjem og ændrede på deres demonstrationsmodel. De fjernede hovedpuden og erstattede den med et monteringssystem. Så begav de sig igen ud til hospitalet. Monteringssystemet virkede kun delvist, og hospitalet understregede igen, at de var glade for deres hovedpuder, hvilket fik Maysound til at kontakte hovedpudeproducenten. De indledte et samarbejde og tilpassede lydsystemet til hovedpuderne. Det næste besøg på hospitalet var positivt. Sideeffekten af hovedpudetilpasningen betød, at lydsystemet havde fået Indlejret i tilblivelsesprocessen er, hvad vi kunne kalde et humanistisk kompetenceregister, som består af interview, kommunikation og fortolkningspraktikker. Disse forbinder man normalt ikke med teknikere og ingeniører. En dygtig innovator er ikke blot projektleder, men også en kompetent menneskefortolker, ikke mindst når kritik af en demonstrationsmodel skal sammenholdes med en bagvedliggende ide. Netværksdreven innovation Maysoundeksempelet beskriver desuden en innovationsproces, som udspiller sig mellem mange 10

11 aktører ikke blot internt i virksomheden, men også blandt brugerne af produktet. I dette tilfælde udpluk fra stort set alle lag af hospitalspersonalet (sygeplejersker, læger og patienter), en pudeproducent og sluttelig en komponist. Disse aktører er ikke slutbrugere, men aktører i et udviklingsnetværk. Kan vi så stadigvæk sige, at innovation er brugerdreven? Svaret er både ja og nej. Nej, i den forstand, at maysoundeksemplet beskriver innovator og det netværk, han eller hun er en del af, som dem, der driver projektet fremad. Det vil være mere præcist at kalde denne proces brugerinvolveret i forhold til brugerdreven, da brugeren ikke varetager selve processen. Overordnet er innovation i dette eksempel interaktion mellem innovators netværk og et netværk af involverede brugere. Mødet mellem disse netværk gestalter et kompetencefelt og et mulighedsrum, hvor det usete træder frem og bliver synligt eller sagt anderledes, hvor produktelementer fra en kontekst i dette tilfælde Hi-Fi bliver iscenesat i en anden kontekst nemlig hospitalssektoren. Innovation er således ikke blot en arbejdsproces, men også en overskridelse, hvor et kendt produkt eller en moden teknologi bliver iscenesat i en ny kontekst, hvorved et nyt marked dukker frem. Innovationsprocessen finder sted i tæt samarbejde med brugerne, som i dette tilfælde ikke er en bruger, men et netværk af interessenter. Svaret på ovenstående spørgsmål er ja i den forstand, at brugerne bliver inddraget, ligegyldigt hvor mange og hvor forskellige, de er. Overordnet kan man uddrage og opstille følgende innovationsmodel fra maysoundeksemplet: Brugergruppe/netværk Innovator/netværk Produkt Innovator Innovatorens netværk 11

12 Menneskelig oversættelse af kreative ideer - Anette Grønning post doc., ph.d. Knowledge Lab Under begrebet innovation befinder begrebet kreativitet sig. Al innovation begynder på en eller anden vis med kreative tanker og ideer. Når software-programmer implementeres med succes, når nye produkter finder vej til markedet og når nye løsninger skaber vækst, afhænger innovationen i første omgang ofte af en person eller et team, som har fået en god ide og som magter at udvikle den ide udover den indledende fase. Forskningen omkring kreativitet fokuserer derfor også på kreative menneskers karakteregenskaber og på betydningen af de sociale fællesskaber, disse mennesker indgår i. Karakteregenskaberne og fællesskaberne kan både påvirke niveauet og frekvensen af den kreative kraft; altså: hvor god er ideen? - og hvor ofte kan vi i fællesskab få så god en ide? Kreativitet kan defineres som the production of novel and useful ideas in any domain (Amabile et al., 1996). På baggrund af denne udlægning af kreativitetsbegrebet definerer de samme forskere innovation som the successful implementation of creative ideas within an organization (Amabile et al, 1996). I dette hjørne af forskningen bliver individets og teamets kreativitet altså selve udgangspunktet for innovation. Kreativitet er nødvendig for innovation, men ikke i sig selv tilstrækkeligt. Om innovationen lykkes, afhænger også af andre faktorer og kan opstå dels på baggrund af kreative ideer, som opstår i en organisation, men også på baggrund af ideer og input udefra. Innovation er samtidig ofte en udløber af ønsket om forandring. Denne forandring er en fortløbende proces, der rummer mange aspekter, og som gennemsyrer den organisatoriske opførsel. Forandring kan relateres til kombinationen af et eksternt pres og et internt ønske om at udvikle et nyt produkt eller en ny løsning (Harkema & Baets). Hvis vi ønsker at undersøge de organisatoriske innovationsfaktorer, der fremmer kreativt projektarbejde i teams eller på individniveau, kan et udgangspunkt derfor være at undersøge kreativitetskonteksten og forandringsparatheden. Her fremhæves det, at oplevelsen af arbejdsmiljøet spiller en stor rolle for kreativiteten. For at samle alle de arbejdsmiljømæssige dimensioner, som er væsentlige for kreativitetskonteksten i en organisation, har Amabile et al. udviklet det såkaldte KEYS-instrument. Frem for udelukkende at fokusere på de menneskelige egenskaber eller på de organisatoriske strukturer - som megen anden forskning gør - fokuseres der her på den psykologiske kreativitets- og innovationskontekst, altså hvordan arbejdsmiljøet opleves i relation til fremme af kreativ udvikling. Vi kan også vælge at kalde kreativitetskonteksten for innovationsrummet og på den måde betone både det dynamiske og uhåndgribelige i dette rum. Hvis man vil undersøge dette rum eller denne kontekst lidt nærmere, kan KEYS-instrumentet hjælpe, da det omfatter en række konceptuelle kategorier i forhold til arbejdsmiljøets rammer for udvikling af kreativitet. (se model på modstående side). At innovere er også at stå på hovedet Hos Team Online A/S har man siden 2003 udviklet og solgt Bosted-systemet, som er et CMS-system til institutioner for fx udviklingshæmmede, børn- & unge og socialpsykiatrien. Systemet er udviklet med udgangspunkt i brugernes behov og letter det daglige arbejde. Den primære målgruppe er socialsektoren på kommunalt og regionalt niveau. Den typiske bruger af Bostedsystemet er en yngre eller midaldrende kvinde med socialpædagogisk uddannelsesbaggrund. Men også andre faggrupper som fx psykologer, psykiatere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker benytter systemet. For medarbejderne hos Team Online står det ret klart, at innovationsprocessen kræver mod til at vende ting på 12

13 KEYS-instrument - model for medarbejdernes opfattelse af det kreative rum Faktorer der antages at påvirke kreativitet Opmuntring til kreativitet Autonomi eller frihed Oplevelsen af arbejdsmiljø kan bedømmes ud fra Organisatorisk opmuntring Opmuntring fra ledelse Støtte fra arbejdsgruppe Frihed Oplevet resultat af arbejdet - og at kunne se det for sig Når man spørger direktøren for Team Online A/S, Michael Sandal, hvordan han udvikler ideer og skaber kreative rum, er et af svarene: Jeg er meget vedholdende og er ikke sådan lige at vælte af pinden. Hvis jeg tror på noget, bliver jeg ved med at tro på det, så længe ideen står skarpt for mig. Man skal altså kunne se det for sig. Men hvad vil det egentlig sige, og hvor meget betyder det, hvem der ser (det for sig)? Ressourcer Pres Organisatoriske hindringer for kreativitet Tilstrækkelige ressourcer Udfordrende arbejde Arbejdsmængdens pres Organisatoriske hindringer hovedet og en hel del tålmodighed. Når der skal udvikles med udgangspunkt i brugernes daglige arbejde, tager tingene tid - og det er i orden, at de tager tid. Derfor aftales der processuelt også hellere mange små skridt end få kæmpe store. Det er en kongstanke, at deadlines skal overholdes, og at man frem for alt vil arbejde rettidigt end love for meget. Indføling og lydhørhed over for brugernes beretninger om hverdagen er nøgleord. Et af redskaberne er dialog i form af nærværende samtaler med alle implicerede. Og så masser af vedholdenhed Kreativitet Med udgangspunkt i Tuomi (2006) - jf. artiklen Innovation er brugerdreven side 4 i dette magasin - vil det være langt lettere at fremstille en generisk model for brugerdreven innovation, hvis man ikke tillægger de individuelle, menneskelige værdier så stor betydning. Tuomi yder heller ikke de mere individuelle egenskaber megen opmærksomhed, men fokuserer i langt højere grad på den sociale proces, hvor vi samtidig ønsker at pege på, at de humane faktorer har en betydelig indvirkning på den sociale proces Men hvad vil det egentlig sige at se det for sig? I hvert fald er evnen til kombinatorisk tankegang og til at se muligheder både på individuelt niveau, på løsningsniveau og på politisk niveau meget væsentlig. Det handler også om at være på forkant med den samfundsmæssige udvikling; hvad betyder eksempelvis en ny lovparagraf for en løsning hos slutbrugeren? Innovation drives altså frem og rundt i en social proces 13

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid

Nr. 1 April 2010. Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Vi investerer i din fremtid Nr. 1 April 2010 Klynger og kanter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Indhold Kan klynger redde kanten? Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet

Læs mere

Evidens og kreativitet

Evidens og kreativitet Evidens og kreativitet Af Christine Nordentoft Abstract Formålet med artiklen er at undersøge, hvordan nye ideer og tiltag opstår i folkebibliotekerne. Hvilken rolle spiller begreber som kreativitet og

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere

Nr. 1 September 2011. Design og. interaktion

Nr. 1 September 2011. Design og. interaktion Nr. 1 September 2011 Design og interaktion Indhold Godt design opstår i et tæt samarbejde Interview med designer Hanne Larsen 4 Gamedesign på legepladsen Jess Uhre Rahbek, videnskabelig assistent, Knowledge

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION En forskningsbaseret evaluering af projekt VIP Viden- og InnovationsPartnerskaber DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid FRA TVÆRFAGLIGHED

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nr. 2 Oktober 2009. Ting

Nr. 2 Oktober 2009. Ting Nr. 2 Oktober 2009 Ting Indhold Vi lever i en verden af ting Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet 4 Ting, det er da noget, vi printer Interview med Jesper Damvig, Damvig Develop A/S

Læs mere

www.kunstgreb.dk 3 ÅR MED KUNSTGREB Hvidbog Februar 2012

www.kunstgreb.dk 3 ÅR MED KUNSTGREB Hvidbog Februar 2012 www.kunstgreb.dk 3 ÅR MED KUNSTGREB Hvidbog Februar 2012 Skribent: Lone Nyhuus (dj) med bidrag og input fra Kunstgrebs ansatte og partnere Grafisk tilrettelæggelse og illustration: Lykke Mitchell Korrektur:

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Nr. 2 December 2010. Liv, læring. og lokation

Nr. 2 December 2010. Liv, læring. og lokation Nr. 2 December 2010 Liv, læring og lokation Indhold Infinit - strategi og vision Berit Borup Brendborg, Infinit 4 Stedet bag skærmen Sara Mosberg Iversen, Adjunkt, Institut for Litteratur, Kultur og Medier,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen kapitel 6 Fra ny-tænkning TIL ny- INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation i LEDERGRupper Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen Alle skal vi innovere mere. Både for at bevare konkurrenceevnen og

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Tema: Ledelse uddannelse - bundlinje

Tema: Ledelse uddannelse - bundlinje LPF's nyhedsmagasin udgives af: Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Porcelænshaven 18A DK-2000 Frederiksberg www.mpp.cbs.dk Ansvarshavende redaktør Eva

Læs mere

Nr. 1 August 2013. Motivation

Nr. 1 August 2013. Motivation Nr. 1 August 2013 Motivation Indhold 2 Indledning: Innovation via motivation Velkommen til læsere af dette On Edge, som udgives af Knowledge Lab på SDU. Det gennemgående tema er denne gang: Motivation.

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om:

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: lpf NyhedsbrevNr. 3 December 2003 Årgang 6 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: Fra kæft, trit og retning til moderne ledelse 4 pensionerede oberster skriver i øjeblikket på en bog

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

innovation i det glokale (øl)marked side 4 fra forretningsstrategi til kommunikationsstrategi lyd er den stærkeste sans, vi har

innovation i det glokale (øl)marked side 4 fra forretningsstrategi til kommunikationsstrategi lyd er den stærkeste sans, vi har NR. 3 BEEZZ BUSINESS REVIEW 2014 innovation i det glokale (øl)marked Magasinet udgives af Innovation Network Market Communication Consumption, som er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. side

Læs mere

Citation for published version (APA): Gertsen, F., Kyvsgård, P. H., & Boer, H. (red.) (2006). Innovationsledelse. Aalborg: Denmark.

Citation for published version (APA): Gertsen, F., Kyvsgård, P. H., & Boer, H. (red.) (2006). Innovationsledelse. Aalborg: Denmark. Aalborg Universitet Innovationsledelse Gertsen, Frank; Hansen, Poul Henrik Kyvsgaard; Boer, Harry Publication date: 2006 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere