Med antropologbriller på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med antropologbriller på"

Transkript

1 Med antropologbriller på Brugerdreven innovation er ikke kun en metode, men et tankesæt, der handler om at turde gøre noget andet, end vi plejer. Af Rikke Ulk, antropolog, antropologerne.com Der skete noget i Danmark i maj Innovation havde længe været et omtalt begreb. Mange var i stand til at sætte innovation i forbindelse med ord som konkurrenceevne, overlevelseskraft, udvikling, iværksætteri, forskning og fremtidspotentialer. Ordet var på politikeres, erhvervslederes, forskeres og konsulenters læber, oftest som en ubetinget god opskrift på, hvordan Danmark skal klare sig på det i fremtiden endnu mere integrerede, globaliserede, højteknologiske marked. Om end talen om innovation kunne opleves diffus, så synes vi lige at have vænnet os til innovationssnakken og ordets mange varianter: Teknologidreven innovation, forskningsbaseret innovation, strategisk innovation; ja, selv mere eksotiske afarter som medarbejderdreven innovation og offentlig innovation hørte efterhånden til det officielle danske sprogbrug. Men i maj tog snakken om brugerdreven innovation pludselig om sig: 2. maj holdt Center for Innovation i Produktudvikling seminaret Vi skal leve af forståelse af brugeretnografier. 9. maj var der Kick off på NFBi Netværk for forskningsbaseret brugerdrevet innovation Forskningen var pludselig tydelig på banen med interessen for det brugerdrevne. Og virksomhederne og konsulenterne var der maj foregik Trekantsområdets innovationskonference i Fredericia, hvor deltagere fik inspiration til innovation og iværksætteri. En ny region manifesterede noget af det, den tror på. Og fik sat det på den nationale agenda. 18. maj talte økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen på årsdagen for Dansk Handel & Service, om hvordan en førerposition på det internationale marked skal sikres ved hjælp af brugerdreven innovation. Politikerne taler (har længe talt og taler meget) om innovation nu også brugerdreven innovation. 19. maj holdt Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udviklingsdag for et tværfagligt Innovationsrejsehold. Holdet skal turnere på danske gymnasier og inspirere og rådgive gymnasielærerne i, hvordan de tackler faget innovation, som den ny gymnasiereform anbefaler udbydes for landets fremtidige potentiale. Mange forskellige repræsentanter for forsknings og uddannelsessektoren var med. 24. maj holdt det Ørestadsbaserede netværk for kultur, medier og kommunikationsteknologi Crossroads Copenhagen konferencen Innovationsmetoder. Emnet var, hvordan antropologer, trendforskere, designere og idémagere arbejder med innovation, og præsentere Praktikere og interessenter af enhver art samledes for at blive kloge på hvordan man gør, når der skal innoveres.

2 Konferencens arrangør Trine Nielsen har, sammen med konferencens moderator, Søren Merit, udgivet Vinderkoncepter brugerdrevet innovation og forretningsudvikling på Børsens Forlag 13. december maj, i udkanten af den officielle innovationsdebat, afholdtes konferencen Samtalerne hvor Thomas Madsen-Mygdal, en ung digital tænker og blogger (og founding father of Reboot) over for et bredt dansk publikum slog fast, at mennesker altid har talt sammen og interageret, og at samtale og deltagelse bygger på minimum en to-vejs-kommunikation. Derfor må virksomheder og organisationer flytte sig fra en én-vejs afsender-modtager position til deltager-praksis. Samtalerne var et dansk formøde til Reboot8.0 Blandt de praktiske visionære er innovation ikke noget, man taler om det er højest noget, man gør! Ordet innovation optræder sjovt nok slet ikke på hverken Samtalerne eller Reboot, selvom denne verden mønstrer nogle af de bedste eksempler på virkelig brugercentreret, brugerdreven udvikling: OpenSource-bevægelsen, Wikipedia, mm. At se i dag, hvad vi har brug for i morgen Mindre end en uge senere, tirsdag den 6. juni 2006, foregik en vigtig markering af det nye fokus på brugerdreven innovation i Danmark. Brugerdreven innovation handler om at lære i dag, hvad brugerne har brug for i morgen. Det handler om at forstå brugernes reelle behov og ønsker. Samt om at benytte brugernes egne erfaringer, når vi udvikler og opfinder nye produkter ( ) Men brugerdreven innovation er mere end blot en ny innovationsmetode for virksomhederne. Det er også et tankesæt, der handler om at turde gøre noget andet, end vi plejer. Ordene er Bendt Bendtsens. Med dem åbnede ministeren Erhvervs- og Byggestyrelsens konference Insight i brugerdreven innovation, hvor også Anders Knutsen, formand for Dansk Erhvervsråd, fremlagde konklusionerne fra regeringens Globaliseringsstrategi og rådets handlingsplan for brugerdreven innovation Internationale navne og danske virksomheder som Lego og Coloplast var sammen om at begrunde fordelene ved brugerdreven innovation, som Danmark, blev det sagt, skal være intet mindre end verdensledende indenfor. Store ord fra højt sted og høje herrer og damer! Disciplinen designantropologi Jeg selv og en gruppe kolleger fra netværket af designantropologer i Danmark drog til Insight konferencen for at bevidne den bejling og interesse, der for tiden strømmer mod folk som os. Og det er jo priviligeret. Designantropologi er en ny disciplin, som knytter antropologiske og etnografiske metoder til design og produktudvikling. Disciplinen spænder vidt fra feltstudier af slutbrugere og deres behov til dybdegående antropologiske studier af designprocesser, brugssituationer og artefakter. I en tid, hvor virksomheder og organisationer har et voksende behov for at forstå deres kunder og marked fra et brugerperspektiv, kan designantropologi bidrage med nye metoder og ofte utraditionelle indsigter fra brugernes hverdag At der i brugerdreven innovation ikke bare er tale om metoder men netop om et tankesæt, der handler om at turde gøre noget andet, end vi plejer, er mere rigtigt, end vores minister måske selv aner.

3 Ved talen på ministeriets hjemmeside står følgende: KUN DET TALTE ORD GÆLDER. Enhver antropolog ved imidlertid, at det i praksis langt fra kun er det talte ord, der gælder. Der må handling bag, hvis noget skal blive til mere end ord. Der igangsættes da også et program for brugerdreven innovation i 2007 med en årlig ramme på 100 millioner kr., hvor større og et antal mindre projekter udvælges i åben konkurrence. Der skal herfra lyde en opfordring til designere om at gå sammen med, blandt andre os antropologer, om at realisere projekter, der skaber forandringer, bedre forhold og bæredygtig udvikling her i Danmark. Der var hele tre rigtige kvindelige antropologer mellem talerne på Insight konferencen. En af dem var Anne Kirah, Microsoft-antropolog, rådgiver for regeringens program for brugerdreven innovation og udvikler af 180academy (og den nye konceptmageruddannelse, se Hun siger, i relation til tankesæt og dét, at turde: Radical innovation comes from moving out of our comfort zone. Det er også hendes pointe, at selvom brugere er et pænere ord for kunder, så er et menneske meget mere end bruger eller forbruger af et særligt produkt eller en serviceydelse. Bruger er ikke lige det, vi tænker om os selv, når vi vågner om morgenen. Som mange andre antropologer foretrækker hun people-centered innovation frem for brugerdreven innovation. Helhed og holdningsændring Tankesættet er vigtigt at kigge nærmere på, når der skal skabes innovation ved at brugerne selv eller nuancerede brugerindsigter involveres. For hvad vil og hvad ved organisationen eller virksomheden? Hvad tror den, og hvad har den af selvfølgeligheder, der måske står i vejen for at skabe nyt? Et antropologisk studie starter altid med en undersøgelse af os før dem. Deltagerne i en antropologisk undersøgelse er ikke blot brugerne, men også virksomhedens eller organisationens medarbejdere. For en antropolog betyder deltagelse, at vi deltager i andre menneskers liv og indlever os i deres måder at opfatte tingene. Vi undersøger deres holdninger og handlinger, relationer, grundantagelser og praksis. Antropologerne.com v/rikke Ulk lavede i første halvdel af 2006 et brugerindsigtsstudie for en dansk-international medicinalvirksomhed. Opdraget handlede om, dels at skabe noget konkret viden om brugernes oplevelser, forhold og ønsker til et delelement af et device, dels (og dette i højere grad, for de var allerede langt med udviklingsarbejdet) at opdatere virksomhedens udviklingsfolk på, hvordan folk egentlig har det med at leve med pågældende sygdom, udstyr og selvbehandling: hvor meget fylder det? hvad betyder noget for dem i hverdagen? Undersøgelsesforløbet startede internt i virksomheden med en evokations-workshop: hvad ved, tror og tænker vi? Dernæst bragtes indsigter herfra ud blandt eksterne eksperter og professionelle interessenter og blev nuancerede. Så gennemførtes nogle pilot-brugerbesøg, og to unfocus groups med otte brugere og en virksomhedsrepræsentant i hver. Fra disse grupper kunne vi udvælge og træffe aftaler med otte mennesker, der over en periode ville delagtiggøre antropologen (og virksomheden gennem mig) i deres liv og hverdag. Inden dette rigtige antropologiske feltarbejde gik i gang, gennemførte vi en participatory design workshop hos virksomheden (med omvendt deltagelse end i brugergrupperne: otte virksomhedsrepræsentanter og to brugere) dette som en midtvejsevaluering og for at sikre det rigtige fokus. Workshops og grupper lavede jeg sammen med Via Design, en strategisk designer, en erhvervspsykolog og en kommunikationsuddannet innovationskonsulent.

4 En patient er en bruger er et menneske Særligt vigtigt for projektet var samarbejdet antropolog-designer. Jeg havde fra første færd fornemmet, at virksomheden tænkte i patient, og dernæst menneske, men at bruger-dimensionen, selvom det var den, de interesserede sig for, øjensynligt var den svageste. Jeg opfandt på baggrund af observationer, kundens oplæg og et par møder med projektgruppen, inden den første interne workshop, følgende mantra i undersøgelsen: En patient er en bruger er et menneske. Dette analytiske greb skulle designeren undervejs oversætte til en simpel, enkel og let forståelig model: H-U-P-modellen, der figurativt viser dimensionerne af henholdsvis P (patient-dimensionen, der tidsmæssigt fylder meget lidt) U (userdimensionen, der fylder mere og handler om brugen og den praktiske, konkrete omgang med udstyr, emballage og nærværelse af behandlingen i dagligdagen) og H (the complex human being, der rummer dem begge og meget mere i sig). Denne designede manifestation af noget dybt komplekst havde betydning for, hvordan studiet lykkedes med at rykke lidt ved virksomhedsfolkenes grundlæggende antagelser af de mennesker, de er sat i verden for at hjælpe. Se figuren. Samarbejdet med Sune Kjems fra Via Design var guld værd. Som (strategisk) designer er han vant til at forsimple, vælge fra og tydeliggøre og det supplerer en antropologs mange ord, og lyst til at videregive kompleksiteten i det omfattende datamateriale rigtig godt. Projektet skabte konkrete indsigter og en ny forståelse af helheden hos udstyrets brugere, og det rykkede virksomhedsrepræsentanterne hen imod en grundlæggende forståelse af folk som mere end patienter. Dette, at udfordre tankesættet, er vigtigt, sammen med den brugercentrerede tilgang, hvis nye innovationer skal tale til og fungere i menneskers liv og hverdag på en bedre måde end hidtil. I en innovationsproces er antropologen én spiller blandt mange; typisk dén på holdet, der er udforskende, udogmatisk, undersøgende, undrende og udfordrende. I snart 100 år har antropologer søgt mod det ukendte, beskrevet det ubeskrevne, villet forstå det uforståelige. Derfor er det heller ikke så underligt, at de hvide, ubetrådte pletter på innovationens verdenskort, er nogle, som antropologer kan, vil og skal være med til at opdage.

5 H-U-P Patient - User - Human being Every patient is a user every user is a human being H U P This model gives an impression of the time invested and the feelings and practice involved in being a patient (P) and a user (U) and a physical, practical, emotional and social human being (H) - please mind the proportions Innovationsmetoder konference Crossroads 24. maj H-U-P Tankemåder der lever videre Innovationsmetoder konference Crossroads 24. maj box

6 Rikke Ulk, antropolog, er medstifter af konsulentfællesskabet antropologerne.com (2002) en association af antropologer, der laver konsulentarbejde, konfliktløsning, kulturanalyse, forskning, formidling, interaktionsdesign og innovation. Antropologerne.com v/rikke Ulk løser opgaver for kommunikations- og medicinal-virksomheder, universiteter, kommuner og faglige organisationer. Rikke Ulk arbejder med deltagerobservation, videointerviews, fotos og nye digitale formidlingsformer og samarbejder med andre fagligheder, specielt designere, forretningsudviklere og sociale medier - folk. box Om brugere og antropologi Brugere er hele mennesker og meget mere end kunder, patienter, cyklister eller vitaminpillespisere. Brugerindsigt er ikke bare noget, en antropolog henter i felten eller skaber ved blot at tænke og observere nogle mennesker. Brugerindsigt skabes i og ud af mødet med de mennesker, et givent projekt vedrører: brugerne i snæver forstand og de beslutningstagere, medarbejdere og ledere, der ønsker sig viden om bredere sammenhænge, og mere eller mindre konkret indsigt og inspiration til virksomhedens eller organisationens udvikling. Brugerindsigt kommer derfor oftest til at handle om mere end en speciel gruppe menneskers holdning og handling, deres erkendte, uerkendte eller udækkede behov. Antropologer undersøger menneskers relationer, grundantagelser og praksis, og ser altid produkter, services, ydelser i en sammenhæng. Antropologen lærer ikke om andre mennesker, men med dem og af dem. Som antropolog er man øvet i at være i det ukendte og i at have mod på og tillid til at tage på rejser, man ikke ved hvor ender. Vi er vant til at beskæftige os med det anderledes, det fremmede og med kultur, hvor der altid er flere mulige og gyldige udlægninger, og spørgsmål, der ikke blot er ét men flere mulige svar på. i box Innovation Circus Antropologerne.com er partner i et større EU projekt, som skal kortlægge innovationen i frie regioner (Øresund, Baltikum, Milano og Berlin) og bringe folk, projekter, kompetencer, holdninger og ideer til at mødes i nogle konkrete fem dages events. Projektet er bottom up, åbent og tilstræbt brugerdrevet. Bidrag med din egen profil, kommentarer, anbefalinger eller projektidéer på Dette projekt kører fra september 2006 til august Ammestue.dk Ammestue.dk er et brugercentreret undersøgelses og udviklingsprojekt, som antropologerne.com v/rikke Ulk er initiativtager til sammen med New Territory v/charlotte Larsen, der er designer og forretningsudvikler. Projektet skal støtte amning og med en grundig, involverende og formidlende forundersøgelse skabe baggrund for at finde nye måder at imødekomme brugernes behov for vejledning, støtte, services og produkter på ammeområdet. Projektets første del løber i frem til 30. juni 2007

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Rapport. Datarapport// Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans gennemført og bearbejdet af antropologerne.com

Rapport. Datarapport// Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans gennemført og bearbejdet af antropologerne.com Rapport 0 Datarapport// Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans gennemført og bearbejdet af antropologerne.com e e Vi investerer i din fremtid Datarapport Antropologisk feltstudie i forbindelse

Læs mere

FRA INDSIGT TIL FORANDRING

FRA INDSIGT TIL FORANDRING MindLabs Resultatsrapport 2011-12 FRA INDSIGT TIL FORANDRING INDHOLD FORORD INTRO LABORATORIUM Nyt branchekodesite Digital mentorordning Væk med bøvlet OPIguide Visuelle redskaber konkretiserede EU-ministermøde

Læs mere

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling INNOVATION ENTREPRENØRSKAB NETVÆRK OG VÆKST STATUS - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling Læs mere om Spinderihallerne, projekter og virksomheder på www.spinderihallerne.dk og www.facebook.com/spinderihallerne

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

co-creation inspiration til en arbejdsmetode

co-creation inspiration til en arbejdsmetode blogging barrierespil prioriterings mapping co-creation inspiration til en arbejdsmetode Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009 BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009 beretning Årsrapport 2009 PROGRAm for BRUGERDREVEN INNOVATION 2007-2009 Program for brugerdreven innovation var en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Brugerdreven innovation Metodekort

Brugerdreven innovation Metodekort Brugerdreven innovation Metodekort INTRODUKTION TIL METODEKORTENE Metodekortene er en samling af nogle af alle de metoder, som vi i Alexandra Instituttet bruger i vores arbejde med brugerdreven innovation.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD 100 DAGE FOR DANMARK Mandag Morgen indleder nu en serie af analyser om de store samfundsreformer, der kan forandre Danmark og styrke væksten. I denne uge ser vi på potentialet i såkaldt servicedesign,

Læs mere

Fremtidens interaktive dagligvarehandel

Fremtidens interaktive dagligvarehandel Fremtidens interaktive dagligvarehandel Et projekt støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation Projektpartnere: Art of Crime Center for Kulturanalyse Coop Danmark Instituttet

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER. mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi

15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER. mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi 15 CASES OM KUNSTNERE & VIRKSOMHEDER mennesket i innovation & oplevelsesøkonomi MENNESKET I INNOVATION & OPLEVELSESØKONOMI virksomheder og kunstnere flytter virkeligheden Udfordres din virksomhed af globalisering

Læs mere

Vingsted konferencerapport 2013

Vingsted konferencerapport 2013 15. årgang november 2013 Vingsted konferencerapport 2013 Fra høringspart til medskaber borgerinddragelse for alvor? repræsentanter fra 60 ældre- og seniorråd aktivt i dette. Dagen forløb med tankevækkende

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE KAPITEL//02 METODER AF // METTE MIKKELSEN VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER Model - s. 64 Model-vignet EN OPLAGT IDE DESIGNPROCESSENS TEORIER OM SAMARBEJDET MED PARTERNE OM ET LEVENDE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kend din. Innovation til hverdag. Gyldendal Public. www.gyldendalbusiness.dk

Kend din. Innovation til hverdag. Gyldendal Public. www.gyldendalbusiness.dk Morten Christensen Anders Seneca Kend din kerneopgave Innovation til hverdag Gyldendal Public Kend din kerneopgave Innovation til hverdag Af Morten Christensen og Anders Seneca Stuntfire Kend din kerneopgave

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE 2 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT Rapporten indeholder en beskrivelse og en evaluering af et pilotprojekt

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere