Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7"

Transkript

1 Käyttöohjeet KUIVAUSRUMPU FI Suomi DK Dansk,55 AQUALTIS AQC9 6F7 SE Svenska,19 NO Norsk,37! Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan tämän käyttöoppaan.! Säilytä käyttöopas helposti saavutettavassa paikassa, jotta voit katsoa sitä tarvittaessa. Säilytä opas aina kuivausrummun läheisyydessä; mikäli laite myydään tai annetaan toiselle henkilölle, muista toimittaa käyttöopas laitteen mukana, jotta myös uudet omistajat voivat tutustua kuivausrummun käyttöä koskeviin varoituksiin ja suosituksiin.! Lue ohjeet huolellisesti: seuraavilla sivuilla on tärkeitä tietoja asennuksesta sekä hyödyllisiä suosituksia kodinkoneen käyttöön. Sisältö Asennus, 2 Kuivausrummun sijoittaminen Ilmanvaihto Sähköliitäntä Kuivausrummun vaakatasoon asetus Alustavat tiedot Varoituksia, 4 Yleisiä turvallisuusohjeita Energian säästö ja ympäristön kunnioittaminen Hoito ja huolto, 6 Sähkönsyötön katkaiseminen Nukkasihdin puhdistus jokaisen jakson jälkeen Rummun tarkistus jokaisen jakson jälkeen Verden keräysastian tyhjennys jokaisen jakson jälkeen Lämpöpumpun suodatinyksikön puhdistus Kuivausrummun puhdistus Kuivausrummun kuvaus, 8 Luukun aukaesemiseksi Ominaisuudet Ohjauspaneeli Näyttö, 9 Käynnistys ja ohjelmat, Ohjelman valitseminen Erityiset ohjelmat Ohjelmataulukko Ohjaimet Pyykki, 16 Pyykkien lajittelu Hoito-ohjeet Kuivausajat Vianetsintä, 17 Huoltoapu, 18 Varaosat Vanhojen kodinkoneiden käytöstä poisto FI 1

2 Asennus FI Kuivausrummun sijoittaminen Liekit saattavat vahingoittaa kuivausrumpua, joka tulee siten asentaa kauas kaasuliesistä, uuneista, lämpöpattereista tai keittotasoista. Kuivaajan tulee asentaa tilaan, jossa huoneenlämpötila on välillä C parhaan tuloksen takaamiseksi. Se kuitenkin toimii myös, jos huoneen lämpötila on C. Jos kodinkone asennetaan työtason alle, tulee jättää vähintään 10 mm:n tila kodinkoneen yläpaneelin ja muiden sen yläpuolella olevien esineiden väliin sekä 15 mm:n tila kodinkoneen laitojen ja seinien tai sen vierellä olevien huonekalujen väliin. Tällä tavoin voidaan taata riittävä ilmankierto. Laite on asennettava takapinta seinää vasten. Ilmanvaihto Kun kuivausrumpu on toiminnassa, tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Varmista, että kuivausrummun asennuspaikka ei ole kostea ja että sen ilmankierto on riittävä. Kuivausrummun ympärillä oleva riittävä ilmankierto on erittäin tärkeää, jotta taataan pesun aikana kertyneen veden tiivistyminen; kuivausrumpu ei toimi oikein, jos se asetetaan suljettuun paikkaan tai huonekalun sisälle.! Jos kuivausrumpua käytetään pienessä tai kylmässä huoneessa, voi tapahtua vähäistä tiivistymistä.! Kuivausrumpua ei suositella asentamaan kaapin sisälle; kodinkonetta ei tule koskaan asentaa avaimella suljettavan oven tai liukuoven taakse tai siten, että avattavan oven saranapuoli on kuivausrummun luukkua vastapäätä. Veden poisto Jos kone liitetään lähelle viemäriä, tiivistynyt vesi voidaan ohjata siihen suoraan ilman, että joudutaan käyttämään veden keräysastiaa. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen huolehtia veden keräysastian tyhjennyksestä jokaisen jakson jälkeen. Jos kuivausrumpu sijoitetaan pesukoneen päälle tai viereen, ne voivat käyttää yhteistä viemäriä. Riittää, että irrotetaan kuvassa A osoitettu letku ja liitetään se viemäriin. Jos viemäri on letkun ulottumattomissa, voidaan ostaa uusi letku, jonka halkaisija vastaa alkuperäistä ja jonka pituus voidaan valita tarpeen mukaan. Uuden letkun asentamiseksi riittää, että vaihdetaan se olemassa olevan letkun tilalle kuten osoitetaan kuvassa B työntäen se samaan asentoon. 10 mm 15 mm 15 mm! Viemärin tulee sijaita vähintään 1 m alempana kuin kuivausrummun pohja.! Kuivausrummun asentamisen jälkeen varmista, että poistoletku ei ole taittunut tai vääntynyt. 2 Kuva A H<1m 2 Kuva B Sähköliitäntä Ennen pistokkeen liittämistä sähköpistorasiaan tarkista seuraavat kohdat: Varmista, että kätesi ovat kuivat. Pistorasian tulee olla maadoitettu. Pistorasian tulee kestää koneen enimmäisteho, joka osoitetaan toimintatietojen arvokilvessä (katso Kuivausrummun kuvaus). Syöttöjännitteen tulee sisältyä arvoihin, jotka osoitetaan toimintatietojen arvokilvessä (katso Kuivausrummun kuvaus) Pistorasian tulee olla yhteensopiva kuivausrummun pistoketyypin kanssa. Päinvastaisessa tapauksessa huolehdi pistorasian tai pistokkeen vaihdosta.! ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOJA.! Kuivausrumpua ei saa asentaa ulkotiloihin, vaikka ne olisivat suojaisia. Voi olla erittäin vaarallista, jos tämä kodinkone altistuu sateelle tai ukonilmalle.! Myös kuivausrummun asennuksen jälkeen sähköjohdon ja pistokkeen tulee olla helposti saavutettavissa.! Sähköjohto ei saa joutua taitoksiin tai puristuksiin.! Jos vaihdettava pistoke on sisäänrakennettua tyyppiä, se tulee hävittää asianmukaiselle turvallisella tavalla. ÄLÄ jätä sitä paikkaan, josta se voidaan työntää pistorasiaan aiheuttaen sähköiskun. 2

3 ! Sähköjohto on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Jos sähköjohto on vahingoittunut, se on vaihdatettava valmistajalla, hänen huoltopalvelullaan tai muulla ammattihenkilöllä vaarojen välttämiseksi. (katso Huoltoapu). Voit ostaa uuden tai pidemmän sähköjohdon valtuutetulta jälleenmyyjältä.! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä määräyksiä ei noudateta.! Mikäli sinulla on kysymyksiä edellä mainitusta, käänny pätevän sähköteknikon puoleen. Kuivausrummun vaakatasoon asetus Kuivausrumpu tulee asentaa vaakatasoon, jotta se toimii virheettömästi. Sen jälkeen kun kuivausrumpu on asennettu sen lopulliseen paikkaan, tarkista vaakatasoon asetus ensin yhdeltä puolelta, sitten toiselta ja lopuksi myös edestä ja takaa. Jos kuivausrumpu ei ole vaakatasossa, säädä kahta etummaista tukijalkaa ylöstai alaspäin, kunnes laite asettuu kunnolla vaaka-tasoon. Alustavat tiedot Kun kuivausrumpu on asennettu, ennen sen käyttöönottoa puhdista rumpu ja poista kuljetuksen aikana mahdollisesti kerääntynyt lika. VAROITUS: ennen kuivausrummun käyttöä varmista, että se on ollut vaakasuorassa asennossa vähintään 6 tuntia. Täytön enimmäismäärät: 9 kg Tuotteen tiedot - Asetuksen 392/2012 Merkki Hotpoint/Ariston laitteen malli AQC9 6F7 TM1 (EU) Puuvillatekstiilien nimelliskapasiteetti "vakiopuuvillaohjelmalle" täydellä rummulla - kg 9.0 Tämä kotitalouksien kuivausrumpu on Kondensoiva Energiatehokkuusluokka asteikolla A+++:sta (vähän kuluttava) D:hen (paljon kuluttava) A++ Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEc)* kwh 1) Tämä kotitalouksien kuivausrumpu on Automaattinen Energiankulutus täydellä rummulla; Edry - kwh 2) 2.2 Energiankulutus vajaalla rummulla; Edry½ - kwh 2) 1.16 Tehonkulutus: pois päältä -tilassa (Po) - Wattia 0.17 Tehonkulutus: päälle jätettynä -tilassa (Pl) - Wattia 3.73 Päälle jätettynä -tilan' kesto tehonhallintajärjestelmää varten - minuuttia 30 Painotettu ohjelman kesto (Tt) täydellä ja vajaalla rummulla - minuuttia 3) 186 Täysi rumpu (Tdry) - minuuttia 251 Vajaa rumpu (Tdry½) - minuuttia 137 Kondensointitehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) B Keskimääräinen kondensointitehokkuus - % painotettu (Ct) täydellä ja vajaalla rummulla 3) 81 täydellä rummulla (Cdry) 82 vajaalla rummulla (Cdry½) 81 Äänitaso - db(a) re 1 pw ) "Vakiopuuvillaohjelma" täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä "vakiopuuvillaohjelma" puolitäytöllä ovat vakio-ohjelmia, joihin kilven ja kortin tiedot viittaavat; kyseiset ohjelmat soveltuvat kuivaamaan kaappikuivaksi (0%) puuvillavaatteet ja ne ovat tehokkaimmat ohjelmat, kun huomioidaan energian kulutus. Puolitäyttö on puolet nimelliskapasiteetista. 2) Vuosikulutus perustuu 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla sekä tehonsäästötilojen energiankulutukselle. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohden riippuu laitteen käyttötavasta. 3) Painotettu keskiarvo 3 jaksolle täydellä koneella ja 4 jaksolle puolitäytöllä. Asetuksen 932/2012. Synteettiset: Energiankulutus täydellä rummulla; kwh 0.5 Synteettiset: Täysi rumpu - minuuttia 60 Synteettiset: Vajaa rumpu Ei sovellu (N/A) FI 3

4 Varoituksia FI! Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä varoitukset on annettu turvallisuussyistä ja niitä on noudatettava huolellisesti. Yleisiä turvallisuusohjeita Tätä kuivausrumpua saavat käyttää henkilöt (mukaan lukien 8-vuotiaat lapset), joiden fyysinen, aistitoimintojen tai henkinen suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä, jos heitä valvoo ja ohjaa heidän turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu vain kotikäyttöön - ei ammattikäyttöön. Älä koske laitteeseen ollessasi paljain jaloin, tai jos kätesi tai jalkasi ovat märät. Irrota pistoke seinästä vetämällä pistokkeesta ei johdosta. Sammuta kuivaaja käytön jälkeen ja irrota pistoke seinästä. Pidä ovi suljettuna, estääksesi lapsia leikkimästä sillä. Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään kuivausrummulla. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä kaukana kuivausrummusta, jos heitä ei valvota jatkuvasti. Kuivaaja täytyy asentaa ohjeiden mukaisesti ja ilmastoinnin täytyy olla asianmukainen. Ilmanottoaukkoa kuivaajan edessä ei saa koskaan tukkia (katso Asennus). Älä koskaan käytä kuivaajaa pitkänukkaisen maton päällä, jossa nukka voin tunkeutua kuivaajan sisälle alapuolelta. Tarkista, että kuivaaja on tyhjä ennen kuin täytät sen pyykeillä. Kuivaajan takaosa saattaa lämmetä erittäin kuumaksi. Älä koske takaosaan kuivaajan toimiessa. Älä käytä kuivaajaa, jos suodatin, vesiastia ja lauhdutin eivät ole kunnolla paikoillaan (katso Kunnossapito). Älä ylitä kuivaajan sallittua täyttömäärää (katso Pyykit). Älä laita kuivaajaan vettä tippuvia pyykkejä. Tarkista huolella kaikki pyykeissä olevat hoito-ohjeet (katso Pyykit). Älä laita kuivaajaan suuria, paksua valmisteita. Älä kuivaa akryylikuituja korkeassa lämpötilassa. Päätä jokainen ohjelma kylmäkuivaukseen. Älä sammuta kuivaajaa, kun sen sisällä on lämpimiä pyykkejä. Puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen (katso Kunnossapito). Tyhjennä vesiastia jokaisen käyttökerran jälkeen (katso Kunnossapito). Puhdista lauhdutin säännöllisesti (katso Kunnossapito). Älä päästää nukkaa kertymään kuivajaan ympärille. Älä koskaan kiipeä kuivaajan päälle. Siitä saattaa aiheutua vahinkoa. Noudata aina sähkömääräyksiä (katso Asennus). Osta aina alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita (katso Huolto). Tulipalovaaran vähentämiseksi rumpukuivaajassa täytyy huomioida seuraavat asiat: Laita kuivaajaan vain sellaisia pyykkejä, jotka on pesty vedellä ja pesuaineella, huuhdeltu ja lingottu. Tulipalovaara on olemassa, jos pyykkejä EI OLE pesty vedellä. Älä kuivaa valmisteita, jotka on käsitelty kemiallisilla aineilla. Älä rumpukuivaa vaatekappaleita, jotka ovat tahraantuneet tai kostuneet kasvi- tai keittoöljyillä: se aiheuttaa tulipalovaaran. Öljyyntyneet vaatekappaleet voivat syttyä itsekseen erityisesti joutuessaan alttiiksi rumpukuivaajan kaltaisille lämmönlähteille. Vaatekappaleiden kuumeneminen aiheuttaa hapettumisreaktion öljyn kanssa ja hapettuminen luo lisää kuumuutta. Jos kuumuus ei voi poistua, kappaleet voivat kuumentua tarpeeksi syttyäkseen tuleen. Öljyyntyneiden vaatekappaleiden pinoaminen tai kasaaminen voi estää lämpöä poistumasta ja aiheuttaa siten palovaaran. Jos kasvi- tai keittoöljyjä sisältäviä tai hiustenhoitotuotteista likaantuneita kankaita on välttämätöntä laittaa rumpukuivaajaan, ne täytyy ensin pestä erityispesunaineella: tämä vähentää vaaraa, mutta ei poista sitä. Vaatteiden lämpötilan alentamiseksi on käytettävä viileää kuivausvaihetta. Niitä ei saa poistaa kuivaajasta ja pinota tai kasata heti kuumina. 4

5 Älä rumpukuivaa vaatekappaleita, jotka on aikaisemmin puhdistettu tai pesty petroolilla/bensiinillä, kemiallisen pesun liuottimilla tai muilla tulenaroilla tai räjähtävillä aineilla tai sellaisista tahraantuneet. Kotitalouksissa yleisesti käytettyjä tulenarkoja aineita ovat keittoöljyt, asetoni, denaturoitu alkoholi, valopetroli, tahranpoistoaineet, tärpätti, vahat ja vahanpoistoaineet. Varmista ennen näiden vaatekappaleiden kuivausta rumpukuivaajassa, että ne on pesty kuumassa vedessä ja lisämäärällä pesuainetta. Älä rumpukuivaa vaahtokumia (toinen nimitys lateksivaahto) sisältäviä vaatekappaleita tai rakenteeltaan vastaavia kumimaisia materiaaleja. Kuumentuessaan vaahtokumimateriaalit voivat syttyä palamaan itsekseen. Kankaanpehmennysaineita tai vastaavia tuotteita ei saa käyttää rumpukuivaajassa poistamaan staattista sähköä, ellei kankaanpehmennystuotteen valmistaja ole käyttötapaa nimenomaisesti suosittanut. Älä rumpukuivaa metallivahvikkeita sisältäviä alusvaatteita, kuten metallilangoilla tuettuja rintaliivejä. Rumpukuivaaja voi vioittua, jos metallivahvikkeet irtoavat kuivauksen aikana. Älä rumpukuivaa kumisia tai muovisia esineitä, kuten suihkulakkeja tai vauvojen vedenpitäviä vaippasuojuksia, polyeteeniä tai paperia. Älä rumpukuivaa kumivahvikkeita sisältäviä esineitä, vaahtokumitoppauksia sisältäviä vaatteita, tyynyjä, kalosseja ja kumipäällysteisiä tennistossuja. Poista kaikki esineet taskuista, erityisesti sytyttimet (räjähdysvaara).! VAROITUS: Älä pysäytä kuivaajaa ennen kuivausajan päättymistä. Jos kuitenkin pysäytät laitteen aiemmin, poista ja levitä kaikki kuivaajassa olleet vaatteet tai tekstiilit nopeasti, jotta lämpö haihtuu. Energian säästö ja ympäristön kunnioittaminen Ennen tekstiilien kuivaamista purista niitä, jotta poistetaan mahdollisimman suuri osa vedestä (jos käytetään pesukonetta, aseta linkousjakso). Täten säästetään energiaa kuivauksen kuluessa. Käytettäessä kuivausrumpua aina täydellä lastilla säästetään energiaa: yksittäiset pienet tuotteet tai vähäiset täyttömäärät tarvitsevat enemmän aikaa kuivuakseen. Puhdista sihti jokaisen jakson jälkeen, jotta voidaan hillitä sähkönkulutuksen kustannuksia (katso Huolto). FI 5

6 Hoito ja huolto FI Sähkönsyötön katkaiseminen! Irrota kuivausrumpu sähköverkosta, kun se ei ole toiminnassa kuten myös puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi. Nukkasihdin puhdistus jokaisen jakson jälkeen Nukkasihti on kuivauksen perustavaa laatua oleva osa: sen tehtävänä on kerätä pöly ja nukka, joka muodostuu kuivauksen aikana. Kuivauksen lopuksi puhdista sihti huuhdellen se juoksevan veden alla tai puhdistaen se pölynimurilla. Mikäli sihti tukkiutuu, kuivausrummun sisäinen ilmavirtaus joutuu vakavan uhan alaiseksi: kuivausajat pitenevät ja energiankulutus lisääntyy. Lisäksi itse kuivausrumpu saattaa vahingoittua. Sihti sijaitsee kuivausrummun tiivisteen edessä (katso kuvaa). Nukkasihdin poisto: 1. Vedä sihdin muovisesta kahvasta ylöspäin (katso kuvaa). 2. Puhdista sihti nukasta ja aseta se takaisin huolellisesti. Varmista, että sihti on sijoitettu kunnollisesti paikalleen kuivausrummun tiivisteen viereen.! Älä käytä kuivausrumpua ilman, että sihti on asetettu paikalleen. Rummun tarkistus jokaisen jakson jälkeen Kierrä rumpua käsin poistaaksesi myös kaikki pienimmät pyykit (nenäliinat), jotka saattavat jäädä kuivausrummun sisälle. Rummun puhdistus! Älä käytä hankaavia aineita, teräsvillaa tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettuja aineita rummun puhdistukseen. Ne voivat aiheuttaa värillisen kerrostuman muodostumisen ruostumattomalle teräkselle; tämä ilmiö voi aiheutua veden ja/tai puhdistusaineiden kuten pesun huuhteluaineiden yhdistelmästä. Tämä värillinen kerrostuma ei vaikuta kuivausrummun toimintaan. Veden keräysastian tyhjennys jokaisen jakson jälkeen Poista veden keräysastia kuivausrummusta ja tyhjennä se lavuaariin tai muuhun sopivaan 2 viemäriin. Lopuksi laita se huolellisesti takaisin paikalleen. Tarkista aina, että veden keräysastia on tyhjä ja paikallaan ennen uuden kuivausohjelman käynnistämistä. Mikäli veden keräysastiaa ei tyhjennetä, voi tapahtua seuraavaa: - Koneen lämmitysjärjestelmä pysähtyy (siten pyykit voivat olla kosteita kuivausjakson päättyessä). - Merkkivalo Tyhjennä astia syttyy ilmoittaen, että säiliö on täynnä. Veden keräysjärjestelmän lataaminen Kun kuivausrumpu on uusi, veden keräysastia ei kerää vettä ennen kuin järjestelmä on ladattu. Tämän toimenpiteen suorittamiseen voi kulua1 tai 2 kuivausjaksoa. Kun järjestelmä on kerran ladattu, se kerää vettä jokaisen jakson aikana. Lämpöpumpun suodatinyksikön puhdistus Irrota lämpöpumpun suodatin säännöllisesti vähintään joka 5. jakso ja suorita puhdistus poistaen mahdolliset nukkajäämät suodattimen pinnalta pesemällä se juoksevan veden alla tai pölynimurin avulla. Suositellaan kuitenkin puhdistamaan suodatin jokaisen jakson jälkeen, jotta saadaan paras mahdollinen kuivaustulos. Miten poistaa lämpöpumpun suodatinyksikkö: 1. Irrota sähköpistoke ja avaa luukku. 2. Poista lämpöpumpun suodattimen kansi ja kierrä 4 kiinnikettä vieden ne pystysuoraan asentoon ja poista suodatinyksikkö. 3. Erota suodattimen kaksi osaa ja poista mahdollinen nukka verkon sisäpuolelta.! VAROITUS: lauhduttimen etuosa on valmistettu ohuista metallilevyistä. 6

7 Kun puhdistat sen, poista tai aseta suodattava yksikkö uuteen asentoon puhdistusta varten ja varo, ettet vahingoita sitä tai aiheuta haavoja käsiisi. 4. Jos havaitaan nukkakerääntymä lauhduttimen levyillä, puhdista ne huolellisesti käyttäen kosteaa riepua, sientä tai pölynimuria. Älä käytä sormiasi. 5. Asenna suodattimen kaksi osaa takaisin paikalleen, puhdista tiivisteen pinta ja aseta suodatin paikalleen kiertäen 4 kiinnikettä vaakasuoraan asentoon varmistaen, että kiinnikkeet ovat tarttuneet kunnolla. Kuivausrummun puhdistus Metalliset ja muoviset ulkoiset osat sekä kumiset osat voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Puhdista säännöllisesti (joka 6. kuukausi) pölynimurilla kuivausrummun etupuolella oleva ilmanottoaukko sekä tuuletusaukot takana, jotta poistetaan mahdolliset nukka-, nöyhtä- ja pölykertymät. Lisäksi poista ajoittain nukkakertymät lauhdutinyksikön etuosasta ja sihdin ympäriltä pölynimurilla.! Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.! Kuivausrumpu käyttää kuulakomponentteja, jotka eivät vaadi voitelua.! Tarkistuta kuivausrumpu säännöllisin väliajoin valtuutetulla teknikolla, jotta voidaan taata sähköisten ja mekaanisten osien turvallisuus (katso Huoltoapu). Pikaohjeita! Muista puhdistaa luukun sihti ja lämpöpumppu jokaisen kuivauksen jälkeen.! Muista tyhjentää veden keräysastia jokaisen lastin jälkeen.! Mikäli teet näin, saavutat parhaan mahdollisen suorituskyvyn! FI 2 Sihti Veden keräysastia Lämpöpumppu Ilmanottoaukko Kiinnikkeet Kahva Lauhduttimen kansi 7

8 Kuivausrummun kuvaus Luukun aukaisemiseksi Ominaisuudet FI Vetokahva Arvokilpi Vesisäiliö Malli ja sarjanumerot Nukkasihti Lämpöpumpun suodatinyksikkö (suojus auki) Ilmanottoaukon ritilä Lämpöpumpun suodatinyksikön suojuksen kahva (Vedä tästä avataksesi) Ohjauspaneeli On/Off painike & valo Lisätoimintojen painikkeet ja valot Säädettävät jalat (kuivausrummun vaakatasoon asettamiseksi) ECO valo Start/Tauko painike & valo Ohjelman etenemisen valo Näyttöruutu On/Off painike/valo, jos kuivausrumpu on toiminnassa ja tätä painiketta painetaan ja pidetään painettuna enemmän kuin 3 sekuntia, kuivausrumpu sammutetaan. Valo osoittaa, että kuivausrumpu on toiminnassa tai valmis ohjelman valitsemiseksi. Ohjelmien nuppi asettaa ohjelman: käännä sitä, kunnes osoitin osoittaa ohjelmaa, jonka haluat valita (katso Käynnistys ja ohjelmat). Lisätoiminnon painikkeet/ valot valitsevat valitulle ohjelmalle käytettävissä olevat lisätoiminnot. Valot osoittavat, että kyseinen lisätoiminto on valittu (katso Käynnistys ja lisätoiminnot). Näyttöruutu sisältää kolme osaa: Sensoriohjattu kuivaus = Kuivaustaso, Ajastettu kuivaus = Kuivausaika ja aika loppuun / Viivästetty käynnistys jokainen vastaavalla valintapainikkeella (katso Näyttö). Painike START/TAUKO osoitinvalolla : kun vihreä osoitinvalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta ohjelman käynnistämiseksi. Kun jakso käynnistyy, osoitinvalo palaa kiinteänä. Ohjelman keskeyttämiseksi paina painiketta uudelleen; osoitinvalo muuttuu oranssiksi ja alkaa vilkkua uudelleen. Ohjelman käynnistämiseksi uudelleen sen keskeytyskohdasta paina painiketta uudelleen (katso Käynnistys ja ohjelmat). Ohjelman etenemisen valot osoittavat ohjelman kunkin tilan syttymällä vastaavasti.(katso Käynnistys ja ohjelmat). Huomautus: tämä valo vilkkuu kullanruskeana myös jälkikäsittelyvaiheen aikana. 8 Ohjelmien nuppi Sensoriohjattu kuivaus Ajastettu kuivaus Viivästyksen ajastin Puhdista lämpö-pumpun suodatin Tyhjennä vesi /Puhdista nukkasihti valo Lapsilukon painike & valo Osoitin Tyhjennä vesi h2o osoittaa, että vesisäiliö on tyhjennettävä. Tyhjän vesisäiliön takaisin laittamisen jälkeen kestää muutaman sekunnin ennen kuin valo sammuu; kuivausrummun on oltava toiminnassa, jotta tämä voi tapahtua (katso Ohjaimet). Huomautus: jos vesipullo on täysi, näytöllä näkyy h2o ja osoitin vilkkuu, lämmitys kytketään pois päältä ja vaatteet eivät kuivu. Valo Tyhjennä vesi Puhdista nukkasihti muistuttaa ennen jokaista ohjelmaa, että on erittäin tärkeää puhdistaa nukkasihti ja tyhjentää vesisäiliö joka kerta, kun käytetään kuivausrumpua (katso Hoito ja huolto). Valo Puhdista lämpöpumpun suodatin muistuttaa, että on erittäin tärkeää puhdistaa tämä suodatin säännöllisin väliajoin (katso Hoito ja huolto). Lapsilukon painike/valo Paina ja pidä painettuna tätä painiketta ohjelman ja lisätoimintojen valinnan jälkeen. Tämä estää ohjelmien asetusten muuttamisen. Kun kyseinen valo palaa, muut painikkeet ja ohjelmien nuppi eivät ole käytettävissä. Pidä painiketta painettuna peruuttaaksesi ja valo sammuu. ECO-valo - tämä valo palaa, kun valitset vaihtoehtoja, jotka kuluttavat vähemmän energiaa (katso Ohjaimet).

9 Näyttö Näyttö sisältää kolme osaa, joista jokaisella on oma vastaava painikkeensa. FI Sensoriohjattu kuivaus Kun on valittu sensoriohjatun lisätoiminnon sisältävä ohjelma, paina ja vapauta painike, kunnes näytetään vaadittu kuivuuden tunnistustaso. Jos kyseinen tunnistuslisätoiminto ei ole käytettävissä, näyttö vilkkuu ja summeri soi kolme kertaa.! Jotkut kuivausohjelmat eivät sovi yhteen kaikkien 7 sensoriohjatun kuivaustason kanssa. Käytettävissä olevat kuivaustasot Kostea: hellävaraisin taso, jonka avulla varmistat, ettei vaatteista tipu vettä. Käsinpesun jälkeen sopiva taso, jonka jälkeen voit ripustaa vaatteet, jos et halua rumpukuivata niitä kokonaan loppuun saakka. Silityskuiva: hyvin hellävarainen kuivaus. Se sopii hyvin vaatteille, jotka aiot silittää. Ripustus plus: sopiva kuivaustaso herkkien tekstiilien ripustamista varten (kuten verhot). Ripustuskuiva: sopiva kuivaustaso tekstiilien ripustamista varten. Kevyt kuivaus: sopii erinomaisesti herkille vaatteille, jotka halutaan viikata ja laittaa kaappiin. Kaappikuiva: tekstiilit ovat täysin kuivia ja ne ovat valmiita viikattavaksi ja kaappiin laitettavaksi. Käyttövalmis: käytetään vaatteille, jotka halutaan pukea päälle heti jakson päätyttyä. Ajastettu kuivaus Kun valitaan ohjelma ajastetulla kuivauslisätoiminnolla, paina ajastuksen painiketta kuivausajan valitsemiseksi. Näyttö vähentää valittua aikaa joka kerta, kun painat ja vapautat tämän painikkeen (katso Käynnistys ja ohjelmat). Jokainen painallus vähentää asetettua aikaa 220, 180, 150, 120, 90, 60, 40 ja toistaa sitten. Jos lisätoiminto ajastettu kuivaus ei ole käytettävissä, näyttö vilkkuu ja summeri soi kolme kertaa. Valittu aika jää näytölle ohjelman käynnistymisen jälkeen ja sitä voidaan muuttaa ohjelman aikana haluttaessa.! Voit valita joko sensoriohjatun kuivaustason tai kuivausajan. Viivästetty käynnistys Lisätoiminnon viivästetty käynnistys sisältävän ohjelman valitsemisen jälkeen voidaan valita viivästetty käynnistysaika. Jokainen viivästetyn käynnistyksen painikkeen painallus siirtää viivästyksen asetusta 1 tunnin lisäyksillä asennosta 1h asentoon 24h ja sitten asentoon OFF, jonka valinnan jälkeen viiden sekunnin kuluttua peruutetaan viivästys. Jos asetetaan 10 tunnin tai sitä pidempi viivästys, näyttö osoittaa vähenevän viivästysajan tunneissa 10 tuntiin saakka ja sen jälkeen näytetään 9:59 ja edelleen vähänevä aika minuuteissa. Jos asetetaan 9 tunnin tai sitä lyhyempi viivästys, näyttö näyttää tunnit ja minuutit sekä edelleen vähenevän ajan minuuteissa koko viivästykselle. Painikkeen Start/Tauko painalluksen jälkeen, viivästysaikaa voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa haluttaessa. Kun viivästysaika päättyy, tunnus sammuu ja näytetään Aika loppuun. Jos olet valinnut ajastetun kuivauksen, näyttö näyttää ohjelmoinnin aikana kuivausajan ainoastaan keskellä olevassa ajastetun kuivauksen näytössä. Painettuasi koneen käynnistyspainiketta Start, se palauttaa ajan näytön ja siten näytetään ohjelman jäljellä oleva vähenevä aika. Aika loppuun Jos viivästyksen kuvake on sammutettu, näytettävä aika on aika loppuun käynnissä olevalle ohjelmalle. Kun valitaan ajastettuja ohjelmia, jakson aikana näytettävä aika on todellinen jäljellä oleva aika. Kun valitaan automaattinen ohjelma, näytettävä aika on arvio jäljellä olevasta ajasta. Kun valitaan ohjelma, näyttö näyttää ajan, joka tarvitaan täyden täyttömäärän kuivaamiseen. Jäännösaikaa tarkkaillaan jatkuvasti kuivausjakson aikana ja aikaa muutetaan, jotta voidaan näyttää mahdollisimman tarkka arvio. Aika loppuun näytetään tunneissa sekä minuuteissa ja vähenevänä minuutti kerrallaan. Tuntien ja minuuttien näytön välissä oleva sarake vilkkuu osoittaen, että aika vähenee. Näyttö näyttää myös, jos kuivausrummussa on ongelmia; jos näin tapahtuu, näytöllä näkyy F sekä vikakoodinumero, neljä lisätoimintojen valoa ja taukotilan valo vilkkuvat myös oranssina (katso Vianetsintä). 9

10 Käynnistys ja ohjelmat FI Ohjelman valitseminen 1. Kytke kuivausrumpu sähköpistorasiaan. 2. Lajittele pyykit tekstiilien tyypin mukaan (katso Pyykit). 3. Avaa luukku ja varmista, että nukkasihti on puhdas ja paikallaan sekä että vesisäiliö on tyhjä ja paikallaan (katso Huolto). 4. Lastaa kone ja varmista, ettei luukun tiivisteen väliin jää mitään. Sulje luukku. 5. Jos ON/Off-valo ei pala, paina On/Off-painiketta. 6. Valitse ohjelmien valinta, joka vastaa kuivattavien tekstiilien tyyppiä tarkistamalla ohjelmataulukon tiedot (katso Ohjelmat) sekä kunkin tyyppisen tekstiilin ohjeet (katso Pyykit). 7. Mikäli käytettävissä, valitse lisätoiminto sensoriohjattu kuivaus tai ajastettu kuivaus painamalla ja vapauttamalla vastaava painike, kunnes näytetään haluttu taso tai aika.! Katso ohjelmataulukosta lisätietoja. 8. Aseta viivästysaika ja muut lisätoiminnot tarpeen mukaan (katso Näyttö). 9. Jos haluat summerin soivan ohjelman lopuksi, paina äänipainiketta. Jos valitset lisätoiminnon rypistymisen esto, tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä. 10. Paina START-painiketta käynnistääksesi. Näyttö osoittaa arvioidun ajan loppuun. Kuivausohjelman aikana voit tarkistaa pyykkejä ja poistaa kuivat tekstiilit samalla, kun muiden kuivatusta jatketaan. Kun Erityiset ohjelmat suljet luukun uudelleen, paina START kuivauksen jatkamiseksi. Jos avaat luukun tarkistaaksesi pyykkejä, pidennät kuivausaikaa, koska lämpöpumpun kompressori käynnistyy vasta 5 minuutin kuluttua luukun sulkemisesta ja Startpainikkeen painalluksesta (katso Ohjaimet). 11. Kuivausohjelmien viimeisten minuuttien aikana ennen ohjelman päättymistä suoritetaan JÄÄHDYTYSVAIHE (tekstiilit jäähdytetään), tämän vaiheen olisi annettava aina päättyä automaattisesti. 12. Tiedät, että ohjelma on suoritettu loppuun, kun kuulet summerin soivan 3 kertaa ja näytöllä näkyy LOPPU (Huomaa: jos valitaan lisätoiminto ÄÄNI, summeri soi 3 kertaa joka 30 sekunnin kuluttua 5 minuutin ajan).avaa ovi, poista pyykit, puhdista nukkasihti ja laita se takaisin. Tyhjennä vesisäiliö ja laita se takaisin (katso Huolto). Jos valitaan lisätoiminto rypistymisen esto etkä ota vaatteita pois välittömästi, vaatteita pyöritetään silloin tällöin 10 tunnin ajan tai kunnes avaat luukun. 13. Sammuta kuivausrumpu On/Off-painikkeella. Valmiustila Tämä kuivausrumpu, uusien energiansäästöä koskevien määräysten mukaisesti, sisältää automaattisen valmiustilajärjestelmän, joka otetaan käyttöön noin 30 minuutin käyttämättömän jakson jälkeen. Paina jatkuvasti On/Off-painiketta, kunnes kuivausrumpu aktivoituu uudelleen. Helppo silittää -ohjelma Helppo silittää on lyhyt 10 minuutin ohjelma (8 minuutin lämmitystä seuraa 2 minuutin jäähdytysjakso), joka pöyhii vaatteiden kuituja, jotka ovat olleet samassa asennossa/paikassa pitkään. Jakso pehmentää kuituja ja helpottaa niiden silitystä ja viikkausta.! Helppo silittää ei ole kuivausohjelma ja sitä ei saa käyttää märille vaatekappaleille. Parhaiden tulosten saamiseksi: 1. Älä ylitä enimmäistäyttömäärää. Nämä numerot viittaavat kuivaan pyykkiin: Tekstiili: Enimmäismäärä Puuvilla ja puuvillasekoite 2,5 kg Synteettiset 2 Farkkukangas 2 2. Tyhjennä kuivausrumpu välittömästi kuivausjakson loppumisen jälkeen, ripusta, viikkaa tai silitä tuotteet ja laita ne kaappiin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, toista jakso. Lisätoiminnon helppo silittää vaikutus vaihtelee eri tekstiilien välillä. Se toimii hyvin perinteisille tekstiileille kuten puuvilla tai puuvillasekoite ja vähemmän hyvin akryylikuiduille ja materiaaleille kuten Tencel. Villaohjelma Tämän kuivausohjelman avulla voidaan rumpukuivata turvallisesti vaatteita, jotka on merkitty tunnuksella. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 1 kg (noin 3 villapuseroa). Suosittelemme kääntämään vaatteet nurinpäin ennen kuivausta. Tällä ohjelmalla kuivatut pyykit ovat yleensä käyttövalmiita, mutta joidenkin paksumpien vaatteiden reunat saattavat olla hieman kosteita. Anna niiden kuivua huoneenlämmössä, koska ylikuivaaminen saattaa vahingoittaa vaatteita.! Muista materiaaleista poiketen villan kutistuminen on pysyvää, siis se ei palaudu takaisin alkuperäiseen kokoon ja muotoon.! Tämä ohjelma ei sovi akryylivaatteille. Farkut Tämä ohjelma sopii denimikankaasta tehdyille farkuille. Ennen farkkujen kuivaamista käännä etutaskut nurinpäin. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 3 kg (noin 4 paria). Sitä voidaan käyttää myös muille vaatteille, jotka on valmistettu samasta materiaalista kuten esimerkiksi takit. Tällä ohjelmalla kuivatut pyykit ovat yleensä käyttövalmiita, jotkut reunat tai saumat saattavat olla hieman kosteita. Tämän havaittaessa kokeile kääntää farkut nurinpäin ja suorita ohjelma uudelleen lyhyen aikaa. Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. Käytä tätä jaksoa ainoastaan 100% puuvillapyykeille, älä sekoita tummia ja vaaleita värejä. Älä käytä tätä jaksoa vaatteille, jotka sisältävät kirjontaa tai varusteita (hakaneulat,...), käännä taskut nurinpäin! Emme suosittele, että käytät tätä ohjelmaa, jos farkuissa on joustava vyötärönauha tai kirjailtuja osia. 10

11 Erityiset ohjelmat Paidat Lisätoiminto korkea lämpö Tämä ohjelma sopii puuvillapaidoille. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 3 kg (noin 10 paitaa). Tällä ohjelmalla kuivatut pyykit ovat yleensä käyttövalmiita, jotkut reunat tai saumat saattavat olla hieman kosteita. Tämän havaittaessa kokeile kääntää paidat nurinpäin ja suorita ohjelma uudelleen lyhyen aikaa. Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. Lisätoiminto matala lämpö Tämä ohjelma sopii paidoille, jotka on valmistettu synteettisestä tai sekoitemateriaalista kuten polyesteri ja puuvilla. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 3 kg (noin 14 paitaa). Tällä ohjelmalla kuivatut pyykit ovat yleensä käyttövalmiita, jotkut reunat tai saumat saattavat olla hieman kosteita. Tämän havaittaessa kokeile kääntää paidat nurinpäin ja suorita ohjelma uudelleen lyhyen aikaa. Huomautus: Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. FI Silkki Tämä ohjelma sopii herkkien silkkitekstiilien kuivaamiseen. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 0,5 kg. Tällä ohjelmalla kuivatut pyykit ovat yleensä käyttövalmiita, mutta joidenkin paksumpien vaatteiden reunat saattavat olla hieman kosteita. Tämän havaittaessa kokeile poistaa pyykit ja avata ne sekä suorita sitten ohjelma uudelleen lyhyen aikaa. Sopii ainoastaan tuotteille, joissa on merkintä soveltuvuudesta rumpukuivaukseen. Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. Täkkiohjelmat! Näiden ohjelmien kanssa on varottava, ettei kuivata rikkinäisiä tuotteita, joiden vuotava täyte saattaa tukkia nukkasihdin ja ilmakanavan aiheuttaen tulipalovaaran. Voidaan käyttää ainoastaan yhden hengen täkeille, ei sovi parivuoteen peitteille eikä muille erittäin isokokoisille tuotteille. Yleensä tällä ohjelmalla kuivatut tuotteet ovat käyttövalmiita, mutta ne voivat olla paikoittain hieman kosteita. Tämän havaittaessa kokeile poistaa pyykit sekä ravistele niitä ja suorita sitten ohjelma uudelleen lyhyen aikaa. Sopii myös untuvatakeille. Huomautus: Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. Täkki - Lisätoiminto korkea lämpö Tämä ohjelma sopii puuvillatäkkien kuivaukseen. Puuvillainen päällys ja untuvatäyte. Sopii ainoastaan tuotteille, joissa on merkintä soveltuvuudesta rumpukuivaukseen. Täkki - Lisätoiminto matala lämpö Tämä ohjelma sopii synteettisten täkkien ja synteettisen täytteen sisältävien tuotteiden kuivaukseen. Sopii ainoastaan tuotteille, joissa on merkintä soveltuvuudesta rumpukuivaukseen. Varovainen vauvaohjelma Tämä ohjelma sopii herkille vauvan vaatteille ja vuodevaatteille (puuvilla ja chenille) sekä omien herkkien vaatteiden kuivaamiseen. Älä kuivaa ruokalappuja ja vaippahousuja, joissa on muovipinnoitus. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 2 kg. Tällä ohjelmalla kuivatut pyykit ovat yleensä käyttövalmiita, mutta joidenkin paksumpien vaatteiden reunat saattavat olla hieman kosteita. Tämän havaittaessa kokeile kääntää ne nurinpäin ja suorita ohjelma uudelleen lyhyen aikaa. Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. Liinavaatteet ja pyyhkeet Tämä ohjelma sopii puuvillapyyhkeille ja lakanoille. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 9 kg. Tällä ohjelmalla kuivatut pyykit ovat yleensä käyttövalmiita, erityisesti suurien tuotteiden jotkut reunat tai saumat saattavat olla hieman kosteita. Tämän havaittaessa kokeile avata ne ja suorita ohjelma uudelleen lyhyen aikaa. Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. 11

12 FI Raikastus Kylmän ilmavirran avulla happi imeytyy kuituihin ja poistaa ikävät hajut kuten tupakan, paistorasvan tai savun hajun vaatteista. Tällä lyhyellä ohjelmalla voit raikastaa vaatteesi vain 20 minuutissa.! Tuuletus ei ole kuivausohjelma ja sitä ei saa käyttää märille vaatekappaleille. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 9 kg, mutta se on tehokkaampi pienempien täyttömäärien kanssa. 20-minuuttinen ohjelma, joka tuulettaa vaatteesi kylmällä ilmalla. Voit käyttää sitä myös lämpimien vaatteiden viilentämiseen. Allergianehkäisy Ohjelma on saanut Ison-Britannian allergiasäätiön (Allergy UK) hyväksynnän, joka osoittaa allergeenien tehokasta vähentämistä ja poistamista vaatteista. Tämän ohjelman avulla voidaan vähentää tavallisimpien allergian aiheuttajien (mukaan lukien pölypunkit) vaikutuksia nostamalla lämpötila huomattavasti riittävän pitkäksi ajaksi. Sitä voidaan käyttää märkien pyykkien kuivaukseen ja käsittelyyn tai voidaan vain käsitellä kuivat pyykit. Enimmäistäyttömäärä on 9 kg märälle pyykille ja 4 kg kuivalle pyykille. Pikakuivaus Pienten täyttömäärien kuivausajat ovat huomattavasti lyhyempiä ja siten voidaan säästää aikaa jopa 53% puuvillatuotteiden kanssa (lisätoiminnolla korkea lämpö) ja 50% synteettisille tuotteille (lisätoiminnolla matala lämpö). Täyttömäärä: 1 kg. Kuivaustaso: vain kaappikuiva Vapaa-ajan vaatteet Tämä ohjelma sopii kuivaamaan vettä hylkiviä tekstiilejä ja urheilutakkeja (esim. Gore-Tex, polyesteri, nailon). Vaatteiden kuivaaminen pesujakson jälkeen on hyödyllistä, koska se aktivoi uudelleen vaatteen vettä hylkivän käsittelyn. Sitä voidaan käyttää enimmäistäyttömäärälle 2 kg. Kuivaustaso: vain kaappikuiva Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. Lämmitä ja nauti Lämmitä ja nauti -jakso lämmittää pyyhkeet ja saunatakit, jotta voit nauttia lämmön tunteesta kylvyn tai suihkun jälkeen. Talvella sitä voidaan käyttää myös vaatteiden lämmittämiseen ennen pukeutumista. Jakso lämmittää vaatteet 37 :en (kehon lämpötila) ja säilyttää saman lämpötilan enintään 4 tuntia tai kunnes käyttäjä pysäyttää jakson avaamalla luukun. Täyttömäärä: 3 kg.!huomautus: tämän ohjelman aikana kuvake pyörii näytöllä, kunnes saavutetaan lämpötilatavoite. Tällöin kuivaustason kuvake alkaa vilkkua. Tumma jakso Tämä ohjelma auttaa säilyttämään tummat vaatteet hyväkuntoisina ohjaamalla moottorin nopeutta ja rummun kiertoa yhdessä alhaisemman kuivauslämpötilan kanssa. Sitä voidaan käyttää puuvillatuotteille ja farkuille enimmäistäyttömäärään 3 kg saakka, mutta se on tehokkaampi pienempien lastien kanssa. Ohjelman kesto riippuu täyttömäärästä, valitusta kuivuusasetuksesta ja pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta. The Woolmark Company on tarkastanut ja hyväksynyt tämän kuivausrummun villankuivausohjelman. Ohjelma sopii kuivaukseen villavaatteille, jotka on varustettu käsinpesu merkinnällä, ja jotka pestään Woolmarkin suosittelemalla käsinpesuohjelmalla ja kuivataan kuivausrummussa valmistajan ohjeiden mukaan. M1219. Woolmark tunnus on rekisteröity tavaramerkkinä seuraavissa maissa: Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Hong Kong ja Intia. 12

13 Ohjelmataulukko! Jos On/Off-valo ei pala, paina On/Off-paniketta ja valitse sitten ohjelma. Ohjelma Mitä se tekee Miten se asetetaan Huomautuksia / Käytettävissä olevat lisätoiminnot Helppo silittää Raikastus Puuvilla Standard Paidat Farkut Synteettiset Liinavaatteet ja pyyhkeet Täkit Villa Silkki Varovainen vauvaohjelma Lyhyt ohjelma (noin 10 minuuttia), joka pehmentää kuidut vaatteille, jotka ovat valmiita silitettäväksi. 20 minuutin viilennysohjelma vaatteiden tuuletusta varten Kuivaa: puuvillavaatteet HUOM.: Enimmäistäyttömäärä 6 kg (lisätoiminnolla korkea lämpö) 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse hälytyslisätoiminto tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse hälytyslisätoiminto tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse sensoriohjattu kuivaus tai Ajastettu kuivaus (katso seuraavaa sivua). 3. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 4. Paina Start-painiketta. Kuivaa paidat. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse sensoriohjattu kuivaus tai Ajastettu kuivaus Kuivaa farkkukankaiset vaatteet. Kuivaa synteettiset vaatteet. Kuivaa pyyhkeet ja vuodevaatteet (katso seuraavaa sivua). 3. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 4. Paina Start-painiketta. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse sensoriohjattu kuivaus (katso seuraavaa sivua). 3. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 4. Paina Start-painiketta. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse sensoriohjattu kuivaus tai Ajastettu kuivaus (katso seuraavaa sivua). 3. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 4. Paina Start-painiketta. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse sensoriohjattu kuivaus (katso seuraavaa sivua). 3. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 4. Paina Start-painiketta. Kuivaa täkit. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. Kuivaa: villavaatteet 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. Kuivaa silkkituotteet 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse sensoriohjattu kuivaus (katso seuraavaa sivua). 3. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 4. Paina Start-painiketta. Kuivaa vauvanvaatteet 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse sensoriohjattu kuivaus tai ajastettu kuivaus (katso seuraavaa sivua). 3. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 4. Paina Start-painiketta. Allergiaa ehkäisevä käsittely puuvillavaatteille. llergianehkäisy * Huomautus jos lisätoiminto Korkea lämpö on valittu. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta.! Tämä ei ole kuivausohjelma (katso edellistä sivua). Käytettävissä oleva lisätoiminnot Ääni. Ääni. Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Korkea lämpö Vähemmän nukkaa. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva, Käyttövalmis *. Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Korkea lämpö. Vähemmän nukkaa. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva. Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva, Käyttövalmis *. Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva. Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Vähemmän nukkaa. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva, Käyttövalmis. (Ehdotamme käyttämään ainoastaan kaappikuivaa) Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Korkea lämpö. Ääni. Ääni. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva. (Ehdotamme käyttämään ainoastaan kaappikuivaa) Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva. (Ehdotamme käyttämään ainoastaan kaappikuivaa) Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. FI 13

14 FI Ohjelma Mitä se tekee Miten se asetetaan Huomautuksia / Käytettävissä olevat lisätoiminnot Tumma jakso Kuivaa tummat vaatteet. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. Ääni. Viivästetty käynnistys. Sensoriohjattu kuivauslisätoiminto, automaattinen kuivaus: Kostea, Silityskuiva, Ripustus Plus, Ripustuskuiva, Kevyt kuivaus, Kaappikuiva. (Ehdotamme käyttämään ainoastaan kaappikuivaa) Pikakuivaus Kuivaa puuvillaiset tai synteettiset vaatteet nopeammin. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Korkea lämpö Vapaa-ajan vaatteet Kuivaa urheiluvaatteet. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Lämmittää pyyhkeet ja kylpytakin. 1. Laita OHJELMIEN nuppi asentoon. 2. Paina Start-painiketta. - Lämmitä ja nauti Sensoriohjattu kuivaus ja Ajastettu kuivaus Valitse ensin ohjelma (katso ohjelmataulukkoa). Ohjelma Mitä se tekee Miten se asetetaan Huomautuksia / Käytettävissä olevat lisätoiminnot Sensoriohjattu kuivaus Käytä aina vaatteiden kuivaukseen sensoriohjattua kuivausta, jos mahdollista. Se takaa parhaat kuivaustulokset. Lämpöasetus riippuu valitusta ohjelmasta (materiaalivaihtoehdosta). 1. Paina ja vapauta sensoriohjatun kuivauksen painiketta, kunnes näytöllä näkyy haluttu valinta. Jokainen painallus siirtää eteenpäin,,,,,, ja toistaa sitten.! Jotkut tunnistusohjelmat eivät sisällä kaikkia 7 tunnistustasovaihtoehtoa. 2. Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. Käytettävissä olevat lisätoiminnot Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Korkea lämpö. Vähemmän nukkaa. Tutustu ehdotettuihin kuivausaikoihin (katso Pyykit). Näiden ohjelmien muutamat viimeiset minuutit sisältävät jäähdytysvaiheen. Ajastettu kuivaus (220, 180, 150, 120, 90, 60 tai 40 minuuttia) Käytä aina ajastettua kuivaustoimintoa, jos haluat päättää kuivausajan pituuden. Lämpöasetus riippuu valitusta ohjelmasta (materiaalivaihtoehdosta). 1. Paina ja vapauta ajastuksen painiketta, kunnes näytöllä näkyy haluttu valinta. Jokainen vähentää aikaa 220, 180, 150, 120, 90, 60, 40 ja toistaa sitten. Varovaisen vauvaohjelman enimmäisaika on Valitse lisätoiminnot tarpeen mukaan. 3. Paina Start-painiketta. Käytettävissä olevat lisätoiminnot Ääni tai Rypistymisen esto. Viivästetty käynnistys. Korkea lämpö. Tutustu ehdotettuihin kuivausaikoihin (katso Pyykit). Näiden ohjelmien muutamat viimeiset minuutit sisältävät jäähdytysvaiheen.! Parhaan tuloksen saamiseksi älä avaa luukkua ennen kuin jakso on päättynyt. 14

15 Ohjaimet Ohjelmien nuppi! Varoitus, jos käynnistyspainikkeen painalluksen jälkeen muutetaan ohjelmien nupin asentoa, uusi asento EI muuta valittua ohjelmaa. Ohjelman muuttamiseksi paina Start/Tauko-painiketta ohjelman keskeyttämiseksi, valo vilkkuu kullanruskeana, valitse uusi ohjelma ja mikä tahansa lisätoiminto, valo vilkkuu sitten vihreänä. Paina Start/Tauko-painiketta ja uusi ohjelma käynnistyy. Lisätoimintojen painikkeet/ valot Näiden painikkeiden avulla voidaan mukauttaa valittu ohjelma omien tarpeiden mukaiseksi. Kaikki lisätoiminnot eivät ole käytettävissä kaikkien ohjelmien kanssa (katso Käynnistys ja ohjelmat). Jos lisätoiminto ei ole käytettävissä ja painat painiketta, summeri soi kolme kertaa. Jos lisätoiminto on käytettävissä, painikkeen vieressä oleva lisätoiminnon valo syttyy vahvistaen valinnan. ECO-valo Tämä valo syttyy, kun valitset ohjelman lisätoiminnot, jotka käyttävät vähemmän energiaa kuin oletusasetus. Esimerkiksi jos valitset automaattisen tai tunnistusohjelman tai käytät ajastettua kuivausasetusta, joka on vähemmän kuin oletusasetus. Tämä valo ei osoita, että on valittu paras mahdollinen asetus energian käytön kannalta; se osoittaa ainoastaan, että olet valinnut lisätoiminnot, jotka käyttävät vähemmän energiaa. Etenemisen valot ( Kuivaus, Viilennys, ) Etenemisen valot osoittavat ohjelman tilan. Ohjelman jokaisessa vaiheessa vastaava valo syttyy. Viivästetty käynnistys Joidenkin ohjelmien käynnistystä (katso Käynnistys ja ohjelmat) voidaan viivästää jopa 24 tuntia (katso Näyttö). Varmista, että vesipullo on tyhjennetty ja nukkasihti on puhdistettu ennen viivästetyn käynnistyksen asettamista. Vähemmän nukkaa Vähentämällä mekaanista hankausta viimeisen kuivausvaiheen aikana, tuotetun nukan ja nöyhdän määrää vähennetään huomattavasti suojaten tuotteiden kuituja. Huomautus: Paitojen ohjelmalle, jos olet valinnut lisätoiminnon matala lämpö, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä. Ääni Summeri soi kuivausjakson lopussa osoittaen, että ohjelma on päättynyt ja että pyykit voidaan poistaa. Huomautus: Jos valitset lisätoiminnon rypistymisen esto, tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä. Rypistymisen esto Kun valitaan viivästetty käynnistys ja tämä vaihtoehto, vaatteita pyöritetään silloin tällöin viivästysajan kuluessa, jotta estetään ryppyjen muodostumista. Kuivaus- ja jäähdytysjaksojen loppumisen jälkeen vaatteita pyöritetään silloin tällöin, jotta ehkäistään ryppyjen muodostumista, jos et voi poistaa pyykkejä heti ohjelman päättymisen jälkeen. Valo palaa tämän vaiheen aikana jakson loppumisen jälkeen ja Start/Tauko-painike vilkkuu kullanruskeana. Huomautus: Jos valitset äänilisätoiminnon, tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä. Korkea lämpö Kun valitaan kuivausaika, painamalla tätä painiketta asetetaan kuivaukselle korkea lämpö ja painikkeen yläpuolella oleva osoitinvalo syttyy. Tyhjennä vesi Puhdista nukkasihti -valo h2o (Jos olet liittänyt kuivausrummun viemäriin, -valo voidaan jättää huomiotta, koska vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää). Kun palaa (ei vilku), se muistuttaa sinua, että vesisäiliö on tyhjennettävä. Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman aikana, lämmitin sammuu ja kuivausrumpu suorittaa jäähdytysjakson ja sitten valo vilkkuu ja summeri soi. Sinun on tyhjennettävä säiliö ja käynnistettävä kuivausrumpu uudelleen tai vaatteet eivät kuivu. Kuivausrummun uudelleen käynnistämisen jälkeen kestää muutaman sekunnin ennen kuin valo sammuu. Jotta vältetään tämä, tyhjennä vesisäiliö joka kerta, kun käytät kuivausrumpua (katso Huolto).! Muista, että sinun on puhdistettava nukkasihti JOKA KERTA, vaikka olet yhdistänyt kuivausrummun suoraan viemäriin. Luukun avaaminen Luukun avaaminen (tai painikkeen Start/Tauko painaminen) ohjelman aikana pysäyttää kuivausrummun ja sillä on seuraavat vaikutukset. Huomautus: Start/Tauko valo vilkkuu kullanruskeana ohjelman rypistymisen estovaiheen aikana. Viivästyksen aikana viivästys jatkaa vähenemistään. On painettava käynnistyspainiketta viivästetyn ohjelman jatkamiseksi. Yksi viivästyksen valoista vilkkuu osoittaen tämänhetkisen viivästysasetuksen. On painettava käynnistyspainiketta ohjelman jatkamiseksi. Edistymisen valot vaihtuvat osoittaen tämänhetkisen tilan ja Start/Tauko-valo lakkaa vilkkumasta ja muuttuu vihreäksi. Kuivausohjelman rypistymisen eston jälkeisenä aikana, ohjelma päättyy. Start/Tauko-painikkeen painalluksella käynnistetään uusi ohjelma alusta. Ohjelmien nupin muuttaminen valitsee uuden ohjelman ja Start/Tauko-valo vilkkuu. Voit käyttää tätä valitaksesi Raikastusohjelman viilentääksesi vaatteita, jos ne ovat sinusta jo riittävän kuivia. Start/Tauko-painikkeen painallus käynnistää uuden ohjelman. Lämpöpumpun suojajärjestelmä Lämpöpumppujärjestelmässä on kompressorin suojausominaisuus, joka toimii, jos avaat luukun tai jos tapahtuu sähkökatkos tai sammutat kuivausrummun. Tämä järjestelmä estää lämpöpumpun kompressorin käynnistymisen 5 minuutin ajan sen jälkeen, kun luukku suljetaan ja ohjelma käynnistetään. Huomautus Jos tapahtuu sähkökatkos, kytke virta pois päältä tai irrota pistoke. Kun sähköt palautuvat, kytke laite verkkoon ja paina ON/OFF-painiketta jatkuvasti, kunnes kuivausrumpu aktivoituu uudelleen ja paina sitten painiketta Start/Tauko FI 15

16 Pyykki FI Pyykkien lajittelu Tarkista vaatteiden etiketeissä esitetyt tunnukset, jotta varmistat niiden soveltuvuuden rumpukuivaukseen. Jaa pyykki kangastyypin mukaan. Tyhjennä taskut ja tarkista napit. Sulje vetuketjut ja kiinnikkeet sekä kiinnitä vyöt ja hihnat kiristämättä niitä. Purista vaatteita poistaaksesi vesi mahdollisimman tarkasti.! Älä laita kuivausrumpuun tippuvan märkiä vaatteita. Täytön enimmäismäärät Älä täytä rumpua yli enimmäistäyttömäärän. Seuraavat arvot viittaavat kuivien pyykkien määriin: Luonnonkuidut: enimmäismäärä 9 kg Synteettiset kuidut: enimmäismäärä 3 kg! Jotta vältetään kuivausrummun toimintatuloksen heikkeneminen, älä ylitä täyttömääriä. Hoito-ohjeet Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne ensimmäisen kerran kuivausrumpuun. Seuraavassa esitetään tavallisimmat tunnukset: Kuivausajat Voidaan kuivata kuivausrummussa. Ei voida kuivata kuivausrummussa Kuivaus korkeassa lämpötilassa. Kuivaus alhaisessa lämpötilassa. Kuivausajat Ajat ovat arvioita ja ne voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan: Tuotteisiin linkouksen jälkeen jääneen vesimäärän mukaan: pyyhkeet ja herkät tuotteet pidättävät paljon vettä. Tekstiilit: samasta tekstiilistä valmistetut, mutta erilailla valmistetut tai eripaksuiset tuotteet voivat vaatia eripituisen kuivausajan. Pyykkien määrä: yksittäiset pienet tuotteet tai vähäiset täyttömäärät voivat tarvita enemmän aikaa kuivuakseen. Kuivaus: jos tekstiilit tulee silittää, ne voidaan poistaa koneesta hieman kosteina. Sen sijaan täysin kuiviksi halutut tekstiilit voidaan jättää pidemmäksi aikaa. Asetettu lämpötila. Huoneen lämpötila: mitä alhaisempi lämpötila on huoneessa, jossa kuivausrumpu sijaitsee, sitä enemmän aikaa tarvitaan tekstiilien kuivaukseen. Tilavuus: erittäin suurikokoiset tekstiilit vaativat erityistä huolenpitoa kuivauksen aikana. Suositellaan, että nämä tuotteet otetaan välillä pois ja niitä pöyhitään ennen niiden laittamista uudelleen kuivausrumpuun: tämä toimenpide tulee toistaa useamman kerran kuivausjakson kuluessa.! Älä kuivaa tekstiilejä liikaa. Kaikki tekstiilit sisältävät luonnollista kosteutta, jota tarvitaan niiden pehmeyden ja kuohkeuden säilyttämiseen. Alla olevassa taukulossa ilmaistut ajat viittaavat automaattiseen ohjelmaan Kuivaus kaappivalmiiksi. Painot viittaavat kuivien tekstiilien määrään. Puuvilla Korkea lämpö Synteettiset Automaattinen minuuttia 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8-9 kg Ajastettu 40 tai tai tai tai tai 150 Kuivausajat, pesuohjelmille rpm 150 tai kg 2 kg 3 kg Automaattinen minuuttia Ajastettu kuivausasetus 40 tai tai tai tai 220 Matala lämpö Akryyliset (Herkät) Matala lämpö Kuivausajat, alhaiselle linkousnopeudelle pesukoneessa Kuivausajat, alhaiselle linkousnopeudelle pesukoneessa 1 kg 2kg Ajastettu kuivaus ainoastaan

17 Vianetsintä Yllättäen kuivausrumpu ei näytä toimivan. Ennen kuin soitat huoltoliikkeeseen (katso Huoltoapu), tutki huolellisesti vianetsinnän ehdotukset. FI Ongelma: Kuivausrumpu ei käynnisty Kuivausjakso ei käynnisty. Kuivaus kestää kauan. Valo Tyhjennä vesi vilkkuu, mutta kuivausrumpu on ollut käynnissä vasta lyhyen ajan. Valo Tyhjennä vesi palaa, vaikka säiliö ei ole täynnä. Ohjelma päättyy ja vaatteet ovat märempiä kuin oletit. Näytöllä näkyy vikakoodi F ja yksi tai kaksi numeroa, lisätoiminnon valo palaa ja taukotilan valo vilkkuu. Näytöllä näkyy lyhyen aikaa don joka 6. sekunti. Aika loppuun -näyttö muuttuu kuivauksen aikana. Kuivausrummusta kuuluu tömähtävä ääni toiminnan ensimmäisten minuuttien aikana. Valot kuivausrummun ohjauspaneelissa ovat pois päältä, vaikka kuivausrumpu on kytketty päälle. Mahdolliset syyt / Ratkaisut: Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se ei saa kontaktia. On tapahtunut sähkökatkos. Sulake on palanut. Kokeile kytkeä joku muu laite pistorasiaan. Käytät jatkojohtoa. Kokeile kytkeä kuivausrumpu suoraan pistorasiaan. Luukkua ei ole suljettu kunnolla. Ohjelmaa ei ole asetettu oikein (katso Käynnistys ja ohjelmat). START-painiketta ei ole painettu (katso Käynnistys ja ohjelmat). Olet asettanut viivästysajan (katso Käynnistys ja ohjelmat). Olet painanut käynnistyspainiketta; tapahtuu pieni viive ennen kuin kuivausrumpu käynnistyy. Odota kuivauksen käynnistymistä, älä paina käynnistyspainiketta uudelleen tai kuivausrumpu siirtyy taukotilaan ja kuivaus ei käynnisty. Nukkasihtiä ei ole puhdistettu (katso Huolto). Vesisäiliö on tyhjennettävä? Tyhjennä vesi -valo vilkkuu ja näkyy h2o -viesti? (katso Huolto). Lämpöpumpun suodatin on puhdistettava (katso Huolto). Lämpötila-asetus ei ole paras mahdollinen kuivattavalle tekstiilityypille (katso Käynnistys ja ohjelmat sekä Pyykit). Ei ole valittu kyseisille pyykeille sopivaa kuivausaikaa (katso Pyykit). Ilmanottoaukon ritilä on tukkeutunut (katso Asennus ja katso Huolto). Tuotteet ovat liian märkiä (katso Pyykit). Kuivausrumpu on liian täynnä (katso Pyykit). Vesisäiliötä ei ole todennäköisesti tyhjennetty ohjelman alussa. Älä odota tyhjennä vesisäiliö -tunnusta vaan tarkista ja tyhjennä vesisäiliö aina ennen uuden ohjelman käynnistämistä (katso Huolto). Tämä on normaalia, valo tyhjennä vesisäiliö vilkkuu, kun säiliö on täynnä. Jos valo palaa, mutta ei vilku, se vain muistuttaa sinua säiliön tyhjentämisestä (katso Käynnistys ja ohjelmat).! Turvallisuussyistä kuivausrummun enimmäisohjelma-aika on 5 tuntia. Jos automaattinen ohjelma ei havaitse vaadittua lopullista kosteustasoa tällä kertaa, kuivausrumpu suorittaa ohjelman loppuun ja pysähtyy. Tarkista edelliset kohdat ja suorita ohjelma uudelleen, jos tulos on vielä liian märkä, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen (katso Huoltoapu). Jos näytöllä näkyy F ja yksi tai kaksi numeroa sen perässä, sammuta laite ja irrota pistoke, puhdista nukkasihti ja suodatin (katso Huolto). Laita sitten pistoke takaisin paikalleen, kytke laite päälle ja käynnistä jokin toinen ohjelma. Jos numero näytetään uudelleen, kirjoita se ylös ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen (katso Huoltoapu). Kuivausrumpu on esittelytilassa Demo. Paina ja pidä painettuna painikkeita On/Off ja Start/Tauko noin 3 sekuntia. Näytölle tulee näkyviin don noin 3 sekunniksi ja sitten kuivausrumpu palautuu normaalitoimintotilaan. Aikaa loppuun valvotaan jatkuvasti koko kuivausjakson ajan ja aikaa säädetään, jotta annetaan paras arvioitu aika. Näytetty aika voi lisääntyä jakson aikana ja tämä on normaalia. Tämä on normaalia erityisesti, jos kuivausrumpua ei ole käytetty vähän aikaan. Jos meluisuus jatkuu koko kuivausjakson ajan, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Kuivausrumpu on siirtynyt valmiustilaan energian säästämiseksi. Näin tapahtuu, jos olet jättänyt kuivausrummun päälle tai on tapahtunut sähkökatkos. Se tapahtuu 30 minuutin kuluttua: - jos jätät kuivausrummun käynnistämättä ohjelmaa; - sen jälkeen, kun kuivausohjelma on päättynyt. Paina jatkuvasti On/Off-painiketta, kunnes kuivausrumpu aktivoituu uudelleen 17

18 Huoltoapu FI Lämpöpumpputekniikka Tämä kuivausrumpu on varustettu lämpöpumpputekniikalla vaatteiden kuivaamiseksi. Toimintaansa varten lämpöpumppu käyttää kasvihuonekaasuja (fluorikaasuja), jotka kuuluvat Kioton sopimukseen. F-kaasut ovat ilmatiiviisti suljetussa yksikössä. Tämä ilmatiiviisti suljettu yksikkö sisältää 0,29 kg kaasua R134a F, joka toimii kylmäaineena. Jos yksikkö vahingoittuu, sen tilalle tulee vaihtaa uusi yksikkö. Lisätietoja varten ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Huomaa: Ilmatiiviisti suljetussa yksikössä olevat kaasut eivät ole vaarallisia terveydelle, mutta niiden ulos vuotaminen vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Ennen huoltoapuun soittamista: Noudata ongelmien ratkaisuoppaan ohjeita tarkistaaksesi, voitko ratkaista ongelman itse (katso Ongelmat ja ratkaisut). Muussa tapauksessa sammuta kuivausrumpu ja soita lähimpään huoltoliikkeeseen. Tiedot, jotka tulee antaa huoltoliikkeeseen. Nimi, osoite ja postinumero; puhelinnumero; vian tyyppi; ostopäivä; laitteen malli (Mod.); kuivausrummun sarjanumero (S/N). Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka on kiinnitetty luukun taakse. Varaosat Tämä kuivausrumpu on monimutkainen kone. Kuivausrummun mekanismi on monimutkainen ja mikäli yrität korjata sen itse tai annat korjauksen tehtäväksi epäpätevälle henkilölle, vaarannat henkilöiden turvallisuuden, koneen toimintakyvyn ja tuotteen takuun varaosille. Mikäli sinulla on vaikeuksia tämän koneen käytössä, käänny aina valtuutetun teknikon puoleen. Ammattitaidottoman henkilön suorittama huolto- tai korjaustoimenpide, joka aiheuttaa ilmatiiviisti suljetun lämpöpumpun vahingoittumisen, on rikos. Tietoja kierrätystä ja lopullista hävittämistä varten Osallistumme aktiivisesti ympäristön suojelemiseen ja siten käytämme tuotteiden valmistuksessa laadukkaita kierrätysmateriaaleja asiakkaan kustannusten vähentämiseksi sekä materiaalien tuhlaamisen vähentämiseksi. Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata paikallisia määräyksiä, jotta pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Onnettomuusvaaran vähentämiseksi lapsille poista luukku ja pistoke sekä leikkaa sähköjohto aivan koneen laidasta. Hävitä nämä osat erikseen varmistaaksesi, että kodinkonetta ei voida enää liittää sähköpistorasiaan. Vanhojen kodinkoneiden käytöstä poisto Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia jätteitä käsittelevä Euroopan direktiivi 2012/19/EY määrää, että hävitettäviä kodinkoneita ei tule laittaa tavallisten kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet tulee kerätä erikseen, jotta optimoidaan materiaalien kierrätys ja estetään mahdolliset vahingot terveydelle ja ympäristölle. Tässä kuivaajassa on F-kaasuja sisältävä suljettu lämpöpumppuyksikkö, joka täytyy irrottaa ja hävittää erikseen. Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen. Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä. Tämä kodinkone täyttää seuraavat eurooppalaiset direktiivit: /95/EY (Pienjännitelaitteet); /108/EY (Sähkömagneettinen yhteensopivuus). 18

19 Bruksanvisning TORKTUMLARE SE Svenska AQUALTIS AQC9 6F7 Denna symbol påminner dig om att läsa denna bruksanvisning.! Förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns till hands vid behov. Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av torktumlaren. Om utrustningen säljs eller överlåtes till andra personer ska du komma ihåg att även överlämna denna bruksanvisning. På så sätt kan de nya ägarna kan informera sig om säkerhetsföreskrifter och användningen av torktumlaren.! Läs noggrant dessa anvisningar: Sidorna som följer innehåller viktig information angående installationen och användbara råd angående hushållsmaskinens användning. Innehåll Installation, 20 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Nivellering av torktumlaren Förberedande instruktioner Varningar, 22 Generella säkerhetsföreskrifter Energibesparing och hänsyn till miljön Skötsel och underhåll, 24 Strömavbrott Rengöring av filter efter varje program Kontroll av trumma efter varje program Tömning av behållaren för vattenuppsamling efter varje program Lämpöpumpum suodatinyksikön puhdistus Rengöring av torktumlare Beskrivning av torktumlaren, 26 Öppna luckan Maskinens delar Kontrollpanel Displayen, 27 Start och program, Välja ett program Specialprogram Programtabell Reglagen Tvätt, 34 Sortering av tvätten Tvättetiketter Torktider Felsökning, 35 Service, 36 Reservdelar Bortskaffning av gamla hushållsmaskiner SE 19

20 Installation SE Var torktumlaren ska installeras Torktumlaren kan skadas av lågor och ska därför installeras på ett säkert avstånd från gasspisar, kaminer, värmeelement och spishällar. Torktumlaren bör installeras i en omgivande rumstemperatur av mellan 20 till 23 C för optimal prestanda. Den kommer dock att fungera i fall rumstemperaturen är mellan 14 och 30 C. Torktumlaren bör installeras i en omgivande rumstemperatur av mellan 20 till 23 C för optimal prestanda. Den kommer dock att fungera i fall rumstemperaturen är mellan 14 och 30 C. Om hushållsmaskinen ska installeras under en arbetsbänk är det nödvändigt att lämna ett avstånd på 10 mm mellan hushållsmaskinens övre panel och arbetsbänken, samt ett avstånd på 15 mm mellan hushållsmaskinens sidor och väggarna eller andra inredningsdetaljer. På detta sätt garanteras en tillfredsställande luftcirkulation. Maskinen ska installeras med bakstycket placerat mot en vägg. Ventilation När torktumlaren är i drift ska ventilationen vara tillfredsställande. Försäkra dig om att installera torktumlaren i en miljö som inte är fuktig och med en lämplig luftcirkulation. Luftflödet runt torktumlaren är mycket viktigt för att medge att vattnet som genereras under tvättningen kondenseras. Torktumlaren fungerar inte korrekt om den placeras i ett slutet rum eller inuti en möbel.! Om torktumlaren används i ett litet eller kallt rum, kan det hända att kondens bildas.! Det avrådes från att installera torktumlaren i ett skåp. Torktumlaren ska aldrig installeras bakom en dörr som kan låsas med nyckel, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn som sitter på motsatt sida i förhållande till torktumlarens lucka. Vattentömning Om maskinen placeras i närheten av en avloppsslang, kan kondensvattnet tömmas ut direkt utan att använda behållaren för vattenuppsamling. I detta fall är det inte nödvändigt att tömma behållaren för vattenuppsamling efter varje program. Om torktumlaren placeras ovanför eller intill en diskmaskin, kan dessa använda samma avlopp. Lossa slangen som markeras i figuren A och anslut den till avloppet. 10 mm 15 mm 15 mm Om slangen inte räcker ända fram till avloppet, kan du köpa en längre slang med samma diameter och ansluta den till torktumlaren. För att montera den nya slangen ska den redan monterade slangen som markeras i figuren B bytas ut. Sätt sedan in den nya slangen i samma läge.! Avloppet ska befinna sig 1 m lägre än torktumlarens botten.! Efter att torktumlaren har installerats ska du kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller tvinnad. 2 Fig. A H<1m Fig. B Elektrisk anslutning Innan stickkontakten sätts i eluttaget ska du först kontrollera att: Försäkra dig om att händerna är torra. Uttaget ska vara jordat. Uttaget ska tåla maskinens maxeffekt, som anges på märkplåten (se Beskrivning av torktumlaren). Matningsspänningen ska ligga mellan värdena som anges på märkplåten (se Beskrivning av torktumlaren). Uttaget ska vara kompatibelt med torktumlarens stickkontakt. I annat fall ska vägguttaget eller stickkontakten bytas ut.! ANVÄND INTE SKARVSLADDAR.! Torktumlaren får inte installeras utomhus, inte ens om platsen är skyddad. Det kan vara mycket farligt att utsätta denna hushållsmaskin för väder och vind.! Efter att torktumlaren har installerats ska elkabeln och stickkontakten vara åtkomliga.! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.! Om stickkontakten som byts ut är av inbyggd typ, är det nödvändigt att kassera den på ett säkert sätt. Lämna den INTE på en plats där den kan sättas in i ett eluttag och därmed förorsaka elchock. 2 20

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7

Käyttöohjeet AQUALTIS KUIVAUSRUMPU FI. Sisältö AQC9 6F7 Käyttöohjeet KUIVAUSRUMPU FI Suomi DK Dansk,55 AQUALTIS AQC9 6F7 SE Svenska,19 www.hotpoint.eu NO Norsk,37! Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan tämän käyttöoppaan.! Säilytä käyttöopas helposti saavutettavassa

Læs mere

Bruksanvisning TØRKETROMMEL NO. Innhold IDV 75

Bruksanvisning TØRKETROMMEL NO. Innhold IDV 75 Bruksanvisning TØRKETROMMEL NO FI Norsk,1 Suomi,12 SE Svenska,23 Innhold Installasjon, 2 Hvor skal tørketrommelen installeres? Lufttilførsel Elektriske tilkoplinger Vatre tørketrommelen Før du starter

Læs mere

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 EDH3676GW3 DA TØRRETUMBLER FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 Tak fordi De har valgt et apparat i serien af KRUPS-produkter

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Käyttöoppaasi. LG RC-8015A http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909468

Käyttöoppaasi. LG RC-8015A http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909468 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Innehåll. Start och program, 4 Val av program. Tvätt, 5-6 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider.

Innehåll. Start och program, 4 Val av program. Tvätt, 5-6 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider. Bruksanvisning TORKTUMLARE SV SF DK Innehåll SV Svenska, 1 NO Norsk, 31 Suomi, 11 Dansk, 21 Installation, 2 Lucköppning från motsatt sida Torktumlarens placering Ventilation Avlopp Elanslutningar Innan

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIA 122

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIA 122 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

Din brugermanual BOSCH PIL975N14E http://da.yourpdfguides.com/dref/3572468

Din brugermanual BOSCH PIL975N14E http://da.yourpdfguides.com/dref/3572468 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

T75 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C360-DK-FIN-N-S 09/2014

T75 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C360-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C360-DK-FIN-N-S 09/204 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftsikkerhed... 2 Generelle

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

SCANDINAVIA SCANDINAVIA. DK Minikompressor 2 Brugsanvisning. NO Minikompressor 3 Bruksanvisning. SE Minikompressor 4 Bruksanvisning

SCANDINAVIA SCANDINAVIA. DK Minikompressor 2 Brugsanvisning. NO Minikompressor 3 Bruksanvisning. SE Minikompressor 4 Bruksanvisning MODEL L 596 9613 1 MINI COMPRESSSOR USER S GUIDE DK Minikompressor 2 Brugsanvisning NO Minikompressor 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE Minikompressor 4 Bruksanvisning FI Pienoiskompressori

Læs mere

*9000308878* 9000308878 EH6..ME2.., EH8..ML2.., EH8..ME2..

*9000308878* 9000308878 EH6..ME2.., EH8..ML2.., EH8..ME2.. EH6..ME2.., EH8..ML2.., EH8..ME2.. [da] Brugsanvisning... 2 [fi] Käyttöohje...15 [no] Bruksveiledning...29 [sv] Bruksanvisning...43 *9000308878* 9000308878 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed...

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Din brugermanual BOSCH NKC687T01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3546841

Din brugermanual BOSCH NKC687T01 http://da.yourpdfguides.com/dref/3546841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

GN9330e USB. Quick Start Guide

GN9330e USB. Quick Start Guide GN9330e USB Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide [3] Højttaler [4] Online indikator

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

HMW air tools HMW air tools

HMW air tools HMW air tools KOMBINERET VANDUDSKILLER OG TÅGESMØRER - PROFI MODEL air 78824tools ILLUSTRATION 2 DANSK 3 NORSK 4 SVENSKA 5 SUOMI 6 BRUGSANVISNING Illustration TÅGESMØRER OG VANDUDSKILLER Side 2 Side 3 Dansk - Se illustration

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014 VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C391-DK-FIN-N-S 09/2014 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed...

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Sandberg Wireless Mini Mouse

Sandberg Wireless Mini Mouse [630-87] Rev. 10.08.07 SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH Sandberg Wireless Mini Mouse 4508_SandManual630-87_N 1 13/08/07 9:05:52 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg Wireless Mini Mouse is compact and versatile,

Læs mere

Din brugermanual TEFAL LE HACHOIR 1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/3871436

Din brugermanual TEFAL LE HACHOIR 1700 http://da.yourpdfguides.com/dref/3871436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

SOL 3 SOL 5 W BDC 3122 BDC 3140 E-VAC3000

SOL 3 SOL 5 W BDC 3122 BDC 3140 E-VAC3000 SOL 3 SOL 5 W BDC 3122 BDC 3140 E-VAC3000 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C71-DK-FIN-N-S Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Brugersikkerhed... 2 Generelle

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning Roomba Robotstøvsuger Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 7.5 millioner på verdensplan

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE Manufacturer: WuXi WeMade Healthcare Products Co., Ltd. ADD: Panlong Road Area B DaCheng Industrial Park an Town,Xishan district,wuxi

Læs mere

3 4 A H B I J C D E F G K

3 4 A H B I J C D E F G K 3 4 A H B I J C D E F G K 4 English 6 Dansk 22 Suomi 38 Norsk 54 Svenska 70 RQ1091,RQ1061,RQ1053,RQ1051 6 English Introduction Thank you for buying this Philips shaver. Please read this user manual, as

Læs mere

SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000

SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000 SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000 OBSERVERA Barn över 8 år och personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental kapacitet eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om värmaren,

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 24-546_manual.indd 2010-09-24, 08.28.32 Art. 24-546 Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 1 Flask- och barnmatsvärmare VIKTIGA

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

Käyttöoppaasi. LG RC-8011A2

Käyttöoppaasi. LG RC-8011A2 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Læs mere

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C365-DK-FIN-N-S 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C365-DK-FIN-N-S 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C365-DK-FIN-N-S 12/2010 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

ERF3716MOX ERF3716MOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 18 NO Kjøleskap Bruksanvisning 34 SV Kylskåp Bruksanvisning 49

ERF3716MOX ERF3716MOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 18 NO Kjøleskap Bruksanvisning 34 SV Kylskåp Bruksanvisning 49 ERF3716MOX ERF3716MOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 18 NO Kjøleskap Bruksanvisning 34 SV Kylskåp Bruksanvisning 49 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Læs mere

USB 3.0 to DVI graphics display adapter

USB 3.0 to DVI graphics display adapter USB3-DVI USB 3.0 to DVI graphics display adapter EN User guide SE Installationsguide FI Asennusohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN- User guide Introduction You have bought a graphics adapter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Læs Omhyggeligt Denna Vejledning inden ibrugtagningen Vigtig sikkerhedsinformation Denne sikkerhedsinformation bør gennemlæses nøje for at undgå risiko for personskade. Nærstudér ligeledes

Læs mere

HK854401IB DA FI NO SV. Brugsanvisning 2 Käyttöohje 21 Bruksanvisning 40 Bruksanvisning 59

HK854401IB DA FI NO SV. Brugsanvisning 2 Käyttöohje 21 Bruksanvisning 40 Bruksanvisning 59 HK854401IB DA FI NO SV Brugsanvisning 2 Käyttöohje 21 Bruksanvisning 40 Bruksanvisning 59 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS EI645EC11 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570015

Din brugermanual SIEMENS EI645EC11 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570015 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service:

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service: ESL6350LO...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 31 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 47 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 61 2 www.electrolux.com

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOTF 1251

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOTF 1251 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Læs Omhyggeligt Denna Vejledning inden ibrugtagningen Vigtig sikkerhedsinformation Denne sikkerhedsinformation bør gennemlæses nøje for at undgå risiko for personskade. Nærstudér ligeledes

Læs mere

PYYKIN- PESUKONE KÄYTTÖOPAS.

PYYKIN- PESUKONE KÄYTTÖOPAS. KÄYTTÖOPAS PYYKIN- PESUKONE Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen

Læs mere