Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune"

Transkript

1 Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i et tæt samarbejde AKF (Anvendt Kommunal Forskning) og 5 andre kommuner. Styrkelse af de faglige forudsætninger og handlekompetencer i forhold til den tidlige indsat over for børn, der er i risiko for at blive udsat for mistrivsel således at frontpersonalet bliver bedre til selv at tage ansvar for at synliggøre barnets problem, at forældresamarbejdet bliver styrket frontpersonalet inddrager i højere grad forældrene i det tværfaglige samarbejde om deres bekymring for barnet. Børne- og Familieservice har i minimum 3 af de 12 distriktsgrupper afprøvet den opsporingsmetode, som vi udvikler sammen med AKF og som hviler på et solidt teoretisk og forskningsmæssigt grundlag, er enkel, let tilgængelig og brugbar for alle faggrupper i Børneog Familieservice, at forældrene som udgangspunkt deltager i alle de tværfaglige netværksmøder. Deltagelse i projekt Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne mere viden og bedre redskaber - hvis formål bl.a. er, at sætte fokus på ressource og potentiale frem for fejl og mangler, at arbejde med de processer, der modvirker, at et barn af det omkringliggende system defineres ud af normalområdet, at udvikle et fælles sprog, som sikre at sprog i sig selv ikke virker ekskluderende frem for inkluderende. Kode: BF2 Sundhedsplejen. Brugerdreven innovation Fokus på far i Sundhedsplejen. I forbindelse med anvendelse af brugerdreven innovation ønsker Sundhedsplejen at optimere servicen overfor de primære brugere ved intensiv inddragelse af brugerne i processer, der skal afdække kendte og ukendte behov med det formål at vise, hvorvidt Sundhedsplejens aktuelle service matcher behovet hos familierne. 1/5

2 Et delmål i denne proces er at sætte fokus på den nybagte far på lige fod med det fokus, der er på moderen, at en ny brugerundersøgelse/evaluering i 2. kvartal af 2011 viser, at Sundhedsplejen har tilrettelagt/ændret servicen, således at 2/3 af fædrenes ønsker og behov er blevet imødekommet. Med hjælp fra Udviklingsafdelingen vil Sundhedsplejen inddrage fædrene via en brugerundersøgelse for at undersøge og få deres bud på hvilke ønsker, behov og/eller tilbud fædrene har og/eller mangler i forhold til f.eks. planlægningen og indholdet i sundhedsplejerskernes hjemmebesøg, graviditetsbesøg og/eller forældreforberedelse i graviditeten etablering af fædregrupper, deltagelse i legestuer, foredrag og debatter. Kode: BF3 Sundhedsplejen. Brugerdreven innovation Amme-café i Sundhedsplejen. I forbindelse med anvendelse af brugerdreven innovation ønsker Sundhedsplejen at optimere servicen overfor de primære brugere ved intensiv inddragelse af brugerne i processer, der skal afdække kendte og ukendte behov med det formål at vise, hvorvidt Sundhedsplejens aktuelle service matcher behovet hos familierne. Et delmål i denne proces er at understøtte etableringen af en Amme-café, som et supplement til Sundhedsplejens nuværende Åbent Hus arrangementer. at der inden udgangen af september 2010 er etableret en Amme-café at der ved en evaluering i 2. kvartal af 2011 viser sig et stabilt fremmøde på minimum 5 mødre pr. arrangement. Sundhedsplejen understøtter den brugerdrevne aktivitet, hvor Amme-cafén etableres på en af byens cafeer, der skal danne ramme om socialt samvær, kaffedrikning, avislæsning og hvor sundhedsplejerskerne kommer forbi til en uformel snak og eller for at tale om et specielt emne. Kode: BF4 2/5

3 Foranstaltninger for børn og unge samt deres familier med særlige behov. Sikre at de foranstaltninger jf. SEL 52, der i værksættes for børn og unge samt deres forældre, sker i overensstemmelse med det behov den enkelte har. Antallet af handleplaner, som ændrer karakter inden for det første år efter iværksættelsen reduceres med 25%. Indførelse af DUBU/ICS digital sagsbehandling som redskab til at imødekomme udfordringerne i sagsbehandlingen på området for børn og unge med særlige behov. Forenkling og højere kvalitet i de administrative arbejdsgange. Bedre kvalitet i 50-undersøgelserne, der giver bedre forudsætninger for at den rigtige indsats iværksættes. Indførelse af mere konkrete og målbare målsætninger/delmål/handleplaner for foranstaltningernes virkning(er). Større træfsikkerhed og kvalitet ved valg af foranstaltning. Kode: BF5 Handicaprådgivning. Familievejlederordning til familie med børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Formålet med ordningen er at sikre, at familier med børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne i den indledende fase, efter at Børne- og Familieservice har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret, får et tilbud om indgående rådgivning og vejledning. et er at styrke familiernes og børnenes videre udvikling og trivsel. at medvirke til at øge familiernes kendskab til mulighederne for hjælp fra det offentlige. at familier med børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne har modtaget en indgående rådgivnings- /vejledningssamtale i hjemmet senest 3 måneder efter at den betydelige og varige nedsatte funktionsevne er konstateret. at der til brug for vejledningen/orienteringen til familier med børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne laves en informationsmappe med alle relevante informationer. Via en generel og let tilgængelig information på Haderslev Kommunes hjemmeside og pjecer (som ligger fremme på f.eks. bibliotekerne, privatpraktiserende læger m.m.) orienteres borgerne om tilbuddet. I forbindelse med den indgående rådgivnings-/vejledningssamtale i hjemmet udleveres en informationsmappe med alle relevante 3/5

4 informationer. De medarbejdere i Børne- og Familieservice, der i deres arbejde kommer i kontakt med et barn med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og dets familie har kendskab til ordningen via Kompetencekataloget hvem gør hvad i handicapsager I forbindelse med den indgående rådgivnings-/vejledningssamtale laves en registrering af, hvordan familien er blevet opmærksom på ordningen. hvor tidligt i kontakten med Børne- og Familieservice har familien fået tilbuddet. Kode: BF6 Anbringelse af børn og unge. Nedbringelse af den gennemsnitlige anbringelsestid på/i de meget dyre og de meget indgribende døgnforanstaltninger. et er, at der skal fokuseres på barnets behov, kvalitet i anbringelsen og overgangene mellem anbringelsessteder. Udvikling af kombi-anbringelser, hvor der i udviklingsperioden etableres et samarbejde mellem Haderslev Kommunes døgninstitution Helsehjemmet og Familieplejen, således at selve døgninstitutionsopholdet forkortes og hurtigere afløses af mindre indgribende døgnforanstaltninger i de tilfælde, hvor udskrivning til eget hjem ikke viser sig mulig, og hvor anbringelsestiden på en døgninstitution bliver uhensigtsmæssigt lang. I overgangsperioden yders der støtte og supervision fra Helsehjemmet til Familieplejen I det længere perspektiv udbredes samarbejdet til også at omfatter de øvrige døgninstitutioner og opholdssteder, som Haderslev Kommune gør brug af. Kode: BF7 Dagpleje og daginstitutioner. Digitalisering ventelisterne i dagtilbud. Elektronisk kommunikation mellem de decentrale enheder og pladsanvisningen med henblik på en forbedret prognose- og kapacitetsstyring på hver enkelt institution, for hvert skoledistrikt og for hele kommunen. Den forbedrede prognose- og kapacitetsstyring betyder 4/5

5 et bedre overblik for at kunne tilpasse/justere kapaciteten i forhold til at sikre pasningsgarantien og nedbringer antallet af tommepladser i institutionerne, mulighed for en tidligere dialog med/udmelding til forældre, der har børn opskrevet på venteliste til et dagtilbud, at 95% af al kommunikationen vedr. indskrivning af børn i dagtilbud skal sker digitalt inden udgangen af Ved hjælp af et prognose- og kapacitetsstyringssystem (ProKap) erstattes en række manuelle arbejdsgange i pladsanvisningen. ProKap, der tilknyttes Kommunedatas institutionssystem og implementeres både i den centrale pladsanvisning og på den enkelte institution, viser fuldstændigt opdaterede tal for belægning, aldersfordeling, prognoser og kapacitet samt beregner behov for/udnyttelse af vippenormeringen. Kode: BF8 Daginstitutioner. Ressourceorienteret pædagogik på dagtilbudsområdet. Kvalificere alle pædagoger i dagtilbud samt specialpædagoger til at arbejde med ressourceorienteret pædagogik. Pædagogerne får en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde. Pædagogerne tilegner sig en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Pædagogerne tilegner sig en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, forældre og kolleger. et er uddannelse af i alt 175 pædagoger inklusive de 100 fra første kursusrunde inden udgangen af Gennemføre uddannelse af pædagoger via 6 dages uddannelse i ICDP (International Child Development Programme) eller et Pædagogisk Diplom - modul vedrørende udsatte børn. 5/5

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Jill Mehlbye. Opkvalificering af den tidlige indsats. ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position. Forskningsrapport

Jill Mehlbye. Opkvalificering af den tidlige indsats. ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position. Forskningsrapport Jill Mehlbye Opkvalificering af den tidlige indsats ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position Forskningsrapport Publikationen Opkvalificering af den tidlige indsats ved tidlig opsporing

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 1 Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 3 Indledning

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere