AUTO-metodik. Indhold. Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTO-metodik. Indhold. Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010"

Transkript

1 AUTO-metodik Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010 Indhold AUTO-metodik... 1 Indledning... 2 Små og mellemstore virksomheders innovation med aktive brugere... 2 En kort historie om bekymringer ved brugerdreven innovation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. AUTO-metodikken er skrevet til dem der vil brugerne... 3 Kom i gang med AUTO-metodikken... 4 Virksomhedens forventninger til brugerdreven innovation... 4 Virksomhedens kompetencer og ressourcer til brugerdreven innovation... 6 Om anvendelsen af AUTO-metodikken... 7 AUTO-projektets erfaringer med anvendelsen af AUTO-typologi og AUTO-metodik...25 Identifikation og rekruttering af aktive brugere...10 Om konsulenter, forskere og brugerdreven innovation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

2 Indledning Små og mellemstore virksomheders innovation med aktive brugere Målet med AUTO-metodikken er at give en række konkrete vejledninger og indgange til, hvordan virksomheder som en vej til vækst kan arbejde med brugerdreven innovation gennem en effektiv inddragelse af aktive brugere. Aktive brugere dækker over en bred sammensat gruppe af brugere, kunder, der gennem deres aktive handlen involverer sig i virksomheders innovationsaktiviteter. Analyser peger på, at virksomheder, der anvender to eller flere innovationsformer, opnår større effekt af deres innovationsindsats, målt i forhold til omsætning på nye produkter og services. 1+1 giver altså ikke altid 2, det kan give både 3 og 4. Brugerdreven innovation er således ikke et mål i sig selv, men snarere et middel eller værktøj til at innovere effektivt med, i samspil med andre innovationsformer som fx organisatorisk eller teknologisk innovation. 1 AUTO-metodikken er udviklet for at understøtte anvendelsen af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske gennem: 1. Målretning af brugerdrevne innovationsindsatser AUTO-metodikken tjener som et værktøj, der klæder SMV er på til at tilgå brugerdreven innovation systematisk. AUTO-metodikken er et sæt guidelines, der gør det nemmere for SMV er at: få indblik i, hvormed de forskellige brugertyper kan bidrage til virksomhedens innovation finde / lokalisere de relevante brugertyper overblik over, hvordan de udvalgte brugertyper bedst inddrages 2. At give brugerne en bedre oplevelse af virksomheden Når virksomheden har en organiseret måde at inddrage brugerne på, har det den afledte effekt at brugerne får en bedre oplevelse af virksomheden. 3. Fokus er på relevante brugere for virksomhedens innovation AUTO-metodikken kan anvendes som indgang til brugerdreven innovation ved såvel services, produkter og processer inden for et bredt spektrum af B-to-C og B-to-B. De positive effekter af viden om kunder og markeder slår forskelligt igennem i forskellige brancher. Det antyder, at inddragelse af brugere og viden om brugerne giver størst mulig effekt, hvis den er tilpasset den enkelte virksomheds forretningsmodel. Innovation i Danmark, s InnovationDanmark 2008 s.16f 2

3 Involvering af aktive brugere kan forløbe meget forskelligt. Et eksempel er en kundes korte kommentar på restaurantens hjemmeside, der fortæller, at vinen var fantastisk, og betjeningen sur og langsom. Et andet eksempel er håndværkeren, der interviewer potentielle kunder om forventninger til service, når nu hjemmet skal renoveres. Et tredje eksempel de langvarige samarbejder med brugere, der udvikler konkrete løsninger til produkter og services, som fx når medicoindustriens virksomheder stiller innovationskit til rådighed for udvalgte brugere. AUTO-metodikken er den praktisk anvendelige udgave af den AUTO-typologi, Idé & Vækst har udviklet parallelt med AUTO-metodikken. AUTO-typologien beskriver fire aktive brugertyper: Lead users, den passionerede professionelle bruger, den idérige bruger og kommentatoren. Dem vender vi tilbage til senere i teksten. Tankegangen om, at nogle brugertyper trives bedre i dele af en udviklingsproces end andre er ikke fremmed. Vi kender fra fx projektarbejde diskussioner af projektgruppens sammensætning af både igangsættere, afsluttere, administratorer og kreative. Tilsvarende begynder der at være en interesse for forskelligheden blandt aktive brugere forskelligheder i motivation og adfærd og hvordan større opmærksomhed om forskellige brugertyper kan hjælpe virksomheder med at tilrettelægge og gennemføre effektive innovationsforløb. Fra akademisk side opleves en øget interesse på området, fx fra lektor Kristina Risom Jespersen fra Aarhus Universitet, der arbejder med beskrivelsen af forskellige brugertyper baseret på adfærd og motivation. 2 AUTO-metodikken er Idé & Vækst s bidrag til beskrivelsen af sammenhænge mellem forskellige brugertyper og virksomheders innovationsproces. AUTO-metodikken er skrevet til dem der vil brugerne AUTO-metodikken henvender sig til virksomheder, der har overvundet bekymringen ved at inddrage brugerne i innovationsforløbet. Om virksomhedens erfaringer er mange eller få er ikke afgørende. Men for at have gavn af AUTO-metodikken er det en forudsætning, at virksomheden grundlæggende synes, det er en god idé at inddrage brugerne i innovationsaktiviteter. De svar, som AUTO-metodikken leder frem til, er ikke hvorfor Brugerdreven innovation er godt, men snarere: hvordan, hvornår og hvilke aktive brugere kan bidrage til innovationsprocessen på en smart tilrettelagt og succesfuld vis. Studier peger på, at alene det, at virksomheden åbner sin innovationsproces, er gavnligt for dens evne til at innovere. Den viden, der tilflyder virksomheden, er i sig selv værdifuld viden om fremtidens markedsmuligheder, samarbejdsmuligheder og konkurrenternes færden. Ræsonnementet er, at de ressourcer, som selv den mest 2 Kristina Risom Jespersen: Andre eksempler: Users role in innovation processes in the sports equipment industry experiences and lessons, Nordic Innovation Center, sept Shah & Tripas The Accidental Entrepreneur 2007 AUTO-typologien beskriver distinkte karakteristika ved forskellige aktive brugertyper, fx motivations- og tilfredshedsfaktorer og videndeling i forbindelse med innovation. With respect to transfer of the userdeveloped innovations to producers, our major findings are that 25% of the most recent process innovations that users had developed were now being produced by equipment producers or software vendors for commercial sale. The innovations transferred tended to be those of stronger and more general interest to users, and thus of more value to producers as commercial products. Further, a total of 48% of these innovations were given to producers by users at no charge. (Von Hippel and Jong, 2009) 3

4 udviklingsorienterede virksomhed kan spendere på innovation, aldrig kan måle sig med de ressourcer, som omverden kunder, brugere, samarbejdspartnere besidder. 3 Metoderne til brugerinddragelse kan omvendt opleves som tids- og ressourcekrævende, og kodificeringen af den høstede viden om behov og idéer fra brugerne kan volde mange, selv større virksomheder, vanskeligheder. Der eksisterer altså ingen 1=1 løsninger, ingen grydeklare idéer fra brugerne, men derimod en betydelig risikominimering ved, at virksomheden kontinuerligt som minimum har tæt føling med krusninger i brugernes behov og tendenser i markedet. I sin rendyrkede form er brugerdreven innovation, at brugerne løbende inddrages i innovationsprocessen som medskabere og øver direkte indflydelse på udviklingen af nye produkter og services. Kom i gang med AUTO-metodikken AUTO-metodikken er en virksomhedstilpasset overbygning til de mange velbeskrevne værktøjsorienterede tilgange til brugerdreven innovation. Virksomhedstilpasset i forhold til virksomhedens innovationsforløb og med et særskilt fokus på, hvordan aktive brugertyper inddrages værdiskabende i innovationsforløbet. Virksomhedens forventninger til brugerdreven innovation AUTO-metodikken er tiltænkt virksomheder, hvis typiske innovationsaktiviteter og projekter foregår forskellige steder i virksomheden produkter services, interne og eksterne processer. Nogle gange er innovationsaktiviteten organiseret i projekter, men for det meste sker det lidt ad hoc. Virksomheden har næppe en selvstændig udviklingsafdeling, eller en beskreven og indarbejdet innovationsproces endsige innovationsstrategi. For at sikre at brugerdreven innovation fungerer meningsfuldt i virksomheden foreslår AUTO-metodikken, at virksomheden stiller sig selv tre spørgsmål. Svarene skal hjælpe til at afstemme forventningerne til virksomhedens udbytte af brugerdreven innovation, ved at adressere hvilken værdi, vækstmuligheder og sammenhænge brugerdrevne innovationsaktiviteter skal indgå i. Hvilke spørgsmål bør overvejes? Hvilke huller i virksomhedens behov for viden og idéer kan aktive brugere udfylde? Hvordan vil inddragelse af aktive brugere bidrage til opfyldelse af virksomhedens strategi? Brugerdreven innovation skaber værdi her og nu! Brugerdreven innovation skaber vækst på sigt! 3 Von Hippel & Jong: Measuring user innovation in Dutch high tech SMEs: Frequency, nature and transfers to producers,, MIT working paper

5 Brugerdreven innovation spiller sammen med resten af butikken! Hvordan kan inddragelse af aktive brugere gavne den brede bundlinje fx i forhold til medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og image? 5

6 Virksomhedens kompetencer og ressourcer til brugerdreven innovation De forskellige aktive brugertyper har forskellige forventninger til virksomhedens måde at være i dialog med dem på. Det stiller væsensforskellige krav til virksomhedens kompetencer og de ressourcer virksomheden afsætter til innovationsaktiviteter med aktive brugere. Virksomheden kan have nok så mange engagerede aktive brugere, der gerne vil samarbejde om tekniske løsninger i udviklingsfasen, men effekten for virksomheden er ringe, hvis ikke der er medarbejdere i virksomheden, der har kompetencerne og ressourcerne til at gå ind i innovationsarbejdet. Nedenfor er derfor en række spørgsmål, der kan lede til virksomhedens afklaring af hvilke medarbejdere, der har kompetencerne og ressourcerne til at deltage i brugerdrevne innovationsaktiviteter. Erfaringer fra Teknologisk Instituts arbejde med virksomheder om brugerdreven innovation viser at virksomheder ofte har skjulte innovationsressourcer, fordi de medarbejdere, der har tættest kontakt med kunderne ofte ikke involveres i innovationsaktiviteter. Det kan fx være medarbejderne i receptionen, der har stor daglig kontakt med kunderne, og som ofte lægger øre til brugernes problemer. Det kan være de medarbejdere, der har de bedste forudsætninger for at lave interviews der indkredser problemer og behov hos brugerne i innovationens første faser. For at få mest ud af besvarelserne er det vigtigt at virksomhedens innovationsfokus opgaven eller projektet er fastlagt. Her er fem spørgsmål, der kan give pejling om, i hvor høj grad virksomheden er kompetenceklar til at møde de aktive brugere og arbejde med brugerdreven innovation. I kolonnen til højre ses hvilke brugertyper, der kan spille sammen med medarbejderne: 6

7 Virksomheden har medarbejdere: Har virksomheden kompetencen? - der modtager og besvarer henvendelser fra brugerne i fx en hotline, på blog, community eller kundeklub. Nej, -virksomheden har ikke kompetencen Til dels virksomheden har kompetencen, men medarbejderne deltager ikke i projektet Ja - virksomheden har kompetencen, og medarbejderne deltager ad hoc i projektet Ja, - i høj grad, medarbejderne deltager 100 % i projektet Relevante aktive brugertyper Kommentator Idérig bruger -der opsøger kommentarer og brugerideer via sociale medier. Alle typer - der kan lave korte forberedte interviews med kunder eller samarbejdspartnere, fx i forbindelse med kunde- og markedsundersøgelser eller salg. Alle typer - der kan lede møder/ workshops med deltagelse af forskellige fagområder. Alle typer - der har en bredt funderet kompetence inden for virksomhedens innovationsfokus fx tekniske, markedsmæssige, logistiske, finansielle aspekter. Passioneret Professionel - der er højt specialiserede inden for specifikke dele af virksomhedens innovationsfokus. Lead user Om anvendelsen af AUTO-metodikken For at benytte AUTO-metodikken mest hensigtsmæssigt opridses her, hvad metodikken er velegnet til, og hvilke fokusområder metodikken centrerer sig omkring. 7

8 AUTO-metodikkens fokus er, hvordan og i hvilken fase hvor man kan inddrage brugerne til input, idéudvikling og konceptvurdering. AUTO-metodikken behandler derfor ikke kvantitative eller etnografiske metoder til at generere data om brugerne. Kriterierne for de valgte metoder baserer sig dels på research indenfor andre institutioners og virksomheders metodesamlinger og værktøjskasser og dels Idé & Vækst s erfaringer med virksomheders arbejde med brugerdreven innovation. De værktøjer, der er udvalgt til AUTO-metodikken er valgt ud fra value for money og keep it simple princippet. Det er afprøvede værktøjer og metoder, der med en mindre indsats kan læres af virksomhedens egne medarbejdere, og det er værktøjer og metoder, hvor databehandlingen efterfølgende nok er ressourcekrævende, men dog betydeligt mindre ressourcekrævende end mange andre. Endelig er en række af værktøjerne mulige at indarbejde i hverdagens rutiner, fx kan receptionisten i periode stille brugere et par spørgsmål, der kan give input til den igangværende innovationsaktivitet. Eller sælgeren kan fokusere på afdækningen af behov og idéer i kundemøder. AUTO-metodikken tager som nævnt udgangspunkt i AUTO-typologien, der viser i hvilke projektfaser de forskellige brugertyper bedst inddrages (jf. figur D). AUTO-typologien viser desuden, hvilke forventede innovationsaktiviteter virksomhederne har i de enkelte faser. Fx er fokus ofte på idégenerering i prejektfasen. Det kan virke som en meget skematisk fasemodel og i praksis vil faserne også blive tilpasset den enkelte virksomheds fremgangsmåde. Faserne kan imidlertid bruges af virksomhederne til at orientere sig i et innovationsforløb, der typisk starter med en problemfokusering og ender med lanceringen af konkrete tiltag, et nyt koncept eller produkt. Det betyder også, at virksomheden i hver af de enkelte faser bør have et særligt fokus i forbindelse med brugerinddragelsen. 8

9 Figur D: AUTO-typologien viser i hvilke projektfaser, de forskellige brugertyper bedst inddrages Med udgangspunkt i de forskellige projektfaser præsenteres i det følgende, hvordan de enkelte brugertyper lead useren, den passionerede professionelle, den idérige bruger og kommentatoren - kan bringes på banen. Det sker gennem oversigter for hver enkelt brugertype, der skitserer karakteristika for netop denne type, hvilke styrker de har i innovationsprocessen og hvilke metoder, der er velegnede til at involvere netop denne bruger i den pågældende fase. For eksempel kan den passionerede professionelle bidrage indgå i et samarbejde med virksomheden om at udarbejde konkrete fagbaserede løsninger via en fokuseret brainstorm. Ud over karakteristika, styrker og metoder indeholder oversigten udvalgte opmærksomhedspunkter og ikoner for størrelsen af brugergruppen, omfanget af rekruttering og sværhedsgraden af at anvende brugerbidraget efterfølgende. 9

10 Identifikation og rekruttering af aktive brugere I praksis har typologien været anvendt til at zoome ind på bestemte brugere i virksomhedens omverden. Konkret har virksomhederne lavet brugerprofiler med afsæt i AUTO-typologien. Her et eksempel fra Grønttorvet. IDÉRIGE BRUGERE Inddrages i forbindelse med de indledende dybdeinterviews. Grønttorvet møder sandsynligvis ofte de idérige brugere som iværksættere, der ønsker at afprøve nye fødevarekoncepter/ forretningsmodeller. Tjekliste for identifikation af Grønttorvets idérige brugere Personen henvendt sig til Grønttorvet med en idé eller et idégenerende spørgsmål.: Hvorfor kan Grønttorvet ikke levere, gøre...? Personen kommer fra foodservicesektoren og idéerne retter sig mod foodservicesektoren Personen kan have henvendt sig flere gange, men det kan være om helt forskellige koncepter og idétyper Idéerne kan være originale også radikalt nye. Men det er netop bare idéer nogen gange strøtanker eller spørgsmål. Eksempel på aktiv brugerprofil anvendt i AUTO-projektet: Udsnit af Grønttorvets brugerprofil for idérige brugere I rekrutteringen af aktive brugere valgte de fleste virksomheder, at brainstorme på aktive brugere med afsæt i brugerprofilerne. Med en bruttoliste af aktive brugere ved hånden har de herefter kontaktet den enkelte med henblik på at gennemføre interviews eller workshops eller andre innovationsaktiviteter med dem. En enkelt virksomhed valgte at rekruttere passionerede professionelle via nyhedsbrev, ud fra en antagelse om at de brugere der responderer på en sådan henvendelse netop et karakteriseret ved at tilhøre disse grupper. Det viste sig at fungere over al forventning. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 PostScript: AUTO-projektets erfaringer med anvendelsen af AUTO-typologi og AUTO-metodik De deltagende virksomheder i AUTO-projektet har anvendt typologien i udvælgelsen af aktive brugere i deres respektive innovationsprojekter. De innovationer virksomhederne har qua deres forskellige brancher og fokusområder spænder over såvel service-, organisations- og produktudvikling. Fra uddannelsesinstitutionen, der har udviklet nye lederuddannelsesforløb over IT-rådgivningsvirksomheden, der har udviklet nye interne processer for kundeprojekter, til grossistvirksomheden, der har fokuseret salgsindsatsen overfor en specifik kundegruppe og musikbladet, der har videreudviklet deres kundeklub. Læs mere om AUTO-projektets virksomheder her: link indsættes Der har med andre ord været rige muligheder for at teste typologien og metodikken og deres praktiske anvendelighed i SMV ers innovationsvirkelighed. Erfaringerne fra peger på, at den indledende forventningsafstemning internt i virksomheden er kritisk, både hvad angår forventningerne til indsatsen i kompetencer og ressourcer, og ikke mindst hvad innovationsaktiviteter med brugerne skal bidrage til i et mere strategisk og langsigtet perspektiv. Det er simpelthen forudsætningen for, at virksomheden kan holde dampen oppe i innovationsforløbet. 25

Active Users. Active Users. Et værktøj til brugerdreven innovation i virksomheder

Active Users. Active Users. Et værktøj til brugerdreven innovation i virksomheder Active Users Active Users Et værktøj til brugerdreven innovation i virksomheder Forord Virksomheder, der lader kunder og andre brugere bidrage til deres innovation af produkter eller services har helt

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Praktiske erfaringer fra projektet

Praktiske erfaringer fra projektet Praktiske erfaringer fra projektet En præsentation af 3 identi icerede behov for selvhjælpskoncepter vedr. business case, IPR og idea management Møde d. 26. oktober 2011 1 Om projektet Baggrunden for projektet

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2016 HF

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af Til februar mødet har du lektier for på den måde vil du få mest udbytte ud aftenen! Derfor bedes du læse nedenstående indhold igennem samt høre en podcast. Jeg understreger: Du behøves ikke prøve værktøjerne

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

program for brugerdreven innovation

program for brugerdreven innovation Det vidste du ikke om program for brugerdreven innovation Resultater af midtvejsevalueringen af program for brugerdreven innovation www.brugerdreveninnovation.dk www.ebst.dk Første program af sin slags

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Projekt Rethink Business har over en 3-årig periode arbejdet med at omstille midtjyske virksomheder til at følge tankegangen i cirkulær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole, Det Blå Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Værdiskabelse hos køber

Værdiskabelse hos køber Værdiskabelse Periferi-ydelse Kerneydelse Fig. 11.1 Værdiskabelse hos køber 77 Pris Kvalitet Værdi Fig. 11.2 Pris/kvalitet vs. værdi 78 Udvikling af forståelse for købers behov Værdibaseret salg Produktpræsentation

Læs mere

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve Forberedelse Forberede Udforske Gøre til Gøre til hverdag Udvikle og hverdag afprøve Gøre til hverdagspraksis Kvalitetsvurdere Patientinddragelse o Tydelig ledelse o Processtøtte o Kommunikation o Kompetenceudvikling

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Henning Sejer Jakobsen Teknologisk Institut Teknologiparken 8000 Århus. 7220 1433 sejer@teknologisk.dk

Henning Sejer Jakobsen Teknologisk Institut Teknologiparken 8000 Århus. 7220 1433 sejer@teknologisk.dk Henning Sejer Jakobsen Teknologisk Institut Teknologiparken 8000 Århus 7220 1433 sejer@teknologisk.dk Åbne problemer/opgaver versus Lukkede problemer/opgaver Løsninger versus Funktioner - drevne innovation,

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte

Læs mere

Projekt selvhjulpen med teknologi. BDI-seminar Torsdag den 9. december 2010

Projekt selvhjulpen med teknologi. BDI-seminar Torsdag den 9. december 2010 Projekt selvhjulpen med teknologi BDI-seminar Torsdag den 9. december 2010 Formål og baggrund Projektets formål og baggrund! Formål: Gøre borgere mere selvhjulpne gennem udvikling af nye eller forbedre

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 - Maj 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Master Mind - Innovation i praksis Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Hall of shame. Udgangspunkt Rejsen Ønsket resultat At vælge: Brugerdreven innovation: input

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere