Ledelse i paradoksernes paradis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i paradoksernes paradis"

Transkript

1 Ledelse i paradoksernes paradis Dorthe Pedersen Ledernes Dag 2008 Workshop1.6.

2 Hvad vil jeg tale om? Styringspolitik i aktuelle reformer Konsekvenser for ledelse Scenarier for styring og ledelse Hvad skal lederne kunne?

3 Spørgsmål om reform og ledelse Vi har sat kursen mod det 21. århundredes velfærdsmodel Statsministeren i talen ved Folketingets åbning Der har været mange reformer inden for de seneste år, inkl.: Strukturreform Universitetsreform Politireform /domstolsreform Velfærdsreform (Velfærdskommissionen) Globaliseringsreform Kvalitetsreform? Hvilken type velfærdsorganisering og ledelse vi er på vej imod i forlængelse af de seneste års reformer i den offentlige sektor?

4 Styringsblik på reformerne Moderniseringsprogram: NPM eller good governance (værdibølge)? Styringsfigurer i aktuelle reformer: - Større enheder: Centralisering eller virksomhedsgørelse? - Evaluering: Standardisering eller profilering? - Konkurrence: frit valg eller mere kontrol (politisk/adm.styring)?

5 Spændinger og paradokser i aktuelle reformer Stordrift nærhed (synergi specialisering) Statslig styring - kommunal autonomi Politisk styring - virksomhedsgørelse Standardisering lokal profilering Rationaliseringsgevinster faglig bæredygtighed Klart ansvar samarbejde/netværk Øget kontrol konkurrence og frit valg

6 Konsekvenser for ledelse Reformernes succes synes at afhænge af at offentlige serviceorganisationer kan styre sig selv og ledelse være den kreative kraft, der kan overskride aktuelle reformers paradoks mellem nulvækst og forbedret service, stordrift og nærhed, standardisering og innovation osv; altså at skabe mere for mindre og gøre det indenfor konkurrerende reguleringsformer og stridende styringssignaler!

7 Desperate Governance Desperationen bygger på et basalt kontrolproblem i en poly-centrisk organiseret stat ( ) effektivitet, sikkerhed og risikominisering søges hele tiden opnået gennem nye former for regulering, standardisering, evaluering, overvågning og (selv)kontrol. På den ene side mægtiggøres den professionelle ledelse, men på den anden ønsker man samordning, standardisering, kontrol og nulfejlskultur (DP s. 43).

8 Underliggende mekanismer i desperate governance Formelt ansvar og kompetence afløses af usikkerhed og ambivalens i styring og re-regulering, som fremmer uigennemsigtige kæder af kontrol og afregning - med indbygget mulighed for forskellige fortolkninger, off load, ansvarsforflygtigelse, civil ulydighed? Den gamle magt over afhængighed suppleres af en mere produktiv magt til afhængighed, som skaber autonome ledelsesrum og åbner for spil om (regulerings)spillet - med dets muligheder for pseudo kommunikation, hykleri, risiko-minimering.?

9 Kvalitetsreformen - hvor er vi på vej hen? Målbare resultater og effekter Standardiseret dokumentation, metodenorm. Klare incitamenter til optimal arbejdstilrettelæggelse og effektiv ressourceudnyttelse OG Større frihed til at tænke nyt Brugerdreven innovation Sammenhængende service Attraktive arbejdspladser Vækstfora og kvalitetsnetværk Afbureaukratisering og professionel ledelse

10 Hvilken velfærdsmodel tre scenarier Ny-administration - Det decentrale servicebureaukrati Netværk - Det mangekoblede velfærdssamfund Nedsmeltning - Den regulerede konkurrencemodel

11 Ledelse og styring Styring Ledelse Organisation

12 Styring- en forventning om et rationelt handlende subjekt Kontraktstyring: at minimere forskel mellem input og output (egen driftsøkonomi) gennem effektivitet Målstyring: at minimere forskel mellem mål og midler gennem metodeudvikling Evaluering : at minimere forskel mellem (eksterne) standarder og intern praksis via selvstyring

13 Ledelse en meningsskabende praksis Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden (Kurt Klaudi Klausen) Ledelse indebærer en fortløbende (implicit etisk) dialog om, hvilke værdier det er værd at stræbe efter. Værdibaseret ledelse er en praksis, hvor dette vilkår gøres til et reflekteret omdrejningspunkt medarbejderen en dialogpartner, som vi deler søgefællesskab med (Klaus Majgaard) Ledelse definerer jeg som det at skabe forestillinger på helhedens vegne og dermed sikre at der kan træffes kollektivt bindende beslutninger for en given enhed (helhed)..ved hele tiden at søge efter gyldige værdier og programmer, der kan omsættes i beslutningspræmisser for denne helhed (Dorthe Pedersen)

14 Hvad skal lederne kunne? Selvskabelse - skab dit eget ledelsesrum! - ledelse er blevet allestedsnærværende lige fra topledelse over områder og institutioner til det enkelte ledelsesteam og den enkelte medarbejder. Flerstemmig ledelse skab retning og præmisser! - offentlige ledere må i dag kunne anvende flere sprog, faglige, økonomiske og politiske og herved håndtere paradoksale styringsvilkår. Forhandlet ledelse gør dig til forhandlingspart i ledelsesprocesser! - offentlige ledere skal kunne forhandle deres ledelsesgrundlag til mange sider til politikere/forvaltning, medarbejdere, brugere og eksterne parter. Selvledelse skab anknytning! - offentlige ledere leder altid nogen, der leder sig selv, så de skal skabe meningsfulde rammer og beslutningspræmisser, som andre vil knytte an til for at flytte deres organisation.

15 Ledelsesudfordringer (summe) Hvad gør du i din egen organisation for at skabe ledelsesrum inden for de givne rammevilkår? Hvilke kodesammenstød opstår, når du/i forsøger at sætte horisont/retning for udvikling (af opgave, personale, organisation ) og kan du pege på produktive forstyrrelser, der virker? I hvilke sammenhænge indgår du i forhandlingsspil (i forhold til politikere, forvaltning eller andre parter) om driftsgrundlag, personaleforhold eller andet hvordan bliver du taget alvorligt som part? I hvilke sammenhænge skaber du præmisser for selvledelse - andre, der leder sig selv og hvordan finder du frem til det relevante sprog, værktøj eller proces? (skaber anknytning)

16 Mod et balanceret lederskab Gå fra detailregulering til dialog om forpligtende rammebetingelser! Gør op med servicebureaukratiet og skab den responsive organisation! Gør op med nulfejlskultur- honorér fejl og lær af dem! Giv lov til flere (lokale) ledelsesprofiler og -fagligheder! Lær ledelse fra siden 2. ordens ledelse!

17 Noter

18 Fra institutioner til virksomheder - Velfærdsstat til Managementstat (note) Tradition Fornyelse Enhed Profession Virksomhed/koncern Orientering Institutionslogik Forretningslogik Kerneydelse Faglighed Kompetencer Magtrelation Kollegie/flertal Teams/netværk Styringsprincip Regler Selvstyring Kvalitet Faglig tillid Akkreditering Lederrolle Faglig ekspert Org.ansvarlig Succeskriterie Identitet Output/Outcome

19 Ledelse er ikke en teknisk-analytisk funktion, der planlægger, organiserer, koordinerer og kontrollerer innovation, produktion og distribution af diverse goder men et socialt-politisk fænomen, der skaber mennesker og situationer Fra konventionel teknik til konstitutionskritik (teori-note) Ledelsesteorien må opgive tanken om den suveræne leder. Og i stedet se på ledelse som allestedsnærværende processer! Ledelse er ikke en objektiv og fast størrelse funderet på en analytisk-rationel forestilling om mere viden, bedre ledelse men et politisk og omskifteligt fænomen, hvor der er kontinuerlige kampe om hvad ledelse, organisering og personale vil sige

20 Professionel ledelse hvilket scenarie? (teori-note) Scientific management Linær strategi Org. = maskinbureaukrati Ledelse som kalkulation HR/HRM Proces Org. = ressoucer/ synergi Ledelse som anerkendelse og motivation 2. Ordens ledelse Selvskabelse anknytning Org. = responsiv/ soc.kapital Netværksledelse (fra siden)

Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni 2013. - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse

Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni 2013. - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni 2013 - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse Henrik Schelde Andersen Partner i LEAD A/S. Ekstern lektor

Læs mere

Strategisk offentlig ledelse i reformernes tidsalder

Strategisk offentlig ledelse i reformernes tidsalder Strategisk offentlig ledelse i reformernes tidsalder Af lektor, Ph.d. Dorthe Pedersen & professor Carsten Greve, CBS Resumé Denne artikel beskriver den offentlige sektors transformation og sætter fokus

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Lederdag 1 KL-Huset d.25.2.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Lederdag 1 KL-Huset d.25.2.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER Lederdag 1 KL-Huset d.25.2.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket Kl.10.00 11.00 Kl.11.00 12.00 PROGRAM Velkommen til Netværk for fælleskabsagenter Velkomst og

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

LEDELSE ER VEJEN TIL KVALITET

LEDELSE ER VEJEN TIL KVALITET LEDELSE ER VEJEN TIL KVALITET Den politiske debat anerkender betydningen af god ledelse i forhold til at forbedre den offentlige sektor, men hvad kendetegner god ledelse og hvordan bidrager ledelse til

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

Ledelse. på skoler og uddannelsesinstitutioner. 06 Reformer og ledelse. 24 Hvordan det at hjælpe andre hjælper en selv

Ledelse. på skoler og uddannelsesinstitutioner. 06 Reformer og ledelse. 24 Hvordan det at hjælpe andre hjælper en selv Ledelse på skoler og uddannelsesinstitutioner Ledelse på skoler og uddannelsesinstitutioner 06 Reformer og ledelse Hvordan ser hverdagen ud for en skoleleder i 2010? Hvad gør ledere for at dygtiggøre sig?

Læs mere

Ledere mellem profession, management og demokrati

Ledere mellem profession, management og demokrati Udarbejdet for FTF s tænketank om ledelse og lederudvikling Ledere mellem profession, management og demokrati Af: Karina Sehested, cand.scient.soc. & Ph.D. i offentlig forvaltning, seniorforsker ved KVL,

Læs mere

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Hvem beslutter hvad? Dette inspirationskatalog fra OAO skal hjælpe dig som medarbejderrepræsentant med at få en ordentlig drøftelse af de beslutninger, der

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? - En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder

Læs mere