!"#$"#%"&'()*+'+,-./0123. Velkommen til nytårsmøde Fremtidens sociale innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$"#%"&'()*+'+,-./0123. Velkommen til nytårsmøde 2015. Fremtidens sociale innovation"

Transkript

1 Velkommen til nytårsmøde 2015 Fremtidens sociale innovation

2 Dagens Program Kl. 10:00 Velkomst og status Kl. 10:40 Hvad kan vi lære af udlandet? Kl. 11:00 Udenforskabets pris Nu kan vi sætte tal på betydningen af den sociale indsats Peter Holm, vicedirektør, Skandia Kl. 11:30 Regeringens sociale 2020 plan Hvordan får vi sat mål for den sociale indsats og leveret på ambitionerne? Manu Sareen (R), Socialminister Kl. 11:45 Idémarked Introduktion til brainstorm over frokost Kl. 12:00 Brainfood Stående frokost, hvor deltagere udvikler ideer med tema-værter Kl. 13:00 Inspiration Kort præsentation af nye tanker og ideer

3 Dagens Program!"#$"#%"&'()*+'+,-./0123 Kl. 13:15 Dankraft en ny socialøkonomisk koncern Ib Østergaard Rasmussen, medlem af initiativgruppen Kl. 13:30 Den uafhængige Socialkommission Behovet for at nedsætte en socialkommission og give socialpolitikken et eftersyn Robert Olsen, formand for Socialpolitisk Forening Kl. 14:00 Danmarks sociale indeks Sådan måler vi kvaliteten af kommunernes sociale indsats med det nye Socialt Indeks Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund Kl. 14:30 Pause Kl. 15:00 Social Agenda 2015 Nye muligheder, nye alliancer og nye metoder - debat Kl. 15:40 Next step & afrunding Kl. 16:00 Smalltalk & forfriskninger

4 Fremtidens sociale innovation Hvad er SIF? Hvad arbejder vi på? Hvilke udfordringer ser vi forude? Brugerdreven innovation er et nyere begreb. Det handler om i omfattende grad at inddrage brugerne. Erhvervsministeriet

5 Formål SIF ønsker at fremme og udvikle ideer og initiativer, der effektivt forebygger og afhjælper socialt udsathed, ved at afsøge best practice i Danmark såvel som udlandet, og samle de interessenter, der i fællesskab kan løfte opgaven bedst. Hovedaktiviteter: Viden indsamle viden fra indland og udland og producere ny viden, der underbygger mere resultatorienterede tiltag Innovationsprojekter udvikle, afprøve og udbrede nye metoder og løsninger Kommunikation synliggøre udfordringer og effektive løsninger

6 Gennemførte projekter Stemmer på Kanten - kampagne Stemmeprocenten steg efter 30 års fald Stemmer på kanten tv-serie Dokumentar om demokrati som drivkraft for social innovation Projekt Udsatte Familier Indarbejdet i regeringens forsøg med 10 kommuner + DRdokumentar om social innovation i kommunerne De brændte børn på TV2 tv-serie Set af ifølge Politiken eksempel på social change

7 Igangværende innovationsprojekter Krænkede børn hvordan finder vi og hjælper vi dem bedre? Støttet af VMOK Børnefond, Østifterne Find og hjælp familierne socialt early warning system Støttet af N. B. Rützebecks Familiefond Social Exitprogram ekstraktion af voldsramte kvinder og børn Støttet af Zonta Aarhus II Mønsterbryderprogrammet hjælp til unge mønsterbryderkandidater Støttet af Det Obelske Familiefond og Lauritzen Fonden

8 Projekter under forberedelse Mennesker på kanten kortlægning af socialt udsatte Boliger på kanten brugerundersøgelse om boligformer Plejefamilieuddannelse professionalisering af plejeforældre Krænkerne hvordan ser de selv den præventive indsats? Fra børnehjem til hjemløs hvorfor ender anbragte børn på gaden som voksne?

9 Medieprojekter De brændte børn II ny tv-sæson med politisk vinkling, Nordisk Film og TV2 Underdanmarks Jægersoldater supermønsterbrydernes hemmelighed, Gyldendal De fordømte forældre hvordan anbragte børns forældre bliver den bedste version af sig selv, Dafolo Under forberedelse Socialkontoret debatprogram om velfærdssamfundet Danske Billeder fotodokumentar om livet på kanten Underdanmarks Jægersoldater Dennis Ceylan OL- bokser

10 Hvad kan vi lære af udlandet? Snapshots af social innovation og nye trends Mikael Lindholm, direktør, SIF

11 Social innovation verden over Globale reformer Europa, Asien, Afrika Sociale 600 mia. kr

12 Europas sociale udfordring 2020

13 The European Social Innovation Park Den sociale version af Silicon Valley i Bilbao Social Innovation Park Social Innovation Laboratory Social Innovation Academy Social Entreprise Generator Social Innovation exchange (SIX) Innovative samarbejder mellem myndigheder, fonde, foreninger, socioøkonomiske virksomheder, institutioner, investorer, m.m.

14

15 Udfordringen Sociale innovatører har engagement, energi og viden Men: Adgang til finansiering er begrænset Mange gode ideer og projekter, men få opnår den fulde potentielle effekt. Behov for nye finansieringsmodeller og partnerskaber Fokus hos G8, EU, regeringer, regioner kommuner, fonde, foreninger på social impact investment

16 Social impact investment Impact investment, eller investeringer, som sigter efter at skabe målbare samfundseffekter kombineret med finansielle afkast, vokser internationalt. Ved at kanalisere kapital med en udtalt intention om at skabe positive samfundseffekter, øger man potentialet i social innovation, social-økonomisk virksomhed og samfundsentreprenørskab.

17 Social impact investment Det er nødvendigt at satse på denne type investeringer. Der findes ikke et alternativ. Vi har brug for at forandre samfundet, og for at gøre det, er der brug for entreprenører, som vil forandre, og kapital, som kan støtte den forandring. Sir Ronald Cohen, G8 Social Impact Investment Taskforce.

18 !"#$"#%"&'()*+'+,-./0123 Nye begreber Social Impact Investment Social Finance Collective Impact Venture Philantrophy Nye produkter Social Impact Bonds Sociale investeringsfonde Nye politikker Social Finance Task Force (UK) Social Business Initiative (EU) Social Impact Investment Task Force (G8) Finansol (Frankrig)

19

20 !"#$"#%"&'()*+'+,-./0123 Sociale investeringsfonde Norrköping-modellen Etableret i 2010 med 40 mio. s.kr. i kapital Investeringerne bliver tilbagebetalt der i systemet, hvor gevinsten opstår Fortrinsvis forebyggende projekter med fokus på børn, unge og socialt udsatte Efter tilbagebetaling frigives nye midler kommuner og enkelte regioner arbejder med sociale investeringsfonde

21 !"#$"#%"&'()*+'+,-./0123 Hovsjö-projektet Almennyttig boligrenovering anvendt til at øge beskæftigelsen og styrke lokalområdets sociale kapital - drevet af Telge Hovsjö Hovsjö-byggarna er lokale beboere, uddannet til at renovere boliger, de også selv bor i folkhemsrenovering Efter projektet fik ni personer et arbejde, hvilket betyder en sociøkonomisk gevinst på 72 mio. s.kr. hele renoveringsprojektet kostede 81 mio. s.kr. Kilde: Det omöjliga tar bara något längre >d, Ingvar Nilsson & Eva Lundmark

22 Social impact investment Behov for fælles sprog, standarder og læring Klare mål for interessenter Standardiserede målemetoder Styre efter målene Rapportering effekt til interessenter = Hvordan måler vi så den socialøkonomiske effekt? Kilde: Measuring Impact, G8 Working Group

23 Udenforskabets pris Nu kan vi sætte tal på betydningen af den sociale indsats og styrke en forebyggende dagsorden på socialområdet Peter Holm, vicedirektør, Skandia

24 Regeringens sociale 2020 plan Hvordan får vi sat mål for den sociale indsats og leveret på ambitionerne? Manu Sareen (R), Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

25 Det handler om mennesker Udsatte børn og unge højere uddannelsesniveau Udsatte unge færre kriminelle Udsatte børn og unge færre sammenbrud i anbringelser Færre hjemløse Flere kvinder ud af voldelige relationer Større effekt af stofmisbrugsbehandlingen Færre narkorelaterede dødsfald

26 Dagens Program Kl. 11:45 Idémarked Introduktion til brainstorm over frokost Kl. 12:00 Brainfood Stående frokost, hvor deltagere udvikler ideer med tema-værter Kl. 13:00 Inspiration Kort præsentation af nye tanker og ideer

27 Idémarked Udenforskabets pris Mønsterbrydere Nye alliancer om fremtidens velfærd Fra udsat til ansat Socialt exitprogram Hjemløs Finansiering af social innovation Krænkede børn Udenlandske erfaringer Værten tager noter af input og forbereder kort afrapportering (1 minut) i plenum efter frokost.

28 Dagens Program Kl. 11:45 Idémarked Introduktion til brainstorm over frokost Kl. 12:00 Brainfood Stående frokost, hvor deltagere udvikler ideer med tema-værter Kl. 13:00 Inspiration Kort præsentation af nye tanker og ideer

29 Skandia modellen Præsentation & gennemgang 14. januar kl : februar kl 14-15: april kl : juni kl :30

30 Dagens Program!"#$"#%"&'()*+'+,-./0123 Kl. 13:15 Dankraft en ny socialøkonomisk koncern Ib Østergaard Rasmussen, medlem af initiativgruppen Kl. 13:30 Den uafhængige Socialkommission Behovet for at nedsætte en socialkommission og give socialpolitikken et eftersyn Robert Olsen, formand for Socialpolitisk Forening Kl. 14:00 Danmarks sociale indeks Sådan måler vi kvaliteten af kommunernes sociale indsats med det nye Socialt Indeks Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund Kl. 14:30 Pause Kl. 15:00 Social Agenda 2015 Nye muligheder, nye alliancer og nye metoder - debat Kl. 15:40 Next step & afrunding Kl. 16:00 Smalltalk & forfriskninger

31 Dankraft en ny socialøkonomisk koncern Sådan opretter vi en socialøkonomisk virksomhed med job til udsatte Ib Østergaard Rasmussen, medlem af initiativgruppen

32 Den uafhængige Socialkommission Behovet for at nedsætte en socialkommission og give socialpolitikken et eftersyn Robert Olsen, formand for Socialpolitisk Forening

33 Danmarks sociale indeks Sådan måler vi kvaliteten af kommunernes sociale indsats med det nye Socialt Indeks for at kvalificere debatten om best practice Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund

34

35 Formål At sæie det specialiserede sociale område på dagsordenen At sæie fokus på kvalitet At inspirere kommunerne >l at lære af hinandens gode indsatser på området

36 Metoden Kommunerne måles på 103 indikatorer Har ikke fokus på økonomi, men på kvalitet Måler kommunerne på områder, hvor de selv har indflydelse på indsatsens kvalitet Udgangspunktet er kommunalpoli>keres egne svar: Hvad mener de selv, at det er relevant at blive målt på?

37 Metoden fortsat Indikatorer inddeles i 3 kategorier: Handicapområdet (42 indikatorer) UdsaIe voksne (22 indikatorer) UdsaIe børn og unge (39 indikatorer) De 3 kategorier vægtes ligeligt i Socialt Indeks

38 Metoden fortsat Indikatorer stammer fra 4 datakilder: Kommunernes egne oplysninger (49) besvarelser ud af 196 mulige Sta>s>k og research (4) Medarbejderundersøgelse (34) respondenter Brugerundersøgelse Handicapråd (16) respondenter ud af 483 mulige

39 Eksempler på indikatorer 1. Hvor stor en andel af de anbragte unge >lbydes ecerværn af kommunen? (Kommunernes egne oplysninger) 2. Hvordan vil du vurdere kommunens evne >l at få mennesker med funk>onsnedsæielser i job? (Brugerundersøgelse) 3. I hvilken grad oplever du, at du får >lbudt den supervision, der er nødvendig for, at du kan levere arbejde af høj faglig kvalitet? (Medarbejderundersøgelse) 4. Har kommunen et udsaieråd? (Research) På vil alle 103 indikatorer fremgå med beskrivelser og argumenter for deres relevans.

40 Danmarkskortet

41 Poli>kanbefalinger En række poli>kanbefalinger >l kommunerne Konkrete anbefalinger indenfor alle tre kategorier: Handicapområdet, UdsaIe Voksne og UdsaIe Børn og Unge 1:1- sammenhæng mellem anbefalinger og indikatorer. Hvis kommune følger anbefalinger, forbedres kvalitet i kommunens sociale indsats (og dermed også Socialt Indeks- placering)

42 Vejen videre Videreudvikling af Socialt Indeks Endnu bedre data? Nye metoder? Feedback fra bl.a. organisa>oner og kommuner Årligt >lbagevendende indeks

43 Dagens Program!"#$"#%"&'()*+'+,-./0123 Kl. 14:30 Pause Kl. 15:00 Social Agenda 2015 Nye muligheder, nye alliancer og nye metoder - debat Kl. 15:40 Next step & afrunding Kl. 16:00 Smalltalk & forfriskninger

44 Social Agenda 2015 Nye muligheder, nye alliancer og nye metoder Debat med Robert Olsen, forstander, Koefods Skole Benny Andersen, formand for SL Ole Pass, socialchef, Rødovre Henriette Kristiansen, adm. dir. Egmont Steen Rosenquist, tidl. hjemløs og formand for SAND Ilona Gondesen, formand for Foreningen Brændte Børn Ordstyrer Lisbeth Zornig Andersen

45 SIF s next step

46 Nye tanker og ideer Integra>on Mønsterbryderfond Bryde tabuer om krænkelser Socialt Børsen (indland/udland) Samarbejde om finansiering af social innova>on UdsaIe job (Dankrac) Analyse af bedste/dårligste kommune Social Task Force Denmark

47 Realisering SIF har hid>l været organiseret som frivillig tænketank Har ført >l mange ideer og ini>a>ver >l social innova>on Udfordring at realisere de mange ideer - ressourcer Ambi>on: lancere SIF 2.0 med sekretariat, der sikrer Fast deltagelse i den offentlige debat Systema>sk indsamling af eksisterende viden Udarbejdelse af ny viden Realisering af sociale innova>onsprojekter Tema>ske medlemsmøder Kommunika>on

48 Organisering Tænketanken SIF 1.0 Advisory Board Tænketanken SIF 2.0 Advisory Board Kommunika=on Sekretariat Arbejdsgrupper Daglig drid Medlemmer Viden Arbejdsgrupper Medlemmer Ideer Sparring Deltagelse Kommunika=on Viden Innova=onsprojekter Innova=onsprojekter Arbejdsgrupper

49 Efter i dag I får et referat af dagens tanker Slides fra oplæggene Information om næste møde Invitation til at være med i SIF (nye medlemmer) Mulighed for feed-back

50 Tak for i dag Der er forfriskelser i foyern Kom godt hjem

Den sociale tænketank SIF

Den sociale tænketank SIF Den sociale tænketank SIF Nytårsmøde den 12. januar, 2015 Referat Fremtidens sociale innovation Lisbeth Zornig, formand for SIF, bød velkommen og gav en gennemgang af projekter, som SIF har gennemført

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere Indhold ET MAGASIN OM SAMSKABELSE - INSPIRATION TIL VELFÆRDSMAGERE Tekst af: Babette Bresser, Sofie Amalie Andersen, Sanne Kok, Nikolaj Beuschel,

Læs mere