DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig juli 2014 INDBYDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE"

Transkript

1 DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport Maksimal vindstyrke for ikke at starte er fastsat til 14 m/sek. Yderligere information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne. Der skal være 2-4 personer ombord, som til sammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 300 kg. Det antal personer der tilmeldes stævnet skal være ombord under alle sejladser i stævnet der kan ikke dispenseres fra denne regel. Antallet af sejl der kan registreres og anvendes under mesterskabet er begrænset til 1 storsejl, 2 fokke og 2 spilere, hvoraf den ene skal plomberes ved registrering. Den plomberede spiler må kun anvendes ved større skader på den ikke plomberede spiler, og hvis den tages i anvendelse, skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette snarest muligt. 1.3 Reglerne er ændret således: Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles. Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ikke fuldført, samt således, at både, der starter senere end 10 minutter efter startsignalet, noteres "ikke startet". Reglerne 44.1 ændres jf. punkt 10 i indbydelsen så to-rundersstraffen erstattes af en en-rundes-straf. Regel 60. l (a) og 62.l (a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr.visse dele af sejladsbestemmelseme. Regel 61.1(b) ændres, så protester fra kapsejlads og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle

2 opslagstavle. Regel 62.2 ændres, så fristen for genåbning af en sag om godtgørelse er kortere end reglen foreskriver. Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen foreskriver. De præcise formuleringer af ændringerne, vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 2 REKLAME 2.1 Reklame i overensstemmelse med ISAF Regulation 20 (Advertising Code) med de begrænsninger der følger af klassereglerne. 2.2 Stævnearrangøren forbeholder sig ret til at pålægge deltagerne stævnereklame. 3 DELTAGELSE OG TILMELDING 3.1 Stævnet er åbent for H-både. med gyldigt klassebevis. 3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Samtlige deltagere skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion eller en sejlklub under anden national myndighed under ISAF. Besætningen skal desuden tilfredsstille medlemskriterieme i Danske H-bådssejlere (DHBS) eller en anden national H- bådsklasseorganisation under International H-Boat Association (IHA). 3.3 Både som opfylder betingelserne for at deltage kan tilmelde sig ved at udfylde tilmeldingblanketten, som er en del af indbydelsen på Tilmeldingen skal ske senest den 12. juni Det samlede tilmeldingsgebyr (startpenge og bespisning) indsættes senest den 12. juni 2014 på stævnekonto: Nordea reg. nr konto nr med angivelse af sejlnummer og rorsmandens navn. Modtagne tilmeldinger behandles indtil tilmeldingsgebyret er betalt som foreløbige. Alle tilmeldinger også de foreløbige - offentliggøres løbende på / 3.4 Ved tilmelding senere end angivet i pkt. 3.3 erlægges der et ekstragebyr på 600,- Kr. Der accepteres ikke tilmeldinger senere end 26 juni 2014.

3 Tilmelding med angivelse af navn, sejlnummer og sejlklub på : 4 INDSKUD 4.1 Startgebyret udgør 1000,- kr. 4.2 Øvrige gebyrer: Se pkt. 3.4 TIDSPLAN Registrering af både og deltagere skal ske i perioden onsdag den 2. juli fra kl og torsdag den 3. juli fra kl i Bureauet, der er beliggende i fælleshuset. Deltagere der ikke er registreret indenfor ovennævnte perioder regnes som stævnet uvedkommende. 5.2 Måling og kontrol af sejl og grej finder sted 2. juli 2014 mellem kl og Målingen finder sted i og ved fælleshuset, 5.3 Der kan blive udført kontrolmåling og vejning før og under hele stævneforløbet. 5.4 Tune Up Sejlads Der er planlagt en Tune Up sejlads onsdag den 2 juli Varselssignalet afgives kl med en varighed af ca. 45 min. 5.5 Sejladsplan Dag Dato Varselssignal Antal planlagte sejladser pr. dag. Torsdag 3. juli Fredag 4. juli Lørdag 5. juli Reservedag Søndag den 6 juli 2014 tages kun i anvendelse såfremt det nødvendige antal sejladser / sejladstid ikke er opfyldt jf. statutter for DM i sejlsport. 5.7 For at opnå den bedste afvikling af stævnet, forbeholder Kapsejladskomiteen sig retten til at sejle henholdsvis færre eller flere sejladser end planlagt - dog maksimalt 4 på samme dag. En eventuel afvigelse i antallet af sejladser kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. 5.8 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet opmærksomhedssignal senere end kl MÅLING OG KONTROL 6.1 Kontrolvejning af deltagere kan forekomme ved registrering. 6.2 Der kan forekomme kontrolmålinger og sikkerhedskontrol før og under stævnet - både der indkaldes til kontrol på land, vil blive offentliggjort

4 på stævnets opslagstavle og på vandet i forbindelse med måltagning. Målekontrol i henhold til DS målekontrolregulativ og klassebestemmelser kan forekomme før, under og efter kapsejladserne. 6.3 Kontrolmåling kan ske i overensstemmelse med klassereglerne. 7 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen. 8 STED 8.1 Stævnet gennemføres fra Ebeltoft Skudehavn. 8.2 Banen er beliggende i henhold til Bilag 1. 9 BANERNE Der sejles på en op/ned bane med med afvisermærke og gate som bundmærke. 10 STRAFSYSTEMER 10.1 Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundesstraf 10.2 Medlemmer af Protestkomiteen har mulighed for at observere sejladserne på vandet. 11 POINTGIVNING 11.1 Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A sejladser er krævet for at udgøre et DM a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. b) Hvis 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 12 LEDSAGERBÅDE a) Både, som hører til holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres i bureauet og skal når de er i kapsejladsområdet føre klubstander eller anden identifikation. b) Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på minimum 50 meter til de kapsejlende både. 13 PLACERING AF BÅDE Bådene skal placeres på de af arrangøren anviste pladser. 14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING Kølbåde må ikke tages op fra klarsignalet til første sejlads og indtil efter stævnets sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

5 15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. 16 RADIOKOMMUNIKATION Bortset fra nødsituationer, må en båd, når den kapsejler, hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 17 PRÆMIER Der sejles om Dansk Sejlunions DM medaljer til de tre første Danske placeringer Titlen Danmarksmester kan kun vindes af en sejler, der opfylder kravene i Statutter for Danmarksmesterskab. Der er præmie for hver 5. tilmeldte båd, dog maksimalt 10. Ligeledes sejles der om H-bådsklubbens vandrepræmie. 18 ANSVARSFRASKRIVNING Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 19 FORSIKRING Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på DKK pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta. 20 REGISTRERING Alle både skal være registreret i bureauet. Ved registrering skal følgende fremvises: Gyldigt klassebevis. Bevis for medlemskab af en sejlklub for samtlige sejlere. Forsikringsbevis. Låneerklæring, såfremt man sejler i en lånt båd. Liste med sejl og sejlknapnumre afleveres senest inden starten på første sejlads. Listen kan hentes på eller afhentes i bureau. 21 Yderligere information Yderligere information fås hos stævnelederen 21.1 Organiserende myndighed er: Sejlklubben Ebeltoft Vig Bundstokken

6 Skudehavnen 2A 8400 Ebeltoft 21.2 Kapsejladskomite: Stævneleder: Mads F Petersen Medlem: Ken Zier tlf Baneleder: Michael M. Andersen, NB, KDY 21.3 Protest komite Formand f. Protestkomiteen: Medlem 1: Søren Kjærulff Medlem 2: Claus Deichgræber 21.4 Måler: Niels Søndergaard-pedersen Tilbage til forsiden

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere