Alrummet - Rummet for Alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alrummet - Rummet for Alle"

Transkript

1 Alrummet - Rummet for Alle - Brugerundersøgelse og research med udgangspunkt i gigtramtes krav og behov Helle - Bente - Inger - Marie - Lise - Bjørn - Carsten - Bent - Camille - Trine - Martine - Benny - Carl - Lauritz - Kasper - Bø Karen - Mette - Henrik - Aske - John - Kirsten - Sara - Martin - Dorte - Lars - Tom - Inge - Poul Erik - Trine - Gry - Niels - M Emil - Aage - Klaus - Bettina - Heidi - Sanne - Hanne - Frederik - Lars - Kristian - Karoline - Emma - Lene - Bo - Karin - Lo Angela - Asger - Orla - Ellen - Henry - Harry - Trille - Leif - Boye - Kim - Hans - Sonja - Carlos - Liza - Astrid - Sigrid - Ger atima - Kasper - BRUGERDREVEN INNOVATON - Jørgen - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - Claes - Con Susanne - Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Lea - Sebastian - S Torben - Kristine - Henny - Ibi - Maria - Mikkel - Tobias - Emilie - Axel - Magnus - Eleanor - Peter - Caspar - Carl Emil - ustav - Merian - Stefan - Mary - Anne Marie - Aase - Gulla - Natsja - Maja - Majse - Merle - Inga - Dirk - Gunnar - Peder - Rasmus - Lillian - Jan - Niels - Jane - Magny - Rikke - Gitte - Merethe - TEKNOLOGI - Anja - Trine - Gry - Niels - Mads - Em Aage - Klaus - Bettina - Heidi - Sanne - Hanne - Frederik - Lars - Kristian - Karoline - Emma - Lene - Bo - Karin - Lone - An Asger - Orla - Ellen - Henry - Harry - Trille - Leif - Boye - Kim - Hans - Sonja - Carlos - Liza - Astrid - Sigrid - Gerda - Fatim Kasper - DESIGN FOR ALLE - Jørgen - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - Clars - Connie - Susanne - Sa Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Lea - Hans - Sune - Jette - Britta - Ma Stine - Pia - Jakob - Nick - Thomas - Marcus - Mattias - Eva - Anna - INDSIGT - Ingeborg - Jess - Jonatan - Else - Michael - lexander - Agnes - Danny - Cindie - Kristine - Henny - Ibi - Maria - Mikkel - Tobias - Emilie - Axel - Magnus - Eleanor - Pe Caspar - Carl Emil - Gustav - Merian - Stefan - Mary - Anne Marie - Aase - Gulla - Natsja - Maja - Majse - Merle - Inga - Di Gunnar - Peder - Ruth - Rasmus - Lillian - Jan - Niels - Jane - Magny - Rikke - Gitte - Merethe - Anja - FLEKSIBILITET - Bo Karin - Lone - Angela - Asger - Orla - Ellen - Henry - Harry - Trille - Leif - Boye - Kim - Hans - Sonja - Carlos - Liza - Astri Sigrid - Gerda - Fatima - Kasper - Jørgen - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - Claes - Connie - Susanne Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Camilla - Emmy - Jesper - Stig - Esben Liselotte - Marlene - Lilly - Halfdan - Johannes - Jørn - Lisbeth - Ina - Bjarne - Randi - Connie - Susanne - Sabina - Annelen Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Lea - Hans - Sune - Jette - Britta - Maj - Stine - P Jakob - Nick - Thomas - Marcus - Mattias - Eva - Anna - FUNKTION - Ingeborg - Jess - Jonatan - Else - Michael - Alexande Agnes - Danny - Cindie - Kristine - Henny - Ibi - Maria - Mikkel - Tobias - Emilie - Axel - Magnus - Eleanor - Peter - Caspar Carl Emil - Lonnie - TVÆRFAGLIGHED - Gustav - Merian - Stefan - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - laes - Connie - Susanne - Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Camilla - Emm Jesper - Stig - Esben - Liselotte - Marlene - Lilly - Halfdan - Johannes - Jørn - Lisbeth - Leif - Metteline - Marianne - Per - F Hans Peter - Vivi - Helle - Brian - Mathilde - Therese - Naja - Lukas - Ivan - Michel - Gunhild - Nicolai - Alexandra - Maja Majse - Merle - Inga - Dirk - Gunnar - Peder - Ruth - Rasmus - Lillian - Jan - Niels - Jane - Magny - Rikke - Gitte - Merethe Anja - Trine - Gry - Niels - Mads - Emil - Irma - Rosa - Sanne - Noah - Olaf - Otto - Sissel - Andrea - Kristoffer - Ingrid - Kn Claes - Connie - Susanne - Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Le

2 Titel: Alrummet - Rummet for Alle - Brugerundersøgelse og research med udgangspunkt i gigtramtes krav og behov. Forfattere: Karin Bendixen, Angela Bock Lund, Lone K. Storgaard Forside og layout: DESIGN CONCERN A/S Udgivet af DESIGN CONCERN A/S, Nørre Allé 46, DK-8000 Aarhus C. Findes i elektronisk version. Online version kan bestilles: ISBN: udgave Citat tilladt med tydelig kildeangivelse. Dokumentet er sat med Rotis 11 pt. Forfatterne: Karin Bendixen er ergoterapeut, journalist (DJ) og indehaver af Bexcom. Tlf.: , Angela Bock Lund er industriel designer og Human Ressource konsulent. Tlf.: , Lone Kobberholm Storgaard er Ph.D., industriel designer og indehaver af DESIGN CONCERN A/S. Tlf.: , Projektet er støttet af Gigtforeningen. August 2006.

3 FORORD Alrummet Rummet for Alle henvender sig til producenter, produktudviklere og designere. Gennem brugerinterview og research belyser og synliggør denne rapport gigtramtes behov for funktionelt og fremtidsrettet boliginventar i det multifunktionelle alrum. Det er vores ønske, at producenter, produktudviklere og designere vil benytte rapporten som baggrundsviden. Rapporten skal give inspiration til at inddrage mennesker med funktionsnedsættelse og deres behov i hele designprocessen, når nye innovative Design for Alle-produkter og boliginventar skal udvikles. Vi håber, at denne indsigt i og forståelse for (slut)brugerens behov kan give nye muligheder for at udvikle produkter, der kan forbedre konkurrenceevnen og sikre funktionelle produkter for alle (for)brugere. Alrummet Rummet for Alle er støttet af Gigtforeningens Udviklingspulje. Puljens midler er øremærkede til projekter, der er utraditionelle og som umiddelbart kan komme mennesker med gigt til gode. Projektet har primært inddraget gigtramte i brugerundersøgelsen. Herudover har fageksperter samt repræsentanter fra andre organisationer deltaget. Sammenholdt med undersøgelser og viden om andre brugergrupper, giver projektet således et billede af problemer og muligheder i forhold til alrummets indretning, inventar og produkter. Projektet er et forprojekt. I det øjeblik der er behov for at udvikle et særligt produkt eller produktområde, vil der være behov for mere detaljerede brugerundersøgelser med inddragelse af flere brugergrupper. Alrummet - Rummet for Alle 3

4 DESIGN CONCERN A/S har taget initiativ til projektet, der er gennemført som et tværfagligt samarbejdsprojekt i to dele: Del 1: Del 2: Brugerundersøgelse. Undersøgelsen er gennemført af Karin Bendixen Research. Denne del er gennemført af Angela Bock Lund og Lone Kobberholm Storgaard. En stor tak til de mange brugere og fagfolk, der velvilligt og engageret har stillet op til interview og gjort det muligt at gennemføre projektet. Tak til FNUG (Foreningen af Unge med Gigt), til Århus Amts Gigtforeningen, til Marselisborgcentret, til Design for Alle.dk. Og en særlig tak til Gigtforeningen for støtte til denne type projekt. Århus, august Lone Kobberholm Storgaard Angela Bock Lund Karin Bendixen 4 Alrummet - Rummet for Alle

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD s. 3 INDLEDNING s. 7 OM GIGT OG OM AT LEVE MED GIGT s. 11 DEL 1: BRUGERUNDERSØGELSE s. 15 Undersøgelsesmetode s. 18 Resultat og analyse s. 22 Familiemønster og accept s. 23 Alrummet: husets kommandocentral s. 25 Æstetik og funktionalitet: æstetikken vinder s. 28 Fysiske rammer: slåskamp med greb og låse s. 30 Inventar og produkter: stik mig en rørtang! s. 34 Arbejdsgange: meget at vinde s. 45 Teknologi: kaffen er klar... s. 46 Information: en mangelvare s. 48 Sammendrag del 1 s. 50 Del 2: Research s. 57 ALRUMMET s. 59 FAMILIESTRUKTUR s. 65 ALDRING - EN MEGATREND s. 69 FREMTIDENS FORBRUGERE s. 73 Alrummet - Rummet for Alle 5

6 FREMTIDENS BOLIG s. 75 HJEMMEARBEJDSPLADS s. 77 Informationsteknologi i boligen s. 82 SAMMENDRAG DEL 2 s. 87 Konklusion s. 91 APPENDIKS s. 97 Litteraturliste s. 98 HENVISNINGER Design for Alle - deklaration s. 104 FN s standardregler s. 105 Dansk Standard 3028:2001 s. 105 Brugerdreven innovation s. 106 Pladskrav s. 107 Hjælpemiddeldatabasen s. 108 Hjælpemiddelcentralerne s. 108 Det digitale hjem s. 108 RFID-system s. 109 BILAG Bilag 1: Overordnet interviewramme s. 110 Bilag 2: Brugerdeltagelse - oversigt s Alrummet - Rummet for Alle

7 INDLEDNING Regeringen har for nyligt taget initiativ til at fremme brugerdreven innovation og satser på at gøre Danmark til et førende innovativt samfund. På konferencen Indsigt i brugerdreven innovation 2006, afholdt den 6. juni 2006 talte økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen om brugerdreven innovation og udtalte: Brugerdreven innovation handler om at lære i dag, hvad brugerne har behov for i morgen. Når vi udvikler nye produkter, handler det om at forstå brugernes reelle behov og ønsker og benytte deres egne erfaringer. Mange gigtramte og ældre har dagligt problemer med at fungere optimalt i boligen, og for mange mennesker med funktionsnedsættelse er det et stort ønske at leve så normalt som muligt. Vi har valgt at fokusere på boligens alrum. Det er et rum i stadig udvikling, og hvor flere rum og funktioner smelter sammen. Det er her, der tilberedes måltider, spises, ses tv, leges, hygges, laves lektier og hjemmearbejde m.m. IPod - et eksempel på brugerdreven innovation. Foto: Angela Bock Lund Det er dog ikke altid lige let at fungere i alrummet, fordi inventar og møbler ikke er udviklet med udgangspunkt i brugernes behov. Særligt gælder det, hvis man har en funktionsnedsættelse f.eks. relateret til en gigtsygdom. I brugernes eget hjem bærer inventaret i høj grad præg af, at brugernes faktiske behov og ønsker ikke har været i fokus under udviklingen af produktet. Alrummet Rummet for Alle er et forprojekt, som tager udgangspunkt i gigtramtes forskelligartede behov og ønsker i boligen. Ved at inddrage denne brede målgruppe erfarer vi, hvilke reelle erkendte og ikke-erkendte behov brugerne har for at kunne fungere i alrummet. Samtidig undersøger og belyser vi problemer og muligheder i fremtidens alrum. Herved sætter vi fokus på udfordringen i at udvikle nye produkter for alle til boligens alrum, der også inkluderer gigtramtes krav og behov. Alrummet - Rummet for Alle 7

8 Undersøgelser viser, at mennesker med funktionsnedsættelse får større selvværd, når de i højere grad kan klare sig selv i boligen. Der ligger således et stort markedspotentiale i at udvikle produkter, der kan benyttes af alle. Samtidig er der et stort potentiale i at reducere såvel offentlige som private udgifter, der er forårsaget af, at omgivelserne ikke fungerer. Alene det faktum at 43 procent af alle langtidssygemeldinger skyldes problemer i bevægeapparatet, svarende til et samfundsøkonomisk tab på knap 10 mia. kr. på årsbasis. Det giver stof til eftertanke. Tænk, hvis blot nogle af disse mange sygemeldte f.eks. kunne fungere fra en hjemmearbejdsplads, og hvis flere ældre kunne blive længere i egen bolig. Det kan opnås, hvis man fra starten tager hensyn til brugenes behov, når der udvikles nye produkter. Viden om brugerens behov er altafgørende og brugerdreven innovation er et af midlerne mod målet: At gøre boligens alrum fleksibelt og anvendeligt ved at udvikle nye produkter, der fungerer for alle. Det lægges der allerede op til i dag i EU-direktiver bl.a. ved offentlige indkøb. Rapporten anskueliggør gigtramtes problemområder i boligens alrum. Den kan benyttes som baggrundsviden af f.eks. producenter, produktudviklere og designere i udviklingen af nye Design for Alle-produkter og -inventar. I Danmark har vi ingen undersøgelser, der angiver, hvor meget eller hvordan virksomhederne inddrager brugere med funktionsnedsættelse i forbindelse med produktudvikling. Men fra en nordisk undersøgelse inden for hjælpemiddelområdet ved vi, at hjælpemiddelbranchen heller ikke inddrager brugere med funktionsnedsættelse i tilstrækkelig grad. Det er der flere årsager til, bl.a. manglende kendskab til at identificere og kontakte relevante brugere og styre og lede logistikken i processen. 8 Alrummet - Rummet for Alle

9 Foto: Inger-Lise Volsgaard Alrummet - Rummet for Alle 9

10 Manglende kompetence og erfaring med brugerinddragelse bidrager ligeledes til en forklaring. På den baggrund konkluderer den nordiske undersøgelse, at der er behov for research på området samt udvikling af metoder for brugerinddragelse m.m Forprojektet består af to dele Del 1: Brugerundersøgelse Afsnittet indeholder ekspertinterview og interview af gigtramte i eget hjem. I alt har 27 personer deltaget. Afsnittet giver et indblik i dagligdagens udfordringer samt i erkendte og ikke erkendte behov i forhold til boligens alrum. Del 2: Research Afsnittet etablerer overblik over eksisterende viden og facts, som er relevante, når det gælder brugerdreven innovation og produktudvikling af produkter for alle i alrummet. Vi ser bl.a. på aldring - en af tidens megatrends og familiemønstre. Vi ser også på alrummets historie og fremtid. Her fokuseres der på hjemmearbejdsplads og muligheder med informationsteknologi samt enkelte udvalgte eksempler på produkter for alle. Rapporten henviser endvidere til relevant litteratur, standarder m.m. Arkitektoniske betragtninger omkring selve boligens indretning er ikke inddraget, da Design for Alle-inventar i sagens natur skal kunne fungere, uanset om man bor i lejlighed eller hus. Rapporten gør ikke krav på at være udtømmende. 10 Alrummet - Rummet for Alle

11 OM GIGT OG om AT LEVE MED GIGT Gigt er den hyppigste årsag til kroniske smerter, og rigtig mange mennesker er berørt af gigt. Når man har fået konstateret gigt, er det blandt andet vigtigt, at omgivelserne er korrekt udformet, så det bliver nemmere at leve med sygdommen i hverdagen. Kun ved at kende til gigtramtes situation skabes der mulighed for at udvikle nyt inventar og produkter der kan medvirke til at lette hverdagen for mennesker med gigt uanset alder og diagnose. I dette afsnit fortælles kort om gigt og om at leve med gigt. Gigt er fællesbetegnelsen for sygdomme og undergrupper af sygdomme i bevægeapparatet f.eks.: ryglidelser, slidgigt, leddegigt, bindevævslidelser, muskelsygdomme og andre betændelsestilstande. Gigt kan være delvist arveligt eller skyldes overvægt og livsstil. Særligt ved slidgigt er livsstil en vigtig faktor for øget risiko. Eksempelvis har eliteidrætsudøvere 40 gange så stor risiko for at få slidgigt som andre. Foto: Karin Bendixen En folkesygdom Muskel- og skeletsygdomme er meget udbredte og hører til blandt de alders- og livsstilsbetingede folkesygdomme, som er stærkt stigende i disse år. Der findes ingen officielle statistikker over, hvor mange, der lider af de forskellige gigtrelaterede sygdomme, men slidgigt er den mest udbredte form: Muskel- og skeletsygdomme berører ca danskere 1. Slidgigt berører ca danskere. Leddegigt berører ca danskere. Heraf er omkring unge og yngre mennesker. Flere kvinder end mænd får gigt. Det gælder specielt i de ældre aldersgrupper. 43 procent af alle langtidssygemeldinger skyldes problemer i bevægeapparatet. Det svarer til et samfundsøkonomisk tab på knap 10 mia. kr. om året. 2 Alrummet - Rummet for Alle 11

12 Samlet udgør de samfundsøkonomiske omkostninger ved muskelog skeletsygdomme i størrelsesordenen 34 mia. kr. årligt. Efter 6-10 års sygdom mister en stor del af gigtramte deres erhvervsevne. En leddegigt-patient kan forvente at leve 8-10 år kortere end befolkningen som helhed. Foto: Karin Bendixen En traditionel og ofte anvendt termokande bl.a. inden for det offentlige. Den har et stort bredt og lavt skruelåg og giver derfor et meget dårligt greb uanset om man har mange eller få kræfter i hænderne. Foto: Karin Bendixen Næsten hver tredje dansker lider af en kronisk sygdom, og antallet forventes at stige, fordi antallet af ældre i befolkningen stiger. Derfor er det nødvendigt, at rette fokus mod øget livskvalitet for mennesker med gigt og funktionsnedsættelse. At leve med gigt Mennesker med gigt, både leddegigt, slidgigt og andre former for gigt, oplever i det daglige nedsat kraft og bevægelighed samt varierende grad af hævelse af led, smerter og træthed. Endvidere kan der komme føleforstyrrelser specielt i fingrene. Det kan knibe med kræfter i fingre og hænder om morgenen, når produkter skal håndteres eller emballager åbnes. Gigtramte har som følge af sygdommen ofte morgenstivhed i kroppen. Det betyder, at det tager længere tid at komme i gang, fordi led og muskler skal varmes op. Derfor er det yderligere problematisk, hvis produkter har vanskelige greb og stramme åbningsmekanismer. En lille snip på en emballage eller en alt for stor grebsflade f.eks. på en termokande kan medvirke til, at den gigtramte og mange andre bliver afhængige af både hjælpemidler og personhjælp. En proces Når et menneske får konstateret en langvarig eller kronisk sygdom eller får en livslang funktionsnedsættelse, gennemlever personen, og ofte også pårørende, en proces, der også betegnes som rehabiliteringsprocessen. Processen handler om accept af sygdommen og berører den enkeltes opfattelse af den nye situation, selvværd, evne til at handle samt egne følelser og reaktioner. Forløbet er individuelt og kan strække sig over lang tid. Det får også indflydelse på, hvornår den 12 Alrummet - Rummet for Alle

13 enkelte og familien er parate til mere aktivt at tage del i planlægning af fremtiden og i undersøgelse af muligheder for at indrette sig hensigtsmæssigt, hvad angår boliginventar og produkter. Aflastning af led Udover den medicinske behandling er ledbeskyttelse en væsentlig del af behandlingen. Det handler om at skåne de små led, undgå at belaste hænderne og fingerled i yderstillinger og bruge kroppen i rigtige bevægemønstre og hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Men det handler også om at finde inventar og produkter, der lægger op til at bruge kroppen rigtig i forbindelse med de daglige aktiviteter lige fra redskaberne i køkkenet til hjemmearbejdspladsen. Dagligdagen I bogen Viljen til det gode liv, som udkom i foråret 2006, fortæller ti kvinder med leddegigt, hvordan det er at leve med smertefuld leddegigt. Ti rheumatologer fortæller om deres erfaringer med personer, som får stillet diagnosen leddegigt. Bogen beskriver også, hvordan tabet af funktionsevne ofte viser sig at være mest problematisk, når det påvirker dagligdagens aktiviteter og arbejdssituationen. Men der findes gode ordninger som flexjob og muligheden for at arbejde hjemme. Det er et år siden, jeg fik stillet diagnosen leddegigt, nu er jeg i god behandling og inde i en god periode. Men jeg har ikke accepteret sygdommen. Jeg tænker meget på, hvad jeg spiser, og så tror jeg en positiv indstilling er vigtig for forløbet. Mine venner og familie hjælper mig. Jeg er ikke interesseret i hjælpemidler, for når man har fået konstateret leddegigt og er ung, så har man ikke lyst til at starte med at se på hjælpemidler. Det er vigtigt at mit hjem ikke kommer til at ligne et sygehjem, men at tingene falder naturlig ind i mit hjem Citat fra denne brugerundersøgelse. 33 årig kvinde. Reumatolog Gina Kollerup, Bispebjerg hospital fortæller, at patienter, som får konstateret leddegigt, gerne vil blive på arbejdsmarkedet, og at mange gigtramte kan have svært ved at få det sagt på arbejdspladsen af frygt for at miste deres arbejde. Men det er der ingen grund til med de gode behandlingsmuligheder, der findes i dag: ligesom der er mulighed for at rette opmærksomheden på indretningen af arbejdspladsen, hvor bl.a. stol, tastatur og bord kan tilpasses den enkelte. Alrummet - Rummet for Alle 13

14 Brugerundersøgelser i ph.d.afhandlingen Det multifunktionelle køkken - en undersøgelse af og forsøg med særlige brugerbehov påpeger, at det for brugere med funktionsnedsættelse er vigtigt at kunne prioritere, hvad man vil bruge sine kræfter til. Samtidig synliggøres det, at en funktionsnedsættelse bliver mindre markant, når omgivelser og inventar er indrettet og designet for alle 3. Netop derfor er det vigtigt, at boliginventar til alrummet udvikles med udgangspunkt i brugernes behov og design for alle for derved at sikre, at det virkelig fungerer og letter dagligdagen for den enkelte. Kilder: 1) Gigtforeningens nøgletal. Marts ) DSI Institut for Sundhedsvæsen: De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgigt i Danmark ) Det multifunktionelle køkken, Lone K. Storgaard. 14 Alrummet - Rummet for Alle

15 DEL 1: brugerundersøgelse Vi betragter vores alrum som et værkstedsrum, fordi der kan foregå så mange ting Vi har køkken og spiseplads og et hjørne med computerbord og computer til vores børn til både lektier og spil. Alrummet er direkte forbundet med børnenes værelser. Det giver flere fordele, fordi børnene hurtigt og nemt kan få hjælp til lektier, og vi kan tale sammen, selv om de er på deres værelser årig kvinde med slidgigt. Familie år.1 med børn på ni og 13

16 Del 1: Brugerundersøgelse Indledning Brugerinddragelse er central og nødvendig i designprocessen. I det følgende afsnit får læseren et indblik i, og måske en forståelse for, de udfordringer, som en person med funktionsnedsættelse primært gigtramte har, når dagligdagens aktiviteter skal gennemføres. 27 personer inklusiv familiemedlemmer har deltaget i projektet. Heraf er 12 gigtramte interviewet i hjemmet, nogle af dem sammen med familien. Vi har set på den gigtramtes hverdag i forbindelse med alrummet og de aktiviteter, der foregår her sammen med familien. Vi har undersøgt, hvilke produkter, der bruges og hvordan de bruges og i hvilken kontekst? Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Er der behov for nye? Osv. Mennesker med gigt både leddegigt, slidgigt og andre former for gigtoplever i det daglige nedsat kraft og bevægelighed bl.a. i ryg, ben, arme og hænder samt varierende grad af smerter. Om morgenen kan det være særlig vanskeligt at komme i gang på grund af morgenstivhed og smerter. Noget af det, der kan være vanskeligt for gigtramte i forbindelse med dagligdagens aktiviteter, er at: Gribe og holde om ting (bl.a. glatte overflader samt at åbne skruelåg) Udføre pincetgreb (tommel / pegefingergreb) Betjene knapper Løfte og flytte tunge ting Nå ting i gulvhøjde Nå ting på hylder, der er over skulderniveau 16 Alrummet - Rummet for Alle

17 Formålet med brugerundersøgelsen er at give producenter, produktudviklere og designere indsigt, viden og forståelse om (slut)brugeren, her den gigtramte og dennes hverdag og aktiviteter. Dermed skabes et bedre udgangspunkt og herigennem mulighed for at udvikle produkter designet for alle. Foto: Karin Bendixen Alrummet - Rummet for Alle 17

18 Undersøgelsesmetode Det är viktigt att den funktionshindrade ser sitt eget varde. Fixerengen av intresset på funktionshindret förstärker underlägsenhetskänslan. Klumpiga och fula hjälpmedel drat andras ögon till det avvikende och verkar negativt. Sven-Olof Brattgård: Livsinställing och rörelseshinder. Brugerdreven innovation og Design for Alle konceptet er centrale begreber i dette projekts undersøgelsesmetode. Alrummet er for alle i boligen. Derfor har vi valgt at møde brugeren i eget hjem og omgivelser sammen med familien. På den måde belyses alrummets funktion og anvendelse, fra så mange vinkler som muligt. Design for Alle-metoden introduceres i dette projekt. Den sikrer, at brugere med funktionsnedsættelse inddrages både før og under designprocessen. I dette projekt kommer vi dog ikke igennem designprocessen. Design for Alle-metoden er holistisk og praksisorienteret. Den inddrager det tværfaglige aspekt, viden om mennesket, funktionsnedsættelse, ergonomi og rehabilitering. Den har fokus på mennesket, familien og den sammenhæng, de fungerer i. Undersøgelsesmetoden, som den anvendes i projektet, har træk til fælles, med den antropologiske og etnologiske tilgang. Det bærende i dette projekt er: Interviews med gigtramte og deres familie i eget hjem. Som forberedelse til interviewene i hjemmene er der gennemført: Enkeltinterview (telefoninterview og face to face interview) med eksperter: fagfolk og brugere. Fokusgruppe med eksperter: fagfolk og brugere. Research af inventar og produkter til alrummet fra Århus Amts Hjælpemiddelcentrals udstilling, der er amtets Videncenter for hjælpemidler og boligændringer for handicappede til bolighuset Thorsen Møbler, Århus, der har et af landets største udvalg af designmøbler til både private og erhvervslivet. Ligeledes blev Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddeldatabase 1 undersøgt. Kilder: 1) 18 Alrummet - Rummet for Alle

19 Ekspertinterview Formålet med de kvalitative enkeltinterview og fokusgruppe-interviewet har været at indkredse gigtramtes problemområder og udfordringer i forbindelse med alrum og de aktiviteter, som foregår dér, for derigennem at finde områder og vinkler, som vi i projektet ikke havde taget højde for eller tænkt på. Endvidere skulle de indledende interview bruges til at præcisere interviewene i hjemmene. Der blev opstillet en række kriterier for udvælgelsen af deltagere til henholdsvis enkeltinterview og fokusgruppeinterview og til brugerinterview i hjemmet. For deltagerne i ekspertinterviewene og fokusgruppen blev følgende kriterier opstillet: Både mænd og kvinder skulle være repræsenteret. De skulle have faglig indsigt i og erfaring med gigtramte og de barrierer, de møder i dagligdagen: herunder viden om hvilke behov gigtramte har for boligændringer, hjælpemidler og hjælp i hverdagen, samt indblik i, hvad de efterspørger. Der skulle indgå gigtramte, eksperter i eget liv med forskellige gigtlidelser (f.eks. leddegigt og slidgigt), og de skulle være engageret i f.eks. Gigtforeningen eller FNUG. Brugerne skulle så vidt muligt have et alrum i boligen eller evt. stå overfor en ombygning eller en flytning, hvor alrummet skulle have en central plads. Fagfolkene skulle have viden og erfaring med rådgivning og træning af gigtramte, viden om hjælpemidler og viden om Design for Alle i praksis. De Samvirkende Invalideorganisationer og netværket Design for Alle.dk skulle være repræsenteret for at sikre, at alle brugerbehov og krav blev inddraget. Alrummet - Rummet for Alle 19

20 Både enkeltinterview og fokusgruppeinterview blev foretaget ud fra en overordnet stikordsguide med spørgsmål til boligen og alrummet generelt dets anvendelse og muligheder. Arbejds- og fritidsopgaver / aktiviteter i hjemmet for alle: Huslige opgaver, herunder køkkenarbejde Personlige behov, f.eks. træning Hobby / afslapning / læse / musik / it m.m. Arbejde / hjemmearbejde, herunder studie / lektier / it Arbejdsgange Boligindretning / produktdesign og funktionalitet Teknologi i hjemmet Lys og støj Gode og dårlige erfaringer med produkter og indretning Æstetik og design kontra funktionalitet og vise versa Visioner og krav Brugerprofil for hjemmeinterview For hjemmeinterviewene var det også et krav, at der skulle deltage både kvinder og mænd. Aldersspredning mellem 25 år og 60 år. Enlige og par med børn i alle aldre, således at Design for Alle aspektet i forhold til alder også blev tilgodeset. Forskellige gigtlidelser skulle være repræsenteret. Deltagerne skulle kunne komme omkring ved egen hjælp. Primært bo i parcelhus, rækkehus o.l. Kunne tilberede et let måltid mad selvstændigt og være i stand til at kunne gribe om og holde på et krus. Så vidt muligt have tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere var deltagerens motivation og engagement i emnet vigtig for projektet. Derfor skulle deltageren have gjort sig tanker om alrummets eller husets indretning. 20 Alrummet - Rummet for Alle

21 Deltagerne skulle endvidere være indstillet på at åbne deres hjem og inddrage den øvrige familie ved hjemmebesøget. Deltagerne i undersøgelsen er fundet via: Århus Amts Gigtforenings interessegrupper, FNUGs kontaktpersoner, De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, Design for Alle.dk s netværk og opråb på FNUGs hjemmeside. Alle modtog udførlig skriftlig information om projektet pr. mail og mundtligt. Interviewramme Den konkrete dataindsamling (interviewramme) er inspireret af den ergoterapeutiske undersøgelsesmetode, der identificerer og afdækker brugerens hverdagsaktiviteter i forbindelse med egen omsorg, husligt arbejde og hjemmearbejde herunder brug af computer og fritid (hobby, læse, gæster, træning m.m.). Hvordan ser brugerens hverdag ud, hvornår og hvordan indgår produkter i hverdagslivet. (Se bilag 1). Observation og fotos Under hjemmeinterviewene er der også foretaget observation af arbejdsgange og håndtering af produkter m.m., og der er taget fotos af produkter, indretning og arbejdsgange med henblik på dokumentation og inspiration. Alrummet - Rummet for Alle 21

22 Resultat og analyse Dette afsnit indeholder resultat og analyse af ekspert- og fokusgruppeinterview, brugerinterview og observation i hjemmene. Brugerdeltagelse 27 personer inklusiv familiemedlemmer (fem) har deltaget i projektet. To har deltaget i både fokusgruppeinterview og i hjemmeinterview. De er dog kun talt med én gang. Fem har deltaget i enkeltekspert interviewene alle kvinder. Syv har deltaget i et fokusgruppeinterview tre mænd og fire kvinder. (12 var inviteret, men fem dukkede enten ikke op eller meldte afbud af forskellige årsager). 12 gigtramte har deltaget i hjemmeinterview ni kvinder og tre mænd. (Seks af disse har hjemmeboende børn. Yngste fem år, ældste 18 år. Ved fem interview har familiemedlemmer deltaget, og ved tre interview har den interviewede samlet informationer fra familien til anvendelse i interviewet). For detaljeret oversigt over brugerdeltagelse se bilag 2 Analysen herunder er grupperet i otte fokusområder, der svarer til projektets undersøgelsesområde. Endvidere er familiemønster og accept, arbejdsgange og information kommet med som selvstændige punkter, fordi de nævnes af flere af de interviewede og er fremtrædende punkter i analysen. Rækkefølgen er ikke prioriteret: 1. Familiemønster og accept 2. Alrummet generelt 3. Æstetik og funktionalitet 4. Fysiske rammer 5. Inventar og produkter 22 Alrummet - Rummet for Alle

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg Informationsmateriale til patienter med gigt Regionshospitalet Silkeborg I det følgende informationsmateriale kan du læse lidt om, hvordan du kan bruge kroppen så hensigtsmæssigt som muligt, så du tager

Læs mere

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE CLOVER EASY BY DAMIXA 2 3 CLOVER EASY BY DAMIXA HVIS HÆNDER KUNNE TALE Hvis hænder kunne tale ville de forlange et greb, der er designet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan Et londonsk rækkehus fra victoriatiden er af en dansk familie blevet forvandlet til et moderne fremtidshjem. Trådløs overvågning, fladskærme i de fleste rum og fjernbetjente gaspejse er blot nogle af de

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E VANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E INDIVIDUELLE SKYDEDØRE Din stil. Dine skydedøre. Dit hjem, nyt eller gammelt, i byen eller på landet, stort eller småt Svane har et skydedørs sortiment, der kan tilpasses

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere