Alrummet - Rummet for Alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alrummet - Rummet for Alle"

Transkript

1 Alrummet - Rummet for Alle - Brugerundersøgelse og research med udgangspunkt i gigtramtes krav og behov Helle - Bente - Inger - Marie - Lise - Bjørn - Carsten - Bent - Camille - Trine - Martine - Benny - Carl - Lauritz - Kasper - Bø Karen - Mette - Henrik - Aske - John - Kirsten - Sara - Martin - Dorte - Lars - Tom - Inge - Poul Erik - Trine - Gry - Niels - M Emil - Aage - Klaus - Bettina - Heidi - Sanne - Hanne - Frederik - Lars - Kristian - Karoline - Emma - Lene - Bo - Karin - Lo Angela - Asger - Orla - Ellen - Henry - Harry - Trille - Leif - Boye - Kim - Hans - Sonja - Carlos - Liza - Astrid - Sigrid - Ger atima - Kasper - BRUGERDREVEN INNOVATON - Jørgen - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - Claes - Con Susanne - Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Lea - Sebastian - S Torben - Kristine - Henny - Ibi - Maria - Mikkel - Tobias - Emilie - Axel - Magnus - Eleanor - Peter - Caspar - Carl Emil - ustav - Merian - Stefan - Mary - Anne Marie - Aase - Gulla - Natsja - Maja - Majse - Merle - Inga - Dirk - Gunnar - Peder - Rasmus - Lillian - Jan - Niels - Jane - Magny - Rikke - Gitte - Merethe - TEKNOLOGI - Anja - Trine - Gry - Niels - Mads - Em Aage - Klaus - Bettina - Heidi - Sanne - Hanne - Frederik - Lars - Kristian - Karoline - Emma - Lene - Bo - Karin - Lone - An Asger - Orla - Ellen - Henry - Harry - Trille - Leif - Boye - Kim - Hans - Sonja - Carlos - Liza - Astrid - Sigrid - Gerda - Fatim Kasper - DESIGN FOR ALLE - Jørgen - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - Clars - Connie - Susanne - Sa Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Lea - Hans - Sune - Jette - Britta - Ma Stine - Pia - Jakob - Nick - Thomas - Marcus - Mattias - Eva - Anna - INDSIGT - Ingeborg - Jess - Jonatan - Else - Michael - lexander - Agnes - Danny - Cindie - Kristine - Henny - Ibi - Maria - Mikkel - Tobias - Emilie - Axel - Magnus - Eleanor - Pe Caspar - Carl Emil - Gustav - Merian - Stefan - Mary - Anne Marie - Aase - Gulla - Natsja - Maja - Majse - Merle - Inga - Di Gunnar - Peder - Ruth - Rasmus - Lillian - Jan - Niels - Jane - Magny - Rikke - Gitte - Merethe - Anja - FLEKSIBILITET - Bo Karin - Lone - Angela - Asger - Orla - Ellen - Henry - Harry - Trille - Leif - Boye - Kim - Hans - Sonja - Carlos - Liza - Astri Sigrid - Gerda - Fatima - Kasper - Jørgen - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - Claes - Connie - Susanne Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Camilla - Emmy - Jesper - Stig - Esben Liselotte - Marlene - Lilly - Halfdan - Johannes - Jørn - Lisbeth - Ina - Bjarne - Randi - Connie - Susanne - Sabina - Annelen Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Lea - Hans - Sune - Jette - Britta - Maj - Stine - P Jakob - Nick - Thomas - Marcus - Mattias - Eva - Anna - FUNKTION - Ingeborg - Jess - Jonatan - Else - Michael - Alexande Agnes - Danny - Cindie - Kristine - Henny - Ibi - Maria - Mikkel - Tobias - Emilie - Axel - Magnus - Eleanor - Peter - Caspar Carl Emil - Lonnie - TVÆRFAGLIGHED - Gustav - Merian - Stefan - Ulla - Joakim - Margrethe - Kristoffer - Ingrid - Knud - laes - Connie - Susanne - Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Camilla - Emm Jesper - Stig - Esben - Liselotte - Marlene - Lilly - Halfdan - Johannes - Jørn - Lisbeth - Leif - Metteline - Marianne - Per - F Hans Peter - Vivi - Helle - Brian - Mathilde - Therese - Naja - Lukas - Ivan - Michel - Gunhild - Nicolai - Alexandra - Maja Majse - Merle - Inga - Dirk - Gunnar - Peder - Ruth - Rasmus - Lillian - Jan - Niels - Jane - Magny - Rikke - Gitte - Merethe Anja - Trine - Gry - Niels - Mads - Emil - Irma - Rosa - Sanne - Noah - Olaf - Otto - Sissel - Andrea - Kristoffer - Ingrid - Kn Claes - Connie - Susanne - Sabina - Annelene - Louise - Daniel - Erik - Leon - Martin - August - Anna Grethe - Annette - Le

2 Titel: Alrummet - Rummet for Alle - Brugerundersøgelse og research med udgangspunkt i gigtramtes krav og behov. Forfattere: Karin Bendixen, Angela Bock Lund, Lone K. Storgaard Forside og layout: DESIGN CONCERN A/S Udgivet af DESIGN CONCERN A/S, Nørre Allé 46, DK-8000 Aarhus C. Findes i elektronisk version. Online version kan bestilles: ISBN: udgave Citat tilladt med tydelig kildeangivelse. Dokumentet er sat med Rotis 11 pt. Forfatterne: Karin Bendixen er ergoterapeut, journalist (DJ) og indehaver af Bexcom. Tlf.: , Angela Bock Lund er industriel designer og Human Ressource konsulent. Tlf.: , Lone Kobberholm Storgaard er Ph.D., industriel designer og indehaver af DESIGN CONCERN A/S. Tlf.: , Projektet er støttet af Gigtforeningen. August 2006.

3 FORORD Alrummet Rummet for Alle henvender sig til producenter, produktudviklere og designere. Gennem brugerinterview og research belyser og synliggør denne rapport gigtramtes behov for funktionelt og fremtidsrettet boliginventar i det multifunktionelle alrum. Det er vores ønske, at producenter, produktudviklere og designere vil benytte rapporten som baggrundsviden. Rapporten skal give inspiration til at inddrage mennesker med funktionsnedsættelse og deres behov i hele designprocessen, når nye innovative Design for Alle-produkter og boliginventar skal udvikles. Vi håber, at denne indsigt i og forståelse for (slut)brugerens behov kan give nye muligheder for at udvikle produkter, der kan forbedre konkurrenceevnen og sikre funktionelle produkter for alle (for)brugere. Alrummet Rummet for Alle er støttet af Gigtforeningens Udviklingspulje. Puljens midler er øremærkede til projekter, der er utraditionelle og som umiddelbart kan komme mennesker med gigt til gode. Projektet har primært inddraget gigtramte i brugerundersøgelsen. Herudover har fageksperter samt repræsentanter fra andre organisationer deltaget. Sammenholdt med undersøgelser og viden om andre brugergrupper, giver projektet således et billede af problemer og muligheder i forhold til alrummets indretning, inventar og produkter. Projektet er et forprojekt. I det øjeblik der er behov for at udvikle et særligt produkt eller produktområde, vil der være behov for mere detaljerede brugerundersøgelser med inddragelse af flere brugergrupper. Alrummet - Rummet for Alle 3

4 DESIGN CONCERN A/S har taget initiativ til projektet, der er gennemført som et tværfagligt samarbejdsprojekt i to dele: Del 1: Del 2: Brugerundersøgelse. Undersøgelsen er gennemført af Karin Bendixen Research. Denne del er gennemført af Angela Bock Lund og Lone Kobberholm Storgaard. En stor tak til de mange brugere og fagfolk, der velvilligt og engageret har stillet op til interview og gjort det muligt at gennemføre projektet. Tak til FNUG (Foreningen af Unge med Gigt), til Århus Amts Gigtforeningen, til Marselisborgcentret, til Design for Alle.dk. Og en særlig tak til Gigtforeningen for støtte til denne type projekt. Århus, august Lone Kobberholm Storgaard Angela Bock Lund Karin Bendixen 4 Alrummet - Rummet for Alle

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD s. 3 INDLEDNING s. 7 OM GIGT OG OM AT LEVE MED GIGT s. 11 DEL 1: BRUGERUNDERSØGELSE s. 15 Undersøgelsesmetode s. 18 Resultat og analyse s. 22 Familiemønster og accept s. 23 Alrummet: husets kommandocentral s. 25 Æstetik og funktionalitet: æstetikken vinder s. 28 Fysiske rammer: slåskamp med greb og låse s. 30 Inventar og produkter: stik mig en rørtang! s. 34 Arbejdsgange: meget at vinde s. 45 Teknologi: kaffen er klar... s. 46 Information: en mangelvare s. 48 Sammendrag del 1 s. 50 Del 2: Research s. 57 ALRUMMET s. 59 FAMILIESTRUKTUR s. 65 ALDRING - EN MEGATREND s. 69 FREMTIDENS FORBRUGERE s. 73 Alrummet - Rummet for Alle 5

6 FREMTIDENS BOLIG s. 75 HJEMMEARBEJDSPLADS s. 77 Informationsteknologi i boligen s. 82 SAMMENDRAG DEL 2 s. 87 Konklusion s. 91 APPENDIKS s. 97 Litteraturliste s. 98 HENVISNINGER Design for Alle - deklaration s. 104 FN s standardregler s. 105 Dansk Standard 3028:2001 s. 105 Brugerdreven innovation s. 106 Pladskrav s. 107 Hjælpemiddeldatabasen s. 108 Hjælpemiddelcentralerne s. 108 Det digitale hjem s. 108 RFID-system s. 109 BILAG Bilag 1: Overordnet interviewramme s. 110 Bilag 2: Brugerdeltagelse - oversigt s Alrummet - Rummet for Alle

7 INDLEDNING Regeringen har for nyligt taget initiativ til at fremme brugerdreven innovation og satser på at gøre Danmark til et førende innovativt samfund. På konferencen Indsigt i brugerdreven innovation 2006, afholdt den 6. juni 2006 talte økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen om brugerdreven innovation og udtalte: Brugerdreven innovation handler om at lære i dag, hvad brugerne har behov for i morgen. Når vi udvikler nye produkter, handler det om at forstå brugernes reelle behov og ønsker og benytte deres egne erfaringer. Mange gigtramte og ældre har dagligt problemer med at fungere optimalt i boligen, og for mange mennesker med funktionsnedsættelse er det et stort ønske at leve så normalt som muligt. Vi har valgt at fokusere på boligens alrum. Det er et rum i stadig udvikling, og hvor flere rum og funktioner smelter sammen. Det er her, der tilberedes måltider, spises, ses tv, leges, hygges, laves lektier og hjemmearbejde m.m. IPod - et eksempel på brugerdreven innovation. Foto: Angela Bock Lund Det er dog ikke altid lige let at fungere i alrummet, fordi inventar og møbler ikke er udviklet med udgangspunkt i brugernes behov. Særligt gælder det, hvis man har en funktionsnedsættelse f.eks. relateret til en gigtsygdom. I brugernes eget hjem bærer inventaret i høj grad præg af, at brugernes faktiske behov og ønsker ikke har været i fokus under udviklingen af produktet. Alrummet Rummet for Alle er et forprojekt, som tager udgangspunkt i gigtramtes forskelligartede behov og ønsker i boligen. Ved at inddrage denne brede målgruppe erfarer vi, hvilke reelle erkendte og ikke-erkendte behov brugerne har for at kunne fungere i alrummet. Samtidig undersøger og belyser vi problemer og muligheder i fremtidens alrum. Herved sætter vi fokus på udfordringen i at udvikle nye produkter for alle til boligens alrum, der også inkluderer gigtramtes krav og behov. Alrummet - Rummet for Alle 7

8 Undersøgelser viser, at mennesker med funktionsnedsættelse får større selvværd, når de i højere grad kan klare sig selv i boligen. Der ligger således et stort markedspotentiale i at udvikle produkter, der kan benyttes af alle. Samtidig er der et stort potentiale i at reducere såvel offentlige som private udgifter, der er forårsaget af, at omgivelserne ikke fungerer. Alene det faktum at 43 procent af alle langtidssygemeldinger skyldes problemer i bevægeapparatet, svarende til et samfundsøkonomisk tab på knap 10 mia. kr. på årsbasis. Det giver stof til eftertanke. Tænk, hvis blot nogle af disse mange sygemeldte f.eks. kunne fungere fra en hjemmearbejdsplads, og hvis flere ældre kunne blive længere i egen bolig. Det kan opnås, hvis man fra starten tager hensyn til brugenes behov, når der udvikles nye produkter. Viden om brugerens behov er altafgørende og brugerdreven innovation er et af midlerne mod målet: At gøre boligens alrum fleksibelt og anvendeligt ved at udvikle nye produkter, der fungerer for alle. Det lægges der allerede op til i dag i EU-direktiver bl.a. ved offentlige indkøb. Rapporten anskueliggør gigtramtes problemområder i boligens alrum. Den kan benyttes som baggrundsviden af f.eks. producenter, produktudviklere og designere i udviklingen af nye Design for Alle-produkter og -inventar. I Danmark har vi ingen undersøgelser, der angiver, hvor meget eller hvordan virksomhederne inddrager brugere med funktionsnedsættelse i forbindelse med produktudvikling. Men fra en nordisk undersøgelse inden for hjælpemiddelområdet ved vi, at hjælpemiddelbranchen heller ikke inddrager brugere med funktionsnedsættelse i tilstrækkelig grad. Det er der flere årsager til, bl.a. manglende kendskab til at identificere og kontakte relevante brugere og styre og lede logistikken i processen. 8 Alrummet - Rummet for Alle

9 Foto: Inger-Lise Volsgaard Alrummet - Rummet for Alle 9

10 Manglende kompetence og erfaring med brugerinddragelse bidrager ligeledes til en forklaring. På den baggrund konkluderer den nordiske undersøgelse, at der er behov for research på området samt udvikling af metoder for brugerinddragelse m.m Forprojektet består af to dele Del 1: Brugerundersøgelse Afsnittet indeholder ekspertinterview og interview af gigtramte i eget hjem. I alt har 27 personer deltaget. Afsnittet giver et indblik i dagligdagens udfordringer samt i erkendte og ikke erkendte behov i forhold til boligens alrum. Del 2: Research Afsnittet etablerer overblik over eksisterende viden og facts, som er relevante, når det gælder brugerdreven innovation og produktudvikling af produkter for alle i alrummet. Vi ser bl.a. på aldring - en af tidens megatrends og familiemønstre. Vi ser også på alrummets historie og fremtid. Her fokuseres der på hjemmearbejdsplads og muligheder med informationsteknologi samt enkelte udvalgte eksempler på produkter for alle. Rapporten henviser endvidere til relevant litteratur, standarder m.m. Arkitektoniske betragtninger omkring selve boligens indretning er ikke inddraget, da Design for Alle-inventar i sagens natur skal kunne fungere, uanset om man bor i lejlighed eller hus. Rapporten gør ikke krav på at være udtømmende. 10 Alrummet - Rummet for Alle

11 OM GIGT OG om AT LEVE MED GIGT Gigt er den hyppigste årsag til kroniske smerter, og rigtig mange mennesker er berørt af gigt. Når man har fået konstateret gigt, er det blandt andet vigtigt, at omgivelserne er korrekt udformet, så det bliver nemmere at leve med sygdommen i hverdagen. Kun ved at kende til gigtramtes situation skabes der mulighed for at udvikle nyt inventar og produkter der kan medvirke til at lette hverdagen for mennesker med gigt uanset alder og diagnose. I dette afsnit fortælles kort om gigt og om at leve med gigt. Gigt er fællesbetegnelsen for sygdomme og undergrupper af sygdomme i bevægeapparatet f.eks.: ryglidelser, slidgigt, leddegigt, bindevævslidelser, muskelsygdomme og andre betændelsestilstande. Gigt kan være delvist arveligt eller skyldes overvægt og livsstil. Særligt ved slidgigt er livsstil en vigtig faktor for øget risiko. Eksempelvis har eliteidrætsudøvere 40 gange så stor risiko for at få slidgigt som andre. Foto: Karin Bendixen En folkesygdom Muskel- og skeletsygdomme er meget udbredte og hører til blandt de alders- og livsstilsbetingede folkesygdomme, som er stærkt stigende i disse år. Der findes ingen officielle statistikker over, hvor mange, der lider af de forskellige gigtrelaterede sygdomme, men slidgigt er den mest udbredte form: Muskel- og skeletsygdomme berører ca danskere 1. Slidgigt berører ca danskere. Leddegigt berører ca danskere. Heraf er omkring unge og yngre mennesker. Flere kvinder end mænd får gigt. Det gælder specielt i de ældre aldersgrupper. 43 procent af alle langtidssygemeldinger skyldes problemer i bevægeapparatet. Det svarer til et samfundsøkonomisk tab på knap 10 mia. kr. om året. 2 Alrummet - Rummet for Alle 11

12 Samlet udgør de samfundsøkonomiske omkostninger ved muskelog skeletsygdomme i størrelsesordenen 34 mia. kr. årligt. Efter 6-10 års sygdom mister en stor del af gigtramte deres erhvervsevne. En leddegigt-patient kan forvente at leve 8-10 år kortere end befolkningen som helhed. Foto: Karin Bendixen En traditionel og ofte anvendt termokande bl.a. inden for det offentlige. Den har et stort bredt og lavt skruelåg og giver derfor et meget dårligt greb uanset om man har mange eller få kræfter i hænderne. Foto: Karin Bendixen Næsten hver tredje dansker lider af en kronisk sygdom, og antallet forventes at stige, fordi antallet af ældre i befolkningen stiger. Derfor er det nødvendigt, at rette fokus mod øget livskvalitet for mennesker med gigt og funktionsnedsættelse. At leve med gigt Mennesker med gigt, både leddegigt, slidgigt og andre former for gigt, oplever i det daglige nedsat kraft og bevægelighed samt varierende grad af hævelse af led, smerter og træthed. Endvidere kan der komme føleforstyrrelser specielt i fingrene. Det kan knibe med kræfter i fingre og hænder om morgenen, når produkter skal håndteres eller emballager åbnes. Gigtramte har som følge af sygdommen ofte morgenstivhed i kroppen. Det betyder, at det tager længere tid at komme i gang, fordi led og muskler skal varmes op. Derfor er det yderligere problematisk, hvis produkter har vanskelige greb og stramme åbningsmekanismer. En lille snip på en emballage eller en alt for stor grebsflade f.eks. på en termokande kan medvirke til, at den gigtramte og mange andre bliver afhængige af både hjælpemidler og personhjælp. En proces Når et menneske får konstateret en langvarig eller kronisk sygdom eller får en livslang funktionsnedsættelse, gennemlever personen, og ofte også pårørende, en proces, der også betegnes som rehabiliteringsprocessen. Processen handler om accept af sygdommen og berører den enkeltes opfattelse af den nye situation, selvværd, evne til at handle samt egne følelser og reaktioner. Forløbet er individuelt og kan strække sig over lang tid. Det får også indflydelse på, hvornår den 12 Alrummet - Rummet for Alle

13 enkelte og familien er parate til mere aktivt at tage del i planlægning af fremtiden og i undersøgelse af muligheder for at indrette sig hensigtsmæssigt, hvad angår boliginventar og produkter. Aflastning af led Udover den medicinske behandling er ledbeskyttelse en væsentlig del af behandlingen. Det handler om at skåne de små led, undgå at belaste hænderne og fingerled i yderstillinger og bruge kroppen i rigtige bevægemønstre og hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Men det handler også om at finde inventar og produkter, der lægger op til at bruge kroppen rigtig i forbindelse med de daglige aktiviteter lige fra redskaberne i køkkenet til hjemmearbejdspladsen. Dagligdagen I bogen Viljen til det gode liv, som udkom i foråret 2006, fortæller ti kvinder med leddegigt, hvordan det er at leve med smertefuld leddegigt. Ti rheumatologer fortæller om deres erfaringer med personer, som får stillet diagnosen leddegigt. Bogen beskriver også, hvordan tabet af funktionsevne ofte viser sig at være mest problematisk, når det påvirker dagligdagens aktiviteter og arbejdssituationen. Men der findes gode ordninger som flexjob og muligheden for at arbejde hjemme. Det er et år siden, jeg fik stillet diagnosen leddegigt, nu er jeg i god behandling og inde i en god periode. Men jeg har ikke accepteret sygdommen. Jeg tænker meget på, hvad jeg spiser, og så tror jeg en positiv indstilling er vigtig for forløbet. Mine venner og familie hjælper mig. Jeg er ikke interesseret i hjælpemidler, for når man har fået konstateret leddegigt og er ung, så har man ikke lyst til at starte med at se på hjælpemidler. Det er vigtigt at mit hjem ikke kommer til at ligne et sygehjem, men at tingene falder naturlig ind i mit hjem Citat fra denne brugerundersøgelse. 33 årig kvinde. Reumatolog Gina Kollerup, Bispebjerg hospital fortæller, at patienter, som får konstateret leddegigt, gerne vil blive på arbejdsmarkedet, og at mange gigtramte kan have svært ved at få det sagt på arbejdspladsen af frygt for at miste deres arbejde. Men det er der ingen grund til med de gode behandlingsmuligheder, der findes i dag: ligesom der er mulighed for at rette opmærksomheden på indretningen af arbejdspladsen, hvor bl.a. stol, tastatur og bord kan tilpasses den enkelte. Alrummet - Rummet for Alle 13

14 Brugerundersøgelser i ph.d.afhandlingen Det multifunktionelle køkken - en undersøgelse af og forsøg med særlige brugerbehov påpeger, at det for brugere med funktionsnedsættelse er vigtigt at kunne prioritere, hvad man vil bruge sine kræfter til. Samtidig synliggøres det, at en funktionsnedsættelse bliver mindre markant, når omgivelser og inventar er indrettet og designet for alle 3. Netop derfor er det vigtigt, at boliginventar til alrummet udvikles med udgangspunkt i brugernes behov og design for alle for derved at sikre, at det virkelig fungerer og letter dagligdagen for den enkelte. Kilder: 1) Gigtforeningens nøgletal. Marts ) DSI Institut for Sundhedsvæsen: De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgigt i Danmark ) Det multifunktionelle køkken, Lone K. Storgaard. 14 Alrummet - Rummet for Alle

15 DEL 1: brugerundersøgelse Vi betragter vores alrum som et værkstedsrum, fordi der kan foregå så mange ting Vi har køkken og spiseplads og et hjørne med computerbord og computer til vores børn til både lektier og spil. Alrummet er direkte forbundet med børnenes værelser. Det giver flere fordele, fordi børnene hurtigt og nemt kan få hjælp til lektier, og vi kan tale sammen, selv om de er på deres værelser årig kvinde med slidgigt. Familie år.1 med børn på ni og 13

16 Del 1: Brugerundersøgelse Indledning Brugerinddragelse er central og nødvendig i designprocessen. I det følgende afsnit får læseren et indblik i, og måske en forståelse for, de udfordringer, som en person med funktionsnedsættelse primært gigtramte har, når dagligdagens aktiviteter skal gennemføres. 27 personer inklusiv familiemedlemmer har deltaget i projektet. Heraf er 12 gigtramte interviewet i hjemmet, nogle af dem sammen med familien. Vi har set på den gigtramtes hverdag i forbindelse med alrummet og de aktiviteter, der foregår her sammen med familien. Vi har undersøgt, hvilke produkter, der bruges og hvordan de bruges og i hvilken kontekst? Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Er der behov for nye? Osv. Mennesker med gigt både leddegigt, slidgigt og andre former for gigtoplever i det daglige nedsat kraft og bevægelighed bl.a. i ryg, ben, arme og hænder samt varierende grad af smerter. Om morgenen kan det være særlig vanskeligt at komme i gang på grund af morgenstivhed og smerter. Noget af det, der kan være vanskeligt for gigtramte i forbindelse med dagligdagens aktiviteter, er at: Gribe og holde om ting (bl.a. glatte overflader samt at åbne skruelåg) Udføre pincetgreb (tommel / pegefingergreb) Betjene knapper Løfte og flytte tunge ting Nå ting i gulvhøjde Nå ting på hylder, der er over skulderniveau 16 Alrummet - Rummet for Alle

17 Formålet med brugerundersøgelsen er at give producenter, produktudviklere og designere indsigt, viden og forståelse om (slut)brugeren, her den gigtramte og dennes hverdag og aktiviteter. Dermed skabes et bedre udgangspunkt og herigennem mulighed for at udvikle produkter designet for alle. Foto: Karin Bendixen Alrummet - Rummet for Alle 17

18 Undersøgelsesmetode Det är viktigt att den funktionshindrade ser sitt eget varde. Fixerengen av intresset på funktionshindret förstärker underlägsenhetskänslan. Klumpiga och fula hjälpmedel drat andras ögon till det avvikende och verkar negativt. Sven-Olof Brattgård: Livsinställing och rörelseshinder. Brugerdreven innovation og Design for Alle konceptet er centrale begreber i dette projekts undersøgelsesmetode. Alrummet er for alle i boligen. Derfor har vi valgt at møde brugeren i eget hjem og omgivelser sammen med familien. På den måde belyses alrummets funktion og anvendelse, fra så mange vinkler som muligt. Design for Alle-metoden introduceres i dette projekt. Den sikrer, at brugere med funktionsnedsættelse inddrages både før og under designprocessen. I dette projekt kommer vi dog ikke igennem designprocessen. Design for Alle-metoden er holistisk og praksisorienteret. Den inddrager det tværfaglige aspekt, viden om mennesket, funktionsnedsættelse, ergonomi og rehabilitering. Den har fokus på mennesket, familien og den sammenhæng, de fungerer i. Undersøgelsesmetoden, som den anvendes i projektet, har træk til fælles, med den antropologiske og etnologiske tilgang. Det bærende i dette projekt er: Interviews med gigtramte og deres familie i eget hjem. Som forberedelse til interviewene i hjemmene er der gennemført: Enkeltinterview (telefoninterview og face to face interview) med eksperter: fagfolk og brugere. Fokusgruppe med eksperter: fagfolk og brugere. Research af inventar og produkter til alrummet fra Århus Amts Hjælpemiddelcentrals udstilling, der er amtets Videncenter for hjælpemidler og boligændringer for handicappede til bolighuset Thorsen Møbler, Århus, der har et af landets største udvalg af designmøbler til både private og erhvervslivet. Ligeledes blev Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddeldatabase 1 undersøgt. Kilder: 1) 18 Alrummet - Rummet for Alle

19 Ekspertinterview Formålet med de kvalitative enkeltinterview og fokusgruppe-interviewet har været at indkredse gigtramtes problemområder og udfordringer i forbindelse med alrum og de aktiviteter, som foregår dér, for derigennem at finde områder og vinkler, som vi i projektet ikke havde taget højde for eller tænkt på. Endvidere skulle de indledende interview bruges til at præcisere interviewene i hjemmene. Der blev opstillet en række kriterier for udvælgelsen af deltagere til henholdsvis enkeltinterview og fokusgruppeinterview og til brugerinterview i hjemmet. For deltagerne i ekspertinterviewene og fokusgruppen blev følgende kriterier opstillet: Både mænd og kvinder skulle være repræsenteret. De skulle have faglig indsigt i og erfaring med gigtramte og de barrierer, de møder i dagligdagen: herunder viden om hvilke behov gigtramte har for boligændringer, hjælpemidler og hjælp i hverdagen, samt indblik i, hvad de efterspørger. Der skulle indgå gigtramte, eksperter i eget liv med forskellige gigtlidelser (f.eks. leddegigt og slidgigt), og de skulle være engageret i f.eks. Gigtforeningen eller FNUG. Brugerne skulle så vidt muligt have et alrum i boligen eller evt. stå overfor en ombygning eller en flytning, hvor alrummet skulle have en central plads. Fagfolkene skulle have viden og erfaring med rådgivning og træning af gigtramte, viden om hjælpemidler og viden om Design for Alle i praksis. De Samvirkende Invalideorganisationer og netværket Design for Alle.dk skulle være repræsenteret for at sikre, at alle brugerbehov og krav blev inddraget. Alrummet - Rummet for Alle 19

20 Både enkeltinterview og fokusgruppeinterview blev foretaget ud fra en overordnet stikordsguide med spørgsmål til boligen og alrummet generelt dets anvendelse og muligheder. Arbejds- og fritidsopgaver / aktiviteter i hjemmet for alle: Huslige opgaver, herunder køkkenarbejde Personlige behov, f.eks. træning Hobby / afslapning / læse / musik / it m.m. Arbejde / hjemmearbejde, herunder studie / lektier / it Arbejdsgange Boligindretning / produktdesign og funktionalitet Teknologi i hjemmet Lys og støj Gode og dårlige erfaringer med produkter og indretning Æstetik og design kontra funktionalitet og vise versa Visioner og krav Brugerprofil for hjemmeinterview For hjemmeinterviewene var det også et krav, at der skulle deltage både kvinder og mænd. Aldersspredning mellem 25 år og 60 år. Enlige og par med børn i alle aldre, således at Design for Alle aspektet i forhold til alder også blev tilgodeset. Forskellige gigtlidelser skulle være repræsenteret. Deltagerne skulle kunne komme omkring ved egen hjælp. Primært bo i parcelhus, rækkehus o.l. Kunne tilberede et let måltid mad selvstændigt og være i stand til at kunne gribe om og holde på et krus. Så vidt muligt have tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere var deltagerens motivation og engagement i emnet vigtig for projektet. Derfor skulle deltageren have gjort sig tanker om alrummets eller husets indretning. 20 Alrummet - Rummet for Alle

21 Deltagerne skulle endvidere være indstillet på at åbne deres hjem og inddrage den øvrige familie ved hjemmebesøget. Deltagerne i undersøgelsen er fundet via: Århus Amts Gigtforenings interessegrupper, FNUGs kontaktpersoner, De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, Design for Alle.dk s netværk og opråb på FNUGs hjemmeside. Alle modtog udførlig skriftlig information om projektet pr. mail og mundtligt. Interviewramme Den konkrete dataindsamling (interviewramme) er inspireret af den ergoterapeutiske undersøgelsesmetode, der identificerer og afdækker brugerens hverdagsaktiviteter i forbindelse med egen omsorg, husligt arbejde og hjemmearbejde herunder brug af computer og fritid (hobby, læse, gæster, træning m.m.). Hvordan ser brugerens hverdag ud, hvornår og hvordan indgår produkter i hverdagslivet. (Se bilag 1). Observation og fotos Under hjemmeinterviewene er der også foretaget observation af arbejdsgange og håndtering af produkter m.m., og der er taget fotos af produkter, indretning og arbejdsgange med henblik på dokumentation og inspiration. Alrummet - Rummet for Alle 21

22 Resultat og analyse Dette afsnit indeholder resultat og analyse af ekspert- og fokusgruppeinterview, brugerinterview og observation i hjemmene. Brugerdeltagelse 27 personer inklusiv familiemedlemmer (fem) har deltaget i projektet. To har deltaget i både fokusgruppeinterview og i hjemmeinterview. De er dog kun talt med én gang. Fem har deltaget i enkeltekspert interviewene alle kvinder. Syv har deltaget i et fokusgruppeinterview tre mænd og fire kvinder. (12 var inviteret, men fem dukkede enten ikke op eller meldte afbud af forskellige årsager). 12 gigtramte har deltaget i hjemmeinterview ni kvinder og tre mænd. (Seks af disse har hjemmeboende børn. Yngste fem år, ældste 18 år. Ved fem interview har familiemedlemmer deltaget, og ved tre interview har den interviewede samlet informationer fra familien til anvendelse i interviewet). For detaljeret oversigt over brugerdeltagelse se bilag 2 Analysen herunder er grupperet i otte fokusområder, der svarer til projektets undersøgelsesområde. Endvidere er familiemønster og accept, arbejdsgange og information kommet med som selvstændige punkter, fordi de nævnes af flere af de interviewede og er fremtrædende punkter i analysen. Rækkefølgen er ikke prioriteret: 1. Familiemønster og accept 2. Alrummet generelt 3. Æstetik og funktionalitet 4. Fysiske rammer 5. Inventar og produkter 22 Alrummet - Rummet for Alle

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring. Børneleddegigt. Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening

Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring. Børneleddegigt. Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring Børneleddegigt Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening Sygdommen Jamen, kan børn få gigt? Det er et spørgsmål, der ofte stilles

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Løfteteknik. Introduktion til nye medarbejdere i Børnehaven Valhalla. Udarbejdet i 2007 af Jytte B. Petersen og Lone Leimand

Indholdsfortegnelse. Løfteteknik. Introduktion til nye medarbejdere i Børnehaven Valhalla. Udarbejdet i 2007 af Jytte B. Petersen og Lone Leimand Indholdsfortegnelse Indledning og mål for personalet 3 Løfteteknik Målet med instruktionen.. 4 Visionen for børnelivet i Valhalla passer med de ergonomiske prioriteringer... 5 Aktiviteter og leg. 7 Måltider.

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken.

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. K økkenindretning A-B-C I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. Tilberedningsplads Der skal være god bordplads til tilberedning mindst

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg Informationsmateriale til patienter med gigt Regionshospitalet Silkeborg I det følgende informationsmateriale kan du læse lidt om, hvordan du kan bruge kroppen så hensigtsmæssigt som muligt, så du tager

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Det multifunktionelle køkken. - Et eksempel på design for alle

Det multifunktionelle køkken. - Et eksempel på design for alle Det multifunktionelle køkken - Et eksempel på design for alle Hvem Lone Storgaard Arkitekt, industriel designer Ph.D.-grad indenfor design for alle DESIGN CONCERN: Research - brugerbehov Rådgivning og

Læs mere

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE CLOVER EASY BY DAMIXA 2 3 CLOVER EASY BY DAMIXA HVIS HÆNDER KUNNE TALE Hvis hænder kunne tale ville de forlange et greb, der er designet

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

- i medicinemballage for leddegigtpatienter

- i medicinemballage for leddegigtpatienter - i medicinemballage for leddegigtpatienter 10. semester Industriel Design Civilingeniør i Arkitektur & Design Aalborg Universitet Gammeltorv 6, 9000 Aalborg Vejledere: Søren Bolvig Poulsen Poul H. Kyvsgård

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

Damixa Clover Easy. Brugervenligt design der gør hverdagen lettere

Damixa Clover Easy. Brugervenligt design der gør hverdagen lettere Damixa Clover Easy Brugervenligt design der gør hverdagen lettere Clover Easy By Damixa 2 3 Clover Easy By Damixa Hvis hænder kunne tale Hvis hænder kunne tale ville de forlange et greb, der er designet

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21. ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.00 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Brørup Løbeklub Herre 1,0 35:52 Brørup Løbeklub Herre 1,1 Michael 6:41 Brørup Løbeklub Herre 1,2 Erik 7:45 Brørup Løbeklub Herre 1,3 Patrick 7:08 Brørup Løbeklub

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Sundhed - den bedste personalegode

Sundhed - den bedste personalegode Sundhed - den bedste personalegode Værd at vide om en kompetent partner Vi sætter fagligheden i højsædet. Det er nemt at skrive, men hos Ergopartner sætter vi handling bag ordene, og tilbyder dig et resultatorienteret

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed.

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed. Brug bolden 1 Brug bolden 2 I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til at bruge bolden i hverdagen og til at få

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

Inspirationsbog. Om kunsten at gøre køkkenarbejde belastende og farligt. Nu til både daginstitutioner og kommunens tekniske afdeling!

Inspirationsbog. Om kunsten at gøre køkkenarbejde belastende og farligt. Nu til både daginstitutioner og kommunens tekniske afdeling! Inspirationsbog Om kunsten at gøre køkkenarbejde belastende og farligt I denne lille kogebog har vi samlet en række spændende opskrifter på, hvordan man indretter et køkken i en daginstitution så køkkenmedarbejderen

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

Indretningsopgave hos

Indretningsopgave hos Indretningsopgave hos Dorthe & Knud Nørgaard Jessen Agerskov Kådner 1 6584 Agerskov Lørdag d. 17. maj kl. 11:00 Lavet af: Indretningskonsulenten Louise Ringgaard Jessen, Christoffers Allé 88A 1mf, 2800

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard 10 km 1820 Kenneth Bendtsen M Alfa Laval Aalborg 5

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat En dag i ambulatoriet

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat En dag i ambulatoriet Referat En dag i ambulatoriet Møde d. 8. maj 2014 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/naja McNair Naja bød velkommen til dette tredje møde i patient- og pårørende-panelet Mit Hospital Hvidovre.

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips El i dit køkken Inspiration og planlægningstips Kom godt i gang Køkkenet spiller i dag en større rolle i boligen end nogensinde. Det er familiens funktionelle fællesrum. Ud over at være et madværksted

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere