TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012"

Transkript

1 TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj Arrangementet afholdes under det internationale FIA reglement for automobilsport og DASU s reglement for automobilsport i Danmark, de vedtagne afviklingsbestemmelser for mesterskabsklasser, de for Padborg Park gældende miljøgodkendelser, det af DASU for Padborg Park udstedte banecertifikat, og den af Politidirektøren i Politiet i Syd- og Sønderjylland generelt givne tilladelse til afholdelse af motorløb på banen, samt nærværende tillægsregler. Løbet er godkendt af DASU samt af politiet. 2 DASU er medlem af DIF. 3 Løbene afholdes på Padborg Park som nationale løb lørdag og søndag den 12.og 13. maj Løbene er tællende til DIF/DASU mesterskaber og DASU Cup jf. afviklingsbestemmelserne. 4 Løbene arrangeres af Motor Sport Sønderjylland (MSS) i samarbejde med Driftsforeningen Padborg Park (DPP). MSS er alene ansvarlig for den sportsligt korrekte afvikling, medens løbets promotor påtager sig det økonomiske ansvar. DPP hæfter økonomisk overfor DASU. Løbsledelsen: Løbsleder OF 512 Sten Heide Ass. løbsleder OF 512 Søren Dittmann Ass. løbsleder OF 512 Viktor Jensen Ass. løbsleder OF 512 Henning Holst Jensen Stævnesekretariat: Telefon Padborg Park er en permanent asfaltbane på 2150 meter bestående af 6 venstre sving og 3 højre sving. Minimum banebredde er 12 m. Startopstilling o.s.v. Stop and go penalty udstås i afmærket felt ved pit udkørslen. Der er ved målstregen og for enden af langsiden opstillet røde floppys. Det giver straf jf. Reglement 5, hvis man kører med det ene hjulsæt på den anden side af disse. Alle domme for overskridelse af floppys er faktadomme. Jf. RA anvendes strafbane. Strafbanen etableres ved Sving 6. (Big Mag Corner). DASU udpeger faktadommer for bedømmelse af, om ikendt strafbane er gennemført korrekt. 6 Anmeldelse af de enkelte klasser sker i h. t. Reglement 5 for Banesport Såfremt der ikke rettidig er indbetalt anmeldelsesgebyr, vil efteranmeldelsesgebyret blive opkrævet ved ankomst til banen. Afbud jf. punkt Mekanisk sammenbrud giver mulighed for afbud med ret til tilbagebetaling af fuldt anmeldelsesgebyr indtil 24 timer før et løb. Alle afbud skal ske til Inger W Poulsen mail: I tilfælde af efteranmeldelse eller afbud vil nødvendige rettelser i det officielle program jf. RA alene ske ved meddelelse på løbets officielle opslagstavle. Anmeldelses frist er onsdag d. 2.maj 2012 kl. 18:00. Anmeldelsesgebyr kan ses på m-s-s.dk. Ved for sen anmeldelse opkræves efteranmeldelsesgebyr på kr 500 excl. Moms Arrangøren kan afvise anmeldelser. Annullering og sammenlægning af klasser sker i h. t. Reglement 5 for Banesport Såfremt antallet af modtagne anmeldelser overstiger 40 stk. for standardvogne og 30 for formelvogne, godkendes anmeldelserne til deltagelse i den rækkefølge, de er indgået. RA Tilmeldte klasser til Padborg Open: A: DEC tællende til DEC challenge jf afviklingsbestemmelserne. B: Legend tællende til Legend Cup jf afviklingsbestemmelserne C: Formel Ford tællende til DASU mesterskabet jf afviklingsbestemmelserne

2 D: Syver Race tællende til Syver Race Cup jf afviklingsbestemmelserne 8 Antal omgange jf. klassernes afviklingsbestemmelser. De kan dog reduceres, hvis banens miljøgodkendelse ikke kan overholdes, eller efter RA Løbsledelsen forbeholder sig ret til at sammenlægge klasser hvor der er mindre end 10 deltagere. Såfremt det bliver nødvendigt at afvikle to eller flere klasser i samme start, placeres klasserne gruppevis i startopstillingen, med den generelt hurtigste klasse forrest, adskilt af 5 frie startrækker. 9 Brændstof i henhold til RA Brændstofpåfyldning og anden vægtforøgelse er ikke tilladt i pitområdet, parc fermé eller banelegemeområde. 10 Tilmelding til løbet skal ske til: Anmeldelsesgebyr skal betales til Driftsforeningen Padborg Parks konto i Tønder Bank, reg.nr. 7990, kontonr Udenlandske overførsler kan ske til følgende konto: BIC-nummer, Tønder Bank TONDDK21. IBAN-nummer DK Startorden jf. afviklingsbestemmelserne. Bedste startposition er i inderbane. Startprocedure i overensstemmelse med Reglement 5 punkt , idet der startes med lys. Start som stående start eller rullestart jf. klassens afviklingsbestemmelser. Startproceduren påbegyndes når 30 sekunder skiltet vises. Derefter tændes lysene efter tur indtil alle 5 lys er tændt På et hvilket som helst tidspunkt derefter (højst 5 sekunder) går starten ved at alle lys slukker. Hvis den kører, der har opnået pole position, ønsker en anden startposition, skal dette skriftlig meddeles løbsledelsen senest 1 time før den beregnede start af det pågældende heat. Den kører, som har opnået pole position, kan kun ændre i første startrække. Pitudkørsel lukkes, når første bil holder på startgridden. Ved rullestart er de(n) deltagende bil(er) og kørere undergivet starterens kommando fra det øjeblik Safety-car slukker lyset. Jfr. Regl. 5 pkt Tyvstart straffes jf. RA Tyvstart straffes med 20 sek. Tyvstarttavle jf. RA Startnumre jf. RA skal monteres inden teknisk kontrol åbner. Startnumre kan købes i sekretariatet ved indgangen. 13 Officiel opslagstavle er placeret ved løbssekratariatet, som findes i kontorbygningen. Alle meddelelser fra løbsledelsen, såsom slutinstruktion(er), ændringer i tidsplanerne, ændringer i det officielle program m.v. meddeles her. 14 Spildolietønders placering meddeles på opslagstavlen. 15 Licens - teknisk kontrol er åben fredag d. 11.maj 2012 kl :00, samt lørdag d. 12.maj 2012 fra kl, til kl.1800 og søndag d. 13.maj 2012 fra kl. 07:00 Anmeldelses papirer skal være igennem teknisk kontrol, før man kan få godkendelse i licenskontrollen. Køreren møder personligt til licenskontrol jf Licens- teknisk kontrol lukker 60 minutter før pågældende klasses første træning og/eller tidtagning. Løbsledelsen kan til enkelte kørere, eller grupper af kørere, skriftligt dispensere fra nævnte åbningstid, dog begrænset af det i 58.0 anførte krav om, at licenskontrol og teknisk kontrol altid skal være afsluttet inden organiseret kørsel på banen (træning og/eller konkurrence). 16 Tidsplan udsendes som slutinstruktion. Tidsplan offentliggøres på og udsendes elektronisk til klasserepræsentanterne/promotorer, som udsender til tilmeldte kørere i klassen. Dette sker, når tidsplanen er godkendt af DASU.

3 17 Der afholdes førermøde lørdag kl. 07:25 for DEC. Førermøde formel ford kl Der afholdes førermøde for alle klasser søndag kl Deltagelse i førermødet er obligatorisk, og manglende fremmøde bliver indberettet.. 18 Safety-car kan indsættes ved uheld RA Når safety-car forlader banen vil det ske midt på langsiden ind på asfaltområdet ved glatførebanen. 19 Enhver anmelder, kører og/eller officials deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, MSS og DPP samt evt. medarbejdende klubber og disses officials kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst skade på eller tab af køretøj, dets dele eller tilbehør, eller skade som kører, kørermedhjælper eller automobil forvolder på egen person og/eller tredje person, og/eller tredje persons ejendom. Se også 19 om de tegnede forsikringer. 20 Den lovpligtige ansvarsforsikring for motorløb er tegnet gennem DASU, og MSS er endvidere som arbejdsgiver dækket af den gennem DIF tegnede lovpligtige arbejdsgiverforsikring. Den enkelte danske konkurrencedeltager er gennem sin licens dækket af den af DASU tegnede kollektive ulykkesforsikring. MSS er ikke ansvarlig for nogen yderligere forsikringsdækning udover de krav, der er stillet af DASU og offentlige myndigheder. Uden tilladelse må ingen deltager eller hjælper opholde sig på Padborg Parks inderkreds under træning, tidtagning eller løb. 21 Protesttider efter offentliggørelsen af resultatlisten er sat til maksimum 30 min. Ingen kører må forlade Padborg Park uden aftale med løbsledelsen. Protestafgiften fremgår af DASU ADM-cirkulære og er p.t. kr. 750,-. 22 Præmier jf. de enkelte klassereglementer. Der er fra DPP side præmier (pokaler) til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse på grundlag af resultatet i hver af finalerne. I klasser, som kører med divisioner eller andre inddelinger, uddeles præmier efter aftale mellem klasserepræsentanten og DPP. 23 Løbet kan aflyses i tilfælde af force majeure. 24 Der udbetales ikke start- eller rejsegodtgørelse. 25 Særlige bestemmelser: Benzinpåfyldning i DEC Tankning og anvendelse af brændstof under heat sker i henhold til Reglement 5 punkt 58.8 med følgende ændringer: Konkurrencebiler med turbo og hvor der anvendes helt lukkede systemer ved tankning, f.eks. GP01 MPX forhandlet af Gunnar Aaskov, eller lignende, må tanke med motoren kørende i tomgang Personer der forestår tankningen, skal være iført sikkerhedsudrustning i henhold til reglement 2, Tillæg 10. Den person der skal køre efter tankningen, må ikke deltage i denne. I henhold til Teknisk Reglement for DEC punkt Øvrige Bestemmelser: Under konkurrencen skal der minimum tankes 2 gange. Ved løb på mere end 4 timer skal der minimum tankes 3 gange. Hver tankning (også flere end 2) skal minimum tage 3 minutter fra block to block Det benyttede brændstof skal være tilgængeligt i normal handel i Danmark og være tappet fra en servicestations pumpestander og uden tilsætninger.indtil 50% biobrændstof tillades. Der skal være mindst 3 l benzin til kontrolbrug tilbage i tanken efter hver tidtagning og løb. Rydning under DEC: Antal af rydninger under løbet er frie, idet løbsledelsen dog efter en konkret vurdering efter 2.rydning kan bestemme om et hold kan fortsætte i konkurrencen. Hvis holdet ikke kan fortsætte, betragtes holdet som udgået. Denne regel er en undtagelse fra Reglement 5, Regler for overhaling: Der anvendes ikke bevægeligt blå flag i DEC løb

4 MAX hastighed i pitlane er 40 km/t under hele arrangementet (Radar kontrol) Straf ved for hurtig kørsel i pit er: Træning: 100 kr for hver km/t der køres for hurtigt Tidtagning: 100 kr for hver km/t, der køres for hurtigt samt fjernelse af tid hidtil Heat: strafbane. Det gøres specielt opmærksom på, at der ikke er mulighed for parkering eller standsning på hovedvej A 8 eller på tilkørselsvejen mellem hovedvejen og Padborg Park. Depot vil være på området bag dommertårnet samt landingsbanen. (DTC Depot, Depot Forplads og Depot Flyveplads). Al unødvendig start af motoren og i særdeleshed afprøvning af motorer uden for tidsrummet lørdag kl til og søndag kl til er overtrædelse af banens miljøbestemmelser og medfører indberetning. Der må ikke opstilles i depoterne uden henvisning. På grund af ekstrem meget strømforbrug er det ikke tilladt at bruge elektriske varmekanoner. Der må ikke parkeres uvedkommende personbiler i depoterne. Sker dette, vil de blive fjernet. Der må ikke parkeres på vejene under opstilling. Personbiler skal henstilles på P-pladsen under opstilling. Trailere skal parkeres på trailerparkeringen umiddelbart efter aflæsning. Manglende overholdelse af påbud om parkering og brud på færdselsdisciplin i depoterne anses for en overtrædelse af RA jf. RA stk. indkørselbillet gældende fredag, lørdag og søndag indtil kl. 09:00 bliver udleveret i informationen. Parc ferme i lukket areal på Depot Flyveplads. Kørsel på banen fredag og efter løbsafslutning lørdag med alle former for motoriserede køretøjer er forbudt. Undtaget herfor er løbsledelsens servicepersonale. Kørsel med "Pocket Bikes " i pitten samt depoterne er totalt forbudt. ATV, samt lignende 4 hjulstrækkere med standard udstødning, og elmotoriserede løbehjul må kun føres af personer, der er fyldt 16 år. Max hastighed er 15 km./t. Overtrædelse heraf medfører indberetning. Asfalt i depot, startbane eller andet sted må ikke beskadiges f.eks. ved ihugning af pløkke til telt. Eventuel beskadigelse af asfalt anses for en overtrædelse af RA jf. RA , og medfører derudover et erstatningskrav fra ejeren af baneanlægget på kr. 500,00 pr. hul. Alle team med opstillede telte o.l. bærer det fulde ansvar for eventuel skade, som løstflyvende dele måtte afstedkomme på 3. mand. Depoterne er lukket for al ind- og udkørsel fra søndag kl til kl Særlig tilladelse gives af løbsledelsen. Depoterne skal være ryddet søndag aften. kl Alle teams skal have mindst 1 stk. 6 kg pulverslukker for hver deltagende bil, stående indenfor hvert teams område i depotet. I tilfælde af, at der køres med brændstof indeholdende Ethanol (E85 eller lignende) skal ildslukkeren være med slukningstal E 233 B. Støjmåling foretages på afmærket areal på Depot Flyveplads. Støjmåling foretages af DASU støjmåler/mss støjmåler. Det er ikke tilladt at spille musik efter kl Overtrædelse medfører indberetning. Der må ikke bruges radiofrekvenser, som forstyrrer banens radioanlæg. Transponder: RA Alle skal have transponder AMB TranX260 monteret inden teknisk kontrol. Transpondernummer skal være påført anmeldelsen inden licenskontrol. Der er ikke mulighed for leje af transponder på banen. Det er kørernes eget ansvar, at disse er i funktion under hele arrangementet. Al henvendelse fra kørere m.fl. til løbsledelsen skal ske i banens sekretariat forneden i kontorbygningen. Dommer/jury sekretariatet er i kontorbygningen. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at lade en eller flere af deltagerne lægeundersøge, og såfremt lægen ikke skønner vedkommende egnet til at føre en konkurrencebil på betryggende måde, skal dette meddeles til løbets dommer. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at skønne om en bil, der er blevet påkørt eller væltet, skal blive stående på inderkredsen

5 til efter sidste heat. Løbsledelsen fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå på biler i den anledning, og i det hele taget for skader, der måtte opstå under fjernelse af bilen. Med venlig hilsen Motor Sport Sønderjylland Driftsforeningen Padborg Park

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner.

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner. P Side Vilkår i ny miljøgodkendelse Vilkår i gældende miljøgodkendelse Bemærkning 1 s2 Gælder matr. nr. 1l og 3ab Matr.nr.: 1l Skellerup By, Linå Kan JR arrangere eks. orienteringsrally fra de matrikler,

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave 1-02-10-16 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1000 meter mærke... 24 Afregning dommerbus... 28 Afspærring... 24 Afspærringsmateriel... 9

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere