Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen. Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde Merete skal have kontaktet Holbæk kommune vedrørende træningsplads, når lejekontrakten udløber. 6/10: Jeg har haft kontakt med Hans Henrik Nielsen, Holbæk Kommune. Der er, i forhold til, hvad han ved, ikke planer om at bygge i området, men han anbefaler, at vi sender en ansøgning om at beholde træningspladsen i god tid. Ansvarlig / opgaver Merete følger op på ad hoc kåring. Har adspurgt avlsvejleder og ringsekretær. Vi afventer til foråret.

2 Nyt fra formanden: DM Intet nyt, der er reserveret baner i Herlufmagle. Projekt om drænage. Arbejdet er gået i gang, det er lidt besværligt at køre til banen, men det går. Skal vi søge en hjertestarter hos Trygfonden? Nyt fra kasserer: Beholdning, vi har fået penge fra Tuborg fondet, vi er i gang med at sælge den røde container. Bestyrelse og BHU får tilsendt listerne med ansvarsområderne. Leif søger Tryg fonden om en hjertestarter, hvis vi får en, inviterer vi til åbent hus. Containeren er solgt i dag. Vedhæftes referatet. Forsikring, vi kan ikke sige vores forsikringer op før 2014 og Drøftelse af, om vi skal skifte forsikring må vente til den tid. Nyt fra BHU: Resultatindsamling, resultater bedes sendt til Jørgen, så de kan komme på hjemmesiden. Resultater skal sendes til Leif! Intruktøruddannelse. Jeg har fået en mail om ny intruktøruddannelse, som jeg gerne vil orienter om. Møde om instruktør/træneruddannelse i hovedklubben 26/1. Merete regner med at deltage. Træningsweekend. Kort evaluering, skal vi planlægge en ny træningsweekend? BHU planlægger en ny træningsweekend til næste år.

3 Kredsmesterskab 27/10, prøveleder er Leif Jørgensen, dommer er Lene Carlson, figurant er ikke helt afklaret. Hanne og Mrete ser på en dato for en festlig afslutning på sæsonen. BRK i Kreds 47 har spurgt, om vi vil have nogen med på agilitykursus, Hanne spørger, om vi kan sende tre (Hanne, Julie og Pernille) og om prisen. Hanne ønsker at træde ud af BHU til generalforsamlingen, hun trænger til at holde en pause. 10/10: Figurant bliver Henrik Neumann. Leif J. forespørger andre og er åben for forslag, henvendelser fra nogen, der ønsker at træde ind i BHU er også velkomne. Verserende sager: Fonde Vi er ikke kommet længere med at finde fonde. Jens undersøger mulighederne for at blive medlem af DGI/DIF. Ansøgning om våben Formandsmøde Merete er i gang. Ansøgning om våbentilladelse er sendt til politimestereren. Formandsmøde 9/12. Hovedbestyrelsen Merete sender materiale rundt, når

4 Eventuelt: Generalforsamling er i gang med en handlingsplan, som den ønsker tilbagemelding på, inden den fremlægges på repræsentantskabsmødet På valg er: Formand. Bestyrelsesmedlem. Pernille vil fortsat gerne være suppleant. det kommer og deltager i mødet. Vi holder generalforsamling d. 30/1, kl Merete spørger Benny Stoico, om han vil være dirigent. 6/10: Benny vil godt være dirigent. Punkter, der skal følges op på de næste møder: Nyt bestyrelsesmøde 2/1, 2013 kl hos Leif Jørgensen, Agervænget 11, 4420 Regstrup.

5 Bestyrelsesmøde Dato: 26/6, 2012 Tilstede: Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Gennemgang og godkendelse af referat Intet. fra sidste møde Ansvarlig / opgaver Nyt fra formanden: DM pfordring fra Jesper Schrøder til, at aftale med Kreds 47, at DM afholdes i Herlufmagle for at afslutte den dårlige stemning. Merete kontakter Tommy og foreslår, at DM holdes i Herlufmagle, hvis vi kan få hal og baner. MFC Rygning Nyt fra kasserer: Beholdning Restancer Der lugter grimt i klubhuset. Kredsens affaldsbeholder skal stå, så den kan tømmes fra vejen, ellers skal vi betale for tømning Der er et minus på driften af kredsen, vi har dog fortsat penge i banken. Der er fortsat enkelte, der ikke betaler pladsgebyr. Vi tager hver især fat i det, hvis vi møder folk på pladsen. Det besluttes, at vi indfører rygefrit klubhus. Vi sætter containeren op til vejen. Pris for holdtræning: 450 kroner, 150 for C-træning. Selvtræning: 400 kr. for ½ år og 600 kr. for 1/1 år. MFC laver skilte og får det på hjemmesiden. LC

6 Nyt fra BHU: Agilitybane Arbejdsgruppen vedr. agilitybane er enedes om et antal agility-forhindringer til knapt kroner, dertil skal lægges fragt og maling. Det vedtages at købe det foreslåede. LJ bestiller. MFC finder brevet fra Tuborg-fonden Træningsweekend Der afholdes træningsweekend 29. og 30/9, lørdag underviser Erik Fenger i B og C, søndag underviser Niels Henning Hansen i A. Mødetid lørdag: Hanne Schr. taler med Erik Fenger. Mødetid søndag: Leif J. taler med Niels Henning. Vi beslutter, at der kan deltage max 14. Vi kan evt. byde ledige pladser til andre. Pris: 500 kr. inkl. mad, ekskl. drikkevarer. Tilmelding til Leif Jørgensen på: k Indskrivning 5/8 til efterårssæsonen, første træningsdag er 8/8. Verserende sager: Der annonceres som vanligt i aviserne og på hjemmesiden, og BHU vil hænge opslag op i supermarkeder, Pernille lægger informationen ind på Hundegalleriet. Gorm kan få kørt en traktor og skraber ned til klubhuset for 1000 kr. Så kan Hanne Schr. laver et oplæg til opslag. Leif J. taler med trænerne om at tage hold. Vi beder Gorm lave vejen. OBS: Brev/mail fra

7 han prøve, at rette den af. Stillingtagen til dette. Holbæk Kommune. Arbejdsdag Der bliver arbejdsdag 18/8, det lægges på hjemmesiden og skrives på tavlen i klubhuset. Der skal laves skjul, males hus udvendigt, males agilitybane, males blå spær og vinduesrammer indvendigt. Leif J. taler med Gorm og Jesper om materialekøb. Hjemmeside Eventuelt: Pernille har fået en forespørgsel om, om der er hundeførere, der vil være scenevagt ved Roskilde Festivalen i dagene 4/7-8/7; det er nattevagter fra Der er penge i det til kredsen. MFC har spurgt Jørgen Krogh Petersen, om han ville være ansvarlig for hjemmesiden, vi afventer svar. Der er ikke umiddelbart nogen, der kan, men vi lægger det på kredsens Facebook-side, interesserede kan henvende sig til Pernille. MFC Punkter, der skal følges op på de næste møder: Referatet fra i dag: DM

8 Agilitybane Arbejdsdag Vej Næste møde 7/8, afbud fra Jens og Leif J.

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant)

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) Referat bestyrelsesmøde d. 21/08-12 i klubhuset. Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) 1) Godkendelse af diverse referater. Sidste referat godkendt. 2) Orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Kredsformandens beretning for 2010

Kredsformandens beretning for 2010 Ordinær generalforsamling, Kreds 47, Suså, 19. januar 2011 Kredsformandens beretning for 2010 Det har været et særdeles godt og betydningsfuldt år for Kreds 47, Suså med afholdelse af HAS, medlemsfremgang

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/1 2013 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2.

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere