TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag."

Transkript

1 INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport (RA) pkt SIGNALLERING For at kunne kommunikere med deltagerne benytter løbslederen og flagposterne sig af flag. Følgende flag benyttes: Nationalflag..Start Ternet flag Mål Sort/hvidt flag..advarsel Sort flag Straf Sort m. orange skive.teknisk defekt Rødt flag Løbet stoppet Gult flag Fare Gult m. røde striber...nedsat friktion Grønt flag..banen klar Hvidt flag..langsomt køretøj Blåt flag Overhaling De fem første flag vises af løbsledelsen, normalt ved start/mål, mens de øvrige flag kan vises overalt på banen. Ved mål findes en omgangs eller tids tæller. En tavle ved mål kan benyttes til at vise startnumre på kørere, der har tyvstartet. En ildslukker kan vises for at fortælle en kører, at der er ild i hans bil. NATIONALFLAG Nationalflaget benyttes som startsignal. I Danmark og Sverige er startordre givet, når flaget påbegynder en opadgående bevægelse. Internationalt er startordre givet, når flaget påbegynder en nedadgående bevægelse. Hvis der benyttes lys, er startordre givet, når det røde lys slukker efter 0-7 sek.. TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. SORT/HVIDT FLAG Sort/hvidt flag delt diagonalt betyder advarsel. Vises sammen med startnr. Flaget er en advarsel til køreren om, at hans kørsel er usportslig. Ved strafbane, skal denne køres senest 2 omgange efter, ellers udelukkelse. SORT FLAG Sort flag betyder straf, og vises sammen med startnr. Flaget fortæller køreren, at han skal køre i depot straks p.g.a. ikendt stop and go eller udelukkelse. SORT FLAG MED ORANGE SKIVE Sort flag med orange skive vises sammen med startnr. Flaget betyder, at der er en mekanisk defekt på bilen. Køreren skal straks køre i depot. Køreren må køre ud igen, når defekten er udbedret.

2 RØDT FLAG Rødt flag betyder, at løb eller træning er stoppet. Flaget vises bevægelig samtidigt på alle flagposter. Køreren skal nedsætte farten og forsigtigt køre i depot. Bruges også ved tyvstart på off road baner. HVIDT FLAG Hvidt flag betyder langsomt køretøj på banen. Flaget vises ubevægeligt, hvis man er ved at nå en meget langsomt kørende og bevægeligt, hvis man kan blive alvorligt forhindret af denne. GULT FLAG Gult flag betyder fare. Overhaling forbudt. Et bevægeligt: Nedsæt farten, vær parat til at ændre bane. Der er en fare udenfor eller delvist på banen. To bevægelige: Nedsæt farten, vær parat til at ændre bane eller helt at stoppe. Der er en fare, som helt eller delvist spærrer banen. Eet bevægeligt + SC-skilt: Safety Car. Når forhindringen er væk, afløses det gule flag med grønt flag (dog ikke på off-road baner). GULT FLAG MED RØDE STRIBER Gult flag med røde striber betyder nedsat friktion. Normalt betyder flaget, at der er spildt olie i den følgende zone. Det kan også betyde fare for aquaplaning, f.eks. ved en lokal regnbyge. Der vises ikke efterfølgende grønt flag. GRØNT FLAG Grønt flag betyder klar bane. Flaget bruges: -ved ophør af zone med gult (ej off-road) -til afløsning af gult, hvis zonen er ryddet -ved start på træning eller opvarmning BLÅT FLAG Blåt flag betyder, at køreren skal give plads for overhaling. Vist bevægeligt, skal køreren straks give plads for overhaling. Under træning betyder flaget, at man er ved at blive indhentet af en hurtigere bil. Under heat betyder flaget, at man er ved at blive overhalet med en omgang. Flaget kan også vises til en bil, der efter pitstop kommer ud midt i trafikken. STARTBESTEMMELSER En kører er under starterens kommando fra det øjeblik, starteren holder sin venstre hånd i luften / rødt lys tændes. En kører, der ikke har været under starterens kommando anses for ikke at have startet. TYVSTART Tyvstart foreligger, når en bil under starterens kommando bevæges fremad fra sin startplacering og ikke bringes tilbage inden startsignalet er givet. Der findes flere forskellige strafmuligheder, alt efter forseelsens art.

3 REGLER FOR KØRSEL PÅ BANE Bliver en kører indhentet på et lige stykke af en hurtigere bil, skal der gives plads for overhaling. Enhver manøvre, der direkte har til hensigt at spærre, er forbudt. Vil en kører forlade banen, skal han i god tid give signal, og han er ansvarlig for, at manøvren bliver udført uden unødig fare. Ved havari, skal køreren øjeblikkeligt forlade bilen. SAFETY CAR Safety Car på banen markeres med bevægeligt gult flag og SC-skilt på alle flagposter. Alle kørere skal slutte op, så der højst er 5 vognlængder til den forankørende. DELTAGERE En deltager i baneløb har pligt til at kende og overholde både DASU s reglement og den internationale motorsportsorganisation FIA s regler. Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens eget ansvar. LICENS For at kunne deltage som anmelder eller kører, skal man være medlem af en motorklub og have gyldig licens. En licens er gyldig i det kalenderår, den er udstedt eller fornyet. ANMELDERE En anmelder kan være køreren selv, eller en fysisk eller juridisk person og skal have gyldig licens. En anmelder er ansvarlig for alle handlinger begået af hans kørere, mekanikere og andre hjælpere. Og han hæfter for betaling af bøder ikendt de pågældende. Udebliver en anmelder eller kører fra et løb, uden at have givet et begrundet skriftligt afbud, vil han blive straffet, og deltager han på samme dato i en anden konkurrence vil han blive suspenderet. KØRERE Bortset fra ungdomskørere skal man for at få udstedt kørerlicens til baneløb: -være fyldt 18 år -må ikke være fradømt førerretten til -motorkøretøj -opfylde unionslægens krav -have bestået baneprøve - (EU) B-LICENS B-licens er en national banelicens, som er gyldig til baneløb i Danmark og med anmelderlicens også nationale løb i EU landene. B-licensen kan fornyes efter deltagelse i 1 løb indenfor 3 år, ellers kræves ny teoretisk baneprøve.

4 A2-LICENS A2-licens er en international banelicens, som er gyldig til baneløb i Danmark og EU samt internationale baneløb i øvrige lande. A-2 licens udstedes efter ansøgning, når man har gennemført mindst to konkurrencer i løbet af 12 måneder og har gennemgået den krævede lægeundersøgelse. A-2 licensen kan fornyes, hvis man i de forgående 3 år har deltaget i mindst et internationalt løb eller gennemført mindst to nationale løb. OFFICIALS Enhver deltager er pligtig til at efterkomme anvisninger fra officials. Dommeren / juryen er banens øverste myndighed. Løbslederen står for løbets afvikling. Øvrige officials er løbslederens hjælpere. PERSONLIG UDRUSTNING Alle kørere skal såvel under træning som konkurrence være iført følgende udrustning: -en FIA godkendt køredragt ( Godkendelses mærke broderet ind i nakken -undertøj, sokker og ansigtsmaske -handsker og sko Udrustningen skal være af flammehæmmende materiale, alt skal være mærket FIA Yderligere skal man være iført styrthjelm af godkendt type uden hagekop. Hvis man kører i en åben bil, skal man benytte visir eller briller med splintfrit glas. KØRETØJERS UDRUSTNING Biler, der deltager i baneløb, skal overholde en række sikkerhedskrav. Kravene er forskellige fra klasse til klasse, se reglement 2 (teknisk reglement). Den vigtigste udrustning er: -sikkerhedsseler -ildslukningsudstyr -styrtbøjle -spejle -hovedafbryder -trækkrog -lamineret forrude -regnlygte i bagrude SIKKERHEDSSELER Sikkerhedsselen skal være en 5- eller 6- punkts FIA godkendt sele med drejelås. ILDSLUKNINGSUDSTYR Hvis man har ildslukningssystem, skal det udvendige udløsergreb placeres sammen med hovedafbryderen og markeres med et rødt E i en hvid 10 cm cirkel med rød kant. STYRTBUR Et styrtbur skal overholde reglementets specifikationer, eller man skal kunne forevise et godkendt certifikat. SPEJLE Banebiler skal have 2 udvendige spejle. Lukkede biler skal også have et indvendigt.

5 HOVEDAFBRYDER Hovedafbryderen skal afbryde for alle elektriske kredsløb undtaget evt. ildslukningssystem og skal kunne betjenes såvel indefra som udefra. Det udvendige betjeningsgreb skal mærkes med et rødt lyn i en blå trekant med hvide 12 cm sider. I lukkede biler skal grebet være under forruden i førersiden. I åbne biler skal grebet være på nederste del af hovedbøjlen. TRÆKKROG Lukkede biler skal have rød, gul eller orange trækkrog for og bag. NASCAR-NET Hvis man ønsker at køre med mere end 5 cm nedrullede vinduer skal køres med NASCAR-net. STARTNUMRE Ved både træning og konkurrence skal biler have startnumre, 25 cm høje, stregtykkelse 4 cm, et på hver side og et på fronten. De skal fjernes, hvis bilen ved egen kraft forlader konkurrenceområdet. VOGNBOG Alle biler skal have en vognbog udstedt af DASU. Hvis du ikke har din vognbog med, kan du ikke starte. HOMOLOGERINGSATTEST Stort set alle lukkede biler ( std. Vogne )skal udover vognbog også have en homologeringsattest udstedt af FIA. REKLAMER Reklamer må ikke være vildledende eller provokerende. TILLÆGSREGLER Som indbydelse til en konkurrence udsender en arrangør tillægsregler, som angiver de specielle forhold, som gælder for konkurrencen, - tid sted klasser længde m.m. ANMELDELSE Hvis man ønsker at deltage i en konkurrence, sender man sin anmeldelse på en blanket til arrangøren, som dog uden begrundelse kan nægte at godtage den. En anmeldelse er en kontrakt om deltagelse mellem deltageren og arrangøren, som begge parter har pligt til at overholde. Anmelder man sig til et løb i udlandet udenfor EU, skal man have DASU s godkendelse (ASN godkendelse). SLUTINSTRUKTION En slutinstruktion er en meddelelse til deltagerne med oplysninger, der er nødvendige for konkurrencens afvikling eller til gavn for deltagerne. En slutinstruktion kan offentliggøres på følgende måder: -tilsendes deltagerne -udleveres ved licenskontrol -meddeles på førermødet -opslås på resultattavlen

6 LICENS OG TEKNISK KONTROL Før enhver træning & løb på bane, skal køreren møde til licens kontrol og teknisk kontrol. LICENS KONTROL Ved licenskontrol vil følgende blive kontrolleret: -anmeldelsesblanket -anmelderlicens -kørerlicens -evt. ASN godkendelse TEKNISK KONTROL Ved teknisk kontrol vil følgende blive kontrolleret: -vognbog -evt. homologeringsattest -bilens sikkerhedsudstyr -overholdelse af støjgrænse -startnummer -personligt udstyr DOPING Da DASU er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), gælder DIF s dopingregler, og deltagerne har pligt til at lade sig dopingteste. M.h.t. alkohol er promillegrænsen 0,00. Overtrædelse af dopingreglerne medfører suspension. TRÆNING Deltagere, der ikke tidligere har kørt på banen, skal inden løb træne mindst 6 omgange. Ved rally-cross 3 omgange. Der må kun være én person i hver bil ved træning og løb. Standardvogne og formelvogne må ikke træne samtidig. FORSIKRING Alle kørere der har løst en licens, er automatisk dækket af DASU s ulykkesforsikring. RESULTATLISTER Resultatlister ophænges på det i tillægsreglerne anførte sted. Resultatlisten er endelig, når dommeren har kontrasigneret den. Deltagerne og konkurrencebiler må ikke forlade banen før, protestfristen er udløbet, og dommeren har kontrasigneret resultatlisten. STRAFFE Enhver deltager, der overtræder reglementer, forskrifter eller officials anvisninger kan straffes. Følgende straffe kan ikendes af dommeren: -intern eller offentlig advarsel -strafbane -bøde -tidsstraf ( Stop an go penalty ) -strafsekunder -udelukkelse Deltagere har pligt til uopfordret at henvende sig til dommeren for at kvittere for evt. strafmeddelelse. Følgende straffe kan kun ikendes af DASU: -udelukkelse fra åbne løbsdage -suspension -diskvalifikation

7 BØDE En bøde skal være betalt inden 48 timer, ellers risikeres suspension. Anmelderen hæfter for en bødes betaling. UDELUKKELSE Udelukkelse kan ikendes for hele konkurrencen eller en del af denne. UDELUKKELSE FRA LØBSDAGE Hvis en deltager er ikendt mere end 3 straffe på en sæson, kan der efter konkret vurdering ikendes skærpet straf. SUSPENSION En deltager, der ikendes suspension skal straks aflevere sin licens til DASU. Retten til mesterskab fortabes i det år ikendelsen sker. KLAGEMULIGHEDER En deltager har følgende klagemuligheder: -protest.behandles af dommeren eller juryen -appel behandles af amatør- og ordensudvalg PROTESTFRISTER (se RA ) De vigtigste protestfrister er: Anmelder / kørers ret til deltagelse: 2 timer efter maskinkontrols afslutning Slutinstruktion / heatsammensætning:: 1 time før start Teknisk kontrol: Straks Resultatliste / anden kørers bil: Senest 30 min. efter resultatlistens offentliggørelse Se også RA pkt og APPEL (gebyr kr ,-) Nogle dommerkendelser kan appelleres. Fristen er 1 time. I RA fremgår hvilke kendelser, der ikke kan appelleres. Se RA pkt og Marts Hans-Jørn Søgård Andersen Copyright : Racerskoler, samt Søgård Kurser PROTEST (gebyr kr. 750,-) En protest skal: -være skriftlig -afleveres til løbslederen -henvise til overtrådte regler -kun omfatte eet forhold -være vedlagt protestgebyr Der kan ikke protesteres mod afgørelser truffet af faktadommere.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 2015 Rettelser fra SR 201 til SR 2015 Typer: - : Redaktionel ændring, uden betydning + : Bør bemærkes! : Skal bemærkes, kan påvirke i nogen grad!! : Skal bemærkes,

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 20111. Oversat i et samarbejde mellem DFTF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE Løbsreglement For væddeløbsbaner under Dansk Hundevæddeløb (Hundevæddeløbsbaner med lokalspil) 13. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER VÆDDELØBSHUNDEN

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli 2012. Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere