BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem"

Transkript

1 BIV EVALUERING Udarbejdet af LB Analyse Efteråret 2013 BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV I et samarbejde mellem

2 Indhold Evalueringens hovedresultater... 3 Kort beskrivelse af delprojekter og -aktiviteter... 4 INIVA.nu... 5 NutriButler... 5 Fremtidens OP-stue Incubator Medicinhåndtering... 6 Genoptræn.dk... 6 BIV Evaluering... 7 Indledning... 7 BIV som forandringsagent... 8 Masser af indsigt of a-ha-oplevelser Fra velfærdsteknologi til sundhedsinnovation Hvor dybt stikker innovationen? Inddragelsen af virksomheder er svær Behov for den offentlige ja-hat Hvad har BIV lært os? Appendix BIV Resultatmatrix BIV Forventet effekt per projekt på tre bundlinjer BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 2

3 Evalueringens hovedresultater BIV har ført til udbredelse og anvendelse af brugerdreven innovation (BDI) Fokus på afdækning af brugerbehov har ført til ny forståelse og indsigt Centrale problemer og nye løsningsmuligheder er identificeret Personale og medarbejdere har fået nye kompetencer ift. BDI Der er ikke (bare) ny teknologi og nye produkter, der er brug for Innovation på sundhedsområdet er meget andet end ny (velfærds)teknologi Anvendelsen af BDI-metoder har flyttet fokus mod behovet for ændrede arbejdsgange og vaner BIV har vist, at der er i høj grad brug for organisatorisk og processuel innovation i sundhedsvæsenet Det har været svært at få virksomhederne inddraget i projekter Det kan være svært at finde de rigtige virksomheder til projekterne Det kan være svært for virksomhederne at se sig selv i projekterne Organisatorisk og processuel innovation kræver andre virksomhedstyper end produktinnovation Nyhedsværdien af de valgte løsninger er ofte lav Ambitionerne i de enkelte projekter har måttet afstemmes med innovationsparatheden i organisationerne Det er svært at vurdere nyhedsværdien af organisatorisk og processuel innovation Nyhedsværdien er højere på idéer i Incubatorprogrammet Implementering af nye løsninger sker ikke af sig selv Selvom der er fundet nye, gode løsninger kan der være stor organisatorisk modstand De mange forskellige hensyn og agendaer i den offentlige sektor bremser ofte implementering Den enkelte offentlige organisation har ikke nødvendigvis et incitament til udbredelse Vejen til effekt gennem brugerinddragelse og OPI er lang Der kræver kulturændring på organisationsniveau for, at innovation reelt kan slå igennem BIV s projekterne er med til starte en forandringsproces hos de deltagende parter BIV projekterne har en kortere tidshorisont end den nødvendige kulturændring og dermed realiseringen af langtidseffekter Ovenstående observationer og udsagn uddybes på de følgende sider. God læselyst BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 3

4 Kort beskrivelse af delprojekter og -aktiviteter Det overordnede formål med projekt Brugerdreven Innovation til udvikling af Velfærdsteknologier, BIV, var at sikre anvendelse af brugerdreven innovationsmetoder, BDI, i udviklingen af velfærdsteknologier i Region Syddanmark. Under denne overskrift har projektet haft to primære formål: at sikre kendkskab til BDI hos sundhedsvæsenets brugere og udbrede BDI i udviklingen af nye produkter eller tilpasning af eksisterende produkter blandt private teknologileverandører. Projektet blev startet 1. februar 2010 og afsluttet 31. august Det samlede budget var 13,9 mio. DKK. EU's Regionalfond finansierede projektet med 50%, og Erhvervsstyrelsens Program for brugerdreven innovation finansierede 25%. De sidste 25% var egenfinansiering. - en portal for brugernes idéer og behov Designskolen Kolding har som partner i projekt BIV bidraget med kompetencer indenfor brugerindsigter og hermed i at observere, generere indsigter og omsætte dem til koncepter og/eller produkter/services for at udvikle meningsfuld sundhedsinnovation. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet har som partner i BIV projektet haft fokus på, hvordan offentlige velfærdsproblemer kan omsættes til idéer, modnes/udvikles og blive til fremtidige forretningsområder for private virksomheder til gavn for den offentlige sektor. Nedenfor beskrives helt kort de delprojekter og aktiviteter, der er udviklet i projekt BIV: BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 4

5 Formålet med portalen er at opsamle gode idéer og behov fra patienter, personale og pårørende og gøre dem flyvefærdige gennem behovsafdækning, potentialevurdering, matchmaking og udvikling. NutriButler Formålet med projekt NutriButler var at udvikle koncepter og produkter til forplejning af patienter på Sygehus Sønderjylland på baggrund af brugernes behov og krav for at få dem til at spise mere og bedre. Deltagere: Sygehus Sønderjylland, designer Johanne Aarup, Designskolen Kolding, INVIAd/Syddansk Sundhedsinnovation. Løsninger: Prototyper på koncept for fremtidens bespisning Incubator Formålet med Incubator var at understøtte Region Syddanmarks sundhedsfaglige medarbejdere med gode forretningsidéer frem mod virksomhedsdannelse. Deltagere: Sundhedsfaglige medarbejdere fra Region Syddanmarks somatiske og psykiatriske sygehus, Welfare Tech, Welfare Invest, Vækstfonden, SDU Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse Løsninger: To projekter klar til virksomhedsdannelse og en prototype på et medicinprodukt klar til godkendelse Fremtidens OP-stue Formålet med projekt Fremtidens OP-stue var at belyse mulige teknologiske og designmæssige løsningskoncepter for fremtidens operationsstuer. Deltagere: Sygehus Sønderjylland, Developa, Ascom, INVIA/G10/Syddansk Sundhedsinnovation. Løsninger: Holding Bay, medarbejderudveksling og kommunikationsløsning implementeret på Sygehus Sønderjylland. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 5

6 Medicinhåndtering Medicinhåndtering havde til formål at skabe bedre forudsætninger for korrekt og sikker medicinhåndtering på Sygehus Lillebælt med henblik på at mindske fejlmedicinering. Deltagere: Sygehus Lillebælt, Designskolen Kolding, Designastronaut, Syddansk Sundhedsinnovation Resultat: tjekliste til lægemidddelordination, ipad stativ med små videoer, Rumlebogen til forældre, opmærksomhedskampagne vedrørende afbrydelser og forstyrrelser. Formålet med projektet genoptræn.dk var at udvikle en fleksibel, motiverende træningsplatform, der kan få patienter til at gennemføre deres genoptræning. Deltagere: Sønderborg, Odense, Sønderborg og Haderslev kommuner, MobileFitness, INVIA Løsning: Online portalen implementeret i tre kommuner i Region Syddanmark, pilottest på sygehuse og kommuner i Region Sjælland. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 6

7 Indledning Det danske velfærdssamfund står i dag over for et voksende omkostnings- og forventningspres, hvor bl.a. sundhedsudgifterne forventes at kunne stige med over 10 pct. af BNP i Disse udfordringer skyldes dels en voksende ældrebyrde, dalende arbejdsstyrke, ændrede servicekrav fra kvalitetsbevidste brugere og pressede offentlige budgetter. Udviklingen er ikke bare et dansk, men et globalt fænomen. Nye samarbejdsmodeller omkring innovation med private aktører og brugere om udviklingen af velfærdsydelser er en af løsningerne. BDI (brugerdreven innovation) og OPI (offentlig privat innovation) tillægges derfor stor betydning og tiltros en stor rolle i afsøgningen af mulige måder at håndtere udfordringerne. Metoderne og samarbejdet er baseret på en fælles integreret idéudvikling og vidensudveksling mellem deltagere fra den private og offentlige sektor med henblik på at finde nye løsninger på konkrete problemer, som samtidig tager højde for borgernes/brugernes behov. BDI og OPI er nye tilgange inden for udvikling af den offentlige sektor, som også betegner en kompleks tilgang på grund af bl.a. de mange forskellige aktører og hensyn. Denne evaluering ser på resultaterne af projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) med særligt fokus på anvendelsen af BDI og OPI. Det fremgår af ansøgningen til BIV 1 projektet at: Projektet "Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier" (BIV) har til formål at sikre anvendelse af BDI i udviklingen af velfærdsteknologier i regionen. Et yderligere mål er at udbrede kendskabet til BDI hos både brugere og private leverandører af velfærdsteknologiske produkter. Øget brug af BDI i udviklingsprocessen forventes at skabe bedre og mere brugbare teknologier, hvilket vil øge leverandørernes afsætningsmuligheder. BIV har bevæget sig ud i ukendt land. Det var bestemt ikke klart ved projektets etablering, hvordan opgaven skulle gribes an. Ingen kunne vide det. Derfor er et meget væsentligt resultat af projektet, at der nu er gjort en masse erfaringer og skabt en masse læring, der kan bidrage konstruktivt til det videre arbejde med sundhedsinnovation. For at få erfaringer og læring frem i lyset blev LB Analyse koblet på projektet som evaluator, men med klart fokus på læringen af projektet. Tilgangen har været baseret på et bottom-up perspektiv, hvor der er taget udgangspunkt i de enkelte delprojekter under BIV programmet for specifikt at kunne identificere anvendelsen af BDI/OPI og kompleksitetens udfordringer forbundet hermed. Evalueringen har overordnet set på BIV projektets definerede effektmål, men det primære formål har været at fremdrage centrale indsigter og læring om delprojekternes og BIVs samledes succes, der er væsentlige at inddrage i et videre arbejde med BDI og OPI. Det er denne læring vi har søgt at samle i denne lille og forhåbentligt let læselige rapport. For de som ønsker et samlet overblik over de involverede projekter under BIV og observationerne omkring dem, er dette samlet i et opsummerende skema bagerst i rapporten. God læselyst! 1 Ansøgning til Program for Brugerdreven Innovation vedr. BIV (2009), p. 5 BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 7

8 BIV som forandringsagent En central idé med BIV er at etablere en platform hvor udfordringer, idéer, forslag til løsninger osv. kan fremlægges, for derved at udnytte den store ressource der består i medarbejderes og brugeres viden og erfaring. Dette er bl.a. sket ved etableringen af Invias idédatabase og et innovationspanel, som har arbejdet videre med ideerne, hvilket er en ny regional tilgang til bringe ideer i spil og skabe et succesfuldt samarbejde mellem offentlige og private parter. Etableringen af en digital projektbørs er i sig selv en nytænkning, da det har skabt en central platform for open innovation, hvor ideer kan fødes ind fra alle, og alle interesserede (virksomheder, andre fagpersoner mv.) har mulighed for at arbejde videre på dem. Antallet af ideer og tilhørende kommentarer mv. understreger projektbørsens centrale betydning i BIV til identifikation og udvikling af centrale sundshedsrelaterede problemstillinger 2. Denne tilgang har samtidig signaleret en forpligtende tilgang fra Region Syddanmark i forhold til at behandle ideer seriøst og transparent. I forlængelse heraf er der oprettet et innovationspanel, som kvalificerer ideerne og anbefaler et videre forløb. De delprojekter i BIV, som danner grundlag for denne evaluering, er eksempler på hvordan ideer er blevet kvalificeret og ført videre i en struktureret BDI-proces. BIV har herigennem grundlæggende nået målene omkring idéopsamling, kvalificering og udvikling via BDI. Som det fremgår af de oprindelige oplæg 3 vedrørende BIV-projektet kan der være væsentligt usikkerhedsmomenter forbundet med innovationsprojekter og offenligt-privat samarbejde. Netop innovationens særegne karakter, de forskellige aktører og brugen af brugerdreven innovationsmetoder, BDI, er central for at forstå projektets overordnede resultater og den afledte effekt. Dette er således en væsentlig præmis for at vurdere de langsigtede effektmål for projektet, som er opstillet i henhold til Vækstforums effektmodel og kravene i for strukturfondsansøgningerne. Gennem nærværende evaluering er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige entydigt hvorvidt de langsigtede effekter vil blive opfyldt, da denne evaluering afsluttes før den angivne tidshorisont for effekterne. Men på baggrund af delprojekternes resultater peger meget dog på, at effektmålene fra Vækstforum kun sporadisk vil blive opfyldt på grund af nogle af de faktorer, der er identificeret i denne evaluering. Ambitionen om antal af samarbejder, nye produkter og øget innovationskompetencer, som indgår i strukturfondskravene er derimod sandsynlige resultater af BIV-projektet. Selvom projektets langsigtede effektmål således ikke kan forventes at være fuldt realiserbare på baggrund af projektet, rummer projektet en lang række positive afledte effekter og læring, som bl.a. fremhæver centrale usikkerhedsmomenter, men også påpeger aspekter, der forventes, at være afgørende for fremtidig succefuld sundhedsinnovation i regionen. I særdeleshed understreger projektet, at en helt central læring er, at BIV og Invia i udpræget grad ikke blot fungerer som facilitator for BDI-metoder og offentlig-privat samarbejde men er afgørende som forandringsagent. Hvor facilitatoren har fokus på at hjælpe en projektgruppe med at håndtere en problemstilling fx via BDI metoder, så er forandringsagenten med til at ændre adfærden og tankegangen hos en bredere målgruppe og organisationerne bag projekterne. Hvor facilitator-rollen mest orienterer sig mod de enkelte projekter, er forandringsagenten også orienteret mod den organisation og kultur der ligger bag projekterne og disses deltagere. Organisationerne skal være klar til at tage imod, da projekterne sætter gang i en kulturforandring. En forandring hvor man begynder at tænke innovation Analysen viser, at et centralt element netop er at skabe sociale, kulturelle og adfærdsændringer for at kunne arbejde optimalt med innovationsprocessen, men især for at kunne skabe den opbakning og forankring, der har betydning for resultaterne på lang sigt. Dette er en mere omfattende og langstrakt proces end ledelse af effektive BDI forløb, da dette tidsmæssigt rækker ud over det enkelte delprojekt. Som projektdeltagerne beskriver det: Den nye løsning betyder ikke ekstra arbejde for afdelingen/organisationen tværtimod, men det kræver en ændring i tankegang og kultur. Og det er afgørende for implementeringen og den langsigtede effekt. 2 På kan ideer mv. findes. Per august/september 2013 er der således noteret 145 ideer, herunder 13 under udvikling. 3 Indstillingsskema til Vækstforum (2009) BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 8

9 Forandringsagentrollen rammer således også ned i moderorganisationernes innovationsparathed, som er afgørende for fx projektdeltagernes råderum, innovationshøjden og villighed til implementering af nye løsninger. Andre undersøgelser 4 omkring innovationskultur og dennes betydning for innovationernes succes påpeger, at den største udnyttelse af potentiale og opnåelse af succes sker, når der er en særlig adfærd og et mind-set tilstede. Anvendelse af metoder og processer er første skridt til at udvikle en egentlig innovationskultur og parathed. Eksistensen af et innovationsmindset, der gennemsyrer en hel organisation i den måde der arbejdes og tænkes på, er kendetegnende en stærk innovationskultur. Gennem analysen står det dog klart, at BIV delprojekter generelt er startet i organisationer med en meget lille eller ingen innovationskultur, og hvor projektdeltagerne i delprojekterne ofte har været blandt de mest innovationsparate i organisationen. Især de offentlige organisationer har således ikke været fuldt ud gearet til at følge med i delprojekternes innovationstempo. Som en af deltagerne udtrykte det: I og med at ændring af kultur og adfærd er en mere langstrakt proces end facilitering af konkrete innovationsprojekter, opstår der således en tidsmæssig forskydning, som understreger, at BIV kan have svært ved at realisere alle de definerede effektmål, da der i de oprindelige projektansøgninger ikke er taget højde for betydningen af moderorganisationernes innovationsparathed. BIV projekterne har på den måde fungeret, som væsentlig organisationsmodning for innovation i sundhedssektoren. Dette må formodes at have en positiv indvirkning på fremtidige innovationsprojekter og disses resultater, da en større forståelse for innovation vil styrke beslutningseffektiviteten og forankringsvilligheden, og dermed øge sandsynligheden for realisering af de ønskede langsigtede effekter. Vi var forud for vores tid med projektet Selvom projekterne kan være forud for organisatinernes tid, så er en væsentlig positiv afledt konsekvens, at projekterne har rykket organisationerne. Som det fremgår af nedenståedende figur 1 er en af de centrale læringer fra BIV projektet, at der er sket en forandring hos de deltagende organisationer fx ved at blive mere innovationsorienterede og igangsætte nye innovationsprojekter, som udspringer af BIV projekterne. Figur 1 4 Stubbe &Erett (2010):Der Wandel zur Innovationskultur, Fachbericht Unity AG BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 9

10 Masser af indsigt og a-ha-oplevelser Det fremgår af de oprindelige ansøgninger 5 til BIV projektet, at projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) bl.a. har til formål at sikre anvendelse af og udbrede kendskabet til BDI og BDI metoder. Ifølge Designskolen Koldings Designmetode i praksis (2012) er BDI en måde, at designe og udvikle nye produkter, services mv., gennem dialogbaseret udforskning af brugeres praksis og behov. Via en iterativ proces skabes ideer og løsninger, som forventes at øge træfsikkerheden på markedet, hvilket er illustreret i figur 2 nedenfor: Figur 2 fx ikke nødvendigvis kun om at kunne få mad nok, men i lige så høj grad om at skabe situationer, hvor der opstår appetit. Generelt fremgår det fra projekternes innovationsprocesser, at deltagerne har fået nye indsigter om brugernes behov, andre faggrupper, problemstillingen og egen virkelighed. Indsigter, som har betydning for de løsninger, som udvikles gennem projekterne. BDI har således givet en masse ny viden til projekterne, gjort problemerne mere skarpe og skabt mange gode ideer. Generelt har projekterne fat i nogle centrale problemstillinger inden for sundhedssektoren, hvor der er et potentiale for nytænkning og resultater. Samtidig har metoder og tilgange til innovation for deltagerne været med til at åbne disses øjne for nye muligheder, øget forståelsen for innovation og skabt værdifuld læring. Både INIVA, senere Syddansk Sundhedsinnovation og Designskolen Koldings rolle, som facilitator for innovationsforløbene har været med til at sikre anvendelsen og udbredelsen af BDI. Invia har været med til vende tingene på hovedet, hvilket helt klart har givet en bedre løsning. BIV skal bringe BDI metoder i spil, hvilket kræver viden og kompetence, hvorfor bl.a. INIVA, senere Syddansk Sundhedsinnovation og Designskolen Kolding har været centrale i de enkelte projekters udviklingsforløb. Her gælder det om at facilitere en åbning af problemforståelsen, sikre brugerinddragelse i hele processen fra behov til implementering m.v. I samspil hermed gælder det også om at facilitere et godt innovationsklima, hvor parter der ikke er vant til at samarbejde skal bringes sammen og få udviklet en fælles forståelse af formål og roller m.v. Designskolen Kolding var fx involveret i Nutributler projektet 6 om ernæringsscreening, hvor BDI var med til at give nye indsigter for personalet omkring betydningen af ernæringsscreening. Indsigtsfasen førte til, at hele arbejdsgangen omkring ernæringsscreening kunne gentænkes såvel som nytænkning af screeningsværktøjerne. Øget viden om den faglige relevans ved fx ernæringsscreening er en ting, men involveringen af brugerne har også været en øjenåbner for patienternes virkelighed. For svage patienter drejer sig BDI har således givet en masse ny viden til projekterne, gjort problemerne mere skarpe og skabt mange gode ideer. Generelt har projekterne fat i nogle centrale problemstillinger inden for sundhedssektoren, hvor der er et potentiale for nytænkning og resultater. Samtidig har metoder og tilgange til innovation for deltagerne været med til at åbne disses øjne for nye muligheder, øget forståelsen for innovation og skabt værdifuld læring. Både INIVA, senere Syddansk Sundhedsinnovation og Designskolen Koldings rolle, som facilitator for innovationsforløbene har været med til at sikre anvendelsen og udbredelsen af BDI. Samtidig skal det fremhæves, at innovationsprocessen også har en række positive afledte konsekvenser for især deltagerne i projektet, som rækker udover en forbedret udvikling af produkter og services. Positive konsekvenser, der spiller sammen med BIV s rolle som forandringsagent. Rent illustrativt understreges nogle af mest markante positive afledte effekter gennem følgende citater fra deltagere i delprojekterne: 5 Indstillingsnotat til Vækstforum (2009) & Ansøgning til Program for Brugerdreven Innovation (2009) 6 Designskolen Kolding, 2012, pp.31 BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 10

11 Vores nærmeste kollegaer har også været helt oppe at flyve af interesse. Projektet har helt klart inspireret andre til at komme i gang med nye projekter og ideer. BDI delen har fokus på brugerne og overordnet set deres forståelse af kvalitet ved en given løsning, hvorimod den offentlige og private part har en anden forståelseshorisont i forhold til den værdi en idé/løsning skal bidrage med. At gå fra et værdi-sæt til et andet kan derfor kræve en vis oversættelse eller eksplicitering, hvis ideerne skal føres helt ud i livet. Projekter, som dette skaber social kapital, som gør det nemmere at samarbejde og tænke fremad. Medarbejderne er ikke længere angste for fremtiden, men parate til fremtiden Der har dog også været visse udfordringer forbundet med BDI tilgangen. Det er blevet nævnt fra flere deltagere, at selve transformationen fra innovationsprocessens idegenerering til den konkrete løsning er kritisk. Overordnet handler det om at kunne oversætte bl.a. de antropologiske BDI indsigter til andre relevante parter. Det kan være til virksomheder, som skal kunne se hvordan indsigterne kan omformes til konkrete produkter, services mv. Ligeledes er kan der være en udfordring i at få oversat historien til ledelsens sprog eller for den sags skyld andre personalegrupper udenfor projektet, hvilket har betydning for forankringen. Dette understreger en særlig udfordring, når det gælder OPI-projekter, da der er tale om tre bundlinjer med hver deres fokus, hvilket, groft skitseret, illustreres i nedenstående figure 3: Figur 3 BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 11

12 Fra velfærdsteknologi til sundhedsinnovation Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier er projektets fulde titel. I en af beskrivelserne 7 bag projektet fremgår det at formålet med projektet bl.a. var at skabe mere langtidsholdbare produkter, bedre forudsætninger for udbredelse af produktet til andre brugere, samt øget efterspørgsel efter velfærdsteknologier. BIV er således et projekt, der er skabt med et klart fokus på teknologi og produkter. Men innovation er meget mere end ny teknologi og nye produkter. Når man taler om innovation skelner man ifølge OECD s typologi mellem fire typer innovation 8 : produkt, marked, organisation og proces. I praksis har BIV helt overvejende haft fokus på organisatorisk innovation og procesinnovation, som det fremgår af figur 4. efter vores vurdering nøjagtigt den samme indsigt, som BIV har ført til; at innovation på sundhedsområdet handler om langt mere end produktinnovation og teknologifokus. At nye dimser ikke alene løser problemerne. Via BDI tages brugernes perspektiv ind i arbejdet, som måske netop i sundhedssektoren, vil være forbundet med en række relationelle forhold og fremhæve værdier, som omsorg, tryghed, angst, der ofte ikke alene kan løses fuldt ud gennem et produkt. BIV-delprojekterne om anvendelse af sansestimulerende redskaber i psykiatrien, der kan reducere angst og motorisk uro, som alternativ til tvang (bæltefiksering), samt delprojekterne Nutributler og Medicinhåndtering har således alle været uløseligt forbundet med ændringer i personalets arbejdsgange og metoder bl.a. i form af øget tværfagligt samarbejde. Figur 4 Der er flere årsager til dette skift i fokus. Den brugerdrevne tilgang har i flere tilfælde været medvirkende til at flytte fokus fra en teknisk løsning til en organisatorisk eller processuel forandring. Men samtidigt spiller det ind, at en del af de problemer, som BIV har taget op, har været komplekse, og både har indeholdt potentiale for produktinnovation, organisatorisk innovation og procesinnovation. Men at de løsninger man primært har fokuseret på i første omgang har været ændret organisering og arbejdsgange og vaner. Skiftet fra produkt- og teknologifokus til fokus på organisering og arbejdsgange er imidlertid ikke kun karakteristisk for BIV. I den periode BIV har eksisteret har hele sprogbrugen på området ændret sig, så man i dag i højere grad taler om sundhedsinnovation end om velfærdsteknologi. Dette skift i terminologien afspejler 7 Indstillingsskema til Vækstforum (2009), p OECD (2005): Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 12

13 Hvor dybt stikker innovationen? Selve idéen bag BIV, hvor brugerdreven innovation anvendes systematisk til udvikling af velfærdsteknologi (der blev til sundhedsinnovation) har høj nyhedsværdi. Men hvor dybt stikker innovationen i de enkelte delprojekter, som BIV har arbejdet med? Når man skal vurdere hvor nyt og innovativt resultatet af en innovationsproces er, ser man bl.a. på innovationens nyhedsværdi. Er det nyt for organisationen, for branchen/sektoren, nationalt eller internationalt, men også hvorvidt der arbejdes videre på en eksisterende løsning/teknologi eller om den ikke er set før. Når det er interessant at se på nyhedsværdien, så skyldes det, at den kan være afgørende for, hvor sandsynligt det er at innovationen spredes og dermed får effekt på de tre bundlinjer uden for selve innovationsprojektet. Med øget nyhedsværdi hører således også øget sandsynlighed for skalering af den fundne løsning, hvorved den kan få effekt og føre til vækst for de private virksomheder. De løsninger der kom ud af de projekter, der blev gennemført i den tidlige fase af BIV var vurderet på denne skala præget af relativ lav nyhedsværdi, mens løsningerne i projekterne inden for iværksætterprogrammet Incubator har højere nyhedsværdi, som illustreret i figur 5. Figur 5 Dette resultat skal ikke forstås sådan, at man er gået i gang med projekter uden perspektiver og muligheder. Men disse har ikke alle kunnet udfoldes inden for projektets rammer. om organisering af arbejdet og ændring af arbejdsgange og vaner og kun i begrænset omfang om nye teknologier. I et enkelt af projekterne vurderer en af deltagerne ligefrem, at løsningen bar meget præg af, at man gerne ville støtte og bruge noget lokalt udviklet. At der blev arbejdet med problemstillinger, der fordrede organisatorisk og procesinnovation, betød også, at det ikke blev vurderet som relevant at inddrage virksomheder i den tidlige fase af projekterne. Virksomhederne kom derfor sent ind i processen og har navnlig bidraget med modifikationer af eksisterende løsninger eller anvendelse af eksisterende løsninger på områder, hvor de ikke tidligere blev anvendt. Det innovative er at man får sat noget i gang på dette område Det er generelt sværere for deltagerne at vurdere nyhedsværdien af organisatorisk innovation og procesinnovation. En ændring af organiseringen af arbejdet eller arbejdsgangene på en given afdeling kan jo være radikal for netop den pågældende afdeling, uagtet at den samme organisering eller de samme arbejdsgange allerede benyttes på andre sygehuse. Man er derfor også nødt til at se de aktuelle projekter, som led i en længerevarende udvikling. Det skyldes efter vores vurdering, at projektlederne har måttet foretage en vurdering af, hvad der kunne være et realistisk mål for projektet givet den innovationsparathed, der har eksisteret i helholdsvis projektgruppen og i den moderorganisation, hvor projektets løsninger efterfølgende skulle implementeres. Organisatorisk innovation og procesinnovation kan meget vel bidrage til at øge innovationsparatheden i de moderorganisationer, der har huset innovationsprocesserne, og dermed er blevet klar til at tage nye skridt i retning af at finde nye løsninger på de udfordringer, de arbejder med. Men projektledelsen har måttet fastlægge nogle mål, der var realistisk med den innovationsparathed og de ressourcer, der udgjorde projektets rammer. Dermed er der blevet skruet ned for nyhedsværdien til fordel for realismen i projektmålene. Dette resultat hænger sammen med det forhold, at de problemer, som de tidlige projekter primært har arbejdet med (f.eks. medicinske patienters ernæring, genoptræning og medicinhåndtering) som gennemgået i sidste afsnit var karakteriseret ved at være komplekse problemstillinger, hvor løsningen i meget høj grad handler BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 13

14 Figur 6 Med Incubator er projekternes nyhedsværdi helt klart steget. Her har perspektivet i højere grad været at tænke i kommercialisering af idéer, der gror frem i sundhedsvæsenet. Her kan projekterne gøre sig mere fri af hensyn til implementering og alene se på mulighederne for kommercialisering fx ved etableringen af spin-off virksomheder. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 14

15 Inddragelsen af virksomheder er svær Da BIV blev formuleret, var der store forventninger til virksomhedernes udbytte: Et centralt omdrejningspunkt i projektet vil være udvikling af projektbørser på alle regionens sygehuse, hvor brugernes erfaringer, gode ideer og opfindelser systematisk indsamles, og hvor der arbejdes med erkendte og ikke-erkendte behov i forskellige situationer. De identificerede behov rummer central viden for virksomheder ift. at udvikle og producere stærke produkter, hvorfor der i alle faser af projektet arbejdes systematisk med at identificere og inddrage virksomheder i udviklingsarbejdet. Åbenhed omkring behov m.v. bliver således startskuddet for egentligt udviklingssamarbejde med deltagelse af virksomheder og udviklingseksperter fra social- eller sundhedsområdet. Da BIV blev udviklet som projekt i 2009 var der kun sparsomme erfaringer med inddragelse af virksomheder i OPI samarbejder. I perioden mens BIV er blevet gennemført er der gennemført en række andre OPIprojekter med og uden fokus på brugerdreven innovation. Det er en erfaring på tværs af disse erfaringer, at det er vanskeligt at få inddraget private virksomheder i det omfang man gerne vil. Hvordan er det så gået i BIV? Evalueringen har vist, at virksomhederne overvejende er blevet fastholdt i en leverandørrolle, når den ønskede løsning var fundet. BDI processen er blevet gennemført med fokus på problemafklaring, identificering af mulige løsningsrum og fastlæggelse af de løsninger der skal arbejdes videre med, før virksomhederne er blevet koblet på, illustreret herunder i figur 7. at indgå i projekterne? Virksomhederne har derimod opnået nyttig viden om sektoren, fået etableret et netværk og fået nogle strategiske input. For en del virksomheder er denne type input i sig selv af stor værdi. Dialog er det der skaber værdi og er interessant for os Privat virksomhed. Etableringen af Incubator understreger, at der kan være flere veje til vækst gennem sundhedsinnovation. Den der umiddelbart var i tankerne, da projektet blev formuleret, handler om at få udviklet nye produkter, som virksomheder bagefter kan producere og sælge i større skala, hvilket kan skabe vækst. Fokus er her på, at det offentlige har nogle udfordringer, som private virksomheder kan hjælpe med at løse. Denne type effekt er som gennemgået ikke opstået i BIV. Men med Incubator er fokus skiftet til at tænke i, om der internt i sundhedssystemet findes nogle idéer og mulige løsninger, der kan danne grundlag for nye virksomhed, så væksten opstår som resultat af spin-offs snarere end i eksisterende virksomheder. Det ser ud til at være en spændende og perspektivrig tilgang til skabelse af vækst gennem sundhedsinnovation, og helt konkret ser Incubator ud til at kunne føre til etableringen af to nye iværksættervirksomheder (Certificering og Neowarm). Men vejen til vækst gennem spin-off er også lang og kan kræve tilførsel af helt andre kompetencer end de, som idémagerne umiddelbart besidder. Figur 7 Vi er jo bare sygeplejesker, så vi kan ikke selv overskue at skulle starte firma, især da vi opdagede, at hvis vi skulle noget, skulle vi ud over Danmark. Vi har jo slet ikke nogen distributionskanaler. Og vi vil også bare gerne blive ved med at være sygeplejesker. I forhold til deres produkt-portefølje og udviklingen af nye markeder, omsætning mv. vurderes projekterne derfor også at have haft begrænset effekt for virksomhederne. Men spørgsmålet er også, om det var økonomisk effekt på bundlinjen som virksomhederne havde forventet ved Som allerede påpeget flere gange har mange af projekterne handlet om ny organisering og ændrede arbejdsgange og vaner. Denne ændring slår også igennem i forhold til inddragelse af virksomheder på to måder. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 15

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Hele

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere