BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem"

Transkript

1 BIV EVALUERING Udarbejdet af LB Analyse Efteråret 2013 BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV I et samarbejde mellem

2 Indhold Evalueringens hovedresultater... 3 Kort beskrivelse af delprojekter og -aktiviteter... 4 INIVA.nu... 5 NutriButler... 5 Fremtidens OP-stue Incubator Medicinhåndtering... 6 Genoptræn.dk... 6 BIV Evaluering... 7 Indledning... 7 BIV som forandringsagent... 8 Masser af indsigt of a-ha-oplevelser Fra velfærdsteknologi til sundhedsinnovation Hvor dybt stikker innovationen? Inddragelsen af virksomheder er svær Behov for den offentlige ja-hat Hvad har BIV lært os? Appendix BIV Resultatmatrix BIV Forventet effekt per projekt på tre bundlinjer BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 2

3 Evalueringens hovedresultater BIV har ført til udbredelse og anvendelse af brugerdreven innovation (BDI) Fokus på afdækning af brugerbehov har ført til ny forståelse og indsigt Centrale problemer og nye løsningsmuligheder er identificeret Personale og medarbejdere har fået nye kompetencer ift. BDI Der er ikke (bare) ny teknologi og nye produkter, der er brug for Innovation på sundhedsområdet er meget andet end ny (velfærds)teknologi Anvendelsen af BDI-metoder har flyttet fokus mod behovet for ændrede arbejdsgange og vaner BIV har vist, at der er i høj grad brug for organisatorisk og processuel innovation i sundhedsvæsenet Det har været svært at få virksomhederne inddraget i projekter Det kan være svært at finde de rigtige virksomheder til projekterne Det kan være svært for virksomhederne at se sig selv i projekterne Organisatorisk og processuel innovation kræver andre virksomhedstyper end produktinnovation Nyhedsværdien af de valgte løsninger er ofte lav Ambitionerne i de enkelte projekter har måttet afstemmes med innovationsparatheden i organisationerne Det er svært at vurdere nyhedsværdien af organisatorisk og processuel innovation Nyhedsværdien er højere på idéer i Incubatorprogrammet Implementering af nye løsninger sker ikke af sig selv Selvom der er fundet nye, gode løsninger kan der være stor organisatorisk modstand De mange forskellige hensyn og agendaer i den offentlige sektor bremser ofte implementering Den enkelte offentlige organisation har ikke nødvendigvis et incitament til udbredelse Vejen til effekt gennem brugerinddragelse og OPI er lang Der kræver kulturændring på organisationsniveau for, at innovation reelt kan slå igennem BIV s projekterne er med til starte en forandringsproces hos de deltagende parter BIV projekterne har en kortere tidshorisont end den nødvendige kulturændring og dermed realiseringen af langtidseffekter Ovenstående observationer og udsagn uddybes på de følgende sider. God læselyst BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 3

4 Kort beskrivelse af delprojekter og -aktiviteter Det overordnede formål med projekt Brugerdreven Innovation til udvikling af Velfærdsteknologier, BIV, var at sikre anvendelse af brugerdreven innovationsmetoder, BDI, i udviklingen af velfærdsteknologier i Region Syddanmark. Under denne overskrift har projektet haft to primære formål: at sikre kendkskab til BDI hos sundhedsvæsenets brugere og udbrede BDI i udviklingen af nye produkter eller tilpasning af eksisterende produkter blandt private teknologileverandører. Projektet blev startet 1. februar 2010 og afsluttet 31. august Det samlede budget var 13,9 mio. DKK. EU's Regionalfond finansierede projektet med 50%, og Erhvervsstyrelsens Program for brugerdreven innovation finansierede 25%. De sidste 25% var egenfinansiering. - en portal for brugernes idéer og behov Designskolen Kolding har som partner i projekt BIV bidraget med kompetencer indenfor brugerindsigter og hermed i at observere, generere indsigter og omsætte dem til koncepter og/eller produkter/services for at udvikle meningsfuld sundhedsinnovation. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet har som partner i BIV projektet haft fokus på, hvordan offentlige velfærdsproblemer kan omsættes til idéer, modnes/udvikles og blive til fremtidige forretningsområder for private virksomheder til gavn for den offentlige sektor. Nedenfor beskrives helt kort de delprojekter og aktiviteter, der er udviklet i projekt BIV: BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 4

5 Formålet med portalen er at opsamle gode idéer og behov fra patienter, personale og pårørende og gøre dem flyvefærdige gennem behovsafdækning, potentialevurdering, matchmaking og udvikling. NutriButler Formålet med projekt NutriButler var at udvikle koncepter og produkter til forplejning af patienter på Sygehus Sønderjylland på baggrund af brugernes behov og krav for at få dem til at spise mere og bedre. Deltagere: Sygehus Sønderjylland, designer Johanne Aarup, Designskolen Kolding, INVIAd/Syddansk Sundhedsinnovation. Løsninger: Prototyper på koncept for fremtidens bespisning Incubator Formålet med Incubator var at understøtte Region Syddanmarks sundhedsfaglige medarbejdere med gode forretningsidéer frem mod virksomhedsdannelse. Deltagere: Sundhedsfaglige medarbejdere fra Region Syddanmarks somatiske og psykiatriske sygehus, Welfare Tech, Welfare Invest, Vækstfonden, SDU Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse Løsninger: To projekter klar til virksomhedsdannelse og en prototype på et medicinprodukt klar til godkendelse Fremtidens OP-stue Formålet med projekt Fremtidens OP-stue var at belyse mulige teknologiske og designmæssige løsningskoncepter for fremtidens operationsstuer. Deltagere: Sygehus Sønderjylland, Developa, Ascom, INVIA/G10/Syddansk Sundhedsinnovation. Løsninger: Holding Bay, medarbejderudveksling og kommunikationsløsning implementeret på Sygehus Sønderjylland. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 5

6 Medicinhåndtering Medicinhåndtering havde til formål at skabe bedre forudsætninger for korrekt og sikker medicinhåndtering på Sygehus Lillebælt med henblik på at mindske fejlmedicinering. Deltagere: Sygehus Lillebælt, Designskolen Kolding, Designastronaut, Syddansk Sundhedsinnovation Resultat: tjekliste til lægemidddelordination, ipad stativ med små videoer, Rumlebogen til forældre, opmærksomhedskampagne vedrørende afbrydelser og forstyrrelser. Formålet med projektet genoptræn.dk var at udvikle en fleksibel, motiverende træningsplatform, der kan få patienter til at gennemføre deres genoptræning. Deltagere: Sønderborg, Odense, Sønderborg og Haderslev kommuner, MobileFitness, INVIA Løsning: Online portalen implementeret i tre kommuner i Region Syddanmark, pilottest på sygehuse og kommuner i Region Sjælland. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 6

7 Indledning Det danske velfærdssamfund står i dag over for et voksende omkostnings- og forventningspres, hvor bl.a. sundhedsudgifterne forventes at kunne stige med over 10 pct. af BNP i Disse udfordringer skyldes dels en voksende ældrebyrde, dalende arbejdsstyrke, ændrede servicekrav fra kvalitetsbevidste brugere og pressede offentlige budgetter. Udviklingen er ikke bare et dansk, men et globalt fænomen. Nye samarbejdsmodeller omkring innovation med private aktører og brugere om udviklingen af velfærdsydelser er en af løsningerne. BDI (brugerdreven innovation) og OPI (offentlig privat innovation) tillægges derfor stor betydning og tiltros en stor rolle i afsøgningen af mulige måder at håndtere udfordringerne. Metoderne og samarbejdet er baseret på en fælles integreret idéudvikling og vidensudveksling mellem deltagere fra den private og offentlige sektor med henblik på at finde nye løsninger på konkrete problemer, som samtidig tager højde for borgernes/brugernes behov. BDI og OPI er nye tilgange inden for udvikling af den offentlige sektor, som også betegner en kompleks tilgang på grund af bl.a. de mange forskellige aktører og hensyn. Denne evaluering ser på resultaterne af projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) med særligt fokus på anvendelsen af BDI og OPI. Det fremgår af ansøgningen til BIV 1 projektet at: Projektet "Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier" (BIV) har til formål at sikre anvendelse af BDI i udviklingen af velfærdsteknologier i regionen. Et yderligere mål er at udbrede kendskabet til BDI hos både brugere og private leverandører af velfærdsteknologiske produkter. Øget brug af BDI i udviklingsprocessen forventes at skabe bedre og mere brugbare teknologier, hvilket vil øge leverandørernes afsætningsmuligheder. BIV har bevæget sig ud i ukendt land. Det var bestemt ikke klart ved projektets etablering, hvordan opgaven skulle gribes an. Ingen kunne vide det. Derfor er et meget væsentligt resultat af projektet, at der nu er gjort en masse erfaringer og skabt en masse læring, der kan bidrage konstruktivt til det videre arbejde med sundhedsinnovation. For at få erfaringer og læring frem i lyset blev LB Analyse koblet på projektet som evaluator, men med klart fokus på læringen af projektet. Tilgangen har været baseret på et bottom-up perspektiv, hvor der er taget udgangspunkt i de enkelte delprojekter under BIV programmet for specifikt at kunne identificere anvendelsen af BDI/OPI og kompleksitetens udfordringer forbundet hermed. Evalueringen har overordnet set på BIV projektets definerede effektmål, men det primære formål har været at fremdrage centrale indsigter og læring om delprojekternes og BIVs samledes succes, der er væsentlige at inddrage i et videre arbejde med BDI og OPI. Det er denne læring vi har søgt at samle i denne lille og forhåbentligt let læselige rapport. For de som ønsker et samlet overblik over de involverede projekter under BIV og observationerne omkring dem, er dette samlet i et opsummerende skema bagerst i rapporten. God læselyst! 1 Ansøgning til Program for Brugerdreven Innovation vedr. BIV (2009), p. 5 BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 7

8 BIV som forandringsagent En central idé med BIV er at etablere en platform hvor udfordringer, idéer, forslag til løsninger osv. kan fremlægges, for derved at udnytte den store ressource der består i medarbejderes og brugeres viden og erfaring. Dette er bl.a. sket ved etableringen af Invias idédatabase og et innovationspanel, som har arbejdet videre med ideerne, hvilket er en ny regional tilgang til bringe ideer i spil og skabe et succesfuldt samarbejde mellem offentlige og private parter. Etableringen af en digital projektbørs er i sig selv en nytænkning, da det har skabt en central platform for open innovation, hvor ideer kan fødes ind fra alle, og alle interesserede (virksomheder, andre fagpersoner mv.) har mulighed for at arbejde videre på dem. Antallet af ideer og tilhørende kommentarer mv. understreger projektbørsens centrale betydning i BIV til identifikation og udvikling af centrale sundshedsrelaterede problemstillinger 2. Denne tilgang har samtidig signaleret en forpligtende tilgang fra Region Syddanmark i forhold til at behandle ideer seriøst og transparent. I forlængelse heraf er der oprettet et innovationspanel, som kvalificerer ideerne og anbefaler et videre forløb. De delprojekter i BIV, som danner grundlag for denne evaluering, er eksempler på hvordan ideer er blevet kvalificeret og ført videre i en struktureret BDI-proces. BIV har herigennem grundlæggende nået målene omkring idéopsamling, kvalificering og udvikling via BDI. Som det fremgår af de oprindelige oplæg 3 vedrørende BIV-projektet kan der være væsentligt usikkerhedsmomenter forbundet med innovationsprojekter og offenligt-privat samarbejde. Netop innovationens særegne karakter, de forskellige aktører og brugen af brugerdreven innovationsmetoder, BDI, er central for at forstå projektets overordnede resultater og den afledte effekt. Dette er således en væsentlig præmis for at vurdere de langsigtede effektmål for projektet, som er opstillet i henhold til Vækstforums effektmodel og kravene i for strukturfondsansøgningerne. Gennem nærværende evaluering er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige entydigt hvorvidt de langsigtede effekter vil blive opfyldt, da denne evaluering afsluttes før den angivne tidshorisont for effekterne. Men på baggrund af delprojekternes resultater peger meget dog på, at effektmålene fra Vækstforum kun sporadisk vil blive opfyldt på grund af nogle af de faktorer, der er identificeret i denne evaluering. Ambitionen om antal af samarbejder, nye produkter og øget innovationskompetencer, som indgår i strukturfondskravene er derimod sandsynlige resultater af BIV-projektet. Selvom projektets langsigtede effektmål således ikke kan forventes at være fuldt realiserbare på baggrund af projektet, rummer projektet en lang række positive afledte effekter og læring, som bl.a. fremhæver centrale usikkerhedsmomenter, men også påpeger aspekter, der forventes, at være afgørende for fremtidig succefuld sundhedsinnovation i regionen. I særdeleshed understreger projektet, at en helt central læring er, at BIV og Invia i udpræget grad ikke blot fungerer som facilitator for BDI-metoder og offentlig-privat samarbejde men er afgørende som forandringsagent. Hvor facilitatoren har fokus på at hjælpe en projektgruppe med at håndtere en problemstilling fx via BDI metoder, så er forandringsagenten med til at ændre adfærden og tankegangen hos en bredere målgruppe og organisationerne bag projekterne. Hvor facilitator-rollen mest orienterer sig mod de enkelte projekter, er forandringsagenten også orienteret mod den organisation og kultur der ligger bag projekterne og disses deltagere. Organisationerne skal være klar til at tage imod, da projekterne sætter gang i en kulturforandring. En forandring hvor man begynder at tænke innovation Analysen viser, at et centralt element netop er at skabe sociale, kulturelle og adfærdsændringer for at kunne arbejde optimalt med innovationsprocessen, men især for at kunne skabe den opbakning og forankring, der har betydning for resultaterne på lang sigt. Dette er en mere omfattende og langstrakt proces end ledelse af effektive BDI forløb, da dette tidsmæssigt rækker ud over det enkelte delprojekt. Som projektdeltagerne beskriver det: Den nye løsning betyder ikke ekstra arbejde for afdelingen/organisationen tværtimod, men det kræver en ændring i tankegang og kultur. Og det er afgørende for implementeringen og den langsigtede effekt. 2 På kan ideer mv. findes. Per august/september 2013 er der således noteret 145 ideer, herunder 13 under udvikling. 3 Indstillingsskema til Vækstforum (2009) BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 8

9 Forandringsagentrollen rammer således også ned i moderorganisationernes innovationsparathed, som er afgørende for fx projektdeltagernes råderum, innovationshøjden og villighed til implementering af nye løsninger. Andre undersøgelser 4 omkring innovationskultur og dennes betydning for innovationernes succes påpeger, at den største udnyttelse af potentiale og opnåelse af succes sker, når der er en særlig adfærd og et mind-set tilstede. Anvendelse af metoder og processer er første skridt til at udvikle en egentlig innovationskultur og parathed. Eksistensen af et innovationsmindset, der gennemsyrer en hel organisation i den måde der arbejdes og tænkes på, er kendetegnende en stærk innovationskultur. Gennem analysen står det dog klart, at BIV delprojekter generelt er startet i organisationer med en meget lille eller ingen innovationskultur, og hvor projektdeltagerne i delprojekterne ofte har været blandt de mest innovationsparate i organisationen. Især de offentlige organisationer har således ikke været fuldt ud gearet til at følge med i delprojekternes innovationstempo. Som en af deltagerne udtrykte det: I og med at ændring af kultur og adfærd er en mere langstrakt proces end facilitering af konkrete innovationsprojekter, opstår der således en tidsmæssig forskydning, som understreger, at BIV kan have svært ved at realisere alle de definerede effektmål, da der i de oprindelige projektansøgninger ikke er taget højde for betydningen af moderorganisationernes innovationsparathed. BIV projekterne har på den måde fungeret, som væsentlig organisationsmodning for innovation i sundhedssektoren. Dette må formodes at have en positiv indvirkning på fremtidige innovationsprojekter og disses resultater, da en større forståelse for innovation vil styrke beslutningseffektiviteten og forankringsvilligheden, og dermed øge sandsynligheden for realisering af de ønskede langsigtede effekter. Vi var forud for vores tid med projektet Selvom projekterne kan være forud for organisatinernes tid, så er en væsentlig positiv afledt konsekvens, at projekterne har rykket organisationerne. Som det fremgår af nedenståedende figur 1 er en af de centrale læringer fra BIV projektet, at der er sket en forandring hos de deltagende organisationer fx ved at blive mere innovationsorienterede og igangsætte nye innovationsprojekter, som udspringer af BIV projekterne. Figur 1 4 Stubbe &Erett (2010):Der Wandel zur Innovationskultur, Fachbericht Unity AG BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 9

10 Masser af indsigt og a-ha-oplevelser Det fremgår af de oprindelige ansøgninger 5 til BIV projektet, at projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) bl.a. har til formål at sikre anvendelse af og udbrede kendskabet til BDI og BDI metoder. Ifølge Designskolen Koldings Designmetode i praksis (2012) er BDI en måde, at designe og udvikle nye produkter, services mv., gennem dialogbaseret udforskning af brugeres praksis og behov. Via en iterativ proces skabes ideer og løsninger, som forventes at øge træfsikkerheden på markedet, hvilket er illustreret i figur 2 nedenfor: Figur 2 fx ikke nødvendigvis kun om at kunne få mad nok, men i lige så høj grad om at skabe situationer, hvor der opstår appetit. Generelt fremgår det fra projekternes innovationsprocesser, at deltagerne har fået nye indsigter om brugernes behov, andre faggrupper, problemstillingen og egen virkelighed. Indsigter, som har betydning for de løsninger, som udvikles gennem projekterne. BDI har således givet en masse ny viden til projekterne, gjort problemerne mere skarpe og skabt mange gode ideer. Generelt har projekterne fat i nogle centrale problemstillinger inden for sundhedssektoren, hvor der er et potentiale for nytænkning og resultater. Samtidig har metoder og tilgange til innovation for deltagerne været med til at åbne disses øjne for nye muligheder, øget forståelsen for innovation og skabt værdifuld læring. Både INIVA, senere Syddansk Sundhedsinnovation og Designskolen Koldings rolle, som facilitator for innovationsforløbene har været med til at sikre anvendelsen og udbredelsen af BDI. Invia har været med til vende tingene på hovedet, hvilket helt klart har givet en bedre løsning. BIV skal bringe BDI metoder i spil, hvilket kræver viden og kompetence, hvorfor bl.a. INIVA, senere Syddansk Sundhedsinnovation og Designskolen Kolding har været centrale i de enkelte projekters udviklingsforløb. Her gælder det om at facilitere en åbning af problemforståelsen, sikre brugerinddragelse i hele processen fra behov til implementering m.v. I samspil hermed gælder det også om at facilitere et godt innovationsklima, hvor parter der ikke er vant til at samarbejde skal bringes sammen og få udviklet en fælles forståelse af formål og roller m.v. Designskolen Kolding var fx involveret i Nutributler projektet 6 om ernæringsscreening, hvor BDI var med til at give nye indsigter for personalet omkring betydningen af ernæringsscreening. Indsigtsfasen førte til, at hele arbejdsgangen omkring ernæringsscreening kunne gentænkes såvel som nytænkning af screeningsværktøjerne. Øget viden om den faglige relevans ved fx ernæringsscreening er en ting, men involveringen af brugerne har også været en øjenåbner for patienternes virkelighed. For svage patienter drejer sig BDI har således givet en masse ny viden til projekterne, gjort problemerne mere skarpe og skabt mange gode ideer. Generelt har projekterne fat i nogle centrale problemstillinger inden for sundhedssektoren, hvor der er et potentiale for nytænkning og resultater. Samtidig har metoder og tilgange til innovation for deltagerne været med til at åbne disses øjne for nye muligheder, øget forståelsen for innovation og skabt værdifuld læring. Både INIVA, senere Syddansk Sundhedsinnovation og Designskolen Koldings rolle, som facilitator for innovationsforløbene har været med til at sikre anvendelsen og udbredelsen af BDI. Samtidig skal det fremhæves, at innovationsprocessen også har en række positive afledte konsekvenser for især deltagerne i projektet, som rækker udover en forbedret udvikling af produkter og services. Positive konsekvenser, der spiller sammen med BIV s rolle som forandringsagent. Rent illustrativt understreges nogle af mest markante positive afledte effekter gennem følgende citater fra deltagere i delprojekterne: 5 Indstillingsnotat til Vækstforum (2009) & Ansøgning til Program for Brugerdreven Innovation (2009) 6 Designskolen Kolding, 2012, pp.31 BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 10

11 Vores nærmeste kollegaer har også været helt oppe at flyve af interesse. Projektet har helt klart inspireret andre til at komme i gang med nye projekter og ideer. BDI delen har fokus på brugerne og overordnet set deres forståelse af kvalitet ved en given løsning, hvorimod den offentlige og private part har en anden forståelseshorisont i forhold til den værdi en idé/løsning skal bidrage med. At gå fra et værdi-sæt til et andet kan derfor kræve en vis oversættelse eller eksplicitering, hvis ideerne skal føres helt ud i livet. Projekter, som dette skaber social kapital, som gør det nemmere at samarbejde og tænke fremad. Medarbejderne er ikke længere angste for fremtiden, men parate til fremtiden Der har dog også været visse udfordringer forbundet med BDI tilgangen. Det er blevet nævnt fra flere deltagere, at selve transformationen fra innovationsprocessens idegenerering til den konkrete løsning er kritisk. Overordnet handler det om at kunne oversætte bl.a. de antropologiske BDI indsigter til andre relevante parter. Det kan være til virksomheder, som skal kunne se hvordan indsigterne kan omformes til konkrete produkter, services mv. Ligeledes er kan der være en udfordring i at få oversat historien til ledelsens sprog eller for den sags skyld andre personalegrupper udenfor projektet, hvilket har betydning for forankringen. Dette understreger en særlig udfordring, når det gælder OPI-projekter, da der er tale om tre bundlinjer med hver deres fokus, hvilket, groft skitseret, illustreres i nedenstående figure 3: Figur 3 BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 11

12 Fra velfærdsteknologi til sundhedsinnovation Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier er projektets fulde titel. I en af beskrivelserne 7 bag projektet fremgår det at formålet med projektet bl.a. var at skabe mere langtidsholdbare produkter, bedre forudsætninger for udbredelse af produktet til andre brugere, samt øget efterspørgsel efter velfærdsteknologier. BIV er således et projekt, der er skabt med et klart fokus på teknologi og produkter. Men innovation er meget mere end ny teknologi og nye produkter. Når man taler om innovation skelner man ifølge OECD s typologi mellem fire typer innovation 8 : produkt, marked, organisation og proces. I praksis har BIV helt overvejende haft fokus på organisatorisk innovation og procesinnovation, som det fremgår af figur 4. efter vores vurdering nøjagtigt den samme indsigt, som BIV har ført til; at innovation på sundhedsområdet handler om langt mere end produktinnovation og teknologifokus. At nye dimser ikke alene løser problemerne. Via BDI tages brugernes perspektiv ind i arbejdet, som måske netop i sundhedssektoren, vil være forbundet med en række relationelle forhold og fremhæve værdier, som omsorg, tryghed, angst, der ofte ikke alene kan løses fuldt ud gennem et produkt. BIV-delprojekterne om anvendelse af sansestimulerende redskaber i psykiatrien, der kan reducere angst og motorisk uro, som alternativ til tvang (bæltefiksering), samt delprojekterne Nutributler og Medicinhåndtering har således alle været uløseligt forbundet med ændringer i personalets arbejdsgange og metoder bl.a. i form af øget tværfagligt samarbejde. Figur 4 Der er flere årsager til dette skift i fokus. Den brugerdrevne tilgang har i flere tilfælde været medvirkende til at flytte fokus fra en teknisk løsning til en organisatorisk eller processuel forandring. Men samtidigt spiller det ind, at en del af de problemer, som BIV har taget op, har været komplekse, og både har indeholdt potentiale for produktinnovation, organisatorisk innovation og procesinnovation. Men at de løsninger man primært har fokuseret på i første omgang har været ændret organisering og arbejdsgange og vaner. Skiftet fra produkt- og teknologifokus til fokus på organisering og arbejdsgange er imidlertid ikke kun karakteristisk for BIV. I den periode BIV har eksisteret har hele sprogbrugen på området ændret sig, så man i dag i højere grad taler om sundhedsinnovation end om velfærdsteknologi. Dette skift i terminologien afspejler 7 Indstillingsskema til Vækstforum (2009), p OECD (2005): Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 12

13 Hvor dybt stikker innovationen? Selve idéen bag BIV, hvor brugerdreven innovation anvendes systematisk til udvikling af velfærdsteknologi (der blev til sundhedsinnovation) har høj nyhedsværdi. Men hvor dybt stikker innovationen i de enkelte delprojekter, som BIV har arbejdet med? Når man skal vurdere hvor nyt og innovativt resultatet af en innovationsproces er, ser man bl.a. på innovationens nyhedsværdi. Er det nyt for organisationen, for branchen/sektoren, nationalt eller internationalt, men også hvorvidt der arbejdes videre på en eksisterende løsning/teknologi eller om den ikke er set før. Når det er interessant at se på nyhedsværdien, så skyldes det, at den kan være afgørende for, hvor sandsynligt det er at innovationen spredes og dermed får effekt på de tre bundlinjer uden for selve innovationsprojektet. Med øget nyhedsværdi hører således også øget sandsynlighed for skalering af den fundne løsning, hvorved den kan få effekt og føre til vækst for de private virksomheder. De løsninger der kom ud af de projekter, der blev gennemført i den tidlige fase af BIV var vurderet på denne skala præget af relativ lav nyhedsværdi, mens løsningerne i projekterne inden for iværksætterprogrammet Incubator har højere nyhedsværdi, som illustreret i figur 5. Figur 5 Dette resultat skal ikke forstås sådan, at man er gået i gang med projekter uden perspektiver og muligheder. Men disse har ikke alle kunnet udfoldes inden for projektets rammer. om organisering af arbejdet og ændring af arbejdsgange og vaner og kun i begrænset omfang om nye teknologier. I et enkelt af projekterne vurderer en af deltagerne ligefrem, at løsningen bar meget præg af, at man gerne ville støtte og bruge noget lokalt udviklet. At der blev arbejdet med problemstillinger, der fordrede organisatorisk og procesinnovation, betød også, at det ikke blev vurderet som relevant at inddrage virksomheder i den tidlige fase af projekterne. Virksomhederne kom derfor sent ind i processen og har navnlig bidraget med modifikationer af eksisterende løsninger eller anvendelse af eksisterende løsninger på områder, hvor de ikke tidligere blev anvendt. Det innovative er at man får sat noget i gang på dette område Det er generelt sværere for deltagerne at vurdere nyhedsværdien af organisatorisk innovation og procesinnovation. En ændring af organiseringen af arbejdet eller arbejdsgangene på en given afdeling kan jo være radikal for netop den pågældende afdeling, uagtet at den samme organisering eller de samme arbejdsgange allerede benyttes på andre sygehuse. Man er derfor også nødt til at se de aktuelle projekter, som led i en længerevarende udvikling. Det skyldes efter vores vurdering, at projektlederne har måttet foretage en vurdering af, hvad der kunne være et realistisk mål for projektet givet den innovationsparathed, der har eksisteret i helholdsvis projektgruppen og i den moderorganisation, hvor projektets løsninger efterfølgende skulle implementeres. Organisatorisk innovation og procesinnovation kan meget vel bidrage til at øge innovationsparatheden i de moderorganisationer, der har huset innovationsprocesserne, og dermed er blevet klar til at tage nye skridt i retning af at finde nye løsninger på de udfordringer, de arbejder med. Men projektledelsen har måttet fastlægge nogle mål, der var realistisk med den innovationsparathed og de ressourcer, der udgjorde projektets rammer. Dermed er der blevet skruet ned for nyhedsværdien til fordel for realismen i projektmålene. Dette resultat hænger sammen med det forhold, at de problemer, som de tidlige projekter primært har arbejdet med (f.eks. medicinske patienters ernæring, genoptræning og medicinhåndtering) som gennemgået i sidste afsnit var karakteriseret ved at være komplekse problemstillinger, hvor løsningen i meget høj grad handler BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 13

14 Figur 6 Med Incubator er projekternes nyhedsværdi helt klart steget. Her har perspektivet i højere grad været at tænke i kommercialisering af idéer, der gror frem i sundhedsvæsenet. Her kan projekterne gøre sig mere fri af hensyn til implementering og alene se på mulighederne for kommercialisering fx ved etableringen af spin-off virksomheder. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 14

15 Inddragelsen af virksomheder er svær Da BIV blev formuleret, var der store forventninger til virksomhedernes udbytte: Et centralt omdrejningspunkt i projektet vil være udvikling af projektbørser på alle regionens sygehuse, hvor brugernes erfaringer, gode ideer og opfindelser systematisk indsamles, og hvor der arbejdes med erkendte og ikke-erkendte behov i forskellige situationer. De identificerede behov rummer central viden for virksomheder ift. at udvikle og producere stærke produkter, hvorfor der i alle faser af projektet arbejdes systematisk med at identificere og inddrage virksomheder i udviklingsarbejdet. Åbenhed omkring behov m.v. bliver således startskuddet for egentligt udviklingssamarbejde med deltagelse af virksomheder og udviklingseksperter fra social- eller sundhedsområdet. Da BIV blev udviklet som projekt i 2009 var der kun sparsomme erfaringer med inddragelse af virksomheder i OPI samarbejder. I perioden mens BIV er blevet gennemført er der gennemført en række andre OPIprojekter med og uden fokus på brugerdreven innovation. Det er en erfaring på tværs af disse erfaringer, at det er vanskeligt at få inddraget private virksomheder i det omfang man gerne vil. Hvordan er det så gået i BIV? Evalueringen har vist, at virksomhederne overvejende er blevet fastholdt i en leverandørrolle, når den ønskede løsning var fundet. BDI processen er blevet gennemført med fokus på problemafklaring, identificering af mulige løsningsrum og fastlæggelse af de løsninger der skal arbejdes videre med, før virksomhederne er blevet koblet på, illustreret herunder i figur 7. at indgå i projekterne? Virksomhederne har derimod opnået nyttig viden om sektoren, fået etableret et netværk og fået nogle strategiske input. For en del virksomheder er denne type input i sig selv af stor værdi. Dialog er det der skaber værdi og er interessant for os Privat virksomhed. Etableringen af Incubator understreger, at der kan være flere veje til vækst gennem sundhedsinnovation. Den der umiddelbart var i tankerne, da projektet blev formuleret, handler om at få udviklet nye produkter, som virksomheder bagefter kan producere og sælge i større skala, hvilket kan skabe vækst. Fokus er her på, at det offentlige har nogle udfordringer, som private virksomheder kan hjælpe med at løse. Denne type effekt er som gennemgået ikke opstået i BIV. Men med Incubator er fokus skiftet til at tænke i, om der internt i sundhedssystemet findes nogle idéer og mulige løsninger, der kan danne grundlag for nye virksomhed, så væksten opstår som resultat af spin-offs snarere end i eksisterende virksomheder. Det ser ud til at være en spændende og perspektivrig tilgang til skabelse af vækst gennem sundhedsinnovation, og helt konkret ser Incubator ud til at kunne føre til etableringen af to nye iværksættervirksomheder (Certificering og Neowarm). Men vejen til vækst gennem spin-off er også lang og kan kræve tilførsel af helt andre kompetencer end de, som idémagerne umiddelbart besidder. Figur 7 Vi er jo bare sygeplejesker, så vi kan ikke selv overskue at skulle starte firma, især da vi opdagede, at hvis vi skulle noget, skulle vi ud over Danmark. Vi har jo slet ikke nogen distributionskanaler. Og vi vil også bare gerne blive ved med at være sygeplejesker. I forhold til deres produkt-portefølje og udviklingen af nye markeder, omsætning mv. vurderes projekterne derfor også at have haft begrænset effekt for virksomhederne. Men spørgsmålet er også, om det var økonomisk effekt på bundlinjen som virksomhederne havde forventet ved Som allerede påpeget flere gange har mange af projekterne handlet om ny organisering og ændrede arbejdsgange og vaner. Denne ændring slår også igennem i forhold til inddragelse af virksomheder på to måder. BIV Evaluering BIV set i bakspejlet 15

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Evaluering af DEFU-STEPP-projektet et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Ud fra delprojektet Værdiskabelse i OPI-processen Udarbejdet af OPI-forskergruppen: Majbritt Rostgaard Evald, Ann

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor InnovationDanmark Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor 1 Styrket innovation i samfundet gennem en mere innovativ offentlig sektor [Forord] 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. 2.1.

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere