Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur"

Transkript

1 Brøndby den 9. oktober 2012 Journal nr FS Referat af bestyrelsesmøde nr Tirsdag d. 2. oktober 2012, kl på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 789, 8471 Sabro Deltagere: Per Bertelsen (PB), Per Sørensen (PS), Jørgen Rolander (JR), Poul Wrang (PW), Jan Kampmann (JK), Michael Sahl Hansen (MSH), Anker Nielsen (ANI), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal (TF),Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jens Christensen (JC), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Henrik Jacobsen (HMJ), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS) Lars Paaske (LP), Claus Hansen (CH) og Benny Brandt (BB) deltog i punkt 1 Der var afbud fra Kurt Iversen, der blev remplaceret af Jan Kampmann Dagsorden (åben del) Sager til drøftelse Punkt 1 Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur Sager til beslutning LP, CH og BB redegjorde nærmere for det fremsendte oplæg. Der var en drøftelse af primært forskel på en kvalifikationsturnering og en niveauprøvning. Derudover blev hele projektet drøftet grundigt. Enighed om at distriktsforbund og HRØ kan være klar til en endelig beslutning på det kommende bestyrelsesmøde. Punkt 2 Godkendelse af referater a. Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 25. august 2012 Godkendt. Punkt 3 Billetregulativ EM 2014 Indstillingen blev drøftet og nedenstående vedtaget: Følgende kan få 2 fribilletter pr. person, hvoraf den ene er personlig:

2 Indehavere af DIF, Team Danmark, IHF og EHF s legitimationskort DHF s bestyrelsesmedlemmer DHF s guldnåleindehavere Udvalgsformænd kan få 1 personlig fribillet til kampe med deltagelse af Danmark i indledende runde. Denne personkreds kan ikke få fribilletter til kampe med deltagelse af Danmark i mellem- og finalerunden. Samtlige kortindehavere kan få 1 personlig fribillet til kampe i indledende runde og mellemrunden, hvor Danmark ikke deltager. Punkt 4 Reklamereglement for øvrige rækker Indstillingen blev vedtaget. Punkt 5 Ansøgning fra Danske Idrætsveteraner Der var enighed om at MOC fremsender et afslag. Punkt 6 Indstilling om udvalgsformændenes deltagelse i bestyrelsesmøde og turen i januar 2013 Enighed om at udvalgsformænd(hans Jørgen Lythje, Lars Paaske, Benny Brandt, Jan Ribe Larsen, Ole F. Petersen, Christian Hjermind og Dorthe Jonasson) deltager i såvel tur som mødet, idet det var oplægget til den nye struktur, at udvalgsformænd skal deltage i en årlig tur. Der vil være mulighed for at invitere ledsager med mod egenbetaling af prisen herfor. Punkt 7 Indstilling om bemyndigelse til administrativ afvisning af ansøgninger, der ikke lever op til formalia Indstillingen blev vedtaget. Punkt 8 Indstilling om udpegning af ad-hoc medlem til AU Indstilling om udpegning af Dorte H. Jonasson blev vedtaget.

3 Sager til drøftelse Punkt 9 Økonomi ANI redegjorde kort for det fremsendte bilag om forretningsgange. Det blev drøftet, hvorvidt alle punkter på ØU s referat skulle være på den lukkede del grundet følsomme oplysninger. Der var enighed om at ØU gendrøfter spørgsmålet. Der arbejdes med budgetforslag Budgettet skal behandles i bestyrelsen på mødet i november måned med henblik på vedtagelse. Punkt 10 Finansiel Stabilitet Sager til efterretning FS redegjorde for den reviderede model, der nu indeholder det efterspurgte vedr. likviditet. Den nu foreliggende model er ikke længere en light-model. CGL foreslog, at der findes en lille model med et loft. Når loftet overstiges, går man i den store model. JC fandt at der mangler en del arbejde før man kan sælge den foreliggende model. At man skal rundt til hver enkelt klub og sælge den. Drøftes på det kommende møde i Prof. Udvalget. Punkt 11 Skriftlige meddelelser fra a. Formand PB uddybede kort det kommende møde med IHF. Mødet omhandler primært herreklubberne. PB vil derfor kæmpe for at dameklubberne også tilgodeses i forhold til forsikringer m.v. TF efterlyste i den sammenhæng en strategi for dansk damehåndbold. MOC fandt at dette bør være et tema på et kommende bestyrelsesmøde, hvor relevante udvalg gav input hertil.

4 b. Næstformand (elite) CGL oplyste, at han deltager i et møde i Kulturministeriet om matchfixing førstkommende torsdag. Endvidere deltager han i et DIF-arbejde om samme emne. Enighed om at man efter dette møde taler sammen, DF- H, HSF og DHF. CGL er tovholder på denne sag. JC tilføjede at Bjarne Munk Jensen har deltaget i møde med klubberne, hvor han fint havde et oplæg om dommerne. CGL havde lavet et notat om rettigheder indeholdende oplæg beslutning om: Deltagerkreds på bestyrelsestur Deltagerkreds på bestyrelsesarrangement VIP-kategori for legitimationskort samt Tøjpakke til bestyrelse, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer Oplægget blev vedtaget. Henset til at der ikke er midler på tøjbudgettet i indeværende budgetår, afventer yderligere anskaffelser dog det kommende budgetår Dog skal der findes noget PUMA tøj til de nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer. FS foranlediger dette. Der var enighed om at tøj til de enkelte udvalg, skal finansieres af udvalget eget budget. MOC foreslog, at der bør bevilges et jakkesæt til bestyrelsen og en skjorte en gang imellem, idet de fleste har en del repræsentative pligter, hvor denne dresscode er mest hensigtsmæssig. Enighed om at FS udarbejder et revideret udkast til det gennerelle billetregulativ. c. Næstformand (bredde) Ingen bemærkninger til det fremsendte. d. Generalsekretær MOC uddybede kort sine meddelelser. Der er enighed med DF-H om at såvel DHF som DF-H hver især lægger nogle midler i en pulje til at promovere

5 månedens kamp. Der er nye regler for medlemsregistrering i DIF. Scan Iberico turneringen er nu nedlagt og erstattet af en turnering i Skandinavien. Der afholdes pressemøde torsdag med landsholdene om samarbejdet med Julemærkefonden samt om Golden League. Håndboldens Hall of Fame er nu stiftet for tidligere spillere med mere end 100 landskampe Fejring af landsholdsspillere /-ledere sker efter Eliteudvalgets nærmere indstilling og udførelse. Fejring foran publikum sker alene af de i offentligheden kendte personer. e. Direktør HMJ orienterede kort om ændringer i administrationen. BD fandt at ændringen på WEB-området var meget problematisk, såvel fagligt som tidsmæssigt i relation til øvrige IT-opgaver. JR tilsluttede sig denne problemstilling. Såvel BD som JR ønskede mere politisk indflydelse på dette spørgsmål. JR fandt endvidere at dette spørgsmål burde forelægges IT-styregruppen. PB bemærkede, at ansættelser af personale henhører under direktionen og at dette ikke er et politisk anliggende. f. Administration FS orienterede om at EHF har åbnet en sag mod AGK som en følge af AGK s trækning fra CL. g. Økonomichef ANI uddybede sine fremsendte meddelelser. Punkt 12 Referater Alle godkendt uden bemærkninger. Punkt 13 Evt. Intet.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere