Litteratur. Forsikring & Pension September til taksatorvejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur. Forsikring & Pension September 2010. til taksatorvejledningen"

Transkript

1 Forsikring & Pension September 2010 Litteratur til taksatorvejledningen Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Litteratur opslagsværk, august 2010 Litteratur Dette opslagsværk omhandler den litteratur, som bygningstaksatoren erfaringsmæssigt får behov for at anvende. For eksempel er det nyttigt at vide, hvilke bygningsforskrifter, normer, love m.v. der var gældende, hvis han står over for genopførelse af et nedbrændt hus, der var opført i Litteraturen er opdelt i emnegrupperne: 1. bygningsreglementer, 2. småhuse, 3. indeklima, varmeisolering, fugt, fugtisolering, ventilation m.v., 4. badeværelser, vådrum, 5. afløbs- og vandinstallationer, anlæg og andre installationer, 6. lyd, akustik, 7. vinduer, 8. anlægsarbejder, 9. materialer, 10. tage, 11. konstruktioner, belastninger, 12. brand, 13. landbrug, 14. blandet. Sådan læser du i skemaet: Find husets opførelsesår (f.eks. 1973). Den gældende litteratur på opførelsestidspunktet er markeret i grå felter i 14 tabeller. I felterne er angivet årstal, der læses som følger: 72- angiver årstallet for udgivelse af litteraturen og læses gældende fra angiver årstallet for udgivelse af litteraturen og læses udgivet 1972, 1. udgave. -79 angiver hvor længe litteraturen var gældende og læses gældende frem til tillæg angiver at der i 1997 er udkommet et tillæg til den eksisterende litteratur. 99 bek angiver at der i 1999 er udkommet en bekendtgørelse, der erstatter en forskrift. Forkortelser: BR Bygningsreglement - udgives af Erhvervs- og Boligstyrelsen BRS Driftmæssig forskrift - udgives af Beredskabsstyrelsen (før: Statens Brandinspektion) BTI Brandteknisk Information - udgives af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut hedder nu SBI, Statens Byggeforsknings Institut BTV Brandteknisk vejledning - udgives af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBK Dansk Brandværns Komite - udgives nu af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DS Norm udgivet af Dansk Standard F Forskrift udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut F&P Vejledninger og forskrifter udarbejdet af Forsikring & Pension SBI Statens Byggeforskningsinstitut. I opslag er angivet SBI-anvisninger dvs. forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering, udførelse, drift og vedligeholdelse af bygninger og bebyggelser. Skafor Forskrifter udgivet af Dansk Forening for Skadeforsikring, udgives nu af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Tarif Forskrifter udgivet af Dansk Tarif Forening, nu Forsikring & Pension. TOR Pjecer udgivet af Tagpapbranchens Oplysningsråd TI Vejledninger udgivet af Teknologisk Institut TRÆ Pjecer udgivet af Træbranchens Oplysningsråd. 1

3 Tabel 1 Bygningsreglementer BR10 Bygningsreglement BR 08 Bygningsreglement SBI 216 Anvisning om Bygningsreglementet 08- BR-S 98 Bygningsreglement for småhuse inkl. tillæg BR 95 Bygningsreglement 1995 inkl. tillæg BR-S 85 Bygningsreglement for småhuse BR 82 Bygningsreglement BR 77 Bygningsreglement BR 72 Bygningsreglement LOV Den reviderede landsbyggelov BR BR BR Bygningsreglement for købstæderne og landet 1966 Bygningsreglement for købstæderne og landet 1961 Bygningsreglement for de i henhold til lovene nr af 3.april 1900 i København Tabel 2 Småhuse SBI 189 Småhuse (isolering, fugt, brand, ventilation, styrke) SBI 186 Småhuses stabilitet SBI 181 Fundering af mindre bygninger 94- SBI 160 SBI 127 SBI 147 SBI 160 Renovering af skjulte rørinstallationer i enfamiliehuse Fundering af enfamiliehuse og mindre bygninger Konstruktioner i småhuse (styrke, fugt, isolering, brand) Renovering af skjulte rørinstallationer i enfamiliehuse SBI 150 Eget hus, men hvilket? 85- SBI 110 Konstruktioner i beboelses- bygninger med indtil 2 etager TRÆ 21 Feriehuset af træ TRÆ 18 Træbjælkelag i enfamiliehuse TRÆ 17 Træbjælkelag i sommerhuse 65- TRÆ 16 Træ og trivsel, enfamiliehuse 64- TRÆ 10 Før De bygger træsommerhus 61- TRÆ 7 Træ i sommerhuse Tabel 3 Indeklima, varmeisolering, fugt, fugtisolering, ventilation mv. SBI 221 Efterisolering af etageboliger 09- SBI 214 Klimaskærmens lufttæthed 07- SBI 213 Bygningers energibehov 08-2

4 Tabel 3 Indeklima, varmeisolering, fugt, fugtisolering, ventilation mv. 207 SBI Res 012 Res 009 Dok 058 Dok 034 Dok 033 Dok 009 SBI 197 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp i bygninger Bygningskonstruktioners risiko for fugtskader Fugt, ventilation, skimmelsvamp og husstøvmider Måling på alternative isoleringsmaterialer Samlingsdetaljers indflydelse på fugtniveauet i træfacader Halmhuse 04- Paprisolering 01- Fugtundersøgelser i grundmurede bygninger SBI 196 Indeklimahåndbogen 00- SBI 182 Indeklimahåndbogen SBI 190 SBI 188 Bygningsudformning og varmebehov Ventilationsanlæg med lavt elforbrug SBI 184 Bygningers energibehov 95- SBI 179 Indeklima i boligen 93- SBI 152 Indeklima i boligen SBI 178 Bygningers fugtisolering 93- SBI 139 Bygningers fugtisolering SBI 162 SBI 131 Energiundersøgelse af varme- og ventilationsanlæg Forebyggelse af svampe- angreb i ældre etageejendomme SBI 130 Måling af termisk indeklima 83- SBI 111 Bygningers varmeisolering SBI 106 Ventilation i industrien 83- SBI 105 Afcheckning af ventilationsautomatik SBI 100 Isoler nu SBI 97 Fejlfinding ved ventilationsanlæg SBI 79 Støj fra installationer 70- SBI 76 Undgå fugtskader 69- SBI 74 Ventilation af boliger 70- SBI 19 Isoler SBI 7 Fugt og isolering DS447 DS norm for ventilationsanlæg

5 Tabel 4 Badeværelser, vådrum 200 Vådrum 01- SBI 180 Badeværelser SBI 169 SBI 116 SBI 109 Gulve og vægge i vådrum - i nye boliger og ved renovering Brusekabiner. Nye installationer i gamle boliger Bygningers vådrum : Gulve på træbjælkelag og beklædninger på skeletvægge SBI 89 PVC-gulve i baderum 71- TRÆ 23 Træ og bad Tabel 5 Afløbs- og vandinstallationer, anlæg og andre installationer m.v. DS475 Norm for ledningsanlæg i jord 94- Ophævet DS469 DIF norm for varmeanlæg med vand 91- som bærende medium DS468 DIF norm automatiske reguleringssystemer 90- til VVS-tekniske anlæg DS463 DIF norm for behandling af vand til 88- laboratorier DS462 DIF norm for registrering af ledninger 88- DS460 Norm for svagstrømsinstallationer 88- DS458 DIF norm for trykbærende anlæg DS455 DIF norm for tæthed af afløbssystemer i 85- jord DS452 DIF norm for termisk isolering af tekniske 84- installationer DS448 DIF norm for fordelingsledning til fjernvarme DS444 DIF norm for gasledninger af PVC/CPE 79 i jord DS443 DIF norm for gasledninger af PEH og PEM i jord DS442 DIF norm for almene vandforsyningsanlæg DS441 DIF norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg DS440 DIF norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning DS439 DS norm for vandinstallationer ret.blad - DS437 DIF norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord DS432 DS norm for afløbsinstallationer ret.blad - DS430 DIF norm for afløbsledninger af pel, peh og stift pvc i jord DS421 DIF norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton DS417 DIF norm for svejste lagertanke af stål til brandfarlige væsker

6 Tabel 5 Afløbs- og vandinstallationer, anlæg og andre installationer m.v. SBI 227 Korrosion i VVS-installationer 09- SBI 185 Afløbsinstallationer 97- SBI 96 Afløbsinstallationer tillæg 91- SBI 175 Varmeanlæg med vand som medium 00- SBI 174 Trinvis modernisering af el-installationer 92- SBI 161 SBI 160 Afprøvning af programmerbar varme- og ventilationsautomatik Renovering af skjulte rørinstallationer i enfamiliehuse SBI 145 Naturgasinstallationer, små anlæg 85- SBI 134 SBI 133 SBI 129 Måling af isolationsmodstand i elinstallationer Afcheckning af kedelanlæg til fyringsgasolie Korrosionsforebyggelse i VVSinstallationer SBI 124 Afcheckning af varmeautomatik 80- SBI Nye installationer i gamle boliger. Opvaskemaskine + tørretumbler. SBI 165 Vandinstallationer 90- SBI 118 Vandinstallationer SBI 126 Automatik til større varmeanlæg 82- SBI 117 SBI 116 Nye installationer i gamle boliger. Vandvarmere Nye installationer i gamle boliger. Brusekabiner SBI 113 Fejlfinding ved varmeanlæg 77- SBI 95 Korrosionsforebyggelse i boligbyggeriets VVS-installationer SBI 62 Sikring af varmeanlæg 65- SBI 61 Fjernvarmeledninger 63- SBI 51 Små oliefyr F&P TI Aldrig mere! Undgå vandskader fra skjulte rør Tv-inspektion af afløbsledninger Standarddefinitioner og fotomanual TI Er der plads nok? VVS- installationer 99- Tabel 6 Lyd, akustik SBI 217 SBI 173 SBI 172 Udførelse af bygningsakustiske målinger Bygningers lydisolering: ældre bygninger Bygningers lydisolering: nyere bygninger SBI 167 Lydisolation i praksis SBI 166 Bygningsakustik SBI 137 Rumakustik 84- SBI 112 Bygningers lydisolation 79- SBI 90 Lydisolation i montagebyggeri

7 Tabel 6 Lyd, akustik SBI Lyd og vægge 71- SBI 78,81 Lyd og gulve 70- Tabel 7 Vinduer SBI 192 Glas i byggeriet; glas og ruder 99- SBI 163 Nye dannebrogsvinduer af træ med to lag glas SBI 154 Vinduer med tre lag glas 86- SBI 142 Ældre vinduer - forbedring eller udskiftning? SBI 42 Vinduer. Forbedring og vedligeholdelse 58- SBI 30 Beslaglister til normalvinduer af træ 56- SBI 22 Normalvinduer af træ Tabel 8 Anlægsarbejder DBK Frostsikring DS415 DS norm for fundering DS436 Norm for dræning af bygværker m.v Tabel 9 Materialer TRÆ 53 Træ i vådrum TRÆ 46 Træbeskyttelse 01- TRÆ 45 Trætørring, praktisk vejledning 00- TRÆ 44 Maling af træ, udvendig træbeskyttelse 00- TRÆ 42 TræBasisBeskrivelse (TræBB) 99- TRÆ 40 Skadet træværk, reparation og vedligeholdelse TRÆ 37 Spånplader i byggeriet 94- TRÆ 36 Træfiberplader 93- TRÆ træarter 93- TRÆ 34 Valg af træ 91- TRÆ 33 Skadedyr i træ 90- TRÆ 32 Krydsfiner TRÆ 30 Limtræ TRÆ 29 Træbeskyttelse TRÆ 27 Krydsfiner i byggeriet TRÆ 26 Spånplader i byggeriet TRÆ 24 Træfiberplader TRÆ 22 Træforbindelser 70- TRÆ 13 Træ holder længe TRÆ træarter TRÆ 11 Træ, maling, bejdse og lak 62- TRÆ 6 Træ, maling og lak TRÆ 4 Træbeskyttelse DS401 DIF norm for sand-, grus- og stenmaterialer DS406 DIF norm for lette tilslagsmaterialer 82- DS424 DIF norm for murcement

8 Tabel 9 Materialer DS427 DIF norm for portlandcement - og flyveaske SBI 229 Byggematerialer med asbest SBI 228 Asbest i bygninger SBI 211 Korroderede træbindere i murværk 05- SBI 210 Trækonstruktioner beregninger 05- SBI 194 Trækonstruktioner forbindelser 05- SBI 183 Materialefysik for bygningsingeniører 95- SBI 177 Facadefuger 93- SBI 108 Facadefuger SBI 153 Asbestholdige materialer i bygninger 86- SBI 125 Vinterstøbning af beton 82- SBI 101 Trådbindere til forankring af skalmure 75- SBI 64 Mørtel, muring, pudsning. Teknologisk håndbog SBI 54 Letbeton SBI 35 Teglprodukter 56- SBI 33 Luftindblandet beton SBI SBI Beton 8, valg af miljøklasse for betonkonstruktioner Beton 7, dokumentation og undersøgelse af beton i bygværker SBI Beton 6, betonkrav og praksis SBI Beton 5, betonaltaners konstruktive udformning SBI Beton 4, 13 betonsygdomme 85- SBI Beton 3, eftersyn af beton Tabel 10 Tage TOR 27 Renovering af skråtage 05- TOR 26 Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag TOR 25 Tagpap og arkitektur 98- TOR 24 Specifikationer TOR 23 Udførelse TOR 22, 5 TOR 22 TOR 22 Projektering af tage med tagpap og tagfolie afsnit 5 Varmeisolering Projektering af tage med tagpap og tagfolie afsnit 3 fatsgørelse af tagdækning og tagisolering Projektering af tage med tagpap og tagfolie TOR 21 Eternittage 95- TOR 20 TOR 19 Tagpaptage, vedligeholdelse, reparation og renovering Dimensionering af fastgørelser for tagdækning TOR 18 Retningslinier, specifikationer, detaljer

9 Tabel 10 Tage TOR 17 TOR 16 TOR 15 Tagdækning, retningslinier, specifikationer Tagdækning, renovering og vedligeholdelse Tagdækning, retningslinier, specifikationer TOR 14 Tagdækning med bitumenprodukter TOR 12 Tagdækning, retningslinier, specifikationer, detaljer TOR 11 Merisolering af flade tage TOR 10 Specifikationer, nye tage, renovering af tage m.v TOR 6 Polystyren til tagpaptage 06- TOR 4 TOR 3 Rejste tage : Renovering af rejste tage med tagsten eller tagplader Undertag : Fast undertag af tagpap på brædder eller plademateriale TRÆ 59 Træspær 1 spær med hulplader 09- TRÆ 54 Undertage 07- TRÆ 52 Træspærfag TRÆ 51 Taglægter TRÆ 31 Træspær TRÆ 28 Træspærfag TI 201 SBI 293 Eternittage, overfladebehandling og inddækning (R82-89) Blyfri tagindækninger 03- Undersøgelser af uventilerede undertage, rapport Tabel 11 Konstruktioner, belastninger DS482 DS465 DS456 DS451 DS norm for udførelse af betonkonstruktioner DS norm for konstruktioner af præfab.celleplastbaserede bygninger DS norm for konstruktioner af glasfiberarmeret umættet polyester DS norm for kompositkonstruktioner (beton-stål) DS446 DS norm for tyndpladekonstruktioner tillæg

10 Tabel 11 Konstruktioner, belastninger DS445 DS norm for gel- og topcoat på konstruktioner af glasfiberarmeret polyester DS438 DS norm for blokmurværk DS422 DS420 DS norm for bærende plader af træuldbeton DS norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer DS419 DS norm for aluminiumskonstruktioner DS416 Hulstensdæk tillæg 04 ret.blad - DS414 DS norm for murværks- konstruktioner tillæg DS413 DS norm for trækonstruktioner Ophævet DS412 DS norm for stålkonstruktioner Ophævet DS411 DS norm for betonkonstruktioner Ophævet DS410 DS norm for last på konstruktioner Ophævet DS409 DS norm sikkerhedsbestemmelse for konstruktioner Vindlast på spær under opførelse 03- Dok 036 SBI 226 Tagboliger - byggeteknik 09- SBI 223 Dokumentation af bærende konstruktioner 09- SBI 192 Glas i byggeriet 99- SBI 187 Simple stålrammebygninger SBI 138 Simple stålrammebygninger SBI 193 Trækonstruktioner, beregning SBI 135 Trækonstruktioner, beregning SBI 194 Trækonstruktioner, forbindelser SBI 140 Trækonstruktioner, forbindelser SBI 177 Facadefuger 93- SBI 176 Last på planlagre fra friktionsmateriale 91- og ensilage SBI 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner 91- SBI 170 Målemetoder til bygningsundersøgelser 90- SBI 164 Modulprojektering i praksis SBI 158 Vindlast på bærende konstruktioner SBI 157 Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure SBI 101 Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure SBI 156 Skalmure ved udvendig efterisolering 88- SBI 155 Udvikling af fleksibelt byggeri 87- SBI 141 Armerede betondæk 85- SBI 138 Simple stålrammebygninger 84- SBI 128 Vindmiljø omkring bygninger 81- SBI 110 Konstruktioner i beboelsesbygninger med indtil 2 etager SBI 115 Skivebygningers stabilitet SBI 104 Korrosionsforebyggelse i boligbyggeriets 76- konstruktioner SBI 99 Samlinger 75-9

11 Tabel 11 Konstruktioner, belastninger SBI 92 Dimensionering af træbjælkelag til boligbyggeri SBI 82 Skivebygninger SBI 80 Før De vælger typehus 70- SBI 77 Ydervæggen som klimaskærm 72- SBI 72 Terrændæk 69- SBI 71 Modulprojektering 69- SBI 60 Skorstene 63- SBI 43 Normalrum- og spændvidder for etageboligbyggeri 58- SBI 41 Jernbetondæk i boligbyggeri 58- SBI 40 Gulve direkte på jord 58- SBI 28 Bygningsfundering 55- SBI 12 Valg af dæk til etagehusbyggeri 52- TRÆ 56 Træskelethuse 08- TRÆ 55 Træfacader 08- TRÆ 54 Undertage 07- TRÆ 52 Træspær 2 09 TRÆ 51 Taglægter TRÆ 47 Trægulve 2, valg og vedligeholdelse TRÆ 41 Trægulve 1, lægning og reparation TRÆ 41 Lægning af trægulve TRÆ 31 Træspær TRÆ 28 Træspærfag TRÆ 25 Træskelethuse 75- TRÆ 19 Trægulve TRÆ 15 Hanebåndsspær TRÆ 5 Træskeletvægge TRÆ2&3 Trægitterspærfag Tabel 12 Brand Lov Brandloven Lov Håndbog i brandlovgivning DS473 DIF norm forholdsregler mod brande og eksplorationer i laboratorier DS431 DIF norm for sprinkleranlæg i bygninger 73- DS428 DIF norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg SBI 159 Brandsikring af ventilationsanlæg 88- DBK Tagdækningsarbejde og brand BTV 37 Glas og brand - Brandbeskyttende glas i bygningsdele BTV 36 Undertage sikring mod brandspredning 07 1 BTV 35 Brandvægge og brandsektionsvægge BTV 34 Sikkerhedsbelysning 02- BTV 33 Træbygninger 99- BTV 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler BTV 31 Brandtætninger

12 Tabel 12 Brand BTV 30 Brandtekniske eksempler BTV 27 Brandventilation BTV 26 Branddøre og brandporte 90- BTV 25 Eftersyn af halonslukkere DBI 24 DBI retningslinje, Varslingsanlæg 07- BTV 24 BTV 22 BTV 20 BTV 19 Varslingsanlæg for hoteller, skoler, butikker Halmfyringsanlæg, opstilling, indretning samt drift og vedligehold Udførelse, opstilling og drift af varmolieanlæg Klassifikation af brand- og eksplosionsfarlige områder BTV 18 Pulverslukkere 96- BTV 15 Vandfyldte slangevindere BTV 14 Røgeanlæg 77- BTV 13 Oliefyringsanlæg, installation og placering BTV 11 Kulsyreslukkere BTV 10 Varmt arbejde del, del 2, del BTV 10 BTV 8 Varmt arbejde (tagdækning, metalbearbejdning) 10, 10A, 10B Tørringsanlæg for korn, frø, grøntafgrøder BTV 6 Håndsprøjtebatterier BTV 3 Elektriske installationer DBI DBI retningslinje, Automatiske brandsikringsanlæg F 231 Tarif Skafor DBI 232 F 232 F 233 F DBI Forskrift, Automatiske brandsikringsanlæg DBI Forskrift, Automatiske branddørlukningsanlæg Forskrifter for automatiske brandalarmeringsanlæg Forskrifter for automatiske brandalarmanlæg DBI retningslinje, Automatiske brandalarmanlæg DBI Forskrift, Automatiske brandalarmanlæg DBI Forskrift, Automatiske gasalarmeringsanlæg Skafor Forskrifter for automatiske sprinkleranlæg DBI 251/4001 DBI retningslinje, Sprinkleranlæg 09- F 251 DBI Forskrift, Automatiske sprinkleranlæg F 253 DBI Forskrift, Automatiske rumslukningsanlæg BTI 32 Glas og brand 99- BTI 30 Sprinkleranlæg BTI 29 Brandsikring af stråtage

13 Tabel 12 Brand BTI 26 Elektrisk optøning af vandinstallationer BTI 19 Håndslukningsmateriel 80- BTI 4 Korrosionsskader 78- BRS Driftmæssige forskrifter, hoteller tillæg 99 bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, daginstitutioner tillæg 99 bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, butikker bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, forsamlingslokaler bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, skoler bek 08 bek BRS Teknisk forskrift for træbearbejdning, plast m.m tillæg DBK Tagdækningsarbejde og brand TRÆ 39 Træ og brandkrav 95- TRÆ 38 Træ og brand 95- F&P Bekæmpelse af følgeskader efter brand F&P Forskrifter for brandslukningsudstyr F&P F&P F&P Fredede ejendomme brandsikring under bygningsarbejder Samarbejde på indsatssteder - sporbevaring Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder F&P Rapport over skortstensbrande tillæg 00 tillæg Tabel 13 Landbrug Lov BTV 8 Love og bestemmelser for landbrugsbyggeri Tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder BTI 1 Halmludning og brandrisiko 79- BTI 2 Selvantændelse i landbrugsafgrøder 80- SBI 121 Nødstrømsanlæg for landbruget 79- SBI 103 SBI 68 Ekstra beskyttelse af el-installationer og brugsgenstande i landbruget Varmeveksler funktion og varmeforbrug i gartnerier SBI 65 Vandinstallationer i kostalde 85- SBI 63 Styret naturlig ventilation 85- SBI 56 Kloakering i landbruget 84- TRÆ 9 Træspærfag, lader 61- TRÆ 8 Træspærfag, stalde 60- F&P Halmstakke 98- F&P Alarmanlæg for landbrugsbedrifter F&P Opvarmningsanlæg i fjerkræhuse 97- F&P Principper for skadesopgørelse. Bygningsforsikring - landbrug

14 Tabel 14 Blandet F&P Skadestatistik F&P Når skaden er sket F&P Bygningsvurdering F&P Levetidstabeller F&P Opgørelse over bygningsskader F&P Vejledning for bygningstaksatorer

15 14

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 7.marts 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Ny viden om CE-mærkning og se som de første den nye kampagne: Luk hullet. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program (14:00) Velkomst Velkomst

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

Rekvisit og linkliste Efterår 2015

Rekvisit og linkliste Efterår 2015 Rekvisit og linkliste Efterår 2015 for uddannelsen til bygningskonstruktør og byggetekniker AK Nedenfor finder du vores rekvisit- og linkliste. Listen giver et overblik over relevante links samt computer

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Første halvår 2011 CC3 CC3+ Asbest - Brugsvandsanlæg - Bygningsreglement 2010 - Efterisolering - Energibehov - Fugt - Fundering - Korrosion ;0, 002 480 300 )

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hemmegårdsvej 2 Postnr./by: 5863 Ferritslev Fyn BBR-nr.: 430-023832 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev

Under halvdelen af de adspurgte læser Forsk. (Basis: 253 respondenter. Gennemførelsesgrad netto 79,2 pct.). Alt for få læser dette nyhedsbrev Forsk20 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut April 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 3. november 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Nyt om Passiv Brandsikring. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 3. november 2011 Velkomst og nyt fra Fagudvalget Passiv Brandsikrings

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kringsager 22 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-196995 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere