Litteratur. Forsikring & Pension September til taksatorvejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur. Forsikring & Pension September 2010. til taksatorvejledningen"

Transkript

1 Forsikring & Pension September 2010 Litteratur til taksatorvejledningen Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Litteratur opslagsværk, august 2010 Litteratur Dette opslagsværk omhandler den litteratur, som bygningstaksatoren erfaringsmæssigt får behov for at anvende. For eksempel er det nyttigt at vide, hvilke bygningsforskrifter, normer, love m.v. der var gældende, hvis han står over for genopførelse af et nedbrændt hus, der var opført i Litteraturen er opdelt i emnegrupperne: 1. bygningsreglementer, 2. småhuse, 3. indeklima, varmeisolering, fugt, fugtisolering, ventilation m.v., 4. badeværelser, vådrum, 5. afløbs- og vandinstallationer, anlæg og andre installationer, 6. lyd, akustik, 7. vinduer, 8. anlægsarbejder, 9. materialer, 10. tage, 11. konstruktioner, belastninger, 12. brand, 13. landbrug, 14. blandet. Sådan læser du i skemaet: Find husets opførelsesår (f.eks. 1973). Den gældende litteratur på opførelsestidspunktet er markeret i grå felter i 14 tabeller. I felterne er angivet årstal, der læses som følger: 72- angiver årstallet for udgivelse af litteraturen og læses gældende fra angiver årstallet for udgivelse af litteraturen og læses udgivet 1972, 1. udgave. -79 angiver hvor længe litteraturen var gældende og læses gældende frem til tillæg angiver at der i 1997 er udkommet et tillæg til den eksisterende litteratur. 99 bek angiver at der i 1999 er udkommet en bekendtgørelse, der erstatter en forskrift. Forkortelser: BR Bygningsreglement - udgives af Erhvervs- og Boligstyrelsen BRS Driftmæssig forskrift - udgives af Beredskabsstyrelsen (før: Statens Brandinspektion) BTI Brandteknisk Information - udgives af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut hedder nu SBI, Statens Byggeforsknings Institut BTV Brandteknisk vejledning - udgives af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBK Dansk Brandværns Komite - udgives nu af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DS Norm udgivet af Dansk Standard F Forskrift udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut F&P Vejledninger og forskrifter udarbejdet af Forsikring & Pension SBI Statens Byggeforskningsinstitut. I opslag er angivet SBI-anvisninger dvs. forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering, udførelse, drift og vedligeholdelse af bygninger og bebyggelser. Skafor Forskrifter udgivet af Dansk Forening for Skadeforsikring, udgives nu af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Tarif Forskrifter udgivet af Dansk Tarif Forening, nu Forsikring & Pension. TOR Pjecer udgivet af Tagpapbranchens Oplysningsråd TI Vejledninger udgivet af Teknologisk Institut TRÆ Pjecer udgivet af Træbranchens Oplysningsråd. 1

3 Tabel 1 Bygningsreglementer BR10 Bygningsreglement BR 08 Bygningsreglement SBI 216 Anvisning om Bygningsreglementet 08- BR-S 98 Bygningsreglement for småhuse inkl. tillæg BR 95 Bygningsreglement 1995 inkl. tillæg BR-S 85 Bygningsreglement for småhuse BR 82 Bygningsreglement BR 77 Bygningsreglement BR 72 Bygningsreglement LOV Den reviderede landsbyggelov BR BR BR Bygningsreglement for købstæderne og landet 1966 Bygningsreglement for købstæderne og landet 1961 Bygningsreglement for de i henhold til lovene nr af 3.april 1900 i København Tabel 2 Småhuse SBI 189 Småhuse (isolering, fugt, brand, ventilation, styrke) SBI 186 Småhuses stabilitet SBI 181 Fundering af mindre bygninger 94- SBI 160 SBI 127 SBI 147 SBI 160 Renovering af skjulte rørinstallationer i enfamiliehuse Fundering af enfamiliehuse og mindre bygninger Konstruktioner i småhuse (styrke, fugt, isolering, brand) Renovering af skjulte rørinstallationer i enfamiliehuse SBI 150 Eget hus, men hvilket? 85- SBI 110 Konstruktioner i beboelses- bygninger med indtil 2 etager TRÆ 21 Feriehuset af træ TRÆ 18 Træbjælkelag i enfamiliehuse TRÆ 17 Træbjælkelag i sommerhuse 65- TRÆ 16 Træ og trivsel, enfamiliehuse 64- TRÆ 10 Før De bygger træsommerhus 61- TRÆ 7 Træ i sommerhuse Tabel 3 Indeklima, varmeisolering, fugt, fugtisolering, ventilation mv. SBI 221 Efterisolering af etageboliger 09- SBI 214 Klimaskærmens lufttæthed 07- SBI 213 Bygningers energibehov 08-2

4 Tabel 3 Indeklima, varmeisolering, fugt, fugtisolering, ventilation mv. 207 SBI Res 012 Res 009 Dok 058 Dok 034 Dok 033 Dok 009 SBI 197 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp i bygninger Bygningskonstruktioners risiko for fugtskader Fugt, ventilation, skimmelsvamp og husstøvmider Måling på alternative isoleringsmaterialer Samlingsdetaljers indflydelse på fugtniveauet i træfacader Halmhuse 04- Paprisolering 01- Fugtundersøgelser i grundmurede bygninger SBI 196 Indeklimahåndbogen 00- SBI 182 Indeklimahåndbogen SBI 190 SBI 188 Bygningsudformning og varmebehov Ventilationsanlæg med lavt elforbrug SBI 184 Bygningers energibehov 95- SBI 179 Indeklima i boligen 93- SBI 152 Indeklima i boligen SBI 178 Bygningers fugtisolering 93- SBI 139 Bygningers fugtisolering SBI 162 SBI 131 Energiundersøgelse af varme- og ventilationsanlæg Forebyggelse af svampe- angreb i ældre etageejendomme SBI 130 Måling af termisk indeklima 83- SBI 111 Bygningers varmeisolering SBI 106 Ventilation i industrien 83- SBI 105 Afcheckning af ventilationsautomatik SBI 100 Isoler nu SBI 97 Fejlfinding ved ventilationsanlæg SBI 79 Støj fra installationer 70- SBI 76 Undgå fugtskader 69- SBI 74 Ventilation af boliger 70- SBI 19 Isoler SBI 7 Fugt og isolering DS447 DS norm for ventilationsanlæg

5 Tabel 4 Badeværelser, vådrum 200 Vådrum 01- SBI 180 Badeværelser SBI 169 SBI 116 SBI 109 Gulve og vægge i vådrum - i nye boliger og ved renovering Brusekabiner. Nye installationer i gamle boliger Bygningers vådrum : Gulve på træbjælkelag og beklædninger på skeletvægge SBI 89 PVC-gulve i baderum 71- TRÆ 23 Træ og bad Tabel 5 Afløbs- og vandinstallationer, anlæg og andre installationer m.v. DS475 Norm for ledningsanlæg i jord 94- Ophævet DS469 DIF norm for varmeanlæg med vand 91- som bærende medium DS468 DIF norm automatiske reguleringssystemer 90- til VVS-tekniske anlæg DS463 DIF norm for behandling af vand til 88- laboratorier DS462 DIF norm for registrering af ledninger 88- DS460 Norm for svagstrømsinstallationer 88- DS458 DIF norm for trykbærende anlæg DS455 DIF norm for tæthed af afløbssystemer i 85- jord DS452 DIF norm for termisk isolering af tekniske 84- installationer DS448 DIF norm for fordelingsledning til fjernvarme DS444 DIF norm for gasledninger af PVC/CPE 79 i jord DS443 DIF norm for gasledninger af PEH og PEM i jord DS442 DIF norm for almene vandforsyningsanlæg DS441 DIF norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg DS440 DIF norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning DS439 DS norm for vandinstallationer ret.blad - DS437 DIF norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord DS432 DS norm for afløbsinstallationer ret.blad - DS430 DIF norm for afløbsledninger af pel, peh og stift pvc i jord DS421 DIF norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton DS417 DIF norm for svejste lagertanke af stål til brandfarlige væsker

6 Tabel 5 Afløbs- og vandinstallationer, anlæg og andre installationer m.v. SBI 227 Korrosion i VVS-installationer 09- SBI 185 Afløbsinstallationer 97- SBI 96 Afløbsinstallationer tillæg 91- SBI 175 Varmeanlæg med vand som medium 00- SBI 174 Trinvis modernisering af el-installationer 92- SBI 161 SBI 160 Afprøvning af programmerbar varme- og ventilationsautomatik Renovering af skjulte rørinstallationer i enfamiliehuse SBI 145 Naturgasinstallationer, små anlæg 85- SBI 134 SBI 133 SBI 129 Måling af isolationsmodstand i elinstallationer Afcheckning af kedelanlæg til fyringsgasolie Korrosionsforebyggelse i VVSinstallationer SBI 124 Afcheckning af varmeautomatik 80- SBI Nye installationer i gamle boliger. Opvaskemaskine + tørretumbler. SBI 165 Vandinstallationer 90- SBI 118 Vandinstallationer SBI 126 Automatik til større varmeanlæg 82- SBI 117 SBI 116 Nye installationer i gamle boliger. Vandvarmere Nye installationer i gamle boliger. Brusekabiner SBI 113 Fejlfinding ved varmeanlæg 77- SBI 95 Korrosionsforebyggelse i boligbyggeriets VVS-installationer SBI 62 Sikring af varmeanlæg 65- SBI 61 Fjernvarmeledninger 63- SBI 51 Små oliefyr F&P TI Aldrig mere! Undgå vandskader fra skjulte rør Tv-inspektion af afløbsledninger Standarddefinitioner og fotomanual TI Er der plads nok? VVS- installationer 99- Tabel 6 Lyd, akustik SBI 217 SBI 173 SBI 172 Udførelse af bygningsakustiske målinger Bygningers lydisolering: ældre bygninger Bygningers lydisolering: nyere bygninger SBI 167 Lydisolation i praksis SBI 166 Bygningsakustik SBI 137 Rumakustik 84- SBI 112 Bygningers lydisolation 79- SBI 90 Lydisolation i montagebyggeri

7 Tabel 6 Lyd, akustik SBI Lyd og vægge 71- SBI 78,81 Lyd og gulve 70- Tabel 7 Vinduer SBI 192 Glas i byggeriet; glas og ruder 99- SBI 163 Nye dannebrogsvinduer af træ med to lag glas SBI 154 Vinduer med tre lag glas 86- SBI 142 Ældre vinduer - forbedring eller udskiftning? SBI 42 Vinduer. Forbedring og vedligeholdelse 58- SBI 30 Beslaglister til normalvinduer af træ 56- SBI 22 Normalvinduer af træ Tabel 8 Anlægsarbejder DBK Frostsikring DS415 DS norm for fundering DS436 Norm for dræning af bygværker m.v Tabel 9 Materialer TRÆ 53 Træ i vådrum TRÆ 46 Træbeskyttelse 01- TRÆ 45 Trætørring, praktisk vejledning 00- TRÆ 44 Maling af træ, udvendig træbeskyttelse 00- TRÆ 42 TræBasisBeskrivelse (TræBB) 99- TRÆ 40 Skadet træværk, reparation og vedligeholdelse TRÆ 37 Spånplader i byggeriet 94- TRÆ 36 Træfiberplader 93- TRÆ træarter 93- TRÆ 34 Valg af træ 91- TRÆ 33 Skadedyr i træ 90- TRÆ 32 Krydsfiner TRÆ 30 Limtræ TRÆ 29 Træbeskyttelse TRÆ 27 Krydsfiner i byggeriet TRÆ 26 Spånplader i byggeriet TRÆ 24 Træfiberplader TRÆ 22 Træforbindelser 70- TRÆ 13 Træ holder længe TRÆ træarter TRÆ 11 Træ, maling, bejdse og lak 62- TRÆ 6 Træ, maling og lak TRÆ 4 Træbeskyttelse DS401 DIF norm for sand-, grus- og stenmaterialer DS406 DIF norm for lette tilslagsmaterialer 82- DS424 DIF norm for murcement

8 Tabel 9 Materialer DS427 DIF norm for portlandcement - og flyveaske SBI 229 Byggematerialer med asbest SBI 228 Asbest i bygninger SBI 211 Korroderede træbindere i murværk 05- SBI 210 Trækonstruktioner beregninger 05- SBI 194 Trækonstruktioner forbindelser 05- SBI 183 Materialefysik for bygningsingeniører 95- SBI 177 Facadefuger 93- SBI 108 Facadefuger SBI 153 Asbestholdige materialer i bygninger 86- SBI 125 Vinterstøbning af beton 82- SBI 101 Trådbindere til forankring af skalmure 75- SBI 64 Mørtel, muring, pudsning. Teknologisk håndbog SBI 54 Letbeton SBI 35 Teglprodukter 56- SBI 33 Luftindblandet beton SBI SBI Beton 8, valg af miljøklasse for betonkonstruktioner Beton 7, dokumentation og undersøgelse af beton i bygværker SBI Beton 6, betonkrav og praksis SBI Beton 5, betonaltaners konstruktive udformning SBI Beton 4, 13 betonsygdomme 85- SBI Beton 3, eftersyn af beton Tabel 10 Tage TOR 27 Renovering af skråtage 05- TOR 26 Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag TOR 25 Tagpap og arkitektur 98- TOR 24 Specifikationer TOR 23 Udførelse TOR 22, 5 TOR 22 TOR 22 Projektering af tage med tagpap og tagfolie afsnit 5 Varmeisolering Projektering af tage med tagpap og tagfolie afsnit 3 fatsgørelse af tagdækning og tagisolering Projektering af tage med tagpap og tagfolie TOR 21 Eternittage 95- TOR 20 TOR 19 Tagpaptage, vedligeholdelse, reparation og renovering Dimensionering af fastgørelser for tagdækning TOR 18 Retningslinier, specifikationer, detaljer

9 Tabel 10 Tage TOR 17 TOR 16 TOR 15 Tagdækning, retningslinier, specifikationer Tagdækning, renovering og vedligeholdelse Tagdækning, retningslinier, specifikationer TOR 14 Tagdækning med bitumenprodukter TOR 12 Tagdækning, retningslinier, specifikationer, detaljer TOR 11 Merisolering af flade tage TOR 10 Specifikationer, nye tage, renovering af tage m.v TOR 6 Polystyren til tagpaptage 06- TOR 4 TOR 3 Rejste tage : Renovering af rejste tage med tagsten eller tagplader Undertag : Fast undertag af tagpap på brædder eller plademateriale TRÆ 59 Træspær 1 spær med hulplader 09- TRÆ 54 Undertage 07- TRÆ 52 Træspærfag TRÆ 51 Taglægter TRÆ 31 Træspær TRÆ 28 Træspærfag TI 201 SBI 293 Eternittage, overfladebehandling og inddækning (R82-89) Blyfri tagindækninger 03- Undersøgelser af uventilerede undertage, rapport Tabel 11 Konstruktioner, belastninger DS482 DS465 DS456 DS451 DS norm for udførelse af betonkonstruktioner DS norm for konstruktioner af præfab.celleplastbaserede bygninger DS norm for konstruktioner af glasfiberarmeret umættet polyester DS norm for kompositkonstruktioner (beton-stål) DS446 DS norm for tyndpladekonstruktioner tillæg

10 Tabel 11 Konstruktioner, belastninger DS445 DS norm for gel- og topcoat på konstruktioner af glasfiberarmeret polyester DS438 DS norm for blokmurværk DS422 DS420 DS norm for bærende plader af træuldbeton DS norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer DS419 DS norm for aluminiumskonstruktioner DS416 Hulstensdæk tillæg 04 ret.blad - DS414 DS norm for murværks- konstruktioner tillæg DS413 DS norm for trækonstruktioner Ophævet DS412 DS norm for stålkonstruktioner Ophævet DS411 DS norm for betonkonstruktioner Ophævet DS410 DS norm for last på konstruktioner Ophævet DS409 DS norm sikkerhedsbestemmelse for konstruktioner Vindlast på spær under opførelse 03- Dok 036 SBI 226 Tagboliger - byggeteknik 09- SBI 223 Dokumentation af bærende konstruktioner 09- SBI 192 Glas i byggeriet 99- SBI 187 Simple stålrammebygninger SBI 138 Simple stålrammebygninger SBI 193 Trækonstruktioner, beregning SBI 135 Trækonstruktioner, beregning SBI 194 Trækonstruktioner, forbindelser SBI 140 Trækonstruktioner, forbindelser SBI 177 Facadefuger 93- SBI 176 Last på planlagre fra friktionsmateriale 91- og ensilage SBI 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner 91- SBI 170 Målemetoder til bygningsundersøgelser 90- SBI 164 Modulprojektering i praksis SBI 158 Vindlast på bærende konstruktioner SBI 157 Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure SBI 101 Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure SBI 156 Skalmure ved udvendig efterisolering 88- SBI 155 Udvikling af fleksibelt byggeri 87- SBI 141 Armerede betondæk 85- SBI 138 Simple stålrammebygninger 84- SBI 128 Vindmiljø omkring bygninger 81- SBI 110 Konstruktioner i beboelsesbygninger med indtil 2 etager SBI 115 Skivebygningers stabilitet SBI 104 Korrosionsforebyggelse i boligbyggeriets 76- konstruktioner SBI 99 Samlinger 75-9

11 Tabel 11 Konstruktioner, belastninger SBI 92 Dimensionering af træbjælkelag til boligbyggeri SBI 82 Skivebygninger SBI 80 Før De vælger typehus 70- SBI 77 Ydervæggen som klimaskærm 72- SBI 72 Terrændæk 69- SBI 71 Modulprojektering 69- SBI 60 Skorstene 63- SBI 43 Normalrum- og spændvidder for etageboligbyggeri 58- SBI 41 Jernbetondæk i boligbyggeri 58- SBI 40 Gulve direkte på jord 58- SBI 28 Bygningsfundering 55- SBI 12 Valg af dæk til etagehusbyggeri 52- TRÆ 56 Træskelethuse 08- TRÆ 55 Træfacader 08- TRÆ 54 Undertage 07- TRÆ 52 Træspær 2 09 TRÆ 51 Taglægter TRÆ 47 Trægulve 2, valg og vedligeholdelse TRÆ 41 Trægulve 1, lægning og reparation TRÆ 41 Lægning af trægulve TRÆ 31 Træspær TRÆ 28 Træspærfag TRÆ 25 Træskelethuse 75- TRÆ 19 Trægulve TRÆ 15 Hanebåndsspær TRÆ 5 Træskeletvægge TRÆ2&3 Trægitterspærfag Tabel 12 Brand Lov Brandloven Lov Håndbog i brandlovgivning DS473 DIF norm forholdsregler mod brande og eksplorationer i laboratorier DS431 DIF norm for sprinkleranlæg i bygninger 73- DS428 DIF norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg SBI 159 Brandsikring af ventilationsanlæg 88- DBK Tagdækningsarbejde og brand BTV 37 Glas og brand - Brandbeskyttende glas i bygningsdele BTV 36 Undertage sikring mod brandspredning 07 1 BTV 35 Brandvægge og brandsektionsvægge BTV 34 Sikkerhedsbelysning 02- BTV 33 Træbygninger 99- BTV 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler BTV 31 Brandtætninger

12 Tabel 12 Brand BTV 30 Brandtekniske eksempler BTV 27 Brandventilation BTV 26 Branddøre og brandporte 90- BTV 25 Eftersyn af halonslukkere DBI 24 DBI retningslinje, Varslingsanlæg 07- BTV 24 BTV 22 BTV 20 BTV 19 Varslingsanlæg for hoteller, skoler, butikker Halmfyringsanlæg, opstilling, indretning samt drift og vedligehold Udførelse, opstilling og drift af varmolieanlæg Klassifikation af brand- og eksplosionsfarlige områder BTV 18 Pulverslukkere 96- BTV 15 Vandfyldte slangevindere BTV 14 Røgeanlæg 77- BTV 13 Oliefyringsanlæg, installation og placering BTV 11 Kulsyreslukkere BTV 10 Varmt arbejde del, del 2, del BTV 10 BTV 8 Varmt arbejde (tagdækning, metalbearbejdning) 10, 10A, 10B Tørringsanlæg for korn, frø, grøntafgrøder BTV 6 Håndsprøjtebatterier BTV 3 Elektriske installationer DBI DBI retningslinje, Automatiske brandsikringsanlæg F 231 Tarif Skafor DBI 232 F 232 F 233 F DBI Forskrift, Automatiske brandsikringsanlæg DBI Forskrift, Automatiske branddørlukningsanlæg Forskrifter for automatiske brandalarmeringsanlæg Forskrifter for automatiske brandalarmanlæg DBI retningslinje, Automatiske brandalarmanlæg DBI Forskrift, Automatiske brandalarmanlæg DBI Forskrift, Automatiske gasalarmeringsanlæg Skafor Forskrifter for automatiske sprinkleranlæg DBI 251/4001 DBI retningslinje, Sprinkleranlæg 09- F 251 DBI Forskrift, Automatiske sprinkleranlæg F 253 DBI Forskrift, Automatiske rumslukningsanlæg BTI 32 Glas og brand 99- BTI 30 Sprinkleranlæg BTI 29 Brandsikring af stråtage

13 Tabel 12 Brand BTI 26 Elektrisk optøning af vandinstallationer BTI 19 Håndslukningsmateriel 80- BTI 4 Korrosionsskader 78- BRS Driftmæssige forskrifter, hoteller tillæg 99 bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, daginstitutioner tillæg 99 bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, butikker bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, forsamlingslokaler bek 08 bek BRS Driftmæssige forskrifter, skoler bek 08 bek BRS Teknisk forskrift for træbearbejdning, plast m.m tillæg DBK Tagdækningsarbejde og brand TRÆ 39 Træ og brandkrav 95- TRÆ 38 Træ og brand 95- F&P Bekæmpelse af følgeskader efter brand F&P Forskrifter for brandslukningsudstyr F&P F&P F&P Fredede ejendomme brandsikring under bygningsarbejder Samarbejde på indsatssteder - sporbevaring Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder F&P Rapport over skortstensbrande tillæg 00 tillæg Tabel 13 Landbrug Lov BTV 8 Love og bestemmelser for landbrugsbyggeri Tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder BTI 1 Halmludning og brandrisiko 79- BTI 2 Selvantændelse i landbrugsafgrøder 80- SBI 121 Nødstrømsanlæg for landbruget 79- SBI 103 SBI 68 Ekstra beskyttelse af el-installationer og brugsgenstande i landbruget Varmeveksler funktion og varmeforbrug i gartnerier SBI 65 Vandinstallationer i kostalde 85- SBI 63 Styret naturlig ventilation 85- SBI 56 Kloakering i landbruget 84- TRÆ 9 Træspærfag, lader 61- TRÆ 8 Træspærfag, stalde 60- F&P Halmstakke 98- F&P Alarmanlæg for landbrugsbedrifter F&P Opvarmningsanlæg i fjerkræhuse 97- F&P Principper for skadesopgørelse. Bygningsforsikring - landbrug

14 Tabel 14 Blandet F&P Skadestatistik F&P Når skaden er sket F&P Bygningsvurdering F&P Levetidstabeller F&P Opgørelse over bygningsskader F&P Vejledning for bygningstaksatorer

15 14

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231 b y g-e r f a t e m a e r Beplantning og anlæg Græstørvstage opbygning og vedligehold. Vandbelastede sokler ved terrændæk Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad 2014 07 01 På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på

Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på Forlagskatalog 2011 Indhold DBI sikkerhed du kan stole på DBI er Danmarks førende videncenter indenfor såvel brandsikring som tyverisikring. Vi kombinerer den nyeste viden og næsten 100 års erfaring i

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Vedel Staalbo og Benny Poul Staalbo. By Lejre. Udløbsdato 24-01-2016

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Vedel Staalbo og Benny Poul Staalbo. By Lejre. Udløbsdato 24-01-2016 for ejendommen Sælger: Lisbeth Vedel Staalbo og Benny Poul Staalbo dresse Lønspjæld 14 Postnr. 4320 Dato 24-07-2015 By Lejre Udløbsdato 24-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11598 Matrikel/Ejerlav: 3æ

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Ken Stokbæk ndersen dresse Muskatvænget 1 Postnr. 6360 Dato 30-03-2015 By Tinglev Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0061 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15934 Matrikel/Ejerlav: 1304

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Børge Uldahl dresse Spurvevej 1 Postnr. 9550 Dato 21-07-2015 By Mariager Udløbsdato 21-01-2016 H-15-00-0184 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-20806 Matrikel/Ejerlav: 8FB ssens By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 25-02-2016. Lb. nr. H-15-00386-0211. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 25-02-2016. Lb. nr. H-15-00386-0211. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lone Mette Mikkelsen Adresse Havbovej 15 Postnr. 8420 Dato 25-08-2015 By Knebel Udløbsdato 25-02-2016 H-15-00-0211 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-13479 Matrikel/Ejerlav: 7CQ Knebel By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Vogel dresse Bryggerstien 6 Postnr. 4030 Dato 19-01-2015 By Tune Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-12900 Matrikel/Ejerlav: 15KN Tune By, Tune Internt sagsnummer

Læs mere