Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91"

Transkript

1 Fælles Bestemmelser 2. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 30. M A RTS

2 Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION Introduktion og formål Struktur Gyldighed Beføjelser Redaktion Ansvarsfraskrivelse Reserveret... 7 I HESTE OG PONYER Etik og velfærd Smitsomme sygdomme Doping og medicinering Hestens/ponyens ydeevne Forsikring Transport og opstaldning Formalia Vaccination, hestepas, konkurrencehesteregistrering og ponymåling Ponyer og ponymåling Opklasning og nedklasning Udstyr II RYTTEREN Etik og værdier Doping, rusmidler, medicinering Hvem kan deltage i ridestævner Rytterlicens Alder Beklædning og udstyr Reserveret III OFFICIALS Officaltyper Autorisation Funktionsområder Skattefri godtgørelse for officials Officials virke ved stævner Se disciplinafsnit Reserveret IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER Generelt Kvalifikationskrav Kategoriseringer Udelukkelseskriterier Reserveret Side 2 af 91

3 V KLASSER OG FORDRINGER Sværhedsgrader Klassetyper Reserveret VI STÆVNEAFVIKLING Stævnetyper Danske stævnetyper Før stævnet Terminer Propositioner Tilmeldinger Tidsplan, starttider, startlister Aflysning og ændring Afvikling Præmiering VII RESULTATER Resultatregistrering Resultattilførsel og -frigørelse Kategorisering RanglistePoint Annullering af resultater og ranglistepoint Reserveret VIII AFVIGELSER, PROTESTER & SANKTIONER Dømmende udvalg Afvigelser Protester og sanktioner Reserveret IX MESTERSKABER, TURNERINGER OG CHAMPIONATER Mesterskaber Danmarksmesterskaber og DRF-mesterskaber Distriktsmesterskaber Øvrige mesterskaber Øvrige mesterskaber på C-niveau skal godkendes af disciplinudvalgene Turneringer Championater Reserveret Side 3 af 91

4 0 INTRODUKTION 1. INTRODUKTION OG FORMÅL Dansk Ride Forbund er en sammenslutning af danske rideklubber og er dermed centralorganisation for ridesporten i Danmark. Dansk Ride Forbund blev som specialforbund optaget som medlem af Danmarks Idræts-Forbund i 1918 og er endvidere optaget som medlem af det internationale rideforbund Federation Equestre Internationale (FEI) i Dansk Ride Forbunds Sportsreglements formål er: - At sikre, at Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport til enhver tid efterleves - At skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i ridestævner - At sikre, at bestemmelserne i Dansk Ride Forbunds, Den Internationale Olympiske Komites (IOC), FEI og Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) love og regler overholdes og fastlægge regler for idømmelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelser. Det er i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement ikke muligt at forudse alle hændelser ved ridestævner. Såfremt der ved en speciel hændelse ikke findes en regel, eller såfremt fortolkning af en regel i det foreliggende tilfælde ville føre til en indlysende uretfærdighed, er det de ansvarlige officials pligt at træffe en afgørelse baseret på almindelig sund fornuft og fair play, og under samtidig hensyntagen til at afgørelsen ligger så tæt som mulig op ad intentionerne i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement og er i overensstemmelse med Dansk Ride Forbunds værdisæt: - Sikkerhed først - Hæderlighed - Harmoni - Dygtiggørelse - Passion Side 4 af 91

5 2. STRUKTUR Dansk Ride Forbunds Sportsreglement indeholder Dansk Ride Forbunds Fælles bestemmelser for afvikling af ridestævner og skal læses i sammenhæng med det/de relevante disciplinreglement/-er. Disciplinreglementerne skal dermed opfattes som et tillæg til Fælles Bestemmelser. Dansk Ride Forbunds Sportsreglement består af flg. sektioner: 0 Fælles bestemmelser Gældende for alle discipliner - dog med henvisninger til disciplinafsnit. Indeholder fælles regler for mesterskaber. 1 Ryttermærker og metalmærker Regler for erhvervelse af ryttermærker, som bl.a. ligger til grundlag for erhvervelse af rytterlicens. 2 Disciplinafsnit Dressur Indeholder regler for deltagelse i dressurstævner og mesterskaber i dressur. 3 Disciplinafsnit Springning Indeholder regler for deltagelse i springstævner og mesterskaber i springning. 4 Disciplinafsnit - Military Indeholder regler for deltagelse i Militarystævner og mesterskaber i Military. 5 Disciplinafsnit Distance Indeholder regler for deltagelse i distancestævner og mesterskaber i distance. 6 Disciplinafsnit Voltigering Indeholder regler for deltagelse i voltigestævner og mesterskaber i voltigering. Side 5 af 91

6 3. GYLDIGHED Dansk Ride Forbunds Sportsreglement træder i kraft 30. marts alle tidligere danske sportsreglementer er ugyldige efter denne dato. Følgende personer og organisationer er forpligtede til at overholde Dansk Ride Forbunds, IOC, FEI og DIF s love og regler, og aktivt medvirke til, at lovene og reglerne overholdes: 3.1. Medlemmer af klubber under Dansk Ride Forbund Trænere, hjælpere og holdledere, der assisterer medlemmer af en klub under Dansk Ride Forbund. Hesteejere, hvis heste/ponyer deltager i konkurrencer under Dansk Ride Forbund. Officials, der virker i Dansk Ride Forbunds regi Stævnearrangører, der afholder stævner under Dansk Ride Forbund Organisationer, ved hvis arrangementer Dansk Ride Forbunds love og reglementer er gældende Bestyrelse og udvalg i klubber under Dansk Ride Forbund Dansk Ride Forbunds distriktsbestyrelser og distriktsformænd. Dansk Ride Forbunds bestyrelse og udvalg. Forpligtelsen gælder såvel i forbindelse med afvikling af stævner i Dansk Ride Forbunds regi som i den daglige omgang med heste/ponyer. 4. BEFØJELSER De beføjelser og bemyndigelser, der i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement, udøves af: - Dansk Ride Forbunds bestyrelse - Appeludvalget - Disciplinærudvalget - Dansk Ride Forbunds Disciplinudvalg - Distriktsbestyrelserne - Dansk Ride Forbunds autoriserede officials - Stævnejuryen Side 6 af 91

7 5. REDAKTION På baggrund af rettelser fra FEI, henvendelser fra medlemmer, stævnearrangører, officials og frivillige samler disciplinudvalgene reglementsændringer på udvalgsmøder og reglementsmøder. Disse ændringer redigeres af Dansk Ride Forbunds administration. Efterfølgende indstilles Dansk Ride Forbunds Sportsreglement endeligt af Afdeling Sport til Bestyrelsen til godkendelse Distribution Dansk Ride Forbunds Sportsreglement kan frit downloades fra Dansk Ride Forbunds hjemmeside Korrektur Der kan i løbet af stævneåret udgives rettelser til reglementet. Disse offentliggøres i infomails og på Dansk Ride Forbunds hjemmeside. Det er stævnearrangørers, rytteres og officials pligt at holde sig ajourført med disse tillæg. 6. ANSVARSFRASKRIVELSE Dansk Ride Forbund påtager sig intet juridisk eller økonomisk ansvar som kan opstå gennem Dansk Ride Forbunds Sportsreglements bestemmelser og anvisninger. De af forbundet udpegede eller godkendte officials kan ikke tillægges noget økonomisk ansvar i forbindelse med deres funktion og/eller afgørelser. Stævnearrangører bør gennem forsikring eller på anden måde sikre sig imod erstatningsansvar, der kan opstå ved stævneafholdelse RESERVERET Side 7 af 91

8 I HESTE OG PONYER 10. ETIK OG VELFÆRD Læs ud over dette afsnit også Etiske retningslinjer for omgang med heste. Dyreværnsloven skal overholdes i omgangen med heste/ponyer. Såfremt misbrug af en hest/pony finder sted under et ridestævne, har enhver pligt til at underrette den/de fungerende officials eller stævnejuryen herom Halthed, sygdom og misrøgt Hvis det inden en konkurrence oplyses eller iagttages, at en tilmeldt hest/pony er halt, syg eller misrøgtet, skal dommeren eller teknisk delegeret - om muligt bistået af stævnets dyrlæge - undersøge hesten/ponyen. Hvis én af de undersøgende officials anser hesten/ponyen for uegnet til at starte, skal start nægtes, og denne kendelse er inappellabel. Kendelsen skal søges afsagt hurtigt, så hestens/ponyens opvarmning - afhængig af undersøgelsens udfald - enten kan afbrydes eller fortsættes med det samme. Hvis en official bemærker, at en hest/pony er halt, syg eller misrøgtet, skal vedkommende omgående gribe ind og forbyde videre ridning på den pågældende hest/pony. Så længe hesten/ponyen er under bedømmelse, kan kun klassens dommer skride ind og diskvalificere ekvipagen. En hest/pony, der er fundet uegnet til start i henhold til ovenstående, må ikke startes igen ved samme stævne, før den er erklæret i orden hertil af stævnets dyrlæge, eller hvis samme official, som har forbudt start, efterfølgende tillader hesten/ponyen at starte igen. Eventuelle udgifter til godkendelse hos stævnedyrlægen betales af rytteren. En rytter, hvis hest/pony er udelukket efter ovenstående, og såfremt rytteren ikke skønnes at være skyld i halthed, sygdom eller misrøgt, kan starte en anden hest/pony i samme klasse, såfremt tidsplanen og disciplinreglementet giver mulighed for dette. Konstaterer stævnedyrlægen eller en official i Dansk Ride Forbund at en hest/pony er vanrøgtet skal den ansvarlige person indberettes til stævnets tekniske delegeret. Den teknisk delegeret er herefter ansvarlig for at indberette til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg. Side 8 af 91

9 10.2. Blod og mærker på hesten/ponyen (se disciplinafsnit) Hesten/ponyen må ikke have blod og/eller mærker efter misbrug på sig hverken før, under eller efter konkurrencerne. Gult kort + diskvalifikation: Heste/ponyer med tydelige mærker efter rytters/hjælpers brug af sporer, pisk eller bid. Rødt kort, bortvisning og diskvalifikation: Grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående Straf Straf må ikke benyttes og defineres således: Overdreven brug af pisk, tøjle eller sporer Diskvalifikation samt påtale eller gult kort: Tildeles ekvipagen i tilfælde, hvor hesten/ponyen straffes for en uønsket handling. Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde Forstærkning Definition: Hesten/ponyen tilføres impuls til den udfører den ønskede handling eller roses for en ønsket handling. Forstærkning benyttes under forudsætning af, at hesten/ponyen ikke udsættes for unødig smerte. Diskvalifikation samt gult kort: Tildeles ekvipagen i tilfælde, hvor forstærkning udføres særligt overdrevet Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående Pisk benyttelse Pisken må aldrig benyttes som straf for en hændelse men kun som korrektion. Ved ulydighed må hesten/ponyen korrigeres med lette slag med pisken. Dette skal ske i umiddelbart tilknytning til ulydigheden - En pisk må aldrig benyttes til at give afløb for rytterens eller hjælperes temperament. - Pisken må aldrig benyttes i hestens/ponyens hoved. - Rytteren må aldrig benytte pisken med overhånd. Diskvalifikation samt gult kort: Tildeles ekvipagen ved overtrædelse af dette punkt Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående. Side 9 af 91

10 10.6. Sporer benyttelse Sporer må aldrig benyttes som straf for en hændelse men som forstærkning af rytterens schenkler. Sporer må aldrig benyttes til at give afløb for rytterens temperament. Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt Rødt kort + bortvisning: Grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående Alder Hestens/ponyens alder følger kalenderåret. En hest/pony, som er født i 2006, bliver således 4 år den 1. januar års og yngre heste/ponyer må ikke startes i nogen form for konkurrence. 4-års heste/ponyer: Hesten/ponyen må ikke startes i nogen form for konkurrence før 1. maj. I perioden fra 1. maj til 31. juli: Se disciplinafsnit. Der kan i disciplinafsnit være fastsat skærpede alderskrav i forhold til ovenstående. Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt Følhopper Konkurrencebrug uanset art er meget belastende for den drægtige eller diegivende hoppe. Den drægtige hoppe må derfor kun deltage i stævner indtil 5 måneder før planlagt foling og igen 4 måneder efter foling. Føl må hverken medtages på konkurrencebanerne eller være borte fra hoppen i længere tid end 2 timer. Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage efter, at sidste hest/pony er raskmeldt, herunder feberfri, ophør af eventuelle næseflåd og indtørring af opbrudte lymfeknuder. Genåbningen af en stævneplads kan ske efter en dyrlæge har gennemgået besætningen og fundet den smittefri og meddelt skriftligt til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, at stævnepladsen kan genåbnes.. Det er muligt, at afholde stævner på en stævneplads, hvor et særligt staldafsnit er lukket på grund af smitsom sygdom, hvis dyrlægen finder det ansvarligt. Staldafsnittet skal være isoleret og lukket for offentligheden. Dyrlægen skal skriftligt erklære til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, at stævne kan afholdes på stævnepladsen. Foreligger en sådan erklæring ikke, må stævne ikke afholdes. Hvis en stævneplads eller stald lukkes på grund af sygdom skal Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent informeres herom. Se også punkt Side 10 af 91

11 Heste/ponyer fra stalde, der er anbefalet lukket af en dyrlæge, har ikke lov til at deltage i stævner uanset om hesten udviser sygdomstegn. Overtræder en rytter ovennævnte regler, tildeles rytteren rødt kort samt en bøde (niveau 1). Klubbers overtrædelse af ovenævnte regler indberettes til disciplinærudvalget. 12. DOPING OG MEDICINERING Heste/ponyer må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer. Heste/ponyer samt ryttere er underlagt Den Internationale Olympiske Komites (IOC), Federation Equestre Internationales og Danmarks Idræts-Forbunds til enhver tid gældende regler om doping og medicinering af heste og ryttere. Sager om doping og medicinering af heste/ponyer behandles af Appeludvalget som 1. instans, som behandler og afgør sager i overensstemmelse med Federation Equestre Internationales til enhver tid gældende regler om doping og medicinering, herunder FEI Equine Anti- Doping and Controlled Medication Regulations. Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent er veterinærfaglig konsulent for Appeludvalget i behandlingen af denne type sager. Appeludvalgets afgørelse kan ankes til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. 13. HESTENS/PONYENS YDEEVNE Hestens/ponyens antal starter pr. dag Se disciplinafsnit Hestens/ponyens antal starter pr. klasse C-stævner og opefter: Ingen hest/pony må starte mere end én gang i hver klasse ved samme stævne (voltigering undtaget) Hestens/ponyens antal starter pr. uge Uanset disciplin må hesten/ponyen max. starte 7 gange pr. uge Antal ryttere pr. hest pr. disciplin pr. stævne Side 11 af 91

12 Ved C-stævner og højere: En hest/pony må kun rides af én rytter pr. disciplin pr. stævnedag (voltigering undtaget). Dette gælder ikke ved start uden for konkurrence. Afholdes der D-klasser ved et C-stævne betragtes dette, i denne sammenhæng, som et stævne. Afholdes C-klasser ved B-stævner betragtes dette ligeledes som et stævne osv Ekvipagens antal starter pr. klasse Se disciplinafsnit Ekvipagens antal starter pr. dag En hest/pony må kun startes ved en stævnearrangør pr. dag. Se også disciplinafsnit. Side 12 af 91

13 14. FORSIKRING Ansvarsforsikring Dansk Ride Forbund henviser til gældende lovgivning: Justitsministeriets Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste - Lov nr Heste/ponyer ejet af klubber under Dansk Ride Forbund er allerede dækket af ansvarsforsikring, og der skal ikke tegnes yderligere forsikringer. Klubbernes heste/ponyer er dækket via Erhvervsansvarsforsikringen, som klubben har via medlemskabet af Dansk Ride Forbund. Som privatperson bør man tjekke hos sit forsikringsselskab Udbetalt uanvendelighedsforsikring Heste/ponyer, for hvilke der efter den 1. januar 1996 på grund af skade på hesten/ponyen er udbetalt erstatning fra et forsikringsselskab, må ikke bringes til start i konkurrencer. I særlige tilfælde kan dispensation herfor dog indhentes fra Dansk Ride Forbunds disciplinudvalg forudsat forsikringsselskabet er indforstået. En udtalelse fra forsikringsselskabet samt en dyrlægeerklæring, hvoraf fremgår hestens/ponyens aktuelle sundhedstilstand, samt hvilken tilstand, der har betinget erstatning, skal altid være bilagt en sådan ansøgning om dispensation. Start på hest hvor der er udbetalt uanvendelighedsforsikring: Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1) Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer samt ærespræmier. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier tilfalder DRF. Procedure for tilbage betaling: Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og indlevering af eventuelle ærespræmier. Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier markeres rytteren administrativt i DRF s IT system, så rytteren ikke kan tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal godkendes Side 13 af 91

14 af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00 Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk 15. TRANSPORT OG OPSTALDNING Transport af heste/ponyer til og fra stævner Dansk Ride Forbund henviser til gældende lovgivning: Justitsministeriets og Fødevarestyrelsens love og publikationer Opstaldning af heste/ponyer under stævner Heste/ponyer skal opstaldes i følgende (minimumkrav): Heste: Bokse skal være 3 x 3 m. Ponyer: Bokse skal være 2,5 x 2,5 m. Heste/ponyer må ikke overnatte i lastbil/trailer. 16. FORMALIA VACCINATION, HESTEPAS, KONKURRENCEHESTEREGISTRERING OG PONYMÅLING Gyldig Vaccinationsattest og hestepas skal kunne forevises ved deltagelse i stævner under Dansk Ride Forbund. Hesten skal være konkurrenceheste-registreret i Dansk Ride Forbund ved deltagelse i stævner under Dansk Ride Forbund. Konkurrence-hesteregistrering er ikke påkrævet ved E- og D- og R-stævner og ved E- og D- og R-klasser. For ponyer skal ponymåling/-er være påført hestepasset ved deltagelse i stævner under Dansk Ride Forbund. Se mere under ponymåling. Ponymåling er ikke påkrævet ved E- og D- og R-stævner og ved E- og D- og R- klasser. Gyldig vaccinationsattest: Gyldig vaccinationsattest skal kunne fremvises inden stævnets afslutning. En hest/pony der ikke er i besiddelse af en af gyldig vaccination sanktioneres således: Rytteren tildeles et gult kort samt bøde (niveau 1) Ekvipagen er berettiget til at starte ved stævnet i følgende tilfælde: - Vaccination udløbet/ overskredet med 1-30 dage. Side 14 af 91

15 Ekvipagen er ikke berettiget til at starte ved stævnet, og skal hjemsendes i følgende tilfælde: - Hesten/ponyen har ikke gyldig vaccinationsattest - Vaccinationen er udløbet/ overskredet med mere end 30 dage - Basisvaccinationen er ikke korrekt - Hesten/ponyen er vaccineret inden for 7 hele dage eller mindre, før ankomst til stævnepladsen. Dagen hvor vaccinationen er givet tælles ikke med i de 7 dage. Desuden diskvalificeres ekvipagen og fratages eventuelle placeringer, doteringer samt ærespræmier. Dansk Ride Forbunds administration sletter alle resultater, hvor hesten/ponyen er redet uden gyldig vaccination med tilbagevirkende kraft til 1. januar. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier tilfalder DRF. Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet. Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier markeres rytteren administrativt i DRF s IT system, så rytteren ikke kan tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00. Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk Ved gentagende tilfælde af start uden gyldige papirer, indberettes rytteren til disciplinærudvalget. Side 15 af 91

16 Hestepas, Konkurrenceregistrering, Ponymåling Hestepas skal kunne fremvises inden stævnets afslutning. Fremvises hestepas ikke på forlangende sidestilles dette med ugyldige papirer. Er hesten/ponyen startet uden gyldigt hestepas eller uden konkurrencehesteregistrering eller uden ponymåling ved stævner/klasser hvor dette er påkrævet tildeles rytteren følgende sanktioner: Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1) Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer samt ærespræmier. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier tilfalder DRF. Dansk Ride Forbunds administration sletter alle resultater, hvor hesten/ponyen er startet uden gyldigt hestepas, konkurrencehesteregistrering eller ponymåling med tilbagevirkende kraft. Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet. Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier markeres rytteren administrativt i DRF s IT system, så rytteren ikke kan tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00. Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk Ved gentagende tilfælde af start uden gyldige papirer, indberettes rytteren til disciplinærudvalget. Disciplinudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte krav. Dispensationen skal foreligge skriftligt inden start i første klasse Formalia vaccinationsattest: Vaccination mod Influenza Vaccinationerne kan fremgå af hestepasset eller af særskilt hæfte. Hestens/ponyens oplysninger skal fremgå af hæftet. Overførsel af vaccinationer: Side 16 af 91

17 Ved nyt pas eller kopi af eksisterende pas kan vaccinationer overføres. En overførsel kan kun ske af en dyrlæge og ved fremvisning af dokumentation for tidligere vaccinationer, hvori hesten er entydigt identificeret ved signalements beskrivelse og chipmærkenummer eller brændemærke. For vaccinationer overført efter gælder følgende: Datoer for basisvaccinationerne samt sidste årlig vaccination overføres enkeltvis, øvrige vaccinationer kan overføres samlet med angivelse af dato, dyrlægens navn samt underskrift og stempel. Vaccinationsattest Ved attestation (Dato, produktmærke, batchnummer, dyrlægens stempel med angivelse dyrlægens navn samt dyrlægens underskrift") af en dyrlæge, som ikke må være hestens/ponyens ejer, skal følgende fremgå af vaccinationskortet/vaccinationsattest i konkurrencehestepasset: For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. december 2012, gælder følgende regler: Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination. Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen. Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse. Alle årlige vaccinationer givet efter 31. december 2012 skal gives senest på årsdagen efter sidste vaccination, uanset basisvaccination. For hesten/ponyer, der er basisvaccineret før 1. januar 2013 gælder følgende regler: Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dage imellem. Side 17 af 91

18 Hesten/ponyen skal være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 367 dage efter foregående vaccination. Overskrides de 367 dage skal der basisvaccineres igen. Efter 31. december 2012, skal den årlige revaccination dog gives senest på årsdagen efter sidste vaccination. Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen. Ingen rettelse af vaccinationsdatoer må foretages uden en dyrlæges bemærkning herom samt dyrlægens stempel og underskrift. Rytteren skal på forlangende under stævnet kunne dokumentere gyldige, årlige vaccinationer tilbage til en gyldig basisvaccination Formalia hestepas med dansk konkurrencehesteregistrering Hestens/ponyens navn på hestepasset samt hestens/ponyens konkurrencehestenummer skal altid opgives til stævnearrangøren ved stævnetilmelding, ellers betragtes tilmeldingen som ugyldig. Nordiske ryttere og ryttere med gæstelicens: Hestepas med dansk konkurrencehesteregistrering ikke påkrævet. Voltigering: Konkurrencehesteregistrering ikke påkrævet for D-, E-, F- og *1- grupper samt individuelle *1 og individuelle træningsklasser Formalia vedr. konkurrencehesteregistrering Hesten skal have et hestepas SEGES kan rådgive om hestepas. Se evt. for yderligere information. Hesten skal være chip-, brænde- eller frysemærket - Både danske og udenlandske heste skal være chip-, brænde- eller frysemærkede. Brænde- og frysemærkning SKAL indeholde cifre, således at hesten ud fra tallene kan identificeres. Side 18 af 91

19 16.4. Ponymåling Ponyer: Ponymåling/-er skal være påført hestepasset. Se mere under Ponymåling. Ponymåling er ikke påkrævet ved E-, D- og R-stævner og ved E-, D- og R- klasser. 17. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste torntap på manken. Ponymål registreres i DRF GO. Alle mål registreret i DRF GO er registreret uden sko uanset om ponyen er målt med eller uden sko Kategoriinddeling Ponyer opdeles i tre kategorier efter størrelse. Inddeling i ponykategorier foretages alene af hensyn til deltagelse i ridestævner afholdt af klubber eller stævnearrangører under Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbund har ikke ansvar for måleresultater i nogen anden henseende. Det er således rytterens/ejerens fulde ansvar, hvor stor ponyen er i alle privatretlige henseender f.eks. i tilfælde af køb og salg, og der kan ingensinde gøres nogen form for økonomisk ansvar gældende overfor Dansk Ride Forbund eller dettes officials i relation til de i henhold til nærværende reglement foretagne målinger. Dette er også gældende ved ankemålinger. Dette indebærer, at målinger ikke kan påberåbes som en handelsmåling. Se disciplinafsnit for at læse mere om kategoriinddeling. E- og D-stævner og E- og D-klasser: Alle kategorier må afvikles sammen. Jf. dog disciplinafsnit. Ponykategorier Kategori cm uden sko Kategori cm 140 cm uden sko Kategori 3 Max. 130 uden sko Måles ponyen med sko, fratrækkes 1 cm før indskrivning i passet Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter. Side 19 af 91

20 Måles en pony for stor ved et målerarrangement, kategoriseres den som hest og kan ikke stilles til måling igen uanset alder. Dog kan målingen ankes se punkt En pony må kun starte i den kategori, den officielt er målt til, se dog punkt 18. Ponyer der pga. måling skifter kategori vil være kvalificeret til samme sværhedsgrad som i den forrige kategori E- og D-stævner og E- og D-klasser Ikke-målte heste/ponyer: Det er rytterens ansvar at foretage en skønsmæssig måling af hesten/ponyen. Officielt målte ponyer skal starte i den kategori, de er målt til. Kategori 1 og 2 ponyer må dog også starte som heste. En pony må starte som både pony og hest ved samme stævne dog ikke med samme rytter Hvornår skal ponymåling foretages Ponymåling er påkrævet for ponyer, der skal starte C-klasser og højere under Dansk Ride Forbund. En pony må ikke stille til start ved C-klasser og højere før den er blevet målt ifølge Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer. Anmeldes der via DRF GO! skal ponyen være målt før anmeldelse. Ponyer kan tidligst måles i det år, hvori de fylder 4 år. Såfremt de starter C- klasser eller højere, skal de måles igen i deres 6. leveår og i deres 8. leveår (det ponymålerår hvori den fylder 6 eller 8 år). De skal altid måles inden første stævnestart. Måles ponyen første gang det år den fylder 5 år, skal den måles igen som 6 årig. Ligeledes gælder det, hvis den måles første gang som 7 årig, skal den måles igen som 8 årig. Måles ponyen første gang som ældre end 8 år, skal den blot måles én gang. Hvis en pony er målt som 4 års og ikke skal starte C-klasser eller højere de kommende år, kan ponymåling udelades i disse år, men ponyen skal måles igen, dog tidligst som 6 års, inden den på ny starter C-klasser eller højere. En måling der foretages i december måned, er gældende for både det år, hvor målingen foretages og det efterfølgende år. Ponymåleåret går fra d. 1. december til d. 31. december året efter. Side 20 af 91

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter.

Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter. REGLEMENT FÆLLESBESTEMMELSER 2013 16. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden

Læs mere

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende.

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende. Fælles Bestemmelser 3. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR Retningslinier for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport 1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 85

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 85 Fælles Bestemmelser G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 2013 Indholdsfortegnelse I 0 INTRODUKTION... 4 1. Introduktion og formål... 4 2. Struktur... 5 3. Gyldighed... 6 4. Beføjelser... 6 5. Redaktion...

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 90

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 90 Fælles Bestemmelser 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 1. Introduktion og formål... 4 2. Struktur... 5 3. Gyldighed... 6 4. Beføjelser... 6 5. Redaktion... 7 6.

Læs mere

TD-basiskursus april Fælles bestemmelser

TD-basiskursus april Fælles bestemmelser TD-basiskursus 9.-10. april 2016 Fælles bestemmelser Fælles Bestemmelser lidt overordnede betragtninger Reglementet er ikke et slå-i-hovedet dokument Spilleregler for fair play overfor dyr og mennesker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 84

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 84 Fælles Bestemmelser 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR www.rideforbund.dk Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 1. Introduktion og formål... 4 2. Struktur... 5 3. Gyldighed... 6 4. Beføjelser... 6

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Fælles Bestemmelser G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR

Fælles Bestemmelser G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR Fælles Bestemmelser G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR www.rideforbund.dk Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 1. Introduktion og formål... 4 2. Struktur... 5 3. Gyldighed... 6 4. Beføjelser... 6 5. Redaktion...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

D- Licens Distrikt 14

D- Licens Distrikt 14 DRF`s 5 værdier: Hæderlighed Sikkerhed først Dygtiggørelse for alle Passion heste som livsstil Harmoni - mellem mennesker, hest og natur Horsemanship Essensen af horsemanship er, at man som menneske har

Læs mere

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper:

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper: Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Para-dressur - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Generelt Dette reglement er gældende fra 1. april 2017, og erstatter alle tidligere udgaver af samme. A - Klassifikation Pararyttere

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års dressurheste Vinderen

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

TD Temadag 2012 Dansk Ride Forbund 30. november 2012

TD Temadag 2012 Dansk Ride Forbund  30. november 2012 TD Temadag 2012 Dagsorden 09.00-09.30 Kaffe og rundstykke 09.30-10.30 Orientering vedr. TD ernes fremtidige placering i forbundet/v Merete Fohlmann 10:30-11.30 Uhensigtsmæssig brug af bid, sporer, pisk

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Rytterkategorisering i springning

Rytterkategorisering i springning Brøndby, 14. december 2009 Rytterkategorisering i springning Rytterkategoriseringen har rejst en del spørgsmål. Vi har nedenfor forsøgt at beskrive kategoriseringerne og overgangsordningerne, så de besvarer

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013.

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. AFHOLDELSE. Dato: 27-29/9/2013 Sted: Møllebakkens Rideklub Adresse til stævnepladsen: Præstemarksvej 4. 4241 Vemmelev. Tlf: 31 36 61 57 ORGANISATOR: Møllebakkens

Læs mere

Distrikt 8 - Sønderjylland

Distrikt 8 - Sønderjylland Distrikt 8 - Sønderjylland 14. marts 2016 1 Emner Distance-sporten Kodeks for dressurdommere DRF 100 år Dressurchampionater fra 2017 DIF ny støttestruktur Vaccinationer DRF ny kontingentstruktur Ny rytterlicens

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub Klublove for Skibby ride- og voltigeklub 1 Klubbens navn er: Skibby ride- og voltigeklub Forkortelse: SRV Klubbens hjemsted er: Frederikssund kommune Klubbens ikrafttrædelsesdato: 10. februar 2008 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Ponymåler seminar 2013

Ponymåler seminar 2013 Ponymåler seminar 2013 Dagsorden 9.30-10.00 Kaffe og rundstykke + indlevering af stangmål til certificering 10.00-10.30 Velkomst samt gennemgang af reglementsændringer 10:30-10:45 Procedure for kalibrering

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej 7 7860 Spøttrup Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Januar 2016 Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Næstildgård Sportsrideklub (NÆST). Klubben er stiftet 06.

Læs mere

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende.

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende. Springning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 2016 2016 Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport 1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.

Læs mere

Jordrup og omegns Rideklub

Jordrup og omegns Rideklub Vedtægter for Jordrup og Omegns 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er Jordrup og Omegns, forkortes JORK Foreningen er oprettet den 24.05.1977 og har hjemsted i Jordrup. Kolding Kommune Foreningens formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Brædstrup Rideklub. Vedtægter.

Brædstrup Rideklub. Vedtægter. Brædstrup Rideklub Vedtægter. 1. Klubbens Navn er Brædstrup Rideklub. Fork:. BRI Klubbens hjemsted er Brædstrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Vedtægter Navn og Formål. 1. Klubbens navn er: Hillerød Sportsrideklub, og dens officielle forkortelse er: HIS Klubbens hjemsted er: Hillerød kommune. 2. Klubbens formål er: At fremme interessen for ridesporten

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

DAFFs Konkurrenceregulativ

DAFFs Konkurrenceregulativ DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 640. Generelt... 21 641. Kvalifikationskrav... 21 642. Præstationsbevis...

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 640. Generelt... 21 641. Kvalifikationskrav... 21 642. Præstationsbevis... Voltigering 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 601. Introduktion og formål... 4 602. Struktur... 4 603. Gyldighed... 4 604. Beføjelser... 4 605. Redaktion...

Læs mere

Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Tillæg til FEI s reglement 11. udgave Gældende fra 1. januar 2014 Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Forord Dette tillæg omfatter de generelle dispensationer fra FEI's Reglement og andre

Læs mere

Kontingenter: Stk. 1.

Kontingenter: Stk. 1. 1. Sakskøbing Rideklub, stiftet den 16. september 1976, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Sakskøbing og omegn ved at drive enhver virksomhed som tjener dette formål. Klubbens aktiviteter

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2002 April 2002 1 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE, DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER I HENHOLD

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 340. Generelt... 21 341. Kvalifikationskrav... 21 342. Kategoriseringer...

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 340. Generelt... 21 341. Kvalifikationskrav... 21 342. Kategoriseringer... Springning 4. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2014 Indholdsfortegnelse I 0 INTRODUKTION... 4 301. Introduktion og formål... 4 302. Struktur... 5 303. Gyldighed... 5 304. Beføjelser... 5 305. Redaktion...

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere