Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91"

Transkript

1 Fælles Bestemmelser 2. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 30. M A RTS

2 Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION Introduktion og formål Struktur Gyldighed Beføjelser Redaktion Ansvarsfraskrivelse Reserveret... 7 I HESTE OG PONYER Etik og velfærd Smitsomme sygdomme Doping og medicinering Hestens/ponyens ydeevne Forsikring Transport og opstaldning Formalia Vaccination, hestepas, konkurrencehesteregistrering og ponymåling Ponyer og ponymåling Opklasning og nedklasning Udstyr II RYTTEREN Etik og værdier Doping, rusmidler, medicinering Hvem kan deltage i ridestævner Rytterlicens Alder Beklædning og udstyr Reserveret III OFFICIALS Officaltyper Autorisation Funktionsområder Skattefri godtgørelse for officials Officials virke ved stævner Se disciplinafsnit Reserveret IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER Generelt Kvalifikationskrav Kategoriseringer Udelukkelseskriterier Reserveret Side 2 af 91

3 V KLASSER OG FORDRINGER Sværhedsgrader Klassetyper Reserveret VI STÆVNEAFVIKLING Stævnetyper Danske stævnetyper Før stævnet Terminer Propositioner Tilmeldinger Tidsplan, starttider, startlister Aflysning og ændring Afvikling Præmiering VII RESULTATER Resultatregistrering Resultattilførsel og -frigørelse Kategorisering RanglistePoint Annullering af resultater og ranglistepoint Reserveret VIII AFVIGELSER, PROTESTER & SANKTIONER Dømmende udvalg Afvigelser Protester og sanktioner Reserveret IX MESTERSKABER, TURNERINGER OG CHAMPIONATER Mesterskaber Danmarksmesterskaber og DRF-mesterskaber Distriktsmesterskaber Øvrige mesterskaber Øvrige mesterskaber på C-niveau skal godkendes af disciplinudvalgene Turneringer Championater Reserveret Side 3 af 91

4 0 INTRODUKTION 1. INTRODUKTION OG FORMÅL Dansk Ride Forbund er en sammenslutning af danske rideklubber og er dermed centralorganisation for ridesporten i Danmark. Dansk Ride Forbund blev som specialforbund optaget som medlem af Danmarks Idræts-Forbund i 1918 og er endvidere optaget som medlem af det internationale rideforbund Federation Equestre Internationale (FEI) i Dansk Ride Forbunds Sportsreglements formål er: - At sikre, at Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport til enhver tid efterleves - At skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i ridestævner - At sikre, at bestemmelserne i Dansk Ride Forbunds, Den Internationale Olympiske Komites (IOC), FEI og Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) love og regler overholdes og fastlægge regler for idømmelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelser. Det er i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement ikke muligt at forudse alle hændelser ved ridestævner. Såfremt der ved en speciel hændelse ikke findes en regel, eller såfremt fortolkning af en regel i det foreliggende tilfælde ville føre til en indlysende uretfærdighed, er det de ansvarlige officials pligt at træffe en afgørelse baseret på almindelig sund fornuft og fair play, og under samtidig hensyntagen til at afgørelsen ligger så tæt som mulig op ad intentionerne i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement og er i overensstemmelse med Dansk Ride Forbunds værdisæt: - Sikkerhed først - Hæderlighed - Harmoni - Dygtiggørelse - Passion Side 4 af 91

5 2. STRUKTUR Dansk Ride Forbunds Sportsreglement indeholder Dansk Ride Forbunds Fælles bestemmelser for afvikling af ridestævner og skal læses i sammenhæng med det/de relevante disciplinreglement/-er. Disciplinreglementerne skal dermed opfattes som et tillæg til Fælles Bestemmelser. Dansk Ride Forbunds Sportsreglement består af flg. sektioner: 0 Fælles bestemmelser Gældende for alle discipliner - dog med henvisninger til disciplinafsnit. Indeholder fælles regler for mesterskaber. 1 Ryttermærker og metalmærker Regler for erhvervelse af ryttermærker, som bl.a. ligger til grundlag for erhvervelse af rytterlicens. 2 Disciplinafsnit Dressur Indeholder regler for deltagelse i dressurstævner og mesterskaber i dressur. 3 Disciplinafsnit Springning Indeholder regler for deltagelse i springstævner og mesterskaber i springning. 4 Disciplinafsnit - Military Indeholder regler for deltagelse i Militarystævner og mesterskaber i Military. 5 Disciplinafsnit Distance Indeholder regler for deltagelse i distancestævner og mesterskaber i distance. 6 Disciplinafsnit Voltigering Indeholder regler for deltagelse i voltigestævner og mesterskaber i voltigering. Side 5 af 91

6 3. GYLDIGHED Dansk Ride Forbunds Sportsreglement træder i kraft 30. marts alle tidligere danske sportsreglementer er ugyldige efter denne dato. Følgende personer og organisationer er forpligtede til at overholde Dansk Ride Forbunds, IOC, FEI og DIF s love og regler, og aktivt medvirke til, at lovene og reglerne overholdes: 3.1. Medlemmer af klubber under Dansk Ride Forbund Trænere, hjælpere og holdledere, der assisterer medlemmer af en klub under Dansk Ride Forbund. Hesteejere, hvis heste/ponyer deltager i konkurrencer under Dansk Ride Forbund. Officials, der virker i Dansk Ride Forbunds regi Stævnearrangører, der afholder stævner under Dansk Ride Forbund Organisationer, ved hvis arrangementer Dansk Ride Forbunds love og reglementer er gældende Bestyrelse og udvalg i klubber under Dansk Ride Forbund Dansk Ride Forbunds distriktsbestyrelser og distriktsformænd. Dansk Ride Forbunds bestyrelse og udvalg. Forpligtelsen gælder såvel i forbindelse med afvikling af stævner i Dansk Ride Forbunds regi som i den daglige omgang med heste/ponyer. 4. BEFØJELSER De beføjelser og bemyndigelser, der i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement, udøves af: - Dansk Ride Forbunds bestyrelse - Appeludvalget - Disciplinærudvalget - Dansk Ride Forbunds Disciplinudvalg - Distriktsbestyrelserne - Dansk Ride Forbunds autoriserede officials - Stævnejuryen Side 6 af 91

7 5. REDAKTION På baggrund af rettelser fra FEI, henvendelser fra medlemmer, stævnearrangører, officials og frivillige samler disciplinudvalgene reglementsændringer på udvalgsmøder og reglementsmøder. Disse ændringer redigeres af Dansk Ride Forbunds administration. Efterfølgende indstilles Dansk Ride Forbunds Sportsreglement endeligt af Afdeling Sport til Bestyrelsen til godkendelse Distribution Dansk Ride Forbunds Sportsreglement kan frit downloades fra Dansk Ride Forbunds hjemmeside Korrektur Der kan i løbet af stævneåret udgives rettelser til reglementet. Disse offentliggøres i infomails og på Dansk Ride Forbunds hjemmeside. Det er stævnearrangørers, rytteres og officials pligt at holde sig ajourført med disse tillæg. 6. ANSVARSFRASKRIVELSE Dansk Ride Forbund påtager sig intet juridisk eller økonomisk ansvar som kan opstå gennem Dansk Ride Forbunds Sportsreglements bestemmelser og anvisninger. De af forbundet udpegede eller godkendte officials kan ikke tillægges noget økonomisk ansvar i forbindelse med deres funktion og/eller afgørelser. Stævnearrangører bør gennem forsikring eller på anden måde sikre sig imod erstatningsansvar, der kan opstå ved stævneafholdelse RESERVERET Side 7 af 91

8 I HESTE OG PONYER 10. ETIK OG VELFÆRD Læs ud over dette afsnit også Etiske retningslinjer for omgang med heste. Dyreværnsloven skal overholdes i omgangen med heste/ponyer. Såfremt misbrug af en hest/pony finder sted under et ridestævne, har enhver pligt til at underrette den/de fungerende officials eller stævnejuryen herom Halthed, sygdom og misrøgt Hvis det inden en konkurrence oplyses eller iagttages, at en tilmeldt hest/pony er halt, syg eller misrøgtet, skal dommeren eller teknisk delegeret - om muligt bistået af stævnets dyrlæge - undersøge hesten/ponyen. Hvis én af de undersøgende officials anser hesten/ponyen for uegnet til at starte, skal start nægtes, og denne kendelse er inappellabel. Kendelsen skal søges afsagt hurtigt, så hestens/ponyens opvarmning - afhængig af undersøgelsens udfald - enten kan afbrydes eller fortsættes med det samme. Hvis en official bemærker, at en hest/pony er halt, syg eller misrøgtet, skal vedkommende omgående gribe ind og forbyde videre ridning på den pågældende hest/pony. Så længe hesten/ponyen er under bedømmelse, kan kun klassens dommer skride ind og diskvalificere ekvipagen. En hest/pony, der er fundet uegnet til start i henhold til ovenstående, må ikke startes igen ved samme stævne, før den er erklæret i orden hertil af stævnets dyrlæge, eller hvis samme official, som har forbudt start, efterfølgende tillader hesten/ponyen at starte igen. Eventuelle udgifter til godkendelse hos stævnedyrlægen betales af rytteren. En rytter, hvis hest/pony er udelukket efter ovenstående, og såfremt rytteren ikke skønnes at være skyld i halthed, sygdom eller misrøgt, kan starte en anden hest/pony i samme klasse, såfremt tidsplanen og disciplinreglementet giver mulighed for dette. Konstaterer stævnedyrlægen eller en official i Dansk Ride Forbund at en hest/pony er vanrøgtet skal den ansvarlige person indberettes til stævnets tekniske delegeret. Den teknisk delegeret er herefter ansvarlig for at indberette til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg. Side 8 af 91

9 10.2. Blod og mærker på hesten/ponyen (se disciplinafsnit) Hesten/ponyen må ikke have blod og/eller mærker efter misbrug på sig hverken før, under eller efter konkurrencerne. Gult kort + diskvalifikation: Heste/ponyer med tydelige mærker efter rytters/hjælpers brug af sporer, pisk eller bid. Rødt kort, bortvisning og diskvalifikation: Grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående Straf Straf må ikke benyttes og defineres således: Overdreven brug af pisk, tøjle eller sporer Diskvalifikation samt påtale eller gult kort: Tildeles ekvipagen i tilfælde, hvor hesten/ponyen straffes for en uønsket handling. Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde Forstærkning Definition: Hesten/ponyen tilføres impuls til den udfører den ønskede handling eller roses for en ønsket handling. Forstærkning benyttes under forudsætning af, at hesten/ponyen ikke udsættes for unødig smerte. Diskvalifikation samt gult kort: Tildeles ekvipagen i tilfælde, hvor forstærkning udføres særligt overdrevet Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående Pisk benyttelse Pisken må aldrig benyttes som straf for en hændelse men kun som korrektion. Ved ulydighed må hesten/ponyen korrigeres med lette slag med pisken. Dette skal ske i umiddelbart tilknytning til ulydigheden - En pisk må aldrig benyttes til at give afløb for rytterens eller hjælperes temperament. - Pisken må aldrig benyttes i hestens/ponyens hoved. - Rytteren må aldrig benytte pisken med overhånd. Diskvalifikation samt gult kort: Tildeles ekvipagen ved overtrædelse af dette punkt Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående. Side 9 af 91

10 10.6. Sporer benyttelse Sporer må aldrig benyttes som straf for en hændelse men som forstærkning af rytterens schenkler. Sporer må aldrig benyttes til at give afløb for rytterens temperament. Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt Rødt kort + bortvisning: Grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående Alder Hestens/ponyens alder følger kalenderåret. En hest/pony, som er født i 2006, bliver således 4 år den 1. januar års og yngre heste/ponyer må ikke startes i nogen form for konkurrence. 4-års heste/ponyer: Hesten/ponyen må ikke startes i nogen form for konkurrence før 1. maj. I perioden fra 1. maj til 31. juli: Se disciplinafsnit. Der kan i disciplinafsnit være fastsat skærpede alderskrav i forhold til ovenstående. Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt Følhopper Konkurrencebrug uanset art er meget belastende for den drægtige eller diegivende hoppe. Den drægtige hoppe må derfor kun deltage i stævner indtil 5 måneder før planlagt foling og igen 4 måneder efter foling. Føl må hverken medtages på konkurrencebanerne eller være borte fra hoppen i længere tid end 2 timer. Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage efter, at sidste hest/pony er raskmeldt, herunder feberfri, ophør af eventuelle næseflåd og indtørring af opbrudte lymfeknuder. Genåbningen af en stævneplads kan ske efter en dyrlæge har gennemgået besætningen og fundet den smittefri og meddelt skriftligt til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, at stævnepladsen kan genåbnes.. Det er muligt, at afholde stævner på en stævneplads, hvor et særligt staldafsnit er lukket på grund af smitsom sygdom, hvis dyrlægen finder det ansvarligt. Staldafsnittet skal være isoleret og lukket for offentligheden. Dyrlægen skal skriftligt erklære til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, at stævne kan afholdes på stævnepladsen. Foreligger en sådan erklæring ikke, må stævne ikke afholdes. Hvis en stævneplads eller stald lukkes på grund af sygdom skal Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent informeres herom. Se også punkt Side 10 af 91

11 Heste/ponyer fra stalde, der er anbefalet lukket af en dyrlæge, har ikke lov til at deltage i stævner uanset om hesten udviser sygdomstegn. Overtræder en rytter ovennævnte regler, tildeles rytteren rødt kort samt en bøde (niveau 1). Klubbers overtrædelse af ovenævnte regler indberettes til disciplinærudvalget. 12. DOPING OG MEDICINERING Heste/ponyer må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer. Heste/ponyer samt ryttere er underlagt Den Internationale Olympiske Komites (IOC), Federation Equestre Internationales og Danmarks Idræts-Forbunds til enhver tid gældende regler om doping og medicinering af heste og ryttere. Sager om doping og medicinering af heste/ponyer behandles af Appeludvalget som 1. instans, som behandler og afgør sager i overensstemmelse med Federation Equestre Internationales til enhver tid gældende regler om doping og medicinering, herunder FEI Equine Anti- Doping and Controlled Medication Regulations. Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent er veterinærfaglig konsulent for Appeludvalget i behandlingen af denne type sager. Appeludvalgets afgørelse kan ankes til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. 13. HESTENS/PONYENS YDEEVNE Hestens/ponyens antal starter pr. dag Se disciplinafsnit Hestens/ponyens antal starter pr. klasse C-stævner og opefter: Ingen hest/pony må starte mere end én gang i hver klasse ved samme stævne (voltigering undtaget) Hestens/ponyens antal starter pr. uge Uanset disciplin må hesten/ponyen max. starte 7 gange pr. uge Antal ryttere pr. hest pr. disciplin pr. stævne Side 11 af 91

12 Ved C-stævner og højere: En hest/pony må kun rides af én rytter pr. disciplin pr. stævnedag (voltigering undtaget). Dette gælder ikke ved start uden for konkurrence. Afholdes der D-klasser ved et C-stævne betragtes dette, i denne sammenhæng, som et stævne. Afholdes C-klasser ved B-stævner betragtes dette ligeledes som et stævne osv Ekvipagens antal starter pr. klasse Se disciplinafsnit Ekvipagens antal starter pr. dag En hest/pony må kun startes ved en stævnearrangør pr. dag. Se også disciplinafsnit. Side 12 af 91

13 14. FORSIKRING Ansvarsforsikring Dansk Ride Forbund henviser til gældende lovgivning: Justitsministeriets Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste - Lov nr Heste/ponyer ejet af klubber under Dansk Ride Forbund er allerede dækket af ansvarsforsikring, og der skal ikke tegnes yderligere forsikringer. Klubbernes heste/ponyer er dækket via Erhvervsansvarsforsikringen, som klubben har via medlemskabet af Dansk Ride Forbund. Som privatperson bør man tjekke hos sit forsikringsselskab Udbetalt uanvendelighedsforsikring Heste/ponyer, for hvilke der efter den 1. januar 1996 på grund af skade på hesten/ponyen er udbetalt erstatning fra et forsikringsselskab, må ikke bringes til start i konkurrencer. I særlige tilfælde kan dispensation herfor dog indhentes fra Dansk Ride Forbunds disciplinudvalg forudsat forsikringsselskabet er indforstået. En udtalelse fra forsikringsselskabet samt en dyrlægeerklæring, hvoraf fremgår hestens/ponyens aktuelle sundhedstilstand, samt hvilken tilstand, der har betinget erstatning, skal altid være bilagt en sådan ansøgning om dispensation. Start på hest hvor der er udbetalt uanvendelighedsforsikring: Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1) Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer samt ærespræmier. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier tilfalder DRF. Procedure for tilbage betaling: Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og indlevering af eventuelle ærespræmier. Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier markeres rytteren administrativt i DRF s IT system, så rytteren ikke kan tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal godkendes Side 13 af 91

14 af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00 Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk 15. TRANSPORT OG OPSTALDNING Transport af heste/ponyer til og fra stævner Dansk Ride Forbund henviser til gældende lovgivning: Justitsministeriets og Fødevarestyrelsens love og publikationer Opstaldning af heste/ponyer under stævner Heste/ponyer skal opstaldes i følgende (minimumkrav): Heste: Bokse skal være 3 x 3 m. Ponyer: Bokse skal være 2,5 x 2,5 m. Heste/ponyer må ikke overnatte i lastbil/trailer. 16. FORMALIA VACCINATION, HESTEPAS, KONKURRENCEHESTEREGISTRERING OG PONYMÅLING Gyldig Vaccinationsattest og hestepas skal kunne forevises ved deltagelse i stævner under Dansk Ride Forbund. Hesten skal være konkurrenceheste-registreret i Dansk Ride Forbund ved deltagelse i stævner under Dansk Ride Forbund. Konkurrence-hesteregistrering er ikke påkrævet ved E- og D- og R-stævner og ved E- og D- og R-klasser. For ponyer skal ponymåling/-er være påført hestepasset ved deltagelse i stævner under Dansk Ride Forbund. Se mere under ponymåling. Ponymåling er ikke påkrævet ved E- og D- og R-stævner og ved E- og D- og R- klasser. Gyldig vaccinationsattest: Gyldig vaccinationsattest skal kunne fremvises inden stævnets afslutning. En hest/pony der ikke er i besiddelse af en af gyldig vaccination sanktioneres således: Rytteren tildeles et gult kort samt bøde (niveau 1) Ekvipagen er berettiget til at starte ved stævnet i følgende tilfælde: - Vaccination udløbet/ overskredet med 1-30 dage. Side 14 af 91

15 Ekvipagen er ikke berettiget til at starte ved stævnet, og skal hjemsendes i følgende tilfælde: - Hesten/ponyen har ikke gyldig vaccinationsattest - Vaccinationen er udløbet/ overskredet med mere end 30 dage - Basisvaccinationen er ikke korrekt - Hesten/ponyen er vaccineret inden for 7 hele dage eller mindre, før ankomst til stævnepladsen. Dagen hvor vaccinationen er givet tælles ikke med i de 7 dage. Desuden diskvalificeres ekvipagen og fratages eventuelle placeringer, doteringer samt ærespræmier. Dansk Ride Forbunds administration sletter alle resultater, hvor hesten/ponyen er redet uden gyldig vaccination med tilbagevirkende kraft til 1. januar. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier tilfalder DRF. Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet. Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier markeres rytteren administrativt i DRF s IT system, så rytteren ikke kan tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00. Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk Ved gentagende tilfælde af start uden gyldige papirer, indberettes rytteren til disciplinærudvalget. Side 15 af 91

16 Hestepas, Konkurrenceregistrering, Ponymåling Hestepas skal kunne fremvises inden stævnets afslutning. Fremvises hestepas ikke på forlangende sidestilles dette med ugyldige papirer. Er hesten/ponyen startet uden gyldigt hestepas eller uden konkurrencehesteregistrering eller uden ponymåling ved stævner/klasser hvor dette er påkrævet tildeles rytteren følgende sanktioner: Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1) Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer samt ærespræmier. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier tilfalder DRF. Dansk Ride Forbunds administration sletter alle resultater, hvor hesten/ponyen er startet uden gyldigt hestepas, konkurrencehesteregistrering eller ponymåling med tilbagevirkende kraft. Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet. Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier markeres rytteren administrativt i DRF s IT system, så rytteren ikke kan tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00. Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk Ved gentagende tilfælde af start uden gyldige papirer, indberettes rytteren til disciplinærudvalget. Disciplinudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte krav. Dispensationen skal foreligge skriftligt inden start i første klasse Formalia vaccinationsattest: Vaccination mod Influenza Vaccinationerne kan fremgå af hestepasset eller af særskilt hæfte. Hestens/ponyens oplysninger skal fremgå af hæftet. Overførsel af vaccinationer: Side 16 af 91

17 Ved nyt pas eller kopi af eksisterende pas kan vaccinationer overføres. En overførsel kan kun ske af en dyrlæge og ved fremvisning af dokumentation for tidligere vaccinationer, hvori hesten er entydigt identificeret ved signalements beskrivelse og chipmærkenummer eller brændemærke. For vaccinationer overført efter gælder følgende: Datoer for basisvaccinationerne samt sidste årlig vaccination overføres enkeltvis, øvrige vaccinationer kan overføres samlet med angivelse af dato, dyrlægens navn samt underskrift og stempel. Vaccinationsattest Ved attestation (Dato, produktmærke, batchnummer, dyrlægens stempel med angivelse dyrlægens navn samt dyrlægens underskrift") af en dyrlæge, som ikke må være hestens/ponyens ejer, skal følgende fremgå af vaccinationskortet/vaccinationsattest i konkurrencehestepasset: For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. december 2012, gælder følgende regler: Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination. Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen. Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse. Alle årlige vaccinationer givet efter 31. december 2012 skal gives senest på årsdagen efter sidste vaccination, uanset basisvaccination. For hesten/ponyer, der er basisvaccineret før 1. januar 2013 gælder følgende regler: Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dage imellem. Side 17 af 91

18 Hesten/ponyen skal være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 367 dage efter foregående vaccination. Overskrides de 367 dage skal der basisvaccineres igen. Efter 31. december 2012, skal den årlige revaccination dog gives senest på årsdagen efter sidste vaccination. Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen. Ingen rettelse af vaccinationsdatoer må foretages uden en dyrlæges bemærkning herom samt dyrlægens stempel og underskrift. Rytteren skal på forlangende under stævnet kunne dokumentere gyldige, årlige vaccinationer tilbage til en gyldig basisvaccination Formalia hestepas med dansk konkurrencehesteregistrering Hestens/ponyens navn på hestepasset samt hestens/ponyens konkurrencehestenummer skal altid opgives til stævnearrangøren ved stævnetilmelding, ellers betragtes tilmeldingen som ugyldig. Nordiske ryttere og ryttere med gæstelicens: Hestepas med dansk konkurrencehesteregistrering ikke påkrævet. Voltigering: Konkurrencehesteregistrering ikke påkrævet for D-, E-, F- og *1- grupper samt individuelle *1 og individuelle træningsklasser Formalia vedr. konkurrencehesteregistrering Hesten skal have et hestepas SEGES kan rådgive om hestepas. Se evt. for yderligere information. Hesten skal være chip-, brænde- eller frysemærket - Både danske og udenlandske heste skal være chip-, brænde- eller frysemærkede. Brænde- og frysemærkning SKAL indeholde cifre, således at hesten ud fra tallene kan identificeres. Side 18 af 91

19 16.4. Ponymåling Ponyer: Ponymåling/-er skal være påført hestepasset. Se mere under Ponymåling. Ponymåling er ikke påkrævet ved E-, D- og R-stævner og ved E-, D- og R- klasser. 17. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste torntap på manken. Ponymål registreres i DRF GO. Alle mål registreret i DRF GO er registreret uden sko uanset om ponyen er målt med eller uden sko Kategoriinddeling Ponyer opdeles i tre kategorier efter størrelse. Inddeling i ponykategorier foretages alene af hensyn til deltagelse i ridestævner afholdt af klubber eller stævnearrangører under Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbund har ikke ansvar for måleresultater i nogen anden henseende. Det er således rytterens/ejerens fulde ansvar, hvor stor ponyen er i alle privatretlige henseender f.eks. i tilfælde af køb og salg, og der kan ingensinde gøres nogen form for økonomisk ansvar gældende overfor Dansk Ride Forbund eller dettes officials i relation til de i henhold til nærværende reglement foretagne målinger. Dette er også gældende ved ankemålinger. Dette indebærer, at målinger ikke kan påberåbes som en handelsmåling. Se disciplinafsnit for at læse mere om kategoriinddeling. E- og D-stævner og E- og D-klasser: Alle kategorier må afvikles sammen. Jf. dog disciplinafsnit. Ponykategorier Kategori cm uden sko Kategori cm 140 cm uden sko Kategori 3 Max. 130 uden sko Måles ponyen med sko, fratrækkes 1 cm før indskrivning i passet Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter. Side 19 af 91

20 Måles en pony for stor ved et målerarrangement, kategoriseres den som hest og kan ikke stilles til måling igen uanset alder. Dog kan målingen ankes se punkt En pony må kun starte i den kategori, den officielt er målt til, se dog punkt 18. Ponyer der pga. måling skifter kategori vil være kvalificeret til samme sværhedsgrad som i den forrige kategori E- og D-stævner og E- og D-klasser Ikke-målte heste/ponyer: Det er rytterens ansvar at foretage en skønsmæssig måling af hesten/ponyen. Officielt målte ponyer skal starte i den kategori, de er målt til. Kategori 1 og 2 ponyer må dog også starte som heste. En pony må starte som både pony og hest ved samme stævne dog ikke med samme rytter Hvornår skal ponymåling foretages Ponymåling er påkrævet for ponyer, der skal starte C-klasser og højere under Dansk Ride Forbund. En pony må ikke stille til start ved C-klasser og højere før den er blevet målt ifølge Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer. Anmeldes der via DRF GO! skal ponyen være målt før anmeldelse. Ponyer kan tidligst måles i det år, hvori de fylder 4 år. Såfremt de starter C- klasser eller højere, skal de måles igen i deres 6. leveår og i deres 8. leveår (det ponymålerår hvori den fylder 6 eller 8 år). De skal altid måles inden første stævnestart. Måles ponyen første gang det år den fylder 5 år, skal den måles igen som 6 årig. Ligeledes gælder det, hvis den måles første gang som 7 årig, skal den måles igen som 8 årig. Måles ponyen første gang som ældre end 8 år, skal den blot måles én gang. Hvis en pony er målt som 4 års og ikke skal starte C-klasser eller højere de kommende år, kan ponymåling udelades i disse år, men ponyen skal måles igen, dog tidligst som 6 års, inden den på ny starter C-klasser eller højere. En måling der foretages i december måned, er gældende for både det år, hvor målingen foretages og det efterfølgende år. Ponymåleåret går fra d. 1. december til d. 31. december året efter. Side 20 af 91

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013.

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. AFHOLDELSE. Dato: 27-29/9/2013 Sted: Møllebakkens Rideklub Adresse til stævnepladsen: Præstemarksvej 4. 4241 Vemmelev. Tlf: 31 36 61 57 ORGANISATOR: Møllebakkens

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

DRF Forbundsdag 18. april 2015

DRF Forbundsdag 18. april 2015 DRF Forbundsdag 18. april 2015 Deltagere fra GEK: Kirsten Bjørklund og Camilla Lindegaard Program for dagen: Kl. 12-13 Frokost - Forbundet er vært Kl. 14.45-15.15 Hestevelfærd i distancesporten Kl. 15.15-16.00

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 23 240. Generelt... 23 241. Kvalifikationskrav... 23 242. Reserveret...

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 23 240. Generelt... 23 241. Kvalifikationskrav... 23 242. Reserveret... Dressur 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 201. Introduktion og formål... 4 202. Struktur... 5 203. Gyldighed... 5 204. Beføjelser... 5 205. Redaktion... 5 206.

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 22 240. Generelt... 22 241. Kvalifikationskrav... 22 242. Reserveret...

Indholdsfortegnelse. IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER... 22 240. Generelt... 22 241. Kvalifikationskrav... 22 242. Reserveret... Dressur 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 2014 Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 201. Introduktion og formål... 4 202. Struktur... 5 203. Gyldighed... 5 204. Beføjelser... 5 205. Redaktion...

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLTE RIDE-KLUB

VEDTÆGTER FOR HOLTE RIDE-KLUB VEDTÆGTER FOR HOLTE RIDE-KLUB 1 NAVN OG FORMÅL Klubbens navn er Holte Ride-klub, forkortelse HRK. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere