Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj Funktionsbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser"

Transkript

1 Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser Revideret juli 2005

2 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8 Kajakudvalg...9 Inriggerudvalg...13 Instruktører:...16 Ativitetsudvalg...17 Bro- og husudvalg Revideret juli 2005

3 Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med følgende poster: Formand. Næstformand. Kasserer. Formand for Aktivitetssudvalg. Formand for Bro- og husudvalg. Formand for Inriggerudvalg. Formand for Kajakudvalg. Kassereren er kontakt til kontingentkasserer samt den ansvarlige for nøgler. Bestyrelsen vælger blandt sig en sekretær/ protokolfører. Bestyrelsen er ansvarlig for at: Sørge for at udbrede kendskab til rosport og kano- og kajaksport. Give medlemmer adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under sikrede og ordnede forhold. Sikre og overvåge at medlemmer overholder klubbens love og bestemmelser. At forvalte og formidle klubbens midler på betryggende vis. I samarbejde med udvalgene at forny og vedligeholde bådparken. Sørge for at udarbejde årsregnskab og revision af dette. Sørge for at i samarbejde med udvalgene at udarbejde budget. Sørge for afholdelse af generalforsamling i henhold til klubbens love. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen ifølge 9, og er ansvarlige overfor generalforsamlingen Revideret juli 2005

4 Formand Repræsentere klubben udadtil (kontaktperson). Ansvarlig for afholdelse af bestyrelsesmøder. Formanden vælges på generalforsamlingen Revideret juli 2005

5 Næstformand Vikariere for formanden. Næstformanden vælges på generalforsamlingen Revideret juli 2005

6 Kasserer Føre kassebog. Betale regninger. Varetage forsikringer. Aflæse vandmåler Elmåler. Kontaktperson til kontingentkassereren. Sørge for indkøb af øl og vand. Ansvarlig for pengekassen for øl og vand. Kassereren vælges på generalforsamlingen Revideret juli 2005

7 Kontingentkasserer Opkræve kontingent. Udfærdige medlemsliste. Føre stamkort over medlemmerne. Indberette medlemstal til h.h.v. D.F.f.R., DKF og DIF. Kontingentkassereren udpeges af bestyrelsen. Kontingentkassereren refererer til kassereren Revideret juli 2005

8 Nøgleansvarlige Sørge for udlevering af nye nøgler mod behørig underskrift for modtagelse. Bestille nye nøgler efter aftale med formanden. Føre nølgekartotek og indberette dette til kontingentkassereren. Sørge for inddrivelse af nøgle fra udmeldte medlemmer. Den nøgleansvarlige udpeges af bestyrelsen. Den nøgleansvarlige refererer til kassereren/ kontingentkassereren Revideret juli 2005

9 Kajakudvalg Holde bestyrelsen orienteret, om hvad der foregår blandt kajakroere. Sørge for vedligehold af materiellet (kajakker, pagajer m.m.) Ansvarlig for instruktion af nye kajakroere. Ansvarlig for fordelingen af instruktionstimer blandt instruktørerne. Ansvarlig for uddannelse af nye instruktører. Udvalget udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen senest 30. november. I øvrigt henvises der til Regler for kajakroning. Formanden for kajakudvalget vælges på generalforsamlingen. Kajakudvalget nedsættes fortrinsvis på generalforsamlingen Revideret juli 2005

10 Bilag til kajakudvalget. Kajakudvalget er ansvarlig for alle klubkajakker, pagajer, overtræk og veste, transportstativer m.m. Kajakker: Efterse kajakker 1 gang om måneden i rosæsonen. Foranstalte at skader repareres. Udstede roforbud ved alvorlige skader. Alle kan dog udstede roforbud såfremt der er sket skade på kajakken. Alle kajakker skal være færdige inden 1. Juni. Der føres logbog over alle klubkajakker. Pagajer: Efterse pagajer 1 gang om måneden i rosæsonen. Foranstalte at skader repareres. Træpagajer slibes og lakeres efter behov. Overtræk og veste: Efterse overtræk og veste 1 gang om måneden i rosæsonen. Foranstalte at skader repareres. Sørge for indkøb af nyt materiel. Der skal være et sæt til hver klubkajak. Transportstativer: Efterse transportstativer før standerhejsning og før de anvendes. Foranstalte reparation af disse, hvis det er nødvendigt. Kajakskur: Foranstalte oprydning. Foranstalte reparationer og anden vedligeholdelse Revideret juli 2005

11 Information til bestyrelsen og øvrige medlemmer: Orientere bestyrelsen om udvalgets aktiviteter. Orientere medlemmer via blad, opslag m.m. Modtage post fra DKF. Føre protokol ved udvalgsmøder. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. Instruktion af nye kajakroere: Kajakudvalget skal organisere og tilrettelægge instruktionen af alle nye kajakroere. Nye kajakroere kan løbende skrives på venteliste. Instruktionskurset. Kurset tilrettelægges over to dage i maj eller juni måned. Kurset lægges typisk i en weekend. For at deltage skal alle kursister betale et kursusgebyr ud fra klubbens gældende takster. I beløbet er inkluderet et 2 dages kursus i kajak med frokost begge dage. Kursusgebyret betales ved tilmelding. Antal deltagere på kurset er 20 max 25. De sidste 5 pladser er reserveret allerede medlemmer såfremt der er interesse herfor, ellers fyldes op med nye roere. Instruktionen har til formål: At få frigivet alle nye kajakroere inden de sættes på et kajakhold. Men ligeså meget skal kurset også give folk en chance for at se, om kajaksporten er noget for dem, inden instruktionen rigtig for alvor går i gang. Instruktører: Instruktionen gennemføres af klubbens instruktører, der har gennemgået Dansk Kano og Kajak Forbunds instruktørkursus. Kajakhold: Efter det to dages instruktionskursus fordeles kursisterne på - af kajakudvalget - fastsatte instruktionsdage. For at lette planlægningen er det en fordel at notere, hvilke dage de nye kajakroere bedst kan. Der bør sættes hold ud fra devisen, ungdomsroere på et hold og seniorroere på et andet hold Revideret juli 2005

12 Fordeling af instruktionstimer blandt instruktørerne: Kajakudvalget tildeler de enkelte instruktører en fast instruktionsdag udfra de dage instruktøren kan. Der kan ligeledes tilknyttes en hjælpeinstruktør, hvis funktion er at assistere instruktøren under hele rosæsonen. Hjælpeinstruktøren skal nødvendigvis ikke have gennemgået Dansk Kano og Kajak Forbunds instruktørkursus, men blot være fuldbefaren kajakroer. Ligeledes skal hjælpeinstruktøren heller ikke være til stede under hver instruktionsdag, men i stedet kunne træde til under ferie, sygdom m.m. Uddannelse af nye instruktører: Kajakudvalget og klubbens bestyrelse skal sørge for, at der løbende uddannes nye instruktører. Kajakudvalgets mål er at have mellem 5 10 kajakinstruktører, der alle har gennemgået Dansk Kano og Kajak Forbunds instruktørkursus. I øvrigt henvises der til Regler for kajakroning Revideret juli 2005

13 Inriggerudvalg Holde bestyrelsen orienteret, om hvad der foregår blandt inriggerroere. Sørge for vedligehold af materiellet. Ansvarlig for instruktion af nye inriggerroere. Ansvarlig for fordelingen af instruktionstimer blandt instruktørerne. Ansvarlig for uddannelse af nye instruktører. Sørge for at indstille roere til korttursstyrmandskursus. Sørge for at afholde korttursstyrmandskursus. Indstille potentielt egnede roere til langtursstyrmandskursus. Udvalget udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen senest 30. november. I øvrigt henvises der til Regler for inriggerroning. Formand for inriggerudvalget vælges på generalforsamlingen Inriggerudvalget nedsættes fortrinsvis på generalforsamlingen Revideret juli 2005

14 Bilag til inriggerudvalget. Inriggerudvalget er ansvarlig for alle inriggerbåde, årer, veste, og transportvogne. Inriggere (inkl. årer): Holde øje med eventuelle skader i rosæsonen. Foranstalte at skader repareres. Udstede roforbud ved alvorlige skader. Alle kan dog udstede roforbud, såfremt der er sket skade på båden. Der føres logbog over alle inriggerbåde. Sørge for at nedsætte hold til den årlige reparation, slibning og lakering. Veste: Efterse veste 1 gang om måneden i rosæsonen. Foranstalte at skader repareres. Sørge for indkøb af nye. Der skal mindst være en til hver bådplads. Information til bestyrelsen og øvrige medlemmer: Orientere medlemmer via blad, opslag m.m. Føre protokol ved udvalgsmøder. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. Instruktion af nye inriggerroere: Inriggerudvalget skal organisere og tilrettelægge instruktionen af alle nye roere. Nye inriggerroere kan løbende skrives på venteliste. Instruktionskurset. Kurset tilrettelægges over en uge i maj eller juni måned. For at deltage skal alle kursister betale et kursusgebyr ud fra klubbens gældende takster. I beløbet er inkluderet frokost. Kursusgebyret betales ved tilmelding. Antal Revideret juli 2005

15 deltagere på kurset er 20 max 25. De sidste 5 pladser er reserveret allerede medlemmer såfremt der er interesse herfor, ellers fyldes op med nye roere. Instruktionen har til formål: At sikre at roeren har gennemgået og forstået den nødvendige roteknik, kommandoer, bådlære, styreteknik, løfteteknik. Det skal ligeledes sikres at dagligt rofarvand kendes med henblik på søfartsafmærkninger, risikoområder o.l. Instruktører: Instruktionen gennemføres af klubbens instruktører, der har gennemgået Dansk Forening for Rosports instruktørkursus (minimum modul A og B). Fordeling af instruktionstimer blandt instruktørerne: Inriggerudvalget tildeler de enkelte instruktører instruktionsdage udfra de dage instruktøren kan. Der kan tilknyttes en hjælpeinstruktør, hvis funktion er at assistere instruktøren under rokurset. Hjælpeinstruktøren skal have gennemgået Dansk Forening for Rosports instruktørkursus modul A. Uddannelse af nye instruktører: Inriggervalget og klubbens bestyrelse skal sørge for, at der løbende uddannes nye instruktører. Uddannelse af nye korttursstyrmænd: Udvalget skal sørge for afholdelse af korttursstyrmandskursus. Uddannelse af nye langtursstyrmænd: Udvalget indstiller aspiranter til bestyrelsen, som foretager den endelige godkendelse Revideret juli 2005

16 Instruktører: Kajakinstruktører skal have gennemgået Dansk Kano og Kajak Forbunds instruktørkursus. Inriggerinstruktører skal have gennemgået Dansk Forening for Rosports instruktørkurser (minimum modul A + B). Instruktører er efter at have gennemgået instruktørkurset - forpligtet til at hjælpe med instruktion i minimum 3 på hinanden følgende sæsoner. Instruktører er forpligtet til at undervise nye roere i henhold til de af forbundene givne metoder samt de af henholdsvis kajakudvalg og inriggerudvalg givne retningslinjer. Der undervises kun i forbindelse med de fastlagte interne kurser/ instruktionsdage. Det er dog tilladt for instruktører at give prøvetimer til interesserede Revideret juli 2005

17 Ativitetsudvalg Arrangere ro-relaterede og alternative idrætstilbud i og uden for rosæsonen. Udvalget udarbejder målbeskrivelse og aktivitetsplan for arrangementer i den kommende sæson senest 1. Februar. Udvalget udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen senest 30. november. Formand for Aktivitetsudvalget vælges på generalforsamlingen. Aktivitetsudvalget nedsættes fortrinsvis på generalforsamlingen Revideret juli 2005

18 Bro- og husudvalg Koordinering af opgaver foretages af formanden for bro- og husudvalg. Udvalget udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen senest 30. november. Bro: Sørge for isætning af broen senest til standerhejsning. Sørge for optagning af broen tidligst ved standerstrygningen. Ansvarlig for almindelig vedligehold af broen. Foranstalte evt. større reparationer. Hus, udendørs: Foranstalte det almindelige vedligehold (maling af træværk, rensning af tagrender m.m.). Foranstalte evt. større reparationer, forbedringer o.l. Foranstalte almindelig vedligehold af flagstangen. Hus, indendørs: Sørge for at der er rengøringsmidler, toiletpapir og køkkenruller. Sørge for indkøb af kaffe, te og småkager. Foranstalte reparationer. Sørge for rengøringsliste i samarbejde med kontingentkassereren. Sørge for at et rengøringshold udfører en bestemt opgave ud over den sædvanlige rengøring (f.eks. ordne køleskab, pudse vinduer). Sørge for oprydning af arbejdsbordet i bådhallen. Formand for Bro- og husudvalg vælges på generalforsamlingen. Bro- og husudvalg nedsættes fortrinsvis på generalforsamlingen Revideret juli 2005

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere