Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt"

Transkript

1 Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt

2 Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet sammen fra start. Det er i venstrepanelet du vælger, hvad der skal vises i kortvinduet, og i højrepanelet du får hjælp til hvad det er kortvinduet viser. Værktøjslinjen indeholder værktøjer bl. a. til at søge, måle, tegne og printe kortvinduet. Indlejret til venstre i kortvinduet er der et navigationspanel, der hjælper dig rundt i kortet. Indlejret til højre i kortvinduet er der et oversigtskort, der kan give overblik over hvorhenne i kommunen du er zoomet ind.

3 Venstrepanelet Venstrepanelet kan foldes op og i ved at klikke på pilene i øverste højre hjørne af panelet. Panelet er delt ind i 2 faner over hinanden fanen med temalag og fanen med baggrundskort. Der skiftes imellem disse 2 faner ved at klikke på plus og minustegnene i fanehovederne. Baggrundskortene skiftes ved at klikke på den type baggrundskort, man ønsker sig. Temafanen kan være inddelt i 2 eller flere lodrette faner, indeholdende forskellige tematræer. Der skiftes imellem tematræerne ved klik på fanehovedet. Det er muligt, at søge efter et bestemt lag i tematræet, ved at indtaste en del af eller hele temaets navn i søgebjælken under fanehovederne. Der vil så nedenunder blive vist et søgeresultat med de temaer, der indeholder søgeordet, samt den mappe, temaet er placeret i. Hvis der er opsat signaturforklaring eller beskrivelse for de enkelte lag, kan de vises ved at klikke på det runde ikon til højre for laget.

4 Højrepanelet Højrepanelet kan foldes op og i ved at klikke på pilene i højre hjørne. Der kan skiftes imellem visning af signaturer for de/t tændte temaer og beskrivelser for temaerne. Det gøres ved, at klikke på plus og minustegnene.

5 Kortvinduet Kortvinduet viser det baggrundskort, der enten er vist fra start, eller er tilvalgt i venstremenuen samt de lag, du eventuelt har valgt skal vises, ligeledes i venstrepanelet. I øverste venstre hjørne af kortet er navigationspanelet indlejret. De 4 piletaster flytter kortvinduet i pilens retning (ligesom du kan bruge dit tastaturs pile) og plus og minus anvendes til at zoome ind og ud fra kortvinduets centrum (på samme måde, som du anvender hjulet på din mus). Ved klik på huset vender kortet tilbage til startposition. Når hånd-værktøjet er aktiv, kan du bruge musen til at flytte rundt på kortet med. Med luppene kan du zoome ind og ud i kortet med centrum dér, hvor du klikker i kortet eller zoome ind til et bestemt kortudsnit ved at trække en firkant med musen. Oversigtskortet i øverste højre hjørne kan foldes ind og ud ved klik på pilen. Kortet viser dit kortudsnit markeret med en rød firkant i et større kortudsnit. Ved klik på målepinden i venstre nederste hjørne, kan du indtaste et ønsket målforhold og X og Y koordinater for det centrum du gerne vil zoome til.

6 Værktøjslinjen Værktøjslinjen består af en række funktionsknapper beskrivelse af hver enkelt knap følger herefter Infoknappen anvendes, når du gerne vil have vist informationer om et objekt i kortet. Aktiver knappen (eller sørg for at håndsymbolet i navigationspanelet er aktiveret) og klik på det objekt i kortet, som du ønsker oplysninger om. Herefter vises en dialogboks med de oplysninger, der er til rådighed om objektet. Hvis der er 2 eller flere objekter hvor du klikker, kommer der en boks op, med oplysning om hvilke objekter, du kan vælge at få informationer om. Hvis der ikke er nogle objekter med tilgængelige oplysninger i kortet hvor du klikker vil der kortvarigt vises en informationsboks i nederste højre hjørne, hvori der står, at der ikke er nogen fundne objekter. Dialogboksen er delt ind i 2 faneblade - ét med de oplysninger der er knyttet til objektet, og ét med koordinatsættet til objektet. Boksen kan løsrives og flyttes rundt på kortet efter klik på afkobl-knappen. Desuden kan man starte en konfliktsøgning fra dialogboksen - mere herom under konfliktsøgning

7 Temakontrolknappen anvendes, når du gerne selv vil bestemme, hvordan dine temaer skal se ud, og hvilke der skal ligge øverst og nederst. Desuden kan snap-funktionen aktiveres her. Ved aktivering af knappen kommer der en dialogboks op, som viser en liste over de temaer, som du har slået til i dit kort. Ved at klikke på det lille ikon ud for det enkelte lag i boksen kan du ændre farven på laget. Husk at sætte flueben i Overskriv stilart. Der kan også ændres i gennemsigtighed. Lagene kan flyttes indbyrdes ved klik på Manuel sortering og herefter pilene eller Top og Bund. Hvis du har et snap-bart lag, er det ligeledes i Temakontrollen, at dette lag skal aktiveres. Det sker ved at sætte flueben ud for laget. Husk, at laget først vises i temakontrollen når du har tændt for det i venstrepanelet. Mere om snap under måle og tegneværktøj.

8 Printknappen indeholder 3 forskellige printfunktioner: PDF-print, print til PNG fil (billedformat) og send til udklipsholder. Knappen er todelt, således at hvis man klikker direkte på printer-ikonet åbnes PDF-printerens dialogboks. Klikker man på den lille pil ved siden af, åbnes en liste med de forskellige funktioner. PDF-printerens dialogboks udfyldes/rettes til ønskede papirlayout og indhold. Hvis kortet skal gengives i et fast måleforhold, sættes flueben i Fast målforhold. Send til udklipsholder danner ligeledes et billede, som kan sættes direkte ind i et dokument eller fx en mail, uden at gemme den først. Dialogboksen udvides, så det ønskede målforhold kan noteres. Kortudsnittet vises med en rød ramme på kortet, som kan flyttes hen til det ønskede sted. Der kan påføres nordpil, målestok, signaturforklaring og tegningshoved. PDF en dannes, når der trykkes Print. Åbn PDF en, klik på Filer og gem som Print til PNG fil danner et billede svarende til kortudsnittet på skærmen, som skal åbnes og gemmes fra browseren, under Filer.

9 Måleværktøjsknappen anvendes til at måle afstande og og arealer i kortet. Ved klik på værktøjet, åbnes en dialogboks. De 2 første knapper i dialogboksen anvendes henholdsvis til at måle afstande og arealer: Klik på knappen og klik i kortet og afslut målingen med et dobbletklik - der kan måles flere afstande og arealer samtidigt. Den grønne pil sletter dit sidste klik og det røde kryds sletter hele din opmåling. I dialogboksen vises samlede længde, omkreds og areal. På kortet vises målene på de enkelte linjestykker. Målene på kortet kan klikkes til og fraved at klikke på Labels. Der kan desuden vælges imellem forskellige måleenheder for både længde og areal ved at klikke på Enheder. Pipetten (3. knap) kan vise mål på objekter i udvalgte temaer. Ved at klikke en gang på objektet i kortet, får du alle mål på objektet i dialogboksen og på kortet. Lær om mål med snapfunktion på næste side...

10 Måleværktøjsknappen - snap. Det er muligt at snappe til objekter i udvalgte temaer fx bygninger og veje, der slås til i tematræet i venstrepanelet. Lagene findes under Snap. For at aktivere snaplaget, skal der sættes flueben ud for laget i temakontrollen. Hvis der er zoomet tilstrækkeligt ind, bliver kanten/linjen på objekterne i det snap-bare lag markeret med gult, og der vises knudepunkter. Klik på linealen, for at åbne dialogboksen. Klik på snap-knappen for at folde snapknapperne snap til punkt og snap til linje ud. Aktiver én eller begge knapper - så er du klar til at måle præcist efter objektet. Klik i kortet for at starte målingen, klik for hvert mellempunkt og dobbeltklik for afslut. Når du måler arealer, behøver du ikke at klikke i startpunktet - fladen lukker selv efter dobbeltklikket. Du kan også trace et snapbart objekt, dvs klikke på ét punkt på objektet, herefter et andet punkt - så vil du se, at målingen følger objektet rundt, enten den korteste eller længste vej, alt efter hvilken knap, der er aktiveret i dialogboksen. Du aktiverer trace-funktionen ved at klikke på traceknappen - det folder desuden korteste trace og længste trace ud.

11 Tegneværktøjsknappen anvendes, når der skal tegnes punkter, streger, cirkler, firkanter, polygoner, pile og skrives tekster i kortet. På den måde, kan man indtegne eksempelvis byggeprojekter, haveprojekter og ruter på kortet, inden det printes ud eller gemmes. Ved klik på tegneværktøjsknappen fremkommer en dialog boks Redlining. Her kan man se, de muligheder der er for tegneredskaber. Tegn punkt giver dig mulighed for at afsætte en eller flere prikker i kortet, i mange forskellige farver, størrelser samt med gennemskinnelighed. Tegn linje giver dig mulighed for at tegne en eller flere linjer, i forskellige farver, tykkelser, stilarter (fx fuldt optrukket eller stiblet) og gennemsigtighed. Klik i kortet for at tegne linjen og afslut med dobbeltklik.

12 Tegneværktøjsknappen - fortsat Tegn cirkel giver dig mulighed for at afsætte en eller flere cirkler, enten med en forud defineret radius eller ved at trække en radius i kortet. Først defineres cirklens farve, stilart, gennemsigtighed og tykkelse, herefter eventuel udfyldning og/ eller mønster samt farve og synlighed for denne. Hvis du ønsker en prædefineret radius indtastes den øverst i dialogbokesen, hvorefter der klikkes i kortet, hvor cirklen skal have sit centrum. Hvis du ikke på forhånd kender radius, klikkes i kortet hvor cirklens centrum ønskes, venstre musetast holdes nede og musen flyttes til ønsket størrelse. Tegn firkant giver dig mulighed for at tegne en eller flere firkanter, ved at trække hen over kortet med venstre musetast nede. Her kan ligeledes vælges stregfarve, -tykkelse og gennemsigtighed og udfyldning i forskellige farver og mønstre.

13 Tegneværktøjsknappen - fortsat Tegn polygon giver dig mulighed for at tegne en eller flere polygoner/figurer på kortet. Du kan ligeledes her vælge farve, stil og gennemsigthed, både for kanten og udfyldningen. Tegn pil giver dig mulighed for at tegne en eller flere pile på kortet. Start med opsætning af stilart, farve, tykkelse og gennemsigtighed. Herefter klikkes i kortet, hvor pilen skal være. Der kan tegnes flere knækpunkter på pilen. Der afsluttes med dobbeltklik hvor pilens spids ønskes.

14 Tegneværktøjsknappen - fortsat Skriv tekst giver dig mulighed for at afsætte en eller flere tekster på kortet. Vælg skrifttype, skriftstørrelse, ramme mm og skriv den ønskede tekst i dialogboksen. Klik i kortet hvor du ønsker øverste venstre hjørne af tekstboksen placeret. Du kan omplacere tekstboksen ved at klikke et nyt sted i kortet. Desuden kan du, ved klik på anker-knappen flytte teksten i forhold til placeringspunktet det holder en konstant afstand mellem punktet og teksten hvis du efterfølgende zoomer ind og ud. For at afslutte klikkes på den grønne flueben-knap under teksten. Hvis du fortryder teksten klikkes i det røde kryds De næste 2 knapper hører til snap-funktionen, som findes i nogle Kort- Info sider. Vælg objekter. Hvis du har brug for, at udvælge et eller flere objekter i kortet, som du har tegnet eller afsat, så skal du ind i denne funktion, for at vælge objekterne igen. Det er uanset, om det er for at ændre i objektet eller teksten, eller om det er for at slette. 1 anvendes, hvis du skal vælge et eller flere objekter i kortet. 2 anvendes, til at vælge de objekter, som er indenfor en firkant, du trækker i kortet. 3 anvendes til at vælge objekter indenfor en polygon, som du tegner i kortet. 4 skal være aktiveret, hvis du skal vælge ét objekt. 5 skal være aktiveret, hvis du vil vælge flere objekter og 6 skal være aktiveret, hvis du vil fravælge et objekt. Med 7 vælger du alle de objekter, du har tegnet og 8 fravælger alle objekter. 9 giver dig mulighed for, at ændre udseende på objekterne. Hvis du ønsker at slette nogle af dine tegnede objekter, skal du først vælge dem - som beskrevet ovenfor - herefter skal de smides i skraldespanden. Klik på slet valgte objekter.

15 Tegneværktøjsknappen - fortsat Ønsker du at ændre formen eller størrelsen på eller dreje et af dine objekter, skal du klikke på Omform. Træk i de hvide punkter omkring objektet for at omforme og ændre størrelse eller i det turkise punkt for at dreje objektet. Gem ændringerne ved at klikke på det grønne flueben i dialogboksen, eller fortryd ændringerne ved at klikke på det røde kryds i dialogboksen. Ønsker du at gemme de objekter, du har tilføjet i kortet, gøres det ved at klikke på gem-knappen. Du kan så finde objekterne frem igen, næste gang du skal arbejde med dem ved at klikke på indlæs-knappen.

16 Knappen Søgning kan anvendes til at søge fx adresser, matrikler mm. Ligeledes ligger der såkaldte konfliktsøgninger i søgemenuen. Dette er søgninger, der viser hvad der er gældende indenfor et givent område. Knappen er to-delt, og ved klik på luppen/teksten, åbner dialogeboksen Søgning. Ved klik på den lille pil til højre foldes en liste med forskellige funktioner ud. For at lave fx en adressesøgning skal du åbne søgedialogen og klikke på Adressesøgning. Begynd at skrive et vejnavn i den hvide bjælke, og vælg det rigtige vejnavn (med postnummer). Begynd at skrive husnummeret i den nye bjælke, der er kommet frem, og vælg det rigtige husnummer i listen. Idet du vælger husnummeret, vil kortet zoome ind til den udsøgte adresse, og der vil vise sig en farvet prik på adressen, samt en dialogboks med for adressen relevante links. Du har også mulighed for, at starte en konfliktsøgning herfra. Hvis der søges flere adresser frem, vil de få hver sin farve prik. Ved klik på pilen på søgeknappen, fremkommer en liste med de sidste op til 20 søgninger. Ved at fjerne fluebenet ud for søgningen, fjernes også prikken på kortet. Man kan finde frem til tidligere søgninger ved at at klikke på zoom til udvalgte, når der er sat flueben ud for den ønskede søgning.

17 Knappen Søgning fortsat Der findes ud over Adressesøgning, matrikelsøgning og markbloksøgning også en anden typer søgning, nemlig den såkaldte konfliktsøgning. Det kunne fx være PlansystemDk, som er en søgning der resulterer i en rapport over, de temaer fra Plansystem, der er gældende for et givent område. Klik på den ønskede konfliktsøgning - to nye dialogbokse vil åbnes. I boksen til venstre kan ses, hvilke temaer der søges i. Der kan være temaer, der kan vælges til eller fra - det er dem, hvor man kan sætte/fjerne fluebenet til venstre. Sæt en prik eller tegn en figur på kortet - du vælger tegneredskab på samme måde, som ved den almindelige tegnefunktion. Hvis du laver søgningen ud fra en adressesøgning eller et i forvejen defineret objekt, springer du dette trin over, og går direkte til søgningen. Tryk på knappen Søg. Når programmet har søgt igennem lagene, bliver det muligt at klikke på knappen Rapport. Som standard kommer rapporten ud i PDF -form, men ved klik på pilen til højre på Rapport-knappen, får du mulighed for, at få rapporten ud i henholdsvis HTML og XML. Klik på Tryk for at gemme rapport fil og rapporten åbnes. Herefter kan du gå i Filer og Gem som for at gemme rapporten på din pc.

18 Workspaceknappen anvendes, når du har arbejdet i KortInfo, fx zoomet ind, tegnet figurer, lavet søgninger og tændt temaer, og gerne vil gemme det. Det kunne være til en byggesag eller ansøgning, eller et et kort over en grund, et naturområde eller noget helt andet. Klik på workspace-knappen, udvælg de funktioner, der skal gemmes i filen og tryk gem. Tryk for at gemme workspace fil. Gem som på din pc eller et drev. Denne fil kan åbne fra KortInfo igen, også under workspaceknappen. Når man åbner et workspace, vil kortet automatisk zoomeind, åbne de aktuelle lag mv. Filen kan eksempelvis sendes til en sagsbehandler, en kollega eller en anden, der kunne have interesse i at se dit kort.

19 Linkknappen anvendes til at generere dybe links til kortsiden. Tændte lag, udvalgt baggrundskort og valgt zoomniveau bliver bygget ind i den URL, som vises i resultatet. Der kan vælges, hvilke ting der skal bygges med ind i URLen ved at sætte/fjerne flueben ud for de enkelte ting.

20 Opsætningsknappen anvendes til at slå henholdsvis oversigtskort, navigationspanel, Målekort og koordinater til og fra på kortet. Desuden kan man lave indstillinger for snap-funktionen. Hop-til -knappen anvendes til at hoppe over til andre offentligt tilgængelige KortInfosider, fx Tilflytterportalens kortside og Tekniks hjemmesidekort. Hjælpknappen åbner en ny side i din browser, hvor du kan finde hjælp til funktionerne i KortInfo.

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

NetGIS brugermanual. Brugermanual NetGIS vers. 4.0

NetGIS brugermanual. Brugermanual NetGIS vers. 4.0 Brugermanual NetGIS vers. 4.0 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 4 2 Brugerfladens opbygning... 5 3 Navigation i kortet... 6 4 Log ind / Log ud... 7 5 Temastyring... 7 6 Kortfunktioner...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

OFFICE 2010 OPGRADERING

OFFICE 2010 OPGRADERING OFFICE 2010 OPGRADERING KIRSTEN KRISTENSEN OFFICE 2010 OPGRADERING Læs om nyhederne i Office 2010 Opgradering fra 2003 eller 2007 Word, Excel, PowerPoint Outlook, Publisher, OneNote KIRSTEN KRISTENSEN

Læs mere

Manual. PDF-version, SMART Board & ActivBoard. zoom søg vis / skjul lag skriv tegn print

Manual. PDF-version, SMART Board & ActivBoard. zoom søg vis / skjul lag skriv tegn print Manual, SMART Board & ActivBoard zoom søg vis / skjul lag skriv tegn print Koncept, design, udvikling: Alinea TOP MAPS - Alineas digitale atlas er copyright beskyttet. TOP MAPS - Alineas digitale atlas

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere