Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt"

Transkript

1 Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt

2 Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet sammen fra start. Det er i venstrepanelet du vælger, hvad der skal vises i kortvinduet, og i højrepanelet du får hjælp til hvad det er kortvinduet viser. Værktøjslinjen indeholder værktøjer bl. a. til at søge, måle, tegne og printe kortvinduet. Indlejret til venstre i kortvinduet er der et navigationspanel, der hjælper dig rundt i kortet. Indlejret til højre i kortvinduet er der et oversigtskort, der kan give overblik over hvorhenne i kommunen du er zoomet ind.

3 Venstrepanelet Venstrepanelet kan foldes op og i ved at klikke på pilene i øverste højre hjørne af panelet. Panelet er delt ind i 2 faner over hinanden fanen med temalag og fanen med baggrundskort. Der skiftes imellem disse 2 faner ved at klikke på plus og minustegnene i fanehovederne. Baggrundskortene skiftes ved at klikke på den type baggrundskort, man ønsker sig. Temafanen kan være inddelt i 2 eller flere lodrette faner, indeholdende forskellige tematræer. Der skiftes imellem tematræerne ved klik på fanehovedet. Det er muligt, at søge efter et bestemt lag i tematræet, ved at indtaste en del af eller hele temaets navn i søgebjælken under fanehovederne. Der vil så nedenunder blive vist et søgeresultat med de temaer, der indeholder søgeordet, samt den mappe, temaet er placeret i. Hvis der er opsat signaturforklaring eller beskrivelse for de enkelte lag, kan de vises ved at klikke på det runde ikon til højre for laget.

4 Højrepanelet Højrepanelet kan foldes op og i ved at klikke på pilene i højre hjørne. Der kan skiftes imellem visning af signaturer for de/t tændte temaer og beskrivelser for temaerne. Det gøres ved, at klikke på plus og minustegnene.

5 Kortvinduet Kortvinduet viser det baggrundskort, der enten er vist fra start, eller er tilvalgt i venstremenuen samt de lag, du eventuelt har valgt skal vises, ligeledes i venstrepanelet. I øverste venstre hjørne af kortet er navigationspanelet indlejret. De 4 piletaster flytter kortvinduet i pilens retning (ligesom du kan bruge dit tastaturs pile) og plus og minus anvendes til at zoome ind og ud fra kortvinduets centrum (på samme måde, som du anvender hjulet på din mus). Ved klik på huset vender kortet tilbage til startposition. Når hånd-værktøjet er aktiv, kan du bruge musen til at flytte rundt på kortet med. Med luppene kan du zoome ind og ud i kortet med centrum dér, hvor du klikker i kortet eller zoome ind til et bestemt kortudsnit ved at trække en firkant med musen. Oversigtskortet i øverste højre hjørne kan foldes ind og ud ved klik på pilen. Kortet viser dit kortudsnit markeret med en rød firkant i et større kortudsnit. Ved klik på målepinden i venstre nederste hjørne, kan du indtaste et ønsket målforhold og X og Y koordinater for det centrum du gerne vil zoome til.

6 Værktøjslinjen Værktøjslinjen består af en række funktionsknapper beskrivelse af hver enkelt knap følger herefter Infoknappen anvendes, når du gerne vil have vist informationer om et objekt i kortet. Aktiver knappen (eller sørg for at håndsymbolet i navigationspanelet er aktiveret) og klik på det objekt i kortet, som du ønsker oplysninger om. Herefter vises en dialogboks med de oplysninger, der er til rådighed om objektet. Hvis der er 2 eller flere objekter hvor du klikker, kommer der en boks op, med oplysning om hvilke objekter, du kan vælge at få informationer om. Hvis der ikke er nogle objekter med tilgængelige oplysninger i kortet hvor du klikker vil der kortvarigt vises en informationsboks i nederste højre hjørne, hvori der står, at der ikke er nogen fundne objekter. Dialogboksen er delt ind i 2 faneblade - ét med de oplysninger der er knyttet til objektet, og ét med koordinatsættet til objektet. Boksen kan løsrives og flyttes rundt på kortet efter klik på afkobl-knappen. Desuden kan man starte en konfliktsøgning fra dialogboksen - mere herom under konfliktsøgning

7 Temakontrolknappen anvendes, når du gerne selv vil bestemme, hvordan dine temaer skal se ud, og hvilke der skal ligge øverst og nederst. Desuden kan snap-funktionen aktiveres her. Ved aktivering af knappen kommer der en dialogboks op, som viser en liste over de temaer, som du har slået til i dit kort. Ved at klikke på det lille ikon ud for det enkelte lag i boksen kan du ændre farven på laget. Husk at sætte flueben i Overskriv stilart. Der kan også ændres i gennemsigtighed. Lagene kan flyttes indbyrdes ved klik på Manuel sortering og herefter pilene eller Top og Bund. Hvis du har et snap-bart lag, er det ligeledes i Temakontrollen, at dette lag skal aktiveres. Det sker ved at sætte flueben ud for laget. Husk, at laget først vises i temakontrollen når du har tændt for det i venstrepanelet. Mere om snap under måle og tegneværktøj.

8 Printknappen indeholder 3 forskellige printfunktioner: PDF-print, print til PNG fil (billedformat) og send til udklipsholder. Knappen er todelt, således at hvis man klikker direkte på printer-ikonet åbnes PDF-printerens dialogboks. Klikker man på den lille pil ved siden af, åbnes en liste med de forskellige funktioner. PDF-printerens dialogboks udfyldes/rettes til ønskede papirlayout og indhold. Hvis kortet skal gengives i et fast måleforhold, sættes flueben i Fast målforhold. Send til udklipsholder danner ligeledes et billede, som kan sættes direkte ind i et dokument eller fx en mail, uden at gemme den først. Dialogboksen udvides, så det ønskede målforhold kan noteres. Kortudsnittet vises med en rød ramme på kortet, som kan flyttes hen til det ønskede sted. Der kan påføres nordpil, målestok, signaturforklaring og tegningshoved. PDF en dannes, når der trykkes Print. Åbn PDF en, klik på Filer og gem som Print til PNG fil danner et billede svarende til kortudsnittet på skærmen, som skal åbnes og gemmes fra browseren, under Filer.

9 Måleværktøjsknappen anvendes til at måle afstande og og arealer i kortet. Ved klik på værktøjet, åbnes en dialogboks. De 2 første knapper i dialogboksen anvendes henholdsvis til at måle afstande og arealer: Klik på knappen og klik i kortet og afslut målingen med et dobbletklik - der kan måles flere afstande og arealer samtidigt. Den grønne pil sletter dit sidste klik og det røde kryds sletter hele din opmåling. I dialogboksen vises samlede længde, omkreds og areal. På kortet vises målene på de enkelte linjestykker. Målene på kortet kan klikkes til og fraved at klikke på Labels. Der kan desuden vælges imellem forskellige måleenheder for både længde og areal ved at klikke på Enheder. Pipetten (3. knap) kan vise mål på objekter i udvalgte temaer. Ved at klikke en gang på objektet i kortet, får du alle mål på objektet i dialogboksen og på kortet. Lær om mål med snapfunktion på næste side...

10 Måleværktøjsknappen - snap. Det er muligt at snappe til objekter i udvalgte temaer fx bygninger og veje, der slås til i tematræet i venstrepanelet. Lagene findes under Snap. For at aktivere snaplaget, skal der sættes flueben ud for laget i temakontrollen. Hvis der er zoomet tilstrækkeligt ind, bliver kanten/linjen på objekterne i det snap-bare lag markeret med gult, og der vises knudepunkter. Klik på linealen, for at åbne dialogboksen. Klik på snap-knappen for at folde snapknapperne snap til punkt og snap til linje ud. Aktiver én eller begge knapper - så er du klar til at måle præcist efter objektet. Klik i kortet for at starte målingen, klik for hvert mellempunkt og dobbeltklik for afslut. Når du måler arealer, behøver du ikke at klikke i startpunktet - fladen lukker selv efter dobbeltklikket. Du kan også trace et snapbart objekt, dvs klikke på ét punkt på objektet, herefter et andet punkt - så vil du se, at målingen følger objektet rundt, enten den korteste eller længste vej, alt efter hvilken knap, der er aktiveret i dialogboksen. Du aktiverer trace-funktionen ved at klikke på traceknappen - det folder desuden korteste trace og længste trace ud.

11 Tegneværktøjsknappen anvendes, når der skal tegnes punkter, streger, cirkler, firkanter, polygoner, pile og skrives tekster i kortet. På den måde, kan man indtegne eksempelvis byggeprojekter, haveprojekter og ruter på kortet, inden det printes ud eller gemmes. Ved klik på tegneværktøjsknappen fremkommer en dialog boks Redlining. Her kan man se, de muligheder der er for tegneredskaber. Tegn punkt giver dig mulighed for at afsætte en eller flere prikker i kortet, i mange forskellige farver, størrelser samt med gennemskinnelighed. Tegn linje giver dig mulighed for at tegne en eller flere linjer, i forskellige farver, tykkelser, stilarter (fx fuldt optrukket eller stiblet) og gennemsigtighed. Klik i kortet for at tegne linjen og afslut med dobbeltklik.

12 Tegneværktøjsknappen - fortsat Tegn cirkel giver dig mulighed for at afsætte en eller flere cirkler, enten med en forud defineret radius eller ved at trække en radius i kortet. Først defineres cirklens farve, stilart, gennemsigtighed og tykkelse, herefter eventuel udfyldning og/ eller mønster samt farve og synlighed for denne. Hvis du ønsker en prædefineret radius indtastes den øverst i dialogbokesen, hvorefter der klikkes i kortet, hvor cirklen skal have sit centrum. Hvis du ikke på forhånd kender radius, klikkes i kortet hvor cirklens centrum ønskes, venstre musetast holdes nede og musen flyttes til ønsket størrelse. Tegn firkant giver dig mulighed for at tegne en eller flere firkanter, ved at trække hen over kortet med venstre musetast nede. Her kan ligeledes vælges stregfarve, -tykkelse og gennemsigtighed og udfyldning i forskellige farver og mønstre.

13 Tegneværktøjsknappen - fortsat Tegn polygon giver dig mulighed for at tegne en eller flere polygoner/figurer på kortet. Du kan ligeledes her vælge farve, stil og gennemsigthed, både for kanten og udfyldningen. Tegn pil giver dig mulighed for at tegne en eller flere pile på kortet. Start med opsætning af stilart, farve, tykkelse og gennemsigtighed. Herefter klikkes i kortet, hvor pilen skal være. Der kan tegnes flere knækpunkter på pilen. Der afsluttes med dobbeltklik hvor pilens spids ønskes.

14 Tegneværktøjsknappen - fortsat Skriv tekst giver dig mulighed for at afsætte en eller flere tekster på kortet. Vælg skrifttype, skriftstørrelse, ramme mm og skriv den ønskede tekst i dialogboksen. Klik i kortet hvor du ønsker øverste venstre hjørne af tekstboksen placeret. Du kan omplacere tekstboksen ved at klikke et nyt sted i kortet. Desuden kan du, ved klik på anker-knappen flytte teksten i forhold til placeringspunktet det holder en konstant afstand mellem punktet og teksten hvis du efterfølgende zoomer ind og ud. For at afslutte klikkes på den grønne flueben-knap under teksten. Hvis du fortryder teksten klikkes i det røde kryds De næste 2 knapper hører til snap-funktionen, som findes i nogle Kort- Info sider. Vælg objekter. Hvis du har brug for, at udvælge et eller flere objekter i kortet, som du har tegnet eller afsat, så skal du ind i denne funktion, for at vælge objekterne igen. Det er uanset, om det er for at ændre i objektet eller teksten, eller om det er for at slette. 1 anvendes, hvis du skal vælge et eller flere objekter i kortet. 2 anvendes, til at vælge de objekter, som er indenfor en firkant, du trækker i kortet. 3 anvendes til at vælge objekter indenfor en polygon, som du tegner i kortet. 4 skal være aktiveret, hvis du skal vælge ét objekt. 5 skal være aktiveret, hvis du vil vælge flere objekter og 6 skal være aktiveret, hvis du vil fravælge et objekt. Med 7 vælger du alle de objekter, du har tegnet og 8 fravælger alle objekter. 9 giver dig mulighed for, at ændre udseende på objekterne. Hvis du ønsker at slette nogle af dine tegnede objekter, skal du først vælge dem - som beskrevet ovenfor - herefter skal de smides i skraldespanden. Klik på slet valgte objekter.

15 Tegneværktøjsknappen - fortsat Ønsker du at ændre formen eller størrelsen på eller dreje et af dine objekter, skal du klikke på Omform. Træk i de hvide punkter omkring objektet for at omforme og ændre størrelse eller i det turkise punkt for at dreje objektet. Gem ændringerne ved at klikke på det grønne flueben i dialogboksen, eller fortryd ændringerne ved at klikke på det røde kryds i dialogboksen. Ønsker du at gemme de objekter, du har tilføjet i kortet, gøres det ved at klikke på gem-knappen. Du kan så finde objekterne frem igen, næste gang du skal arbejde med dem ved at klikke på indlæs-knappen.

16 Knappen Søgning kan anvendes til at søge fx adresser, matrikler mm. Ligeledes ligger der såkaldte konfliktsøgninger i søgemenuen. Dette er søgninger, der viser hvad der er gældende indenfor et givent område. Knappen er to-delt, og ved klik på luppen/teksten, åbner dialogeboksen Søgning. Ved klik på den lille pil til højre foldes en liste med forskellige funktioner ud. For at lave fx en adressesøgning skal du åbne søgedialogen og klikke på Adressesøgning. Begynd at skrive et vejnavn i den hvide bjælke, og vælg det rigtige vejnavn (med postnummer). Begynd at skrive husnummeret i den nye bjælke, der er kommet frem, og vælg det rigtige husnummer i listen. Idet du vælger husnummeret, vil kortet zoome ind til den udsøgte adresse, og der vil vise sig en farvet prik på adressen, samt en dialogboks med for adressen relevante links. Du har også mulighed for, at starte en konfliktsøgning herfra. Hvis der søges flere adresser frem, vil de få hver sin farve prik. Ved klik på pilen på søgeknappen, fremkommer en liste med de sidste op til 20 søgninger. Ved at fjerne fluebenet ud for søgningen, fjernes også prikken på kortet. Man kan finde frem til tidligere søgninger ved at at klikke på zoom til udvalgte, når der er sat flueben ud for den ønskede søgning.

17 Knappen Søgning fortsat Der findes ud over Adressesøgning, matrikelsøgning og markbloksøgning også en anden typer søgning, nemlig den såkaldte konfliktsøgning. Det kunne fx være PlansystemDk, som er en søgning der resulterer i en rapport over, de temaer fra Plansystem, der er gældende for et givent område. Klik på den ønskede konfliktsøgning - to nye dialogbokse vil åbnes. I boksen til venstre kan ses, hvilke temaer der søges i. Der kan være temaer, der kan vælges til eller fra - det er dem, hvor man kan sætte/fjerne fluebenet til venstre. Sæt en prik eller tegn en figur på kortet - du vælger tegneredskab på samme måde, som ved den almindelige tegnefunktion. Hvis du laver søgningen ud fra en adressesøgning eller et i forvejen defineret objekt, springer du dette trin over, og går direkte til søgningen. Tryk på knappen Søg. Når programmet har søgt igennem lagene, bliver det muligt at klikke på knappen Rapport. Som standard kommer rapporten ud i PDF -form, men ved klik på pilen til højre på Rapport-knappen, får du mulighed for, at få rapporten ud i henholdsvis HTML og XML. Klik på Tryk for at gemme rapport fil og rapporten åbnes. Herefter kan du gå i Filer og Gem som for at gemme rapporten på din pc.

18 Workspaceknappen anvendes, når du har arbejdet i KortInfo, fx zoomet ind, tegnet figurer, lavet søgninger og tændt temaer, og gerne vil gemme det. Det kunne være til en byggesag eller ansøgning, eller et et kort over en grund, et naturområde eller noget helt andet. Klik på workspace-knappen, udvælg de funktioner, der skal gemmes i filen og tryk gem. Tryk for at gemme workspace fil. Gem som på din pc eller et drev. Denne fil kan åbne fra KortInfo igen, også under workspaceknappen. Når man åbner et workspace, vil kortet automatisk zoomeind, åbne de aktuelle lag mv. Filen kan eksempelvis sendes til en sagsbehandler, en kollega eller en anden, der kunne have interesse i at se dit kort.

19 Linkknappen anvendes til at generere dybe links til kortsiden. Tændte lag, udvalgt baggrundskort og valgt zoomniveau bliver bygget ind i den URL, som vises i resultatet. Der kan vælges, hvilke ting der skal bygges med ind i URLen ved at sætte/fjerne flueben ud for de enkelte ting.

20 Opsætningsknappen anvendes til at slå henholdsvis oversigtskort, navigationspanel, Målekort og koordinater til og fra på kortet. Desuden kan man lave indstillinger for snap-funktionen. Hop-til -knappen anvendes til at hoppe over til andre offentligt tilgængelige KortInfosider, fx Tilflytterportalens kortside og Tekniks hjemmesidekort. Hjælpknappen åbner en ny side i din browser, hvor du kan finde hjælp til funktionerne i KortInfo.

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Manual. PDF-version, SMART Board & ActivBoard. zoom søg vis / skjul lag skriv tegn print

Manual. PDF-version, SMART Board & ActivBoard. zoom søg vis / skjul lag skriv tegn print Manual, SMART Board & ActivBoard zoom søg vis / skjul lag skriv tegn print Koncept, design, udvikling: Alinea TOP MAPS - Alineas digitale atlas er copyright beskyttet. TOP MAPS - Alineas digitale atlas

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere