Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM H-både

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både"

Transkript

1 Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

2 DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB 2010 FOR H-BÅDE Horsens Sejlklub juli 2010 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions Statutter for Danmarksmesterskaber. 1.3 Reglerne er ændret således: Regel 35, A4 og A5 ændres således at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ikke fuldført Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles Regel 44.1 ændres således, at to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle Regel 62.2 ændres således, at fristen for anmodning om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver Regel A4 og A5 ændres således at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ikke startet De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2.1 Stævnet er åbent for H-både. 2.2 Samtlige deltagere skal være medlem af en sejlklub under en national myndighed tilsluttet ISAF samt af Danske H-bådssejlere eller en anden national H-båds klasseorganisation under IHA. 2.3 Der skal være 3 eller 4 personer ombord, som tilsammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 300 kg. Det antal personer, der tilmeldes stævnet, skal være ombord under alle sejladser i stævnet. 2.4 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, skal tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsskemaet på den 22. juni Stævnegebyret udgør DKK 700 kr. og skal indbetales senest den 25. juni 2010 i henhold til retningslinjer på hjemmesiden.

3 2.5 Senere tilmeldinger accepteres mod et eftertilmeldingsgebyr på 200 kr. 3 TIDSPLAN Stævnet afvikles efter nedenstående, omtrentlige tidsplan. Eventuelle ændringer til tidsplanen vil blive slået op på den officielle opslagstavle senest aftenen før at ændringen træder i kraft. Onsdag d. 7. juli Kl : Registrering og måling Ca. kl : Tune Up sejlads i kapsejladsområdet Kl. 20: Officiel velkomst og åbning af stævnet Torsdag d. 8. juli Kl : Varselssignal til dagens første sejlads. Der er planlagt 2 sejladser, varselssignal for 2. sejlads umiddelbart efter afslutning af 1. sejlads. Moleøl og grillaften efter dagens sejladser Fredag d. 9. juli Kl. 9.55: Varselssignal til dagens første sejlads. Der er planlagt 3 sejladser, varselssignal for 2. og 3. sejlads umiddelbart efter afslutning af foregående sejlads. Moleøl efter dagens sejladser Aftensmad ca. kl. 19 og generalforsamling i Danske H-bådssejlere kl. 20 Lørdag d. 10. juli Kl. 9.55: Varselssignal til dagens første sejlads. Der er planlagt 2 sejladser, varselssignal for 2. sejlads umiddelbart efter afslutning af 1. sejlads. Såfremt der er gennemført minimum 4 sejladser, vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 16. Moleøl efter dagens sejladser Festmiddag og præmieoverrækkelse fra kl. 19 Søndag juli Reservedag, sejladser gennemføres såfremt der lørdag ikke er gennemført mindst 4 sejladser. 4 MÅLING OG KONTROL MV. 4.1 Ved registrering skal følgende fremvises: Gyldigt klassebevis Bevis for medlemskab af en sejlklub for samtlige deltagere Forsikringsbevis Låneerklæring, hvis der sejles i lånt båd Desuden skal liste med sejlknapnumre afleveres ved registrering, se bilag Samtlige deltagere vil blive kontrolvejet ved registrering. Der kan foretages kontrolmåling af både og udstyr under hele stævnet. 4.3 Antallet af sejl der kan registreres og anvendes under mesterskabet er begrænset til 1 storsejl, 2 fokke og 2 spilere hvoraf den ene skal plomberes ved registrering. Denne må kun anvendes ved

4 større skader på den ikke plomberede spiler, og hvis den tages i anvendelse skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette snarest muligt. 5 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 6 STED 6.1 Stævnet gennemføres fra Horsens Sejlklub, Langelinie 24, 8700 Horsens. 6.2 Banen er beliggende på Horsens Fjord øst for sejlklubben. 7 BANERNE Der sejles på en op-ned bane. Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 90 minutter. 8 STRAFSYSTEMER Regel 44.1 er ændret, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 9 POINTGIVNING sejladser er krævet for at udgøre et Danmarksmesterskab. 9.2 Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 10 LEDSAGEBÅDE Holdleder-, træner- og andre ledsagebåde skal inden første varselssignal registreres i bureau. Ledsagebåde skal endvidere føre klubstander. Sejladsbestemmelserne kan indeholde yderligere retningslinier for ledsagebåde. 11 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. 12 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. 13 RADIOKOMMUNIKATION Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

5 14 PRÆMIER Danmarks Idrætsforbunds medaljer uddeles til de 3 bedst placerede både. Desuden vil der være præmier til mindst hver femte startende båd. 15 ANSVARSFRASKRIVNING Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 16 FORSIKRING Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Bevis for forsikringen skal fremvises ved registrering. 17 YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information fås på 18 KAPSEJLADS- OG PROTESTKOMITE Stævneleder: Morten Fjerbæk, tlf , mail Baneleder: Bent Toft Andersen Formand for protestkomiteen: Karsten Skov

6 ØVRIGE BEMÆRKNINGER PLACERING AF BÅDE: Båden kan ligge frit i Horsens Lystbådehavn fra søndag d. 4. juli til søndag d. 11. juli mod at føre kendetegn, som udleveres af Horsens Sejlklub ved registrering. Under stævnet bedes alle både lægge sig på det anviste område jf. kortbilag (bilag 1). ISÆTNING/OPTAGNING OG KRAN TIL LØFT AF BÅDE: Ved isætning og optagning af deltagende både benyttes som udgangspunkt den røde kran ved servicekajen, se bilag 1. Der vil være en hjælper til stede fra Horsens Sejlklub, som vil bistå. Der vil endvidere være assistance fra mobilkran efter sidste sejlads, ligeledes fra servicekajen. Ethvert løft i kran er udelukkende på EGET ANSVAR. Det tilrådes at være klar i god tid, samt at man sørger for at tilkørsel og frakørsel foregår så gnidningsfrit som muligt. Trailere SKAL henstilles på de anviste areal jf. bilag 1. FORPLEJNING. KUN VED FORUDBESTILLING SENEST D. 22. juni 2010: Der kan bestilles morgenmad med smøring af madpakker, samt aftensmad torsdag, fredag og lørdag jf. tilmeldingsformular. Al forplejning sker fra teltet på havnearealet, moleøl serveres dog fra H-båds molen jf. kortbilag. CAMPINGVOGNE OG TELT Der kan camperes på havneområdet på anviste pladser uden gebyr. Biler må IKKE parkeres på teltområdet, men skal flyttes til parkeringspladserne bag de røde huse. Horsens Sejlklub kan være behjælpelig med leje af campingvogn til favorable priser kontakt stævnelederen hvis dette ønskes. ANDEN INDKVARTERING Ønskes anden indkvartering kan henvises til Horsens Vandrerhjem, eller tlf For andre muligheder henvises til TOILETTER OG BAD Lystbådehavnens faciliteter i servicebygningen kan benyttes under hele stævnet. MEDLEMSKAB AF SEJLKLUB Der skal forevises bevis for medlemskab af en sejlklub under en national myndighed tilsluttet ISAF. Alle deltagere skal desuden være medlem af den nationale H-bådsklasse, og dokumentation herfor skal fremvises ved forlangende.

7 Bilag 1 kort over Horsens Lystbådehavn Trailerparkering Tilkørselsvej Servicebygning bad / toilet Jollepladsen - campingvogne / telte Festtelt morgenmad, aftensmad, generalforsamling Servicekaj / kran Horsens Sejlklub Klubhus Anlægsbro for H- både & moleøl - bureau

8 Bilag 2 Sejlknapskema Angivelse af sejlknapnumre på sejl som ønskes benyttet under klassemesterskabet. Skemaet skal afleveres i sejladsbureauet inden starten på første sejlads. Sejl Storsejl Forsejl 1 Forsejl 2 Spiler 1 Spiler 2 (plomberet) Sejlknapnummer Bådnummer: Bådnavn: Bådejer: Underskrift: Kapsejladskomite Modtaget dato/kl. Underskrift K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere