Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub"

Transkript

1 Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 13. november 2005

2 Referat af Formandsmøde afholdt i KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, søndag den 13. november 2005, kl Tilstede var følgende: DFU DBu DHPU DMU DSvU CLU RC-DK KDA bestyrelse KDA miljøudvalg KDA bladudvalg KDA PR-udvalg KDA sekretariat Fraværende: DKFU FFU DNGK Direkte medlemmer KDA miljøudvalg Niels-Christian Levin Hansen (NCLH). Jørn Vinther(JV) Niels Jensen (NJ) Knud Nielsen (KN) Helge Hald (HH) Per Wistisen (PW) Ole Bjerager (OB) Jørgen Holsøe (JH) Aksel C. Nielsen (ACN). Vagn Jensen (VJ) Jens Feldborg (JF) Palle J. Christensen (PJC). Tonny Henriksen (TH) Søren Pederen (SP) Hans Jørgensen (HJ) Louis Rovs Hansen (RH) Knud Larsen (KL). Anders Madsen (AM). Søren Dolleris Tom Oxager (TO) Michael Fogh (MF) Ingen Bent Holgersen (BH) FORMANDSMØDE REF.doc Side 1 af 5

3 I henhold til vedtægternes 7 var det årlige Formandsmøde indkaldt med følgende dagsorden: 1. Velkomst v/kda s formand Aksel C. Nielsen 2. KDA s Perspektivplan (vedlagt). Hvordan bruger vi Perspektivplanen? 3. Ny fordeling af tilskud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) 4. EASA hvordan går det med nye regler? 5. Amtsrepræsentantorganisering i KDA (Friluftsrådets nye organisationsstruktur?) 6. Budget for Fastsættelse af datoer for KDA s mødevirksomhed i Frokost mellem 1300 og Indledning ved KDA s formand. ACN bød deltagerne velkommen og konstaterede, at alle unioner med undtagelse af FFU og DNGK var repræsenterede. Der var ingen repræsentant for direkte medlemmer da Bent Holgersen desværre havde meldt afbud. Dernæst fulgte en kort præsentation af mødedeltagerne. 2. KDA s Perspektivplan (fremsendt inden mødet). Hvordan bruger vi Perspektivplanen? Tonny Henriksen gennemgik oplæg til anvendelse af perspektivplanen. Det er vigtigt at vi får besluttet konkret hvad vi ønsker at gennemføre af fornyelse og ændring i KDA. For at styrke KDA s administration vil NJ (DHPU) gerne lægge de administrative opgaver i KDA med en betaling på kr pr. år. NJ mener pressecenterfunktion i KDA er vigtig og at KDA fokuserer på aktiviteter som giver indtægter. SP ville gerne vide hvordan opgaverne prioriteres. NCLH efterlyste en demokratisk holdning til hvidbogens indhold. TH svarede at hvidbogens indhold som sådan ikke er til diskussion, men prioriteringen af opgaverne deri. NCLH mente at det er unionerne som er medlem, og ikke personer. Dette er egentlig korrekt, men da KDA har direkte medlemmer kommer vi ikke uden om at vi har personer og firmaer som medlemmer. NCLH supplerede med at spørge om hvordan skaffer KDA merværdi det bør f.eks. være i relation til myndigheder. Selve den faglige ekspertise findes i unionerne. Ønsker en klar mission udtrykt i forhold til perspektivgruppens rapport og anbefalinger. ACN bemærkede at KDA s formål fremgår af formålsparagraffen i vedtægterne. JH konstarerede at KDA kun kan være en paraplyorganisation. RC-Unionen har selv alle funktioner i eget regí. Bemærkede også at KDA er den eneste organisation som har retten til FORMANDSMØDE REF.doc Side 2 af 5

4 at udstede sportslicenser. Desværre er der ikke så mange modelflyvere som holder Flyv. Ønskede mere klare linier om hvad KDA vil i fremtiden. JV nævnte at DBu har fire punkter som er vigtige fra Hvidbogen: (1) Sportslicenser (2) Myndighedsforhandlinger af eksempler kan nævnes at DMU s medlemmer er blevet sparer for yderligere kr. i yderligere gebyrer hos SLV. Derudover er luftrumsudvalgets resultater vigtige nævne. Eksempler som viser at det er nødvendigt med et stærkt KDA. (3) EASA problematikken gør det nødvendigt med et KDA. (4) Tilhørsforholdet til DIF. DBu ønsker en samlet tilslutning til DIF gennem KDA. JF: Trafikministeren har ikke nævnt KDA i sin rapport om Dansk luftfart 2015 muligheder og udfordringer. Det er meget skuffende og er blevet kommenteret for ministeriet. SLV taler om organisationsprocent hvis den er lav er det umuligt at forestille sig selvadministraion, hvorimod en høj organisationsprocent giver bedre muligheder for at opnå det ønskede mål om selvadministraion. Fra 80% begynder det at tælle med. Forretningsflyvning er ikke en del af KDA s interesseområde. NJ: Stiller sig tvivlende om DIF er i stand til at varetage vores interesser. Vi skal gøre KDA stærkere. SP stillede spørgsmålet, hvordan kan vi få flere unge med i luftsporten og flyvningen. Måske skal KDA markedsføre sig ud af det problem. KN så gerne af ca privatpiloter som ikke er organiserede var medlem af DMU og KDA. Det er vigtigt at KDA er forandringsparat, og det er nødvendigt med forandringer. SP: HUR (Hovedstadens Udviklings Råd) har vedtaget Regionplan Så mulighederne for flyvning på Værløse er ikke udelukket. Der mangler Furesø Kommunes tilladelse. NCLH vil gerne hjælpe med projektet hvis det ønskes. ACN vil gerne have vi kommer frem til en handleplan i dag, som f.eks. indeholder: - Styrket synlighed - Udvidet medlemsgrundlag - Myndighedsforhandling - Samarbejde med klubber om o Uddannelse o Meritoverførsel - Forsikringer - Presse/internet (informationsformidling) NCLH understreger at det er vigtigt at sætte lobby- og politisk arbejde i centrum. Der er udpræget behov for stærk lobbyaktivitet. FORMANDSMØDE REF.doc Side 3 af 5

5 NJ vil gerne have opgaverne prioriteret og foreslår følgende prioritering: 1. Samarbejde med myndighederne 2. Udvide medlemsgrundlaget JH mener at det KDA kan gøre for de enkelte unioner er forskelligt fra union til union. NCLH mener at FAI er for usynlig og at KDA bør gøre en indsats for at få gjort FAI og FAI s resultater og opgaver synlige. Præsentationen er vedlagt i bilag A. 3. Ny fordeling af tilskud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) AM gennemgik hovedtrækkene i den nye tilskudsordning i DIF. Generelt er det vigtigt at fokusere på aktiviteter som er godkendt af den pågældende union, og dernæst dokumentere den gennemførte aktivitet. Der er en overgangsordning over fem år. Præsentationen er vedlagt i bilag B. 4. EASA hvordan går det med nye regler? JF som er KDA s EAS delegerede gennemgik kort status på de nye regler fra EASA. Præsentationen er vedlagt i bilag C. 5. Amtsrepræsentantorganisering i KDA (Friluftsrådets nye organisationsstruktur?) Den nye organisering af Friluftsrådet er baseret på den strukturændring som finder sted i kommunerne og amterne. KDA s amtsrepræsentantskab anbefaler at KDA følger samme struktur. Præsentationen er vedlagt i bilag D. 6. Budget for 2006 Budgetoplæg fremgår af Bilag E. Derudover ses nedenfor priser, som en enig bestyrelse foreslog for Alle beløb er incl. moms. FLYV Pris pr. år Pris pr. nr. Pris pr. år Pris pr. nr. DSvU, DMU Kr. 305,00 Kr. 25,42 Kr. 312,50 Kr. 26,04 RC-DK, DBu, DKFU, DFU, DDU, CLU, FFU, DNGK. Kr. 358,00 Kr. 29,83 Kr. 375,00 Kr. 31,25 Abonnement Kr. 450,00 Kr. 37,50 Kr. 475,00 Kr. 39,58 Løssalg på museer o.l. Kr. 540,00 Kr. 45,00 Kr. 540,00 Kr. 45,00 KDA vil foretage opkrævningen for FLYV direkte hos medlemmerne fra RC-DK, DBu, DKFU, DFU, DDU, CLU og FFU. FORMANDSMØDE REF.doc Side 4 af 5

6 KDA KONTINGENT Direkte medlemmer, aktive incl. FLYV Kr. 570,00 Kr. 585,00 Direkte medlemmer, passive incl. FLYV Kr. 520,00 Kr. 550,00 Direkte medlemmer, juniorer incl. FLYV Kr. 395,00 Kr. 385,00 Direkte medlemmer, firma incl. FLYV Kr. 655,00 Kr. 675,00 Æresmedlemmer (3 stk.) incl. FLYV 0 0 Unionsmedlemmer fuldt kont. Kr. 90,00 Kr. 95,00 Unionsmedlemmer reduceret kont. Kr. 40,00 Kr. 45,00 Efter en kort drøftelse godtog formandsmødet bestyrelsens forslag. Sportslicens koster for året 2006 kroner 130,- (vejledende udsalgspris til alle medlemmer og unioner). Prisen gælder for såvel nyudstedelse som for fornyelse. 7. Fastsættelse af datoer for KDAs mødevirksomhed i 2006 Formandsmøde fastsat til lørdag den 28. oktober. Indvendinger herimod skal være KDA i hænde inden 7 dage. Da der ikke var flere som ønskede ordet afsluttede formanden med en tak for det fine fremmøde og en positiv dialog. Roskilde, den 20. januar 2006 Anders Madsen Bilag: Fordeling: Bilagene A-E Mødedeltagerne samt unionerne. FORMANDSMØDE REF.doc Side 5 af 5

7 Bilag A

8 Hvordan bruger vi Perspektivplanen? KDA igangsætter hurtigst muligt en række aktiviteter, der skal styrke synligheden blandt medlemmer og i offentligheden KDA satser målrettet på at udvide medlemsgrundlaget KDA undersøger mulighederne for at tilbyde klubberne en fælles medlemsregistrering og fakturering af kontingent + drøfter andre administrative opgaver med klubberne Hvordan bruger vi Perspektivplanen? KDA følger udviklingen i EASA nøje med henblik på at opnå status som godkendt Qualified Entity KDA iværksætter et samarbejde med klubberne med henblik på at tilbyde en mere fleksibel uddannelse og nye undervisningsmetoder KDA indleder et samarbejde med unioner og myndigheder for at nedbryde barrierer mellem flyvningens discipliner 1

9 Hvordan bruger vi Perspektivplanen? KDA iværksætter et samarbejde med unionerne for at indføre best practice i alle klubber og unioner KDA undersøger mulighederne for en fælles forsikring for alle medlemmer KDA styrker kommunikationen til klubber, unioner og offentlighed KDA satser målrettet på at udvide medlemsgrundlaget Flysimulator aktiviteter (unionsdannelse er sekundær) Støtter initiativer til at oprette motorsvæveflyveskole (-klub) 2

10 KDA tilbyder klubberne fælles medlemsregistrering og fakturering af kontingent og evt. andre administrative opgaver IT-arbejdsgruppe oprettes MelWIN vurderes Foreningssystemet (Danmarks Idrætsforbunds system) vurderes Internet dynamik øges (nyhedsbreve til alle interesserede) KDA følger udviklingen i EASA med henblik på at blive godkendt som Qualified Entity Aktiv deltagelse i rule-making proces (med EAS) Konsekvent udmelding til SLV og EASA om ønskerne / kravene fra KDA Samarbejde med nabolande om ensartet holdning til nye forslag 3

11 KDA igangsætter aktiviteter, der styrker synligheden blandt medlemmer og i offentligheden KDA medlemskort (plastickort med tilknyttede service og fordele) Rabatter, f.eks. 5 % på flyreparation, 10 % på flybensin, 20% på biludlejning, 30% på medlemstilbud (udvalgte varer), 50 % på landingsafgifter på medlemsflyvepladser Sportslicens Forsikring Levende hjemmeside med nyhedsbrev Samarbejde med klubberne for at tilbyde mere fleksibel uddannelse og nye undervisningsmetoder Fjernundervisningsløsning etableres Er nødvendig for at fastholde aktive / travle medlemmer Interaktiv undervisning Video, lyd På CD-ROM og via internet, Guided undervisning Lærerkompendier etc. 4

12 Samarbejde med unioner og myndigheder for at fjerne barrierer mellem flyvningens discipliner Støtte EASA i udformingen og implementeringen af sports- og fritidsflyvecertifikat Støtte initiativer til oprettelse af motorsvæveflyveklub (-skole) Samarbejde med unionerne for at indføre best practice i alle klubber og unioner IT-arbejdsgruppe MelWIN -løsning(er) Uddannelsesløsninger Medlemsregistrering via nettet 5

13 Fælles forsikring for alle medlemmer Members-Only løsning Kaskoforsikring Ansvarsforsikring Passagerforsikring Pilotforsikring KDA styrker kommunikationen til klubber, unioner og offentlighed Nyhedsbreve til alle interesserede via Øget brug af internet og hjemmeside Pressecenterfunktion Pressemeddelelser Billedarkiv Flyv 6

14 KDA sikrer reelt økonomisk incitament til medlemskab Rabat på billeje Rabat på medlemstilbud i butikken Rabat på flybensin Rabat på flyreperation Rabat på landingsafgift på medlemsflyvepladser Mere aktivitet på medlemsflyvepladser Anslået pris? kr. i år 2006 ( pr. udvalg / år) kr. i år

15 Har vi råd til at lade være? - eller er der andre steder hvor pengene gør mere gavn? 8

16 Bilag B

17 2. Ny fordeling af tilskud fra DIF Anders Madsen Ny fordeling af tilskud fra DIF Generelt om ordningen: Aktive foreninger får tilskud Inaktive foreninger får ikke ret meget Delt op i tre elementer Grundtilskud (A1) Aktivitetstilskud (A2) Miljøtilskud (A3) Aktiviteter skal dokumenteres 1

18 Der gives tilskud til: Grundtilskud (A1) Ens for alle specialforbund Aktivitetsgrundtilskud (A2) Et tilskud pr. godkendt aktivitet Miljøtilskud (A3) Til dækning af ekstra omkostninger til miljøforanstaltninger / / Medlemsforeninger (B) Klubber (B1) Antal medlemmer (B2) Uddannelsesaktiveteter (C) (kræver kursusbeskrivelse) Træner- og instruktøruddannelse (max timer) (instruktion i teknik, regler og aktivitetsforståelse) Lederuddannelse (max timer) (udvikling, drift, administration, bestyrelse, udvalg) Official- og dommeruddannelse (max timer) Der gives tilskud til: Formål er at gøre idrætten mere tilgængelig, mere udbredt og mere åben for alle. Breddearbejde (D) Medlemmernes alder (D1) 0-18, 19-25, 26- år Breddeaktiviteter (D2) (kræver formuleret breddepolitik) Ferieskoler / idrætslejre (ikke træningslejre) (min. 15 deltagere) Forenings- og kvalitetsudvikling (f.eks. idrætslige, facilitets- og personalemæssige tiltag) Foreningsbesøg (f.eks. rådgivning, idéudvikling, nye aktiviteter etc.) Stævner / træf (min. 50 aktive deltagere) Aktiviteter for foreningssvage grupper (f.eks. ældre, handicappede) Skolesamarbejde Breddetilskud (D3) 2

19 Der gives tilskud til: Konkurrencearbejde Omkostninger til transport af materiel (>30 kg) (E1) / / International konkurrencedeltagelse (E2) Antal deltageres (inkl. Hjælpere) * antal konkurrencer Persontransport og -ophold Nationale mesterskaber og turneringer (E3) Min. 25 deltagere pr. mesterskab / turnering Maks. 30 arrangementer Konkurrencetilskud (E4) Til alle specialforbund til konkurrencearbejde generelt. Ny tilskudsordning fra DIF Træder i kraft 1. januar 2007 Overgangsordning løber over tre år med 20% pr. år og tillader maks. +/ kr. pr. år Tilskud beregnes på grundlag af tre års indberetninger (fire år før tilskudsåret). 3

20 Eksempel på tilskud fra DIF Sommerlejr af én uge (min. 3 dage) Min. 20 deltager Daglig aktivitet 8-10 timer Værdi kr Eksempel på tilskud fra DIF Konsulentbesøg Besøg af bestyrelsesmedlemmer i klubber Værdi kr

21 Ungdommen har stor værdi 0-18 år = vægtning 4,0 * medlemstal år = vægtning 3,0 * medlemstal 26+ = vægtning 1,5 * medlemstal Hvad med ca modelflyvere i organisationer som ikke opnår DIFtilskud? 5

22 Bilag C

23 3. EASA hvordan går det med de nye regler? Jens Feldborg EASA fordrer aktivt politisk modspil Rule-making proces kører konstant (uanset om vi er med eller ej!) Eneste chance for ændring af påtænkte regler er inden indførelse Mistet territorie eller mistede rettigheder er vanskelige eller umulige at få tilbage Styrken ligger i fælles aktivitet og modspil på området Ingen informeres af EASA alle informationer skal opsøges (internettet) 1

24 Bilag D

25 6. Amtsrepræsentantorganisering i KDA Anders Madsen Nuværende repræsentation Nordjyllands Amt: Louis Rovs Hansen Viborg Amt: Bjarne Jensen Ringkøbing Amt: Peer Bak Århus Amt: Jens Ole Willumsen Vejle Amt: Carsten Hyldborg Jensen Ribe Amt: Bent Holgersen Sønderjyllands Amt: Peter Andersen Fyns Amt: Jørgen Ærenlund Olsen Vestsjællands Amt: Ricard Matzen Storstrøms Amt: Donald E Thestrup Bornholms Amt: Kai Munch Roskilde Amt, Frederiksborg og Københavns Amt (HUR-området): Søren Pedersen 1

26 Den nye struktur Den nye struptur er kendetegnet ved: 1 kreds med 1 kommune 7 kredse med 3 kommuner 8 kredse med 4 kommuner 4 kredse med 5 kommuner 3 kredse med 8 kommuner. Alle medlemsorganisationer skal udpege repræsentanter inden 1. december 2

27 Ny Amtsrepræsentantorganisering Friluftsrådets nye organisationsstruktur? Baseret på gennemgang af Frilftsrådet og efterfølgende debat, besluttede Amtsrepræsentanterne på mødet den 4. oktober, at anbefale bestyrelsen, at KDA følger samme inddeling og struktur som Friluftsrådet. 3

28 Bilag E

29 5. Budget 2006 Anders Madsen Budgetoplæg Budgettet er afhængig af hvilke aktiviteter vi ønsker at gennemføre. Flere tiltag? Etablering af nye services? Generelt bør tilbud / services, som tilbydes fra KDA s side være omkostningsneutrale. F.eks. Forsikringer Medlemstilbud i Pilotshoppen 1

30 Budgetoplæg KDA 1/2 BUDGETOPLÆG 2006 INDTÆGTER Kontingenter - direkte medlemmer stk aktive / 25 passive / 25 firma Kontingenter - unioner stk. fuldt kont. / 2700 stk. reduc. Øvrige indtægter sportslic. 300 stk. / enkefond 4000 kr. Flyv stk. INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Lønninger TS/AM/LJ - atp, feriep. m.v. Fremmed assistance revisor Udvalg Møder/konferencer Administration Kontingenter FAI / EAS / FLR 5000 Bibliotek Flyv til medlemmer OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT KDA Budgetoplæg KDA 2/2 EJENDOM Lejeindtægter Driftsomkostninger cph.leje/el,varme/fors./ejd.skat m.v. I ALT AFSKRIVNINGER Køkkenrenovering EJENDOM I ALT RESULTAT INCL. EJENDOM Bemærk: Indfrielse af kreditforeningslån med årlige udgifter på kr er foretaget i budgetopstilling 2

31 Budgetoplæg KDA Service ApS 1/3 BUDGETOPLÆG 2006 BUTIK Varesalg Vareforbrug - incl. royalty BRUTTOAVANCE FLYV OMKOSTNINGER Porto, kreditorer Porto, debitorer Gebyrer, bank og webshop Fragt, erhvervspakker Øvrige omk Tab på debitorer OMKOSTNINGER I ALT Budgetoplæg KDA Service ApS 2/3 INDTÆGTER Abonnementer Abonnementer, udland Abonnementer, unionsmedl Flyv til KDA Porto Annoncer INDTÆGTER I ALT

32 Budgetoplæg KDA Service ApS 3/3 Personale, løn Øvrige personaleomkostn Fremmed assistance Administration Husleje Afskrivning, inventar Finansiering OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter RESULTAT Kontingenter (forslag) KDA Aktive medlemmer 570,00 585,00 Passive medlemmer 520,00 550,00 Firmamedlemmer 655,00 675,00 Unioner - fuldt kontingent 90,00 95,00 Unioner - reduceret kontingent 40,00 45,00 Sportslicens - alle 130,00 Salg til unioner 100,00 DSVU og enkeltmedl. 130,00 4

33 Kontingenter (forslag) FLYV Alle priser er excl. moms DMU, DSVU og direkte medl. 244,00 250,00 Unionsmedlemmer 286,40 300,00 Abonnenter, indland 360,00 380,00 Abonnenter, udland 328,00 350,00 5

34 KDA SERVICE ApS Formandsmøde 2005 BUDGETOPLÆG 2006 BUTIK FLYV APS Varesalg Vareforbrug - incl. royalty BRUTTOAVANCE OMKOSTNINGER Porto, kreditorer Porto, debitorer Gebyrer, bank og webshop Fragt, erhvervspakker Øvrige omk Tab på debitorer OMKOSTNINGER I ALT INDTÆGTER Abonnementer stk. Abonnementer, udland stk. Abonnementer, unionsmedl stk. Flyv til KDA stk. Porto Annoncer INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Tornvig min. prov. i.h.t. kontr. Honorarer Slagelse Tryk Kørsel, rejser Redaktionsudvalg Porto Øvrige omk. incl. Dansk Fagp Tab på annoncedebitorer OMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG DÆKNINGSBIDRAG I ALT Personale, løn AM 20%, LJ 75% Øvrige personaleomkostn Fremmed assistance revisor Administration Husleje Afskrivning, inventar Finansiering OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT Ekstraordinære indtægter Biblioteksstyrelsen Ekstraordinære udgifter kopimaskine RESULTAT Budget 2006 APS-KOMPAKT.xls, Ark1

35 KONGELIG DANSK AEROKLUB Formandmøde 2005 BUDGETOPLÆG 2006 INDTÆGTER Kontingenter - direkte medlemmer stk aktive / 25 passive / 25 firma Kontingenter - unioner stk. fuldt kont. / 2700 stk. reduc. Øvrige indtægter sportslic. 300 stk. / enkefond 4000 kr. Flyv stk. INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Lønninger TS/AM/LJ - atp, feriep. m.v. Fremmed assistance revisor Udvalg Møder/konferencer Administration Kontingenter FAI / EAS / FLR 5000 Bibliotek Flyv til medlemmer OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT EJENDOM Lejeindtægter Driftsomkostninger cph.leje/el,varme/fors./ejd.skat m.v. I ALT AFSKRIVNINGER Køkkenrenovering EJENDOM I ALT RESULTAT INCL. EJENDOM Budget 2006 KDA-A-KOMPAKT.xls, Ark1,

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte

Læs mere

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 25. oktober 2003, kl. 1015

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 25. oktober 2003, kl. 1015 Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 25. oktober 2003, kl. 1015 Tilstede var følgende: DBu DDU DFU DMU DSvU FFU CLU RC-DK Direkte medlemmer

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 20. oktober 2007 Idrættens Hus, Brøndby Referat af Formandsmøde afholdt i Idrættens Hus, Brøndby lørdag den 20. oktober 2007, kl. 10.00 Tilstede var følgende:

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Bent Holgersen - Formand Claus Rose Andresen Peter Andersen Jørn Vinther

Læs mere

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 26. oktober 2002, kl. 1015

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 26. oktober 2002, kl. 1015 Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 26. oktober 2002, kl. 1015 Tilstede var følgende: DBu (01) DDU (09) DFU (14) DMU (11) DSvU (19) DKFU (01)

Læs mere

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ.

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ. Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde Sendt pr. e mail til: kda@kda.dk formand@kda.dk Torsdag den 6. juni 2013 Forslag til behandling på KDA s repræsentantskabsmøde Hermed fremsender DMU

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 3. oktober 2009 KDA-Huset, Roskilde Referat af KDA Formandsmøde afholdt i KDA-huset, Roskilde lørdag den 3. oktober 2009, kl. 11.00 Tilstede var følgende:

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo Afbud Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Palle J Christensen

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 10 oktober 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 10 oktober 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Tirsdag den 10 oktober 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo

Læs mere

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet.

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Ole Kobberup (OKO) Anders Madsen (AM) Referatet

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde CVR-nr. 87 32 98 28 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte medlemmer og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 Dato 22. oktober 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Michael Olesen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM)

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Onsdag den 10. april 2013, kl. 17.30-21.30 KDA-huset, Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 12. marts 2o16, klokken 1ooo 13oo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning Romme

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 11-2010 24. november 2010. kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2010 3. Bestyrelsens siden sidst

Læs mere

Vejledning til fordelingsnøglen

Vejledning til fordelingsnøglen Vejledning til fordelingsnøglen Følgende er en vejledning til den økonomiske fordelingsnøgle, der blev vedtaget af Repræsentantskabet på årsmødet 1. maj 2004. Den skal ses i sammenhæng med det udsendte

Læs mere

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009)

Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009) Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 17.1 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2010 AKTIVER Budget Forventet Resultat 2009 2009 Nyanlæg på

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Jan Schmeltz Pedersen samt repræsentanter

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Foreløbigt referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2011

Foreløbigt referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2011 Foreløbigt referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2011 Deltagere: Fra bestyrelsen: Fra administrationen: Torben Søndergaard (TS), Birgitte Jensen (BJ), Anne Engsig (AE), Torben Haugaard (TH),

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 02 oktober 2001 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 02 oktober 2001 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 02 oktober 2001 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Afbud. Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 20 ORGANISATION NR. 09 DATO: 04.05.08 Referat: Hovedbestyrelsesmøde nr. 1 (2008/2009)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne Til Unionsformænd samt modtagere af KDA s nyhedsmails. Karup, den 28. juli 2011 Den 26. april 2011 redegjorde jeg for sagsforløbet i forbindelse med forhandlingerne om DMU s overenskomst med KDA, og jeg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 Ringe den 24.11.2016 BEVÆGELSE

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget 30 6600 Vejen Tlf. 75360825 Mail holgersen@private.dk Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar,

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 01-2012 14/15. januar 2012 lørdag kl. 10.00 Kursuscenter Svenstrupgaard Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 19. februar 2012/ik 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 21. januar 2o16, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 37 ORGANISATION NR. 22 DATO: 19.11.06 Referat af: Hovedbestyrelsesmøde nr. 6

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere