Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub"

Transkript

1 Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 13. november 2005

2 Referat af Formandsmøde afholdt i KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, søndag den 13. november 2005, kl Tilstede var følgende: DFU DBu DHPU DMU DSvU CLU RC-DK KDA bestyrelse KDA miljøudvalg KDA bladudvalg KDA PR-udvalg KDA sekretariat Fraværende: DKFU FFU DNGK Direkte medlemmer KDA miljøudvalg Niels-Christian Levin Hansen (NCLH). Jørn Vinther(JV) Niels Jensen (NJ) Knud Nielsen (KN) Helge Hald (HH) Per Wistisen (PW) Ole Bjerager (OB) Jørgen Holsøe (JH) Aksel C. Nielsen (ACN). Vagn Jensen (VJ) Jens Feldborg (JF) Palle J. Christensen (PJC). Tonny Henriksen (TH) Søren Pederen (SP) Hans Jørgensen (HJ) Louis Rovs Hansen (RH) Knud Larsen (KL). Anders Madsen (AM). Søren Dolleris Tom Oxager (TO) Michael Fogh (MF) Ingen Bent Holgersen (BH) FORMANDSMØDE REF.doc Side 1 af 5

3 I henhold til vedtægternes 7 var det årlige Formandsmøde indkaldt med følgende dagsorden: 1. Velkomst v/kda s formand Aksel C. Nielsen 2. KDA s Perspektivplan (vedlagt). Hvordan bruger vi Perspektivplanen? 3. Ny fordeling af tilskud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) 4. EASA hvordan går det med nye regler? 5. Amtsrepræsentantorganisering i KDA (Friluftsrådets nye organisationsstruktur?) 6. Budget for Fastsættelse af datoer for KDA s mødevirksomhed i Frokost mellem 1300 og Indledning ved KDA s formand. ACN bød deltagerne velkommen og konstaterede, at alle unioner med undtagelse af FFU og DNGK var repræsenterede. Der var ingen repræsentant for direkte medlemmer da Bent Holgersen desværre havde meldt afbud. Dernæst fulgte en kort præsentation af mødedeltagerne. 2. KDA s Perspektivplan (fremsendt inden mødet). Hvordan bruger vi Perspektivplanen? Tonny Henriksen gennemgik oplæg til anvendelse af perspektivplanen. Det er vigtigt at vi får besluttet konkret hvad vi ønsker at gennemføre af fornyelse og ændring i KDA. For at styrke KDA s administration vil NJ (DHPU) gerne lægge de administrative opgaver i KDA med en betaling på kr pr. år. NJ mener pressecenterfunktion i KDA er vigtig og at KDA fokuserer på aktiviteter som giver indtægter. SP ville gerne vide hvordan opgaverne prioriteres. NCLH efterlyste en demokratisk holdning til hvidbogens indhold. TH svarede at hvidbogens indhold som sådan ikke er til diskussion, men prioriteringen af opgaverne deri. NCLH mente at det er unionerne som er medlem, og ikke personer. Dette er egentlig korrekt, men da KDA har direkte medlemmer kommer vi ikke uden om at vi har personer og firmaer som medlemmer. NCLH supplerede med at spørge om hvordan skaffer KDA merværdi det bør f.eks. være i relation til myndigheder. Selve den faglige ekspertise findes i unionerne. Ønsker en klar mission udtrykt i forhold til perspektivgruppens rapport og anbefalinger. ACN bemærkede at KDA s formål fremgår af formålsparagraffen i vedtægterne. JH konstarerede at KDA kun kan være en paraplyorganisation. RC-Unionen har selv alle funktioner i eget regí. Bemærkede også at KDA er den eneste organisation som har retten til FORMANDSMØDE REF.doc Side 2 af 5

4 at udstede sportslicenser. Desværre er der ikke så mange modelflyvere som holder Flyv. Ønskede mere klare linier om hvad KDA vil i fremtiden. JV nævnte at DBu har fire punkter som er vigtige fra Hvidbogen: (1) Sportslicenser (2) Myndighedsforhandlinger af eksempler kan nævnes at DMU s medlemmer er blevet sparer for yderligere kr. i yderligere gebyrer hos SLV. Derudover er luftrumsudvalgets resultater vigtige nævne. Eksempler som viser at det er nødvendigt med et stærkt KDA. (3) EASA problematikken gør det nødvendigt med et KDA. (4) Tilhørsforholdet til DIF. DBu ønsker en samlet tilslutning til DIF gennem KDA. JF: Trafikministeren har ikke nævnt KDA i sin rapport om Dansk luftfart 2015 muligheder og udfordringer. Det er meget skuffende og er blevet kommenteret for ministeriet. SLV taler om organisationsprocent hvis den er lav er det umuligt at forestille sig selvadministraion, hvorimod en høj organisationsprocent giver bedre muligheder for at opnå det ønskede mål om selvadministraion. Fra 80% begynder det at tælle med. Forretningsflyvning er ikke en del af KDA s interesseområde. NJ: Stiller sig tvivlende om DIF er i stand til at varetage vores interesser. Vi skal gøre KDA stærkere. SP stillede spørgsmålet, hvordan kan vi få flere unge med i luftsporten og flyvningen. Måske skal KDA markedsføre sig ud af det problem. KN så gerne af ca privatpiloter som ikke er organiserede var medlem af DMU og KDA. Det er vigtigt at KDA er forandringsparat, og det er nødvendigt med forandringer. SP: HUR (Hovedstadens Udviklings Råd) har vedtaget Regionplan Så mulighederne for flyvning på Værløse er ikke udelukket. Der mangler Furesø Kommunes tilladelse. NCLH vil gerne hjælpe med projektet hvis det ønskes. ACN vil gerne have vi kommer frem til en handleplan i dag, som f.eks. indeholder: - Styrket synlighed - Udvidet medlemsgrundlag - Myndighedsforhandling - Samarbejde med klubber om o Uddannelse o Meritoverførsel - Forsikringer - Presse/internet (informationsformidling) NCLH understreger at det er vigtigt at sætte lobby- og politisk arbejde i centrum. Der er udpræget behov for stærk lobbyaktivitet. FORMANDSMØDE REF.doc Side 3 af 5

5 NJ vil gerne have opgaverne prioriteret og foreslår følgende prioritering: 1. Samarbejde med myndighederne 2. Udvide medlemsgrundlaget JH mener at det KDA kan gøre for de enkelte unioner er forskelligt fra union til union. NCLH mener at FAI er for usynlig og at KDA bør gøre en indsats for at få gjort FAI og FAI s resultater og opgaver synlige. Præsentationen er vedlagt i bilag A. 3. Ny fordeling af tilskud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) AM gennemgik hovedtrækkene i den nye tilskudsordning i DIF. Generelt er det vigtigt at fokusere på aktiviteter som er godkendt af den pågældende union, og dernæst dokumentere den gennemførte aktivitet. Der er en overgangsordning over fem år. Præsentationen er vedlagt i bilag B. 4. EASA hvordan går det med nye regler? JF som er KDA s EAS delegerede gennemgik kort status på de nye regler fra EASA. Præsentationen er vedlagt i bilag C. 5. Amtsrepræsentantorganisering i KDA (Friluftsrådets nye organisationsstruktur?) Den nye organisering af Friluftsrådet er baseret på den strukturændring som finder sted i kommunerne og amterne. KDA s amtsrepræsentantskab anbefaler at KDA følger samme struktur. Præsentationen er vedlagt i bilag D. 6. Budget for 2006 Budgetoplæg fremgår af Bilag E. Derudover ses nedenfor priser, som en enig bestyrelse foreslog for Alle beløb er incl. moms. FLYV Pris pr. år Pris pr. nr. Pris pr. år Pris pr. nr. DSvU, DMU Kr. 305,00 Kr. 25,42 Kr. 312,50 Kr. 26,04 RC-DK, DBu, DKFU, DFU, DDU, CLU, FFU, DNGK. Kr. 358,00 Kr. 29,83 Kr. 375,00 Kr. 31,25 Abonnement Kr. 450,00 Kr. 37,50 Kr. 475,00 Kr. 39,58 Løssalg på museer o.l. Kr. 540,00 Kr. 45,00 Kr. 540,00 Kr. 45,00 KDA vil foretage opkrævningen for FLYV direkte hos medlemmerne fra RC-DK, DBu, DKFU, DFU, DDU, CLU og FFU. FORMANDSMØDE REF.doc Side 4 af 5

6 KDA KONTINGENT Direkte medlemmer, aktive incl. FLYV Kr. 570,00 Kr. 585,00 Direkte medlemmer, passive incl. FLYV Kr. 520,00 Kr. 550,00 Direkte medlemmer, juniorer incl. FLYV Kr. 395,00 Kr. 385,00 Direkte medlemmer, firma incl. FLYV Kr. 655,00 Kr. 675,00 Æresmedlemmer (3 stk.) incl. FLYV 0 0 Unionsmedlemmer fuldt kont. Kr. 90,00 Kr. 95,00 Unionsmedlemmer reduceret kont. Kr. 40,00 Kr. 45,00 Efter en kort drøftelse godtog formandsmødet bestyrelsens forslag. Sportslicens koster for året 2006 kroner 130,- (vejledende udsalgspris til alle medlemmer og unioner). Prisen gælder for såvel nyudstedelse som for fornyelse. 7. Fastsættelse af datoer for KDAs mødevirksomhed i 2006 Formandsmøde fastsat til lørdag den 28. oktober. Indvendinger herimod skal være KDA i hænde inden 7 dage. Da der ikke var flere som ønskede ordet afsluttede formanden med en tak for det fine fremmøde og en positiv dialog. Roskilde, den 20. januar 2006 Anders Madsen Bilag: Fordeling: Bilagene A-E Mødedeltagerne samt unionerne. FORMANDSMØDE REF.doc Side 5 af 5

7 Bilag A

8 Hvordan bruger vi Perspektivplanen? KDA igangsætter hurtigst muligt en række aktiviteter, der skal styrke synligheden blandt medlemmer og i offentligheden KDA satser målrettet på at udvide medlemsgrundlaget KDA undersøger mulighederne for at tilbyde klubberne en fælles medlemsregistrering og fakturering af kontingent + drøfter andre administrative opgaver med klubberne Hvordan bruger vi Perspektivplanen? KDA følger udviklingen i EASA nøje med henblik på at opnå status som godkendt Qualified Entity KDA iværksætter et samarbejde med klubberne med henblik på at tilbyde en mere fleksibel uddannelse og nye undervisningsmetoder KDA indleder et samarbejde med unioner og myndigheder for at nedbryde barrierer mellem flyvningens discipliner 1

9 Hvordan bruger vi Perspektivplanen? KDA iværksætter et samarbejde med unionerne for at indføre best practice i alle klubber og unioner KDA undersøger mulighederne for en fælles forsikring for alle medlemmer KDA styrker kommunikationen til klubber, unioner og offentlighed KDA satser målrettet på at udvide medlemsgrundlaget Flysimulator aktiviteter (unionsdannelse er sekundær) Støtter initiativer til at oprette motorsvæveflyveskole (-klub) 2

10 KDA tilbyder klubberne fælles medlemsregistrering og fakturering af kontingent og evt. andre administrative opgaver IT-arbejdsgruppe oprettes MelWIN vurderes Foreningssystemet (Danmarks Idrætsforbunds system) vurderes Internet dynamik øges (nyhedsbreve til alle interesserede) KDA følger udviklingen i EASA med henblik på at blive godkendt som Qualified Entity Aktiv deltagelse i rule-making proces (med EAS) Konsekvent udmelding til SLV og EASA om ønskerne / kravene fra KDA Samarbejde med nabolande om ensartet holdning til nye forslag 3

11 KDA igangsætter aktiviteter, der styrker synligheden blandt medlemmer og i offentligheden KDA medlemskort (plastickort med tilknyttede service og fordele) Rabatter, f.eks. 5 % på flyreparation, 10 % på flybensin, 20% på biludlejning, 30% på medlemstilbud (udvalgte varer), 50 % på landingsafgifter på medlemsflyvepladser Sportslicens Forsikring Levende hjemmeside med nyhedsbrev Samarbejde med klubberne for at tilbyde mere fleksibel uddannelse og nye undervisningsmetoder Fjernundervisningsløsning etableres Er nødvendig for at fastholde aktive / travle medlemmer Interaktiv undervisning Video, lyd På CD-ROM og via internet, Guided undervisning Lærerkompendier etc. 4

12 Samarbejde med unioner og myndigheder for at fjerne barrierer mellem flyvningens discipliner Støtte EASA i udformingen og implementeringen af sports- og fritidsflyvecertifikat Støtte initiativer til oprettelse af motorsvæveflyveklub (-skole) Samarbejde med unionerne for at indføre best practice i alle klubber og unioner IT-arbejdsgruppe MelWIN -løsning(er) Uddannelsesløsninger Medlemsregistrering via nettet 5

13 Fælles forsikring for alle medlemmer Members-Only løsning Kaskoforsikring Ansvarsforsikring Passagerforsikring Pilotforsikring KDA styrker kommunikationen til klubber, unioner og offentlighed Nyhedsbreve til alle interesserede via Øget brug af internet og hjemmeside Pressecenterfunktion Pressemeddelelser Billedarkiv Flyv 6

14 KDA sikrer reelt økonomisk incitament til medlemskab Rabat på billeje Rabat på medlemstilbud i butikken Rabat på flybensin Rabat på flyreperation Rabat på landingsafgift på medlemsflyvepladser Mere aktivitet på medlemsflyvepladser Anslået pris? kr. i år 2006 ( pr. udvalg / år) kr. i år

15 Har vi råd til at lade være? - eller er der andre steder hvor pengene gør mere gavn? 8

16 Bilag B

17 2. Ny fordeling af tilskud fra DIF Anders Madsen Ny fordeling af tilskud fra DIF Generelt om ordningen: Aktive foreninger får tilskud Inaktive foreninger får ikke ret meget Delt op i tre elementer Grundtilskud (A1) Aktivitetstilskud (A2) Miljøtilskud (A3) Aktiviteter skal dokumenteres 1

18 Der gives tilskud til: Grundtilskud (A1) Ens for alle specialforbund Aktivitetsgrundtilskud (A2) Et tilskud pr. godkendt aktivitet Miljøtilskud (A3) Til dækning af ekstra omkostninger til miljøforanstaltninger / / Medlemsforeninger (B) Klubber (B1) Antal medlemmer (B2) Uddannelsesaktiveteter (C) (kræver kursusbeskrivelse) Træner- og instruktøruddannelse (max timer) (instruktion i teknik, regler og aktivitetsforståelse) Lederuddannelse (max timer) (udvikling, drift, administration, bestyrelse, udvalg) Official- og dommeruddannelse (max timer) Der gives tilskud til: Formål er at gøre idrætten mere tilgængelig, mere udbredt og mere åben for alle. Breddearbejde (D) Medlemmernes alder (D1) 0-18, 19-25, 26- år Breddeaktiviteter (D2) (kræver formuleret breddepolitik) Ferieskoler / idrætslejre (ikke træningslejre) (min. 15 deltagere) Forenings- og kvalitetsudvikling (f.eks. idrætslige, facilitets- og personalemæssige tiltag) Foreningsbesøg (f.eks. rådgivning, idéudvikling, nye aktiviteter etc.) Stævner / træf (min. 50 aktive deltagere) Aktiviteter for foreningssvage grupper (f.eks. ældre, handicappede) Skolesamarbejde Breddetilskud (D3) 2

19 Der gives tilskud til: Konkurrencearbejde Omkostninger til transport af materiel (>30 kg) (E1) / / International konkurrencedeltagelse (E2) Antal deltageres (inkl. Hjælpere) * antal konkurrencer Persontransport og -ophold Nationale mesterskaber og turneringer (E3) Min. 25 deltagere pr. mesterskab / turnering Maks. 30 arrangementer Konkurrencetilskud (E4) Til alle specialforbund til konkurrencearbejde generelt. Ny tilskudsordning fra DIF Træder i kraft 1. januar 2007 Overgangsordning løber over tre år med 20% pr. år og tillader maks. +/ kr. pr. år Tilskud beregnes på grundlag af tre års indberetninger (fire år før tilskudsåret). 3

20 Eksempel på tilskud fra DIF Sommerlejr af én uge (min. 3 dage) Min. 20 deltager Daglig aktivitet 8-10 timer Værdi kr Eksempel på tilskud fra DIF Konsulentbesøg Besøg af bestyrelsesmedlemmer i klubber Værdi kr

21 Ungdommen har stor værdi 0-18 år = vægtning 4,0 * medlemstal år = vægtning 3,0 * medlemstal 26+ = vægtning 1,5 * medlemstal Hvad med ca modelflyvere i organisationer som ikke opnår DIFtilskud? 5

22 Bilag C

23 3. EASA hvordan går det med de nye regler? Jens Feldborg EASA fordrer aktivt politisk modspil Rule-making proces kører konstant (uanset om vi er med eller ej!) Eneste chance for ændring af påtænkte regler er inden indførelse Mistet territorie eller mistede rettigheder er vanskelige eller umulige at få tilbage Styrken ligger i fælles aktivitet og modspil på området Ingen informeres af EASA alle informationer skal opsøges (internettet) 1

24 Bilag D

25 6. Amtsrepræsentantorganisering i KDA Anders Madsen Nuværende repræsentation Nordjyllands Amt: Louis Rovs Hansen Viborg Amt: Bjarne Jensen Ringkøbing Amt: Peer Bak Århus Amt: Jens Ole Willumsen Vejle Amt: Carsten Hyldborg Jensen Ribe Amt: Bent Holgersen Sønderjyllands Amt: Peter Andersen Fyns Amt: Jørgen Ærenlund Olsen Vestsjællands Amt: Ricard Matzen Storstrøms Amt: Donald E Thestrup Bornholms Amt: Kai Munch Roskilde Amt, Frederiksborg og Københavns Amt (HUR-området): Søren Pedersen 1

26 Den nye struktur Den nye struptur er kendetegnet ved: 1 kreds med 1 kommune 7 kredse med 3 kommuner 8 kredse med 4 kommuner 4 kredse med 5 kommuner 3 kredse med 8 kommuner. Alle medlemsorganisationer skal udpege repræsentanter inden 1. december 2

27 Ny Amtsrepræsentantorganisering Friluftsrådets nye organisationsstruktur? Baseret på gennemgang af Frilftsrådet og efterfølgende debat, besluttede Amtsrepræsentanterne på mødet den 4. oktober, at anbefale bestyrelsen, at KDA følger samme inddeling og struktur som Friluftsrådet. 3

28 Bilag E

29 5. Budget 2006 Anders Madsen Budgetoplæg Budgettet er afhængig af hvilke aktiviteter vi ønsker at gennemføre. Flere tiltag? Etablering af nye services? Generelt bør tilbud / services, som tilbydes fra KDA s side være omkostningsneutrale. F.eks. Forsikringer Medlemstilbud i Pilotshoppen 1

30 Budgetoplæg KDA 1/2 BUDGETOPLÆG 2006 INDTÆGTER Kontingenter - direkte medlemmer stk aktive / 25 passive / 25 firma Kontingenter - unioner stk. fuldt kont. / 2700 stk. reduc. Øvrige indtægter sportslic. 300 stk. / enkefond 4000 kr. Flyv stk. INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Lønninger TS/AM/LJ - atp, feriep. m.v. Fremmed assistance revisor Udvalg Møder/konferencer Administration Kontingenter FAI / EAS / FLR 5000 Bibliotek Flyv til medlemmer OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT KDA Budgetoplæg KDA 2/2 EJENDOM Lejeindtægter Driftsomkostninger cph.leje/el,varme/fors./ejd.skat m.v. I ALT AFSKRIVNINGER Køkkenrenovering EJENDOM I ALT RESULTAT INCL. EJENDOM Bemærk: Indfrielse af kreditforeningslån med årlige udgifter på kr er foretaget i budgetopstilling 2

31 Budgetoplæg KDA Service ApS 1/3 BUDGETOPLÆG 2006 BUTIK Varesalg Vareforbrug - incl. royalty BRUTTOAVANCE FLYV OMKOSTNINGER Porto, kreditorer Porto, debitorer Gebyrer, bank og webshop Fragt, erhvervspakker Øvrige omk Tab på debitorer OMKOSTNINGER I ALT Budgetoplæg KDA Service ApS 2/3 INDTÆGTER Abonnementer Abonnementer, udland Abonnementer, unionsmedl Flyv til KDA Porto Annoncer INDTÆGTER I ALT

32 Budgetoplæg KDA Service ApS 3/3 Personale, løn Øvrige personaleomkostn Fremmed assistance Administration Husleje Afskrivning, inventar Finansiering OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter RESULTAT Kontingenter (forslag) KDA Aktive medlemmer 570,00 585,00 Passive medlemmer 520,00 550,00 Firmamedlemmer 655,00 675,00 Unioner - fuldt kontingent 90,00 95,00 Unioner - reduceret kontingent 40,00 45,00 Sportslicens - alle 130,00 Salg til unioner 100,00 DSVU og enkeltmedl. 130,00 4

33 Kontingenter (forslag) FLYV Alle priser er excl. moms DMU, DSVU og direkte medl. 244,00 250,00 Unionsmedlemmer 286,40 300,00 Abonnenter, indland 360,00 380,00 Abonnenter, udland 328,00 350,00 5

34 KDA SERVICE ApS Formandsmøde 2005 BUDGETOPLÆG 2006 BUTIK FLYV APS Varesalg Vareforbrug - incl. royalty BRUTTOAVANCE OMKOSTNINGER Porto, kreditorer Porto, debitorer Gebyrer, bank og webshop Fragt, erhvervspakker Øvrige omk Tab på debitorer OMKOSTNINGER I ALT INDTÆGTER Abonnementer stk. Abonnementer, udland stk. Abonnementer, unionsmedl stk. Flyv til KDA stk. Porto Annoncer INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Tornvig min. prov. i.h.t. kontr. Honorarer Slagelse Tryk Kørsel, rejser Redaktionsudvalg Porto Øvrige omk. incl. Dansk Fagp Tab på annoncedebitorer OMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG DÆKNINGSBIDRAG I ALT Personale, løn AM 20%, LJ 75% Øvrige personaleomkostn Fremmed assistance revisor Administration Husleje Afskrivning, inventar Finansiering OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT Ekstraordinære indtægter Biblioteksstyrelsen Ekstraordinære udgifter kopimaskine RESULTAT Budget 2006 APS-KOMPAKT.xls, Ark1

35 KONGELIG DANSK AEROKLUB Formandmøde 2005 BUDGETOPLÆG 2006 INDTÆGTER Kontingenter - direkte medlemmer stk aktive / 25 passive / 25 firma Kontingenter - unioner stk. fuldt kont. / 2700 stk. reduc. Øvrige indtægter sportslic. 300 stk. / enkefond 4000 kr. Flyv stk. INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Lønninger TS/AM/LJ - atp, feriep. m.v. Fremmed assistance revisor Udvalg Møder/konferencer Administration Kontingenter FAI / EAS / FLR 5000 Bibliotek Flyv til medlemmer OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT EJENDOM Lejeindtægter Driftsomkostninger cph.leje/el,varme/fors./ejd.skat m.v. I ALT AFSKRIVNINGER Køkkenrenovering EJENDOM I ALT RESULTAT INCL. EJENDOM Budget 2006 KDA-A-KOMPAKT.xls, Ark1,

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere