Handlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlinger 2015-17 1"

Transkript

1 Handlinger

2 indledning Dette hæfte er udarbejdet til Jammerbugt Kommune som led i arbejdet med Liv i by og skole, hvor der inden udgangen af april 2015 i hvert af de berørte lokalsamfund skal afleveres en udviklingsplan til kommunen. På Gjøl vil vi gerne henvise til udviklingsplanen Gjøl 2030, der er afleveret til Jammerbugt Kommune i oktober Dette notat supplerer visionspapiret ved at sætte fokus på de handlinger, vi allerede har iværksat såvel som de handlinger vi planlægger at iværksætte inden udgangen af På vegne af lokalsamfundet på Gjøl, den 29. april 2015 Kay Werner Formand for Gjøl Borger- og Erhvervsforening Lucia optog i fritter og kirke Julemarked ved Gjøl Kro Spejder juleweekend Bedsteforældredag Fælles æblepressedag Syng dansk dag - i kirken Hoppedag i efterårsferie Naturens dag - Koklapperlaug Ølsmagning - udflugter til bryghuse Gud og pasta (flere gange om året) Krybbespil i kirken Familieidræt (flere gange om året) Markedsdag i fritter Turen går til Gjøl Juletræsfest i hallen Banko i hallen GjØLen festival Sommerunderholdning 10 uger i træk Spejdere på sommerlejr Trolde-CUP Årets gang på Gjøl Gule Ærter på Gjøl Kro - sponsor middag GGB Hoppedag i vinterferie Fastelavn i Sognegården Støttefest forsamlinghuset MUS lejr spejdere Thorup Hede Sommerfest med Revy Duathlon Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven Skt. Hans fest hos spejdere og på havnen Standerhejsning idrætspl. og havnen Generalforsamlinger Familiegudstjeneste med æggejagt Påskeudstilling i cafeen Konfirmation Skolefest - byen inviteres med Gjøl Open - Torve-spisning Forårskoncert - på skolen Fjeldtur for ældste spejdere Jazz og skipperlabskovs i pinsen Fællesudflugt Fårup Sommerland Blåt flag - grundlovsdag 2 De forskellige foreninger afholder året rundt aktiviteter, hvor dørerne åbnes for andre.

3 gjøl bidrager med ideer og handlekraft Ved at lade initiativerne vokse nedefra vil vi sikre en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, der gøres, giver mening Hvad gør vi selv Vi vil udvikle Gjøl som en attraktiv landsby. Det gør vi ved at tage ansvar og gå i dialog om: Intensiv markedsføring Gennemføre en målrettet markedsføring af Gjøl - en by med liv Distribruere information og ny viden om lokalsamfundet via foreninger og lokale netværk. Økonomisk grundlag Ansøge midler til nye projekter Attraktive projekter og vilkår Udvikle vores rige foreningsliv og synliggøre aktiviteter og tilbud Udvikle skolen ved brug af lokale ressourcer og partnerskaber Organsering På Gjøl findes der mange stærke foreninger, som har eksisteret i mange år, og som gennem tiden har omstillet sig og set nye muligheder til gavn for Gjølboerne. Der er mange hænder til at løfte, men også behov for at koordinere indsatser på tværs. I forbindelse med strukturdebatten og stormøder i Gjøl-hallen er der nedsat grupper, som hver især arbejder med følgende emner: Bosætning og infrastruktur Rekreative områder og aktiviteter Naturpleje PR og markedsføring Skolegruppen Grupperne består ikke kun af foreningsmedlemmer, men også af enkeltpersoner, som interesserer sig for emnerne, og som har ideer, de gerne vil arbejde for. Koordineringsopgaven bliver i udpræget grad varetaget af Gjøl Borger- og Erhvervsforening. Kommunikation Gjøl Borger og Erhvervsforening står bag den fælles hjemmeside gjøl.eu, hvor informationer om aktuelle begivenheder og nyheder på Gjøl samles. Desuden spiller facebookgruppen Gjøl - en by med liv en væsentlig rolle i formidling til og kommunikation med omverdenen. foreningerne Foreningerne på Gjøl favner mange forskellige interesser og rummer mange ressourcer og kompetencer, som spiller sammen til stor gavn for lokalsamfundet. Gjøl borger- og erhvervsforening Gjøl- Borger og Erhvervsforening (GBE) er paraplyorganisation for foreningsarbejdet på Gjøl og varetager fælles interesser for lokalsamfundet i forhold til Jammerbugt Kommune og er repræsenteret i kommunens landdistriktsråd. Foreningen arbejder løbende på at udvikle og fastholde Gjøl som et attraktivt og aktivt bosætningsområde i kommunen. GBE opsætter flag-allé ved særlige arrangementer og opsætter og vedligeholder julebelysningen og står for en række faste arrangementer på Gjøl: Torvedag i maj, sommerunderholdning på havnen med arrangementer hver onsdag i en 10 ugers periode og velkomst til nye tilflyttere til Gjøl. Gjøl Gymnastik- og Boldklub Klubben udbyder et væld af idrætsgrene og arrangementer for klubbens medlemmer. Et nyt tilbud er familie-idræt med fællesspisning. Desuden står foreningen for at arrangere den årlige sommerfest med revy og GjØLen-festival. Gjøl spejderne Spejderne har i en længere årrække formået at skabe meget attraktive tilbud til de unge. Spejdernes faciliteter, rejser og arrangementer er samlingspunktet for mange børn og unge. Gjølspejderne vil udbygge børn og unges interesse for at deltage i friluftaktiviteter. Natur- og kulturcafeen Cafeen har allerede formået at etablere faste traditioner, hvor cafeen danner ramme om onsdagsunderholdning om sommeren, koncerter, udstillinger, strikkecafé, gammelmandshygge, æblepresning, julemarked mv. Gjøl Kirke og Menighedsråd Gjøl Kirke er den ene af to kirker i Norden, der er en Paradiskirke. Der er et spirekor, et børne- og ungdomskort og et voksenkor. Kirken formår at tiltrække opmærksomhed i alt, hvad vedrører mental sundhed, mindfullness, ro og fred. Kirkerummet og sognegården anvendes til koncerter af høj kvalitet, børne arrangementer (Gud og Pasta), filmvisning, foredrag og teater til eftertanke. Gjøl forsamlingshus Forsamlingshuset er i 2014 moderniseret med nyt køkken. Der ses en fremgang i udlejningen i forhold til de seneste år, og allerede nu er der flere månedlige arrangementer i forsamlingshuset. Gjøl husmoderforening Husmoderforeningen samler meget forskellige kvinder om både traditioner og fornyelse og er med til at værne om de værdier, der kendetegner Gjøl. 3

4 Gjøl Fisker- og Bådelaug Lauget varetager fiskeres og bådejeres interesser og arbejder for fremme af aktiviteter på havnen. Lauget har netop afholdt 40 års jubilæum, og udstiller i 2015 en kåg ved siden af hyttefadene på havnen med information om Gjøls ældste kåg. Lauget fremlejer også grunde på havnens areal, hvorpå der er opført fiskeskure. Der ses et stigende antal lystfiskere på havnen og i Gjøl Bredning. Denne udvikling forventes at tage til i de kommende år, og her repræsenterer bådelauget lystfiskernes interesser. Gjøl sejlklub Sejlklubben har medlemmer fra hele Nordjylland, f.eks. fra Hirsthals, Brønderslev og Aalborg. Medlemmerne tiltrækkes af den hyggelige afslappede stemning på havnen, hvor der samtidig sker løbende fornyelse med surfafdelingen, frisvømningstiltag, optimistjollesejlads og klubaktiviteter for børn og unge. Gjøl ro- og kajakklub Ro- og kajakklubben har et tiltagende antal medlemmer bl.a. fra Vadum, Brovst, Aabybro m.fl. Interessen for at ro havkajak bliver større og større i disse år, og der må for tredje år i træk meldes udsolgt på begynderkursuset. Ligesom flere allerede er skrevet op med opstart i Roafdelingen har en række aktiviteter om formiddagen året rundt, hvor der altid samles en håndfuld roere til en tur. Gjøl vinterbadere Vinterbaderne er ligeledes i stor vækst, og der er på nuværende tidspunkt medlemmer fra Øland, Arentsminde, Birkelse, Aabybro og Biersted. Med forårets indvielse af ny sauna ventes medlemstallet at stige yderligere. Saunaen stilles til rådighed for andre foreninger og brugere efter aftale. Gjøl jagtforening Tilbyder flugtskydning og samler de jagtinteresserede, unge som gamle, og knytter netværk til andre jagtforeninger i hele Limfjordsområdet. Gjøl Lokalhistorisk Forening Samler og formidler historier til brug for andre aktører og foreninger på Gjøl. Samlingen åbner ofte dørene for skole og børnehave, og der er skiftende udstillinger ved den gamle hovedgård på Gjøl, Birkumgård. Desuden udgives bøger og hæfter med lokalhistorisk indhold. Gølbådens træskibslaug Træskibslaugets primære opgave er at restaurere og bevare det unikke fragt- og passagerskib GØL fra Restaureringsprojektet beskæftiger to fuldtidsansatte og frivillige samt andre frivillige, der arbejder med administrative opgaver. Når båden er færdigrestaureret i 2017 vil den være et stort aktiv, som kan bidrage til at sætte fokus på Jammerbugtens kystlinje ud til Limfjorden. Der er stadig stigende interesse for projektet, både lokalt og landsdækkende blandt maritimt og historisk interesserede. Skolebestyrelsen På Gjøl Arbejder med principper for skolens drift og arbejder med til at skabe fokus på udviklingsmulighederne på en lille skole. I tilknytning til skolebestyrelsen er der nedsat en lille skolegruppe med medlemmer fra resten af området, der udvikler nye tiltag til. Der er ansat ny skoleleder pr erhvervslivet På Gjøl findes en lang række virksomheder og et ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Der er over 80 forskellige virksomheder, som beskæftiger omkring 180 personer. Den gode kombination af produktionsvirksomheder, håndværkerfirmaer, juletræsplantager, landbrugsvirksomheder, minkavlere, konsulentfirmaer, erhverv på nedlagte landbrugsvirksomheder, detailhandel (Brugsen, Marinecenter, Blomsterhandleren Kastanien og Gjøl-Gørtler) samt kro, forsamlingshus og B&B gør tilsammen, at Gjøl er et levedygtigt og selvhjulpent lokalsamfund. rammer for udvikling Alle disse ressourcer gør sammen med engagementet, at der er optimale rammer for en bæredygtig udvikling på Gjøl. 4

5 forventninger til kommunen For at sikre at kommunens satsning på udvikling af landdistrikterne bliver en succes, er det vigtigt, at de kommunale udmeldinger og initiativer støtter op om ideen om at lade lokalsamfundene udvikle sig. Det betyder i praksis: Alle beslutninger skal pege i samme retning. Det kræver tydelige og klare politiske udmeldinger til embedsværket, så de på tværs i organisationen kan trække i samme retning. Der må ikke komme indstillinger til politisk behandling, der udhuler den decentrale service i landsbyer og lokalsamfund (nedlæggelse af bogbus, busforbindelser mv.) Landdistriktskonsekvensvurderinger ønskes ved alle politiske beslutninger Der afholdes to-tre årlige dialogmøder, hvor vi drøfter vores fælles indsats. I fællesskab skal der findes løsninger på de udfordringer, der kommer til at opstå undervejs i processen. De nye aktiviteter, der kan støtte os i at Gjøl fortsat er en attraktiv landsby, er følgende: Bosætning PR Grønne og blå åndehuller Service og fællesskab Erhverv og arbejdspladser Transport Bosætning Det er vigtigt, at vi på Gjøl kan tilbyde gode byggegrunde, hvor der er udsigt over fjorden. Desuden er det vigtigt at kunne tilbyde et bredt udbud af store lejeboliger, så familier, som overvejer at flytte til Gjøl, kan bo til leje i en periode. Lejeboliger er også vigtige i forhold til arbejdspladser, og når en børnefamilie deles op i to mindre husstande. Vi forventer et plan-beredskab så sagsbehandling og planlægning kan foregå smidigt og problemfrit. Vi håber også, at kommunen vil gå i dialog med boligforeninger om fornyelse af eksisterende lejeboliger. PR for bosætning Vi vil gerne selv formidle de små gode historier i f.eks. ugeaviserne - og lave læserbreve om emner, som vi mener skal debatteres i det offentlige rum. Vi forventer at kommunen også laver markedsføringstiltag, hvor muligheder på Gjøl markedsføres. Mediebilledet skal støtte op om de gode historier - om det gode og aktive liv i landdistrikterne. Grønne og blå åndehuller Vi ønsker gode lege- og aktivitetspladser i alle dele af byen, herunder eksempelvis at pleje de grønne offentlige arealer, skole og institutionernes arealer, veje mv. - så Gjøl fortsat er en smuk by og et attraktivt mål for børnefamilier. Der er også et uudnyttet potentiale for turisme og gode oplevelser på Gjøl. Vi ser frem til, at Jammerbugt Kommune etablerer og arbejder med Destination Limfjorden. Service og fællesskab Vi håber, at Jammerbugt Kommune vil støtte os i at modernisere samlings- og mødesteder på Gjøl, og i øvrigt facilitere en proces med at etablere Gjøl-Fællesskabet, som er vores overordnede og langsigtede projekt, der er beskrevet i Vision Specielt om skolen Det er vigtigt at udvikle Gjøl Skole i tråd med intentionerne og visionerne i folkeskolereformen, og gøre brug af de særlige muligheder, der er for en lille skole. Det er nu, der skal afprøves modeller og findes praktiske løsninger, så det ikke bliver et argument for skolelukninger til den tid. Erhverv og arbejdspladser Vi ønsker gode rammer for at drive erhverv på Gjøl. Vi håber, at Jammerbugt Kommunes vil deltage i processer om at skabe gode rammer for landbruget. Det kan være udfordringer ift. vandplanerne eller fremkommelighed på vejnettet. Gjøl vil gerne være ét af test- eller pilot-områderne i denne type projekter. Der er også behov for at kommunen lytter til Gjøl-erhvervets udfordringer og indgår i enkeltsager, hvor erhvervet oplever særlige udfordringer i forhold til miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige regler. Endelig forventes, at kommunen giver sparring i forbindelse med etablering af nye arbejdspladser. Transport Forbindelserne til omverden er den store udfordring på en tidligere ø, hvor der er mindst km i hver retning til den nærmeste by. 5

6 Fælles for projekter Vi skal fra idé til handling - og det kræver ressourcer af forskellig art. Vi har en forventning om, at Jammerbugt Kommune vil støtte med økonomi, PR og udvikling af tiltagene. Det tætte og forpligtende samarbejde er det bedste grundlag for, at vi både holder den rigtige kurs og den rette fart. Vi har udarbejdet en samarbejdsmodel, som vi tænker vi kan bruge i det videre arbejde med at realisere tiltagene i Vi vil til de kommende møder gennemgå nedenstående tiltag, og vi forventer at få jeres indstilling i form af smileys og aftaleoplæg, jf. kolonnen yderst til højre. Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Bosætning - større udbud af grunde og lejeboliger Lokalplan for udsigtsgrunde plangrundlag for byudvikling Kommunale bygge grunde Flere attraktive lejeboliger Bevarende plan for strandenge mellem by og fjord Ny legeplads ved Marken PR / reklamespot Igangsætning af en lokalplan for ca. 20 nye udsigtsgrunde i 2015 for Marken, planområde 20.B3, på vestlig side af Marken. Ejere er indstillede herpå, og der skal samtidig ske en aflysning af den lokalplan, der ikke kan realiseres i 20.E3. Vi har været i dialog med planlægger Kathrine Brix Mørk i planafdeling, og der er indsendt et forslag til en ny udstykningsplan for området. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå De sidste kommunale grunde er i dag til salg, og der er behov for et kommunalt engagement i en ny udstykning på Gjøl. Jammerbugt Kommune igangsætter en ny kommunal udstykning og udbyder i løbet af 2016 attraktive byggegrunde på Gjøl (ligesom kommunen har byggegrunde i både Birkelse, Biersted og Nørhalne). Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå På privat initiativ er der nu et nyt byggeprojekt på vej - for ca. 8 boliger på hjørnet af Limfjordsgade/Havnegade inden for rammer af den eksistende lokalplan. Området forventes bebygget i starten af Desuden vil vi foreslå, at de nuværende ældrevenlige lejeboliger ved Kirkebakken moderniseres og udvides med en glas-tilbygning, så de bliver mere attraktive. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå Vi ønsker at bevare attraktive boliger med fjordudsigt langs Limfjordsgade, og i den forbindelse foreslår vi, at der laves en bevarende lokalplan omfattende både den bymæssige bebyggelse og strandengene langs fjorden. Planen skal sikre, at nuværende erhverv og boliger i området kan udvikle sig i gensidig respekt for områdets kulturmiljøkvaliteter. GBE følger op herpå. Vi ønsker at etablere en lille legeplads ved Tjæregraven, som ligger i umiddelbar tilknytning til den nye udstykning ved Marken. Der er mange børn i området, og området benyttes i forvejen til kælkebakke. En legeplads skal understrege, at børnefamilier er velkomne i området. Fremtidig drift kan forankres i områdets grundejerforening. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå Som et led i PR-arbejdet omkring Gjøl planlægger vi i løbet af foråret-sommeren 2015 at lave et reklamespot for byen. Tanken med spottet er, at det skal bruges i forskellige reklamesammenhænge, bl.a. på hjemmesider, på Facebook og evt. i tv. Reklamespottet vil være med til at fastholde opmærksomheden omkring byen og de ting byen kan tilbyde til både tilflyttere men også turister. PR-gruppe følger op herpå Vi forventer, at lokalplan for Marken - 20-B3 er udarbejdet i løbet af Vi har en forventning om, at der altid er mindst 3-5 kommunale grunde til salg på Gjøl i de næste mange år. Smidig byggesagsbehandling fra kommunens side samt dialog med boligforening om moderniseringsbehov. Dialog om at sikre åbne strandenge ved byen - og stillingtagen til kulturmiljøudpegningen på Gjøl. Vi forventer, at kommunen vil stille areal til rådighed og udføre legepladstilsyn, hvis vi lykkedes med at søge midler hjem til en legeplads. Spottet ønskes anvendt i sammenhænge, hvor Jammerbugt Kommune deltager, og hvor det forventes at kunne få betydning for bosætning eller turisme. aftale 6

7 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Tage godt imod tilflyttere Vi ønsker at give tilflyttere en varm og personlig velkomst og bl.a. af den grund er der etableret en tilflytter-pakkeordning. Tanken er, at vi byder nytilflyttere hjertelig velkommen og ved samme lejlighed får de udleveret en gavekurv med gavekort eller gaver sponsoreret af nogle af byens erhvervsdrivende. GBE følger op herpå Vi ønsker en liste med adresser, hvor der er tilflyttet personer. aftale Kite- og surfspots med gode faciliteter Havnen er vores fyrtårn - og vi ønsker flere muligheder for benyttelse Arbejdet med lokalplan for Gjøl Havn skal intensiveres Træskibshavn og plads til Gølbåden Udstilling af Thomas Dams Troldeunivers Troldelegeplads Grønne og blå åndehuller - Flere mødesteder og friluftsaktiviteter Projektet handler om at etablere gode wind- og kitesurfspots ved Gjøls bredning. Allerede nu kommer der mange surfere til Gjøl og med bedre faciliteter, ønsker vi at give flere muligheder for at komme til Gjøl og udøve vandsport. Der er tale om tre lokaliteter på Gjøl: Gjøl Havn er primært til windsurfere, og Østre Jydevej og Fløjlsanden primært til Kitesurfere, som kræver mere plads og åbent vand. I samarbejde med Gjøl sejlklubs surfer-afdeling, arbejdes der på at præcisere, hvilke faciliteter der er nødvendige på de enkelte lokaliteter, ud over det, der forefindes i forvejen af borde-bænkesæt og skraldespande. Vi ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for disponering og forskønnelse af havneområdet. Lokalplanen skal omfatte et nyt børne/ungeområde med badestrand eller havnebassin øst for havnen og med tiden en havneudvidelse. Der ønskes nedsat en bredere gruppe af medlemmer i havne-gruppen, således at øvrige brugere af havnen også kan være repræsenteret. Desuden ønskes muligheden for at etablere en autocamperplads ved havnen og flere ferieboliger ved havnen undersøgt. Gjøl Havn ønskes udpeget til en frihavn for træskibe. Mange mindre bevaringsværdige skibe vil skabe mere liv på havnen og med træskibe følger flere lystsejlere og turister fra landsiden. Gølbådens restaurering skrider også planmæssigt frem, og der er brug for at disponere over en stor bådplads i havnen fra 2017, hvor Gølbåden vil være klar til søsætning. Vi ønsker allerede nu, at der sikres arealer på havnen til brug af Gølbåden. Gølbåden vil i samarbejde med bl.a. Limfjordsmuseet og foreninger i Aalborg søge at fremme samarbejdet mellem havnene i Limfjorden - og dermed synliggøre Jammerbugt Kommunes kystlinje mod fjorden. Gølbådens Træskibslaug følger op herpå På baggrund af gode erfaringer med at tiltrække gæster til Gjøl ved påskeudstillingen, ønskes der etableret en permanent udstilling på Gjøl. Der er allerede indsamlet private midler til køb af flere værker og træskulpturer. GBE følger op herpå. Vi ønsker at etablere en troldelegeplads på Gjøl, der vil skabe fokus på byen i forbindelse med premiere af gjøltroldefilmen, som Dreamworks laver i Legepladsen har til formål skabe øget turisme og øget opmærksomhed på byen, at skabe et aktivitetsområde for børnefamilierne i byen og at skabe opmærksomhed omkring Gjøl som attraktivt bosætningsområde for børnefamilier Der afdækkes i øjeblikket, hvor en evt. placering kunne være. Vi ønsker at kommunen dækker udgifter til bedre faciliteter, skraldespande og nye bordebænkesæt. Vi ønsker at Gjøl Havn registeres som træskibs-frihavn med omtale i Træskibssammenslutningens PR-materiale. Desuden skal der være opmærksomhed på placering af Gølbåden ved bl.a. udarbejdelse af lokalplan og ændring af bådpladser i havnen. Vi ønsker hjælp fra kommunen til etablering og drift af en udstilling i et butikslokale over for brugsen. Der er dialog med Visit Nordjylland, for at trække på deres erfaringer. Vi ser frem til at kommunen hjælper med fundraising, tilladelser og omtale. 7

8 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Aktivitetsområde på spejder- og Gjølenfestivalplads Kajak-event - gæster til Gjøl Duathlon på Gjøl Geocaching Tennis På den gamle idrætsplads - og pladsen anvendt til afholdelse af GjØL-enfestival arbejdes der på at etablere en offentlig tilgængelig bålhytte med sheltere, nye aktivitetesredskaber samt at etablere offentlige tilgængelige toiletter i det tidligere klubhus til tennisklubben. Med tiden ønsker vi, at pladsen skal fungere som en mini-gateway i den østlige del af byen. Spejderne og GGB arbejder hermed Kajakklubben afvikler i første weekend af juni 2015 en landsdækkende DGI event, hvor ca. 50 roere kommer til Gjøl i tre dage. Dette er et eksempel på, hvordan vi arbejder med at markedsføre området og få flere gæster til området. I samarbejde med foreningen Life Of Sport, som hører hjemme i Nørresundby, arrangeres den 20. juni 2015 et Duathlon på Gjøl. Life of Sport er selv ansvarlig for arrangementet, men der er brug for frivillig hjælp til at hjælpe med forskelligt i forbindelse med udførelsen af arrangementet. Målet er, at arrangementet vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed, som tiltrækker motionister fra lokalområdet, og måske på sigt at udvide arrangementet til et Triathlon, så også vandelementet indrages. Ideen er at eksponere Gjøl og vores skønne natur og historie, og dermed tiltrække flere turister, og geocachere i særdeleshed, i form af bedre offentliggørelse af GeoCaches på Gjøl, der findes allerede en del. Vi ønsker at genetablere tennisbanen på Vinklen. Genetableringen har som formål både at give gjølboerne mulighed for at spille tennis igen, men også at skabe en aktivitet for turister. Planen er, at også sejlende, sommerhusgæster og andre kan benytte banen imod betaling. Det kan være medvirkende til, at turisterne kommer tilbage til Gjøl. Vi forudsætter, at kommunen er indstillet på at ændre den grønne pleje og i øvrigt medfinansierer eventuelle ændringer i anvendelsen af arealet. Vi forventer hjælp til markedsføring og omtale af denne type arrangementer - samt smidig myndighedsbehandling. Som udgangspunkt er der kun brug for hjælp fra kommunens vejafdeling til eksempelvis afspærring og p-skilte. Geocaching nævnes på www. visitjammerbugten.dk, men Gjøl nævnes ikke i denne sammenhæng, det vil vi gerne have ændret. Vi ønsker hjælp fra kommunen til at finde selvbetjeningsløsninger, så både foreningsløse og turister kan benytte sportsfaciliteter. aftale Gjøl Skole Skolehave Service og fællesskab - samarbejde på tværs til fælles gavn Kommunen skal organisere udlån af lærere i de små fag til de mindre skoler fra skoleåret 2015/16 i hele kommunen, for at man i god tid kan få erfaringer med, hvordan de mindre skoler kan leve op til 2020-kravene omkring undervisningskompetencer. Skolegruppe følger op herpå Etablering af en skolehave - som led i at åbne skolen mod det omgivende samfund. Der søges midler under projekttankerne fra haver til maver i samarbejde med lokale ildsjæle, der støtter op om projektet. Vi satser på at kunne påbegynde arbejdet først i maj ved hjælp af frivillige kræfter og støtte via tilskudspuljer. Skolegruppe følger op herpå Hvis kommunen ønker at bevare de mindre skoler, bør man rettidig, dvs. allerede her i 2015, igangsætte modeller med at organisere udlån af lærere. Det forventes, at kommunen bakker op om disse tanker med vidensdeling mellem skoler med skolehaver. 8

9 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Skoleelevers forsikringsforhold Sommerskole på Gjøl - flere børnefamilier besøger Gjøl Minibus til støtte for børn, unge og ældres mulighed for at komme til og fra Gjøl Pæn by - pænt førstegangs indtryk Vi ønsker, at vores skoleelever skal have mulighed for at kunne sejle på fjorden, herunder at benytte de redningsveste som Trygfonden har sponsoreret til skolen. Skolen har hidtil afvist denne aktivitet med henvisning til den forsikring, som Jammerbugt Kommune har tegnet. Vi har indhentet følgende oplysninger: Idrættens kollektive forsikringsaftale, som DIF og DGI har indgået med Tryg, omfatter nu sportsaktiviteter på vandet, når den af DIF eller DGI s foreninger står for aktiviteten. Det betyder at skulle uheldet være ude, hvilket der jo på ingen måde er nogen der forventer, så er det eksempelvis idrættens kollektive forsikring, der dækker, siger juridisk konsulent i DIF, Willy Rasmussen, og fortsætter: Der er styr på forsikringsdelen nu. Og set i forhold til det sikkerhedsniveau, der hersker blandt vores ro- og sejlklubber, burde der ikke være grund til yderligere bekymring, og derfor håber jeg da også for vores specialforbund og deres klubber, at kommunerne med tiden vil blive mindre urolige i forhold til at lade skoleelever prøve kræfter med idrætsgrene på vandet. Skolegruppe følger op herpå Vi ønsker, at kommunen arrangerer sommerskole på Gjøl ligesom der i øjeblikket er tradition for at man gør på Bratskov. Vi forstiller os i første omgang, at der etableres to linjer. Henholdsvis er aktiv linje, som har fokus på vandsport og fiskeri og en bage-konditor linje, hvor der eksperimenteres med det søde liv. Aktivlinjen tænkes afviklet på havnen, mens skolekøkkenet udgør rammen for bage-konditor linjen. Derudover har Ro- og kajakklubben planer om i de kommende år afholde særlige sommerskoler. Skolegruppe følger op herpå En infrastrukturgruppe har arbejdet med at undersøge mulighederne for at igangsætte en lokal transportordning med 9. personers minibus, der skal køre, når der ikke er offentlig transport efter skoletid, i weekender og ferier. I skoletiden er der ønsker om, at minibussen kan bruges af f.eks. Gjøl Fritidscenter, Spejderne og grupper af ældre. Bussen til alm. kørekørt skal køres af foreningens medlemmer. Der har været lavet en spørgeskemaundersøgelse og brugt meget tid på en ansøgning til Trafikstyrelsen om en 2 årig forsøgsordning med 50% medfinansiering. Det er alene kommunen, der kan stå som ansøger. Desværre besluttede kommunens Teknik- og Miljøudvalg ikke at støtte en færdiggørelse af ansøgningen med hjælp fra NT for kr. inden ansøgningsfristens udløb. Begrundelsen var, at de vil afvente en undersøgelse NT er ved at lave om, hvordan kollektive trafik kan forbedres i hele kommunen. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå. På Gjøl kommer der turister året rundt, og en del af oplevelsen er, at der er rent og velholdt. Vi har til stadighed oplevet, at skraldespandene på Gjøl Havn ikke bliver tømt. Og det sælger ikke, at alle skraldespande står med top i januar måned. GBE følger op herpå Vi ser gerne at Jammerbugt Kommune bliver opdateret på forsikringsforholdene, således vi kan få børnene på vandet. Kommunen udbyder sommerskole fra 2016 med aktiviter på Gjøl. Vi forventer, at kommunen i samarbejde med den lokale Infrastrukturgruppe i god tid får udarbejdet en ansøgning inden næste ansøgningsrunde til Trafikstyrelsen, der er den 1. februar Efterfølgende, at kommunen afsætter nødvendige ressourcer, som forventes kompenseret gennem trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Det er afgørende, at Jammerbugt Kommune prioriterer, at gennemføre tømning af skraldespande etc. som allerede aftalt. Det er ikke en løsning fysisk at fjerne skraldespanden, som det er sket ved udkigstårnet på Dæmningen. aftale 9

10 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Naturpleje fællesskab - udnytte naturen på en bæredygtig måde Der er allerede taget initiativ til afgræsning i Gjøl Strandenge Koklapperlaug, med 12 Angus kvier på græs den 1. maj. Der ses på, hvordan vi bedst formidler processen bag oprettelse af Lauget til andre byer i kommunen. Der har nemlig været stor interesse for projektet, som med de mange lodsejere involveret, tilsyneladende har været et pilotprojekt i vores kommune. Der drøftes andre mulige tiltag som: Fuglekiggertårn på Gjølvejen ved Ulvedybet og P-plads, så den smalle vej bliver mere farbar. Fjordhaver med muslingeopdræt Sti langs fjorden fra Isbakken til Bjerget Udnyttelse af skovareal ejet af Jammerbugt Kommune Oprettelse af frivillig gruppe som vil passe sheltere ved Bjerget og ved Isbakken. Naturplejegruppen følger op herpå. Da stort set alle strandeng-arealerne hører under Natur 2000 bestemmelserne, vil der være rig mulighed for at arbejde sammen med kommunen om naturpleje, afgræsning mm. Kommunen har på eget initiativ set på hydrologien i strandengene og venter i øjeblikket blot på afrapportering af undersøgelserne. Vi forventer fortsat sparring og vejledning om naturplejetiltag. aftale Gode rammer for at drive erhverv på Gjøl Minkavl Erhverv - Flere arbejdspladser på Gjøl Det dominerende erhverv på Gjøl er landbrug, herunder minkavl. Op mod 80% af de arbejdspladser der er på Gjøl har direkte eller indirekte tilknytning til landbrugserhvervet. Det er således af stor betydning, at erhvervet har nogle fornuftige rammevilkår. Det gælder forhold, der spiller direkte ind på mulighederne for at udøve erhvervet, men også indirekte forhold har stor betydning, som kollektiv trafik, muligheder for fritidsbeskæftigelse, bomuligheder for medarbejdere osv. Landbrugserhvervet er meget påvirket og presset af vandplan 1 og 2. Ikke mindst fordi Gjøl-området er præget af digekonstruktioner og dræninger, som er lavet op gennem 1900 tallet. Før den tid var Gjøl-området plaget af regelmæssige oversvømmelser og Gjøl tog til tider karakter af en ø. For nærværende arbejdes der med at implementere vandområdeplan 3, med muligheder for yderligere indsnævring af erhvervets udøvelse. Landbrugserhvervet følger op herpå. På Gjøl findes landets største koncentration af minkavl, og der håndteres pels for op mod 200 mio. kr. fra farmene i området. Minkproduktionen har en særlig udfordring, når der skal ske nødvendige tilpasninger, fornyelse, udvidelse eller bare ændrede eller moderniserede farmindretninger. En fornyet miljøvurdering, som nævnte tiltag kræver, vil i vores område ofte medføre krav om, at gyllen skal håndteres på miljøgodkendt jord eller i et biogasanlæg. Disse muligheder findes næsten ikke i praksis og medfører derfor ofte, at specielt unge og nye avlere løber panden mod en mur. De regler der i dag gælder, giver så mange restriktioner, at udbringning af husdyrgødning fra miljøgodkendte brug er meget besværliggjort. Landbrugserhvervet følger op herpå. Det er derfor af helt afgørende betydning, at Jammerbugt Kommune fortsat stiller sig på landbrugets side, hvis der skal være planteavl, og dermed også dyrehold i området. Gerne i et frugtbart samarbejde, hvor fremtidens landbrugsproduktion sker under hensyntagen til en god og bæredygtig miljøforvaltning. Skal minkbranchen derfor udvikle sig og tilpasse sig fremtidens udfordringer, vil det derfor være af afgørende betydning, at Jammerbugt Kommune og branchen i fællesskab finder nogle mere holdbare løsninger på problemet. 10

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere