Handlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlinger 2015-17 1"

Transkript

1 Handlinger

2 indledning Dette hæfte er udarbejdet til Jammerbugt Kommune som led i arbejdet med Liv i by og skole, hvor der inden udgangen af april 2015 i hvert af de berørte lokalsamfund skal afleveres en udviklingsplan til kommunen. På Gjøl vil vi gerne henvise til udviklingsplanen Gjøl 2030, der er afleveret til Jammerbugt Kommune i oktober Dette notat supplerer visionspapiret ved at sætte fokus på de handlinger, vi allerede har iværksat såvel som de handlinger vi planlægger at iværksætte inden udgangen af På vegne af lokalsamfundet på Gjøl, den 29. april 2015 Kay Werner Formand for Gjøl Borger- og Erhvervsforening Lucia optog i fritter og kirke Julemarked ved Gjøl Kro Spejder juleweekend Bedsteforældredag Fælles æblepressedag Syng dansk dag - i kirken Hoppedag i efterårsferie Naturens dag - Koklapperlaug Ølsmagning - udflugter til bryghuse Gud og pasta (flere gange om året) Krybbespil i kirken Familieidræt (flere gange om året) Markedsdag i fritter Turen går til Gjøl Juletræsfest i hallen Banko i hallen GjØLen festival Sommerunderholdning 10 uger i træk Spejdere på sommerlejr Trolde-CUP Årets gang på Gjøl Gule Ærter på Gjøl Kro - sponsor middag GGB Hoppedag i vinterferie Fastelavn i Sognegården Støttefest forsamlinghuset MUS lejr spejdere Thorup Hede Sommerfest med Revy Duathlon Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven Skt. Hans fest hos spejdere og på havnen Standerhejsning idrætspl. og havnen Generalforsamlinger Familiegudstjeneste med æggejagt Påskeudstilling i cafeen Konfirmation Skolefest - byen inviteres med Gjøl Open - Torve-spisning Forårskoncert - på skolen Fjeldtur for ældste spejdere Jazz og skipperlabskovs i pinsen Fællesudflugt Fårup Sommerland Blåt flag - grundlovsdag 2 De forskellige foreninger afholder året rundt aktiviteter, hvor dørerne åbnes for andre.

3 gjøl bidrager med ideer og handlekraft Ved at lade initiativerne vokse nedefra vil vi sikre en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, der gøres, giver mening Hvad gør vi selv Vi vil udvikle Gjøl som en attraktiv landsby. Det gør vi ved at tage ansvar og gå i dialog om: Intensiv markedsføring Gennemføre en målrettet markedsføring af Gjøl - en by med liv Distribruere information og ny viden om lokalsamfundet via foreninger og lokale netværk. Økonomisk grundlag Ansøge midler til nye projekter Attraktive projekter og vilkår Udvikle vores rige foreningsliv og synliggøre aktiviteter og tilbud Udvikle skolen ved brug af lokale ressourcer og partnerskaber Organsering På Gjøl findes der mange stærke foreninger, som har eksisteret i mange år, og som gennem tiden har omstillet sig og set nye muligheder til gavn for Gjølboerne. Der er mange hænder til at løfte, men også behov for at koordinere indsatser på tværs. I forbindelse med strukturdebatten og stormøder i Gjøl-hallen er der nedsat grupper, som hver især arbejder med følgende emner: Bosætning og infrastruktur Rekreative områder og aktiviteter Naturpleje PR og markedsføring Skolegruppen Grupperne består ikke kun af foreningsmedlemmer, men også af enkeltpersoner, som interesserer sig for emnerne, og som har ideer, de gerne vil arbejde for. Koordineringsopgaven bliver i udpræget grad varetaget af Gjøl Borger- og Erhvervsforening. Kommunikation Gjøl Borger og Erhvervsforening står bag den fælles hjemmeside gjøl.eu, hvor informationer om aktuelle begivenheder og nyheder på Gjøl samles. Desuden spiller facebookgruppen Gjøl - en by med liv en væsentlig rolle i formidling til og kommunikation med omverdenen. foreningerne Foreningerne på Gjøl favner mange forskellige interesser og rummer mange ressourcer og kompetencer, som spiller sammen til stor gavn for lokalsamfundet. Gjøl borger- og erhvervsforening Gjøl- Borger og Erhvervsforening (GBE) er paraplyorganisation for foreningsarbejdet på Gjøl og varetager fælles interesser for lokalsamfundet i forhold til Jammerbugt Kommune og er repræsenteret i kommunens landdistriktsråd. Foreningen arbejder løbende på at udvikle og fastholde Gjøl som et attraktivt og aktivt bosætningsområde i kommunen. GBE opsætter flag-allé ved særlige arrangementer og opsætter og vedligeholder julebelysningen og står for en række faste arrangementer på Gjøl: Torvedag i maj, sommerunderholdning på havnen med arrangementer hver onsdag i en 10 ugers periode og velkomst til nye tilflyttere til Gjøl. Gjøl Gymnastik- og Boldklub Klubben udbyder et væld af idrætsgrene og arrangementer for klubbens medlemmer. Et nyt tilbud er familie-idræt med fællesspisning. Desuden står foreningen for at arrangere den årlige sommerfest med revy og GjØLen-festival. Gjøl spejderne Spejderne har i en længere årrække formået at skabe meget attraktive tilbud til de unge. Spejdernes faciliteter, rejser og arrangementer er samlingspunktet for mange børn og unge. Gjølspejderne vil udbygge børn og unges interesse for at deltage i friluftaktiviteter. Natur- og kulturcafeen Cafeen har allerede formået at etablere faste traditioner, hvor cafeen danner ramme om onsdagsunderholdning om sommeren, koncerter, udstillinger, strikkecafé, gammelmandshygge, æblepresning, julemarked mv. Gjøl Kirke og Menighedsråd Gjøl Kirke er den ene af to kirker i Norden, der er en Paradiskirke. Der er et spirekor, et børne- og ungdomskort og et voksenkor. Kirken formår at tiltrække opmærksomhed i alt, hvad vedrører mental sundhed, mindfullness, ro og fred. Kirkerummet og sognegården anvendes til koncerter af høj kvalitet, børne arrangementer (Gud og Pasta), filmvisning, foredrag og teater til eftertanke. Gjøl forsamlingshus Forsamlingshuset er i 2014 moderniseret med nyt køkken. Der ses en fremgang i udlejningen i forhold til de seneste år, og allerede nu er der flere månedlige arrangementer i forsamlingshuset. Gjøl husmoderforening Husmoderforeningen samler meget forskellige kvinder om både traditioner og fornyelse og er med til at værne om de værdier, der kendetegner Gjøl. 3

4 Gjøl Fisker- og Bådelaug Lauget varetager fiskeres og bådejeres interesser og arbejder for fremme af aktiviteter på havnen. Lauget har netop afholdt 40 års jubilæum, og udstiller i 2015 en kåg ved siden af hyttefadene på havnen med information om Gjøls ældste kåg. Lauget fremlejer også grunde på havnens areal, hvorpå der er opført fiskeskure. Der ses et stigende antal lystfiskere på havnen og i Gjøl Bredning. Denne udvikling forventes at tage til i de kommende år, og her repræsenterer bådelauget lystfiskernes interesser. Gjøl sejlklub Sejlklubben har medlemmer fra hele Nordjylland, f.eks. fra Hirsthals, Brønderslev og Aalborg. Medlemmerne tiltrækkes af den hyggelige afslappede stemning på havnen, hvor der samtidig sker løbende fornyelse med surfafdelingen, frisvømningstiltag, optimistjollesejlads og klubaktiviteter for børn og unge. Gjøl ro- og kajakklub Ro- og kajakklubben har et tiltagende antal medlemmer bl.a. fra Vadum, Brovst, Aabybro m.fl. Interessen for at ro havkajak bliver større og større i disse år, og der må for tredje år i træk meldes udsolgt på begynderkursuset. Ligesom flere allerede er skrevet op med opstart i Roafdelingen har en række aktiviteter om formiddagen året rundt, hvor der altid samles en håndfuld roere til en tur. Gjøl vinterbadere Vinterbaderne er ligeledes i stor vækst, og der er på nuværende tidspunkt medlemmer fra Øland, Arentsminde, Birkelse, Aabybro og Biersted. Med forårets indvielse af ny sauna ventes medlemstallet at stige yderligere. Saunaen stilles til rådighed for andre foreninger og brugere efter aftale. Gjøl jagtforening Tilbyder flugtskydning og samler de jagtinteresserede, unge som gamle, og knytter netværk til andre jagtforeninger i hele Limfjordsområdet. Gjøl Lokalhistorisk Forening Samler og formidler historier til brug for andre aktører og foreninger på Gjøl. Samlingen åbner ofte dørene for skole og børnehave, og der er skiftende udstillinger ved den gamle hovedgård på Gjøl, Birkumgård. Desuden udgives bøger og hæfter med lokalhistorisk indhold. Gølbådens træskibslaug Træskibslaugets primære opgave er at restaurere og bevare det unikke fragt- og passagerskib GØL fra Restaureringsprojektet beskæftiger to fuldtidsansatte og frivillige samt andre frivillige, der arbejder med administrative opgaver. Når båden er færdigrestaureret i 2017 vil den være et stort aktiv, som kan bidrage til at sætte fokus på Jammerbugtens kystlinje ud til Limfjorden. Der er stadig stigende interesse for projektet, både lokalt og landsdækkende blandt maritimt og historisk interesserede. Skolebestyrelsen På Gjøl Arbejder med principper for skolens drift og arbejder med til at skabe fokus på udviklingsmulighederne på en lille skole. I tilknytning til skolebestyrelsen er der nedsat en lille skolegruppe med medlemmer fra resten af området, der udvikler nye tiltag til. Der er ansat ny skoleleder pr erhvervslivet På Gjøl findes en lang række virksomheder og et ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Der er over 80 forskellige virksomheder, som beskæftiger omkring 180 personer. Den gode kombination af produktionsvirksomheder, håndværkerfirmaer, juletræsplantager, landbrugsvirksomheder, minkavlere, konsulentfirmaer, erhverv på nedlagte landbrugsvirksomheder, detailhandel (Brugsen, Marinecenter, Blomsterhandleren Kastanien og Gjøl-Gørtler) samt kro, forsamlingshus og B&B gør tilsammen, at Gjøl er et levedygtigt og selvhjulpent lokalsamfund. rammer for udvikling Alle disse ressourcer gør sammen med engagementet, at der er optimale rammer for en bæredygtig udvikling på Gjøl. 4

5 forventninger til kommunen For at sikre at kommunens satsning på udvikling af landdistrikterne bliver en succes, er det vigtigt, at de kommunale udmeldinger og initiativer støtter op om ideen om at lade lokalsamfundene udvikle sig. Det betyder i praksis: Alle beslutninger skal pege i samme retning. Det kræver tydelige og klare politiske udmeldinger til embedsværket, så de på tværs i organisationen kan trække i samme retning. Der må ikke komme indstillinger til politisk behandling, der udhuler den decentrale service i landsbyer og lokalsamfund (nedlæggelse af bogbus, busforbindelser mv.) Landdistriktskonsekvensvurderinger ønskes ved alle politiske beslutninger Der afholdes to-tre årlige dialogmøder, hvor vi drøfter vores fælles indsats. I fællesskab skal der findes løsninger på de udfordringer, der kommer til at opstå undervejs i processen. De nye aktiviteter, der kan støtte os i at Gjøl fortsat er en attraktiv landsby, er følgende: Bosætning PR Grønne og blå åndehuller Service og fællesskab Erhverv og arbejdspladser Transport Bosætning Det er vigtigt, at vi på Gjøl kan tilbyde gode byggegrunde, hvor der er udsigt over fjorden. Desuden er det vigtigt at kunne tilbyde et bredt udbud af store lejeboliger, så familier, som overvejer at flytte til Gjøl, kan bo til leje i en periode. Lejeboliger er også vigtige i forhold til arbejdspladser, og når en børnefamilie deles op i to mindre husstande. Vi forventer et plan-beredskab så sagsbehandling og planlægning kan foregå smidigt og problemfrit. Vi håber også, at kommunen vil gå i dialog med boligforeninger om fornyelse af eksisterende lejeboliger. PR for bosætning Vi vil gerne selv formidle de små gode historier i f.eks. ugeaviserne - og lave læserbreve om emner, som vi mener skal debatteres i det offentlige rum. Vi forventer at kommunen også laver markedsføringstiltag, hvor muligheder på Gjøl markedsføres. Mediebilledet skal støtte op om de gode historier - om det gode og aktive liv i landdistrikterne. Grønne og blå åndehuller Vi ønsker gode lege- og aktivitetspladser i alle dele af byen, herunder eksempelvis at pleje de grønne offentlige arealer, skole og institutionernes arealer, veje mv. - så Gjøl fortsat er en smuk by og et attraktivt mål for børnefamilier. Der er også et uudnyttet potentiale for turisme og gode oplevelser på Gjøl. Vi ser frem til, at Jammerbugt Kommune etablerer og arbejder med Destination Limfjorden. Service og fællesskab Vi håber, at Jammerbugt Kommune vil støtte os i at modernisere samlings- og mødesteder på Gjøl, og i øvrigt facilitere en proces med at etablere Gjøl-Fællesskabet, som er vores overordnede og langsigtede projekt, der er beskrevet i Vision Specielt om skolen Det er vigtigt at udvikle Gjøl Skole i tråd med intentionerne og visionerne i folkeskolereformen, og gøre brug af de særlige muligheder, der er for en lille skole. Det er nu, der skal afprøves modeller og findes praktiske løsninger, så det ikke bliver et argument for skolelukninger til den tid. Erhverv og arbejdspladser Vi ønsker gode rammer for at drive erhverv på Gjøl. Vi håber, at Jammerbugt Kommunes vil deltage i processer om at skabe gode rammer for landbruget. Det kan være udfordringer ift. vandplanerne eller fremkommelighed på vejnettet. Gjøl vil gerne være ét af test- eller pilot-områderne i denne type projekter. Der er også behov for at kommunen lytter til Gjøl-erhvervets udfordringer og indgår i enkeltsager, hvor erhvervet oplever særlige udfordringer i forhold til miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige regler. Endelig forventes, at kommunen giver sparring i forbindelse med etablering af nye arbejdspladser. Transport Forbindelserne til omverden er den store udfordring på en tidligere ø, hvor der er mindst km i hver retning til den nærmeste by. 5

6 Fælles for projekter Vi skal fra idé til handling - og det kræver ressourcer af forskellig art. Vi har en forventning om, at Jammerbugt Kommune vil støtte med økonomi, PR og udvikling af tiltagene. Det tætte og forpligtende samarbejde er det bedste grundlag for, at vi både holder den rigtige kurs og den rette fart. Vi har udarbejdet en samarbejdsmodel, som vi tænker vi kan bruge i det videre arbejde med at realisere tiltagene i Vi vil til de kommende møder gennemgå nedenstående tiltag, og vi forventer at få jeres indstilling i form af smileys og aftaleoplæg, jf. kolonnen yderst til højre. Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Bosætning - større udbud af grunde og lejeboliger Lokalplan for udsigtsgrunde plangrundlag for byudvikling Kommunale bygge grunde Flere attraktive lejeboliger Bevarende plan for strandenge mellem by og fjord Ny legeplads ved Marken PR / reklamespot Igangsætning af en lokalplan for ca. 20 nye udsigtsgrunde i 2015 for Marken, planområde 20.B3, på vestlig side af Marken. Ejere er indstillede herpå, og der skal samtidig ske en aflysning af den lokalplan, der ikke kan realiseres i 20.E3. Vi har været i dialog med planlægger Kathrine Brix Mørk i planafdeling, og der er indsendt et forslag til en ny udstykningsplan for området. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå De sidste kommunale grunde er i dag til salg, og der er behov for et kommunalt engagement i en ny udstykning på Gjøl. Jammerbugt Kommune igangsætter en ny kommunal udstykning og udbyder i løbet af 2016 attraktive byggegrunde på Gjøl (ligesom kommunen har byggegrunde i både Birkelse, Biersted og Nørhalne). Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå På privat initiativ er der nu et nyt byggeprojekt på vej - for ca. 8 boliger på hjørnet af Limfjordsgade/Havnegade inden for rammer af den eksistende lokalplan. Området forventes bebygget i starten af Desuden vil vi foreslå, at de nuværende ældrevenlige lejeboliger ved Kirkebakken moderniseres og udvides med en glas-tilbygning, så de bliver mere attraktive. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå Vi ønsker at bevare attraktive boliger med fjordudsigt langs Limfjordsgade, og i den forbindelse foreslår vi, at der laves en bevarende lokalplan omfattende både den bymæssige bebyggelse og strandengene langs fjorden. Planen skal sikre, at nuværende erhverv og boliger i området kan udvikle sig i gensidig respekt for områdets kulturmiljøkvaliteter. GBE følger op herpå. Vi ønsker at etablere en lille legeplads ved Tjæregraven, som ligger i umiddelbar tilknytning til den nye udstykning ved Marken. Der er mange børn i området, og området benyttes i forvejen til kælkebakke. En legeplads skal understrege, at børnefamilier er velkomne i området. Fremtidig drift kan forankres i områdets grundejerforening. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå Som et led i PR-arbejdet omkring Gjøl planlægger vi i løbet af foråret-sommeren 2015 at lave et reklamespot for byen. Tanken med spottet er, at det skal bruges i forskellige reklamesammenhænge, bl.a. på hjemmesider, på Facebook og evt. i tv. Reklamespottet vil være med til at fastholde opmærksomheden omkring byen og de ting byen kan tilbyde til både tilflyttere men også turister. PR-gruppe følger op herpå Vi forventer, at lokalplan for Marken - 20-B3 er udarbejdet i løbet af Vi har en forventning om, at der altid er mindst 3-5 kommunale grunde til salg på Gjøl i de næste mange år. Smidig byggesagsbehandling fra kommunens side samt dialog med boligforening om moderniseringsbehov. Dialog om at sikre åbne strandenge ved byen - og stillingtagen til kulturmiljøudpegningen på Gjøl. Vi forventer, at kommunen vil stille areal til rådighed og udføre legepladstilsyn, hvis vi lykkedes med at søge midler hjem til en legeplads. Spottet ønskes anvendt i sammenhænge, hvor Jammerbugt Kommune deltager, og hvor det forventes at kunne få betydning for bosætning eller turisme. aftale 6

7 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Tage godt imod tilflyttere Vi ønsker at give tilflyttere en varm og personlig velkomst og bl.a. af den grund er der etableret en tilflytter-pakkeordning. Tanken er, at vi byder nytilflyttere hjertelig velkommen og ved samme lejlighed får de udleveret en gavekurv med gavekort eller gaver sponsoreret af nogle af byens erhvervsdrivende. GBE følger op herpå Vi ønsker en liste med adresser, hvor der er tilflyttet personer. aftale Kite- og surfspots med gode faciliteter Havnen er vores fyrtårn - og vi ønsker flere muligheder for benyttelse Arbejdet med lokalplan for Gjøl Havn skal intensiveres Træskibshavn og plads til Gølbåden Udstilling af Thomas Dams Troldeunivers Troldelegeplads Grønne og blå åndehuller - Flere mødesteder og friluftsaktiviteter Projektet handler om at etablere gode wind- og kitesurfspots ved Gjøls bredning. Allerede nu kommer der mange surfere til Gjøl og med bedre faciliteter, ønsker vi at give flere muligheder for at komme til Gjøl og udøve vandsport. Der er tale om tre lokaliteter på Gjøl: Gjøl Havn er primært til windsurfere, og Østre Jydevej og Fløjlsanden primært til Kitesurfere, som kræver mere plads og åbent vand. I samarbejde med Gjøl sejlklubs surfer-afdeling, arbejdes der på at præcisere, hvilke faciliteter der er nødvendige på de enkelte lokaliteter, ud over det, der forefindes i forvejen af borde-bænkesæt og skraldespande. Vi ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for disponering og forskønnelse af havneområdet. Lokalplanen skal omfatte et nyt børne/ungeområde med badestrand eller havnebassin øst for havnen og med tiden en havneudvidelse. Der ønskes nedsat en bredere gruppe af medlemmer i havne-gruppen, således at øvrige brugere af havnen også kan være repræsenteret. Desuden ønskes muligheden for at etablere en autocamperplads ved havnen og flere ferieboliger ved havnen undersøgt. Gjøl Havn ønskes udpeget til en frihavn for træskibe. Mange mindre bevaringsværdige skibe vil skabe mere liv på havnen og med træskibe følger flere lystsejlere og turister fra landsiden. Gølbådens restaurering skrider også planmæssigt frem, og der er brug for at disponere over en stor bådplads i havnen fra 2017, hvor Gølbåden vil være klar til søsætning. Vi ønsker allerede nu, at der sikres arealer på havnen til brug af Gølbåden. Gølbåden vil i samarbejde med bl.a. Limfjordsmuseet og foreninger i Aalborg søge at fremme samarbejdet mellem havnene i Limfjorden - og dermed synliggøre Jammerbugt Kommunes kystlinje mod fjorden. Gølbådens Træskibslaug følger op herpå På baggrund af gode erfaringer med at tiltrække gæster til Gjøl ved påskeudstillingen, ønskes der etableret en permanent udstilling på Gjøl. Der er allerede indsamlet private midler til køb af flere værker og træskulpturer. GBE følger op herpå. Vi ønsker at etablere en troldelegeplads på Gjøl, der vil skabe fokus på byen i forbindelse med premiere af gjøltroldefilmen, som Dreamworks laver i Legepladsen har til formål skabe øget turisme og øget opmærksomhed på byen, at skabe et aktivitetsområde for børnefamilierne i byen og at skabe opmærksomhed omkring Gjøl som attraktivt bosætningsområde for børnefamilier Der afdækkes i øjeblikket, hvor en evt. placering kunne være. Vi ønsker at kommunen dækker udgifter til bedre faciliteter, skraldespande og nye bordebænkesæt. Vi ønsker at Gjøl Havn registeres som træskibs-frihavn med omtale i Træskibssammenslutningens PR-materiale. Desuden skal der være opmærksomhed på placering af Gølbåden ved bl.a. udarbejdelse af lokalplan og ændring af bådpladser i havnen. Vi ønsker hjælp fra kommunen til etablering og drift af en udstilling i et butikslokale over for brugsen. Der er dialog med Visit Nordjylland, for at trække på deres erfaringer. Vi ser frem til at kommunen hjælper med fundraising, tilladelser og omtale. 7

8 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Aktivitetsområde på spejder- og Gjølenfestivalplads Kajak-event - gæster til Gjøl Duathlon på Gjøl Geocaching Tennis På den gamle idrætsplads - og pladsen anvendt til afholdelse af GjØL-enfestival arbejdes der på at etablere en offentlig tilgængelig bålhytte med sheltere, nye aktivitetesredskaber samt at etablere offentlige tilgængelige toiletter i det tidligere klubhus til tennisklubben. Med tiden ønsker vi, at pladsen skal fungere som en mini-gateway i den østlige del af byen. Spejderne og GGB arbejder hermed Kajakklubben afvikler i første weekend af juni 2015 en landsdækkende DGI event, hvor ca. 50 roere kommer til Gjøl i tre dage. Dette er et eksempel på, hvordan vi arbejder med at markedsføre området og få flere gæster til området. I samarbejde med foreningen Life Of Sport, som hører hjemme i Nørresundby, arrangeres den 20. juni 2015 et Duathlon på Gjøl. Life of Sport er selv ansvarlig for arrangementet, men der er brug for frivillig hjælp til at hjælpe med forskelligt i forbindelse med udførelsen af arrangementet. Målet er, at arrangementet vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed, som tiltrækker motionister fra lokalområdet, og måske på sigt at udvide arrangementet til et Triathlon, så også vandelementet indrages. Ideen er at eksponere Gjøl og vores skønne natur og historie, og dermed tiltrække flere turister, og geocachere i særdeleshed, i form af bedre offentliggørelse af GeoCaches på Gjøl, der findes allerede en del. Vi ønsker at genetablere tennisbanen på Vinklen. Genetableringen har som formål både at give gjølboerne mulighed for at spille tennis igen, men også at skabe en aktivitet for turister. Planen er, at også sejlende, sommerhusgæster og andre kan benytte banen imod betaling. Det kan være medvirkende til, at turisterne kommer tilbage til Gjøl. Vi forudsætter, at kommunen er indstillet på at ændre den grønne pleje og i øvrigt medfinansierer eventuelle ændringer i anvendelsen af arealet. Vi forventer hjælp til markedsføring og omtale af denne type arrangementer - samt smidig myndighedsbehandling. Som udgangspunkt er der kun brug for hjælp fra kommunens vejafdeling til eksempelvis afspærring og p-skilte. Geocaching nævnes på www. visitjammerbugten.dk, men Gjøl nævnes ikke i denne sammenhæng, det vil vi gerne have ændret. Vi ønsker hjælp fra kommunen til at finde selvbetjeningsløsninger, så både foreningsløse og turister kan benytte sportsfaciliteter. aftale Gjøl Skole Skolehave Service og fællesskab - samarbejde på tværs til fælles gavn Kommunen skal organisere udlån af lærere i de små fag til de mindre skoler fra skoleåret 2015/16 i hele kommunen, for at man i god tid kan få erfaringer med, hvordan de mindre skoler kan leve op til 2020-kravene omkring undervisningskompetencer. Skolegruppe følger op herpå Etablering af en skolehave - som led i at åbne skolen mod det omgivende samfund. Der søges midler under projekttankerne fra haver til maver i samarbejde med lokale ildsjæle, der støtter op om projektet. Vi satser på at kunne påbegynde arbejdet først i maj ved hjælp af frivillige kræfter og støtte via tilskudspuljer. Skolegruppe følger op herpå Hvis kommunen ønker at bevare de mindre skoler, bør man rettidig, dvs. allerede her i 2015, igangsætte modeller med at organisere udlån af lærere. Det forventes, at kommunen bakker op om disse tanker med vidensdeling mellem skoler med skolehaver. 8

9 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Skoleelevers forsikringsforhold Sommerskole på Gjøl - flere børnefamilier besøger Gjøl Minibus til støtte for børn, unge og ældres mulighed for at komme til og fra Gjøl Pæn by - pænt førstegangs indtryk Vi ønsker, at vores skoleelever skal have mulighed for at kunne sejle på fjorden, herunder at benytte de redningsveste som Trygfonden har sponsoreret til skolen. Skolen har hidtil afvist denne aktivitet med henvisning til den forsikring, som Jammerbugt Kommune har tegnet. Vi har indhentet følgende oplysninger: Idrættens kollektive forsikringsaftale, som DIF og DGI har indgået med Tryg, omfatter nu sportsaktiviteter på vandet, når den af DIF eller DGI s foreninger står for aktiviteten. Det betyder at skulle uheldet være ude, hvilket der jo på ingen måde er nogen der forventer, så er det eksempelvis idrættens kollektive forsikring, der dækker, siger juridisk konsulent i DIF, Willy Rasmussen, og fortsætter: Der er styr på forsikringsdelen nu. Og set i forhold til det sikkerhedsniveau, der hersker blandt vores ro- og sejlklubber, burde der ikke være grund til yderligere bekymring, og derfor håber jeg da også for vores specialforbund og deres klubber, at kommunerne med tiden vil blive mindre urolige i forhold til at lade skoleelever prøve kræfter med idrætsgrene på vandet. Skolegruppe følger op herpå Vi ønsker, at kommunen arrangerer sommerskole på Gjøl ligesom der i øjeblikket er tradition for at man gør på Bratskov. Vi forstiller os i første omgang, at der etableres to linjer. Henholdsvis er aktiv linje, som har fokus på vandsport og fiskeri og en bage-konditor linje, hvor der eksperimenteres med det søde liv. Aktivlinjen tænkes afviklet på havnen, mens skolekøkkenet udgør rammen for bage-konditor linjen. Derudover har Ro- og kajakklubben planer om i de kommende år afholde særlige sommerskoler. Skolegruppe følger op herpå En infrastrukturgruppe har arbejdet med at undersøge mulighederne for at igangsætte en lokal transportordning med 9. personers minibus, der skal køre, når der ikke er offentlig transport efter skoletid, i weekender og ferier. I skoletiden er der ønsker om, at minibussen kan bruges af f.eks. Gjøl Fritidscenter, Spejderne og grupper af ældre. Bussen til alm. kørekørt skal køres af foreningens medlemmer. Der har været lavet en spørgeskemaundersøgelse og brugt meget tid på en ansøgning til Trafikstyrelsen om en 2 årig forsøgsordning med 50% medfinansiering. Det er alene kommunen, der kan stå som ansøger. Desværre besluttede kommunens Teknik- og Miljøudvalg ikke at støtte en færdiggørelse af ansøgningen med hjælp fra NT for kr. inden ansøgningsfristens udløb. Begrundelsen var, at de vil afvente en undersøgelse NT er ved at lave om, hvordan kollektive trafik kan forbedres i hele kommunen. Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå. På Gjøl kommer der turister året rundt, og en del af oplevelsen er, at der er rent og velholdt. Vi har til stadighed oplevet, at skraldespandene på Gjøl Havn ikke bliver tømt. Og det sælger ikke, at alle skraldespande står med top i januar måned. GBE følger op herpå Vi ser gerne at Jammerbugt Kommune bliver opdateret på forsikringsforholdene, således vi kan få børnene på vandet. Kommunen udbyder sommerskole fra 2016 med aktiviter på Gjøl. Vi forventer, at kommunen i samarbejde med den lokale Infrastrukturgruppe i god tid får udarbejdet en ansøgning inden næste ansøgningsrunde til Trafikstyrelsen, der er den 1. februar Efterfølgende, at kommunen afsætter nødvendige ressourcer, som forventes kompenseret gennem trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Det er afgørende, at Jammerbugt Kommune prioriterer, at gennemføre tømning af skraldespande etc. som allerede aftalt. Det er ikke en løsning fysisk at fjerne skraldespanden, som det er sket ved udkigstårnet på Dæmningen. aftale 9

10 Tiltag Beskrivelse af Gjøl s egen indsats Kommunens indsats Naturpleje fællesskab - udnytte naturen på en bæredygtig måde Der er allerede taget initiativ til afgræsning i Gjøl Strandenge Koklapperlaug, med 12 Angus kvier på græs den 1. maj. Der ses på, hvordan vi bedst formidler processen bag oprettelse af Lauget til andre byer i kommunen. Der har nemlig været stor interesse for projektet, som med de mange lodsejere involveret, tilsyneladende har været et pilotprojekt i vores kommune. Der drøftes andre mulige tiltag som: Fuglekiggertårn på Gjølvejen ved Ulvedybet og P-plads, så den smalle vej bliver mere farbar. Fjordhaver med muslingeopdræt Sti langs fjorden fra Isbakken til Bjerget Udnyttelse af skovareal ejet af Jammerbugt Kommune Oprettelse af frivillig gruppe som vil passe sheltere ved Bjerget og ved Isbakken. Naturplejegruppen følger op herpå. Da stort set alle strandeng-arealerne hører under Natur 2000 bestemmelserne, vil der være rig mulighed for at arbejde sammen med kommunen om naturpleje, afgræsning mm. Kommunen har på eget initiativ set på hydrologien i strandengene og venter i øjeblikket blot på afrapportering af undersøgelserne. Vi forventer fortsat sparring og vejledning om naturplejetiltag. aftale Gode rammer for at drive erhverv på Gjøl Minkavl Erhverv - Flere arbejdspladser på Gjøl Det dominerende erhverv på Gjøl er landbrug, herunder minkavl. Op mod 80% af de arbejdspladser der er på Gjøl har direkte eller indirekte tilknytning til landbrugserhvervet. Det er således af stor betydning, at erhvervet har nogle fornuftige rammevilkår. Det gælder forhold, der spiller direkte ind på mulighederne for at udøve erhvervet, men også indirekte forhold har stor betydning, som kollektiv trafik, muligheder for fritidsbeskæftigelse, bomuligheder for medarbejdere osv. Landbrugserhvervet er meget påvirket og presset af vandplan 1 og 2. Ikke mindst fordi Gjøl-området er præget af digekonstruktioner og dræninger, som er lavet op gennem 1900 tallet. Før den tid var Gjøl-området plaget af regelmæssige oversvømmelser og Gjøl tog til tider karakter af en ø. For nærværende arbejdes der med at implementere vandområdeplan 3, med muligheder for yderligere indsnævring af erhvervets udøvelse. Landbrugserhvervet følger op herpå. På Gjøl findes landets største koncentration af minkavl, og der håndteres pels for op mod 200 mio. kr. fra farmene i området. Minkproduktionen har en særlig udfordring, når der skal ske nødvendige tilpasninger, fornyelse, udvidelse eller bare ændrede eller moderniserede farmindretninger. En fornyet miljøvurdering, som nævnte tiltag kræver, vil i vores område ofte medføre krav om, at gyllen skal håndteres på miljøgodkendt jord eller i et biogasanlæg. Disse muligheder findes næsten ikke i praksis og medfører derfor ofte, at specielt unge og nye avlere løber panden mod en mur. De regler der i dag gælder, giver så mange restriktioner, at udbringning af husdyrgødning fra miljøgodkendte brug er meget besværliggjort. Landbrugserhvervet følger op herpå. Det er derfor af helt afgørende betydning, at Jammerbugt Kommune fortsat stiller sig på landbrugets side, hvis der skal være planteavl, og dermed også dyrehold i området. Gerne i et frugtbart samarbejde, hvor fremtidens landbrugsproduktion sker under hensyntagen til en god og bæredygtig miljøforvaltning. Skal minkbranchen derfor udvikle sig og tilpasse sig fremtidens udfordringer, vil det derfor være af afgørende betydning, at Jammerbugt Kommune og branchen i fællesskab finder nogle mere holdbare løsninger på problemet. 10

gjøl bidrager med ideer og handlekraft

gjøl bidrager med ideer og handlekraft Handlinger 2015-2017 1 indledning Dette hæfte er udarbejdet til Jammerbugt Kommune som led i arbejdet med liv i by og skole, hvor der inden udgangen af april 2015 i hvert af de berørte lokalsamfund skal

Læs mere

GJØL BIDRAGER MED IDEER OG HANDLEKRAFT

GJØL BIDRAGER MED IDEER OG HANDLEKRAFT GJØL-HANDLINGER 2016 INDLEDNING Denne evaluering af arbejdet på Gjøl i forbindelse med projekt Liv i by og skole tager udgangspunkt i den handleplan, som blev afleveret til kommunen i april 2015. Her beskrives

Læs mere

Ved at lade initiativerne vokse nedefra vil vi sikre en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, der gøres, giver mening.

Ved at lade initiativerne vokse nedefra vil vi sikre en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, der gøres, giver mening. GJØL-HANDLINGER 2016 INDLEDNING Denne evaluering af arbejdet på Gjøl i forbindelse med projekt Liv i by og skole tager udgangspunkt i den handleplan, som blev afleveret til kommunen i april 2015. Her beskrives

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Gjøl, den 27. oktober 2014

Gjøl, den 27. oktober 2014 1 Baggrund for visionen Dette visionspapir er udarbejdet til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune som Gjøls bud på en samarbejdsaftale. Søndag den 17. august blev der afholdt et stormøde i Gjøl-Hallen

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Gjøl området. Området er defineret som Gjøl sogn.

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Gjøl området. Området er defineret som Gjøl sogn. Tal og fakta for Gjøl området På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Gjøl området. Området er defineret som Gjøl sogn. Byggeri Siden 2001 er der i området opført og tilflyttet 40 boliger,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl.

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. Referat Landdistriktsrådet 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. 12:00 Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 2 2 BEHANDLING AF ANSØGNINGER TIL

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 31-05-2016 Lars Haagensen Direkte: 7257 7454 Mail: lah@jammerbugt.dk Sagsnr.: 04.21.00-G01-17-16 Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 1. Opsamling på evalueringer og tilbagemelding

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017

Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017 Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017 Nedenfor er gengivet til udsagn, som deltagerne i mødet skrev på de omdelte papirer Hvilken retning skal Gjøl Havn udvikle sig i?

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6 6

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Dagsorden Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Multifunktionel jordfordeling i Nordfjends - et kommunalt pilotprojekt ved Collective Impact

Multifunktionel jordfordeling i Nordfjends - et kommunalt pilotprojekt ved Collective Impact Multifunktionel jordfordeling i Nordfjends - et kommunalt pilotprojekt ved Collective Impact Natur & Miljø 2017 7. juni 2017 Ved planlægger Line Byskov Projektområdet - Nordfjends Hvordan kan fremtidens

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere