Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------------------"

Transkript

1 Til Bestyrelsen Viby J. den 28. november 2013 REFERAT af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2013 på Forbundskontoret. Deltagere: Afbud: Per Sørensen (PS), Sigurd Skovborg (SJ), Flemming Blåbjerg (FLB), Villy Nielsen (VN) Ove Leegaard (OL), John Clausen (JC), Poul Wrang (PW), Jan Laursen (JL), Kjeld Løvqvist (KLQ), Jan Kampman (JK), Dorthe Jonasson (DJ) og Frank Bjerregaard (FB). Der var af afbud fra Kurt Iversen, der blev remplaceret af Jan Laursen. Dagsorden: Der henvises til den udsendte dagsorden af 18. november PS bød velkommen. En særlig velkomst lød til Jan Laursen, der deltog i et bestyrelsesmøde for første gang. Punkt 1: Referater Best-ref. af 1/ : Godkendt. FU-ref. af 1/ : Ingen spørgsmål. FU-ref. af 11/ : DJ: Bliver der pålagt kredsene ekstra udgifter vedr. den nye hjemmeside? FBJ: NEJ. Det betales centralt fra. Punkt 2: Meddelelser fra formanden Holdopgørelse : Det er en uhyggelig nedgang som kan skyldes flere ting. Hvorfor? Ny struktur? Senere tilmelding? Andre parametre? Alle skal fokusere på problemet.

2 OL: Den store nedgang er også i bredde-senior. KLQ: Der er altid flere hold efter ombrydning. FBL: Det er år 1 nu. Intentionen er UDVIKLING, UDVIKLING! Giv det tid! 10 DHF VIP-billetter til landskampe: PS administrerer jvf. beslutning i FU. Billetter der ikke bruges overbringes til kampstedets kredsformand til videre foranstaltning. Der er mulighed for tilkøb af op til 10 VIP billetter. VN: Hellere tilbud om 2 billetter færre gange end 1 billet ofte. DHF s seneste bestyrelsesmøde: Da PS var forhindret i at deltage (remplaceret af JK), så orienterede PW om følgende: Budget 2014: Udgangspunktet er et underskud på kr. Der skal bl.a. ses mere på beach handball (skal der være ungdomslandshold?) samt hele IT-området. Konsulentordningen får kr. mindre af DIF. Et beløb som DHF dækker. Afslutningsvis orienterede PW om, at udvalgsformændene deltog i mødet. Nogle af dem følte sig sat ud på et sidespor i den nye struktur! Punkt 3: Meddelelser fra næstformanden Projekt knæk kurven : Projektet er nu godkendt i DHF og DIF, og alle nikkede JA til konsulenttimer på konsulentkontaktpersonmødet med Søren Simonsen. DIF giver 4,2 mio. kr. over 4 år. Nu venter arbejdet med kick off i marts Der er nedsat en politisk styregruppe og en arbejdsgruppe. Der ansættes snarest 2 projektledere. Hovedopgave er, at gøre foreninger bedre til at FASTHOLDE medlemmer i alle aldre. Der blev orienteret om DHF s DIF udvalg. Herunder at der stilles spørgsmål ved udvalgets eksistens. Punkt 4: Meddelelser fra kassereren Budget 2013: Et estimeret årsresultat udviser et underskud på kr. Der er færre flyttegebyrer samt der er flyttet en spillerunde til næste regnskabsår. Budget 2014: Der er færre hold, hvilket giver en drastisk nedgang på indtægtssiden Udvalgene er kommet med revideret budgetforslag. Efterfølgende er der et underskud på kr. Efter en lang, saglig og værdiladet debat var bestyrelsen enige om, at man skal gøre alt for at finde pengene internt, og dermed ikke pålægge foreningerne yderligere udgifter. Grundlæggende fik kassereren følgende at arbejde med: - Bestyrelsen tager ansvar, kigger indad og går forrest i forhold til at finde besparelser i egne rækker. 2

3 - Nedsæt antallet af bestyrelsesmøder fra 7 til 6, og fjern bestyrelses weekenden med ægtefæller i 2014 foreløbig - Udvalgene skal se på deres budgetter igen, herunder er det nødvendig med overnatning (DU / EU) - Veteranernes tilskud beskæres til kr. (inkl. blad) - EDB besparelse på kr. - Repræsentantskabsmøde flyttes til lørdag (10/5) med mindre traktement. Derudover blev bestyrelsen enige om, at alle de aktiviteter der gennemføres løbende skal evalueres med henblik på besparelser. Endvidere besluttede bestyrelsen, at bestyrelsesmødet den 28. december 2013 aflyses. Håndbold-karavanen 2013: Bestyrelsen blev enig om, at hver kreds igen i år får et tilskud på kr. fra Hjælpefonden. Beløbet udbetales 1. december Der afholdes kasserermøde førstkommende onsdag, hvor alle kredse er repræsenteret. Punkt 5: Den nye ungdomsstruktur Ansøgning fra kreds 7 og 8 samt ansøgning om fra kreds 4,5 og 6. En enig bestyrelse besluttede, at tilbagesende begge ansøgninger til behandling i TU førstkommende møde den 2. december 2013 med følgende bemærkninger: - Der er tale om en ny struktur der endnu ikke er afprøvet - Tidligere har der ikke været præcedens for at ændre midt i en igangværende sæson, men at åbenlyse fejl skal rettes til gavn for håndbolden - Såfremt TU vælger at ændre i indeværende sæson bør alle kredse behandles ens / have samme muligheder Punkt 6: Nyt fra kredsene Kreds 2: Der er nedsat et beach-ad hoc udvalg. Der afholdes et fællesmøde med kreds 1 den 4. december Foreninger opfordres til af flytte kampe fra søndage til lørdage for at få dommere på alle kampe til gavn for håndbolden / fastholdelse af spillere. Der er aftalt en bestyrelsesweekend den 1./2. marts Allerede nu kan kredsen se besparelser på dommerpåsætningen efter ansættelse af ny dommerpåsætter. OL: Hvem er kontaktperson til DGI? FBJ: DHF s DU v/ Jens Henriksen. Kreds 3: Et mindre antal hold tilmeldt har gjort, at holdgebyret hæves med 10 kr. Der er afholdt møde med konsulenten om fremtidige arbejdsopgaver. Der er afholdt mange 3-4 timers kurser med mange kursister. Kreds 4: Der afholdes weekendmøde i februar måned 2014 socialt arrangement 3

4 Forsikring hacker? FBL tager problematikken med på kasserermøde. Kreds 7: Efter at have fjernet U-8 fra holdoptællingen, så er kredsen gået 2 hold tilbage. Lørdag d. 30. november 2013 laves handlingsplaner. Der arbejdes hen imod at gøre noget for skoler med bolde, trøjer m.v. Kreds 8: Der er aftalt kontor-samarbejde. Alle ansatte er involveret og er opsatte på forandring. Forventer et kontor i Vejen- området fra sæson Manger kurser er desværre blevet aflyst pga for få deltagere. Dommerudvalget har fået Als-området op at stå der er mange nye aktive unge dommere, så området dækker næsten alle kampe selv! Flot arbejde! Foreningspriser er justeret lidt op. Punkt 7: Administrative samarbejdsmodeller. Der har ikke været afholdt møde endnu mellem kreds 3, 4, 5 og 6. Der indkaldes Snarest til møde. Punkt 8: Administrationen Ombrydningsprocessen er meget stram. Alle blev orienteret om det massive arbejder der skal laves af det administrative personale på få dage. Et nyt tiltag er, at foreningerne i den gebyrfri flytteperiode med accept SELV indberetter de ændrede spilledatoer og tidspunkter, således at hurdlen med mange flytteblanketter i en travl periode undgås. Eneste usikkerhedsmoment: Snyder nogle foreninger? Den nye hjemmeside er på vej. Der redigeres på livet løs. Mandag den 2. december 2013 skifter ALLE til den nye hjemmeside. Punkt 9: Eventuelt KLQ: Der har været afholdt formandsmøde den 18. november 2013, hvor man har diskuteret emner til det kommende formandsvalg i Man har ogsdiskuteret poster i DHF-organisationen. På mødet blev det belyst, at det vil være hensigtsmæssigt at det ene og samme person der remplacerer ved fravær fra DHF s bestyrelsesmøder. Jan Kampman udpeget som fast remplacent til DHF s bestyrelse. KLQ: Kjeld meddelte, at hans arbejdssituation gør, at han d.d. har trukket sig som kredsformand i Kreds 6. Han prioriterer observatørrollen. Kent Nicolajsen er konstitueret kredsformand frem til den kommende generalforsamling den 17. marts (Efterfølgende: Jørgen Svane Sørensen er konstitueret DU-formand i stedet for KN) Alting har en ende, og det har jeg også afsluttede Kjeld samtidig med at han takkede for et godt samarbejde gennem de seneste 15 år.. 4

5 Bestyrelsesmødet slut kl Referent: Frank Bjerregaard 5

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere