Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave"

Transkript

1 Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: eller Mail: Giro:

2 En velorganiseret klub -en håndbog at følge Denne håndbog er lavet med stor kærlighed til Gug Boldklub og som hjælp til de mange dygtige ildsjæle, der dagligt gør klubben til en fantastisk fodboldklub. Bogen har til formål at beskrive og formgive klubbens organisation og herunder specielt rammerne for klubbens børne- og ungdomsafdeling. Målet hermed er at sikre en høj kvalitet i den daglige praksis samt en vedvarende og god videreudvikling af klubbens håndtering af børne- og ungdomsfodbold. I bogen synliggøres de holdninger og politikker, som vi i børne- og ungdomsafdelingerne lægger til grund for vores handlinger. Endvidere bekrives klubbens mange funktioner og ansvarsområder, hvilket frembringer en ramme for de forventninger klubben har til de funktionsansvarlige og til deres håndtering af opgaverne. Det har været vores intention, at bogen skal fungere som en opslagsbog og være en god medspiller for den daglige opgaveløsning. Endvidere tror vi på, at det at være sin opgave bevidst, er den første forudsætning for at være sin opgave voksen og kunne lykkes med sin praksis. Vi håber derfor på, at bogen kan skabe gode betingelser for at lykkes for klubbens mange ansvarlige. Håndbogen er primært lavet til brug i Børne- og Ungdomsafdelingen. Dog er bogen så bredt funderet, at klubbens bestyrelse har bidraget hertil og endvidere godkendt bogens indhold. På den lange bane håber vi, at håndbogen kan bidrage til, at klubben bevares som en attraktiv, velorganiseret og samtidig idrætsforening, der er sin opgave bevidst og ikke mindst sin opgave voksen, og som løbende formår at være på forkant i forhold til at honorere tidens krav til en rigtig god fodboldklub. På vegne af en arbejdsgruppe under ungdomsudvalget Henrik Schnoor (Ungeformand), Jens Amtoft (Børneformand), Povl Hansen (Træner), Flemming Johnsen (Træner), Søren Christensen (Afdelingsleder) Erik Steffensen (Ophavsmand, skribent og inspirator) 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Klubbens holdninger, handlinger og mål i børne- og ungdomsafdelingerne Gug Boldklubs formål Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger Klubbens fodboldfaglige udviklingsfilosofi Begrundelse af vores udviklingsfilosofi 2. Illustration af klubbens udviklingsfilosofi - en stjernemodel 3. Organisationsdiagram for Gug Boldklub 4. Funktionsbeskrivelser Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten Ungdomsudvalget Træneren Hjælpetræneren Ung-træneren Modtagercoachen Målmandstræneren Tekniktræneren Holdlederen/Forældrehjælperen Kampfordeleren Inspektøren 5. Klubbens adfærdskodeks 6. Forventninger til spillere og forældre Klubbens forventninger til en rigtig Gugspiller Klubbens forventninger til forældrene Forældre også en del af klubben 7. Foreningspolitikker Ansættelsespolitik Uddannelsespolitik Økonomi Fair Play politik Pokalpolitik Talentpolitik Klubskiftepolitik Mobbepolitik Alkoholpolitik Pædofilipolitik Tur-og rejsepolitik 8. Gug Boldklubs vedtægter Gughåndbogen 2. Udgave Udarbejdet af: Børne- og ungdomsafdelingen Udarbejdet: År Udgivet: August 2011 Godkendt af: Klubbens bestyrelse 3

4 Holdninger, handlinger og mål i børne- og ungdomsafdelingerne Gug Boldklubs formål 1 Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne at fremme kammeratskab og miljø i lokalområdet i bredest mulig forstand Det tilstræbes herigennem også at udvikle spillere og hold således, at foreningen ofte kan være repræsenteret i DBU Jylland s bedste rækker og eventuelt på udvalgt hold. Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger Vores gennerelle mål er: At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker og fastholder bydelens børn og unge At skabe et fodboldmiljø, der er velorganiseret og i løbende udvikling At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker ansvarlige voksne, der finder glæde ved at bidrage At skabe et fodboldmiljø, der bygger på glæden ved at lære at spille fodbold At skabe et fodboldmiljø, der formår at udvikle alle børns fodboldmæssige niveau At skabe et fodboldmiljø, der i bredt omfang præsentere spillet i henhold til DBU s anvisninger At skabe et fodboldmiljø, der skaber positive resultater for holdet, afdelingen og klubben At skabe et fodboldmiljø, der udvikler sig via dialog og åbenhed At skabe et fodboldmiljø, der er bevidst om sine handlinger, og som målrettet at følger de holdninger, der er at finde i Gug håndbogen og i Trænermanualen Vores ledelsesmæssige mål er: At alle ansvarlige kender deres opgave og magter den opgave de udfører At rammerne muliggør, at ledere og trænere sammen kan gøre hinanden gode At informationsniveauet er højt både internt og eksternt At afdelingens mål og retningslinjer løbende drøftes, tilpasses og udvikles At trænere og ledere mv. ansættes i god tid. Det bestræbes at alt er på plads inden juni måned At trænere fra U-10 til U17 har min. 1 evalueringssamtale med udviklingskonsulenten pr. år At trænere og ledere understøttes i deres udvikling og løbende kvalificeres via løbende sparring, information og kurser At der løbende afholdes træner/ledermøder hvor aktuelle forhold drøftes 1 Vedtægter, Februar 2006 stk. 1 og 2 4

5 Vores sociale mål med børnene er: At se det enkelte barn og understøtte at alle kommer med i fællesskabet At skabe godt sammenhold på tværs af alders-afdelingens holdinddelinger At understøtte barnets personlige og alsidige udvikling ved at bidrage til opdragelsen - rette det grimme sprog og lære børn at være gode ved hinanden At forhindre mobning og at handle konsekvent herpå, hvis det opleves At medvirke til sportslig korrekt opførsel ved træning og kamp og lærer spillerne at leve op til principperne for Fair Play Klubbens fodboldfaglige udviklingsfilosofi Gug Boldklub - per definition en udviklingsklub I Gug Boldklub definerer vi os selv som en udviklingsklub, da vi fokuserer på en målrettet spiller- og holdudvikling over tid uanset spillerens eller holdets niveau. Vores intention er at tilgodese både den øvede og den mindre øvede spiller, og at udvikle den enkelte spiller og det enkelte hold bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet. For at kunne handle målrettet, koordineret og kompetent i den daglige praksis baserer vi vores udviklingsarbejde på en koordineret arbejdsramme nedfældet i Trænermanualen. Vi har i manualen bestræbt os på, at tænke langsigtet, så det vi rammesætter, træner og udvikler i de små årgange udgør et fundament, der fremadrettet vil være til størst mulig gavn for alle. I henhold til at vi definerer os som en udviklingsklub, der ønsker at udvikle alle spillere bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet, har vi fundet det relevant at redegøre for, hvad vi mener den bedst mulige spillerudvikling inkluderer. I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling: 1. Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage 2. Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater 3. Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning 4. Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp 5. Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp 6. Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt 7. Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp! Alle disse syv forhold udgør de centrale elementer i klubbens fodboldfilosofi for god fodboldfaglig udvikling af børn og unge. De syv forhold er nærmere beskrevet og begrundet nedenfor. Klubbens trænere har til opgave at balancere disse forhold med hinanden og i forhold til barnet og den børnegruppe der arbejdes med. Det centrale ved filosofien er, at det netop er den gode balance, der giver den gode udvikling. Endvidere at det er spilleglæden og trivslen der er udgangspunkt for en god udvikling. 5

6 Begrundelse af vores udviklingsfilosofi 1. Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage I Gug Boldklub tror vi på, at et godt lærested kræver et godt værested. Vi ser det derfor som et fundament for al udvikling, at spillerne trives i klubmiljøet og føler glæde og tryghed ved samværet med medspillere, trænere og ledere. I klubben bestræber vi os derfor på at skabe og fastholde et udviklingsmiljø, der formår at sætte grænser for de uheldige handlinger, og som kendetegnes af god stemning og godt humør. En stemning der motiverer den enkelte og giver alle børn og unge lysten til at deltage. 2. Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater I Gug Boldklub tror vi på, at det gode fællesskab gør en forskel og skaber den gode udvikling over tid. Netop sammenholdet imellem spillerne er limen, der gør enheden stærk og binder gruppen sammen, og som gør oplevelserne med hinanden til noget ganske særligt. Det er netop det gode fællesskab, der gør, at vi har noget sammen, som vi alle vil kæmpe for. Noget der reelt berører os. Noget som vi altid husker. Da fodbold er en holdsport, forpligter spillet til en fælles indsats. Herved bliver evnen til samarbejde og evnen til at stå sammen som et hold en forudsætning for, at man kan forøge sin styrke og sammen opnå de gode resultater. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at udvikle det gode fællesskab spillerne imellem. Et fællesskab hvor ALLE er omfattet og føler deres værdi. Et fællesskab hvor man udvikler sig sammen og ved en fælles koordineret indsats, formår at gøre hinanden gode. Vi ønsker dels at skabe bevidsthed for, at et godt fællesskab forpligter den enkelte til at bidrage med det gode, og dels at vise, hvorledes fællesskabet netop formår give mangfoldigt tilbage. Endvidere ønsker vi at tydeliggøre, at ingen er vigtigere end holdet. 3. Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning I Gug Boldklub tror vi på, at teknisk træning skaber det bedste fundament for udviklingen af dygtige fodboldspillere. Teknik er fodboldspillerens værktøj til at kunne handle nyttigt i forskellige situationer på banen. Det handler derfor om at have flest mulige værktøjer til rådighed og om at kunne bruge disse formålstjenligt. Altså om at gøre det rigtige, rigtigt - og hurtigt - på det helt rigtige tidspunkt. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en udvikling og en træning, der vedvarende fokusere på de tekniske færdigheder, og som heraf giver spillerne gode muligheder for at kunne handle kompetent i øjeblikket. 4. Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at det at være boldbesiddende og have kompetence til at styre spillet i en kamp, skaber den bedste spillere og også de bedste resultater over tid. Men vil man styre spillet, sættes der høje krav til spillernes evne for kombinationsspil med hinanden, hvormed dette intensivt må understøttes i den løbende træning. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en træning, der vedvarende fokusere på elementerne i kombinationsspillet, og som progressivt udfordrer og udvikler spillernes evner for kombinationsspil i forhold til deres niveau. 6

7 5. Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at det er kampen og det at dyste, der udgør den vitale nerve i hele fodboldspillet. Kampen om at vinde kampen rummer en spænding, der gør spillet særdeles interessant, og som vedvarende tirrer spillernes motivation. Kampen er derfor helt essentiel for spillet, hvormed det at være god i kamp er afgørende central for både spilleren og holdet. Desværre tillægges resultatet af kampen ofte for stor værdi i børne- og ungdomsfodbold, så lysten til at vinde overskygges af angsten for at tabe. Den gode udvikling kan derfor hæmmes ved ensidigt at fokusere på resultatet, hvilket klubben tager stor afstand fra. Resultater og nederlag skal vi lære af, men de må aldrig fjerne glæden og lysten ved spillet! I Børne- og ungdomsafdelingen (dog først specifikt fra U10) bestræber vi os på, at tilrettelægge en fodboldudvikling der er vejledende og anvisende i forhold til kamp, og som fokuserer på at lærer spillerne en spillestil og taktisk forståelse, der gør dem i stand til at handle kompetent i kampens forskellige aktioner og faser. Endvidere til også mentalt at guide dem, til den opgave der skal løses. 6. Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at al god vejledning må relatere sig til spillerens alder og niveau samt til det enkelte barn i sig selv. Endvidere opfatter vi god vejledning som værende vejvisende og konstruktiv, frem for skændende og negativ. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en vejledning, der er konstruktiv, opmuntrende og målrettet den enkelte samt imødekommer, at børn er forskellige, og derfor må mødes på forskellig vis. 7. Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp! I Gug Boldklub er vi af den overbevisning at al fodboldudvikling sker processuelt og over tid. De gode udviklingsresultater skal derfor ikke kun måles på aktuelle sejre i kamp, men på målene og på hvorledes den enkelte og holdet trives og løbende udvikler sine færdigheder. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en udviklingsproces der tilgodeser, at fodboldudvikling er et langt sejt træk, der viser sig over tid, og hvor det der tæller og reelt gør en forskel, ikke nødvendigvis kan tælles i tabeller. Ovenstående udviklingsfilosofi er skitseret i nedenfor i klubbens Stjernemodel 7

8 Illustration af klubbens udviklingsfilosofi -en stjernemodel I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling: Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater Bygger på et fundament af høj trivsel og glæden ved at deltage Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp Alle disse syv forhold udgør de centrale elementer i klubbens fodboldfilosofi for god fodboldfaglig udvikling af børn og unge. Klubbens trænere har til opgave at balancere disse forhold med hinanden og i forhold til barnet og den børnegruppe der arbejdes med. Det centrale ved filosofien er, at det netop er den gode balance, der giver den gode udvikling. Endvidere at det er spilleglæden og trivslen der er udgangspunkt for en god udvikling. 8

9 Organisationsdiagram For børne- og ungdomsafdelingen Klubbens bestyrelse Børne- og Ungdomsafdelingen Andre afdelinger Ungeformand U-12 U-17 Børneformand U-5 U-11 Inspektør Ungdomsudvalget Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten Arrangementsansvarlig (Afdelingsledere efter behov) Udviklingskonsulent U10 U17 Afdelingsledere Trænerne 9

10 Funktionsbeskrivelser I det følgende kan man finde en beskrivelse af de mange arbejdsfunktioner, der er at i Gug Boldklubs Børne- og Ungdomsafdeling. Beskrivelserne har til mål at konkretisere den enkelte arbejdsopgave og at definere det ansvarsområde opgaven omfatter. Det er vores håb at beskrivelserne vil skabe en god overskuelighed for klubbens ansvarlige. Ved ansvarsfuldeopgaver i Gug Boldklub er man generelt forpligtet ved: At repræsentere klubben på værdig vis At fremme den gode stemning/atmosfære og glæden ved at mødes At være velforberedt til den opgave man varetager At tage pænt imod nye kolleger, forældre, spillere, modstandere og dommere mv. At respektere de retningslinjer, der er i klubben og omkring den opgave man varetager At arbejde for en god dialog i forhold til kollegaer, forældre og spillere At videregive en evt. kritik til den rette person, på rette tidspunkt, på den rette måde! Ved ansvarsfulde opgaver i Gug Boldklub er man lovpligtigt forpligtet af en ren børneattest Alle ansvarlige omkring børnene er lovmæssigt forpligtet til at underskrive en børneattest, hvormed klubben gives lov til at tjekke op på personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Ved dette tjek synliggøres det, om man er dømt for seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdig-hedskrænkelse og incestforhold mv. Det er en forudsætning for ansættelsesforholdet at børneattesten er ren og at den fortsat er det under nærværende aftaleforløb med klubben. Se også klubbens pædofilipolitik bagerst i bogen, der oplister de forventninger klubben har til, hvorledes man som træner/leder forholder sig i sit samvær med klubbens børn og unge. Ved ansvarsfulde opgaver i Gug Boldklub er man i bredt omfang forsikret gennem klubben Som medlem af Danmarks Idræts Forening, DIF, har Gug Boldklub automatisk de vigtigste forsikringer en forening som vores bør have, sådan at alle de frivillige leder der lægger en stor arbejdsindsats i klubben, er dækket tilfredsstillende ind. Der er tre generelle forsikringer, der gælder for den aftale der ligger via DIF, det er: Ansvarsforsikring incl. retshjælp, arbejdsskadeforsikring og rejseforsikring Hvor er vi forsikret? De forsikringer, der dækker medlemmer og ansatte, er som nævnt en kollektiv aftale DIF har tegnet. Du kan via eller klikke dig videre til en mere fyldestgørende information omkring de enkelte forsikringer. Derfra kan du også printe det Idrætsrejseforsikrings-bevis, som du skal have med når du rejser udenlands. Ud over dette har Gug Boldklub almindelige forsikringer af bygninger og inventar. Der er på disse forsikringer INGEN dækning for de genstande spillerne har, f.eks. tøj og værdigenstande i omklædningsrummet samt til opbevaring under kamp/træning i kantinen. Ved skader skal du kontakte bestyrelsen, sådan at skaderne formelt kan anmeldes korrekt. 10

11 Ungeformanden (Ansvarlig fra U12-U17) Ungeformanden er bindeled mellem klubbens bestyrelse, ungdomsudvalget og de enkelte ungdomsafdelinger. Ungeformandens overordnede ansvar er: At afdelingen følger klubbens forskellige politikker og vedtagelser At afdelingen følger de sportslige-, sociale- og ledelsesmæssige mål og retningslinjer der er angivet i denne håndbog og at bogen løbende videreudvikles At alle ansatte afleverer straffeattest vedr. pædofili, og at garantere professionel håndtering af dette område At skabe arbejdsstruktur og organisation for ungeafdelingen At skabe arbejdsstruktur og organisation for ungdomsudvalget At bidrage til en god stemning i arbejdet omkring afdelingerne At lytte til omverdenen og at træffe gode og retningsgivende beslutninger for ungeafdelingen/klubbens bedste At reagere hvis noget synes uheldigt og herunder være vejviser for de gode handlinger At koordinere årets opgaver med børneformanden At koordinere årets opgaver med udviklingskonsulenten At koordinere med seniorafdelingen med hensyn til overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller At ansætte og afskedige trænere og afdelingsledere i samråd med udviklingskonsulenten, afdelingslederne og bestyrelsen Ungeformanden har konkret til opgave: At indkalde til ungdomsudvalgsmøder, lede møderne og sørge for referater mv. (min. fem møder pr. år) At formidle klubbens målsætninger og beslutninger mv. videre til ungdomsudvalget, trænere og ledere At udpege/ansætte personer til ungdomsudvalget der varetager områderne: Arrangementer, økonomi, tøj. At repræsentere ungeafdelingen i ungdomsudvalget At videreformidle principielle sager til bestyrelsen At bidrage til at hjemmesiden løbende opdateres At stå for standerhejsning (information, afvikling, tale og flaghejsning) 11

12 Børneformanden (Ansvarlig fra U5-U11) Børneformanden er bindeled mellem ungdomsudvalget og de enkelte afdelinger. Børneformandens overordnede ansvar rent ledelsesmæssig er: At afdelingerne følger klubbens forskellige politikker og vedtagelser At afdelingerne følger de sportslige-, sociale- og ledelsesmæssige mål og retningslinjer, der er angivet i denne håndbog, og at bogen løbende videreudvikles At alle ansatte afleverer straffeattest vedr. pædofili, og at garantere professionel håndtering af dette område At skabe arbejdsstruktur og organisation for børneafdelingen At bidrage til en god stemning i arbejdet omkring afdelingerne At lytte til omverdenen og at træffe gode og retningsgivende beslutninger for børneafdelingen/klubbens bedste At reagerer hvis noget synes uheldigt og herunder være vejviser for de gode handlinger At koordinere årets opgaver med ungeformanden Børneformandens overordnede ansvar rent sportslig er: At ansætte og afskedige trænere og afdelingsledere i samråd med afdelingslederne og evt. udviklingskonsulenten At informere de nye trænere (forældre) om den gode modtagelse af nye medlemmer At varetage trænernes interesser og hjælpe dem godt i gang At videreudvikle afdelingerne sportsligt og organisatorisk At varetage trænerudviklingen evt. i samarbejde med udviklingskonsulenten At deltage aktivt sammen med afdelingslederne med at finde træneremner til afdelingernes hold Børneformanden har konkret til opgave: At være behjælpelig med hold-tilmeldingsproceduren At holde evalueringssamtaler med trænerne At videreformidle principielle sager til ungdomsformanden og bestyrelsen At repræsentere børneafdelingen i ungdomsudvalget At bidrage til, at hjemmesiden løbende opdateres At dygtiggøre trænere og ledere via kursustilmelding mv. og at arrangere kursusaftener i klubben At afholde 1-2 årlige trænersamlinger i klubben (ryste sammen arrangement) At koordinere afviklingen af afslutningsfesten 12

13 Udviklingskonsulenten (U10-U17) Udviklingskonsulentens overordnede ansvar er at: At tegne, kvalificere og sikre et godt fodboldfagligt udviklingsmiljø i klubbens ungdomsafdeling, så alle spillere og trænere uanset niveau får optimale forhold for at udvikle sig At implementere og udvikle de sportslige, sociale og ledelsesmæssige mål og retningslinier, der er angivet i GUGHÅNDBOGEN og i TRÆNERMANUALEN i forening med klubbens øvrige ansvarshavende At videreudvikle og implementere TRÆNERMANUALEN som en vigtig vejviser og en nyttig trænerguide for afdelingens trænere At være vejviser og træffe afgørende og nødvendige beslutninger ift. klubbens holdninger og handlinger, herunder videreformidle principielle sager til ungdomsformanden og bestyrelsen At deltage i det fungerende ungdomsudvalg. Her som repræsentant og talerør for den fodboldfaglige udvikling At bidrage til en god organisation og til et højt informationsniveau udadtil omkring klubbens holdninger og handlinger Konsulenten har konkret til opgave: At fokusere på trænernes fodboldfaglige interesser og udvikling. Dette ved: At ansætte velegnede og kompetente trænere inden for de givne økonomiske rammer. Dette i samarbejde med de enkelte afdelingsledere At skabe en trænerkultur hvor man deler viden med hinanden og samarbejder om at gøre hinanden gode At holde et fælles opstartsmøde med alle trænere om koordinering af året (1 møde/sæson) At afholde samtaler - i sidste halvdel af sæsonen - med trænere og afdelingsleder om årets gang og fremtiden At arrangere mindst et årlig trænerseminar for trænerne med fokus på god ungdomstræning (1 møde/sæson) At supervisere trænerne efter overværelse af et træningspas i afdelingen - mindst 1 gang pr. år og evt. også efter ønske fra den enkelte træner At tilbyde den enkelte træner eksterne kurser ift. behov, ønsker, trænerniveau og økonomi At finde, ansætte og fastholde ungtrænere (Under 18 år) og koordinere, i hvilken afdeling de skal fungere At udøve sit virke i perioderne fra 1/2 til 30/6 og 1/8 til 1/11 At fokusere på spillernes fodboldfaglige interesser og udvikling. Dette ved: At sikre spillerne et godt udviklingsmiljø uanset niveau, præget af glæde, god stemning, ansvarlige rollemodeller, tydelige og træningskyndige voksne At sikre at trænernes ambitioner og mål harmonere med klubbens forventninger og mål At skabe rammerne for målmandstræning på tværs af årgangene Evt. at skabe rammerne for ekstra træningspas for øvede og/eller træningsvillige spillere på tværs af årgange At skabe de sportslige rammer for at bedre at kunne fastholde spillere At informere om gode træningstilbud, fodboldskoler og fodboldcamps mv. Udviklingskonsulenten refererer til ungdomsformanden 13

14 Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget består af: Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten En arrangements-ansvarlig Afdelingslederne (deltager efter behov) Udvalget har konkret til opgave at: Koordinere ungdomsafdelingens sportslige deltagelse Koordinere ungdomsafdelingens deltagelse i arrangementer Lave budgetter og holdtildeling samt holde regnskab med afdelingens økonomi At ajourføre medlemslister i samarbejde med afdelingsledere og kasserer. At komme med forslag til budgettet og videregive bestillinger hvad angår indkøb af tøj og materialer mv. Drøfte tilmeldingsniveauet for afdelingens hold mv. Drøfte den aktuelle dagligdag Drøfte afdelingens videre udvikling Forbedre de vanlige rutiner og gøremål At komme med stof til hjemmesiden og klubblad 14

15 Afdelingslederen Klubben tilstræber at der tilknyttes afdelingsledere med følgende profil: Har de fornødne ledelsesmæssige og organisatoriske kvalifikationer til de opgaver der skal løses Formår at samarbejde med afdelingens trænere og klubbens øvrige aktører Formår at informere afdelingens spillere og forældre Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere, samt skabe tryghed og respekt Vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben, ansvarlig og præget af godt humør Afdelingslederens overordnede ansvarsområde: At koordinere, informere og organisere de ledelsesmæssige foreningsopgaver, der er tilknyttet den enkelte årgangs afdeling. At varetage ansvaret for de økonomiske midler i afdelingen og at sikre at midlerne anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne i klubbens økonomipolitik. Det være sig både tildelte og evt. indtjente midler. At varetage opgavehåndteringen ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Afdelingslederens opgaver og forpligtelser: At tage godt imod nye spillere/forældre sammen med træneren At sørge for at nye spillere får udleveret en velkomstfolder samt en indmeldingsblanket efter den 3. træningsaften. Indmeldingsblanket og velkomstfolder findes på kontoret eller på klubben hjemmeside At sørge for at forældrene kommer med et spillercertifikat, hvis spilleren kommer fra en anden klub (dette fås ved at forældrene kontakter den klub hvor barnet spillede før) At indkalde til møder: A. Opstartsmøde med forældrene hvad byder året på, trænerpræsentation og arrangementer mv. B. Afsluttende evalueringsmøde inden sommerferien hvor udviklingskonsulenten deltager. Hvordan er det gået? Hvad tanker har trænerne gjort sig? Hvad med næste år? C. Opstartsmøde en ca. tre uger efter sommerferien, hvor udviklingskonsulenten deltager: Er vi kommet godt i gang? Er alle spillere mødt op? Nye spillere og indmeldelsesprocedurer? At videreformidle klubbens politikker At deltage aktivt sammen med udviklingskonsulenten i at finde frivillige trænere ledere hvor disse måtte mangle. At føre et medlemskartotek sammen med de økonomiansvarlige i ungdomsudvalget for de spillere der er i afdelingen med navn, adresse, personnummer og . Herunder registrering af nye medlemmer samt opfølgning på kontingentrestance At være bindeled mellem afdelingen og udviklingskonsulenten/ungdomsformanden og derigennem viderebringe oplysninger fra klubben/ungdomsudvalget til trænere/ledere i afdelingen. At være bindeled mellem forældre og klubben/trænere og inspirer disse til at blive frivillige trænere, ledere eller hjælpere i klubben At informere trænere og forældre omkring standerhejsningen for afdelingen At lave en telefonliste mv. til samtlige forældre At indhente oplysninger til opdatering af hjemmesiden med trænernes data At finde frivillige hjælpere i afdelingen der skal hjælpe med arrangementer i klubben. Hver afdeling har faste opgaver (se opgaverne tilknyttet afdelingen under årets arrangementer) At sørge for at informere kampfordeler vedr. ønsket tilmelding til træningsturnering/ turneringer At sørge for at forældrebetalingen opkræves, hvis der bruges eksterne baneanlæg fx kunststofbanerne i AaB. At tilstræbe at være synlig for spillere og forældre 15

16 Træneren (fra U5-U9) Klubben tilstræber at der ansættes trænere med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det spillerniveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for træneren: Træneren er ansvarlig for at træne, udvikle og forbedre sine spillere og sin årgang. I varetagelsen heraf er træneren forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Se her - som tillæg - TRÆNERMANUALEN, hvoraf træningens rammer og opgaver for årgangen nærmere fremgår. Træneren har ansvar for at planlægge og afvikle træningen af sit tildelte hold. Med hensyn til træningsafviklingen er træneren ligeledes forpligtet på at koordinere med de øvrige trænere og at arbejde for et godt sammenhold og et sundt og godt udviklingsmiljø for hele afdelingen. Samarbejdet tager naturligt udgangspunkt i en fælles planlægning af sæsonen og en inddeling afdelingens spillere på de respektive hold. Trænes der på et alderstrin, hvor spillerne er opdelt, skal der med jævne mellemrum - arrangeres træningsøvelser på tværs af hold og spillerniveau og til gavn for fællesskabet. Træneren har ansvar for at lede holdet ved kamp. Træneren fastlægger holdet ud fra de spillere, der er til rådighed og beslutter ligeledes holdets spillestil og taktiske dispositioner. Træneren leder suverænt holdets dispositioner under kampens afvikling. Træneren er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er Træneren er forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange aktører. Træneren er - i samarbejde med afdelingslederen - forpligtet på, at bidrage med information til løbende at informere forældre og spillere, hvilket bl.a. omfatter deltagelse og medledelse af spillermøder og forældremøder. Samarbejdet med forældrene tager sit udgangspunkt i to forældremøder, som afholdes ved opstart af hver halvsæson. Træneren er velkommen til at deltage i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Træneren er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Træneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. Træneren er ansvarlig for at supervisere og vejlede en Ungtræner (ung hjælper under 18 år), hvis træneren efter aftale tildeles denne hjælp. 16

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere