Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave"

Transkript

1 Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: eller Mail: Giro:

2 En velorganiseret klub -en håndbog at følge Denne håndbog er lavet med stor kærlighed til Gug Boldklub og som hjælp til de mange dygtige ildsjæle, der dagligt gør klubben til en fantastisk fodboldklub. Bogen har til formål at beskrive og formgive klubbens organisation og herunder specielt rammerne for klubbens børne- og ungdomsafdeling. Målet hermed er at sikre en høj kvalitet i den daglige praksis samt en vedvarende og god videreudvikling af klubbens håndtering af børne- og ungdomsfodbold. I bogen synliggøres de holdninger og politikker, som vi i børne- og ungdomsafdelingerne lægger til grund for vores handlinger. Endvidere bekrives klubbens mange funktioner og ansvarsområder, hvilket frembringer en ramme for de forventninger klubben har til de funktionsansvarlige og til deres håndtering af opgaverne. Det har været vores intention, at bogen skal fungere som en opslagsbog og være en god medspiller for den daglige opgaveløsning. Endvidere tror vi på, at det at være sin opgave bevidst, er den første forudsætning for at være sin opgave voksen og kunne lykkes med sin praksis. Vi håber derfor på, at bogen kan skabe gode betingelser for at lykkes for klubbens mange ansvarlige. Håndbogen er primært lavet til brug i Børne- og Ungdomsafdelingen. Dog er bogen så bredt funderet, at klubbens bestyrelse har bidraget hertil og endvidere godkendt bogens indhold. På den lange bane håber vi, at håndbogen kan bidrage til, at klubben bevares som en attraktiv, velorganiseret og samtidig idrætsforening, der er sin opgave bevidst og ikke mindst sin opgave voksen, og som løbende formår at være på forkant i forhold til at honorere tidens krav til en rigtig god fodboldklub. På vegne af en arbejdsgruppe under ungdomsudvalget Henrik Schnoor (Ungeformand), Jens Amtoft (Børneformand), Povl Hansen (Træner), Flemming Johnsen (Træner), Søren Christensen (Afdelingsleder) Erik Steffensen (Ophavsmand, skribent og inspirator) 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Klubbens holdninger, handlinger og mål i børne- og ungdomsafdelingerne Gug Boldklubs formål Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger Klubbens fodboldfaglige udviklingsfilosofi Begrundelse af vores udviklingsfilosofi 2. Illustration af klubbens udviklingsfilosofi - en stjernemodel 3. Organisationsdiagram for Gug Boldklub 4. Funktionsbeskrivelser Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten Ungdomsudvalget Træneren Hjælpetræneren Ung-træneren Modtagercoachen Målmandstræneren Tekniktræneren Holdlederen/Forældrehjælperen Kampfordeleren Inspektøren 5. Klubbens adfærdskodeks 6. Forventninger til spillere og forældre Klubbens forventninger til en rigtig Gugspiller Klubbens forventninger til forældrene Forældre også en del af klubben 7. Foreningspolitikker Ansættelsespolitik Uddannelsespolitik Økonomi Fair Play politik Pokalpolitik Talentpolitik Klubskiftepolitik Mobbepolitik Alkoholpolitik Pædofilipolitik Tur-og rejsepolitik 8. Gug Boldklubs vedtægter Gughåndbogen 2. Udgave Udarbejdet af: Børne- og ungdomsafdelingen Udarbejdet: År Udgivet: August 2011 Godkendt af: Klubbens bestyrelse 3

4 Holdninger, handlinger og mål i børne- og ungdomsafdelingerne Gug Boldklubs formål 1 Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne at fremme kammeratskab og miljø i lokalområdet i bredest mulig forstand Det tilstræbes herigennem også at udvikle spillere og hold således, at foreningen ofte kan være repræsenteret i DBU Jylland s bedste rækker og eventuelt på udvalgt hold. Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger Vores gennerelle mål er: At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker og fastholder bydelens børn og unge At skabe et fodboldmiljø, der er velorganiseret og i løbende udvikling At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker ansvarlige voksne, der finder glæde ved at bidrage At skabe et fodboldmiljø, der bygger på glæden ved at lære at spille fodbold At skabe et fodboldmiljø, der formår at udvikle alle børns fodboldmæssige niveau At skabe et fodboldmiljø, der i bredt omfang præsentere spillet i henhold til DBU s anvisninger At skabe et fodboldmiljø, der skaber positive resultater for holdet, afdelingen og klubben At skabe et fodboldmiljø, der udvikler sig via dialog og åbenhed At skabe et fodboldmiljø, der er bevidst om sine handlinger, og som målrettet at følger de holdninger, der er at finde i Gug håndbogen og i Trænermanualen Vores ledelsesmæssige mål er: At alle ansvarlige kender deres opgave og magter den opgave de udfører At rammerne muliggør, at ledere og trænere sammen kan gøre hinanden gode At informationsniveauet er højt både internt og eksternt At afdelingens mål og retningslinjer løbende drøftes, tilpasses og udvikles At trænere og ledere mv. ansættes i god tid. Det bestræbes at alt er på plads inden juni måned At trænere fra U-10 til U17 har min. 1 evalueringssamtale med udviklingskonsulenten pr. år At trænere og ledere understøttes i deres udvikling og løbende kvalificeres via løbende sparring, information og kurser At der løbende afholdes træner/ledermøder hvor aktuelle forhold drøftes 1 Vedtægter, Februar 2006 stk. 1 og 2 4

5 Vores sociale mål med børnene er: At se det enkelte barn og understøtte at alle kommer med i fællesskabet At skabe godt sammenhold på tværs af alders-afdelingens holdinddelinger At understøtte barnets personlige og alsidige udvikling ved at bidrage til opdragelsen - rette det grimme sprog og lære børn at være gode ved hinanden At forhindre mobning og at handle konsekvent herpå, hvis det opleves At medvirke til sportslig korrekt opførsel ved træning og kamp og lærer spillerne at leve op til principperne for Fair Play Klubbens fodboldfaglige udviklingsfilosofi Gug Boldklub - per definition en udviklingsklub I Gug Boldklub definerer vi os selv som en udviklingsklub, da vi fokuserer på en målrettet spiller- og holdudvikling over tid uanset spillerens eller holdets niveau. Vores intention er at tilgodese både den øvede og den mindre øvede spiller, og at udvikle den enkelte spiller og det enkelte hold bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet. For at kunne handle målrettet, koordineret og kompetent i den daglige praksis baserer vi vores udviklingsarbejde på en koordineret arbejdsramme nedfældet i Trænermanualen. Vi har i manualen bestræbt os på, at tænke langsigtet, så det vi rammesætter, træner og udvikler i de små årgange udgør et fundament, der fremadrettet vil være til størst mulig gavn for alle. I henhold til at vi definerer os som en udviklingsklub, der ønsker at udvikle alle spillere bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet, har vi fundet det relevant at redegøre for, hvad vi mener den bedst mulige spillerudvikling inkluderer. I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling: 1. Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage 2. Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater 3. Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning 4. Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp 5. Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp 6. Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt 7. Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp! Alle disse syv forhold udgør de centrale elementer i klubbens fodboldfilosofi for god fodboldfaglig udvikling af børn og unge. De syv forhold er nærmere beskrevet og begrundet nedenfor. Klubbens trænere har til opgave at balancere disse forhold med hinanden og i forhold til barnet og den børnegruppe der arbejdes med. Det centrale ved filosofien er, at det netop er den gode balance, der giver den gode udvikling. Endvidere at det er spilleglæden og trivslen der er udgangspunkt for en god udvikling. 5

6 Begrundelse af vores udviklingsfilosofi 1. Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage I Gug Boldklub tror vi på, at et godt lærested kræver et godt værested. Vi ser det derfor som et fundament for al udvikling, at spillerne trives i klubmiljøet og føler glæde og tryghed ved samværet med medspillere, trænere og ledere. I klubben bestræber vi os derfor på at skabe og fastholde et udviklingsmiljø, der formår at sætte grænser for de uheldige handlinger, og som kendetegnes af god stemning og godt humør. En stemning der motiverer den enkelte og giver alle børn og unge lysten til at deltage. 2. Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater I Gug Boldklub tror vi på, at det gode fællesskab gør en forskel og skaber den gode udvikling over tid. Netop sammenholdet imellem spillerne er limen, der gør enheden stærk og binder gruppen sammen, og som gør oplevelserne med hinanden til noget ganske særligt. Det er netop det gode fællesskab, der gør, at vi har noget sammen, som vi alle vil kæmpe for. Noget der reelt berører os. Noget som vi altid husker. Da fodbold er en holdsport, forpligter spillet til en fælles indsats. Herved bliver evnen til samarbejde og evnen til at stå sammen som et hold en forudsætning for, at man kan forøge sin styrke og sammen opnå de gode resultater. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at udvikle det gode fællesskab spillerne imellem. Et fællesskab hvor ALLE er omfattet og føler deres værdi. Et fællesskab hvor man udvikler sig sammen og ved en fælles koordineret indsats, formår at gøre hinanden gode. Vi ønsker dels at skabe bevidsthed for, at et godt fællesskab forpligter den enkelte til at bidrage med det gode, og dels at vise, hvorledes fællesskabet netop formår give mangfoldigt tilbage. Endvidere ønsker vi at tydeliggøre, at ingen er vigtigere end holdet. 3. Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning I Gug Boldklub tror vi på, at teknisk træning skaber det bedste fundament for udviklingen af dygtige fodboldspillere. Teknik er fodboldspillerens værktøj til at kunne handle nyttigt i forskellige situationer på banen. Det handler derfor om at have flest mulige værktøjer til rådighed og om at kunne bruge disse formålstjenligt. Altså om at gøre det rigtige, rigtigt - og hurtigt - på det helt rigtige tidspunkt. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en udvikling og en træning, der vedvarende fokusere på de tekniske færdigheder, og som heraf giver spillerne gode muligheder for at kunne handle kompetent i øjeblikket. 4. Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at det at være boldbesiddende og have kompetence til at styre spillet i en kamp, skaber den bedste spillere og også de bedste resultater over tid. Men vil man styre spillet, sættes der høje krav til spillernes evne for kombinationsspil med hinanden, hvormed dette intensivt må understøttes i den løbende træning. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en træning, der vedvarende fokusere på elementerne i kombinationsspillet, og som progressivt udfordrer og udvikler spillernes evner for kombinationsspil i forhold til deres niveau. 6

7 5. Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at det er kampen og det at dyste, der udgør den vitale nerve i hele fodboldspillet. Kampen om at vinde kampen rummer en spænding, der gør spillet særdeles interessant, og som vedvarende tirrer spillernes motivation. Kampen er derfor helt essentiel for spillet, hvormed det at være god i kamp er afgørende central for både spilleren og holdet. Desværre tillægges resultatet af kampen ofte for stor værdi i børne- og ungdomsfodbold, så lysten til at vinde overskygges af angsten for at tabe. Den gode udvikling kan derfor hæmmes ved ensidigt at fokusere på resultatet, hvilket klubben tager stor afstand fra. Resultater og nederlag skal vi lære af, men de må aldrig fjerne glæden og lysten ved spillet! I Børne- og ungdomsafdelingen (dog først specifikt fra U10) bestræber vi os på, at tilrettelægge en fodboldudvikling der er vejledende og anvisende i forhold til kamp, og som fokuserer på at lærer spillerne en spillestil og taktisk forståelse, der gør dem i stand til at handle kompetent i kampens forskellige aktioner og faser. Endvidere til også mentalt at guide dem, til den opgave der skal løses. 6. Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at al god vejledning må relatere sig til spillerens alder og niveau samt til det enkelte barn i sig selv. Endvidere opfatter vi god vejledning som værende vejvisende og konstruktiv, frem for skændende og negativ. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en vejledning, der er konstruktiv, opmuntrende og målrettet den enkelte samt imødekommer, at børn er forskellige, og derfor må mødes på forskellig vis. 7. Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp! I Gug Boldklub er vi af den overbevisning at al fodboldudvikling sker processuelt og over tid. De gode udviklingsresultater skal derfor ikke kun måles på aktuelle sejre i kamp, men på målene og på hvorledes den enkelte og holdet trives og løbende udvikler sine færdigheder. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en udviklingsproces der tilgodeser, at fodboldudvikling er et langt sejt træk, der viser sig over tid, og hvor det der tæller og reelt gør en forskel, ikke nødvendigvis kan tælles i tabeller. Ovenstående udviklingsfilosofi er skitseret i nedenfor i klubbens Stjernemodel 7

8 Illustration af klubbens udviklingsfilosofi -en stjernemodel I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling: Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater Bygger på et fundament af høj trivsel og glæden ved at deltage Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp Alle disse syv forhold udgør de centrale elementer i klubbens fodboldfilosofi for god fodboldfaglig udvikling af børn og unge. Klubbens trænere har til opgave at balancere disse forhold med hinanden og i forhold til barnet og den børnegruppe der arbejdes med. Det centrale ved filosofien er, at det netop er den gode balance, der giver den gode udvikling. Endvidere at det er spilleglæden og trivslen der er udgangspunkt for en god udvikling. 8

9 Organisationsdiagram For børne- og ungdomsafdelingen Klubbens bestyrelse Børne- og Ungdomsafdelingen Andre afdelinger Ungeformand U-12 U-17 Børneformand U-5 U-11 Inspektør Ungdomsudvalget Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten Arrangementsansvarlig (Afdelingsledere efter behov) Udviklingskonsulent U10 U17 Afdelingsledere Trænerne 9

10 Funktionsbeskrivelser I det følgende kan man finde en beskrivelse af de mange arbejdsfunktioner, der er at i Gug Boldklubs Børne- og Ungdomsafdeling. Beskrivelserne har til mål at konkretisere den enkelte arbejdsopgave og at definere det ansvarsområde opgaven omfatter. Det er vores håb at beskrivelserne vil skabe en god overskuelighed for klubbens ansvarlige. Ved ansvarsfuldeopgaver i Gug Boldklub er man generelt forpligtet ved: At repræsentere klubben på værdig vis At fremme den gode stemning/atmosfære og glæden ved at mødes At være velforberedt til den opgave man varetager At tage pænt imod nye kolleger, forældre, spillere, modstandere og dommere mv. At respektere de retningslinjer, der er i klubben og omkring den opgave man varetager At arbejde for en god dialog i forhold til kollegaer, forældre og spillere At videregive en evt. kritik til den rette person, på rette tidspunkt, på den rette måde! Ved ansvarsfulde opgaver i Gug Boldklub er man lovpligtigt forpligtet af en ren børneattest Alle ansvarlige omkring børnene er lovmæssigt forpligtet til at underskrive en børneattest, hvormed klubben gives lov til at tjekke op på personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Ved dette tjek synliggøres det, om man er dømt for seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdig-hedskrænkelse og incestforhold mv. Det er en forudsætning for ansættelsesforholdet at børneattesten er ren og at den fortsat er det under nærværende aftaleforløb med klubben. Se også klubbens pædofilipolitik bagerst i bogen, der oplister de forventninger klubben har til, hvorledes man som træner/leder forholder sig i sit samvær med klubbens børn og unge. Ved ansvarsfulde opgaver i Gug Boldklub er man i bredt omfang forsikret gennem klubben Som medlem af Danmarks Idræts Forening, DIF, har Gug Boldklub automatisk de vigtigste forsikringer en forening som vores bør have, sådan at alle de frivillige leder der lægger en stor arbejdsindsats i klubben, er dækket tilfredsstillende ind. Der er tre generelle forsikringer, der gælder for den aftale der ligger via DIF, det er: Ansvarsforsikring incl. retshjælp, arbejdsskadeforsikring og rejseforsikring Hvor er vi forsikret? De forsikringer, der dækker medlemmer og ansatte, er som nævnt en kollektiv aftale DIF har tegnet. Du kan via eller klikke dig videre til en mere fyldestgørende information omkring de enkelte forsikringer. Derfra kan du også printe det Idrætsrejseforsikrings-bevis, som du skal have med når du rejser udenlands. Ud over dette har Gug Boldklub almindelige forsikringer af bygninger og inventar. Der er på disse forsikringer INGEN dækning for de genstande spillerne har, f.eks. tøj og værdigenstande i omklædningsrummet samt til opbevaring under kamp/træning i kantinen. Ved skader skal du kontakte bestyrelsen, sådan at skaderne formelt kan anmeldes korrekt. 10

11 Ungeformanden (Ansvarlig fra U12-U17) Ungeformanden er bindeled mellem klubbens bestyrelse, ungdomsudvalget og de enkelte ungdomsafdelinger. Ungeformandens overordnede ansvar er: At afdelingen følger klubbens forskellige politikker og vedtagelser At afdelingen følger de sportslige-, sociale- og ledelsesmæssige mål og retningslinjer der er angivet i denne håndbog og at bogen løbende videreudvikles At alle ansatte afleverer straffeattest vedr. pædofili, og at garantere professionel håndtering af dette område At skabe arbejdsstruktur og organisation for ungeafdelingen At skabe arbejdsstruktur og organisation for ungdomsudvalget At bidrage til en god stemning i arbejdet omkring afdelingerne At lytte til omverdenen og at træffe gode og retningsgivende beslutninger for ungeafdelingen/klubbens bedste At reagere hvis noget synes uheldigt og herunder være vejviser for de gode handlinger At koordinere årets opgaver med børneformanden At koordinere årets opgaver med udviklingskonsulenten At koordinere med seniorafdelingen med hensyn til overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller At ansætte og afskedige trænere og afdelingsledere i samråd med udviklingskonsulenten, afdelingslederne og bestyrelsen Ungeformanden har konkret til opgave: At indkalde til ungdomsudvalgsmøder, lede møderne og sørge for referater mv. (min. fem møder pr. år) At formidle klubbens målsætninger og beslutninger mv. videre til ungdomsudvalget, trænere og ledere At udpege/ansætte personer til ungdomsudvalget der varetager områderne: Arrangementer, økonomi, tøj. At repræsentere ungeafdelingen i ungdomsudvalget At videreformidle principielle sager til bestyrelsen At bidrage til at hjemmesiden løbende opdateres At stå for standerhejsning (information, afvikling, tale og flaghejsning) 11

12 Børneformanden (Ansvarlig fra U5-U11) Børneformanden er bindeled mellem ungdomsudvalget og de enkelte afdelinger. Børneformandens overordnede ansvar rent ledelsesmæssig er: At afdelingerne følger klubbens forskellige politikker og vedtagelser At afdelingerne følger de sportslige-, sociale- og ledelsesmæssige mål og retningslinjer, der er angivet i denne håndbog, og at bogen løbende videreudvikles At alle ansatte afleverer straffeattest vedr. pædofili, og at garantere professionel håndtering af dette område At skabe arbejdsstruktur og organisation for børneafdelingen At bidrage til en god stemning i arbejdet omkring afdelingerne At lytte til omverdenen og at træffe gode og retningsgivende beslutninger for børneafdelingen/klubbens bedste At reagerer hvis noget synes uheldigt og herunder være vejviser for de gode handlinger At koordinere årets opgaver med ungeformanden Børneformandens overordnede ansvar rent sportslig er: At ansætte og afskedige trænere og afdelingsledere i samråd med afdelingslederne og evt. udviklingskonsulenten At informere de nye trænere (forældre) om den gode modtagelse af nye medlemmer At varetage trænernes interesser og hjælpe dem godt i gang At videreudvikle afdelingerne sportsligt og organisatorisk At varetage trænerudviklingen evt. i samarbejde med udviklingskonsulenten At deltage aktivt sammen med afdelingslederne med at finde træneremner til afdelingernes hold Børneformanden har konkret til opgave: At være behjælpelig med hold-tilmeldingsproceduren At holde evalueringssamtaler med trænerne At videreformidle principielle sager til ungdomsformanden og bestyrelsen At repræsentere børneafdelingen i ungdomsudvalget At bidrage til, at hjemmesiden løbende opdateres At dygtiggøre trænere og ledere via kursustilmelding mv. og at arrangere kursusaftener i klubben At afholde 1-2 årlige trænersamlinger i klubben (ryste sammen arrangement) At koordinere afviklingen af afslutningsfesten 12

13 Udviklingskonsulenten (U10-U17) Udviklingskonsulentens overordnede ansvar er at: At tegne, kvalificere og sikre et godt fodboldfagligt udviklingsmiljø i klubbens ungdomsafdeling, så alle spillere og trænere uanset niveau får optimale forhold for at udvikle sig At implementere og udvikle de sportslige, sociale og ledelsesmæssige mål og retningslinier, der er angivet i GUGHÅNDBOGEN og i TRÆNERMANUALEN i forening med klubbens øvrige ansvarshavende At videreudvikle og implementere TRÆNERMANUALEN som en vigtig vejviser og en nyttig trænerguide for afdelingens trænere At være vejviser og træffe afgørende og nødvendige beslutninger ift. klubbens holdninger og handlinger, herunder videreformidle principielle sager til ungdomsformanden og bestyrelsen At deltage i det fungerende ungdomsudvalg. Her som repræsentant og talerør for den fodboldfaglige udvikling At bidrage til en god organisation og til et højt informationsniveau udadtil omkring klubbens holdninger og handlinger Konsulenten har konkret til opgave: At fokusere på trænernes fodboldfaglige interesser og udvikling. Dette ved: At ansætte velegnede og kompetente trænere inden for de givne økonomiske rammer. Dette i samarbejde med de enkelte afdelingsledere At skabe en trænerkultur hvor man deler viden med hinanden og samarbejder om at gøre hinanden gode At holde et fælles opstartsmøde med alle trænere om koordinering af året (1 møde/sæson) At afholde samtaler - i sidste halvdel af sæsonen - med trænere og afdelingsleder om årets gang og fremtiden At arrangere mindst et årlig trænerseminar for trænerne med fokus på god ungdomstræning (1 møde/sæson) At supervisere trænerne efter overværelse af et træningspas i afdelingen - mindst 1 gang pr. år og evt. også efter ønske fra den enkelte træner At tilbyde den enkelte træner eksterne kurser ift. behov, ønsker, trænerniveau og økonomi At finde, ansætte og fastholde ungtrænere (Under 18 år) og koordinere, i hvilken afdeling de skal fungere At udøve sit virke i perioderne fra 1/2 til 30/6 og 1/8 til 1/11 At fokusere på spillernes fodboldfaglige interesser og udvikling. Dette ved: At sikre spillerne et godt udviklingsmiljø uanset niveau, præget af glæde, god stemning, ansvarlige rollemodeller, tydelige og træningskyndige voksne At sikre at trænernes ambitioner og mål harmonere med klubbens forventninger og mål At skabe rammerne for målmandstræning på tværs af årgangene Evt. at skabe rammerne for ekstra træningspas for øvede og/eller træningsvillige spillere på tværs af årgange At skabe de sportslige rammer for at bedre at kunne fastholde spillere At informere om gode træningstilbud, fodboldskoler og fodboldcamps mv. Udviklingskonsulenten refererer til ungdomsformanden 13

14 Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget består af: Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten En arrangements-ansvarlig Afdelingslederne (deltager efter behov) Udvalget har konkret til opgave at: Koordinere ungdomsafdelingens sportslige deltagelse Koordinere ungdomsafdelingens deltagelse i arrangementer Lave budgetter og holdtildeling samt holde regnskab med afdelingens økonomi At ajourføre medlemslister i samarbejde med afdelingsledere og kasserer. At komme med forslag til budgettet og videregive bestillinger hvad angår indkøb af tøj og materialer mv. Drøfte tilmeldingsniveauet for afdelingens hold mv. Drøfte den aktuelle dagligdag Drøfte afdelingens videre udvikling Forbedre de vanlige rutiner og gøremål At komme med stof til hjemmesiden og klubblad 14

15 Afdelingslederen Klubben tilstræber at der tilknyttes afdelingsledere med følgende profil: Har de fornødne ledelsesmæssige og organisatoriske kvalifikationer til de opgaver der skal løses Formår at samarbejde med afdelingens trænere og klubbens øvrige aktører Formår at informere afdelingens spillere og forældre Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere, samt skabe tryghed og respekt Vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben, ansvarlig og præget af godt humør Afdelingslederens overordnede ansvarsområde: At koordinere, informere og organisere de ledelsesmæssige foreningsopgaver, der er tilknyttet den enkelte årgangs afdeling. At varetage ansvaret for de økonomiske midler i afdelingen og at sikre at midlerne anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne i klubbens økonomipolitik. Det være sig både tildelte og evt. indtjente midler. At varetage opgavehåndteringen ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Afdelingslederens opgaver og forpligtelser: At tage godt imod nye spillere/forældre sammen med træneren At sørge for at nye spillere får udleveret en velkomstfolder samt en indmeldingsblanket efter den 3. træningsaften. Indmeldingsblanket og velkomstfolder findes på kontoret eller på klubben hjemmeside At sørge for at forældrene kommer med et spillercertifikat, hvis spilleren kommer fra en anden klub (dette fås ved at forældrene kontakter den klub hvor barnet spillede før) At indkalde til møder: A. Opstartsmøde med forældrene hvad byder året på, trænerpræsentation og arrangementer mv. B. Afsluttende evalueringsmøde inden sommerferien hvor udviklingskonsulenten deltager. Hvordan er det gået? Hvad tanker har trænerne gjort sig? Hvad med næste år? C. Opstartsmøde en ca. tre uger efter sommerferien, hvor udviklingskonsulenten deltager: Er vi kommet godt i gang? Er alle spillere mødt op? Nye spillere og indmeldelsesprocedurer? At videreformidle klubbens politikker At deltage aktivt sammen med udviklingskonsulenten i at finde frivillige trænere ledere hvor disse måtte mangle. At føre et medlemskartotek sammen med de økonomiansvarlige i ungdomsudvalget for de spillere der er i afdelingen med navn, adresse, personnummer og . Herunder registrering af nye medlemmer samt opfølgning på kontingentrestance At være bindeled mellem afdelingen og udviklingskonsulenten/ungdomsformanden og derigennem viderebringe oplysninger fra klubben/ungdomsudvalget til trænere/ledere i afdelingen. At være bindeled mellem forældre og klubben/trænere og inspirer disse til at blive frivillige trænere, ledere eller hjælpere i klubben At informere trænere og forældre omkring standerhejsningen for afdelingen At lave en telefonliste mv. til samtlige forældre At indhente oplysninger til opdatering af hjemmesiden med trænernes data At finde frivillige hjælpere i afdelingen der skal hjælpe med arrangementer i klubben. Hver afdeling har faste opgaver (se opgaverne tilknyttet afdelingen under årets arrangementer) At sørge for at informere kampfordeler vedr. ønsket tilmelding til træningsturnering/ turneringer At sørge for at forældrebetalingen opkræves, hvis der bruges eksterne baneanlæg fx kunststofbanerne i AaB. At tilstræbe at være synlig for spillere og forældre 15

16 Træneren (fra U5-U9) Klubben tilstræber at der ansættes trænere med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det spillerniveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for træneren: Træneren er ansvarlig for at træne, udvikle og forbedre sine spillere og sin årgang. I varetagelsen heraf er træneren forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Se her - som tillæg - TRÆNERMANUALEN, hvoraf træningens rammer og opgaver for årgangen nærmere fremgår. Træneren har ansvar for at planlægge og afvikle træningen af sit tildelte hold. Med hensyn til træningsafviklingen er træneren ligeledes forpligtet på at koordinere med de øvrige trænere og at arbejde for et godt sammenhold og et sundt og godt udviklingsmiljø for hele afdelingen. Samarbejdet tager naturligt udgangspunkt i en fælles planlægning af sæsonen og en inddeling afdelingens spillere på de respektive hold. Trænes der på et alderstrin, hvor spillerne er opdelt, skal der med jævne mellemrum - arrangeres træningsøvelser på tværs af hold og spillerniveau og til gavn for fællesskabet. Træneren har ansvar for at lede holdet ved kamp. Træneren fastlægger holdet ud fra de spillere, der er til rådighed og beslutter ligeledes holdets spillestil og taktiske dispositioner. Træneren leder suverænt holdets dispositioner under kampens afvikling. Træneren er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er Træneren er forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange aktører. Træneren er - i samarbejde med afdelingslederen - forpligtet på, at bidrage med information til løbende at informere forældre og spillere, hvilket bl.a. omfatter deltagelse og medledelse af spillermøder og forældremøder. Samarbejdet med forældrene tager sit udgangspunkt i to forældremøder, som afholdes ved opstart af hver halvsæson. Træneren er velkommen til at deltage i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Træneren er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Træneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. Træneren er ansvarlig for at supervisere og vejlede en Ungtræner (ung hjælper under 18 år), hvis træneren efter aftale tildeles denne hjælp. 16

17 Træneren (fra U10-U17) Klubben tilstræber at der ansættes trænere med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det niveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for træneren: Træneren er ansvarlig for at træne, udvikle og forbedre sine spillere og holdet. I varetagelsen heraf er træneren forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Se her - som tillæg - TRÆNERMANUALEN, hvoraf træningens rammer og opgaver for årgangen nærmere fremgår. Træneren er forpligtet på at koordinere med de øvrige trænere og at arbejde for et godt sammenhold og et sundt og godt udviklingsmiljø for hele afdelingen. Samarbejdet tager naturligt udgangspunkt i en fælles planlægning af sæsonen og en inddeling afdelingens spillere på de respektive hold.. Uanset alderstrin, skal der med jævne mellemrum - arrangeres træningsøvelser på tværs af hold og spillerniveau og til gavn for fællesskabet. Træneren har ansvar for at lede holdet ved kamp. Træneren fastlægger holdet ud fra de spillere, der er til rådighed og beslutter ligeledes holdets spillestil og taktiske dispositioner. Træneren leder suverænt holdets dispositioner under kampens afvikling. Træneren er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er Træneren er forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange andre aktører. Træneren er - i samarbejde med afdelingslederen - forpligtet på, at bidrage med information til løbende at informere forældre og spillere, hvilket bl.a. omfatter deltagelse og medledelse af spillermøder og forældremøder. Samarbejdet med forældrene tager sit udgangspunkt i to forældremøder, som afholdes ved opstart af hver halvsæson. Klubben forventer at træneren deltager i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Træneren er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Træneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. Træneren er ansvarlig for at supervisere og vejlede en Ungtræner (ung hjælper under 18 år), hvis træneren efter aftale tildeles denne hjælp. Træneren kan i samråd med afdelingslederen skaffe sig praktisk hjælp ved at udnævne en hjælpetræner. Dog er det primærtræneren, der har hovedansvaret for at tingene fungerer i overensstemmelse med klubbens retningslinier. 17

18 Hjælpetræneren Klubben tilstræber at der ansættes hjælpetrænere med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det spillerniveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for hjælpetræneren: Hjælpetræneren er medansvarlig for at træne, udvikle og forbedre sine spillere og sit hold. I varetagelsen heraf er hjælpetræneren forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Hjælpetræneren har medansvar for at planlægge og afvikle træningen af sit tildelte hold. Med hensyn til træningsafviklingen er hjælpetræneren forpligtet på at koordinere med de øvrige trænere og at arbejde for et godt sammenhold og et sundt og godt udviklingsmiljø for hele afdelingen. Hjælpetræneren har efter aftale med hovedtræneren medansvar for at lede holdet ved kamp og for at fastlægge holdet ud fra de spillere, der er til rådighed. Det er hovedtræneren der afgør, hvorvidt hjælpetræneren skal inddrages omkring holdets spillestil og taktiske dispositioner. Hjælpetræneren er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er hjælpetræneren forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange andre aktører. Hjælpetrænere er velkommen til at deltage i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Hjælpetræneren er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Hjælpetræneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. I tilfælde af at holdet efter aftale - tildeles en Ungtræner (unde 18 år), er det altid træneren der er hovedansvarlig og dermed også ansvarlig for at supervisere og vejlede de pågældende. 18

19 Holdlederen (forældrehjælpen) Det er op til den enkelte træner selv at vurdere behovet og ønsket om en holdleder. Træneren finder i samråd med afdelingslederen en holdleder og afstemmer muligheden arbejdsfordelingen med afdelingslederen. Holdlederens øvrige opgaver og endelig arbejdsfordeling fastlægges i samarbejde med træneren. Holdlederen kunne have til opgave: At udarbejde sedler/beskeder til spillerne/hjemmet At organisere forældrekørsel til udekampe og arrangementer i klubben At udfylde holdkort (indtelefonere resultat til JBU tast selv i de rækker hvor dette skal gøres) At sørge for spilletøj og vanddunke mv. At indsamle og eventuelt opbevare spillernes værdigenstande under holdets kampe (værdigenstandene kan dog ofte afleveres til opbevaring i hjemmeklubbens cafeteria under selve kampen) At hjælpe vedr. sociale arrangementer for afdelingen At være holdets hyggeonkel At sørge for at spillerne på skift får tøjet med hjem til vask At være sidste mand der forlader omklædningsrummet både ved hjemme og udekampe At sørge for hjørneflag og opvarmningsbolde til eget og modstanderens hold ved hjemmekampe At sende information om holdet og billeder til klubbens hjemmeside 19

20 Modtagercoachen (U5-U6) Klubben tilstræber at der ansættes en modtagercoach med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det spillerniveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for Modtagercoachen Modtagercoachen er ansvarlig for at byde velkommen og tage godt imod nye spillere og forældre på U5 og U6. Herunder at uddele information om klubben og fortælle om klubbens holdninger og handlinger. Desuden at sørge for at alle nye medlemmer indmeldes. Modtagercoachen er ansvarlig for at afvikle 16 træningspas (8x i foråret, 8x i efteråret) af en times varighed - gerne søndag formiddag - udfra stationstræningsprincippet. Ved disse træningspas er det coachens opgave at inddrage og coache forældrene i træningen af børnene. Dette ud fra simple, forberedte træningsark, som er let at gå til. Målet er her at nye trænere fødes til de efterfølgende fodboldår. I varetagelsen af opgaven er coachen forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Coachen er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens nye forældre og spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er coachen er forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange andre aktører. Coachen er forpligtet på løbende at informere forældrene om træningens rammer. Coachen er velkommen til at deltager i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Coachen er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Træneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. De overordnede rammer for modtagercoachen At modtage den enkelte og forældrene på bedste vis At skabe en varm og hyggelig stemning, som gør det attraktivt at deltage og at støtte op At lege med en bold sammen med andre At fjerne fokuset på konkurrenceelementet, der netop ikke er et element i denne alder At tilvænne den enkelte til at komme i klubben Træningens fokus er: At skabe glæde og virkelyst ved at spille/lege sammen med andre At skabe glæde og virkelyst ved at lege med bolde At øve løb og løbeformer samt at løbe med bold At øve spark til bolden At øve det at stoppe bolden At score mål og føle sig god 20

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn UNGDOMSARBEJDE En vitamin-indsprøjtn 14 ing Med den hidtil største satsning inden for klubudvikling er JBU netop nu i færd med at understøtte børne- og ungdomsarbejdet i 29 jyske fodboldklubber. Indsatsen

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Forord fra Formanden har ordet 3. Sportsudvalget har ordet/holdningsudvalget 4. Værdier i Ribe Boldklub 4. Klubfølelse og samhørighed 5

Forord fra Formanden har ordet 3. Sportsudvalget har ordet/holdningsudvalget 4. Værdier i Ribe Boldklub 4. Klubfølelse og samhørighed 5 Forside Indhold Forord fra Formanden har ordet 3 Sportsudvalget har ordet/holdningsudvalget 4 Værdier i Ribe Boldklub 4 Klubfølelse og samhørighed 5 Differentieret træning 6 Niveaudeling 6 Resultater og

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Små ben, store drømme

Små ben, store drømme Små ben, store drømme Aakanden GF Sponsorer Heibergs Dessertcirkus Creme De La Creme Reel Byg Nestlé Skovshoved Hotel Parving Forord - velkommen Kære forældre, Vi er glade for, at I har valgt at lade jeres

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG BLÅ/HVIDBOG Side 1 af 30 Indledning Hvidbogen har til formål at beskrive funktioner og tilhørende opgaver samt de principper og retningslinjer, der udarbejdes i VB. Hvidbogen er tilgængelig for alle via

Læs mere