Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave"

Transkript

1 Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: eller Mail: Giro:

2 En velorganiseret klub -en håndbog at følge Denne håndbog er lavet med stor kærlighed til Gug Boldklub og som hjælp til de mange dygtige ildsjæle, der dagligt gør klubben til en fantastisk fodboldklub. Bogen har til formål at beskrive og formgive klubbens organisation og herunder specielt rammerne for klubbens børne- og ungdomsafdeling. Målet hermed er at sikre en høj kvalitet i den daglige praksis samt en vedvarende og god videreudvikling af klubbens håndtering af børne- og ungdomsfodbold. I bogen synliggøres de holdninger og politikker, som vi i børne- og ungdomsafdelingerne lægger til grund for vores handlinger. Endvidere bekrives klubbens mange funktioner og ansvarsområder, hvilket frembringer en ramme for de forventninger klubben har til de funktionsansvarlige og til deres håndtering af opgaverne. Det har været vores intention, at bogen skal fungere som en opslagsbog og være en god medspiller for den daglige opgaveløsning. Endvidere tror vi på, at det at være sin opgave bevidst, er den første forudsætning for at være sin opgave voksen og kunne lykkes med sin praksis. Vi håber derfor på, at bogen kan skabe gode betingelser for at lykkes for klubbens mange ansvarlige. Håndbogen er primært lavet til brug i Børne- og Ungdomsafdelingen. Dog er bogen så bredt funderet, at klubbens bestyrelse har bidraget hertil og endvidere godkendt bogens indhold. På den lange bane håber vi, at håndbogen kan bidrage til, at klubben bevares som en attraktiv, velorganiseret og samtidig idrætsforening, der er sin opgave bevidst og ikke mindst sin opgave voksen, og som løbende formår at være på forkant i forhold til at honorere tidens krav til en rigtig god fodboldklub. På vegne af en arbejdsgruppe under ungdomsudvalget Henrik Schnoor (Ungeformand), Jens Amtoft (Børneformand), Povl Hansen (Træner), Flemming Johnsen (Træner), Søren Christensen (Afdelingsleder) Erik Steffensen (Ophavsmand, skribent og inspirator) 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Klubbens holdninger, handlinger og mål i børne- og ungdomsafdelingerne Gug Boldklubs formål Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger Klubbens fodboldfaglige udviklingsfilosofi Begrundelse af vores udviklingsfilosofi 2. Illustration af klubbens udviklingsfilosofi - en stjernemodel 3. Organisationsdiagram for Gug Boldklub 4. Funktionsbeskrivelser Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten Ungdomsudvalget Træneren Hjælpetræneren Ung-træneren Modtagercoachen Målmandstræneren Tekniktræneren Holdlederen/Forældrehjælperen Kampfordeleren Inspektøren 5. Klubbens adfærdskodeks 6. Forventninger til spillere og forældre Klubbens forventninger til en rigtig Gugspiller Klubbens forventninger til forældrene Forældre også en del af klubben 7. Foreningspolitikker Ansættelsespolitik Uddannelsespolitik Økonomi Fair Play politik Pokalpolitik Talentpolitik Klubskiftepolitik Mobbepolitik Alkoholpolitik Pædofilipolitik Tur-og rejsepolitik 8. Gug Boldklubs vedtægter Gughåndbogen 2. Udgave Udarbejdet af: Børne- og ungdomsafdelingen Udarbejdet: År Udgivet: August 2011 Godkendt af: Klubbens bestyrelse 3

4 Holdninger, handlinger og mål i børne- og ungdomsafdelingerne Gug Boldklubs formål 1 Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne at fremme kammeratskab og miljø i lokalområdet i bredest mulig forstand Det tilstræbes herigennem også at udvikle spillere og hold således, at foreningen ofte kan være repræsenteret i DBU Jylland s bedste rækker og eventuelt på udvalgt hold. Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger Vores gennerelle mål er: At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker og fastholder bydelens børn og unge At skabe et fodboldmiljø, der er velorganiseret og i løbende udvikling At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker ansvarlige voksne, der finder glæde ved at bidrage At skabe et fodboldmiljø, der bygger på glæden ved at lære at spille fodbold At skabe et fodboldmiljø, der formår at udvikle alle børns fodboldmæssige niveau At skabe et fodboldmiljø, der i bredt omfang præsentere spillet i henhold til DBU s anvisninger At skabe et fodboldmiljø, der skaber positive resultater for holdet, afdelingen og klubben At skabe et fodboldmiljø, der udvikler sig via dialog og åbenhed At skabe et fodboldmiljø, der er bevidst om sine handlinger, og som målrettet at følger de holdninger, der er at finde i Gug håndbogen og i Trænermanualen Vores ledelsesmæssige mål er: At alle ansvarlige kender deres opgave og magter den opgave de udfører At rammerne muliggør, at ledere og trænere sammen kan gøre hinanden gode At informationsniveauet er højt både internt og eksternt At afdelingens mål og retningslinjer løbende drøftes, tilpasses og udvikles At trænere og ledere mv. ansættes i god tid. Det bestræbes at alt er på plads inden juni måned At trænere fra U-10 til U17 har min. 1 evalueringssamtale med udviklingskonsulenten pr. år At trænere og ledere understøttes i deres udvikling og løbende kvalificeres via løbende sparring, information og kurser At der løbende afholdes træner/ledermøder hvor aktuelle forhold drøftes 1 Vedtægter, Februar 2006 stk. 1 og 2 4

5 Vores sociale mål med børnene er: At se det enkelte barn og understøtte at alle kommer med i fællesskabet At skabe godt sammenhold på tværs af alders-afdelingens holdinddelinger At understøtte barnets personlige og alsidige udvikling ved at bidrage til opdragelsen - rette det grimme sprog og lære børn at være gode ved hinanden At forhindre mobning og at handle konsekvent herpå, hvis det opleves At medvirke til sportslig korrekt opførsel ved træning og kamp og lærer spillerne at leve op til principperne for Fair Play Klubbens fodboldfaglige udviklingsfilosofi Gug Boldklub - per definition en udviklingsklub I Gug Boldklub definerer vi os selv som en udviklingsklub, da vi fokuserer på en målrettet spiller- og holdudvikling over tid uanset spillerens eller holdets niveau. Vores intention er at tilgodese både den øvede og den mindre øvede spiller, og at udvikle den enkelte spiller og det enkelte hold bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet. For at kunne handle målrettet, koordineret og kompetent i den daglige praksis baserer vi vores udviklingsarbejde på en koordineret arbejdsramme nedfældet i Trænermanualen. Vi har i manualen bestræbt os på, at tænke langsigtet, så det vi rammesætter, træner og udvikler i de små årgange udgør et fundament, der fremadrettet vil være til størst mulig gavn for alle. I henhold til at vi definerer os som en udviklingsklub, der ønsker at udvikle alle spillere bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet, har vi fundet det relevant at redegøre for, hvad vi mener den bedst mulige spillerudvikling inkluderer. I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling: 1. Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage 2. Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater 3. Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning 4. Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp 5. Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp 6. Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt 7. Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp! Alle disse syv forhold udgør de centrale elementer i klubbens fodboldfilosofi for god fodboldfaglig udvikling af børn og unge. De syv forhold er nærmere beskrevet og begrundet nedenfor. Klubbens trænere har til opgave at balancere disse forhold med hinanden og i forhold til barnet og den børnegruppe der arbejdes med. Det centrale ved filosofien er, at det netop er den gode balance, der giver den gode udvikling. Endvidere at det er spilleglæden og trivslen der er udgangspunkt for en god udvikling. 5

6 Begrundelse af vores udviklingsfilosofi 1. Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage I Gug Boldklub tror vi på, at et godt lærested kræver et godt værested. Vi ser det derfor som et fundament for al udvikling, at spillerne trives i klubmiljøet og føler glæde og tryghed ved samværet med medspillere, trænere og ledere. I klubben bestræber vi os derfor på at skabe og fastholde et udviklingsmiljø, der formår at sætte grænser for de uheldige handlinger, og som kendetegnes af god stemning og godt humør. En stemning der motiverer den enkelte og giver alle børn og unge lysten til at deltage. 2. Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater I Gug Boldklub tror vi på, at det gode fællesskab gør en forskel og skaber den gode udvikling over tid. Netop sammenholdet imellem spillerne er limen, der gør enheden stærk og binder gruppen sammen, og som gør oplevelserne med hinanden til noget ganske særligt. Det er netop det gode fællesskab, der gør, at vi har noget sammen, som vi alle vil kæmpe for. Noget der reelt berører os. Noget som vi altid husker. Da fodbold er en holdsport, forpligter spillet til en fælles indsats. Herved bliver evnen til samarbejde og evnen til at stå sammen som et hold en forudsætning for, at man kan forøge sin styrke og sammen opnå de gode resultater. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at udvikle det gode fællesskab spillerne imellem. Et fællesskab hvor ALLE er omfattet og føler deres værdi. Et fællesskab hvor man udvikler sig sammen og ved en fælles koordineret indsats, formår at gøre hinanden gode. Vi ønsker dels at skabe bevidsthed for, at et godt fællesskab forpligter den enkelte til at bidrage med det gode, og dels at vise, hvorledes fællesskabet netop formår give mangfoldigt tilbage. Endvidere ønsker vi at tydeliggøre, at ingen er vigtigere end holdet. 3. Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning I Gug Boldklub tror vi på, at teknisk træning skaber det bedste fundament for udviklingen af dygtige fodboldspillere. Teknik er fodboldspillerens værktøj til at kunne handle nyttigt i forskellige situationer på banen. Det handler derfor om at have flest mulige værktøjer til rådighed og om at kunne bruge disse formålstjenligt. Altså om at gøre det rigtige, rigtigt - og hurtigt - på det helt rigtige tidspunkt. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en udvikling og en træning, der vedvarende fokusere på de tekniske færdigheder, og som heraf giver spillerne gode muligheder for at kunne handle kompetent i øjeblikket. 4. Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at det at være boldbesiddende og have kompetence til at styre spillet i en kamp, skaber den bedste spillere og også de bedste resultater over tid. Men vil man styre spillet, sættes der høje krav til spillernes evne for kombinationsspil med hinanden, hvormed dette intensivt må understøttes i den løbende træning. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en træning, der vedvarende fokusere på elementerne i kombinationsspillet, og som progressivt udfordrer og udvikler spillernes evner for kombinationsspil i forhold til deres niveau. 6

7 5. Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at det er kampen og det at dyste, der udgør den vitale nerve i hele fodboldspillet. Kampen om at vinde kampen rummer en spænding, der gør spillet særdeles interessant, og som vedvarende tirrer spillernes motivation. Kampen er derfor helt essentiel for spillet, hvormed det at være god i kamp er afgørende central for både spilleren og holdet. Desværre tillægges resultatet af kampen ofte for stor værdi i børne- og ungdomsfodbold, så lysten til at vinde overskygges af angsten for at tabe. Den gode udvikling kan derfor hæmmes ved ensidigt at fokusere på resultatet, hvilket klubben tager stor afstand fra. Resultater og nederlag skal vi lære af, men de må aldrig fjerne glæden og lysten ved spillet! I Børne- og ungdomsafdelingen (dog først specifikt fra U10) bestræber vi os på, at tilrettelægge en fodboldudvikling der er vejledende og anvisende i forhold til kamp, og som fokuserer på at lærer spillerne en spillestil og taktisk forståelse, der gør dem i stand til at handle kompetent i kampens forskellige aktioner og faser. Endvidere til også mentalt at guide dem, til den opgave der skal løses. 6. Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at al god vejledning må relatere sig til spillerens alder og niveau samt til det enkelte barn i sig selv. Endvidere opfatter vi god vejledning som værende vejvisende og konstruktiv, frem for skændende og negativ. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en vejledning, der er konstruktiv, opmuntrende og målrettet den enkelte samt imødekommer, at børn er forskellige, og derfor må mødes på forskellig vis. 7. Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp! I Gug Boldklub er vi af den overbevisning at al fodboldudvikling sker processuelt og over tid. De gode udviklingsresultater skal derfor ikke kun måles på aktuelle sejre i kamp, men på målene og på hvorledes den enkelte og holdet trives og løbende udvikler sine færdigheder. I Børne- og ungdomsafdelingen bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en udviklingsproces der tilgodeser, at fodboldudvikling er et langt sejt træk, der viser sig over tid, og hvor det der tæller og reelt gør en forskel, ikke nødvendigvis kan tælles i tabeller. Ovenstående udviklingsfilosofi er skitseret i nedenfor i klubbens Stjernemodel 7

8 Illustration af klubbens udviklingsfilosofi -en stjernemodel I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling: Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til målene - ikke kun på aktuelle sejre i kamp Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt Behøver et godt fællesskab som grundlag for fælles skabelse af positive resultater Bygger på et fundament af høj trivsel og glæden ved at deltage Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp Alle disse syv forhold udgør de centrale elementer i klubbens fodboldfilosofi for god fodboldfaglig udvikling af børn og unge. Klubbens trænere har til opgave at balancere disse forhold med hinanden og i forhold til barnet og den børnegruppe der arbejdes med. Det centrale ved filosofien er, at det netop er den gode balance, der giver den gode udvikling. Endvidere at det er spilleglæden og trivslen der er udgangspunkt for en god udvikling. 8

9 Organisationsdiagram For børne- og ungdomsafdelingen Klubbens bestyrelse Børne- og Ungdomsafdelingen Andre afdelinger Ungeformand U-12 U-17 Børneformand U-5 U-11 Inspektør Ungdomsudvalget Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten Arrangementsansvarlig (Afdelingsledere efter behov) Udviklingskonsulent U10 U17 Afdelingsledere Trænerne 9

10 Funktionsbeskrivelser I det følgende kan man finde en beskrivelse af de mange arbejdsfunktioner, der er at i Gug Boldklubs Børne- og Ungdomsafdeling. Beskrivelserne har til mål at konkretisere den enkelte arbejdsopgave og at definere det ansvarsområde opgaven omfatter. Det er vores håb at beskrivelserne vil skabe en god overskuelighed for klubbens ansvarlige. Ved ansvarsfuldeopgaver i Gug Boldklub er man generelt forpligtet ved: At repræsentere klubben på værdig vis At fremme den gode stemning/atmosfære og glæden ved at mødes At være velforberedt til den opgave man varetager At tage pænt imod nye kolleger, forældre, spillere, modstandere og dommere mv. At respektere de retningslinjer, der er i klubben og omkring den opgave man varetager At arbejde for en god dialog i forhold til kollegaer, forældre og spillere At videregive en evt. kritik til den rette person, på rette tidspunkt, på den rette måde! Ved ansvarsfulde opgaver i Gug Boldklub er man lovpligtigt forpligtet af en ren børneattest Alle ansvarlige omkring børnene er lovmæssigt forpligtet til at underskrive en børneattest, hvormed klubben gives lov til at tjekke op på personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Ved dette tjek synliggøres det, om man er dømt for seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdig-hedskrænkelse og incestforhold mv. Det er en forudsætning for ansættelsesforholdet at børneattesten er ren og at den fortsat er det under nærværende aftaleforløb med klubben. Se også klubbens pædofilipolitik bagerst i bogen, der oplister de forventninger klubben har til, hvorledes man som træner/leder forholder sig i sit samvær med klubbens børn og unge. Ved ansvarsfulde opgaver i Gug Boldklub er man i bredt omfang forsikret gennem klubben Som medlem af Danmarks Idræts Forening, DIF, har Gug Boldklub automatisk de vigtigste forsikringer en forening som vores bør have, sådan at alle de frivillige leder der lægger en stor arbejdsindsats i klubben, er dækket tilfredsstillende ind. Der er tre generelle forsikringer, der gælder for den aftale der ligger via DIF, det er: Ansvarsforsikring incl. retshjælp, arbejdsskadeforsikring og rejseforsikring Hvor er vi forsikret? De forsikringer, der dækker medlemmer og ansatte, er som nævnt en kollektiv aftale DIF har tegnet. Du kan via eller klikke dig videre til en mere fyldestgørende information omkring de enkelte forsikringer. Derfra kan du også printe det Idrætsrejseforsikrings-bevis, som du skal have med når du rejser udenlands. Ud over dette har Gug Boldklub almindelige forsikringer af bygninger og inventar. Der er på disse forsikringer INGEN dækning for de genstande spillerne har, f.eks. tøj og værdigenstande i omklædningsrummet samt til opbevaring under kamp/træning i kantinen. Ved skader skal du kontakte bestyrelsen, sådan at skaderne formelt kan anmeldes korrekt. 10

11 Ungeformanden (Ansvarlig fra U12-U17) Ungeformanden er bindeled mellem klubbens bestyrelse, ungdomsudvalget og de enkelte ungdomsafdelinger. Ungeformandens overordnede ansvar er: At afdelingen følger klubbens forskellige politikker og vedtagelser At afdelingen følger de sportslige-, sociale- og ledelsesmæssige mål og retningslinjer der er angivet i denne håndbog og at bogen løbende videreudvikles At alle ansatte afleverer straffeattest vedr. pædofili, og at garantere professionel håndtering af dette område At skabe arbejdsstruktur og organisation for ungeafdelingen At skabe arbejdsstruktur og organisation for ungdomsudvalget At bidrage til en god stemning i arbejdet omkring afdelingerne At lytte til omverdenen og at træffe gode og retningsgivende beslutninger for ungeafdelingen/klubbens bedste At reagere hvis noget synes uheldigt og herunder være vejviser for de gode handlinger At koordinere årets opgaver med børneformanden At koordinere årets opgaver med udviklingskonsulenten At koordinere med seniorafdelingen med hensyn til overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller At ansætte og afskedige trænere og afdelingsledere i samråd med udviklingskonsulenten, afdelingslederne og bestyrelsen Ungeformanden har konkret til opgave: At indkalde til ungdomsudvalgsmøder, lede møderne og sørge for referater mv. (min. fem møder pr. år) At formidle klubbens målsætninger og beslutninger mv. videre til ungdomsudvalget, trænere og ledere At udpege/ansætte personer til ungdomsudvalget der varetager områderne: Arrangementer, økonomi, tøj. At repræsentere ungeafdelingen i ungdomsudvalget At videreformidle principielle sager til bestyrelsen At bidrage til at hjemmesiden løbende opdateres At stå for standerhejsning (information, afvikling, tale og flaghejsning) 11

12 Børneformanden (Ansvarlig fra U5-U11) Børneformanden er bindeled mellem ungdomsudvalget og de enkelte afdelinger. Børneformandens overordnede ansvar rent ledelsesmæssig er: At afdelingerne følger klubbens forskellige politikker og vedtagelser At afdelingerne følger de sportslige-, sociale- og ledelsesmæssige mål og retningslinjer, der er angivet i denne håndbog, og at bogen løbende videreudvikles At alle ansatte afleverer straffeattest vedr. pædofili, og at garantere professionel håndtering af dette område At skabe arbejdsstruktur og organisation for børneafdelingen At bidrage til en god stemning i arbejdet omkring afdelingerne At lytte til omverdenen og at træffe gode og retningsgivende beslutninger for børneafdelingen/klubbens bedste At reagerer hvis noget synes uheldigt og herunder være vejviser for de gode handlinger At koordinere årets opgaver med ungeformanden Børneformandens overordnede ansvar rent sportslig er: At ansætte og afskedige trænere og afdelingsledere i samråd med afdelingslederne og evt. udviklingskonsulenten At informere de nye trænere (forældre) om den gode modtagelse af nye medlemmer At varetage trænernes interesser og hjælpe dem godt i gang At videreudvikle afdelingerne sportsligt og organisatorisk At varetage trænerudviklingen evt. i samarbejde med udviklingskonsulenten At deltage aktivt sammen med afdelingslederne med at finde træneremner til afdelingernes hold Børneformanden har konkret til opgave: At være behjælpelig med hold-tilmeldingsproceduren At holde evalueringssamtaler med trænerne At videreformidle principielle sager til ungdomsformanden og bestyrelsen At repræsentere børneafdelingen i ungdomsudvalget At bidrage til, at hjemmesiden løbende opdateres At dygtiggøre trænere og ledere via kursustilmelding mv. og at arrangere kursusaftener i klubben At afholde 1-2 årlige trænersamlinger i klubben (ryste sammen arrangement) At koordinere afviklingen af afslutningsfesten 12

13 Udviklingskonsulenten (U10-U17) Udviklingskonsulentens overordnede ansvar er at: At tegne, kvalificere og sikre et godt fodboldfagligt udviklingsmiljø i klubbens ungdomsafdeling, så alle spillere og trænere uanset niveau får optimale forhold for at udvikle sig At implementere og udvikle de sportslige, sociale og ledelsesmæssige mål og retningslinier, der er angivet i GUGHÅNDBOGEN og i TRÆNERMANUALEN i forening med klubbens øvrige ansvarshavende At videreudvikle og implementere TRÆNERMANUALEN som en vigtig vejviser og en nyttig trænerguide for afdelingens trænere At være vejviser og træffe afgørende og nødvendige beslutninger ift. klubbens holdninger og handlinger, herunder videreformidle principielle sager til ungdomsformanden og bestyrelsen At deltage i det fungerende ungdomsudvalg. Her som repræsentant og talerør for den fodboldfaglige udvikling At bidrage til en god organisation og til et højt informationsniveau udadtil omkring klubbens holdninger og handlinger Konsulenten har konkret til opgave: At fokusere på trænernes fodboldfaglige interesser og udvikling. Dette ved: At ansætte velegnede og kompetente trænere inden for de givne økonomiske rammer. Dette i samarbejde med de enkelte afdelingsledere At skabe en trænerkultur hvor man deler viden med hinanden og samarbejder om at gøre hinanden gode At holde et fælles opstartsmøde med alle trænere om koordinering af året (1 møde/sæson) At afholde samtaler - i sidste halvdel af sæsonen - med trænere og afdelingsleder om årets gang og fremtiden At arrangere mindst et årlig trænerseminar for trænerne med fokus på god ungdomstræning (1 møde/sæson) At supervisere trænerne efter overværelse af et træningspas i afdelingen - mindst 1 gang pr. år og evt. også efter ønske fra den enkelte træner At tilbyde den enkelte træner eksterne kurser ift. behov, ønsker, trænerniveau og økonomi At finde, ansætte og fastholde ungtrænere (Under 18 år) og koordinere, i hvilken afdeling de skal fungere At udøve sit virke i perioderne fra 1/2 til 30/6 og 1/8 til 1/11 At fokusere på spillernes fodboldfaglige interesser og udvikling. Dette ved: At sikre spillerne et godt udviklingsmiljø uanset niveau, præget af glæde, god stemning, ansvarlige rollemodeller, tydelige og træningskyndige voksne At sikre at trænernes ambitioner og mål harmonere med klubbens forventninger og mål At skabe rammerne for målmandstræning på tværs af årgangene Evt. at skabe rammerne for ekstra træningspas for øvede og/eller træningsvillige spillere på tværs af årgange At skabe de sportslige rammer for at bedre at kunne fastholde spillere At informere om gode træningstilbud, fodboldskoler og fodboldcamps mv. Udviklingskonsulenten refererer til ungdomsformanden 13

14 Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget består af: Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten En arrangements-ansvarlig Afdelingslederne (deltager efter behov) Udvalget har konkret til opgave at: Koordinere ungdomsafdelingens sportslige deltagelse Koordinere ungdomsafdelingens deltagelse i arrangementer Lave budgetter og holdtildeling samt holde regnskab med afdelingens økonomi At ajourføre medlemslister i samarbejde med afdelingsledere og kasserer. At komme med forslag til budgettet og videregive bestillinger hvad angår indkøb af tøj og materialer mv. Drøfte tilmeldingsniveauet for afdelingens hold mv. Drøfte den aktuelle dagligdag Drøfte afdelingens videre udvikling Forbedre de vanlige rutiner og gøremål At komme med stof til hjemmesiden og klubblad 14

15 Afdelingslederen Klubben tilstræber at der tilknyttes afdelingsledere med følgende profil: Har de fornødne ledelsesmæssige og organisatoriske kvalifikationer til de opgaver der skal løses Formår at samarbejde med afdelingens trænere og klubbens øvrige aktører Formår at informere afdelingens spillere og forældre Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere, samt skabe tryghed og respekt Vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben, ansvarlig og præget af godt humør Afdelingslederens overordnede ansvarsområde: At koordinere, informere og organisere de ledelsesmæssige foreningsopgaver, der er tilknyttet den enkelte årgangs afdeling. At varetage ansvaret for de økonomiske midler i afdelingen og at sikre at midlerne anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne i klubbens økonomipolitik. Det være sig både tildelte og evt. indtjente midler. At varetage opgavehåndteringen ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Afdelingslederens opgaver og forpligtelser: At tage godt imod nye spillere/forældre sammen med træneren At sørge for at nye spillere får udleveret en velkomstfolder samt en indmeldingsblanket efter den 3. træningsaften. Indmeldingsblanket og velkomstfolder findes på kontoret eller på klubben hjemmeside At sørge for at forældrene kommer med et spillercertifikat, hvis spilleren kommer fra en anden klub (dette fås ved at forældrene kontakter den klub hvor barnet spillede før) At indkalde til møder: A. Opstartsmøde med forældrene hvad byder året på, trænerpræsentation og arrangementer mv. B. Afsluttende evalueringsmøde inden sommerferien hvor udviklingskonsulenten deltager. Hvordan er det gået? Hvad tanker har trænerne gjort sig? Hvad med næste år? C. Opstartsmøde en ca. tre uger efter sommerferien, hvor udviklingskonsulenten deltager: Er vi kommet godt i gang? Er alle spillere mødt op? Nye spillere og indmeldelsesprocedurer? At videreformidle klubbens politikker At deltage aktivt sammen med udviklingskonsulenten i at finde frivillige trænere ledere hvor disse måtte mangle. At føre et medlemskartotek sammen med de økonomiansvarlige i ungdomsudvalget for de spillere der er i afdelingen med navn, adresse, personnummer og . Herunder registrering af nye medlemmer samt opfølgning på kontingentrestance At være bindeled mellem afdelingen og udviklingskonsulenten/ungdomsformanden og derigennem viderebringe oplysninger fra klubben/ungdomsudvalget til trænere/ledere i afdelingen. At være bindeled mellem forældre og klubben/trænere og inspirer disse til at blive frivillige trænere, ledere eller hjælpere i klubben At informere trænere og forældre omkring standerhejsningen for afdelingen At lave en telefonliste mv. til samtlige forældre At indhente oplysninger til opdatering af hjemmesiden med trænernes data At finde frivillige hjælpere i afdelingen der skal hjælpe med arrangementer i klubben. Hver afdeling har faste opgaver (se opgaverne tilknyttet afdelingen under årets arrangementer) At sørge for at informere kampfordeler vedr. ønsket tilmelding til træningsturnering/ turneringer At sørge for at forældrebetalingen opkræves, hvis der bruges eksterne baneanlæg fx kunststofbanerne i AaB. At tilstræbe at være synlig for spillere og forældre 15

16 Træneren (fra U5-U9) Klubben tilstræber at der ansættes trænere med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det spillerniveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for træneren: Træneren er ansvarlig for at træne, udvikle og forbedre sine spillere og sin årgang. I varetagelsen heraf er træneren forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Se her - som tillæg - TRÆNERMANUALEN, hvoraf træningens rammer og opgaver for årgangen nærmere fremgår. Træneren har ansvar for at planlægge og afvikle træningen af sit tildelte hold. Med hensyn til træningsafviklingen er træneren ligeledes forpligtet på at koordinere med de øvrige trænere og at arbejde for et godt sammenhold og et sundt og godt udviklingsmiljø for hele afdelingen. Samarbejdet tager naturligt udgangspunkt i en fælles planlægning af sæsonen og en inddeling afdelingens spillere på de respektive hold. Trænes der på et alderstrin, hvor spillerne er opdelt, skal der med jævne mellemrum - arrangeres træningsøvelser på tværs af hold og spillerniveau og til gavn for fællesskabet. Træneren har ansvar for at lede holdet ved kamp. Træneren fastlægger holdet ud fra de spillere, der er til rådighed og beslutter ligeledes holdets spillestil og taktiske dispositioner. Træneren leder suverænt holdets dispositioner under kampens afvikling. Træneren er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er Træneren er forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange aktører. Træneren er - i samarbejde med afdelingslederen - forpligtet på, at bidrage med information til løbende at informere forældre og spillere, hvilket bl.a. omfatter deltagelse og medledelse af spillermøder og forældremøder. Samarbejdet med forældrene tager sit udgangspunkt i to forældremøder, som afholdes ved opstart af hver halvsæson. Træneren er velkommen til at deltage i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Træneren er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Træneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. Træneren er ansvarlig for at supervisere og vejlede en Ungtræner (ung hjælper under 18 år), hvis træneren efter aftale tildeles denne hjælp. 16

17 Træneren (fra U10-U17) Klubben tilstræber at der ansættes trænere med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det niveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for træneren: Træneren er ansvarlig for at træne, udvikle og forbedre sine spillere og holdet. I varetagelsen heraf er træneren forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Se her - som tillæg - TRÆNERMANUALEN, hvoraf træningens rammer og opgaver for årgangen nærmere fremgår. Træneren er forpligtet på at koordinere med de øvrige trænere og at arbejde for et godt sammenhold og et sundt og godt udviklingsmiljø for hele afdelingen. Samarbejdet tager naturligt udgangspunkt i en fælles planlægning af sæsonen og en inddeling afdelingens spillere på de respektive hold.. Uanset alderstrin, skal der med jævne mellemrum - arrangeres træningsøvelser på tværs af hold og spillerniveau og til gavn for fællesskabet. Træneren har ansvar for at lede holdet ved kamp. Træneren fastlægger holdet ud fra de spillere, der er til rådighed og beslutter ligeledes holdets spillestil og taktiske dispositioner. Træneren leder suverænt holdets dispositioner under kampens afvikling. Træneren er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er Træneren er forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange andre aktører. Træneren er - i samarbejde med afdelingslederen - forpligtet på, at bidrage med information til løbende at informere forældre og spillere, hvilket bl.a. omfatter deltagelse og medledelse af spillermøder og forældremøder. Samarbejdet med forældrene tager sit udgangspunkt i to forældremøder, som afholdes ved opstart af hver halvsæson. Klubben forventer at træneren deltager i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Træneren er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Træneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. Træneren er ansvarlig for at supervisere og vejlede en Ungtræner (ung hjælper under 18 år), hvis træneren efter aftale tildeles denne hjælp. Træneren kan i samråd med afdelingslederen skaffe sig praktisk hjælp ved at udnævne en hjælpetræner. Dog er det primærtræneren, der har hovedansvaret for at tingene fungerer i overensstemmelse med klubbens retningslinier. 17

18 Hjælpetræneren Klubben tilstræber at der ansættes hjælpetrænere med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det spillerniveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for hjælpetræneren: Hjælpetræneren er medansvarlig for at træne, udvikle og forbedre sine spillere og sit hold. I varetagelsen heraf er hjælpetræneren forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Hjælpetræneren har medansvar for at planlægge og afvikle træningen af sit tildelte hold. Med hensyn til træningsafviklingen er hjælpetræneren forpligtet på at koordinere med de øvrige trænere og at arbejde for et godt sammenhold og et sundt og godt udviklingsmiljø for hele afdelingen. Hjælpetræneren har efter aftale med hovedtræneren medansvar for at lede holdet ved kamp og for at fastlægge holdet ud fra de spillere, der er til rådighed. Det er hovedtræneren der afgør, hvorvidt hjælpetræneren skal inddrages omkring holdets spillestil og taktiske dispositioner. Hjælpetræneren er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er hjælpetræneren forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange andre aktører. Hjælpetrænere er velkommen til at deltage i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Hjælpetræneren er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Hjælpetræneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. I tilfælde af at holdet efter aftale - tildeles en Ungtræner (unde 18 år), er det altid træneren der er hovedansvarlig og dermed også ansvarlig for at supervisere og vejlede de pågældende. 18

19 Holdlederen (forældrehjælpen) Det er op til den enkelte træner selv at vurdere behovet og ønsket om en holdleder. Træneren finder i samråd med afdelingslederen en holdleder og afstemmer muligheden arbejdsfordelingen med afdelingslederen. Holdlederens øvrige opgaver og endelig arbejdsfordeling fastlægges i samarbejde med træneren. Holdlederen kunne have til opgave: At udarbejde sedler/beskeder til spillerne/hjemmet At organisere forældrekørsel til udekampe og arrangementer i klubben At udfylde holdkort (indtelefonere resultat til JBU tast selv i de rækker hvor dette skal gøres) At sørge for spilletøj og vanddunke mv. At indsamle og eventuelt opbevare spillernes værdigenstande under holdets kampe (værdigenstandene kan dog ofte afleveres til opbevaring i hjemmeklubbens cafeteria under selve kampen) At hjælpe vedr. sociale arrangementer for afdelingen At være holdets hyggeonkel At sørge for at spillerne på skift får tøjet med hjem til vask At være sidste mand der forlader omklædningsrummet både ved hjemme og udekampe At sørge for hjørneflag og opvarmningsbolde til eget og modstanderens hold ved hjemmekampe At sende information om holdet og billeder til klubbens hjemmeside 19

20 Modtagercoachen (U5-U6) Klubben tilstræber at der ansættes en modtagercoach med følgende profil: Har forståelse for børns adfærd og for det udviklingsniveau, der skal trænes Har de fornødne fodboldmæssige kvalifikationer til det spillerniveau, der skal trænes Optræder ansvarligt og i overensstemmelse med klubbens adfærdskodeks Er tydelig voksen og formår at sætte grænser Kan motivere og vækker tillid hos børn, kolleger og forældre Er ærlig, åben og præget af godt humør Kan samarbejde med andre om at organisere årets opgaver Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner Arbejdsopgaver, ansvarsområde og forpligtelser for Modtagercoachen Modtagercoachen er ansvarlig for at byde velkommen og tage godt imod nye spillere og forældre på U5 og U6. Herunder at uddele information om klubben og fortælle om klubbens holdninger og handlinger. Desuden at sørge for at alle nye medlemmer indmeldes. Modtagercoachen er ansvarlig for at afvikle 16 træningspas (8x i foråret, 8x i efteråret) af en times varighed - gerne søndag formiddag - udfra stationstræningsprincippet. Ved disse træningspas er det coachens opgave at inddrage og coache forældrene i træningen af børnene. Dette ud fra simple, forberedte træningsark, som er let at gå til. Målet er her at nye trænere fødes til de efterfølgende fodboldår. I varetagelsen af opgaven er coachen forpligtet på at arbejde ud fra de holdninger og handlinger, som er udmeldt i GUGHÅNDBOGEN og i klubbens TRÆNERMANUAL. Her ikke mindst efter de forhold der er nævnt i klubbens udviklingsfilosofi. Coachen er ansvarlig for at efterleve klubbens ordensregler samt være en god rollemodel for klubbens nye forældre og spillere og en værdig klubrepræsentant i foreningslivet. Desuden er coachen er forpligtet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens mange andre aktører. Coachen er forpligtet på løbende at informere forældrene om træningens rammer. Coachen er velkommen til at deltager i klubbens træningsseminar, der er målrettet klubbens trænere og har til formål at inspirere og kvalificere den daglige træning i klubben. Coachen er forpligtet til passe godt på det udstyr klubben stiller til rådighed. Endvidere at bære den sportsbeklædning, som klubben tildeler alle klubbens trænere. Træneren må ikke på egen hånd lave individuelle eller holdspecifikke sponsoraftaler uden om klubbens bestyrelse. De overordnede rammer for modtagercoachen At modtage den enkelte og forældrene på bedste vis At skabe en varm og hyggelig stemning, som gør det attraktivt at deltage og at støtte op At lege med en bold sammen med andre At fjerne fokuset på konkurrenceelementet, der netop ikke er et element i denne alder At tilvænne den enkelte til at komme i klubben Træningens fokus er: At skabe glæde og virkelyst ved at spille/lege sammen med andre At skabe glæde og virkelyst ved at lege med bolde At øve løb og løbeformer samt at løbe med bold At øve spark til bolden At øve det at stoppe bolden At score mål og føle sig god 20

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub børnefodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Børnekoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for børnekoordinator...

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Formålet med arbejdet i Pigeafdelingen følger naturligvis Den Gule Tråd i Skjold Birkerøds overordnede retningslinjer for udvikling og træning. Dvs. at alle

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

Trænermanual for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave

Trænermanual for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Trænermanual for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: 98145155 eller 98145265 Mail: kantinegb@gvdnet.dk Giro: 2

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere