Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation"

Transkript

1 Velkmmen til Det Levende Søkrt - New Generatin Denne vejledning intrducerer dig til Det Levende Søkrt New Generatin (DLS NG), g er udarbejdet på basis af DLS NG prgramversin 1.1/april Har du kmmenterer eller ønsker m tilføjelser så skriv gerne til Læsetip: Læser du dette sm et PDF-dkument, kan du bruge PDF-læserens søgefunktin til nemt at finde frem til netp den funktin du leder efter ved at søge efter et nøglerd. Eksempel: Hvrdan vender jeg en rute? - søg på vend rute. I den almindelige brug af DLS NG vil søkrtet nrmalt være vist så det udfylder hele baggrunden i DLS NG vinduet. Herudver kan der være flere frskellige vinduer aktive afhængig af de funktiner, man gør brug af - men i baggrunden vil man nrmalt vælge, at der blive vist et søkrt. Den følgende gennemgang af DLS NG er pdelt således: 1. Grundlæggende betjening af DLS NG 2. Menulinjen øverst i vinduet 3. Sejlads g Planlægning 4. Håndtering af vinduer 5. Specifikke funktiner i de enkelte vinduer DLS NG V Side af 30

2 Indeks Grundlæggende betjening af DLS NG Højre-klik i krtet 5 - Mål distance - Navigatin Vælg rute Gå md IP - Opret IP - Opret rute 6 - Søg i mrådet - Krt katalget Zm bedste niveau Krt i mrådet Alle krt Se hele krtpakken Vis krtinf Ikner i højre side 6 - Mand ver brd - MOB (Ctl+F1) - Zm ind (F5) - Zm ud (F6) - Følg båden - Ruter - IP samling - Navigatin - AIS - Lg Statusvindue øverst til venstre i krtvinduet 7 - Status - Båden - Navigatin - Markørpsitin Fire funktiner øverst til højre i krtrammen - Planlæg g Sejlads - Fuld skærm/vindue visning - Vis/skjul menuer Hvedmenuen øverst i vinduet Indstillinger Licensstyring Om Afslut Indstillinger. 9 Vinduer Eksprt/Imprt Min båd

3 Indeks AIS.. 10 Flere indstillinger 11 Enheder glyd Tastaturgenveje AIS GPS Krt katalget Lg Krt Temaer Send fejlrapprt Hvedmenu Sejlads.. 13 Gruppen Navigatin MOB GPS Navigatinsvinduet Vælg rute / IP Ruteadministratin zm Gruppen Krt.. 14 krt-rientering Følg båden Centrér Find psitin Søg Temaer Justering af kntrast Gruppen Visninger 15 Visninger i søkrtet Gruppen IP Afsæt IP Afsæt IP ved pejling Optag lg Zm til AIS-mål - Hvedmenuen Planlæg 16 Redigér Ruter Opret rute Slet rute Rute-vinduet IP vinduet Imprt/Eksprt Eksprt/Imprt lg Eksprt/Imprt rute Lg Eksprt/Imprt IP(er) Optag lg

4 Indeks Planlægning g Sejlads 18 - Planlæg en rute - Sejlads 19 Håndtering af vinduer Placering af vinduer - Et vindue med fane Et frit vindue - Et frankret vindue Ned-pilen giver adgang til 5 mulige valg Nålen - den midterste ikn Krydset - iknen til højre: Funktiner i de enkelte vinduer 23 - Krt - Ruter Zm Flyt søkrt Vis/skjul rutedetaljer vis/skjul rute Zm til rute Slet / kpier / eksprter rute Naviger efter rute - Navigatin 24 - Lg 25 - Pejle IP - Søgning - IP (InteressePunkt). 26 Opret IP Navigere md IP Brug af IP i ruter - AIS Temaer Find psitin Opsætning af GPS / AIS GPS alene - GPS/AIS Tips g tricks Afsætte et gisset sted ved pejling

5 Herunder er vist DLS NG i fuldskærmsvisning uden aktive funktinsvinduer. I højre kant af krtet ligger en række ikner, sm repræsenterer de mest benyttede funktiner, g øverst i venstre hjørne ligger et halvgennemsigtigt vindue med infrmatiner m bådens status. Øverst i krtets ramme ligger en menulinje med 2 menu-punkter i venstre side ( Sejlads g Planlæg ) g i højre side ligge 5 valgmuligheder ( Planlæg, Sejlads, Nat / dag, Fuld skærm g en nedadrettet pil ). Grundlæggende betjening af DLS NG Højre-klik i krtet Ved at højre-klikke i krtet et vilkårligt sted fremkmmer 5 valgmuligheder: Mål distance : Klik t steder i krtet - afstanden mellem de t punkter kan aflæses i en lille rude i nederste højre hjørne. Afsæt eventuelt yderligere 2 nye punkter til afstandsmåling eller afbryd ved at højre-klikke g vælge annuller måling af distance. Navigatin : Dette punkt har t underpunkter: Vælg rute : Klik hér fr at åbne en liste ver ruter g vælg en rute at navigere efter. Gå md IP (Interesse-Punkt): Klik hér fr at åbne en liste ver dine IP er vælg et IP g navigatinen vil nu pege md dette punkt. Opret IP : Et IP (InteressePunkt) prettes dér, hvr der blev højre-klikket. I IP vinduet kan det nye IP eventuelt mdøbes g psitinen kan ændres efter behv. DLS NG V Side 5 af 30

6 Opret rute : Bemærk at du først skal aktivere Rediger under hvedmenuen Planlæg. Vælg Opret rute hvis du vil prette en ny rute. Klik derefter i krtet i de punkter, sm ruten skal følge. Dbbeltklik i krtet når sidste punkt skal afsættes fr at afslutte rutedefinitinen (sidste punkt afsættes g rutedefinitinen afbrydes). Søg i mrådet : Et flag bliver sat i krtet, dér hvr der blev højreklikket. Klik nu på Søg (under hvedmenuen Sejlads ) g en søgning vil tage udgangspunkt i flagets psitin g begrænses til et mråde indenfr den angivne radius, sm kan varieres. Krt katalget : Zm bedste niveau : Krtet vil blive vist med flest mulige detaljer. Krt i mrådet : Vælg blandt de søkrt der findes i det aktuelle mråde. Alle krt : Se en liste ver alle søkrt i krtpakken. Se hele krtpakken : Der zmes ud til versigtskrt fr hele krtbiblitekets mråde (den/de installerede krtpakker). Vis krt inf: Infrmatiner m det aktuelle krt vises. Ikner i højre side I højre side af søkrtet ses en ldret række af ikner. Disse ikner repræsenterer de mest benyttede funktiner i DLS NG. I parentes er anført genvejstasterne (hvis defineret - kan ændres af brugeren under Opsætning ). Mand ver brd - MOB (Ctl+F1) Den aktuelle psitin vil blive et IP sm navigatinen vil pege hen imd uanset m en rute var aktiv. Zm ind (F5) Giver flere detaljer i søkrtet Zm ud (F6) Giver færre detaljer i søkrtet Følg båden (Ctl+A) Det aktuelle krt vil centrere sig mkring skibets psitin Ruter Åbner vinduet Ruter - viser de ruter du har prettet. Følg rute Åbner vinduet Navigatin - viser den rute du følger. IPs Åbner vinduet IP - viser de IPs du har prettet. AIS Åbner vinduet AIS - viser de aktuelle AIS mål. Lg Åbner vinduet Lg - viser de ptagne lgs Mand ver brd Zm in Zm ud Følg båden Ruter Navigatin IP samling AIS Lg DLS NG V Side 6 af 30

7 Statusvindue øverst til venstre i krtvinduet Klikkes på denne ikn åbnes/lukkes statusvinduet. Vinduet viser en krt status fr båden; er pdelt i 4 sektiner, sm hver især kan minimeres efter behv med denne ikn, sm er vist ud fr hver sektin: Til højre herfr ses statusvinduet med alle fire sektiner minimeret, g til venstre ses samme vindue med de fire sektiner maksimeret. De fire sektiner er beskrevet herunder: Status Viser status fr GPS-signalet: Aktiv GPS: Inaktiv GPS: Båden Viser skibets psitin (længde- g bredde-grader, samt COG g SOG. Navigatin Viser det waypint skibet sejler imd, samt XTE, TTG, kurs g afstand til waypint. XTE - Crss Track Errr: Bådens afvigelse fra ruten TTG - Time T G: Tiden til næste waypint Markørpsitin Viser markørens psitin, samt pejlekurs g afstand til psitinen Fire funktiner øverst til højre i krtrammen: Planlæg g Sejlads : De t hvedscenarier: Planlægning g Sejlads har hver sin psætning. Fr begge scenarier gælder, at de sidst benyttede vinduer (f.eks. Ruter g IP ) vil blive husket til næste gang, det pågældende scenari vælges. Vælges Sejlads -> Standard vil Navigatins-vinduet være åbnet. Vælges Planlægning -> Standard vil vinduerne - sm nrmalt bruges ved planlægning - åbne; det er Rute-, IP- g Lg-vinduerne (der kan prettes ruter ud fra lgs). DLS NG V Side 7 af 30

8 Nat / Dag : Denne funktin vil ændre kntrast g belysning, så skærmen ses bedre i mørke. Når Nat er valgt vises iknen Dag, sm vil sætte skærmen tilbage til nrmal visning. Fuld skærm : eller Vindue visning: Denne ikn skifter mellem Fuld skærm g Vindue. Vælges Fuld skærm vil søkrtet fylde hele skærmen, g der vil kun være en enkelt menu linje synlig øverst. Herudver vises kun de t transparente vinduer Status g Ikner i henhldsvis venstre g høje side. Fuld skærm benyttes typisk når man sejler med GPS aktiv g eventuelt har aktiveret en rute. Iknen Skjul/Vis menu-indhld: Denne ikn skjuler/viser valgmulighederne under de verrdnede menupunkter Sejlads g Planlægning. Når valgmulighederne er skjult, vil de kun blive vist temprært, hvis man vælger ét af menupunkterne, g blive så skjult igen, når et valg er udført. Hvedmenuen øverst i vinduet Øverst i vinduet ligger en menulinje med tre punkter: Indstillinger: Det første punkt er vist med standardiknen værktøjshjulet med en nedadrettet pil: Den indehlder Indstillinger sm nrmalt ikke ændres i den daglige brug. Åbnes Indstillinger ses 7 menupunkter (uddybes på næste side) samt Send fejl-rapprt g 3 punkter i bunden af vinduet: Licensstyring: Her vises infrmatiner m prgrammets licens med bl.a. muligheden fr at flytte licensen til en anden PC. Om : Viser hvilken versin af DLS NG der er installeret. Afslut: Lukker DLS NG. DLS NG V Side 8 af 30

9 Menupunkterne under Indstillinger : Indstillinger - Vinduer: Her vises en versigt ver alle vinduer. Hér kan vælges, hvilke vinduer der skal være åbne. De fleste af vinduerne kan gså åbnes via ikner i krt-vinduets højre side eller under hved-menuerne Sejlads g Planlægning. Indstillinger - Eksprt / Imprt: Eksprt/Imprt Database : Alle brugerdata i DLS NG kan imprteres g eksprteres. Denne funktin kan benyttes til at kpiere egne temaer, ruter, lgs g IP er fra bådens PC til hjemmets PC efter smmer-sejladsen. Så har man nøjagtig samme infrmatiner hjemme sm i båden. Og kpiering den mdsatte vej - hjemmefra til båden - kan selvfølgelig gså blive aktuelt, hvis man f.eks. planlægger sejladsen hjemmefra.ved at eksprtere sin database til f.eks. en USB stick (fr eventuelt at kpiere data til båd-pc en) har man samtidig taget en backup /sikkerheds-kpi af alle brugerdata i DLS NG (ruter, IP er, Lgs g psætning i øvrigt). Imprt Krt : Hér kan installeres krtpakker, sm er hentet fra licens-serveren via Dwnlad map funktinen: Dwnlad map : Benyttes til at hente nye krt fra licensserveren, samt tema-pakken. Eksprt/Imprt Temaer : Temaer kan imprteres g eksprteres via disse t funktiner. Indstillinger - Min båd: En række parametre mkring båden sættes under dette punkt. Ankmst: (se næste side) Afstandscirklen: I krtet kan båden vises sm centrum i en cirkel til hjælp fr afstandsbedømmelsen. Cirklens radius, farve g gennemsigtighed sættes her. Bådens symbl: Båden kan repræsenteres i krtet ved frskellige ikner. Bådens vertikale psitin: Psitinering af båden i krtet (hvis Følg båden er aktiveret). Den hrisntale psitin er altid i midten, men den vertikale psitin kan sættes til en værdi mellem 0 g 1: Er værdien 0 vises båden i tppen af krtet, en værdi på 0.5 vil psitinere båden midt i krtet, g en værdi på 1 vil psitinere båden helt i bunden af krtet. Sættes krt-rientering (under Sejlads -menuen) til at være i bådens retning (alternativt Nrd p) vil en vertikal psitin på mkring 0,8 måske være en passende psitinering, hvrimd en værdi mkring 0.5 vil være mere passende til krtrienteringen Nrd p. DLS NG V Side 9 af 30

10 Ankmst: Hér vælges de signaler, sm skal afgives ved ankmst til et waypint på ruten. Der fremkmmer en vejledende tekst når markøren hldes hen ver de enkelte muligheder. 1: Klik på persnen hvis du vil spørges, m det er OK at går md næste waypint. Vil du ikke spørges skifter DLS NG selv til næste waypint efter ankmst til det aktive mål (wpt.). Se herunder Opmærksmheds-vinduet 2: Klik på stjernen, hvis der skal gives et synligt signal på skærmen m, at et waypint er nået. 3: Klik på højttaleren, hvis der skal afgives lyd fr ankmst. Ankmst-vinduet: Ved ankmst til et waypint på ruten vises dette vindue i nederste højre hjørne af skærmen - eventuelt samtidig med et lydsignal. Klik på Ja eller brug F4 (næste wpt.) fr at gå videre til næste wpt. Indstillinger - AIS: Vis lg: (fejltekst Passere spre ) De enkelte AIS mål kan vises med lg (spret) - tallet angiver hvr langt lggen skal vises i minutter. Filterafstand: Vis kun AIS mål inden fr denne afstand. Alarmere: Der kan hér psættes en akustisk alarm g/eller en visuel alarm ved kllisinsrisik med et AIS-mål. Indstillinger - Sprg: Hér vælges det sprg, sm DLS NG skal benytte. Sprget ændres dynamisk (med undtagelse af enkelte tekster), så snart der er trykket på Ok. DLS NG V Side 10 af 30

11 Indstillinger - Flere indstillinger Der vil være frklaring til de fleste af parametrene ved at hlde markøren hen ver den enkelte parameter under hvert af punkterne. Enheder g lyd: Opsætning af enheder g lydfiler. Tastaturgenveje: AIS: GPS: Opsætning af genvejstaster. Der er sm standard psat frskellige genvejstaster, men det er p til brugeren evt. at ændre disse. Sæt markøren i genvejsfeltet g tast den genvej der skal være gældende fr den valgte funktin. Parametre fr AIS psætning, visning g alarmer hér benyttes betegnelserne CPA (Clsest Pint f Apprach) samt TCPA (Time t CPA). Opsætning af frbindelsen til GPS g AIS udstyr. Det anbefales at tilslutte sin GPS g evt. AIS g så lade DLS NG søge efter enhederne. Krt katalget: Tilføj eller fjern krtpakker. I eksemplet til højre er de nye krt fr 2013 hentet g aktiveret i stedet fr krtene fra Lg: Krt: Parametre fr lgning af bådens sejlads. Vær pmærksm på muligheden Frtsæt lggen autmatisk! De fleste vil nk helst se de enkelte dejladser sm selvstændige lgs, hvrfr der hér ikke skal sættes hak. Yderligere kan blive prlemer med ydeevnen på PC en, hvis man lader DLS NG kører med én lang lg. Tlerance fr krtrientering. Hvis der vælges lav(lille) tlerance kræver det mere CPU-kraft, da krtvisningen skal pdateres ftere. En værdi på mkring 5-10 kunne være et gdt udgangspunkt. Tema: Ngle få parametre vedr. temaer - bør ikke ændres. DLS NG V Side 11 af 30

12 Indstillinger - Send fejl-rapprt: Km gdt i gang med DLS NG Autmatisk dannelse af rapprt: I de tilfælde, hvr der sker nget uventet i DLS NG g prgrammet stpper ( går ned ), vil der ved næste start blive skabt et øjebliksbillede af tilstanden i prgrammet inklusive en lg af de seneste handlinger lige før prgrammet stppede. Denne infrmatin kan være værdifuld fr supprten til afklaring af fejlen. Denne såkaldte BlackBx sendes autmatisk til supprten, hvis der er internetadgang. Vigtigt: Husk altid at ntere (meget gerne på engelsk) lidt m, hvr du var i prgrammet g hvad du lavede. Derefter trykker du på Send knappen fr at sende dine kmmentarer sammen med fejl-rapprten ( Blackbxen ) til supprten. Brugerdannet rapprt: I de tilfælde, hvr der sker nget uventet/ufrståeligt i DLS NG, kan du sm bruger selv initiere en rapprt ( BlackBx ): Vælg Send fejl-rapprt umiddelbart efter hændelsen, udfyld kmmentarfeltet g vælg derefter Send. Det er gså muligt blt at gemme denne BlackBx på sin egen PC ( Gem sm ) g så sende den til supprten senere - måske med mere uddybende infrmatiner g skærmbilleder. Knappen Send en tid betyder Send en tidligere fejlrapprt. Dette kan være nødvendigt, hvis der blev dannet en fejlrapprt, sm ikke kunne sendes på grund af manglende internetfrbindelse eller andet prblem. Indstillinger - Licens styring (nederst i vinduet til venstre): Hér vises licens-nøglen samt et såkaldt HW-frprint, sm identificerer den enkelte PC. Yderligere vises det tilhørende DLS NG prgram g krtpakke(r). Prøvelicens: Er der ikke købt en licens, er der mulighed fr at hente en prøvelicens, sm vil gælde i 5 dage. Klik på Prøvelicens g anfør din adresse. Der vil så blive sendt en til dig med en licens g et link til en side, hvr det fulde prgra mg krt kan hentes. Frigør licens: Frigøres licensen fra den aktuelle PC, vil brugen af DLS NG blive annulleret, g licensen kan herefter benyttes på en anden PC. Bemærk: Hver licens kan installeres g benyttes samtidig på t PC ere. Skulle en PC gå død uden at licensnøglen er blevet flyttet først, rettes henvendelse til supprten: DLS NG V Side 12 af 30

13 Hvedmenu Sejlads Hvedmenu Sejlads -> gruppen Navigatin MOB: Et klik på iknen MOB (Man Over Bard) vil få navigatins-vinduet til at vise vejen til den psitin, hvr MOB blev aktiveret. MOB kan gså aktiveres ved en tastekmbinatin (standard: Skift+F1), eller ved klik på iknen MOB sm altid ligger i søkrt-vinduets øverste højre side. GPS: Tænder g slukker fr GPS signalet. Navigatinsvinduet: Åbner navigatinsvinduet (ligger gså sm en ikn i højre side af krt-vinduet). Vælg rute: Viser rute-vinduet hvrfra en rute kan aktiveres. Vælg IP: IP-vinduet åbnes g et IP kan vælges navigatinsvinduet vil ændres til at sejle md det valgte IP. Rute administratin: Venstre g højrepil ( <>): Skifter til henhldsvis frrige eller næste waypint på gældende rute. Luk rute: Med iknen (mellem de t pile) lukkes den den aktive rutes. Vend rute : Ruten vendes så den kan følges i mdsat retning. zm: Krtet vil zme ind på det waypint, sm er det aktive mål på ruten. DLS NG V Side 13 af 30

14 Hvedmenu Sejlads -> gruppen Krt Funktinerne i denne gruppe styrer, hvrledes det aktive krt vises: Krtrientering: Denne funktin skifter mellem at vise krtet enten rienteret i sejlretningen, eller rienteret så Nrd er pad - uanset bådens kurs. Under Indstillinger -> Krt -> Krt rtatin tlerance kan man bestemme hvr nøjagtigt krtet skal rienterer sig efter sejlretningen. En lav tlerance vil kræve mere af cmputerens kraft, da søkrtet rientering så skal passes ind ftere. Følg båden: Aktiveres denne funktin vil krtet følge båden g flytte med, så båden hele tiden befinder sig i midten af krtet ( i midten skal frstås således at båden hlder sig i midten af en hrisntal linje. Placeringen på det vertikale niveau bestemmes af en parameter under Indstillinger -> Min båd -> Bådens vertikale psitin Centrér: Hvis GPS er aktiv g der ikke er valgt Følg båden vil et tryk på Centrer flytte krtet, så båden er i centrum af vinduet - lige nu. Find psitin: Indtast en psitin g klik på Find : Krtet vil nu centreres mkring psitinen. Krdinaterne kan indtastes med en blank mellem grader g minutter (evt. med decimaler). N i bredde g E i længde er standard g kan udelades. Søg: Denne funktin åbner et søgevindue hvri der kan søges i stednavne (infrmatiner i søkrtene), IP er, havne, samt på tværs af alle temaer. Der kan søges på et præfiks (dvs. begyndelsen af et navn) eller blt en del af navnet, uanset hvr i navnet søgestrengen står. Temaer: Åbner vinduet Temaer. Justering af kntrast: Ændrer kntrasten i krt-vinduet. DLS NG V Side 14 af 30

15 Hvedmenu-linjen Sejlads -> gruppen Visninger Hér vælges hvilke infrmatiner der skal vises i søkrtet: 1. InteressePunkter 2. Ikner fra det aktive tema 3. Lggen fr den aktuelle sejlads 4. AIS mål: Vis AIS inf fr det enkelte mål Vis fartvektr Vis drejningsretning Vis lg fr de seneste minutter 5. Bådens retning g fart: Vis COG (Curse Over Grund) dvs. bådens retning Vis fartvektren - en skala vises på bådens retning. Afstanden mellem de enkelte streger sættes under Indstillinger - Min båd - Fartvektrens skala Hvedmenuen Sejlads - Gruppen IP Afsæt IP: Klik på denne ikn fr at afsætte et IP i skibets nuværende psitin. Afsæt IP ved pejling: Klik på denne ikn fr at afsætte et IP ud fra nuværende psitin i en angiven kurs g afstand. Optag Lg: Klik på iknen fr at aktivere/de-aktivere ptagelse af bådens lg. Under Indstillinger -> Flere indstillinger -> Lg bestemmes nærmere, hvrledes g hvrnår lggen skal ptages. Zm til AIS mål: Vælges et mål i AIS-vinduet vil denne funktin flytte krtet, så AIS-målet vises i krt-vinduet. Dette vil de-aktivere funktinen Følg båden. Samme zm-funktin fås gså ved et højreklik i AIS-vinduet på det ønskede AIS-mål. DLS NG V Side 15 af 30

16 Hvedmenuen Planlæg Hvedmenuen Planlæg - Redigér Klik på iknen fr at aktivere / de-aktivere redigering af ruter g IP er. OBS: Fr at frhindre utilsigtet ændringer (herunder sletning), skal redigeringsmuligheden først aktiveres, før man kan prette/ændre/slette ruter g IP er. Hvedmenuen Planlæg - gruppen Ruter Opret rute: Klik på iknen fr at prette en rute (samme funktin pnås gså ved at højre-klikke i søkrtet g vælg Tilføj rute ). Slet rute: Klik på iknen fr at slette den valgte rute i Rute-vinduet (markeret med blå baggrund). Samme funktin kan gså udføres ved at højre-klikke på ruten i rute-vinduet g vælg Slet rute - men husk at aktivere Redigér først. Rute-vinduet: Klik på iknen fr at åbne Rute-vinduet (samme ikn findes i højre side af søkrt-vinduet). Hvedmenuen Planlæg - IP Klik på iknen fr at åbne IP-vinduet (samme ikn findes i højre side af søkrt-vinduet). Hvedmenuen Planlæg - Gruppen Imprtér/Eksprtér Her er der mulighed fr at imprtere g eksprtere ruter, IP er, g Lgs. Frmater kan være tekstfiler eller GPX (XML). Ved imprt af lgs kan der imprteres direkte fra det gl. Det Levende Søkrts database (user.mdb). Alternativt trækkes data ud af user.mdb ved hjælp af GPS-Link til en textfil, sm så kan imprteres i DLS NG. Ved kpiering af data fra én DLS NG installatin til en anden (f.eks. fra hjemme-pc en til bådens PC) anbefales det at benytte frmatet GPX. Imprtér lg: Der kan imprteres lgs fra følgende frmater: 1. GPX (typisk fra en anden PC med DLS NG) 2. TXT (f.eks. hentet ud af det gl. Det Levende Søkrt ved hjælp af GPS-Link). Eksprtér lg: Der kan eksprteres én eller alle lgs til følgende frmater: 1. GPX (typisk verførsel til en anden DLS NG) 2. SHP (Et frmat der bruges af visse GIS systemer) 3. TXT (Et generelt tekst frmat) Ønskes en enkelt lg eksprteret åbnes Lg-vinduet g en lg mærkes af. Nu kan lggen eksprteres enten ved at højreklikke på den valgte lg g vælg Eksprtér eller ved - i menuen - at klikke på Eksprtér valgte. DLS NG V Side 16 af 30

17 Hvedmenuen Planlæg - Gruppen Imprtér/Eksprtér - frts Imprter rute: Der kan imprteres en rute fra følgende frmater: 1.GPX (typisk verførsel til en anden DLS NG) 2.TXT (Et generelt tekst frmat) Eksprtér ruten: Der kan vælges mellem eksprt af udvalgte ruter eller alle ruter. Frmatet kan være: 1. GPX (typisk verførsel til en anden DLS NG) 2. TXT (Et generelt tekst frmat, sm evt. kan bruges til uplad til GPS, hvis en eksprt direkte til GPS ikke understøttes af Uplad til GPS funktinen) Eksprt til GPS: Den valgte rute (i Rute-vinduet) kan eksprteres (uplades) til en GPS. Imprter IP: Der kan imprteres fra følgende frmater: 1. GPX (typisk verførsel til en anden DLS NG) 2. TXT (Et generelt tekst frmat). Udtrækkes IP er fra det gl. Det Levende Søkrt via GPSlink, kan dette frmat bruges sm input. Eksprter IP: Der kan ekprteres alle IP er til en gpx- eller txt-fil (til brug på en anden PC), eller de kan uplades til en GPS. DLS NG V Side 17 af 30

18 Planlægning g Sejlads I de følgende afsnit beskrives de t mest benyttede scenarier i DLS NG: Planlæg en rute Sejl efter en rute Planlæg en rute 1. En gd begyndelse er at zme ud i søkrtet, så du kan se både dit start- g slutpunkt; gså selv m du umiddelbart ikke har alle krtdetaljer med på dette zm niveau. 2. Derefter højre-klikker du i søkrtet i startpunktet g vælger Ny rute - nu er det første waypint på din ny rute dannet. Herefter flytter du markøren til næste psitin, hvr du vil lægge et waypint - klik i krtet - et nyt waypint er prettet, frtsæt til næste psitin sv. IP er kan indgå i ruten - i stedet fr at afsætte et nyt waypint klikkes på det IP sm skal indgå i ruten, g rutemarkeringen kan frtsætte. Skal ruten frtsætte ud ver kanten af vinduet hldes markøren hen md kanten, hvrved markøren skifter udseende nu vil hvert klik med musen flytte krtet et mindre step - du kan så frtsætte med at afsætte punkter på din rute. 3. Når sidste waypint er afsat klikkes endnu engang i dette waypint uden at flytte markøren (så det skal altså være et dbbelt-klik, når sidste waypint i ruten afsættes). Alternativt kan man afbryde rutedefinitinen ved at klikke på vinduet Stp redigering, sm ligger i nederste højre hjørne af krtvinduet: Nu zmes der ind til et niveau, hvr søkrtet indehlder tilstrækkelige detaljer til, at ruten kan tilpasses, så den kmmer til at ligge frsvarligt: Følg ruten fra start til slut g ret ruten til: Flyt waypint: Tag fat med markøren i et waypint g træk det til den ønskede psitin. Tilføj waypint: Højreklik i det ben af ruten, sm skal have et ekstra waypint g vælg Indsæt waypint - træk det derefter til den ønskede psitin. Ønsker du at inkludere et IP i ruten skal du først klikke på det ønskede IP (en firkant mkranser IP et) g derefter højreklikke i det ben på ruten hvr IP et skal indgå - vælge Medtag det valgt(e) IP. 5. Når ruten er færdig kan man i Rute-vinduet ændre navnene på de prettede waypints g tilføje kmmentarer. Selve psitinen kan gså ændres i dette vindue. Waypints sm indgår i en rute kan mdannes til IP ved at højreklikke på et waypint g vælge Knverter til IP. En rute kan vendes permanent ved i krtet at højre-klikke på ruten g vælg Vend rute. Er ruten aktiveret i navigatinsvinduet vil denne vending af ruten kun være midlertidig (mens der navigeres efter den). 6. Print en rute: Højreklik på en rute i rute-vinduet - vælg vis detaljer nederst vælges Print. DLS NG V Side 18 af 30

19 Sejlads Udgangspunktet er en allerede planlagt rute. 1. Tilslut g start GPS g eventuelt AIS (se afsnittet Indstillinger m psætning af GPS g AIS) 2. Vælg den rute, der skal sejles efter: Højre-klik i krtet g vælg -> Navigatin -> Vælg rute ; Rute-vinduet åbner; klik på en rute g tryk vælg. 3. Tryk på iknen Følg båden - dette betyder at båden hele tiden vil være i centrum af krt-vinduet - nrmalt den bedste måde at følge sin rute på. Klikkes igen på Følg båden vil krtet ikke flytte sig, g båden vil - afhængig af rute, fart sv. - eventuelt sejle ud af krt-vinduet. At sætte Følg båden ud af funktin kan være en nødvendighed, hvis man ønsker at rientere sig i krtet ud ver krtvinduets rammer. 4. Åben Navigatins-vinduet ved at klikke på iknen yderst til højre: Øverste del (det blå felt) viser infrmatiner m vejen til næste waypint på ruten. Dette felt kan lukkes/åbnes ved at klikke på øverste linje (rute-navnet). 5. I nederste del af vinduet er vist rutens punkter fra start til slut med angivelse af navn, benets længde, kurs til næste waypint, retningen angivet dels i grader g dels analgt ved kmpasvisning, samt status. Status-klnnen kan have 4 frskellige symbler: Dette waypint er passeret. Dette waypint ligger bagud på ruten, men er ikke passeret inden fr den angivne ankmstafstand. * Dette waypint ligger fran på ruten. Det waypint der styres imd - status ses i det blå felt øverst. *) Indstillingerne fr hvrnår båden er ankmmet til et waypint sættes i Indstillinger -> Min båd. DLS NG V Side 19 af 30

20 Håndtering af vinduer I venstående udsnit af DLS NG (vinduets øverste kant) ses fanebladene fr alle de vinduer, man nrmalt vil gøre brug af i DLS NG - 10 i alt (så er der yderligere få mere specielle vinduer, sm næppe vil blive brugt af mange). Nrmalt vil kun vinduet Krt g måske ét eller t ekstra vinduer - sm f.eks. Navigatin g AIS - være åbne. Vælges en fane vil det pågældende vindue åbnes sm et vindue i fuldskærm, frdi det er anbragt sm fane i fanebjælken; dette er ikke altid hensigtsmæssigt fr de fleste af vinduerne, da de indehlder en relativt begrænset mængde af infrmatin. Der er derfr flere alternative måder at placere vinduerne på: Placering af vinduerne Et vindue kan placeres på fire frskellige måder: 1. Sm et vindue lagt i fane-bjælken - sm vist venfr; repræsenteret ved en fane. Når sådan et vindue åbnes (tryk på fanen) vil det fylde hele DLS NG vinduet. 2. Sm et frit ( flydende ) vindue - kan placeres alle steder, gså uden fr rammerne af DLS NG. Kan ændres i størrelse g frm. 3. Sm et vindue der ptager en del af hele vinduet; dvs. det gør krt-vinduet mindre. 4. Sm et vindue knyttet til én af de fire kanter i rammen. Når vinduet er minimeret, vil fanen blive vist med funktinsnavnet i selve rammen (eks. Lg, IP g Ruter ). Vinduerne kan flyttes mellem de 4 vennævnte præsentatinsmåder ved hjælp af nedenstående firkantede værktøj g en pil i hver kant af krtvinduets fire sider, sm kmmer til syne i krt-vinduet, når et vindue trækkes fri af sin nuværende psitin. I billedet herunder er f.eks. IP trukket fri af fane-bjælken g kan nu trækkes videre ned ver ét af de viste felter eller ét af de fire pile-felter i krt-kanten: Trækkes markøren hen ver en af pilene (pilen blive svagt blå), vil vinduet lægge sig siderdnet med krt-vinduet til højre, venstre, ver eller under krtvinduet (sm herved bliver mindre). Trækkes markøren ind ver en af pilene sm ligger helt ude ved kanterne, vil vinduet lægge sig sm en fane i den valgte kant. Trækkes markøren - sm stadig har fat i vinduets fane/bjælken - ind i firkanten i midten, vil vinduet blive flydende; samme effekt pnås gså ved blt at slippe vinduet ude i krtet. DLS NG V Side 20 af 30

21 Et vindue med fane Hver fane i fane-bjælken repræsenter et aktivt funktinsvindue (vist øverst på frrige side, hvr 10 frskellige vinduer er aktive - nk ikke det mest almindelige!). Hvilke vinduer der skal være aktive bestemmes i Indstillinger (knappen i øverste venstre hjørne). I højre side af vinduet kan de enkelte funktiner vælges. De mest benyttede vinduer kan gså åbnes via en ikn i højre side af krt-vinduet eller via Hvedmenuens Sejlads eller Planlæg. De frskellige måder et vindue kan placeres på, uddybes i det følgende: Når der klikkes på en fane i fanebjælken vil det tilhørende funktinsvinduet blive vist maksimeret i DLS NG vinduet g dermed skjule eventuelle andre aktive faner. Nrmalt vil det være Krt -vinduet der vises, g de øvrige funktinsvinduer bliver lagt sm frie eller frankrede vinduer (se herunder). Et frit vindue ->...kan flyttes rundt på skærmen - gså uden fr kanten af DLS NG vinduet (hvis dette ikke er maksimeret i Windws). I eksemplet til højre er Navigatin trukket ud sm et selvstændigt vindue. Størrelsen af vinduet kan ændres ved at trække i en af kanterne eller i et af hjørnerne. <- Et frankret vindue...lægger sig helt p til kanten af den valgt ramme (højre, venstre, tp eller bund). Når det er minimeret vil funktinsnavnet være vist i selve rammen. I eksemplet til højre er der aktiveret fire funktinsvinduer, sm er frankret i den venstre ramme: Ruter, IP, Navigatin g AIS, g et femte funktinsvindue Find psitin er frankret i tprammen. DLS NG V Side 21 af 30

22 Placering af et vindue Ved at højreklikke på vinduets fane, fremkmmer en menu med disse muligheder: 1. Fri placering: Vinduet frigøres fra kanten g kan flyttes rundt g ændres i størrelse efter behv. 2. Fane til kant: Åbner vinduet - det vil stadig være frankret i kanten g fylde et stykke af DLS NG vinduet frankret til kanten. Vinduet vil frblive åbent. 3. Fane øverst: Flytter vinduet så det ligger sm en fane i fanebjælken. Når vinduet åbnes (klik på fanen) vil det fylde hele skærmen g således skjule allerede åbne faner. 4. Skjul autmatisk: Vinduet skjules, hvis markøren flyttes væk fra vinduet - tilsvarende åbnes vinduet ved blt at føre markøren hen ver navnet i kanten. 5. Luk: Vinduet lukkes g skal åbnes igen via Indstillinger eller en ikn. Ikner sm vises når et vindue er lagt med fane til kant: Nålen ligger vandret: Indikerer at vinduet skjules autmatisk når markøren fjernes fra vinduet Nålen står ldret: Indikerer at vinduet frbliver åbent til det lukkes manuelt. Et kryds: Vinduet lukkes ved at klikke på dette kryds. Åbnes igen via Indstillinger eller en ikn. DLS NG V Side 22 af 30

23 Funktiner i de enkelte vinduer Krt-vinduet: Her er lidt flere detaljer m brug af Krt-vinduet i frhld til det indledende afsnit Grundlæggende betjening af DLS NG. Zm Blandt iknerne i højre side ligger t ikner sm kan zm henhldsvis ind i Krt-vinduet. g ud Det er gså muligt at benytte musehjulet eller pegepladen til at udføre en zm: Den psitin i krtet, hvri markøren er placeret, vil blive fasthldt. Zmes der således ind, mens markøren er placeret hen ver f.eks. en bøje, der ligger tæt på kanten af krt-vinduet, vil bøjen frblive på samme plads i vinduet. Benyttes zm-ind-iknen, er det centrum i vinduet, der vil blive fasthldt; infrmatiner i kanten af krt-vinduet vil frsvinde ud ver kanten, når der zmes ind til mere detaljeret krt. Det er gså muligt at lægge zm-funktinerne ind sm genveje (se Indstillinger -> Flere indstilllinger -> Tastaturgenveje ). Flyt søkrt Er GPS aktiv g Følg båden er aktiveret* ), vil søkrtet følge båden, g det er ikke muligt at flytte fkus til andre dele af søkrtet. Bemærk at bådens psitin i frhld til øverste kant i krtvinduet kan indstilles under Indstillinger -> Min båd -> Bådens vertikale psitin. Uden at Følg båden er aktiv, kan krtvinduet flyttes rundt ved enten at trække krtet med musen (hld venstre musetast nede) eller ved blt at klikke det sted i krtet sm skal centreres i vinduet. Det er gså muligt at bevæge sig rundt i krtene ved at benytte vinduet Søg psitin (se senere i dette afsnit) * Fr at aktivere / de-aktivere Følg båden klikkes på iknen: Rute-vinduet: Rute-vinduet åbnes med Rute-iknen (vist herver); kan gså aktiveres under hvedmenuen Planlæg. Rutevinduet viser de prettede ruter. Klnnebredden kan justeres efter behv, g listen kan srteres på Navn, Distance, Oprettet eller Beskrivelse. Et klik i feltet Synlig vil vise/ skjule ruten i søkrtet. Rutens navn kan ændres ved at klikke på navnet. DLS NG V Side 23 af 30

24 Rute-vinduet - frts.: Højreklik på en rute fremkalder en menu: Skjul detaljer Vis/skjul rute Zm til rute Slet rute - Rutens waypints kan vises/skjules i rute-vinduet. - ruten vises i søkrtet eller skjules - søkrtvinduet vil psitinere sig g zme så tilpas, at hele ruten kan ses i krtvinduet. - Hvis Rediger er aktiv, kan ruten slettes. Opret kpi af ruten - Hvis Rediger er aktiv, kan ruten kpieres. Eksprtér - Rutens eksprteres ud af DLS NG i GPX- eller Tekstfrmat (kan f.eks. bruges til at kpiere ruter til en anden DLS NG installatin) Navigér efter rute - Ruten aktiveres; statusvinduet vil herefter vise kurs g afstand til 1. waypint Navigatins-vinduet: Dette vindue viser den aktive rutes waypints, med distance g kurs til det efterfølgende waypint. Se yderligere frklaring under afsnittet Sejlads. Øverst i vinduet vises den aktuelle status fr det waypint der styres imd. Samme infrmatin vises gså i statusvinduet, sm altid ligger i øverste venstre hjørne i krtvinduet. Den øverste del af vinduet (blåt mråde) kan lukkes/åbnes ved klik på rutenavnet øverst. Når båden nærmer sig et waypint vil et lille vindue i nederste højre hjørne spørge, m du vil gå til næste waypint i ruten - tryk Ja eller Nej. Med et højre-klik i feltet Status ud fr et waypint kan det sættes sm næste waypint uanset hvr på ruten båden er. Højreklikkes i det blå felt (øverste halvdel af vinduet) kan man vælge ny rute eller IP at navigere efter, samt stppe rutenavigeringen (kan gså gøres under hvedmenuen Sejlads ). DLS NG V Side 24 af 30

25 Lg-vinduet: De registrerede lgs vises i dette vindue. Et filter i nederste venstre side gør det muligt at angive et dat-interval, så visningen bliver begrænset til lgs registreret i det anførte interval. Fr hver lg er angivet: Om den skal være synlig, start Pejle IP -vinduet: Klik på denne ikn fr at afsætte et IP ud fra nuværende psitin i den angivne kurs g afstand. Søg-vinduet: I dette vindue kan der søges i al den infrmatin der ligger i DLS NG (stednavne) g temaerne. Der kan søges på begyndelsesbgstaverne ( Præfiks ) eller på en frekmst i en vilkårlig psitin ( Indh. ) i navnet/betegnelsen. Søgningen kan afgrænses ved at vælge én eller flere kategrier: Stednavne (i søkrtene) Alle temaer IP Havne Det aktuelle tema Søgningen kan afgrænses ved at trække det grønne flag ind i søkrtet g så indstille radius på den værdi (Sm) man ønsker at søge indenfr. Højreklik på flaget fr at annullere afgrænsningen DLS NG V Side 25 af 30

26 IP-vinduet: Et interessepunkt (IP) er et waypint, sm man ønsker at bruge mere end én gang. En rute dannes ved at man afsætter waypints i krtet, g DLS NG vil autmatisk navngive disse waypints WPT nnn, hvr nnn blt er et frtløbende nummer (2-, 3- eller 4-cifret). Waypints, sm indgår i en rute, ses kun, når ruten er vist (i Rute-vinduet: Vælg synlig ud fr den ønskede rute). Et waypint, sm anvendes i flere frskellige ruter (f.eks. anduvningspunktet til egen havn), eller psitiner, sm på anden vis bruges gentagne gange (gde fiskepladser, gde vragdyk, sv.), kan med frdel defineres sm et IP. IP er kan dannes ved et højre-klik : på et waypint i rute-listen eller i søkrtet, g vælge Knverter til IP. i søkrtet g vælge Opret IP. Der vil blive dannet et IP med et standard navn POInnn ( POI er den engelske betegnelse fr et Interessepunkt IP ) I IP-vinduet kan ændres navn g psitin, g der kan tilføjes en uddybende beskrivelse. Under menu-punktet Hjem øverst i DLS NG-vinduet - se afsnittet Menu-bjælken tidligere i dette dkument - kan man i gruppen Visninger sætte et hak i IP, så vil alle definerede IP er blive vist i søkrtet. Skal der prettes en ny rute, eller rettes i en eksisterende rute, kan et eller flere IP er vælges sm waypint i en rute. Typisk vil anduvningspunktet til havne, sm indgår i weekendens ture, blive gemt sm et IP. Et IP kan indgå i en eller flere ruter, g det kan anvendes sm et navigatinspunkt (uden at have defineret en rute): Navigere md et IP: Højreklik i krtet, vælg Navigatin -> Gå til IP - vinduet IP åbner, g det ønskede IP vælges (dbbeltklik på et IP). ; man kan således sejle til f.eks. en fiskeplads uden at skabe en rute først (hvis ellers frhldene tillader at man sejler efter en lige linje!). Brug af IP i ruter er beskrevet i afsnittet Planlæg en rute. DLS NG V Side 26 af 30

27 AIS: Er AIS-signalet til rådighed, vil det være muligt at få vist AIS målene (skibe, faste psitiner g f.eks. midlertidige punktafmærkninger) i søkrt-vinduet, samtidig med at AIS-vinduet vil indehlde en tabel med infrmatiner m hvert enkelt AIS-mål: Under Indstillinger -> AIS sættes parametre fr AIS Kmmer et AIS-mål tættere end enten afstandsgrænsen eller tidsgrænsen, vil AISmålet blive rødt g målets linje i AIS tabellen vil gså blive markeret med rødt. Frkrtelser brugt i AIS-tabellen: MMSI: Maritime Mbile Service Identity - et éntydigt ID fr AIS-målets radistatin ( tlf.nr. ). Fartøjets navn: AIS-målets navn Call sign: Kaldenavn (VHF) Klasse: AIS-mål er inddelt i klasser CPA (Clsest Pint f Apprach): Den mindste afstand egen båd vil kmme til AIS-målet. TCPA (Time t CPA): Antal timer g minutter til CPA er nået. Distance: Aktuelle afstand til AIS-målet. Pejling: Aktuelle pejling til AIS-målet. SOG: Speed Over Grund (AIS-målets behldne fart retvisende) COG: Curse ver Grund (AIS-målets behldne kurs retvisende) ROT: Rtatinen - hvr meget AIS-målet drejer pr. min. Kurs: AIS-målets kurs Bredde-/Længde-grad: AIS-målets psitin Destinatin: AIS-målets destinatin DLS NG V Side 27 af 30

28 Temaer: Et tema er i princippet en samling af psitiner, hvrtil der - fr hvert enkelt punkt - er tilknyttet infrmatiner i frm af tekst g billeder. Når et tema aktiveres, vil der blive vist en ikn i søkrtet på de psitiner, sm repræsenterer et indhld i temaet. Aktiveres f.eks. hvedtemaet ~ Inf ~ vil alle havne-ikner blive vist. Ved at klikke på en ikn vises den tilhørende infrmatin fra temaet m den pågældende havn inklusive havneplaner. I tema-vinduet vælges hvilket tema der skal være aktivt. Dette gøres i feltet, hvr det aktive tema vises - i dette eksempel er valgt hvedtemaet ~inf~. Et andet tema kan aktiveres ved at klikke på ned-pilen, hvrved en listen ver alle installerede temaer vises g et andet tema kan aktiveres. Kun ét tema kan være aktivt ad gangen. Øvrige funktiner i tema-vinduet: Gå til frsiden i det aktive tema. Gå til tidligere sete sider før eller efter indeværende side. Gå til tppen af indeværende side. Søg i det aktive tema - indtast søgekriterium Bemærk: Hvedtemaet Inf (tidligere Det Levende Søkrt ) er pga. tekniske frhindringer lagt ver helt uændret; det betyder, at der er infrmatiner i temaet, sm kun vedrører det gl. DLSK g er irrelevant fr DLS NG. Der arbejdes på at frbedre temapbygningen i DLS NG. Find psitin: Kendes krdinaterne til et punkt kan punktet findes via dette vindue: Indtast krdinaterne g krt-vinduet vil flytte sig, så punktet vises i centrum af vinduet. Det er ikke nødvendigt at angive grad- eller minut-tegnet, g nrmalt heller ikke N fr nrdlig bredde g Ø fr østlig længde; indtast f.eks. blt 55 3 i Bredde g i Længde - så finder du frem til en psitin mkring Omø Stålgrunde. Bemærk: Har du aktiveret Følg båden vil krtet meget hurtigt hppe tilbage til båden, så vil du studere den søgte psitin nærmere, skal du lige de-aktivere Følg båden først. DLS NG V Side 28 af 30

29 Opsætning af GPS / AIS Km gdt i gang med DLS NG GPS alene: Der ligger et dkument GPS - Installatin g tilslutning til USB prt - DLS NG.PDF på vres supprt side vedrørende tilslutning af GPS, sm er mere uddybende end nedenstående. Tilslut GPS en (kræver at den nødvendige driver til GPS en er installeret før du tilslutter GPS en første gang). Derefter vælges i DLS Indstillinger -> Flere Indstillinger -> GPS. Tryk på Søg - herved vil DLS afsøge mulige tilslutninger, g vise de(n) COM-prt(e), sm er aktive (dvs. der muligvis er GPS-signaler). Sæt hak i feltet Brug ud fr din GPS COMprt g sæt hak i feltet GPS. I specifikatinen fr COM-prten skal værdien: Hastigheden (baud) være 4800 ; ingen andre ændringer skal gøres hér. Tryk OK g vend tilbage til søkrtet g se i statusvinduet m GPS-signalet er aktivt (grøn GPS ikn g tidsangivelse. Benyt evt. GPS iknen i hvedmenuen Navigatin til at aktivere GPS en - alternativt genvejstasterne F2 (start) / Ctl+F2 (stp). Bemærk øverst i GPS-vinduet valgmuligheden: Yderligere parametre - åbnes denne kan du hér specificere, hvr i skibet din GPS-mdtager (antennen) er placeret g dermed krrigere dit skibs psitin. De øverste 3 parametre (Checksum, Timeut g Blackbx lp) er af teknisk karakter g skal nrmalt ikke ændres. GPS/AIS: Den mest almindelige tilslutning af GPS g AIS sker typisk ved et kmbineret signal i én ledning (seriel kmmunikatin ind i et RS232 stik - nrmalt COM1) eller via et mfrmerkable USB-t- RS232 ind i et USB stik. I denne situatin vælges COM-prten (hak i Brug ) g så sættes der et hak i både klnnen GPS g i AIS. Husk i dette tilfælde at sætte Hastighed (Baud) til Kmmer de t signaler ind via hvert sit kabel vælges de t COM-prte med hak i Brug g hak i henhldsvis klnnen GPS g AIS g Hastighed (Baud) sættes til henhldsvis 4800 g I venstående eksempel ligger AIS signalet på COM 7 g GPS på COM 5. DLS NG V Side 29 af 30

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i felten Infrmi GIS Instruktin til øvelse Krt til dataindsamling i felten instruktin til øvelse Øvelse: Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i

Læs mere

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse Oversvømmelse ved havstigning Infrmi GIS Instruktin til øvelse Øvelse: Oversvømmelse ved havstigning Estimeret tidsfrbrug: 30 minutter Overblik ver pgaven Denne pgave giver indsigt i analytiske værktøjer

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Windws perativsystemer Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Frsvarets Biblitekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Rev. af Peter Kastrup Madsen g Simn Papusek (Nvember 2017) Vi håber, at du vil få glæde af denne

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Pladetektonik. Informi GIS Instruktion til øvelse

Pladetektonik. Informi GIS Instruktion til øvelse Pladetektnik Infrmi GIS Instruktin til øvelse Pladetektnik instruktin til øvelse Øvelse: Pladetektnik Estimeret tidsfrbrug: 30 minutter Overblik ver pgaven Denne vejledning guider dig igennem, hvrdan du

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye år har nu trådt sine første skridt. Hospitalsenheden Vest Staben. Se, hvad der er på tapetet hos Staben på de næste sider

Nyhedsbrev. Det nye år har nu trådt sine første skridt. Hospitalsenheden Vest Staben. Se, hvad der er på tapetet hos Staben på de næste sider Nyhedsbrev Nr. 1 9. januar 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Det nye år har nu trådt sine første skridt Se, hvad der er på tapetet hs Staben på de næste sider Skema i kpirum Kørsel g arbejdstider Opdateret

Læs mere

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg):

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg): Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kntant udlæg): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-prjekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune INTERN UNDERVISNING BBR Kmmune VELKOMMEN Lektinsversigt Sidemandsplæring i BBR Kmmune Lektin Emne Slidesæt Velkmmen 2-9 1 Rediger bjekt 10-16 2 Frdelingsareal 17-27 3 Hændelseslg 28-34 4 Faste rapprter

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer FastStne Image Viewer FastStne Image Viewer Oversigt Prgrammet FastStne Image Viewer er en hurtig, stabil, brugervenlig billedsøger, knverter g editeringsværktøj. Det har en flt samling af funktiner, sm

Læs mere

Sådan søger man efter job

Sådan søger man efter job Sådan søger man efter jb Udskriv venligst disse retningslinjer til fremtidig brug. Sådan søger man efter jb VIGTIGT: Klik ikke på tilbageknappen i din brwser Fuldtekstsøgning (Full Text Search) Hvis du

Læs mere

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan...

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan... Side 1 af 10 Håndtering af Views Hvrdan jeg kan... Bruge Standard List Views Oprette Brugerdefinerede List Views Specificere List View kriterier Udvælge List View klnner Opsætte beføjelser til List View

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual Version 2015 1

Manual Version 2015 1 Manual Versin 2015 1 Mixware, Tåstrup Byvej 19, 4300 Hlbæk, tlf. 60646450 mail@mixware.dk 2 Index: Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12 Kap. 13 Kap. 14

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Prnestr Rm & Catering Prnestr Rm & Catering Mdul 1 Tekniske krav & installatin - Prnestr Rm & Catering Side 1.0-1.5 En vejledning i alle de nødvendige server frberedelser før installatinen af Prnestr Rm

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Introduktion til Chemsketch

Introduktion til Chemsketch Intrduktin til Chemsketch ChemSketch fra ACD er et kemisk rienteret tegneprgram, sm kan hentes via internettet fra webadressen www.acdlabs.cm. Prgrammet er gratis, men du skal registreres sm bruger ved

Læs mere

Google Adwords. Google Adwords

Google Adwords. Google Adwords Ggle Adwrds Ggle Adwrds https://adwrds.ggle.cm Det bude være et 6 uges kursus fr sig selv så mfattende er det Du kan blive Ggle Adwrds certificeret Der skal være 5-6 medarbejder der er Ggle Adwrds certificeret

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

REGISTRERING AF FAKTISK TID

REGISTRERING AF FAKTISK TID REGISTRERING AF FAKTISK TID - SKÆRMBILLEDET REGISTRERING AF FAKTISK TID Tillægsmdulet Registrering af faktisk tid anvendes til at registrere afvigelser i frhld til den planlagte g gdkendte tid, g den tid,

Læs mere

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil År 2010 Cmputerspil Nils Per Olsen g Martin Vighlt Cmputerspil 10-03-2010 Planlægning Først diskuterer vi hvilken målgruppe spillet skal henvende sig til. Derefter kikker vi på frskellige spil, fr at finde

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1. START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 s g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

APLEX. 8-blok version. Brugermanual

APLEX. 8-blok version. Brugermanual APLEX 8-blk versin Brugermanual APLEX 8-blk Brugermanual side 2 APLEX 8-blk Brugermanual side 3 1 GENERELT.................................. 3 2 TIL- OG FRAKOBLING AF ENKELTE BLOKKE........... 4 3 TILKOBLING

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning.

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning. Kredsvalg: Flketingsvalg, Eurpa-Parlamentsvalg, Flkeafstemning brd Før valgdagen Lg på KMD Valg, Digital Valgliste Knfiguratin Hent de 4 lmx-filer fr hvert afstemningssted, der er markeret med D på A101

Læs mere

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner Den første GPS navigatins løsning til integratin på Symbian S60 Mbiltelefner Brugsanvisning Versin 1.6 Maj 2006 ROUTE 66: Bedste køb pr. Kilmeter! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Beskyttede rettigheder. ROUTE

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2 Brugervejledning til Avigiln Cntrl Center Virtual Matrix Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces...

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces... Klubregister Indhld Klubregister...1 Indhld...1 Begrebsfrklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2 Den indledende prces...3 Opret grupper...3 Opret ekstrafelter...4 Indlæsning

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere