Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1"

Transkript

1 TILLÆGSREGLER DM Crosskart 2015 Side 1

2 r der afvikler DM i Crosskart 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nord Jylland GPS Adresse Nysumgårdsvej 8, DK-9610 Nørager Tel ns kontaktperson Kaj Storgaard, Toftemarksvej 9, 9230 Svenstrup J Tel / mail Kørselsanvisning E45 afkørsel 34, Kør mod Hobro, 2. vej på venstre hånd mod Døstrup og True. n kommer på venstre hånd. 220/380V stik Ja ns længde Asfalt: 506m Grus,ler,slagger,m.m.: 644m Totallængde:1150m NISSERINGEN Næstved Motor Klub Auto GPS Adresse Gambakkevej 14, Nr.Tvede, Tel DK-4684 Holmegård ns kontaktperson Bjarne Christensen, Lærkevej 15, 4261 Dalmose Tel mail Kørselsanvisning Landevej mellem Næstved og Rønnede, afkørsel i Toksværd mod Nr.Tvede 220/380V stik Ja. ns længde Asfalt: 200m Grus,ler,slagger,m.m.: 610m Totallængde: 810m ØRNEDALEN Frederikshavn Sæby Auto Sport GPS Adresse Vandløsvej 5, DK-9500 Sæby ns kontaktperson Kurt Nielsen, Sæbyvej 21, 9340 Asaa mail: Kørselsanvisning E45 afkørsel 13, kør ca. 1,5km mod Sæby, i rundkørsel køres mod Ørnedalen 220/380V stik Ja ns længde Asfalt: 176m Grus,ler,slagger,m.m.: 630m Totallængde: 806m NØRLUNDBANEN Ikast og omegns Motorklub GPS Adresse Brandevej 19 B, 7430 Ikast ns kontaktperson Allan Jensen, Ellevej 6, 7442 Engesvang mail: Kørselsanvisning Brandevej 19 B, ca. 5 km. syd for Ikast. Drej ved skilt mod motorbane 220/380V stik Nej ns længde Asfalt: 115m Grus,ler,slagger,m.m.: 635m Totallængde: 750m SØHOLMBANEN Kolding Automobil Club GPS Adresse Montagevej 9, 6000 Kolding ns kontaktperson Ole Bork Jessen, Sjællandsvej 16, 6000 Kolding Tel mail: Kørselsanvisning E20 afkørsel 62, kør ca. 0,5km ad Højvangen og drej 2 gange til højre 220/380V stik Nej ns længde Beton: 80m Grus,ler,slagger,m.m.: 845m Totallængde: 925m Kørerforeningen Crosskart Klub Danmark: Klasserepræsentant: Se Dennis Munch, Hasselvej 10, 9300 Sæby Mobil: , : Side 2

3 Tillægsregler Arrangementet afholdes under FIA s internationale bestemmelser, DASU s reglementer for automobilsport, banens certifikat, nærværende tillægsregler, samt at DASU er medlem af DIF. 2. Tid og sted for arrangementet. Se under det pågældende arrangement. 3. Arrangørens navn, navn på løbslederen, samt stævnesekretariatets adresse og telefonnummer. Se under det pågældende arrangement 4. ns længde. Se side Klasseinddeling i Crosskart DM 2015: Mini: 85 ccm.: 125 ccm.: 250 ccm.: 650 ccm.: Startnr Raket 120 ccm./ max. 270 ccm. 4-takt industrimotor Startnr Startnr Startnr Startnr Max. 85 ccm. 2-takt Max. 128 ccm. 2-takt Max. 255 ccm. 2-takt Max. 660 ccm. 4-takt Teknisk reglement 279H Teknisk reglement 279H Teknisk reglement 279E Teknisk reglement 279E Teknisk reglement 279E 6. Anmeldelse: Se under det enkelte arrangement. 7. Startproceduren påbegyndes når alle biler er på plads og en official viser 5 sekunders skilt. Startordre gives med grønt lys. Bedste startposition er i inderbane. 8. Placering af den officielle resultattavle. Se det pågældende arrangement. 9. Tid og sted for afholdelse af førermøde. Se det pågældende arrangement. Deltagelse i førermødet for den klasse en kører deltager i er obligatorisk. 10. Enhver anmelder, kører og officials deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, den arrangerende klub og disses konkurrencefunktionærer kan ikke gøres til ansvarlige for nogen som helst skade på eller tab af bil, dets dele eller tilbehør, eller nogen som helst skade, som føreren eller bilen forvolder på egen person og/eller tredje person og /eller tredjes persons ejendom. 11. Forsikring er tegnet i overensstemmelse med justitsministeriets bestemmelser herfor (se reglement 1 kap. 16). 12. Tilmeldingsgebyr kr (Mini )/kr.750- ( ) incl. el+miljø,+ 36m 2 depotplads. r der ikke kan levere strøm skal fratrække kr. 75,- i tilmeldingsgebyr (Tillæg for el+miljø ved flerdagsarrangementer). Hvis en kører har behov for større plads skal dette tilkøb oplyses ved anmeldelsen. I forbindelse med Motorsportsfestivalen på Ørnedalen kan der opkræves ekstra gebyr for miljø, samt ophold ud over 4 dage på banen. 13. Særlige bestemmelser: a. Startnumre: Alle deltagere skal køre med startnumre iht. Reglement 279E 1.3. Ved løb med deltagelse af udenlandske kørere kontakter løbsledelsen kørerforeningen for at få ledige startnr. tildelt. Startnumre skal være påsat inden fremstilling ved teknisk kontrol. b. Protesttiden efter offentliggørelsen af resultatlisten er sat til 30 min. Protesttid for heatresultater er 10 min. Ingen kører eller konkurrencebil må forlade banen før dommerne har kontrasigneret resultatlisterne. Protestafgiften fremgår af DASU ADM-cirkulære H1 og er p.t. kr. 750,- c. Præmiering: Ved 6 eller flere rettidigt tilmeldte pr. klasse: 3 præmier. Ved færre end 6 rettidigt tilmeldte, præmie til 50 %, dog altid 1 præmie pr. klasse. Alle deltagere i Mini og 85 ccm. skal have præmie. Hvis der afvikles klasser der ikke tæller til DIF/DASU mesterskabet gælder de samme præmieregler for disse klasser. Alle deltagere der skal modtage præmier umiddelbart efter løbet skal møde til præmieoverrækkelsen iført køredragt. d. Støjmåling foretages på afmærket areal. Resultatet af støjmålingen er en faktadom. e. Der skal være en 6 kg ildslukker i umiddelbar nærhed af alle deltagende biler, når de er parkeret på deres plads i depotet. (én ildslukker pr. bil). Side 3

4 f. Der må ikke bruges radiofrekvenser, som forstyrrer banens radioanlæg. g. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at lade en eller flere af deltagerne lægeundersøge, og såfremt lægen ikke skønner vedkommende egnet til at føre en konkurrencebil på betryggende måde, at udelukke den pågældende for videre deltagelse i løbet. h. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at skønne om et køretøj, der er blevet påkørt eller væltet, skal blive stående på inderkredsen til efter sidste heat. Løbsledelsen fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå på køretøjer i den anledning, og i det hele taget for skader, der måtte opstå under fjernelse af køretøjet. i. Træning og warm-up afvikles klassevis. -o-o-o- AFVIKLINGSBESTEMMELSER Træning: 8 minutter pr klasse. Mini kører 2X4 minutter. Ved flere end 45 tilmeldte nedsættes tiden til 2X3 minutter for Mini og 6 minutter for de resterende. Der skal være min. 30 minutter mellem træning og første heatrunde. Hvis en klasse deles op skal hvert træningspas være 8 minutter. Gælder dog ikke mini, som stadig skal køre 2X4 minutter. Det anbefales at 85 ccm også kører 2x4 minutter. Der skal være min. 30 minutter mellem træning og første heatrunde. Startmåde: Crosskart startes med stående start, med motoren i gang. Startproceduren påbegyndes, når alle crosskarts er på plads, ved at der vises "THUMBS UP" fra kørerne til starteren, hvorefter en official viser 5 sekunders skilt. Startordre gives når grønt lys tændes. Ved strømsvigt startes med flag iflg. Reglement 5. Stopper en kørers motor på start pladsen, må karten startes og sendes af sted, dog kun indtil den førende kører, har passeret startområdet i pågældende heat/finale. Der må højst befinde sig 1 hjælper pr. kører i startområdet. Hjælperen skal forlade startområdet når startproceduren går i gang. Tyvstart: Tyvstart i indledende heat/finaler stoppes med rødt flag, med efterfølgende omstart. Ved tyvstart straffes køreren ved at blive skubbet 1 kartlængde (2,1 m.) tilbage. Hvis samme kører tyvstarter 2 gange i indledende heat/finaler, udelukkes pågældende. Løbsdistance: Hvert enkelt heat, skal være på mindst 5 km. Heat for Mini og 85 ccm kan nedsættes til 3 km. Der køres mindst 2 omgange ekstra i finalerne. Heat og Finaler: Mini og 85 ccm må ikke køre samtidig med andre klasser. 125ccm kan afvikle heat og finaler før 250 og 650ccm. 250 ccm og 650 ccm kører separate indledende heatrunder og finaler. Der afvikles 3 indledende heatrunder, startopstilling forskudt, max. 9 i hvert heat. Startopstilling er forudbestemt. Hver kører skal starte en gang i hver række. Mindst 1 indledende heat skal gennemføres, for at man kan komme til start i finalen. Start i B- og A finale max.12 karts fordelt i 3 rækker forskudt Den deltager, der ved summen af de 2 bedste heatrunder har flest point, får lov at vælge sin startplacering til finalen. Herefter vælger kører med placering nummer 2,3,4 osv. Ved pointlighed er flest 1.,2.,3. osv. pladser afgørende, derefter den dårligste heatrunde og til sidst lodtrækning. Side 4

5 Hvis der er 12 kørere eller mindre tilmeldt i 250 og 650 ccm tilsammen må de køre fælles indledende heats og finaler De 10 bedste går direkte i klassens A-Finale. Hvis, der ikke køres B-Finale går de 12 bedste direkte i A-Finalen. Der skal køres B-finale, hvis der er mere en 16 tilmeldte deltagere i en klasse. De to bedste går videre til A-finalen. Ved kørsel på baner med alternativt spor, skal dette gennemkøres 1 gang pr heat. Hvis en kører undlader kørsel i alternativt spor, eller gennemkører det mere end 1 gang, udelukkes pågældende for heatet. Denne straf undlades dog, hvis køreren er blevet overhalet med en eller flere omgange. Kørere som overhales med 1 omgang eller mere, placeres i den rækkefølge de passerer målflaget i forhold til antal kørte omgange. Point: Indledende heat: 12,11,10 osv A-Finale: 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5 B-Finale: Nummer 1+2 rykker op i A finalen. Nummer 3 får 4 point, nummer 4 får 3, nummer 5 får 2, nummer 6 får 1 point. Stopper en kørers motor i et indledende heat / finale heat er køreren at betragte som udgået af pågældende heat. I 650ccm betragtes køreren ikke som udgået hvis han kan starte motoren uden at forlade førersædet. Forlader en kører førersædet i karten i et indledende heat / finale heat efter starten er gået er køreren ligeledes at betragte som udgået af pågældende heat. Udgåede kørere i indledende heats tildeles 3 point. Placering af udgåede kørere i finalen afgøres ud fra kørernes kvalifikation til finalen. Udelukkede kørere i indledende heats og finaler tildeles 0 point. Point indkørt i indledende heats og finale på dagen sammenlægges i DASU-mesterskab. Præmiering på løbsdagen sker ud fra finaleresultatet. Til afgørelse af indbyrdes placering ved pointlighed i det samlede mesterskab er flest 1.,2.,3. osv. pladser i alle 8 afdelinger afgørende. Ved fortsat pointlighed er resultatet fra finaleløbet afgørende. Side 5

6 DM 1 Ørnedalsbanen DM 1 DATO 17. MAJ 2015 Klasse: Crosskart Ørnedalsbanen Arrangør klub Frederikshavn-Sæby autosport Løbsleder / ID nr Heidi H Jensen/ Heidi H Jensen Adresse Højlundsvej 88 Postnr. / By 9750 Østervrå Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Mini, 85 og 125: 400, : 750,- Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: kl Licenskontrol dato: fra/til Fra kl. 16 Til kl Licenskontrol dato: fra/til Fra Til Tekniskkontrol dato: fra/til Fra kl. 16 Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra Til Sted+ tidspunkt for førermøde 7.30 på starten Fri træning fra / til Ja Antal omgange i heat / finaler 7/9 omg. ( mini, 85 4/6 omg.) Start 1. Heat kl.: Tavle ved beregnerhus Hvor kan resultatlister afhentes I bakker ved depothus Beholdere til miljøaffald findes: I depot Præmieoverrækkelse kl. Efter finaler Licens- og teknisk kontrol d kun iflg. aftale med løbsleder. Al opvarmning med el. er forbudt. Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på deltagende biler. Fritagelse = 1000,- kr. Side 6

7 DM 2 Nysumbanen DM 2 DATO MAJ 2015 Klasse: Crosskart Nysum n Arrangør klub Motorsport Nordjylland Løbsleder / ID nr. Finn Knudsen Klaus Knudsen Adresse Skovmarken 1 Postnr. / By 9510 Arden Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Mini/85ccm/125ccm 550,- kr. 250/650ccm 900,- kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse 22. maj 2015 Depotet åbner for kørerne: 29. maj maj maj Licenskontrol dato: fra/til Fra 29. maj Til 29. maj Licenskontrol dato: fra/til Fra 30. maj Til 30. maj Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 29. maj Til 29. maj Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 30. maj Til 30. maj Sted+ tidspunkt for førermøde Starten 30. maj Træning fra 30. maj kl maj kl Warm up 31. maj kl max 3 omg. ja Antal omgange i heat / finaler Mini+85 4/ /8 Start 1. Heat kl.: 30. maj kl På tavle ved licenskontrollen Hvor kan resultatlister afhentes I holder ved siden af licenskontrollen Beholdere til miljøaffald findes: På miljøplads ved vaskeplads Præmieoverrækkelse kl. 31. maj ca. kl Al opvarmning med el er forbudt Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på deltagende biler - fritagelse = 1000,- kr. Side 7

8 DM 2 MNJ-Nysumbanen Bestilling af mad til lørdag d. 30. maj 2015: Menuen består af: Svinekam stegt som vildt med bønner, gulerødder, kartofler, waldorffsalat, sauce, surt og sødt. Is til dessert til KUN pr. kuvert Tilmelding foretages via og betales der samtidig med anmeldelse til motorløbet. Skal du ikke køre kan du også bestille mad, her skal du blot overføre beløbet til konto nr HUSK at skrive i feltet tekst til modtager : ANTAL + fulde navn. Allersidste frist for betaling/tilmelding er SØNDAG den 23. maj Side 8

9 DM 3 Nørlundbanen DM 3 DATO 13. JUNI 2015 Klasse: CrossKart Nørlundbanen Arrangør klub Ikast og Omegns Motorklub Løbsleder / ID nr Allan Jensen / Allan Jensen Adresse Ellevej 6 Postnr. / By 7442 Engesvang Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Mini-125 Kr. 325, Kr. 675,- Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: Kl Licenskontrol dato: fra/til Fra Kl Til Kl Licenskontrol dato: fra/til Fra Kl Til Kl Tekniskkontrol dato: fra/til Tekniskkontrol dato: fra/til Fra Kl Til Kl Sted+ tidspunkt for førermøde Klubhuset Kl Fri træning fra / til Warm up Ja - kortere Antal omgange i heat / finaler Mini og 85 5/7 andre klasser 7/9 Start 1. Heat kl.: Vindue i klubhus Hvor kan resultatlister afhentes Dommertårnet Beholdere til miljøaffald findes: I hallen i ryttergården Præmieoverrækkelse kl. Efter protesttidens udløb Der er kun strøm til ladere. Der køres ikke med transponder. Det er IKKE tilladt at gasse bilerne op før lørdag kl (Miljøtilladelse) Side 9

10 DM 4 Nisseringen DM 4 DATO JULI 2015 Klasse: Crosskart Nisseringen Arrangør klub NMKA 040 Løbsleder / ID nr Morten G Jensen / Jette Nielsen Adresse Sneserevej 55 Bårse Postnr. / By 4720 Præstø Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Mini kr. 550, kr. 900,-. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse 25. juni Depotet åbner for kørerne: 3. juli kl Licenskontrol dato: fra/til Fra d.3. juli kl Til kl Licenskontrol dato: fra/til Fra d. 4. juli kl Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra d. 3. juli kl Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra d. 4. juli kl Til kl Sted+ tidspunkt for førermøde I gården 4.juli kl Træning 4. juli kl Warm up 2 omgange 5. juli kl Ja Antal omgange i heat / finaler Mini 4/6 øvrige klasser 6/8 Start 1. Heat kl.: 4. juli kl På tavlen ved depothus Hvor kan resultatlister afhentes I depothus Beholdere til miljøaffald findes: Ved buehallen Præmieoverrækkelse kl. 5.juli ca. kl Ankomst til depotet udenfor åbningstid kun ifølge aftale med løbsleder. Side 10

11 DM 5 Ørnedalsbanen DM 5 DATO JULI 2015 Klasse: Crosskart Ørnedalsbanen Arrangør klub Frederikshavn - Sæby Autosport Løbsleder / ID nr Lene Andersen / Lene Andersen Adresse Fårdrupvej 1 Postnr. / By 4200 Slagelse Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Mini, 85 og 125: Kr. 700, : Kr ,- Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: kl Licenskontrol dato: fra/til Fra kl Til kl Tekniskkontrol dato: fra/til Fra kl Til kl Sted+ tidspunkt for førermøde kl på starten Fri træning fra / til kl Warm up kl Ja Antal omgange i heat / finaler 7/9 omg. (mini, 85 4/6 omg.) Start 1. Heat kl.: kl (finaler ) Tavle ved beregnerhus Hvor kan resultatlister afhentes I bakker ved depothus Beholdere til miljøaffald findes: I depot Præmieoverrækkelse kl aften i festtelt Se Køb af mad onsdag, torsdag og fredag, samt billetter m.v. til festen lørdag aften: Se ca. fra Slutinstruktion sendes pr. mail og kan ses på samt på opslagstavler på banen. Licens- og teknisk kontrol aften kun iflg. skriftlig aftale med løbsleder senest d Side 11

12 DM 6 Nørlundbanen DM 6 DATO AUGUST 2015 Klasse: Crosskart Nysum n Arrangør klub Motorsport Nordjylland Løbsleder / ID nr Carsten Storgaard Klaus Knudsen Adresse Skovmarken 1 Postnr. / By 951 Arden 0 Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Mini/85ccm/125ccm 550,- kr. 250/650ccm 900,- kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse 1. August 2015 Depotet åbner for kørerne: 7. August August August Licenskontrol dato: fra/til Fra 7. August Til 7. August Licenskontrol dato: fra/til Fra 8. August Til 8. August Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 7. August Til 7. August Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 8. August Til 7. August Sted+ tidspunkt for førermøde Starten 8. August kl Træning fra 8. August kl Warm up 9. August kl max 3 omg. ja Antal omgange i heat / finaler Mini+85 4/6 resten 6/8 Start 1. Heat kl.: 8. August kl På tavle ved licenskontrollen Hvor kan resultatlister afhentes I holder ved siden af licenskontrollen Beholdere til miljøaffald findes: På miljøplads ved vaskeplads Præmieoverrækkelse kl. 9. August ca. kl Al opvarmning med el er forbudt. Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på deltagende biler - fritagelse = 1000,- kr. Side 12

13 DM 6 MNJ-Nysumbanen Bestilling af mad til lørdag d. 8. august 2015: Menuen består af: Skinkeschnitzel med brasede kartofler, ærter m.m. og bearnaicesauce. Is til dessert til KUN kr. pr. person Tilmelding foretages via og betales der samtidig med anmeldelse til motorløbet. Skal du ikke køre kan du også bestille mad, her skal du blot overføre beløbet til konto nr HUSK at skrive i feltet tekst til modtager : ANTAL + fulde navn. Allersidste frist for betaling/tilmelding er SØNDAG den 2. august Side 13

14 DM 7 Søholmbanen DM 7 DATO 15. AUGUST 2015 Klasse: Crosskart SØHOLMBANEN Arrangør klub 012 Kolding Automobil Club Løbsleder / ID nr Ole Bork Jessen / Ole Bork Jessen Adresse Sjællandsvej 16 Postnr. / By 6000 Kolding Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. miljø Mini ccm: 325,- kr. Anmeldelsesgebyr, incl. miljø ccm: 675,- kr. Sidste frist for anmeldelse 06 august 2015 Depotet åbner for kørerne: 14/8: 18:00 21:00 / 15/8: 06:00 - Licenskontrol dato: fra/til Fra 15/8 kl 07:30 Til 15/8 kl. 08:30 Licenskontrol dato: fra/til Fra Til Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 15/8 kl. 07:30 Til 15/8 kl. 08:45 Tekniskkontrol dato: fra/til Fra Til Sted+ tidspunkt for førermøde Ved dommertårnet kl. 09:15 Fri træning fra / til 09:45 / 11:00 Warm up Ja Antal omgange i heat / finaler 6 / 8 - også for 85 og mini på kort bane Start 1. Heat kl.: Kl. 11:15 På ruden i dommertårnet Hvor kan resultatlister afhentes Ved beregnerne i dommertårnet Beholdere til miljøaffald findes: Ved toiletvognen i depotet. Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl.- 17:00 Bemærk: Mini og 85ccm kører et forkortet baneforløb- 560m! Side 14

15 DM 8 Nysumbanen DM 8 DATO 12. SEPTEMBER 2015 Klasse: Crosskart Nysum n Arrangør klub Motorsport Nordjylland Løbsleder / ID nr Finn Knudsen Klaus Knudsen Adresse Skovmarken 1 Postnr. / By 951 Arden 0 Tel.nr Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Mini/85ccm/125ccm 400,- kr. 250/650ccm 750,- kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Sidste frist for anmeldelse 4. september 2015 Depotet åbner for kørerne: 11. september september Licenskontrol dato: fra/til Fra Til Licenskontrol dato: fra/til Tekniskkontrol dato: fra/til Fra Til Tekniskkontrol dato: fra/til Sted+ tidspunkt for førermøde Starten 12. september kl Træning fra 12. september kl Warm up ja Antal omgange i heat / finaler Mini+85 4/6 resten 6/8 Start 1. Heat kl.: På tavle ved licenskontrollen Hvor kan resultatlister afhentes I holder ved siden af licenskontrollen Beholdere til miljøaffald findes: På miljøplads ved vaskeplads Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl Al opvarmning med el er forbudt Arrangøren forbeholder sig ret til at påsætte reklamer på deltagende biler - fritagelse = 1000,- kr. Side 15

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint CENTRUMPOSTEN Nr. 2. Maj 2012 Benny Koch & Hans Oluf Nielsen Foto: Bjarne Kristensen Læs bla. i dette nummer Resultater fra Superdæk Classic 2012 Prøv noget nyt Yokohama Rally sprint Goodwood Festival

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG 2009 DISTRITETS HJEMMESIDE WWW.DCU-JF.DK SE TERMIN, RESULTATER, STATESTIK OG MEGET MERE 2 DISTRIKTSBESTYRELSEN: FORMAND: Niels Sørensen Plus office,

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane Propositioner - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Fredag den 8. maj (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. april - Starterklæres: onsdag den 29. april Løbene

Læs mere

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave 1-02-10-16 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1000 meter mærke... 24 Afregning dommerbus... 28 Afspærring... 24 Afspærringsmateriel... 9

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere