Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015"

Transkript

1 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

2 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Medlemmerne i den daværende DTH Støtteforening besluttede enstemmigt på den årlige generalforsamling i 2014 formelt, at integrerer i foreningen i Dianalund/Tersløse Håndbold. Støtteforeningens banko aktiviteter fortsætter uændret som og er i regnskabsåret overført til et særskilt udvalg. Bestyrelsen i DTH blev på sin ordinære generalforsamling mandag d. 26. maj 2014 udvidet fra 7 til 11 medlemmer. Af yderligere væsentlige begivenheder skal nævnes, at Dianalund/Tersløse Håndbold i sæsonen 2014/2015 kunne fejre 25 års jubilæum. Denne begivenhed er fejret med aktiviteter i sæsonen. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat er et underskud på DKK hvilket bl.a. kan henføres til de ekstra aktiviteter der har været i sæsonen i form af, nye klubdragter og klubtøj til alle hold, tilskud til udlandstur for 3 ungdomshold. Resultatet er endvidere påvirket af mindre overskud fra klubbens julestævne som følge af øget transportudgift på DKK, færre bankomedlemmer, som set over en hel sæson indirekte har påvirket bankoomsætningen samt kiosksalget. Klubbens omsætning er faldet 13 % i forhold til tidligere år fra 2,3 mio. DKK til knapt 2,0 mio. DKK og samtidig stiger de direkte omkostninger med 5 % hvilket sammenlagt giver et lavere dækningsbidrag på DKK i forhold til sidste regnskabsår. Salgsomkostninger stiger med 28 % som følger af øget omkostninger til tryk på nyt klubtøj. Lokaleomkostninger stiger merkant med 103 % hvilket kan henføres til husleje i forbindelse med afholdelse af onsdags banko, den udgift har ikke tidligere været pådraget klubben. Herudover har der været øget omkostninger til fælleskontoen DIF/DTH herunder indkøb af ny opvaskemaskine DKK. Side 1 of 8

3 Ledelsesberetning De samlede administrationsomkostninger er faldet med 36 % fra 87 til knapt DKK. Den primære årsag kan henføres til kontoen mindre anskaffelser, hvor der i sidste sæson blev indkøbt bestik, stol vogne, samt øvrigt tilbehør til cafeteriet. Aktiver i klubben er DKK, heraf udfør bank- og kassebeholdning DKK, varebeholdning DKK. Foreningen har tilgodehavender på DKK som primært er manglende betaling fra sponsorer. Foreningens egenkapital er DKK. Forskellen mellem egenkapital og passiver i alt er skyldige omkostninger på DKK som primært er mellemværende med COOP Danmark DKK samt skyldige husleje DKK til Sorø kommune. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinjer for foreningsregnskaber. Resultatopgørelsen Indtægter Alle indtægter indregnes, når de er tilgået foreningen. Omkostninger Alle omkostninger indregnes, når de er betalt. Balancen Alle aktiver måles til pålydende værdi. Side 2 of 8

4 Regnskab Perioden Året før Ændring i DKK Ændring i % RESULTATOPGØRELSE Omsætning Kiosk % Monteringsarbejde Banko cafeteria % Banko bankoplader/medlemskort % Banko pulje/super/pause/kvikke % Banko kineser/skrabespil % Sponsorater & Tilskud mv % Medlemskontingent - banko % Medlemkontingent - håndbold % Udlejning borde/stole % Julestævne % Wagner Vibe Cup Egne stævner % Håndboldskoler Senior stævne Dommermøder Lodsedler Entre indtægter herre senior % Salg af spillertøj % Salg af merchandise % Diverse aktiviteter % Banko Omsætning i alt % Direkte omkostninger Kiosk varekøb % Banko varekøb cafeteria % Banko varekøb bankoplader/medlemskort % Banko varekøb pulje/super/pause/kvikke % Banko varekøb kineser/skrabespil % Medlemsarrangementer % Julestævne % Vareforbrug (lagermodul) Turnering og stævner % Tøj og rekvisitter % Træner og spiller refusion % Event / Prag tur % Direkte omkostninger i alt % Dækningsbidrag % Side 3 of 8

5 Regnskab Perioden Året før Ændring i DKK Ændring i % RESULTATOPGØRELSE Salgs- og rejseomkostninger Forplejning møder % Forplejning medhjælper % Gaver og blomster % Annoncer og reklame % Salgs- og rejseomkostninger i alt % Reparation/vedligeholdelse % Vedligehold i alt % Lokaleomkostninger Husleje % Vedligeholdelse og rengøring % Vedligeholdelse Fælleskonto DIF/DTH % Forsikringer (lokale) % Lokaleomkostninger - klublokale, hal mv Lokaleomkostninger i alt % Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager % Edb-udgifter / software % Mindre anskaffelser % Dankort omkostninger % Porto og gebyrer % Advokat Forsikringer % Frugt ordning % Kontingenter og blade % Administrationsomkostninger i alt % Resultat før afskrivninger % Afskrivninger Resultat før renter % Renteindtægter Gebyr - bank % Renteudgifter % Renteudgifter og gebyr % Resultat før ekstraordinære poster % Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter m/moms % Ekstraordinære udgifter m/moms % Ekstraordinære poster i alt % PERIODENS RESULTAT % Side 4 of 8

6 Regnskab AKTIVER 30. april april 2014 Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver Varelager Debitorer Kassebeholdning Bankkonto Stævnekonto Bankkonto Opsparingskonto Investeringskonto Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Kapitalkonto primo Periodens resultat EGENKAPITAL I ALT GÆLD Skyldige omkostninger Sundhedsprojekt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 5 of 8

7 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har i dag godkendt Årsregnskabet for Dianalund/Tersløse Håndboldklub. Foreningens regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dianalund, den 6. maj Bestyrelsen Brian Westi Jacob Larsen Karsten Valbjørn Formand Næstformand Kasserer Morten Andersen Heidi Slott Jan Madsen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jette Schubert Karina Christensen Anette Larsen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Linda Gorlas Bestyrelsesmedlem Rikke Rasmussen Bestyrelsesmedlem Side 6 of 8

8 Den uafhængige revisors erklæring Undertegnede har revideret Årsregnskabet for Dianalund/Tersløse Håndboldklub, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapital, samt anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig Revisors ansvar Revisors ansvar er at udtrykke en konklusion om åreregnskabet på grundlag af den udførte revision. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver samt resultat af klubbens aktiviteter for regnskabsåret. Dianalund, den 6. maj Malene Lund Revisor Side 7 of 8

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere