zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220"

Transkript

1 zūmo 200-serien brugervejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

2 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Fax (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Tlf. +44 (0) (uden for Storbritannien) (i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Fax 886/ Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer samt brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Garmin-logoet, MapSource, TracBack og zūmo er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber registreret i USA og andre lande. Garmin Lock, mygarmin Agent, nümaps Guarantee og nümaps Lifetime er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microsd er et varemærke tilhørende SD Card Association. Microsoft, Windows og Windows NT er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Anvendt med tilladelse. Brug af data fra geocaching.com sker i henhold til den aftale for brug, som findes på Bluetooth -navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

3 Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang... 1 Opbygning af zūmo... 1 Isætning af zūmo-batteriet... 2 Opladning af zūmo... 3 Montering af zūmo i en bil... 3 Montering af zūmo på en motorcykel... 4 Konfiguration af zūmo... 7 Lokalisering af satellitsignaler... 7 Parring af et Bluetooth -headset... 8 Brug af siden Menu... 8 Brug af tænd/sluk-knappen Find Søgning efter en adresse Indstilling af en hjemmeposition Søgning efter et sted ved at stave navnet Søgning efter nyligt fundne steder Favoritter Brug af brugerdefinerede ruter Indtastning af koordinater Sådan finder du et sted vha. kortet Brug af TracBack Søgning i nærheden af en anden position Indholdsfortegnelse Brug af hovedsiderne Triptæller Drejliste Næste sving Siden Ruter Håndtering af filer Understøttede filtyper Indlæsning af filer Indlæsning af fotos til fotonavigation Sletning af filer Brug af værktøjerne Indstillinger Hvor er jeg? Hjælp Galleri Brugerdefinerede ruter Brugerdata Verdensur Lommeregner Måleomregner Trafik Brug af FM-trafik Trafik i dit område Alvorlighedsfarvekode Trafik på ruten Visning af trafikkortet Brugervejledning til zūmo 200-serien i

4 Indholdsfortegnelse Visning af trafikforsinkelser Trafikabonnementer Tilpasning af zūmo Systemindstillinger Navigationsindstillinger Displayindstillinger Aktivering af brændstofmåling Tidsindstillinger Sprogindstillinger Kortindstillinger Køretøjsindstillinger Bluetooth-indstillinger Indstillinger for positionsformat Sikkerhedsindstillinger Oplysninger om trafikabonnement Gendannelse af alle indstillinger Appendiks Registrering af zūmo Vedligeholdelse af zūmo Rengøring af enheden Låsning af zūmo Kalibrering af skærmen Nulstilling af zūmo Opdatering af softwaren Sletning af brugerdata Batterioplysninger Udskiftning af batteriet i zūmo Udskiftning af sikringen Montering på instrumentbrættet Flere kort Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør nümaps Guarantee nümaps Lifetime Om GPS-satellitsignaler Kontakt til Garmin Softwarelicensaftale Specifikationer Fejlfinding Indeks ii Brugervejledning til zūmo 200-serien

5 Opbygning af zūmo Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde/slukke for din zūmo. Tryk hurtigt for at justere lydstyrken og lysstyrken for baggrundsbelysningen. Højttaler Batteridæksel Batterikontakter Mini-USB-stik under vejrhætten Serienummer under batteriet Udløserknap: Skub opad for at åbne batteridækslet. microsd -kortstik under batteriet Brugervejledning til zūmo 200-serien 1

6 Sådan kommer du i gang Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Du kan undgå personskader og skader på enheden eller køretøjet ved at fjerne enheden fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produktet i produktæsken for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. 3. Find metalkontakterne i enden af litium ionbatteriet. 4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne passer med metalkontakterne indvendigt i batterirummet. Bemærk Før du monterer enheden, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering. Isætning af zūmo-batteriet 1. Find det litium ionbatteri, der fulgte med i produktæsken. 2. Skub udløserknappen op for at åbne batteridækslet på bagsiden af zūmo. 5. Tryk batteriet på plads. 6. Skub batteridækslet på igen, til det klikker på plads. 2 Brugervejledning til zūmo 200-serien

7 Sådan kommer du i gang Opladning af zūmo Oplad zūmo i mindst 4 timer, før den skal køre på batteridrift. Brug bilstrømkablet. Brug USB-kablet. Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr). Brug en batterioplader (ekstraudstyr). Montering af zūmo i en bil 1. Træk vejrhætten af mini-usb-stikket, der er placeret på bagsiden af zūmo. Vejrhætte 2. Slut bilstrømkablet til mini-usb-stikket. 3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm. Holder Sugekoppens arm Arm 4. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnug fri klud. 5. Anbring sugekoppen i forruden. 6. Drej armen tilbage mod forruden. 7. Placer bunden af zūmo i holderen. Strømkabel Brugervejledning til zūmo 200-serien 3

8 Sådan kommer du i gang 8. Vip zūmo bagud, så den klikker på plads. 9. Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen. Din zūmo tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Montering af zūmo på en motorcykel Advarsel Hvis du tilslutter strømkablet forkert med uisolerede ledninger, kan det beskadige køretøjet eller batteriet eller medføre personskade. Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden. BEMÆRK Frakobl strømkablet fra din zūmo-enhed for at undgå at dræne motorcyklens batteri, når du ikke kører. BEMÆRK: Vælg en egnet og sikker placering, hvor zūmo kan monteres på motorcyklen, baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring. 4 Brugervejledning til zūmo 200-serien

9 Sådan kommer du i gang Montering af styrholderen Din zūmo indeholder dele til to løsninger for montering på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr (www.ram-mount.com). Installation af U-bolt og styrholder: 1. Placer U-bolten rundt om styret, og før enderne gennem styrholderen. 2. Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen. Undgå at overspænde. BEMÆRK: Den anbefalede spænding er 50 lbf-in. Den maksimale stramning på 80 lbf-in bør ikke overskrides. Styrholder Installation af styrholderen på koblings-/bremsespændbøjle: BEMÆRK: Både 1/4 tommers standardbolte og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede bolte på din koblings-/bremsespændbøjle. 1. Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/bremsespændbøjle. 2. Før de nye bolte gennem styrholderen, afstandsstykkerne og spændbøjlen. 3. Stram boltene for at fastgøre holderen. Koblings-/ Styrholder bremsespændbøjle Styr U-bolt Afstandsstykker Brugervejledning til zūmo 200-serien 5

10 Sådan kommer du i gang Pakskiver Fladhovedede skruer Holder Grundplade Møtrikker Afstandsstykker Fastgøring af grundpladen til zūmo-monteringen 1. Før de fladhovedede skruer (M4 40 mm) gennem pakskiverne, holderen, afstandsstykkerne og grundpladen. 2. Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen. Fastgøring af grundpladen til styrholderen 1. Juster kuglen på styrholderen og kuglen på grundpladen, så de passer til armen med dobbeltholder. 2. Stram håndskruen en smule. 3. Juster for at få optimal synsvinkel og betjening. 4. Stram håndskruen for at fastgøre holderen. Styrholder Holder Grundplade Arm med dobbeltholder Håndskrue 6 Brugervejledning til zūmo 200-serien

11 Montering af zūmo i holderen 1. Placer bunden af zūmo i holderen. 2. Vip zūmo bagud, så den klikker på plads. Udløserarm Holder Fjernelse af zūmo fra en holder 1. Tryk på udløserarmen øverst på monteringen for at frigøre zūmo. 2. Løft zūmo op og ud. Sådan kommer du i gang Konfiguration af zūmo Tryk på, og hold den nede for at tænde zūmo. Følg vejledningen på skærmen. Lokalisering af satellitsignaler Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger. Stands køretøjet, og tænd for din zūmo. Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter. Søjlerne indikerer signalstyrken. Når søjlerne er grønne, har zūmo hentet satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den. Brugervejledning til zūmo 200-serien 7

12 Sådan kommer du i gang Parring af et Bluetooth - headset Du kan høre lyden fra zūmo via et Bluetooth-headset. Første gang du bruger to enheder sammen, skal du "parre" dem. Dit Bluetooth-headset og din zūmo skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres. Efter parring kan de to enheder automatisk oprette forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem. 1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. 2. Aktiver Bluetooth-teknologi på din zūmo. 3. Under forbindelser skal du trykke på Tilføj eller Skift. 4. Aktiver tilstanden Find mig/kan findes/ Synlig på headsettet. 5. Tryk på OK på zūmo'en. 6. Vælg dit headset, og tryk på OK. 7. Indtast om nødvendigt PIN-koden for Bluetooth til headsettet, og tryk på Udført. 8. Tryk på OK. BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger på side 35 eller i brugervejledningen til headsettet. Brug af siden Menu ➊ ➍ ➋ ➌ ➎ ➏ ➑ ➐ ➒ ➊ GPS-signalstyrke. ➋ Status for Bluetooth-headset. ➌ Anvendelsesmåde. Tryk for at skifte til tilstanden Motorcykelkørsel, Kørende, Gående, Cyklende eller Kørende (scooter). ➍ Batteristatus. ➎ Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger. ➏ Tryk for at finde en destination. 8 Brugervejledning til zūmo 200-serien

13 Sådan kommer du i gang ➐ Tryk for at se kortet. ➑ Tryk for at justere lydstyrken. BEMÆRK: Hvis du har parret et Bluetooth-headset med din zūmo, skal du justere lydstyrken på headsettet. ➒ Tryk for at bruge værktøjer som f.eks. indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter. zūmo - Tip og genveje Hvis du vil vende hurtigt tilbage til siden Menu, skal du trykke på knappen Tilbage og holde den nede. Tryk på og for at få vist flere valg. Tryk på disse knapper, og hold dem nede for at rulle hurtigere. Siderne vises forskelligt afhængigt af anvendelsesmåde og indstillinger. Valg af anvendelsesmåde Gående Kørende Cyklende Motorcykelkørsel Kørende (scooter) Din zūmo tilbyder flere anvendelsesmåder til forskellige transportformer. Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din anvendelsesmåde. For eksempel behandles ensrettede gader anderledes i anvendelsesmåden gående end i kørende. Ændring af anvendelsesmåde 1. Tryk på ikonet for anvendelsesmåde. 2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk på OK. 3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere indstillin g- erne for anvendelsesmåde. Du finder yderligere oplysninger om brugerdefinerede indstillinger på side 31. Brugervejledning til zūmo 200-serien 9

14 Sådan kommer du i gang Brug af tænd/sluk-knappen Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den hurtigt igen for at få vist yderligere valgmuligheder: Tryk på og for at justere skærmens lysstyrke. Tryk på og for at justere lydstyrken. Tryk på feltet ud for Tavs for at slå lyden fra. Nulstilling af zūmo Hvis din zūmo holder op med at fungere, skal du nulstille den ved at holde tænd/ sluk-knappen nede. Søgning efter interessepunkter 1. Tryk på Find > Interessepunkter. 2. Vælg en kategori. 3. Vælg en destination, og tryk på Start!. Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på Find > Interessepunkter > Stav navn. Du kan søge i et andet område ved at trykke på Find > Nær. 10 Brugervejledning til zūmo 200-serien

15 Sådan kommer du i gang Brug af siden Start! ➊ ➌ ➋ ➍ ➊ Tryk for at få vist ruten på kortet. ➋ Tryk for at navigere ruten. ➌ Tryk for at få vist positionen og det omkringliggende område på kortet. Se side 18. ➍ Tryk for at gemme denne position i dine favoritter. Tilføjelse af et viapunkt til din rute 1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu > Find. 2. Søg efter ekstra stop (viapunkt). 3. Tryk på Start!. 4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil tilføje dette stop før din destination. ELLER Tryk på Indsæt som ny destination for at gøre dette til din nye endelige destination. Valg af en omvej Hvis vejen længere fremme er lukket, kan du vælge en omvej. BEMÆRK: Omvej er ikke tilgængelig, når du navigerer i direkte linje. 1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu. 2. Tryk på Omvej. Din zūmo forsøger at finde en alternativ rute, som undgår den aktuelle vej eller den næste vej på din drejliste, og derefter vender tilbage til din oprindelige rute. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner zūmo muligvis ingen omvej. Brugervejledning til zūmo 200-serien 11

16 Find Find Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter steder. Hvis du vil lære, hvordan du udfører en simpel søgning, skal du se side 10. TIP: Tryk på Nær for at ændre søgeområdet. Se side 17. Søgning efter en adresse 1. Tryk på Find > Adresse. 2. Skift stat, land eller område efter behov. 3. Tryk på Stav byen, indtast by/ postnummer, og tryk på Udført. Vælg by/postnummer på listen. (Ikke alle kortdata giver mulighed for at søge efter et postnummer). Hvis du er usikker på byen, skal du trykke på Søg i alle. 4. Indtast husnummeret, og tryk på Udført. 5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført. 6. Vælg evt. den korrekte gade på listen. 7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt. BEMÆRK: Afhængigt af de kortver sioner, der er indlæst på din zūmo, kan navnene på knapperne ændres, og nogle trin kan optræde i en anden rækkefølge. Indstilling af en hjemmeposition Du kan angive en hjemmeposition for det sted, som du hyppigst vender tilbage til. 1. Tryk på Find > Kør hjem. 2. Vælg en mulighed. 3. Indtast adressen, og tryk på Start! Sådan kører du hjem Når du har angivet din hjemmeposition, kan du til enhver tid oprette en rute til den ved at trykke på Find > Kør hjem. 12 Brugervejledning til zūmo 200-serien

17 Find Ændring af din hjemmeposition Hvis du vil ændre din hjemmeposition, skal du først slette den fra Favoritter. 1. Tryk på Find > Favoritter. 2. Vælg dit hjem. 3. Tryk på Hjem > Rediger > Slet > Ja. Når du har slettet din hjemmeposition, kan du indstille den igen ved at følge trinene på side 12. Søgning efter et sted ved at stave navnet Hvis du kender navnet på det sted, du vil finde, kan du skrive det vha. tastaturet på skærmen. Du kan også indtaste nogle af bogstaverne i navnet for at begrænse søgningen. 1. Tryk på Find > Interessepunkter > Stav navn. 2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste bogstaverne i navnet. Tryk på Udført. Brug af tastaturet på skærmen Når der vises et tastatur på skærmen, kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem. Tryk på for at få vist en liste over nyligt fundne søgeord. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på, og hold den nede, hvis du vil slette hele indtastningen. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på Sprog for at vælge sprogfunktionen på tastaturet. Tryk på 123 for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn. Brugervejledning til zūmo 200-serien 13

18 Find Søgning efter nyligt fundne steder Din zūmo gemmer de sidste 50 søgninger på listen Nyligt fundne. Tryk på Find > Nyligt fundne. De steder, der senest har været vist, står øverst på listen. Sletning af nyligt fundne steder Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt fundne, skal du trykke på Ryd > Ja. BEMÆRK: Når du trykker på Ryd, slettes alle poster fra listen. Dette sletter ikke de faktiske steder fra din zūmo. Favoritter Du kan gemme steder i dine Favoritter, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter. Lagring af din aktuelle position På kortet skal du trykke på. Tryk på Gem position for at gemme din aktuelle position. Lagring af de steder, du finder 1. Når du har fundet et sted, du vil gemme, skal du trykke på Gem. 2. Tryk på OK. Stedet gemmes i Favoritter. Søgning efter gemte steder Tryk på Find > Favoritter. Dine gemte steder vises. 14 Brugervejledning til zūmo 200-serien

19 Redigering af gemte steder 1. Tryk på Find > Favoritter. 2. Tryk på det sted, som du vil redigere. 3. Tryk på Rediger. 4. Tryk på det element, du vil redigere. Ekstraudstyr Du kan finde oplysninger om ekstraudstyr, f.eks. sikkerhedskamera, på side 43. Find Brug af brugerdefinerede ruter Tryk på Find > Brugerdefinerede ruter. Vælg den rute, som du vil følge, og tryk på Start!. Oprettelse af en brugerdefineret rute Brug din zūmo til at oprette og gemme brugerdefinerede ruter inden din næste rejse. Du kan gemme op til 10 brugerdefinerede ruter. 1. Tryk på Find (eller Værktøjer) > Brugerdefinerede ruter > Ny. 2. Tryk på Tilføj nyt start punkt. 3. Find den position, der skal være dit nye startpunkt, og tryk på Vælg. 4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt. 5. Find den position, der skal være dit nye slutpunkt, og tryk på Vælg. Brugervejledning til zūmo 200-serien 15

20 Find 6. Tryk på for at tilføje en ny position til din brugerdefinerede rute. Tryk på for at fjerne en position. 7. Tryk på Næste for at beregne din brugerdefinerede rute og se den på kortet. 8. Tryk på Gem for at gemme den brugerdefinerede rute og afslutte. Redigering af brugerdefinerede ruter 1. Tryk på Find (eller Værktøjer) > Brugerdefinerede ruter. 2. Tryk på den rute, som du vil redigere. 3. Tryk på Rediger. 4. Tryk på det element, du vil redigere. Indtastning af koordinater Hvis du kender din destinations geografiske koordinater, kan du bruge zūmo til at navigere til din destination vha. længde- og breddegraderne (eller andre koordinatformater). Det kan være praktisk ved geoskattejagt. Du kan få oplysninger om geoskattejagter på 1. Tryk på Find > Koordinater. 2. Tryk på Format for at ændre typen af koordinater. Da forskellige kort og skemaer bruger forskellige formater, gør zūmo det muligt for dig at vælge det korrekte koordinatformat til den korttype, du bruger. 3. Indtast koordinaterne, og tryk på Udført. 16 Brugervejledning til zūmo 200-serien

21 Find Sådan finder du et sted vha. kortet Tryk på Find > Gennemse kort. Tip til at gennemse kortet Tryk på kortet, og træk for at se forskellige dele af det. Tryk på og for at zoome ud og ind. Tryk på et objekt på kortet. Der vises en pil, som peger på objektet. Tryk på Gem for at gemme denne position. Tryk på Start! for at navigere til positionen. Hvis GPS-funktionen er deaktiveret, skal du trykke på Inds. pos for at indstille din position til den valgte position. Se side 31. Brug af TracBack Tryk på Find > TracBack for at se dit seneste spor. Tryk på Gem for at gemme sporet i dine favoritter. Tryk på Start! for at finde tilbage ad din seneste rejserute. Søgning i nærheden af en anden position BEMÆRK: Din zūmo søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende position. 1. Tryk på Find > Nær. 2. Vælg en mulighed. Brugervejledning til zūmo 200-serien 17

22 Brug af hovedsiderne Brug af hovedsiderne Ruten er markeret med en magentarød linje. Undervejs guider zūmo dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner zūmo ruten igen og giver nye anvisninger. ➌ ➎ ➊ ➍ ➏ ➋ ➎ ➋ Tryk på tekstlinjen for at åbne drejlisten. ➌ Tryk for at zoome ind og ud. ➍ Tryk på køretøjsikonet for at se siden Hvor er jeg? ➎ Tryk for at få vist triptælleren. ➊ Tryk for at få vist det næste sving (ved navigation på vej). ➏ Tryk for at få vist siden Menu. 18 Brugervejledning til zūmo 200-serien

23 Triptæller Triptælleren indikerer din aktuelle hastighed og giver dig nyttig statistik om din tur. Hvis du vil have vist triptælleren, skal du trykke på Hastighed på kortet. Hvis du stopper ofte, skal du lade din zūmo være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under turen. Nulstilling af triptælleren Hvis du vil have præcise turoplysninger, skal du nulstille triptælleren, før du starter en tur. Tryk på Nulstil trip for at nulstille oplysningerne på siden Triptæller. Tryk på Nulstil maks. for at nulstille maksimumhastigheden. Drejliste Når du navigerer en rute, viser siden Drejliste sving-for-sving-instruktioner for hele ruten og afstanden mellem svingene. Brug af hovedsiderne Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for at åbne drejlisten. Tryk på et sving på listen for at få vist oplysninger om det næste sving. Tryk på Vis kort for at få vist hele ruten på kortet. Næste sving Når du navigerer en rute, kan du få vist det næste sving på kortet samt den resterende afstand og tid, før du kommer hen til svinget. Du kan få vist oplysninger om det næste sving ved at trykke i øverste venstre hjørne af kortet eller ved at trykke på et sving på drejlisten. Siden Ruter Siden Ruter viser tre forskellige typer rute til din destination: Hurtigste tid, Korteste distance og Direkte linje. Tryk på en ruteknap på siden af skærmen for at vælge den pågældende rute. Se side 31 for at få flere oplysninger om rutepræferencer. Brugervejledning til zūmo 200-serien 19

24 Brug af hovedsiderne Tryk på ruteinformationsfanen på siden Start!, der viser anvendelsesmåde og afstand og tid til din destination, for at åbne siden Ruter. Kompas Retning i grader Retningsindikator Informationsfelter Informationsfelterne viser hastigheden, stigningen, klokkeslættet og nøjagtigheden af GPS-signalerne. Navigation i direkte linje med kompasset Når du navigerer en rute i direkte linje, angiver retningspilen den retning, du skal vælge for at blive på ruten. Hvis retningspilen peger på retningsindikatoren, er du på vej direkte til destinationen. Informationsfelterne i nederste venstrehjørne viser afstanden til din destination. Retningspil Retningsindikator GPS-kompas Du kan navigere ved hjælp af et GPSkompas. Der kræves ingen kalibrering, men du skal have frit udsyn til himlen. Tryk på et datafelt på siden Kort for at få vist kompasset. Når du er undervejs, drejer kompasset. Retningsindikatoren viser den aktuelle retning. Retningen vises også i grader i midten af kompasset. GPS-kompas, når du navigerer i en direkte linje Distance til destination 20 Brugervejledning til zūmo 200-serien

25 Håndtering af filer Understøttede filtyper JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- og GIF-billedfiler: se side 23 Kort, ruter og waypointfiler fra MapSource : se side 43 GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmins POI Loader: se side 44 Indlæsning af filer Håndtering af filer microsdkortstik under batteriet Udløserknap: Skub opad for at åbne batteridækslet. Du kan lagre billedfiler af typen JPEG samt rutefiler af typen GPX i den interne hukommelse i zūmo eller på et microsdkort. BEMÆRK: zūmo er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me eller Windows NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac OS 10.3 og ældre versioner. Mini-USBstik under vejrhætten Isætning af et microsd-kort (ekstraudstyr) 1. Skub udløserknappen op for at åbne batteridækslet på bagsiden af zūmo. 2. Tag batteriet ud. 3. Du indsætter og fjerner kortet ved at skubbe det ind, indtil det siger "klik". 4. Sæt batteriet i igen. Brugervejledning til zūmo 200-serien 21

26 Håndtering af filer 5. Skub batteridækslet på igen, til det klikker på plads. Tilslutning af USB-kabel Tilslut mini-usb-stikket på bagsiden af zūmo. Slut det store stik på kablet til en ledig USB-port på computeren. Din zūmo og microsd-kortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som monterede diske på Mac-computere. BEMÆRK: På visse operativsystemer eller computere med flere netværksdrev vises zūmo-drevene muligvis ikke. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene. Overførsel af filer til zūmo Kopier filer fra computeren til zūmodrevene. 1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer. 2. Vælg filen, og tryk på Rediger > Kopier. 3. Åbn "Garmin"- eller microsd-kortdrevet/- disken. 4. Klik på Rediger > Indsæt. Filen vises på listen over filer i zūmos hukommelse eller på microsd-kortet. Udskubning og frakobling af USB-kablet Når du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på ikonet skub ud på proceslinjen eller trække diskikonet til Papirkurven på Mac-computere. Frakobl zūmo fra computeren. 22 Brugervejledning til zūmo 200-serien

27 Indlæsning af fotos til fotonavigation Download fotos med positionsoplysninger til din zūmo eller microsd-kortet for at bruge fotonavigation. Besøg for at få yderligere oplysninger. 1. Slut zūmo til computeren. 2. Besøg og log på. 3. Vælg et foto. 4. Følg vejledningen på skærmen. Sletning af filer Håndtering af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din zūmo indeholder vigtige systemfiler, som ikke bør slettes. Slut zūmo til din computer, og åbn zūmoeller microsd-kortdrevet/-disken. Marker den fil, du vil slette, og tryk på tasten Delete på computerens tastatur. Brugervejledning til zūmo 200-serien 23

28 Brug af værktøjerne Brug af værktøjerne Menuen Værktøjer giver dig mange funktioner, som kan være til hjælp, når du er undervejs. Fra siden Menu skal du vælge Værktøjer for at åbne menuen Værktøjer. Hvor er jeg? Tryk på Hvor er jeg? for at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig. Tryk på en knap til højre for at se de nærmeste positioner i den kategori. Tryk på Gem position for at gemme din aktuelle position. Hjælp Tryk på Hjælp for at få oplysninger om brug af zūmo. Indstillinger Du kan finde oplysninger om indstillinger på side Galleri Brug galleriet til at få vist billeder, som du har gemt i din zūmo eller på et microsdkort. 1. Tryk på Værktøjer > Galleri. 2. Tryk på et billede for at få vist det i et større format. 3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder. 24 Brugervejledning til zūmo 200-serien

29 Visning af et diasshow Tryk på Diasshow for at starte et diasshow, som viser hvert billede et øjeblik og derefter skifter til det næste billede. Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe diasshowet. Navigation til et billede Hvis et billede indeholder oplysninger om positionen, skal du trykke på Info > Start! for at oprette en rute derhen. Se side 23 for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder til din zūmo. Brugerdefinerede ruter Du kan finde oplysninger om brugerdefinerede ruter på side 15. Brug af værktøjerne Verdensur 1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur. 2. Hvis du vil ændre en by på listen, skal du trykke på byen. 3. Indtast et bynavn, og tryk på Udført. 4. Vælg den rette by, hvis det er nødvendigt. 5. Tryk på Gem. 6. Tryk på Verdens kort for at få vist et kort. Nattetimer vises i det tonede område. 7. Tryk på Verdens ur for at få vist urene igen, eller tryk på Tilbage for at afslutte. Brugerdata Brug denne funktion til at håndtere og slette dine gemte data, f.eks. Favoritter. Hvis du har overført en rute fra MapSource, skal du trykke på Importer rute fra fil for at anvende ruten i din zūmo. Brugervejledning til zūmo 200-serien 25

30 Brug af værktøjerne Lommeregner 1. Tryk på Værktøjer > Lommeregner. 2. Indtast det første tal i din beregning. 3. Tryk på en operator (,, - eller +). 4. Indtast det næste tal i din beregning. Tryk på. for at tilføje en decimal. Tryk på ± for at gøre tallet negativt eller positivt. Tryk på % for at gøre tallet til en procent (0,01). Tryk på C for at slette indtastningen. 5. Tryk på =. 6. Tryk på C for at foretage en ny beregning. Måleomregner 1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner. 2. Tryk på Omregning, vælg en type af mål, og tryk på OK. 3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at ændre. 4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK. Gentag om nødvendigt. 5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste en værdi. 6. Indtast en værdi, og tryk på Udført. Enheden omregnes. 7. Tryk på Ryd for at foretage en ny omregning. 26 Brugervejledning til zūmo 200-serien

31 Opdatering af omregningskurser Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser. 1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner > Omregning. 2. Tryk på Valuta, og tryk på OK. 3. Tryk på valutaknapperne, og vælg de valutaer, du vil opdatere. 4. Tryk på Opdater. 5. Tryk på felterne ved siden af valutaerne for at indtaste nye kurser. 6. Tryk på Gem for at gemme de nye kurser, eller tryk på Gendan for at bruge de oprindelige kurser. Brug af værktøjerne Trafik Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne, hvis din zūmo er sluttet til en FMtrafikmodtager (ekstraudstyr). Du kan finde flere oplysninger på side og på Brugervejledning til zūmo 200-serien 27

32 Brug af FM-trafik Brug af FM-trafik BEMÆRK: Trafikmodtageren skal købes separat. Brug en FM TMC-trafikmodtager (trafikoplysningskanal) til at modtage trafikoplysninger, der udsendes over FM Radio Data System. Trafikmodtageren er indbygget i bilstrømkablet. Til en stikkontakt i bilen BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed. FM-trafikmodtageren modtager signalet fra trafikserviceudbyderen og viser disse oplysninger på din zūmo. Trafik i dit område Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon i det øverste højre hjørne af kortet. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor slem trafikken er på din rute eller den vej, du aktuelt kører på. Til strømstikket på zūmo Trafikikon FM TMC-trafikmodtager Hvis din zūmo har forbindelse til trafikmodtageren og til køretøjets strømforsyning, og du befinder dig inden for modtageområdet, kan zūmo modtage oplysninger om forsinkelser i trafikken. Der er flere oplysninger på 28 Brugervejledning til zūmo 200-serien

33 Alvorlighedsfarvekode Trafikikonets farve angiver, hvor alvorlige trafikforsinkelserne er. Farve Beskrivelse Betydning Grøn Gul Rød Grå Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Ingen data Trafikken flyder normalt. Der forekommer kødannelse. Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er gået helt i stå. Trafikdata er ikke blevet opdateret. Brug af FM-trafik Trafik på ruten Når zūmo beregner din rute, undersøger den den aktuelle trafik og prioriterer automatisk ruten med den korteste tid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner zūmo automatisk ruten igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes bedre alternative ruter. Hvis der forekommer en ikke-alvorlig trafikforsinkelse på din rute, viser trafikikonet en fane, hvor du kan se den ekstra tid, forsinkelsen betyder for din rute. Denne tid er allerede inkluderet i den anslåede ankomsttid. Sådan undgår du manuelt trafik på din rute: 1. Tryk på trafikikonet på kortet. 2. Tryk på Trafik på ruten. 3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten. 4. Tryk på Undgå for at undgå trafikforsinkelsen. Brugervejledning til zūmo 200-serien 29

34 Brug af FM-trafik Visning af trafikkortet Trafikkortet viser vha. farvekoder trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje. 1. Tryk på trafikikonet på kortet. 2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist trafikbegivenheder på et kort. Hvis du vil gå tilbage til det normale kort efter trafikkortet, skal du trykke på trafikikonet og derefter på Vis normalt kort. Visning af trafikforsinkelser 1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet. 2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist en liste over trafikforsinkelser. 3. Hvis du vil have vist detaljerne, skal du trykke på et element på listen. Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser. Trafikabonnementer Der findes oplysninger om tilføjelse eller fornyelse af trafikabonnementer på side Brugervejledning til zūmo 200-serien

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 465 brugervejledning

nüvi 465 brugervejledning nüvi 465 brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller. 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International,

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

nüvi 1490TV brugervejledning

nüvi 1490TV brugervejledning nüvi 1490TV brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913)

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200/2300/2400-serien brugervejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brugervejledning. August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brugervejledning August 2013 190-01505-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

dēzl 760 Brugervejledning

dēzl 760 Brugervejledning dēzl 760 Brugervejledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01511-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Betjeningsvejledning nüvi 300/350

Betjeningsvejledning nüvi 300/350 Betjeningsvejledning nüvi 300/350 personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397 8200 eller

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Betjeningsvejledning zumo 500/550

Betjeningsvejledning zumo 500/550 Betjeningsvejledning zumo 500/550 den personlige motorcykelnavigator 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397.8200

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere