Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter"

Transkript

1 Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

2 Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange kulturmiljøer, herunder kort, vægt på økonomiske kort (MS) Elektroniske hjælpemidler (databaser, kort) vad kan det bruges til? Kulturmiljøforvaltning 1. overordnede fase overordnet tilgang til historien i landskabet naturforvaltning naturens historie udbygning med flere data

3 Digitalt Atlas over Kulturmiljøer i Danmark Digitalisering af kulturarven Støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd Udført af SDU Samarbejde med Vejle Amt

4 Digital landskabsinformation GIS-baseretwebnformation om fund og fortidsminder i andskabet Baseret på indberetning til danske museer Såvel synlige fredede fortidsminder som usynlige spor efter fortidens mennesker vægt på forhistorien kun få elementer fra historisk tid - - punkter (ikke polygoner bortset fra Kulturarvsarealer)

5

6 Digital landskabsinformation - 2 Topografiske, historiske kort VSK, Målebordsblade, cm-kort Aflæsbar information Ikke-søgbar information (bortset fra tilknyttede stednavneregistre) KMS Danmark Før og Nu

7

8 Kulturlandskabsinformation angler stedbestemt viden om: Sammenhængende kulturlandskabsforståelse Forskellige kronologiske lag i landskabet angler grundlag for en systematisk ulturmiljøregistrering Tematiske registreringer Digitale registreringer GIS-registreringer

9 Amternes kulturmiljøudpegninger Amt København Frederiksborg Kulturmiljøer antal region linie punkt Kulturmiljøer areal km 2 % af amt 148, ,8 29 Dokumentation kun GIS kun GIS Særligt fokus landsbyer oldtid, landsbyer, fiskerlejer Roskilde ,7 46 særrapport landsbyer, hovedgårde Vestsjælland Bornholms RK , særrapport RP oversigt landsbyer, hovedgårde, stationsbyer oldtid Storstrøm (Falster) ,8 4 særrapport nedlagte landsbyer Fyn ,3 6 gl. særrapport oldtid, landsbyer, hovedgårde Sønderjylland ,6 12 RP oversigt grænsemiljøer, befæstningsanlæg Ribe ,8 13 RP oversigt marskmiljøer Vejle ,7 8 særrapport oldtid, landsbyer, bygninger Ringkøbing hensigt 2003 Århus ,6 13 særrapport KIP Viborg ,5 15 RP oversigt landsbyer Nordjylland ,6 6 RP oversigt oldtid, landsbyer, kystkultur Hele landet ,2 10,5 Fra: Møller, Stenak og Thøgersen: Kulturmiljøregistrering i praksis, 2005

10 Kulturmiljø-begrebet fficiel definition: Et afgrænset område, der afspejler væsentlige ræk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturhistorien i Planlægningen) arakteristik: God ramme Siger ikke meget om indholdet, specielt ikke en istorisk dimension i landskabet eller en perationel tilgang

11 Kulturmiljø trukturhistorisk tilgang Elementer og helhed Langvarige strukturer med nedslag i andskabet Funktionalitet Samtidighed

12 Kulturmiljø-temaer - 1 grare miljøer før 1800 Enestegård* Landsby* Hovedgård* Fællesområde* grare miljøer efter 1800 Husmandskoloni Koloniseret land Samling af gårde/huse Større gård - proprietærgård Dambrug Gartneri/planteskole rbane miljøer Forstad Købstad* Parcelhuskvarter Villabebyggelse Rurale by/stationsby Mindre rural by ( mejeriby ) Rød: nyt tema i forh. t. Kulturhistoriske Interesser i Landskabet *: indgår i dækningen af kulturmiljøer før 1800

13 Kulturmiljø-temaer - 2 dustri-/råstofmiljøer Fabrik Produktionsanlæg fra andelstiden Råstofindvinding øllemiljøer (vand- og vind-)* frastruktur (vej, jernbane, bro) stitutionelle/sociale miljøer ystmiljøer Fiskerleje* Færgested Ladeplads Skipperby ilitære miljøer ritidsmiljøer eligiøse miljøer* Rød: nyt tema i forh. t. Kulturhistoriske Interesser i Landskabet *: indgår i dækningen af kulturmiljøer før 1800

14 Operationalisering grare kulturmiljøer før 1800 Økonomiske kort er grundlaget Minorerede sognekort Brug af moderne ejerlavsgrænser

15 Bellinge sogn: 1 landsby 2 enestegårdsejerlav (den ene med vandmølle)

16 Kulturmiljøer efter 1800 grare miljøer efter 1800 Husmandskoloni Ved udskiftningen Efter 1919-lovene Samling af gårde/huse Koloniseret land Hedekoloni Inddæmning Plantage Større gård proprietærgård (over 12 tdr. htk.) Dambrug Gartneri/planteskole

17 Kulturmiljøer efter rbane miljøer Købstad* Forstad Villabebyggelse Parcelhuskvarter Rural by/stationsby Mindre rural by ( mejeriby )

18 Litterære kilder Trap: Danmark udg. (ca ) Andre specielle, men regionsdækkende ilder: Dansk Mejeristat Dansk Skolestat Henrik Pedersen: De danske Landbrug (1688-matriklen) Frandsen: Vang og Tægt (om dyrkningsfællesskaber) Danmarks Stednavne M.fl.

19

20

21

22 Fra element til kulturmiljø Et element: et punkt et kulturmiljø: polygon Intet kulturmiljø uden element(er) Et element et kulturmiljø (eks. landsby) Flere elementer ét kulturmiljø (eks.: rural by) Et element bliver ikke tilknyttet noget kulturmiljø stadig synligt som punkt Elementer har specifik sognetilknytning ulturmiljøer kan rumme elementer fra flere sogne

23

24

25 Digitalt Atlas over Kulturmiljøer igitalt Databasebaseret, internet tlas i Danmark GIS-baseret, raster-baggrundskort, rumlighed ulturmiljøer Begrebsudvikling, typologier anmark Vendsyssel, Vejle Amt, Fyns Amt, Ringkøbing Amt, (Storstrøms Amt)

26 Kulturmiljøregistrering Kort sammenfatning af kulturmiljøet (type og udvikling) Strukturel bevaringsvurdering Velbevaret Delvis bevaret Forsvundet/opløst Overlejret Tilknyttede elementer

27 Kulturmiljøregistrering. skrivebordsfase Systematisk registrering af typer i ulturlandskabet dækkende hele regionen Grovsortering af bevaringsgrad. Fase - feltbesigtigelse Bygninger vurdering af alder, funktion mv. Visuelt landskabsindtryk, synlighed, ammenhæng

28 Vejle Amt - kulturmiljøregistrering 8414 registrerede elementer 2400 registrerede kulturmiljøer Heraf 583 velbevarede kulturmiljøer 322 udpegede kulturmiljøer i regionplanforslag Heraf 70 helt nye

29 Historien i landskabet Kartografisk indblik (via topografiske asterkort) Overblik Stedernes historie Typerne Rumliggørelse af data Sammenstilling af oplysninger synergieffekt

30 Naturforvaltning Historisk dimension til naturen Overordnet drift af landskabet (ejerlavsilhørsforhold) historisk set Store 3 områder forhøjer kulturmiljøværdien Perspektivering af driften Nødvendig dimension til Nationalparker

31 Dynamisk kulturmiljøatlas Uddybning af elementoplysninger, herunder ere præcis lokalisering Tilføjelse af nye elementer, også typer Integration af fotos Integration af andre data (f.eks. arkæologiske)

32 Kulturens rolle i fremtiden Kulturens spor i landskabet er de værdier, som dgør kernen i vor fynske identitet, og værdier, om giver folk udefra lyst til at besøge vores ø Citat: Bendt Bendtsen (K), vicestatsminister Fyens Stiftstidende 15. maj 2005

33 endsyssel: Links til kulturmiljøsider ttp://gis.vejleamt.dk/suarealinfo/ai_map.asp?page=kulturmiljoer ejle Amt: ttp://gis.vejleamt.dk/arealinfo/ai_map.asp?page=kulturmiljoer yns Amt: ttp://kort-info.fyns-amt.dk/arealinfo/ai_map.asp?page=kulturmiljoer ingkøbing Amt: ttp://tm.ringamt.dk/kort/ai_map.asp?page=kulturmiljoer de to øverste kan også findes på ttp://www.humaniora.sdu.dk/kulturmiljoe/)

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive-området. Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive-området. Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive-området Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Overordnet mål Hvordan kan historiens landskab integreres i planlægningen af fremtidens landskaber?

Læs mere

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller 2. udgave - Juni 2005 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen 2011 SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet,

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Sikring af fortidsminder

Sikring af fortidsminder Sikring af fortidsminder Nye regler i museumsloven for finansiering af arkæologiske udgravninger i forbindelse med jordarbejde KULTURARVSSTYRELSEN Indhold 3 4 9 11 13 17 Indledning Hensigten med museumsloven

Læs mere

Landdistrikternes urbanisering

Landdistrikternes urbanisering Landdistrikternes urbanisering En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika ca. 1840-1960 Urbanization of the Rural Districts An Analysis of the Origin, Development, and Characteristics

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1:75.000. Hasle

Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1:75.000. Hasle Bornholm 0 0//0 : Side Rønne Kommune Hasle Kommune KA Hasle Kommune, :.000. Vang Teglkås Kåsby Helligpeder Rutsker Møllevangen 0 Rønne Knudsker 0 Hasle Stavelund Bolderis Klemen- sker 0 0 Mæby Grisby 0

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

Tekstilbyen Herning. Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk

Tekstilbyen Herning. Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk Tekstilbyen Herning Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk Projektrapport: Kortlægning af tekstil- og beklædningsindustriens kulturarv i Herning Af

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

586 Anmeldelser. en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen

586 Anmeldelser. en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen 586 Anmeldelser en svævende henvisning til fasthed og helhedsopfattelse som goder i sig selv. Dorthe Gert Simonsen SØREN BITSCH CHRISTENSEN (red.): Den Moderne By. Danske Bystudier 3. Århus 2006, Dansk

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Genanvendelse af industriens bygningsarv

Genanvendelse af industriens bygningsarv Genanvendelse af industriens bygningsarv København November 2011 Kortlægning, arkitektur og analyse af potentialer sammenfatning af resultater Remisen Brande. Foto: Heine Pedersen Forside: Nordkraft. Foto:

Læs mere