Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)"

Transkript

1 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata. 2. Filtyper og håndtering af filer (11 p) 2.1 Generelt om filtyper og "Stifinder" 2.2 Filtyper i MapInfo 2.3 Organisering af filer i mapper 2.4 Kopiere, flytte og slette filer og mapper 2.5 Hente billedfiler med kort fra nettet 2.6 Se på størrelsen af filer 2.7 Forsendelse og pakning af filer 2.8 Windows indstillinger for decimaltegn 3. MapInfo's værktøjer (11 p) 3.1 Starte programmet 3.2 Åbne en tabel 3.3 Paletterne Primær og Tegn 3.4 Hovedmenuer i MapInfo 3.5 Tilpasning af skærm, skala og zoom 3.6 Afslutte MapInfo 4. Tabeller og lagkontrol (12 p) 4.1 Kort opbygges af lag 4.2 Funktioner i lagkontrol 4.3 Sammenhæng mellem kort og liste 4.4 Det kosmetiske lag 4.5 Værktøjer i menupaletten Tegn 4.6 Ændre visning af kort 4.7 Aktivt zoom Opgaver til lektion 1 (2 p) 1. Opslag i 2. Opslag om priser på digitale kort 3. Egne forslag til anvendelse af GIS Opgaver til lektion 2 (3 p) 1. Se på GIS-filer i Stifinder 2. Egen organisering af kursusfiler 3. Hente kort fra nettet, og pakke det til forsendelse Opgaver til lektion 3 (3 p) 1. Se på filer og afprøve værktøjer i primærpaletten 2. Afprøve "Vis hele laget" 3. Diverse spørgsmål om filer mv. Opgaver til lektion 4 (3 p) 1. Spørgsmål til funktioner i lagkontrol 2. Øvelse med tabel over postnumre 3. Kort og lister over vandløb på Fyn 5. Gemme og genfinde (12 p) 5.1 Generelt om at gemme og genfinde 5.2 Gemme tabel efter ændring 5.3 Gemme importerede filer i et andet format 5.4 Gemme indstillinger af kort (visninger) 5.5 Gemme kosmetiske objekter 5.6 Gemme skærmbilleder som billedfiler 5.7 Gemme en del af et kort som en ny tabel 5.8 Lukning af tabel eller passiv, åben tabel Opgaver til lektion 5 (4 p) 1. Ændre og gemme en tabel 2. Udarbejde et kort over en kommune 3. Diverse spørgsmål om veje og byer Side 1 af 5

2 6. Oprette ny tabel (15 p) 6.1 Terminologi ved tabeller og databaser 6.2 Forskellige måder til at oprette ny tabel 6.3 Tabelstruktur 6.4 Eksempel 1 - Oprette tabel med adresser 6.5 Eksempel 2 - Ny tabel tilføjes eksisterende kort 6.6 Justere tabel 6.7 Eksempel 3 - Tabeljusteringer 7. Tabelredigering og forespørgsler (17 p) 7.1 Redigering af kolonner 7.2 Redigere ny række 7.3 Forespørgsler med Find og Find udvalgte 7.4 Søgning i to tabeller 7.5 Funktionen Vælg og resulterende tabeller 7.6 Eksempel på oprettelse af en forespørgsel med Vælg 7.7 Gemme forespørgsler Opgaver til lektion 6 (5 p) 1. Ny tabel ud fra liste med data 2. Ny tabel tilføjes eksisterende kortlægning Opgaver til lektion 7 (7 p) 1. Generelle spørgsmål om tabeller og visning 2. Forespørgsler om jordforurening med Find 3. Forespørgsler med Vælg 4. Redigere ny række 8. Opdateringer og beregninger samt grafisk visning af tabeller (17 p) 8.1 Typer af opdateringer og visninger 8.2 Visning af kolonnestatistik 8.3 Tilføje rækker fra en anden tabel 8.4 Tilføje kolonner fra en anden tabel 8.5 Placere grafisk information i synlige kolonner 8.6 Vise en tabel som en graf 8.7 Label funktioner Opgaver til lektion 8 (6 p) 1. Opdatering og sammenlægning af tabeller 2. Tilretning af labels med tre linjer 3. Global statistik 9. Arbejdsområder (11 p) 9.1 Hvad er et arbejdsområde 9.2 Opstartsindstillinger for arbejdsområder og sessioner 9.3 Faldgruber ved arbejdsområder 9.4 Eksempel på GIS til parkforvaltning 9.5 Brug af arbejdsområder ved sagsbehandling Opgaver til lektion 9 (5 p) 1. Nyt arbejdsområde 2. Fritidsfaciliteter i "Præstevangen" 3. Parkeringsmuligheder omkring "Præstevangen" 10. Digitale korttyper og tekniske kort (15 p) 10.1 Korttyper og terminologi om kort 10.2 Grundelementer i et digitalt vektorkort 10.3 Grundelementerne i et digitalt rasterkort 10.4 Tekniske kort 10.5 Standard TK-99 for tekniske kort 10.6 Samarbejdet om fælles objekttyper (FOT-konceptet) 10.7 Det danske Kvadratnet 10.8 Tilgængelighed af offentlige digitale grundkort Opgaver til lektion 10 (5 p) 1. Om målestok, opløselighed og nøjagtigheder 2. Registreringer på tekniske kort ifølge TK99 3. Øvelser med kort H Spørgsmål om kort på Danmarks Arealinformation Side 2 af 5

3 11. Projektioner og koordinatsystemer (17 p) 11.1 Forskellige kortprojektioner i Danmark 11.2 Grundlæggende elementer ved kortprojektioner 11.3 Længde- og breddegrader 11.4 UTM-systemet 11.5 Øvelser i at se UTM-koordinater i Danmark 11.6 System 34/ Kp DKTM 11.9 Skift mellem koordinatsystemer i MapInfo 12. Orientering af rasterkort (14 p) 12.1 Rasterkort fra scanning af papirkort 12.2 Orientering ved indtastning af koordinater 12.3 Orientering ved hjælp af et eksisterende kort 12.4 DTK/Kort25 en del af Danmarks Topografiske Kortværk 12.5 Ortofotokort 12.6 Ældre kort hentet fra internettet Opgaver til lektion 11 (4 p) 1. Spørgsmål om projektioner 2. Skift mellem projektioner og betydningen af datum 3. Om at ændre og gemme Projektioner Opgaver til lektion 12 (6s) 1. Diverse spørgsmål om rasterkort 2. Orientere museumskort 3. Sammenligne filer af gemte skærmbilleder Index for lektioner i GIS 2 (lektion 13-24) 13. Georeferencer og geokodning (13 p) 13.1 Generelt om geokodning og georeference 13.2 Forberedelser til geokodning 13.3 Eksempel med geokodning via postnumre 13.4 Beregnede adressekoordinater 13.5 Eksempel med geokodning via adressekoordinater Opgaver til lektion 13 (3 p) 1. Kort over jordrenseanlæg 2. Geokodning af adresser 3. Diverse spørgsmål om geokodning mv. 14. Præsentation og layout (11 p) 14.1 Generelt om præsentation af data på kort 14.2 Bykort som eksempel på præsentation af data 14.3 Layout funktionen i MapInfo 14.4 Målestok på kort 14.5 Signaturforklaring på kort Opgaver til lektion 14 (8 p) 1. Præsentation af ESØ 2. Udvælge relevante boreoplysninger til layout 15. Temakort og TOP10DK (11 p) 15.1 Generelt om temakort og tematisk kortlægning 15.2 Tematiske kort med farvelagte jordartssymboler 15.3 Øvelser med temakort over befolkningstæthed 15.4 Den digitale kortsamling TOP10DK 15.5 Temakort ud fra højdekurver i TOP10DK Opgaver til lektion 15 (4 p) 1. Temakort om grundvandsforhold ved ESØ 2. Spørgsmål om jordartskort og TOP10DK Side 3 af 5

4 16. Offentlige databaser (12 p) 16.1 Offentlige registre og deres betydning for GIS Opgaver til lektion 16 (4 p) 16.2 Bygnings- og Boligregistret BBR 16.3 Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem ESR 1. Opslag i den offentlige 16.4 Matrikelregistret MATR informationsserver OIS 2. Brug af internettjenesten 16.5 Statens Salgs- og Vurderingsregister SVUR Matrikel-info 16.6 Krydsreferenceregistret KRR 3. En kystnær grund i Juelsminde 16.7 Lovgivning om adresser 16.8 Adressekoordinater 16.9 Matrikelkort Øvelse med matrikelkort fra Juelsminde Begrænsninger ved de offentlige registre på Internettet 17. WEB-tjenester Geodata fra andre servere (14 p) 17.1 Baggrund og begreber 17.2 Eksempler på åbne web-tjenester 17.3 OGC-standarder for overførsler af geodata 17.4 MapInfo og WMS 17.5 MapInfo og WFS Opgaver til lektion 17 (4 p) 1. Hente nye kommunegrænser og lokalplaner via WMS 2. Forespørgsler via WFS 18. Eksterne filer ind i MapInfo (15 p) 18.1 Introduktion om oversættelse af filer 18.2 Excel fil ind i MapInfo 18.3 Indlæsning af ASCII fil med adressepunkter 18.4 Filer fra AutoCAD i DWG format 18.5 Åbning af DXF-filer 18.6 Projektioner ved oversættelse af geodata 18.7 Indlæsning af en dbf-fil med boredata 18.8 Øvrige filformater til udveksling af data 19. Introduktion til SQL (14 p) 19.1 Generelt om SQL 19.2 Dialogboksen SQL-valg i MapInfo 19.3 Lidt om operatorer, funktioner og udtryk 19.4 Eks. på SQL-søgning af vindmøller med lav effekt 19.5 Brug af feltet Grupper efter 19.6 Se forespørgsler i MapBasic-vinduet 19.7 Eks. på SQL-søgning af kulturhistoriske objekter Opgaver til lektion 18 (4 p) 1. Geokodning af affaldsselskaber 2. Shapefil med indvindingsoplande til vandværker 3. Redigere tabel med boredata Opgaver til lektion 19 (5 p) 1. Vindmøller med effekt mellem 100 og 400 kw 2. Samlet effekt af vindmøller mellem 100 og 400 kw 3. Spørgsmål om antal typer a vindmøller 4. Ansvar for data i tabellen RP kulturhistorie Geografiske analyser (12 p) 20.1 Generelt om geografiske analyser 20.2 Geografiske funktioner og operatorer 20.3 Centrumspunkter 20.4 Jordforurening i drikkevandsområder 20.5 Angive bufferzoner omkring objekter 20.6 Analyse af afstand mellem vandrehjem 20.7 Angive sikkerhedszone omkring en gasledning Opgaver til lektion 20 (5 p) 1. Bufferzoner og adresser ved Bygholm Sø 2. Redigering af tabel med søer 3. Matrikler med søer i Egebjerg Kær 4. Centroid(x) og Centroid(y) og koordinatsystemer Side 4 af 5

5 21. Redigering af objekter (13 p) 21.1 Introduktion 21.2 Valg af objekter 21.3 Kombinere objekter og slette dele af objekter 21.4 Knudepunkter og Omform 21.5 Dataoverførsler ved redigering af objekter 21.6 Arealberegninger af objekter i bufferzone 21.7 SNAP-funktion Opgaver til lektion 21 (6 p) 1. Oprette punkter i Kastanjeparken 2. Tegne byggegrunde i Kastanjeparken 3. Opdeling af matrikelkortet til en vejzone 22. Værktøjsstyring i MapInfo 22.1 Værktøjer opstår som MapBasic programmer 22.2 Eksempler på værktøjer 22.3 Afprøve værktøjet Opret gitter 22.4 Afprøve værktøjet Koordinatudtræk 22.5 Brug af værktøjet Labeler 22.6 Ressourcer på Internettet Opgaver til lektion Brug af værktøjet Søg og erstat 2. Indsætte oversigtskort for matrikelkort 3. Tegne koordinatlinjer for System Introduktion til GPS og GIS 23.1 Om GPS systemet og dets organisering 23.2 Elementerne og principper i satellitbaseret navigation 23.3 Om anvendelse af GPS sammen med GIS 23.4 GPS-modtager sammenkoblet med bærbar PC 23.5 Datum og projektioner anvendt ved GPS 23.6 Øvelse med GPS-data fra forsøgsmarker 23.7 Data fra GPS-registrering under bil-kørsel Opgaver til lektion Spørgsmål om GPS-systemet 2. Spørgsmål til tabel med markdata 3. Temakort over høstudbytte variation 4. Spørgsmål til tabel med GPSmålinger fra bil 24. Afsluttende opgave (5 p) 24.1 Formålet med opgaven og krav til omfang 24.2 Opgavens problemstilling 24.3 Data til opgaven 24.4 Fremgangsmåde og metoder 24.5 Resulterende tabeller og øvrige output 24.6 Konklusion på opgaven 24.7 Diskussion af fremgangsmåde og GIS-metoder Deltagerne skal selv vælge et emne for den afsluttende opgave. Der ydes vejleding til fremskaffelse af data. Side 5 af 5

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

F.M.T. Ver. 2004/79 F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 / 20 31 01 98 www.morley.dk Side 2

F.M.T. Ver. 2004/79 F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 / 20 31 01 98 www.morley.dk Side 2 Datablade Priser...3 Kursuspriser...5 Tekstbehandling...7 Microsoft Word - Grundkursus...9 Microsoft Word - Videregående kursus...10 Microsoft Word - Grafiske opgaver...11 Microsoft Word - Store dokumenter...12

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

Rejserapport. GIS SIG rapport

Rejserapport. GIS SIG rapport Rejserapport BE London 2007, 10-14 juni 2007 Lørdag 9. juni...1 Søndag 10. juni...2 Introduction to Bentley Map...2 Microstation Champions: A Tips & Tricks Special Feature...3 Mandag 11. juni...4 Fælles

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype EGNOS korrektioner Mobilt netværk WMS, WFS, WFS-T Data HTML5 Local Storage Data Ane Kjeldgaard Jesper Gaardboe Jensen Margrethe Kristensen

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S MatematikVærktøjet Niveau 2 Brugervejledning 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S 2 1. FORORD Endnu et nyt træningsprogram? Det må der svares både ja og nej til. Ja, fordi programmet indeholder øvelser, der

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD version 1.0.0.121 - MUD-Administration version 1.0.0.34 MUD s bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Revideret 29. oktober 2014. Stor tak til Carsten Risager

Læs mere