Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme E 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2."

Transkript

1 Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme E E DK

2

3 Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed Systembeskrivelse Solvarmesystem Beholderenhed Funktionsprincip Solvarmereguleringens funktionsomfang Opbygning og funktion Rørledninger med solvarme Solvarmevæskens egenskaber Solvarmekredsens frost- og korrosionsbeskyttelse Fladesolfangere aurotherm classic VFK 135 D og 135 VD...8 Systembeskrivelse aurostep plus _00 1

4 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen 2 Systembeskrivelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne systembeskrivelse og betjeningsvejledning gælder der også andre bilag. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der opstår som følge af en manglende overholdelse af disse vejledninger. Andre gyldige bilag Betjen autostep plus iht. alle betjeningsvejledninger til anlæggets dele og komponenter. Disse betjeningsvejledninger er vedlagt de pågældende anlægskomponenter samt supplerende komponenter. 1.1 Opbevaring af bilagene Opbevar denne systembeskrivelse og betjeningsvejledning samt alle andre gyldige bilag, så de er til rådighed, når der er brug for dem. Giv bilagene til efterfølgeren i tilfælde af flytning eller salg af udstyret. 1.2 Anvendte symboler Betjen venligst enheden iht. sikkerhedshenvisningerne i denne betjenings- og installationsvejledning! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød! H Fare! Fare for forbrænding og skoldning! a OBS! Potentiel faresituation for produkt og miljø! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en nødvendig aktivitet. 1.3 Vejledningens gyldighed Denne systembeskrivelse gælder udelukkende for enheder med følgende artikelnumre: Enhedstype Artikelnummer aurostep plus VIH SN 250/3 i Tab. 1.1 Vejledningens gyldighed Artikelnummeret på Deres enhed finder De på typeskiltet. 2 Systembeskrivelse Denne systembeskrivelse er skrevet med henblik på at blive læst og forstået af brugeren af aurostep plus-systemet. Den indeholder informationer om systemet og bruges derfor til at supplere betjeningsvejledningen. Systembeskrivelsen findes i starten af denne vejledning, fordi De skal læse denne igennem før de andre vejledninger. 2.1 Solvarmesystem Solvarmesystemet aurostep plus bruges til solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning. Det består af en beholderenhed, et solfangerfelt med 1-2 solfangere og forbindelsesledningen, der forbinder beholderenheden med solfangerfeltet. 2.2 Beholderenhed De fleste komponenter i det kompakte solvarmesystem er integreret i varmtvandsbeholderenheden. Systemet er udstyret med en integreret regulering til styring af solvarmeanlægget med behovspassende efteropvarmning til Vaillant kedler. Vaillant beholderenhederne VEH SN 150/3 i, 250/3 og 350/3 ip bruges som indirekte opvarmede solvarmebeholdere til den solvarmeunderstøttede varmtvandsforsyning; de forskellige enheder adskiller sig kun fra hinanden i størrelsen. For at sikre en lang levetid er beholderne og rørspiralerne på brugsvandssiden emaljerede. Som korrosionsbeskyttelse har hver beholder en magnesium-beskyttelsesanode. Denne beskyttelsesanode skal vedligeholdes hvert år for at sikre en varig korrosionsbeskyttelse. Solvarmebeholdere, der opvarmes indirekte, arbejder i det såkaldte lukkede system, dvs. vandindholdet er ikke i forbindelse med atmosfæren. Når varmtvandstappeventilen åbnes, trykkes det varme vand ud af beholderen af det kolde vand, der løber ind. I det nederste, kolde område findes solvarme-varmeveksleren. De relativt lave vandtemperaturer i det nederste område sikrer også en optimal varmeoverførsel fra solvarmekredsen til vandet i beholderen ved svag solindstråling. Ved VEH SN 150/3 i, 250/3 i og 350/3 ip gennemføres hvis nødvendigt en ekstra opvarmning vha. den elektriske varmestav. I modsætning til solvarmeopvarmningen finder efteropvarmningen af varmtvandet vha. den elektriske varmestav sted i i det øverste, varmere område af beholderen. Beredskabsvolumenet for efteropvarmningen er ca. 75 l ved VEH SN 150/3 i, 125 l ved VEH SN 250/3 i og 155 l ved VEH SN 350/3 ip. 2 Systembeskrivelse aurostep plus _00

5 Systembeskrivelse 2 Solvarmebeholderen er udstyret med en eller to cirkulationspumper (kun version P) til optimal tilpasning af den nødvendige cirkulationsmængde og pumpeydelsen. Den nominelle gennemstrømningsmængde reguleres af reguleringen og skal ikke indstilles manuelt. Under installationen er det kun nødvendigt at indstille, om der er tale om et 1- eller 2-solfanger-system. Som solvarmevæske anvendes en speciel vand-glykolfærdigblanding, som beholderenheden allerede er fyldt med ved leveringen Funktionsprincip Funktionsprincippet for solvarmesystemet aurostep plus adskiller sig fra mange andre solvarmesystemers. Solvarmesystemet aurostep plus er ikke fyldt helt med solvarmevæske og det står ikke under tryk. Af denne grund bortfalder komponenterne, der ellers er almindelige ved solvarmesystemer, som f.eks. ekspansionsbeholder, manometer og udluftning Fig. 2.2 Fordeling af solvarmevæske, når solfangerpumpe(r) står stille 5 3 Billedtekst 1 Solfangerfelt 2 Solfanger-fremløbsledning 3 Øverste del rørspiral 4 Nederste del rørspiral 5 Solfangerpumpe 1 6 Solfangerpumpe 2 (kun version P) 7 Solvarmereturløbsledning 4 Fig. 2.1 Fordeling af solvarmevæske, når solfangerpumpe(r) står stille Billedtekst 1 Solfangerfelt 2 Solfanger-fremløbsledning 3 Øverste del rørspiral 4 Solfangerpumpe 1 5 Solfangerpumpe 2 (kun version P) 6 Solvarmereturløbsledning Står solfangerpumpen (solfangerpumperne) (4, 5) stille, samler solvarmevæsken sig i rørslangen (3), i solfangerpumpen/solfangerpumperne og solvarmerørføringen på beholderenheden. Af denne grund er det vigtigt at installere solfangerfeltet (1) og alle solvarmeledningerne (2) og (6), så solvarmevæsken kan løbe tilbage gennem de eksisterende fald til beholderenheden. Solvarmeledningerne og solfangerfeltet er derefter fyldt med luft. Når solvarmereguleringen tænder for solfangerpumpen/ solfangerpumperne (5, 6), transporterer pumpen/pumperne solvarmevæsken ud af rørslangen (4) gennem solvarmereturløbsledningen (7) og ind i solfangerfeltet (1). Dér opvarmes væsken, før den transporteres gennem solvarmefremløbsledningen (2) tilbage til beholderenheden. Væskevolumenet i de tynde solvarmeledninger og i solfangerfeltet er lille i forhold til det i den tykke rørspiral i beholderenheden. Af den grund falder solvarmevæskens niveau ved kørende solfangerpumpe(r) kun i begrænset omfang. I den øverste del (3) af rørslangen samler den luft sig, der er blevet fortrængt fra solvarmeledningerne og solfangerfeltet. Når systemet opvarmes, ekspanderer solvarmevæsken og luften en smule. Trykket stiger derfor lidt for den luft, der er lukket inde i systemet. Luftboblen, der er lukke inde i systemet, opfylder dermed en udligningsbeholders funktion. Dette tryk er nødvendigt og må under ingen omstændigheder fjernes. Af denne grund må der ikke monteeres en udluftning i solvarmesystemet. Ved kørende solfangerpumpe(r) kommer solvarmvæsken i den øverste del af rørslangen (3) hele tiden i berøring med luft. Systembeskrivelse aurostep plus _00 3

6 2 Systembeskrivelse Af det beskrevne funktionsprincip følger nedenstående: - Da der kun findes luft i solfangeren og solvarmeledningerne i de kolde måneder af året, når solvarmeanlægget står stille, skal der kun træffes frostbeskyttelsesforanstaltninger for beholderenhedens opstillingssted. - Den foreskrevede installation for solfangerfeltet samt for solvarmeledningerne og især ledningernes fald er en princiel forudsætning for, at solvarmesystemet fungerer som det skal. - Solfangerfeltets og solvarmeledningernes væskevolumen skal være afstemt nøjagtigt i forhold til solvarmesystemet. Af den grund må den mindste og største længde for solvarmeledningerne ikke overskrides, ingen solvarmeledninger bruges med en afvigende indvendig diameter og modellen samt antallet af solfangere ikke ændres. - De fysiske egenskaber for solvarmevæsken tæller ligeledes til de principielle grundbetingelser for en fejlfri funktion af systemet. Af den grund må der kun påfyldes den originale Vaillant solvarmevæske uden nogen form for tilsætningsstoffer, når væsken skiftes. 2.4 Solvarmereguleringens funktionsomfang Solvarmesystemerne aurostep plus reguleres af den integrerede, mikroprocessorstyrede solvarmeregulering. Beholderens beredskabstemperatur eller også den maks. beholdertemperatur indstilles med reguleringen. Den integrerede solvarmeregulering er et komplet udstyret system til regulering af et solfangerfelt med 1-2 solfangere og en beholder. Til installationen tilbyder reguleringen et tilstrækkeligt tilslutningsområde, til datavisning og indtastning af alle nødvendige parametre råder den over betjeningselementer og et stort display. Difference temperaturregulering Solvarmereguleringen arbejder efter princippet for differenstemperaturregulering. Reguleringen tilkobler altid solfangerpumpen/solfangerpumperne, når temperaturdifferencen (temperatur solfanger temperatur beholder) er større end tilkoblingsdifferencen. Reguleringen frakobler solfangerpumpen/solfangerpumperne, når temperaturdifferencen (temperatur solfanger temperatur beholder) er mindre end frakoblingsdifferencen. Tilkoblingstemperaturdifferencen retter sig efter kurverne, der er gemt i reguleringen. For systemer med en eller to solfangere findes der forskellig kurver. Efteropvarmningsfunktion Efteropvarmningsfunktionen anvendes til at opvarme beholderen til den ønskede, beregnede temperatur i et bestemt tidsrum, også selv om udbyttet fra solvarmen ikke er tilstrækkeligt. I denne forbindelse er en efteropvarmning vha. varmestaven mulig. Til efteropvarmningen af solvarmebeholderen kan De indstille et tidsprogram (detaljer se betjeningsvejledning, afsnit 4.3.6). Efteropvarmningsforsinkelse For at undgå unødvendig efteropvarmning vha. varmestaven er reguleringen udstyret med en efteropvarmningsforsinkelse. Efteropvarmningen forsinkes maks. 30 min., hvis solfangerpumpen/solfangerpumperne kører og der derved foreligger et udbytte fra solvarmen. Bliver solfangerpumpen/solfangerpumperne stående eller nås den ønskede beholdertemperatur ikke, når forsinkelsestiden er udløbet, efteropvarmes beholderen via varmestaven. Efteropvarmningsforsinkelsen aktiveres på VVS-installatørens niveau. Beskyttelse mod legionellabakterier Til beskyttelse mod legionellabakterier skal Vaillant tilbehøret legionellapumpe bruges. Funktionen beskyttelse mod legionellabakterier anvendes at dræbe kim i beholderen og i rørene. Er funktionen aktiveret, bringes beholderen og de tilsvarende varmtvandsledninger op på en temperatur på 70 C en gang om ugen (onsdag kl. 14:00). Først forsøges det at nå den beregnede temperatur i et tidsrum på 90 min. kun ved hjælp af udbyttet fra solvarme. Lykkes dette ikke, gennemføres beskyttelsen mod legionellabakterier med varmestaven. Funktionen beskyttelse mod legionellabakterier afsluttes, når der i et tidsrum på 30 min. måles en temperatur på min. 68 C. VVS-installatøren aktiverer funktionen beskyttelse mod legionellabakterier på VVS-installatørens niveau. Her kan han ved nogle versioner vælge, om opvarmningen skal finde sted kl 15:30 eller i den efterfølgende nat kl. 4:00 for at kunne udnytte en evt. billig natstrømtarif. Pumpeblokeringsbeskyttelse Når pumperne har været standset i 23 timer, kører alle tilsluttede pumper i ca. 3 sekunder for at forhindre, at de sætter sig fast. Årskalender Termostaten er udstyret med en årskalender, så en automatisk sommer-/vintertidsomstilling er mulig. Den aktuelle dato skal blot indtastes en gang på VVS-installatørens niveau for at aktivere funktionen. Vær opmærksom på, at reguleringen ved et strømsvigt kun er udstyret med en gangreserve på 30 min. Det interne ur går i stå efter 30 min., og kalenderen fortsættes ikke, når spændingsforsyningen er blevet genetableret. I dette tilfælde skal tidspunktet indstilles igen og den aktuelle dato kontrolleres. 4 Systembeskrivelse aurostep plus _00

7 Systembeskrivelse 2 Påfyldningsmodus/driftsmodus For at opnå en hurtig påfyldning af anlægget efter en frakobling af solfangerpumpen/solfangerpumperne, er reguleringen udstyret med funktionen "Påfyldningsfunktion". Ved hver tilkobling kører pumpen/pumperne i noget tid i påfyldningsfunktionen med fastlagt ydelse. Differencereguleringen er ikke aktiv i denne tid, hvilket betyder, at pumpen/pumperne ikke frakobles, heller ikke selv om frakoblingstærsklen underskrides. I de første 20 sek. kører solfangerpumpen 1 op til 50 % af sin ydelse; herefter tilkobles solfangerpumpen 2 (hvis en sådan findes) (kun version P) med 50 % af sin ydelse. I de følgende 20 sek. kører solfangerpumpen 1 op til 100 % af sin ydelse. Solfangerpumpen 2 (kun version P) når herefter ligeledes op på 100 % af sin ydelse. Således kører pumpen eller begge pumper i den resterende tid, hvor påfyldningsfunktionen varer, med 100 % af sin ydelse for at sikre en påfyldning. Umiddelbart efter påfyldningsfunktionen starter driftsfunktionen. For at undgå en for tidlig frakobling af solfangerpumpen/solfangerpumperne, hvis udbyttet fra solvarme er lavt, kører pumpen/pumperne først i 12 minutter, mens differencereguleringen beregner den optimale pumpeydelse. Når denne tid er udløbet, bestemmer differencereguleringen den videre køretid og ydelse for solfangerpumpen/solfangerpumperne. Her kører ydelsen op, hvis temperaturdifferencen mellem solfangerføler og nederste beholderføler stiger i funktionstiden eller ydelsen drosles, hvis temperaturdifferencen bliver mindre. Partyfunktion Med aktiveringen af partyfunktionen frigives efteropvarmningsfunktionen, dvs. den indstillede, beregnede beholderværdi holdes konstant, evt. med efteropvarmning. Efteropvarmning en enkelt gang Med aktiveringen af efteropvarmningen en enkelt gang opvarmes beholderen en gang til den indstillede beregnede beholderværdi. Feriefunktion Aktiveres denne funktion, stilles dirftsmåden på for den indstillede ferietid (1 99 dage). Dermed er både udbyttet fra solvarmen og efteropvarmningsfunktionen deaktiveret. 2.5 Opbygning og funktion Vaillant solvarmesystemet aurostep plus er et termisk solvarmesystem til fremstilling af varmt vand. Står solvarmesystemet stille, løber solvarmevæsken ud af solfangerfeltet, der består af en eller to solfangere, og ledningerne og tilbage til solvarmebeholderen. På denne måde undgås skader fra frost og overopvarmning på solvarmesystemet. Ekstra frostbeskyttelse sikres ved at bruge en solvarmevæske bestående af en blanding af vand og glykol B Fig. 2.3 Hovedkomponenter system aurostep plus med beholder VEH SN 250/3 i (principskitse uden tilslutningstilbehør) 2 Billedtekst 1 Solfanger-fremløbsledning 2 Koldtvandsledning 3 Regulering 4 Varmtvandsledning 5 Øverste beholderføler 6 Elektrisk varmestav 7 Solvarme-varmeveksler 8 Nederste beholderføler 9 Integreret solvarmerørføring 10 Sikkerhedsventil 11 Nederste påfyldnings-/tømningshane 12 Solfangerpumpe 1 13 Øverste påfyldnings-/tømningshane 14 Solfangerpumpe 2 (kun version P) 15 Solvarme-returløbsledning 16 Solfangerfelt 17 Solfangerføler 1 A C Systembeskrivelse aurostep plus _00 5

8 2 Systembeskrivelse Systemet består af tre hovedkomponenter: A: 1-2 solfangere B: den isolerede rørføring og C: en solvarmebeholder med integreret pumpe/integrerede pumper og regulering. Solfangere A Ved solfangerne er der tale om fladesolfangere aurotherm VFK 135 D (16) eller aurotherm VFK 135 VD (fås ikke i alle lande) med serpentinabsorbere. En solfangerføler (17), der fastgjort i solfangeren, måler solfangertemperaturen Rørføring B Systemets rørføring består af fremløbs- (1) og returledningen (15). I huset installeres ledningerne ved siden af hinanden i en isolering, der ligeledes endnu omgiver ledningen til solfangerføleren (17). Dette modul kaldes også "solvarme-kobberrør 2 i 1". Forbindelsen oprettes på taget ved at befri kobberledningerne for deres isolering, afkorte dem, beskytte dem med enkeltisoleringer og fastgøre dem på solfangeren med kompressionsfittings. På grund af rørledningernes dimensionering må der kun bruges kobberrør med en indvendig diameter på 8,4 mm til rørføring af systemet. Vaillant anbefaler "Solvarme-kobberrør 2 in 1", hvormed systemet arbejder optimalt og sikkert; dette fås som tilbehør i 10 m længde (artikelnummer ) eller i 20 m længde (artikelnummer ) og er nemt at montere. Solvarmebeholder C De elekriske beholdere VEH SN 150/3 i, 250/3 i og 350/3 ip har et påfyldningsvolumen på ca. 150 l, 250 l eller 350 l. De er udstyret med en solvarme-varmeveksler og en elektrisk varmestav. Solvarme-varmeveksleren (7) befinder sig i den nederste del af beholderen. Denne varmeveksler er forbundet med solfangerkredsløbet. Den elektriske varmestav (6) i den øverste del bruges til at efteropvarme beholderen, hvis solstrålerne ikke er stærke nok. De to beholderfølere (5) og (8) melder de registrerede temperaturer til reguleringen (3), der er integreret i beholderen. Yderligere komponenter, der er integreret i beholderenheden, er solfangerpumpen/solfangerpumperne (12, 14), der sørger for, at solvarmevæsken cirkulerer gennem solvarmekredsløbet, en sikkerhedsventil (10) og to påfyldnings-/tømningshaner (11) og (13). Beholderen selv indeholder brugsvand, der løber ind gennem koldtvandsledningen (2) og ud gennem varmtvandsledningen (4), når det er varmet op. Solvarmekredsløb Solvarmekredsløbet indeholder 1-2 solfangere (16), hvis øverste rørudgang er forbundet med den kobberforsynede solvarme-fremløbsledning (1). Den anden ende af denne ledning er forbundet med den øverste tilslutning på solvarme-varmeveksleren (7). Den nederste tilslutning på solvarme-varmeveksleren fører via en del i solvarmerørføringen, der er integreret i beholderen (9), hen til sugesiden på solfangerpumpen/solfangerpumperne (12, 14). Pumpen/pumperne pumper solvarmevæsken ind i solvarmekobberrørets returløbsledning (15), der er forbundet med den nederste tilslutning på solfangerfeltet (16). I solvarmerørføringen, der er integreret i beholderen (9), findes også påfyldnings- og tømningshanerne (11) og (13) samt sikkerhedsventilen (10). Solvarmekredsløbet indeholder en blanding af solvarmevæske og luft. Solvarmevæsken består af en færdig blanding af vand og glykol, der også indeholder inhibitorer. Der fyldes kun så meget solvarmevæske på, at solvarmevæsken udelukkende befinder sig i solvarme-varmeveksleren (7), når systemet er frakoblet. Solfangerne (16) og de kobberforsynede solvarmefremløbsledninger (1) og (15) er derimod kun fyldt med luft. Det er ikke nødvendigt at integrere nogen ekspansionsbeholder i solvarmekredsløbet, da solvarmekredsløbet ikke er fyldt komplet med solvarmevæske. Der findes tilstrækkelig luft i kredsløbet, der kan kompensere volumenekspansionen for den opvarmede solvarmevæske. Luften i kredsløbet får derfor en funktionel betydning. Da luften ubetinget skal blive i systemet, må der ikke monteres en udluftningsventil i solvarmesystemet. Solvarmesystemets funktionsmåde Overskrider temperaturdifferencen mellem solfangerføleren (17) og den nederste beholderføler (8) en bestemt grænseværdi, tilkobles solfangerpumpen/solfangerpumperne (12, 14). Den/de pumper solvarmevæske ud af solvarme-varmeveksleren (7) gennem returløbsledningen på solvarmekobberrøret (15), solfangerne (16) og fremløbet på solvarmekobberrøret (1) tilbage til beholderens solvarme-varmeveksler. Luften, der forinden befandt sig i solfangerne (16), trykkes ud af solfangerne og strømmer via fremløbsledningen på solvarmekobberrøret (1) ind i solvarme-varmeveksleren (7). Den største del af luften samler sig så i de øverste vindinger af rørslangen til solvarme-varmeveksleren. Den resterende solvarme-varmeveksler forbliver fyldt med solvarmevæske, da indholdet i solfangerne (16) og solvarme-kobberrørene (1) og (15) er mindre end indholdet i solvarme-varmeveksleren (7) i beholderen. Så snart solfangerne (16) og solvarmekobberrørene (1) og (15) er fyldt med solvarmevæske, reducerer pumpeydelsen/pumpeydelserne, de op- og nedstrømmende væskesøjler kompenserer hinanden gensidigt på grund af solvarmekobberrørenes meget lille diameter. Pumpen/pumperne skal derfor kun overvinde systemets hydrauliske modstand. Når så temperaturdifferencen mellem solfangerføleren (17) og den nederste beholderføler (8) underskrider en temperatur, der er fastlagt iht. en gemt kurve, efter en vis brugstid, frakobler reguleringen (3) solfangerpumpen/solfangerpumperne, og solvarmevæsken løber via 6 Systembeskrivelse aurostep plus _00

9 Systembeskrivelse 2 returløbsledningen på solvarmekobberrøret (15) og gennem pumpen/pumperne tilbage til solvarme-varmeveksleren (7). Samtidigt trykkes luften, der forinden befandt sig i den øverste del af solvarme-varmeveksleren, tilbage gennem fremløbsledningen på solvarmekobberrøret (1), solfangerne (16) og returløbsledningen på solvarmekobberrøret (15). Udstyr Solvarmebeholderenheden er komplet monteret ved leveringen og er allerede fyldt med solvarmevæske ved leveringen. Af den grund er det ikke nødvendigt at fylde den op før idrifttagningen. For at sikre en lang levetid er beholderen og rørspiralerne på vandssiden emaljerede. En magnesiumanode er standardmæssigt installeret som offeranode til beskyttelse mod korrosion. Denne offeranode skal vedligeholdes hvert år for at sikre en varig korrosionsbeskyttelse. Frostsikring Opbevares beholderen i længere tid i et uopvarmet rum, mens den er taget ud af drift (vinterferie osv.), skal den tømmes helt for at undgå frostskader. Skoldningsbeskyttelse Vandet i beholderen kan afhængigt af udbyttet fra solvarmen og af efteropvarmningen bliver indtil 80 C varmt. H Fare! Fare for skoldning! Er vandtemperaturen over 60 C ved tappestederne, er der fare for skoldning. Monter en termostatblander i varmtvandsledningen som beskrevet i installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Indstil termostatblanderen på < 60 C, og kontrollér temperaturen på et varmtvandstappested. Elektrisk varmestav Den elektriske varmestav med en ydelse på 1,8 kw (VEH SN 150/3 i), 2,7 kw (VEH SN 250/3 i) eller 3,6 kw (VEH SN 350/3 ip) (ved 230 V, 50 Hz) råder over en sikkerhedstemperaturbegrænser (STB 1). STB 1 frakobler den elektriske varmestav for at forhindre tørkogning, hvis beholderen ikke fyldes. Desuden limiterer en yderligere sikkerhedstemperaturbegrænser (STB 2) beholderens maksimale udløbstemperatur til under 100 C. En sådan sikkerhedsfrakobling, der er blevet udløst af en eller begge sikkerhedstemperaturbegrænsere (STB 1 eller STB 2), må kun resættes af en VVS-installatør. 2.6 Rørledninger med solvarme Vaillant solvarmeanlægget er et lukket hydraulisk system, hvor varmen på grund af solvarmesystemets specielle varmebærende væske kun kan overføres til forbrugerne via varmevekslere. Overhold følgende forudsætninger for at sikre en fejlfri drift med den størst mulige energiudnyttelse: - Til solvarmerørføringen må der kun bruges kobberrør med en indvendig diameter på 8,4 mm. For at gøre monteringen mere enkel og hurtig anbefaler vi "Solvarmekobberrør 2 in 1", der passer optimalt til hele systemet og som fås som tilbehør i 10 m længde (artikelnummer ) til loftinstallationen eller i 20 m længde (artikelnummer ) til kælderinstallationen. Ved "Solvarmekobberrør 2 in 1" er begge kobberrørene til frem- og returløbsledningen allerede isoleret; desuden er også ledningen til solfangerføleren integreret. - Der må kun bruges kompressionsringfittings, for hvilke der findes en temperaturfrigivelse fra producenten på indtil 200 C. Også her anbefaler vi at bruge kompressionsfittings, der følger med tilbehøret "Solvarmekobberrør 2 in 1" 10 m lang (artikelnummer ) og "Solvarmekobberrør 2 in 1" 20 m lang (artikelnummer ). a OBS! Fare for beskadigelse! Lynnedslag kan føre til ødelæggelse af det elektriske system i solvarmesystemet, i varmesystemet eller i huset. Jordforbind solvarmekredsen på solfangeren. Fastgør hertil f.eks. spændebåndene til jordforbindelse på solfangerkredsens rør og forbind båndene med en potentialskinne med et 16 mm 2 -kabel. Hvis der findes en lynsikring på huset, skal solfangerne tilsluttes hertil. Systembeskrivelse aurostep plus _00 7

10 2 Systembeskrivelse 2.7 Solvarmevæskens egenskaber De foreliggende oplysninger henviser til Vaillant solvarmevæske. Vaillant solvarmevæsken er et brugsfærdigt frost- og korrosionsbeskyttelsesmiddel. Den har en meget høj temperaturbestandighed og kan anvendes i forbindelse med Vaillant fladesolfangere. Solvarmevæsken har desuden en høj varmekapacitet. Inhibitorerne sikrer en pålidelig korrosionsbeskyttelse ved anvendelse af forskellige metaller (blandede installationer). a OBS! Fare for beskadigelse! Hvis Vaillant solvarmevæske blandes med vand eller andre væsker, kan solfangere eller andre anlægsdele ødelægges af frost eller korrosion. Fyld kun anlægget med original Vaillant solvarmevæske. Vaillant solvarmevæske har ubegrænset holdbarhed i en lufttæt beholder. Kontakt med huden er normalt ufarlig. Ved kontakt med øjnene kan der kun forventes lette irritationer, men man bør alligevel skylle øjnene straks. Følg sikkerhedsdatabladet se afsnit i installtions- og vedligeholdelsesvejledningen. 2.9 Fladesolfangere aurotherm classic VFK 135 D og 135 VD Sikkerhed H Fare! Fare for forbrænding! Ved solindstråling bliver solfangerne op til 200 C varme indvendigt. Fjern først den fabriksmonterede solbeskyttelsesfolie efter idrifttagning af solvarmesystemet. Fare! Fare for forbrænding! Ved solindstråling bliver solfangerne op til 200 C varme indvendigt. Undgå derfor vedligeholdelsesarbejde i fuld solskin. På solvarmesystemet aurostep plus må VFK 135 VD solfangerne kun monteres vandret, VFK 135 VD solfangerne (fås ikke i alle lande) kun lodret. 2.8 Solvarmekredsens frost- og korrosionsbeskyttelse For at beskytte solvarmeanlægget pålideligt mod frost og korrosion må De kun bruge ufortyndet Vaillant solvarmevæske i forbindelse med en evt. nødvendig påfyldning og efterpåfyldning. Med en forpåfyldning af anlægget med Vaillant solvarmevæske opnås en frostbestandighed på ca. -28 C. Heller ikke ved lavere udetemperaturer opstår der dog frostskader med det samme, da vandets sprængvirkning reduceres. Kontrollér frostsikringsvirkningen efter påfyldning af anlægget og derefter én gang om året. Til hurtig og nem kontrol anbefaler vi Vaillant refraktometeret. Desuden kan man bruge en klassisk frostbeskyttelsestester. Følg de tilhørende betjeningsvejledninger. Fig er solfangerfelt aurotherm classic VFK 135 D i montering på tag 8 Systembeskrivelse aurostep plus _00

11 Systembeskrivelse 2 På grund af følermuffen, der er integreret i midten, og den indre symmetriske konstruktion kan solfangerfeltet placeres på forskellig måde. Fig er solfangerfelt aurotherm classic VFK 135 VD (fås ikke i alle lande) i montering på tag Fig. 2.7 Snit gennem Vaillant fladesolfanger aurotherm classic VFK 135 D Billedtekst 1 Solvarmesikkerhedsglas 2 Absorber 3 Mineraluldsisolering (stenuld) 4 Bagside 5 Aluminiumsramme Vaillant fladesolfangerne aurotherm classic VFK 135 D råder over en havvandsresistent aluminiumsramme og en aluminiumsfladeabsorber med selektiv vakuumbelægning samt solvarmesikkerhedsglas. Solfangerne har en cfc-fri, temperaturbestandig mineraluldsisolering for fremragende varmeisolering med lang levetid. Alle tilslutninger på VFK 135 D solfangeren er udført til fleksibel montering til loddeforbindelser eller de af Vaillant anbefalede kompressionsringfittings. Alle tilslutninger på VFK 135 VD solfangen (fås ikke i alle lande) er udført til montering med de af Vaillant medleverede kompressionsringfittings. Systembeskrivelse aurostep plus _00 9

12

13 Til brugeren Betjeningsvejledning aurostep plus Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed Typeskilt CE-mærkning Sikkerhed Henvisninger vedrørende driften Garantibetingelser Generelle henvisninger Anvendelse i overensstemmelse med formålet Krav til opstillingsstedet Pasning Genbrug og bortskaffelse Enhed Solfangere Emballage Energisparetips Betjening Oversigt over betjeningselementerne Foranstaltninger før idrifttagningen Idrifttagning Brugerguide Oversigt over display Display-typer Hovedbetjeningsniveau Informationsniveau Programmeringsniveau Specialfunktioner Fejlmeldinger Afhjælpning af fejl Ud-af-drifttagning Frostsikring Vedligeholdelse og kundeservice...12 Betjeningsvejledning aurostep plus _00 1

14 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen 2 Sikkerhed 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjeningsvejledning gælder også andre bilag. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der opstår som følge af en manglende overholdelse af disse vejledninger. Andre gyldige bilag Betjen autostep plus iht. alle betjeningsvejledninger til anlæggets dele og komponenter. Disse betjeningsvejledninger er vedlagt de pågældende anlægskomponenter samt supplerende komponenter. 1.1 Opbevaring af bilagene Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag, så de er til rådighed, når der er brug for dem. Giv bilagene til efterfølgeren i tilfælde af flytning eller salg af udstyret. 1.2 Anvendte symboler Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjeningsvejledning, når du betjener enheden! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød! H Fare! Fare for forbrænding og skoldning! a OBS! Potentiel faresituation for produkt og miljø! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en nødvendig aktivitet. 1.3 Vejledningens gyldighed Denne betjeningsvejledning gælder udelukkende for enheder med følgende artikelnumre: Enhedstype Artikelnummer aurostep plus VIH SN 250/3 i Tab. 1.1 Vejledningens gyldighed Artikelnummeret på Deres enhed finder De på typeskiltet. 1.4 Typeskilt På solvarmesystemet aurostep plus er typeskiltene anbragt på solfangeren og beholderenheden. 1.5 CE-mærkning Med CE-mærkningen dokumenteres det, at solvarmesystemet aurostep plus opfylder de principielle krav, der findes i EU-direktiverne. 2 Sikkerhed Vaillant solvarmesystemerne aurostep plus er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt brug opstå farer for brugerens eller en anden persons liv og helbred, samt materielle skader. a OBS! Enhederne må kun bruges til opvarmning af drikkevand! Opstilling Solvarmesystemet aurostep plus skal installeres af en VVS-installatør, der er ansvarlig for at overholde de gældende forskrifter, regler og retningslinjer/direktiver. Vi giver kun fabriksgaranti ved installation foretaget af et VVS-firma. Dette er også ansvarlig for inspektion/vedligeholdelse og istandsættelse og for ændringer på beholderne. Sikkerhedsventil og afblæsningsrør Hver gang det varme vand i beholderen opvarmes, forøges vandvolumenet. Derfor skal alle beholdere udstyres med en sikkerhedsventil og et afløbsrør. Under opvarmningen strømmer vand ud af afblæsningsrøret. Hvis der er en varmtvandsekspansionsbeholder til stede, kommer der ikke noget vand ud af afblæsningsrøret under opvarmningen. a OBS! Fare for beskadigelse! Er sikkerhedsventilen eller afblæsningsrøret lukket, kan der opbygges et overtryk i solvarmebeholderen, der kan føre til beskadigelse af beholderen. Luk aldrig for sikkerhedsventilen eller afblæsningsrøret. H Fare! Fare for skoldning! Udløbstemperaturen på sikkerhedsventilen eller afblæsningsrøret, kan være op til 80 C. Undgå at berøre disse dele eller det vand, der kommer ud af disse dele. 2 Betjeningsvejledning aurostep plus _00

15 Sikkerhed 2 Henvisninger vedrørende driften 3 Frostfare Opbevares beholderen i længere tid i et uopvarmet rum, mens den er taget ud af drift (vinterferie osv.), skal den tømmes helt for at undgå frostskader. Ændringer Det er under ingen omstændigheder tilladt at foretage ændringer på systemkomponenterne. (undtagelse er de ændringer, der er beskrevet i denne vejledning.) a OBS! Fare for beskadigelser på grund af ukorrekte ændringer! Foretag under ingen omstændigheder indgreb eller manipulationer på beholder eller regulering, tilledninger for vand og strøm, afblæsningsrør, sikkerhedsventil til beholdervand eller andre dele på anlægget. Utætheder Hvis der er utætheder i varmtvandsledningsnettets område mellem beholderen og tappestedet, skal koldtvandsafspærringsventilen på beholderen, der er monteret på opstillingsstedet, lukkes, og utætheden skal repareres af et VVS-firma. 3 Henvisninger vedrørende driften 3.1 Garantibetingelser Garantibetingelser for Vaillant producentgarantien på aurostep plus VIH og VEH solvarmebeholder. Vaillant står inde for, at det af Dem erhvervede, førsteklasses produkt, er fri for produktionsfejl. Her giver vi Dem en producentgaranti på 5 år på beholderen, 2 år på de øvrige komponenter (elektronik, pumper, hydraulik, kabinet osv.). Denne garanti - der hverken erstatter eller indskrænker Deres rettigheder iht. loven - gælder som supplement. De kan også gøre den gældende i stedet for de krav om tingsmangler, som De iht. loven kan gøre gældende over for sælgeren (normalt installatøren). Garantien gælder kun for ovennævnte aurostep plus solvarmebeholdere VIH og VEH (herefter benævnt "Solvarmebeholder"), der købes i Danmark og installeres og tages i drift af en kvalificeret installatør. Den gælder desuden kun, hvis De kan fremlægge dokumentation for en korrekt, årlig vedligeholdelse både af solvarmebeholderen og hele varmeanlægget, som skal være gennemført af en kvalificeret installatør. Garantien gælder ikke for tilbehørsdele. I øvrigt gælder efterfølgende betingelser. Garantien gælder fra den dag, hvor installationen blev gennemført; den varer maks. 5 år hhv. 2 år (se ovenfor) fra køb af solvarmebeholderen. Skulle der imod forventning opstå materiale- eller fabrikationsfejl i garantiperioden, afhjælpes disse gratis af vores fabriks kundeservice. Om en defekt solvarmebeholder repareres eller skiftes, afgøres alene af vores fabriks kundeservice. Produceres solvarmebeholderen ikke mere på tidspunktet for fejlmeldingen, er vi berettiget til at stille et lignende produkt til rådighed i forbindelse med skiftet. Realiserede garantiydelser fører i intet tilfælde til en forlængelse af garantiperioden. Forudsætningerne for en uhindret gennemførelse af kundeservicen på det aftalte tidspunkt skal sikres af Dem. Især skal De sørge for, at solvarmebeholderen er let tilgængelig. Omkostninger, der i givet fald måtte opstå i denne forbindelse, skal bæres af Dem. Betjeningsvejledning aurostep plus _00 3

16 3 Henvisninger vedrørende driften Garantien gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl. Den gælder især ikke for fejl, der skyldes følgende: - opstilling af solvarmebeholderen på uegnede steder; - montering af eller forbindelse med dele, der ikke er godkendt af Vaillant; - mangelhaft systemdimensionering, systemkonfiguration og monteringsmåde; - fejlbehæftet ledningsførings-/installationsarbejde eller fejlbehæftet håndtering under sådant arbejde; - fejlbehæftet tømning/påfyldning af solvarmekredsen; - manglende overholdelse af monterings- og betjeningsvejledningen; - manglende overholdelse af Vaillant vedligeholdelsesforskrifterne for solvarmebeholdere og solvarmesystemer, især magnesium-beskyttelsesanode; - drift under uegnede omgivelsesbetingelser eller uegnede metoder, der afviger fra produktspecifikationerne, driftsvejledningerne eller typeskiltinformationerne; - naturkræfter (f.eks. jordskælv, orkaner, hvirvelstorme, vulkanudbrud, oversvømmelse, elektrisk stød, indirekte elektrisk stød, sneskader, laviner, frostpåvirkning, jordskred, insektplager) eller andre uforudsete omstændigheder. Foretages arbejdet på solvarmebeholderen ikke af vores fabriks kundeservice eller et kvalificeret VVS-firma, bortfalder garantien. Det gælder også, hvis solvarmebeholderen forbindes med dele, der ikke er blevet godkendt af Vaillant. Garantien gælder ikke krav, der går ud over den gratis fejlafhjælpning (f.eks. krav på skadeserstatning). Vigtigt! Som dokumentation for Deres garantikrav over for vores fabriks kundeservice gælder købskvitteringen eller fakturaen fra VVS-firmaet. Opbevar derfor denne omhyggeligt! 3.2 Generelle henvisninger Forsikring Det anbefales at angive solvarmesystemet som værdiforøgelse ved forsikringen og udtrykkeligt at forsikre det mod lynnedslag. En forsikring mod hagl kan derudover være meningsfuld i særligt udsatte områder. Beholderenhed og solvarmeanlæg H Fare! Fare for forbrænding! Dele der fører solvarmevæske som f.eks. solfangere og solvarmeledninger samt varmtvandsledninger bliver meget varme under solvarmedriften. Kontroller temperaturen, før du berører disse dele. d Fare! Fare for at komme til skade på grund af ukorrekt ændring! Ved ukorrekte ændringer på solvarmeanlægget kan damp strømme ud; desuden er der fare for eksplosion og anlægget kan blive beskadiget. Foretag under ingen omstændigheder ændringer på beholder eller regulering, tilførselsledninger til vand og strøm (såfremt monteret), på afblæsningsrør og sikkerhedsventil. Anlægget arbejder automatisk, når det én gang er blevet indstillet. Indstillingsmulighederne fremgår af kapitel 4. Overhold følgende henvisninger for at opnå en fejlfri drift med Vaillant solvarmeanlægget: Slå aldrig anlægget fra - heller ikke i forbindelse med ferie eller ved mistanke om fejl. Følg hertil henvisningerne i afsnit 4.4 og 4.5. Tag ikke sikringen ud. Udfør under ingen omstændigheder en påfyldning af solfangerkredsløbet på egen hånd. 3.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Vaillant solvarmesystemet aurostep plus er konstrueret efter det aktuelle tekniske niveau og sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet, opstå farer for brugerens eller en anden persons liv og helbred hhv. enheden eller andre ting kan forringes. Solvarmesystemet aurostep plus komponenter må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller af personer med manglende erfaring og/eller utilstrækkelig viden, medmindre en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, overvåger brugen eller vejleder de førnævnte personer i brugen af solvarmesystemets komponenter. 4 Betjeningsvejledning aurostep plus _00

17 Henvisninger vedrørende driften 3 Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med komponenterne på solvarmesystemet aurostep plus. Vaillant solvarmesystemerne aurostep plus bruges udelukkende til at forsyne husholdninger og erhvervsvirksomheder med opvarmet brugsvand indtil 80 C. Anden brug eller brug, der går ud over det, anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som følge heraf. Brugeren alene bærer risikoen. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt alle andre gyldige bilag og overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesbetingelserne. a OBS! Enhver anvendelse uden tilladelse er forbudt! H Fare! Fare for skoldning! På en aurostep plus beholderenhed kan udløbstemperaturen på tappestederne komme op på 80 C. Kontroller temperaturen på det udstrømmende vand, før De berører det. 3.4 Krav til opstillingsstedet Installationsstedet bør altid være frostsikkert. Hvis det ikke kan sikres, skal de anførte frostsikringsforanstaltninger overholdes (se afsnit 4.7). Der kræves ikke en afstand mellem enheden og bygningsdele af brændbare byggematerialer eller brændbare bestanddele, da der altid opstår en lavere temperatur på kabinetoverfladen end den maks. tilladte på 80 C. 3.6 Genbrug og bortskaffelse Solvarmesystemet består overvejende af råstoffer, der kan genbruges Enhed Deres beholderenhed aurostep plus lige som alt tilbehør må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Sørg for, at den brugte enhed og evt. tilbehørsdele bortskaffes korrekt Solfangere Alle solfangere fra Vaillant GmbH opfylder kravene til det tyske miljømærke "Blauer Engel". I denne sammenhæng har vi som producent forpligtet os til at tage alle komponenter tilbage og videregive dem til genbrug, hvis de efter års stabil drift skal bortskaffes Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til det VVS-firma, der har installeret enheden. Følg de gældende, nationale, lovlige forskrifter. 3.7 Energisparetips En bevidst brug af vand En bevidst brug af vand kan sænke forbrugsudgifterne betydeligt. F.eks. ved at tage brusebad i stedet for karbad: Mens der bruges ca. 150 liter vand til et karbad, bruger en bruser, der er udstyret med moderne, vandsparende armaturer, kun ca. en tredjedel af denne vandmængde. For øvrigt: En dryppende vandhane spilder op til 2000 liter vand og et utæt toilet op til 4000 liter vand om året, men en ny pakning koster derimod meget lidt. Over beholderenheden skal der overholdes en fri afstand på mindst 35 cm, så magnesium-beskyttelsesanoden kan skiftes i forbindelse med den årlige vedligeholdelse af enheden. 3.5 Pasning Rengør beholderenhedens ydre dele med en fugtig klud (evt. med sæbevand). For at undgå en beskadigelse af kappen på enheden må der aldrig bruges skurende eller opløsende rengøringsmidler (skuremiddel af enhver art, benzin o.lign.). Det er ikke nødvendigt at rengøre solfangerne. Solfangere tilsmudses på samme måde som tagvinduer. De rengøres tilstrækkeligt og naturligt, når det regner. Betjeningsvejledning aurostep plus _00 5

18 4 Betjening 4 Betjening 4.1 Oversigt over betjeningselementerne 1 Åbn et varmtvandstappested og lad luft strømme ud af ledningen, indtil vandet kommer boblefrit ud. Konstateres evt. utætheder i området omkring varmtvandsledningen mellem enhed og tappesteder, tilsluttes straks afspærringsanordninge, der skal monteres på opstillingsstedet, i koldtvandstilledningen. Få utæthederne afhjulpet af Deres anerkendte VVS-firma. Fig. 4.1 Betjeningselementer Billedtekst: 1 Display 2 Indstillingsknap (drej og klik) i Info-tast F Knap til specialfunktioner P Programmeringstaste 4.2 Foranstaltninger før idrifttagningen Ved idriftsættelsen af beholderenheden (f.eks. efter frakobling og tømning på grund af længere fravær) skal De gå frem på følgende måde: Idrifttagning Tænd for solvarmesystemet aurostep plus ved at tænde for strømtilførslen til systemet på skydestykket, der er monteret af VVS-firmaet på opstillingsstedet (f.eks. sikring eller effektafbryder) og vælge en af driftsmåderne, eller (se afsnit 4.3.4). Har strømtilførslen været afbrudt i mere end 30 min, skal De indtaste den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt Brugerguide Reguleringen har et display, der består af symboler, og er baseret på Vaillant-betjeningskonceptet "drej og klik". De kan klikke på indstillingsknappen og på den måde se forskellige værdier. Ved at dreje indstillingsknappen ændres den viste værdi. Med tre valgtaster når De yderligere betjenings- og displayniveauer. Åbn et varmtvandstappested forud for første opvarmning for at kontrollere, om beholderen er fyldt med vand, og om afspærringshanen i koldtvandstilførslen ikke er lukket. 1 Fig. 4.2 Tømningsventil til brugsvandsbeholder Kommer der ikke noget vand ud ved varmtvandstappestedet, kontroller da, at tømningsventilen (1) er lukket på beholderen og åbn så afspærringsanordnidngen i koldtvandstilledningen. 6 Betjeningsvejledning aurostep plus _00

19 Betjening Oversigt over display Specialfunktioner: Party Efteropvarmning en enkelt gang Feriefunktion Display-typer De kan vælge mellem 4 forskellige niveauer: - Hovedbetjeningsniveau - Informationsniveau - Specialfunktioner - Programmeringsniveau Fig. 4.3 Display Billedtekst 1 Programmeringsniveau 2 Service-/diagnoseniveau 3 Efteropvarmning 4 Programmering tidsprogram 5 Informationsniveau 6 Udbytte fra solvarme (blinker, når der foreligger udbytte fra solvarme) 7 Enheder 8 Cursor 9 Multifunktionsvisning 10 Ugedage 11 Beregnet/faktisk værdi 12 Driftsmåder 13 Specialfunktioner Display-symbolernes betydning Programmering tidsprogram: Programmering tidsprogram efteropvarmningsfunktion Driftsmåder: Efteropvarmningsfunktion med tidsprogram Efteropvarmningsfunktion er konstant i beredskab Ingen efteropvarmning Ingen aktivering af solfangerpumpen, Ingen efteropvarmning Driftsmåden vises altid i kombination med eller. Herved vises det, om efteropvarmningen er i beredskab eller ej i tidsprogrammet. Desuden findes der service-/diagnoseniveauet og VVSinstallatørens niveau. Disse niveauer er kun beregnet til VVS-installatøren. Hvis De ved at trykke forkert valgtasterne kommer til et af disse niveauer, må De ikke indstille værdier dér. Forlad disse niveauer straks ved at trykke på programmeringstasten P. Visningen skifter igen til hovedbetjeningsniveauet. Display hovedbetjeningsniveau Når udstyret tændes, vises hovedbetjeningsniveauet først. Hvordan De kan indstille og ændre værdier, beskrives i afsnit Fig. 4.4 Display hovedbetjeningsniveau Billedtekst 1 Display udbytte fra solvarme (solfangerpumpe kører) 2 Faktisk solfangertemperatur 3 Aktuelt klokkeslæt 4 Aktuel ugedag 5 Faktisk beholdertemperatur (ved at dreje indstillingsknappen kan den beregnede temperatur kontrolleres og indstilles.) 6 Aktuel driftsmåde Display infoniveau De kommer til informationsniveauet ved at trykke på informationstasten. Først vises displayet, der er afbildet nedenfor. De kan hente yderligere informationer ved at trykke på infotasten igen (se afsnit 4.3.5). De hentede informationer vises i ca. fem sekunder i displayet. Derefter skifter displayet igen til hovedbetjeningsniveauet. 1 2 Betjeningsvejledning aurostep plus _00 7

20 4 Betjening Billedtekst 1 Programmeringsniveau 2 Tidsprogram til efteropvarmning af solvarmebeholder 3 Sluttid 4 Starttid 5 Ugedag eller ugeblok 6 Cursor (markerer værdien, der skal ændres) 7 Tidsvindue Fig. 4.5 Display informationsniveau Billedtekst 1 Informationsniveau 2 Display udbytte af solvarme (solfangerpumpe kører) 3 Beregnet beholdertemperatur Display specialfunktioner De når niveauet for specialfunktionerne party, opvarmning en enkelt gang og feriefunktion ved at trykke på tasten F. Efter ca. ti sekunder aktiveres den valgte funktion, og displayet skifter igen til hovedbetjeningsniveauet. Hvordan De kan aktivere de enkelte specialfunktioner, beskrives i afsnit Fig. 4.6 Display specialfunktioner Billedtekst 1 Specialfunktion aktiveret 2 Cursor (markerer den valgte specialfunktion) 3 Den valgte specialfunktions symbol Display programmeringsniveau De når niveauet til programmering af reguleringens aktiveringstidspunkter ved at trykke på programmeringstasten P. Her kan De indstille tidsprogrammer til efteropvarmning af solvarmebeholderen (se afsnit 4.3.6). Displayet skifter igen til hovedbetjeningsniveauet, når De trykker på programmeringstasten Hovedbetjeningsniveau På hovedbetjeningsniveauet kan De indstille: Beregnet værdi til beholdertemperatur (frakoblingstemperatur for efteropvarmning af beholder) Driftsmåde Aktuel ugedag Aktuelt klokkeslæt Vær opmærksom på, at De her kun indstiller den beregnede temperatur for efteropvarmningen via kedlen den faktiske værdi for beholdertemperaturen kan ligge betydeligt højere! Indstillingen af den maksimale temperatur for beholderen forklares i afsnit 6.3 i installationsog vedligeholdelsesvejledningen. Den fremhentede indstilling kan ses og indstilles i displayet i ca. fem sekunder, herefter skifter visningen igen til grundvisningen af hovedbetjeningsniveauet. For at nå til den næste indstillingsværdi skal De klikke på indstillingsknappen, før de fem sekunder er forløbet. Display Påkrævede trin Drej indstillingsknappen - cursoren markerer efter 3 sekunder temperaturvisningen, der også blinker. Indstil den beregnede værdi for beholdertemperaturen ved at dreje indstillingsknappen. Klik på indstillingsknappen - cursoren markerer driftsmåderne. Den indstillede driftsmåde blinker. Vælg en driftsmåde ved at dreje indstillingsknappen. Klik på indstillingsknappen - cursoren markerer ugedagene. Den indstillede ugedag blinker. Indstil den aktuelle ugedag ved at dreje indstillingsknappen. Klik på indstillingsknappen - cursoren markerer time- og minutvisningen. Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at dreje indstillingsknappen. Fig. 4.7 Display programmeringsniveau Tab. 4.1 Indstillinger i hovedbetjeningsniveauet 8 Betjeningsvejledning aurostep plus _00

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250P 2.250P 3.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250P 2.250P 3. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250P 2.250P 3.250P DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.150 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.150 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme DK 1.150 E 2.150 E Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

For brugeren og VVS-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. aurostep. System til brugsvandsopvarmning med solvarme VSL S 250 E

For brugeren og VVS-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. aurostep. System til brugsvandsopvarmning med solvarme VSL S 250 E For brugeren og VVS-installatøren Betjenings- og installationsvejledning aurostep System til brugsvandsopvarmning med solvarme DK VSL S 250 E For brugeren og VVS-installatøren For VVS-installatøren Systembeskrivelse

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering VRS 560 DK For brugeren/for vvs-installatøren Betjeningsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme EP 3.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme EP 3. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 2.350 EP 3.350 EP DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER DK/137617/01/17-11-2009 Side 1 af 9 INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER 750/150 L Funktion: Den indvendige tank, der er emaljeret i henhold til DIN 4753,

Læs mere

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet??

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Til VVS-installatøren/brugeren Vejledning til idrifttagning, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl, henvisninger til brugeren System aurotherm Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Opvarmningstøtte

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. recovair/3. Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening

For brugeren. Betjeningsvejledning. recovair/3. Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening recovair/3 DK For brugeren Betjeningsvejledning recovair/3 Ventilator til opholds med varmegenvinding og fjernbetjening DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle informationer... 3 1 Henvisninger

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 332 VRT 332 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 332 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135472_01

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60 For vvs-installatøren Installationsvejledning Blandermodul VR 60 Busmodulært styringssystem DK VR 60 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger til dokumentationen 2 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik ecotec plus DK; SE For brugeren Betjeningsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

aurostep plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Solvarmesystem Udgiver/producent Vaillant GmbH

aurostep plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Solvarmesystem Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning aurostep plus Solvarmesystem DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til systemet Til brugeren Brugsvejledning til systemet geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 DK INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG 1 Beskrivelse af apparatet...2

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren Betjeningsvejledning Solar-regulator 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg Til brugeren Læs vejledningen grundigt, opbevar vejledningen nær anlægget. (04/2008) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere