Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia"

Transkript

1 Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum

2 Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV for Information om arbejdet vedr. fremtidens vagtcentralstruktur for de kommunale beredskaber i Region Sjælland Fremtidig struktur for LFBV s løsning af det lovpligtige opgavesæt Budgetramme for LFBV for INFO om branden på Brændte Ege 22. april LFBV s sociale indsats og øvrige aktiviteter Generelle informationer fra brandvæsnet Eventuelt Underskriftblad

3 1. Regnskab for LFBV for 2014 Der er i henhold til samordningsaftalen, udarbejdet regnskab for LFBV for Regnskabet er udarbejdet af Lolland Kommunes økonomiafdeling. Revisionens erklæring vil blive påført efter Beredskabskommissionens behandling og godkendelse. Den kommunale styrelseslov og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen. ØKONOMI: Der skal tages stilling til om Beredskabskommissionen kan godkende det fremlagte regnskab. Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionen, at denne behandler og godkender det fremlagte regnskab. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Beredskabskommissionen godkender regnskabet. Regnskab for LFBV for

4 2. Information om arbejdet vedr. fremtidens vagtcentralstruktur for de kommunale beredskaber i Region Sjælland. Arbejdsgruppen vedr. forslag til fremtidens vagtcentralstruktur for beredskaberne i Region Sjælland, er fremkommet med 3 forslag til etablering af en fælles vagtcentralløsning. Den udarbejdede rapport vil blive behandlet på KKR d. 17. juni Som følge af selskabsdannelsen af beredskaberne, ligger den formelle beslutning om beredskabernes deltagelse i en fælles vagtcentral, dog hos de nye Beredskabskommissioner. Etableringen af en fælles vagtcentral for de nye beredskaber, skal ses som en del af KL og Regeringens aftale om sammenlægninger og besparelser i de kommunale redningsberedskaber. Det forventes derfor at en samlet vagtcentral, bidrager med større overblik, bedre ressourceudnyttelse og billigere drift. Det økonomiske rationale, der kan skabes ved Lolland-Falster Brandvæsens deltagelse i en fælles vagtcentral struktur, indgår således i det samlede arbejde med de vedtagne budgetreduktioner for brandvæsnet. Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen. ØKONOMI: Der skal tages stilling om Beredskabskommissionen kan tage punktet til efterretning. Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne tager punktet til efterretning. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Beredskabskommissionen tager punktet til efterretning. Rapport om fælles vagtcentral 4

5 3. Fremtidig struktur for LFBV s løsning af det lovpligtige opgavesæt. Beredskabskommissionen vedtog på sit ordinære møde d. 18. februar 2015 under pkt. 3, at brandvæsnet skal udarbejde en langsigtet plan for den fremtidige struktur, herunder implementeringen af de vedtagne budgetreduktioner. Planen skal derfor sikre at brandvæsnets budget bliver reduceret med 1 mill. kr i forhold til budget 2015 og yderligere med 0,5 mill. kr. i 2017 i forhold til budget Herudover skal planen sikre at brandvæsnets budget, over en periode på 10 år fra 2019 til 2029, løbende reduceres med kr. årligt. For at kunne gennemføre de besluttede budgetmæssige reduktioner, vil det være nødvendigt at tilpasse, sammenlægge og forlænge de to nuværende kontrakter og/eller genudbyde dem, når disse udløber. Der henvises i øvrigt til bilaget under pkt. 3 på kommissionens første møde i år. LFBV vil, ved at flytte en række delelementer fra det kontraktuelle område og over til det eget styrede område, forsøge at skabe den besluttede budgetreduktion. Der vil i denne løsningsmodel blive etableret et OPP, OPS eller forpligtende samarbejde med entreprenøren, som følge af den gensidige afhængighed, der skabes ved flytningen af de kontraktuelle områder. Ved at gennemføre en samlet budgetreduktion på 2 mill. kr. på det kontraktuelle område, såvel som en omlægning af opgavefordelingen og en hjemtagning af vagtcentralopgaverne forventes det, at de vedtagne budgetreduktioner kan gennemføres uden væsentlige reduktioner i serviceniveauet. Vagtcentralen skal herefter indgå i et større samarbejde med regionens øvrige beredskabsfaglige vagtcentraler. Såfremt det juridisk ikke er muligt at ændre, sammenlægge og forlænge de to nuværende kontrakter eller, at en ændring, herunder en sammenlægning og en forlængelse, ikke fører til den besluttede budgetreduktion, vil det være nødvendigt at gennemføre et helt nyt udbud. Brandvæsnet har desværre erfaringer for at prisen kan stige mærkbart i forbindelse med et udbud. Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre et kontrolbud i forbindelse med et evt. udbud. Gennemføres der et kontrolbud, vil dette skulle antages såfremt det viser sig at være økonomisk mest fordelagtigt. Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen 5

6 ØKONOMI: Beredskabskommissionens vedtagne budgetreduktioner for Lolland-Falster Brandvæsen i 2016, 2017 samt 2019 til Der skal tages stilling til om der, som konsekvens, kan gennemføres udbud med eget kontrolbud, såfremt det juridisk ikke er muligt at tilpasse, sammenlægge og forlænge de to nuværende kontrakter. Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning om gennemførelse af udbud med tilhørende kontrolbud, såfremt det juridisk ikke er muligt at tilpasse, sammenlægge og forlænge de nuværende kontrakter. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Punktet udsættes til næste møde. Beredskabschefen skal komme med en nærmere analyse af området. 6

7 4. Budgetramme for LFBV for 2016 Nettobudgettet for Lolland-Falster Brandvæsen er i 2015 = kr. Med udgangspunkt i kommissionens beslutning fra 18. februar 2015, skal brandvæsnets budget reduceres med 1 mill. kr. i 2016, før fremskrivning. Idet, det endnu ikke er afklaret om det vil være muligt at tilpasse, sammenlægge og forlænge de to nuværende kontrakter, og dermed finde den besluttede budgetreduktion for 2016 via det kontrakthåndterede område, er der pt. ikke muligt at udarbejde et endeligt budgetforslag for Der vil således, indtil de juridiske aspekter er afklaret om muligheden for at tilpasse, sammenlægge og forlænge de nuværende kontrakter, alene blive arbejdet med en budgetramme for Budgetrammen udgør på denne baggrund kr. i 2015 tal, som efterfølgende fremskrives jf. KL fremskrivningsprocenter til 2016 tal. Rammerne tager udgangspunkt i det vedtagne forslag under pkt. 3 på kommissionens ordinære møde d. 18. februar Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen ØKONOMI: Reduktion af budgetramme 2015 med 1 mill. kr. til kr. før fremskrivning til budget Budgettet fremskrives med KL fremskrivningssatser. Der skal tages stilling til om Beredskabskommissionen kan godkende budgetrammen for Lolland-Falster Brandvæsen. Beredskabschefen indstiller at beredskabskommissionen godkender den samlede budgetramme for Lolland-Falster Brandvæsen for

8 BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Beredskabskommissionen godkender indstillingen. 8

9 5. INFO om branden på Brændte Ege 22. april 2015 D. 22. april 2015 nedbrændte en række staldbygninger på Brændte Ege syd for Nykøbing F. Bygningerne indeholdte store mængder af avlshøns, som ved branden gik tabt. Bygningerne var for en stor dels vedkomne bygget af såkaldte sandwich elementer, der indeholder skum med en vis brandbar evne. Lolland-Falster Brandvæsen vurderer at brandens omfang og røgudvikling havde været væsentligt reduceret hvis sandwich elementerne havde været produceret med et ikke brandbart mellemlægsmateriale. Beredskabschefen vil på mødet kort gennemgå problemstillingerne omkring brugen af sandwichelementerne og de heraf medfølgende brandmæssige problemstillinger. Byggeloven og Beredskabsloven. ØKONOMI: Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der skal tages stilling om Beredskabskommissionen kan tage punktet til efterretning. Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne tager punktet til efterretning. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Beredskabskommissionen tager punktet til efterretning. 9

10 6. LFBV s sociale indsats og øvrige aktiviteter. Lolland-Falster Brandvæsen beskæftiger i dag 1 medarbejder i flexjob, seniorjob eller anden beskæftigelse pr. ca. 3,5 fastansatte medarbejdere. Lolland-Falster Brandvæsen vil herudover gerne være med til at understøtte kommunernes sociale ansvar og forpligtigelser, hvor dette i øvrigt kan gennemføres uden indvirkning på brandvæsnets daglige opgavevaretagelse. Som eksempler på dette, kan der etableres et korps af brandkadetter (kræver dog en vis kommunal finansiering), hvor udsatte børn og unge i fællesskab med ikke udsatte børn og unge, sammen undervises i brandvæsnets opgaver. I de tilfælde hvor det er muligt, stiller Lolland-Falster Brandvæsen sig gerne til rådighed som trækplaster for kommunale arrangementer. Det er således altid muligt for kommunernes institutioner og afdelinger at rette henvendelse til brandvæsnet, for at høre om de kan stille med brandfolk og køretøj til en officiel begivenhed med åben adgang. Beredskabschefen vil på kommissionsmødet nærmere beskrive hvilke andre tiltag, der kunne tænkes iværksat af brandvæsnet. Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen. ØKONOMI: De foreslåede tiltag skal kunne gennemføres uden omkostninger for brandvæsnet. De foreslåede tiltag skal kunne gennemføres uden personalemæssige konsekvenser. Der skal tages stilling til om beredskabskommissionen ønsker en udvidelse af brandvæsnets virke. Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionen, at denne tager en drøftelse af brandvæsnets øvrige virke og fastlægger kommissionens holdning hertil. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Punktet udsættes til næste møde 10

11 7. Generelle informationer fra brandvæsnet Beredskabschefen giver på mødet en kort INFO om: Ny aftale med Flyverhjemmeværnet. Præhospital dag. Økonomi i forbindelse med brandteknisk byggesagsbehandling. ØKONOMI: Der skal tages stilling om Beredskabskommissionen kan tage punktet til efterretning. Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne tager punktet til efterretning. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Beredskabskommissionen tager punktet til efterretning 11

12 8. Eventuelt Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer. Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter dagsordenens udsendelse. ANDET: BEREDSKABSKOMMISSIONENS DRØFTELSER: Intet 12

13 9Underskriftblad Mødedeltagere den 9. juni 2015: Borgmester Guldborgsund Kommune: John Brædder Borgmester Lolland Kommune: Holger Schou Rasmussen Byrådsmedlem Lolland Kommune: Poul Erik Ibsen Byrådsmedlem Lolland Kommune: Jens Erik Kistrup Frivillig repræsentant Maribo: Agnes Berg Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Niels Henriksen Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Peter Bring-Larsen Frivillig repræsentant Nykøbing F.: Steffen Bigum Repræsentant for Politidirektøren: 13

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere