Ønsker du ikke at tænke på zoner, så læs med det samme om 24-timers billetten, City Pass og copenhagen CARD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsker du ikke at tænke på zoner, så læs med det samme om 24-timers billetten, City Pass og copenhagen CARD."

Transkript

1 Transport info Bus train metro HovedstadsomrAdet 01 index Dansk Svenska English Français Deutsch Rejs med bus, tog og Metro Du er i Hovedstadsområdet på sightseeing, på familie besøg eller i andet ærinde. I alle tilfælde har du i en kortere periode behov for at komme rundt med bus, tog og Metro, så enkelt som muligt. Denne folder giver et hurtigt overblik over de billetter og kort, der er relevante for dig. Fælles for dem er, at de gælder til både busser, tog og Metro. Nogle i bestemte tidsrum og zoner. Ønsker du ikke at tænke på zoner, så læs med det samme om -timers billetten, og copenhagen CARD. Billetter og klippekort Billetter kan købes i billetsalget eller i automater på station erne og hos chaufføren i bussen. Hav gerne lige penge klar. På billetten er der stemplet tidspunkt, dato og påstignings zone. Du betaler for det antal zoner, du har brug for, dog mindst to og højst ni (alle) zoner. Der findes klippekort med 10 rejser til to, tre, fire, fem, seks, syv, otte og alle zoner. Det er billigere pr. rejse at bruge klippekort fremfor billet. Når du starter rejsen, stempler du klippekortet i den gule maskine i bussen, på stationen eller i lokalbane toget. På et klip kan du rejse i det antal zoner, der står på kortets forside. Flere samtidige klip udvider gyldig heden i tid og zoner. Du skal højst betale for ni (alle) zoner og kan så rejse i to timer. klippekort kan købes på betjente stationer og i Movia Kortsalg. I de fleste automater på stationerne kan du købe klippekort til to og tre zoner. Billetter og klippekort skal opbevares under hele rejsen og vises ved billetkontrol. Så længe gælder billetter og klippekort: - 3 zoner 1 time 4-6 zoner 1 1/ time 7- og (9) zoner timer 1/16

2 Om zoner Hovedstadsområdet er opdelt i zoner. På stationer og ved busstoppesteder er der sat farvede zonekort op. Den røde zone er den, du befinder dig i og udgangspunktet for beregningen af rejsens pris. Prisen afhænger af det antal farvezoner (zoneringe), rejsen går igennem. Den fjerneste (dyreste) farvezone bestemmer prisen, uanset om rejsen slutter her, eller rejsen blot går igennem zonen. Se det farvede zonekort for zone 1 i denne brochure. Børn To børn under 1 år rejser gratis sammen med en voksen. Et barn under 1 år, der rejser alene, betaler børnepris. Et barn under 16 år skal enten købe børne billet eller børne klippekort til to og tre zoner. To børn fra 1 til 15 år (begge inkl.) kan rejse sammen på én voksenbillet eller ét klip på et voksenklippekort. -timers billet På -timers billetten kan du rejse med bus, tog og Metro i hele Hovedstads området uden at tænke på zoner. Billetten skal stemples i den gule maskine i bussen, på sta tionen eller i lokalbanetoget. En voksen kan tage to børn under 1 år med gratis. -timers billetten kan købes hos Movia Kortsalg og på be tjente stationer. På kan du rejse med bus, tog og Metro i det centrale København (zonerne 1,, 3 og 4). Du kan købe til eller 7 timer til voksne og børn (1 til 15 år begge inkl.). Det kan købes hos Movia Kortsalg og på betjente stationer. skal stemples i den gule maskine i bussen, på stationen eller i lokalbanetoget. FlexCard 7 dage På et FlexCard kan du frit rejse med bus, tog og Metro i 7 dage. Kortet er upersonligt og giver ret til ubegrænset rejse i de zoner, der står på kortet. En voksen kan tage to børn under 1 år med gratis. To børn fra 1 til 15 år (begge inkl.) kan rejse sammen på et FlexCard. FlexCard kan købes i Movia Kortsalg og på betjente stationer. copenhagen CARD Med copenhagen CARD kan du frit rejse med bus, tog og Metro i hele Hovedstads området. Kortet giver fri entré på over 60 museer og seværdigheder, samt rabat på f.eks. overfarter mellem Danmark og Sverige. Du kan købe copenhagen CARD til, 7 og 10 timer til både voksne og børn (10 til 15 år inkl.). Salgsstedet forsyner copenhagen CARD med første gyldig hedsdag og nærmeste hele klokkeslet i forhold til salgs tids punktet. Kort, der ikke er forsynet med dato og klokkeslet, er ikke gyldige. Kortet skal underskrives på bagsiden. Du kan købe copenhagen CARD i Movias reception på Toftegårds Plads, på større stationer, på de fleste turist- og rejse bureauer samt på mange hoteller. /16

3 Havnebussen Tag en tur med Havnebusserne et spændende indslag i det københavnske bybillede. De sejler dagligt i fast rutefart på linie 901, 90, 903 og 904 og forbinder Holmen med både Nordre Toldbod, Nyhavn, Knippelsbro og Det Kgl. Bibliotek. Om pladsbilletter og tillæg i tog Billetter og kort gælder til alle tog. I visse tog (f.eks. InterCity) skal der dog betales tillæg. Ønsker du at rejse på DSB 1, skal der også be tales et tillæg. De vigtigste priser Zoner (9) Billetter Voksne Børn Klippekort Voksne Børn -timers billet zoner Voksne Børn Zone 1,, 3 og 4 Voksne Børn FlexCard 7 dage Voksne timer timer timer Yderligere information DSB (alle dage hele døgnet) DSB Øresund (alle dage hele døgnet) DSB S-tog (alle dage hele døgnet) Metro Kundeservice (man.-fre ) Movia Kundecenter (man.-fre , lør.-søn ) copenhagen CARD Voksne Børn 9* 119* 479* 699* 35* 349* *) Yderligere information Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at spørge hos Movia Kortsalg og på stationerne. Du kan også ringe til os eller finde os på nettet. 3/16

4 Res med buss, tåg och Metro Den har broschyren ger dig en snabb överblick över de biljetter och kort, som du kan använda vid kortare besök i Köpenhamnsregionen, som bland annat inkluderar Helsingør, Køge och Roskilde. Gemensamt för alla kort och biljetter är at de gäller för buss, tåg, Metro och båtlinjen Havnebussen. Biljetterna kan köpas för olika tidsperioder och reslängd. Reslängden räknas i antal zoner. Tycker du det här med zoner verkar svårt, läs vidare om -timmarsbiljetten, och copenhagen CARD. Biljetter och klippkort Biljetter kan köpas i biljettförsäljningskontoret eller i automater på stationerna och hos busschaufförerna. På biljetten stäm plas tid, datum och påstigningszon. Du betalar för det antal zoner du behöver, dock minst två och högst nio (alla) zoner. Det finns klippkort med tio resor för två, tre, fyra, fem, sex, sju, otta och samtliga zoner. Det blir billigare per resa att använda klippkort än biljett. När du startar resan stämplar du klippkortet i den gula stämpelautomaten på bussen eller på stationen. På mindre järnvägslinjer (lokalbanetåg) stämplar man ombord på tåget. För ett klipp kan du resa så många zoner, som det står på. Om du vill resa längre, kan du stämpla fler gånger, och därmed utvidga giltigheten i antal zoner och tid. Du betalar högst för nio (alla) zoner, och får då resa i alla zoner under två timmar. Klippkort kan köpas på bemannade stationer och i Movia Försäljningskontorer. I de flesta automater på sta tionerna kan du köpa klippkort för två och tre zoner. Biljetter och klippkort ska sparas under hela resan och uppvisas vid biljettkontroll. Så här länge gäller biljetter och klippkort: - 3 zoner 1 timme 4-6 zoner 1,5 timme 7- och alla (9) zoner timmar Om zoner Köpenhamnsregionen är indelad i zoner. På stationer och vid busshållplatser finns kartor där zonerna markerats med olika färger. Den röda zonen är den du befinner dig i och den utgör utgångspunkten för beräkning av resans pris. Priset beror på det antal färgzoner (zonringar) som resan går igenom. Den dyraste färgzonen avgör priset, oavsett om resan slutar här, eller om du enbart passerar zonen. Se den färgade zonkartan för zon 1 i denna broschyr. Barn Två barn under 1 år reser gratis tillsammans med en vuxen. Barn under 1 år som reser ensamma betalar barnpris. Barn under 16 år kan antingen köpa barnbiljett eller barn klippkort för två och tre zoner. Två barn från 1 till 15 år kan resa tillsammans för en vuxenbiljett eller ett klipp på ett vuxenklippkort. -timmarsbiljett Med -timmarsbiljetten kan du resa med buss, tåg och Metro i hela Huvdstadsregionen utan att behöva bry dig om zonindel ningen. Biljetten ska stämplas i den gula maskinen i bussen, på stationen eller i lokalbanetåget. -timmarsbiljetten kan köpas i Movia Försäljningskontorer och på bemannade stationer. 4/16

5 Med kan du resa med bus, tåg och Metro i centrala Köpenhamn (zonerna 1,, 3 och 4). Du kan köpa för eller 7 timmar till vuxna och barn (1 till 15 år). Det kan köpas på Movia Försäljningskontor och på bemannade stationer. ska stämplas i den gula maskinen i bussen, på stationen eller i lokalbanetåget. En vuxen kan ta med två barn under 1 år gratis. FlexCard 7 dagar Med ett FlexCard reser du fritt med buss, tåg och Metro i 7 dagar. Kortet är inte personligt och ger rätt till obegränsade resor i de zoner som anges på kortet. En vuxen får ta med två barn under 1 år gratis. Två barn från och med 1 år till och med 15 år kan resa tillsammans på ett FlexCard. Flex- Card kan köpas på Movia Försäljningskontorer och på bemannade stationer. copenhagen CARD Med copenhagen CARD kan du resa med buss, tåg och Metro i hela Köpenhamns-regionen. Kortet ger fri entré till mer än 60 museer och sevärdheter, samt rabatt på t. ex. överfarter mellan Danmark och Sverige. Du kan köpa copenhagen CARD för, 7 och 10 timmar för både vuxna och barn (från och med 10 år till och med 15 år). När du köper copenhagen CARD får du utfyllt kortet med första giltighetsdag och närmaste hela klock slag i förhållande till tidpunkten för köpet. Kort som inte är utfyllt med datum/klock slag är ogiltiga. Kortet ska skrivas under på baksidan. Du kan köpa copenhagen CARD i Movia Försäljningskontor på Toftegårds Plads, på större sta tioner, på de flesta turist- och resebyråer samt på många hotell. Båtlinjen Havnebussen Tag en båttur i hamnen med Hamnbussarna ett spännande inslag i den köpenhamnska stadsbilden. De seglar dagligen i fast linjetrafik på linje 901, 90, 903 och 904 och förbinder Holmen med Nordre Toldbod, Nyhavn, Knippelsbro och Det Kgl. Bibliotek. Platsbiljetter och tillägg i tåg Biljetter och kort gäller för alla tåg. I vissa tåg (t.ex Inter- City) måste man betala tillägg. Även resande i DSB 1 betalar ett tillägg. De viktigaste priserna (DKK) 5/16

6 Zoner Alla (9) Biljetter Vuxna Timmar 7 Timmar 10 Timmar Ytterligare information DSB (alla dagar hela dygnet) Barn Klippkort Vuxna Barn -timmars DSB Øresund (alla dagar hela dygnet) biljet Alla zoner Vuxna Barn DSB S-tog (alla dagar hela dygnet) Zone 1,, 3 och 4 Vuxna Barn FlexCard Metro Kundservice (mån.-fre ) 7 dagar Vuxna copenhagen CARD Vuxna Barn 9* 119* 479* 699* 35* 349* Movia Kundservice (mån.-fre , lör.-sön ) *) Ytterligare information Om du undrar över något är du välkommen att fråga per sonalen i Movia Försäljningskontorer och på stationerna. Du kan också ringa till oss eller hitta oss på nätet. 6/16

7 Travel by bus, train and Metro You re in the Greater Copenhagen region for sightseeing, a family visit, or other reasons. The reason - for a short period you ll need to get around by bus, train and Metro as easily as possible. This folder provides a quick overview of the tickets and travel cards which are relevant for you. They are all valid for both buses, trains and Metro. Some of them for specific periods and zones. If you prefer not to worry about zones, read about the -hour ticket, City Pass and copenhagen CARD straightaway. Tickets and discount cards Tickets can be purchased from ticket offices, from vending machines at stations or from bus drivers. The tickets are stamped with time, date and departure zone. You pay for the number of zones you need, but the minimum fare is for zones and the maximum for 9 (all) zones. Discount cards are available for 10 journeys within two, three, four, five, six, seven, eight or all zones. It is cheaper per journey to use a discount card than to buy a ticket. When starting your journey, you must punch the card in a yellow cardclipping machine on the bus, at the station or - in the case of local railway operators - aboard the train. One clip entitles you to travel within the number of zones printed on the face of the card. Several simul taneous clips extends your period of travel and increase the number of zones you can travel in. You can clip for a maximum of nine zones, which enables you to travel in all zones for a period of two hours. All discount cards are available from manned stations and from Movia Ticket offices. You can buy discount cards for two or three zones from most vending machines at stations. You must keep tickets and discount cards throughout the journey and present them to ticket inspectors on request. Validity of tickets and discount cards: - 3 zones 1 hour 4-6 zones 1 1/ hours 7- and All zones (9) hours The zone system The Greater Copenhagen region is divided into zones. Coloured zone maps have been posted at stations and bus stops. The red zone is the zone you are in and forms the basis of the calculation of the fare. The fare depends on the number of coloured zones (zone rings) you travel through. The most expensive colour zone determines the fare whether your journey ends here or you just pass through the zone. Please see the coloured zone map for zone 1. Children Two children aged under 1 travel free of charge when accompanied by an adult. Children aged under 1 travelling alone pay the child fare. Children aged under 16 can buy either a child s ticket or a child s clip card for two or three zones. Two children aged between 1 and 15 (both ages inclusive) can travel together on an adult ticket or on one clip of an adult s clip card. -hour ticket The -hour ticket offers you hours of unlimited travel by bus, train and Metro throughout all the zones of the Greater Copenhagen region. The ticket should be clipped in the yellow card-clipping machine on a bus, at a station or on a local railway train. 7/16

8 One adult can bring along two children under the age of 1 for free. The -hour ticket is available from Movia Ticket offices and manned stations. With a, you can travel by bus, train and Metro in central Copenhagen (zones 1,, 3 and 4). You can buy a or 7-hour for adults and children (aged 1 up to and including 15). The is available at Movia Ticket offices and manned stations. The must be clipped in the yellow card clipping machine on the bus, at the station or on the local railway train. FlexCard 7 days A FlexCard allows you unlimited travel by bus, train and Metro for seven days. The card is not personal and entitles the bearer to unlimited travel in the zones indicated on the card. An adult may bring along two children under the age of 1 for free. Two children aged between 1 and 15 (both ages inclusive) may travel together on a FlexCard. Buy your FlexCard from Movia Ticket offices and manned stations. copenhagen CARD The copenhagen CARD offers you unlimited travel by bus, train and Metro throughout the Greater Copenhagen region. The Card gives you free admission to more than 60 museums and sights and discounts on, for instance, crossings be tween Denmark and Sweden. You can purchase a copenhagen CARD for, 7 and 10 hours for both adults and children (aged 10 to 15 years inclusive). The sales outlet will issue the copenhagen CARD with the first date of validity and the nearest full hour from the time of sale. Cards which have not been issued with date/time are not valid. The card must be signed on the back. The copenhagen CARD is available from Movia Ticket office at Toftegårds Plads, from major stations, from most tourist offices and travel agencies, as well as from many hotels. Harbour Bus Enjoy a ride on the harbour buses an exciting attraction in Copenhagen s cityscape. They service lines 901, 90, 903 and 904 daily and interconnect Holmen with both Nordre Toldbod, Nyhavn, Knippelsbro and the Royal Library. Seat reservation tickets and surcharges in trains Tickets and cards are valid on all trains. However, on certain trains (for instance InterCity) you must pay a surcharge. For journeys on DSB 1, another supplementary ticket is required. /16

9 Principal fares (DKK) Zones All (9) Tickets Adult Child 1 Discount card Adult 145 Child -hours hours 7 hours 10 hours Further information DSB (open daily all day) DSB Øresund (open daily all day) ticket All zones Adult Child DSB S-tog (open daily all day) Zone 1,. 3 and 4 Adult Child FlexCard 7 days Adult Metro Custumerservice (open monday-friday ) copenhagen CARD Adult Child *) * 119* 479* 35* 699* 349* Movia Custumerservice (open monday-friday , saturdaysunday ) Further information If you have any queries, you may obtain further information at Movia Ticket offices and at stations. You are also welcome to call us or visit our homepage on the Internet. 9/16

10 Voyagez en bus, en train et en Métro Que vous vous trouviez dans la région métropolitaine pour y faire du tourisme, rendre visite à votre famille ou pour toute autre raison, vous avez be soin d y circuler en bus, en train et en Métro pendant une période de courte durée et le plus facilement possible. Vous pouvez tous les utiliser dans le bus, le train et le Métro certains pour une durée et des zones déterminées. Si vous souhaitez ne pas avoir à penser aux zones, reportez-vous immédiatement aux informations sur la carte valable heures, et sur la copenhagen CARD. Les tickets et les cartes de réduction Vous pouvez vous procurer les tickets aux guichets ou aux distributeurs des stations ou auprès du chauffeur d autobus. Sur le ticket sont imprimées l heure, la date et la zone du début du parcours. Vous payez pour le nombre de zones parcourves, de deux à neuf zones (ensemble du réseau) au maximum. Il existe des cartes de réduction valables pour 10 parcours pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf zones et pour l en semble du réseau. Ces cartes vous permettent de bé né ficier d une réduction de prix par parcours. Lorsque vous commencez votre voyage, compostez votre carte de réduction dans le composteur jaune de l autobus, de la station ou du train, s il s agit d une ligne locale. Chaque compostage vous donne droit à voyager dans le nombre de zones figurant au recto de la carte. En compostant plusieurs fois en même temps, vous pourrez voyager pendant plus longtemps dans un plus grand nombre de zones. Vous n aurez à composter que pour neuf zones au maximum (ensemble du réseau), ce qui vous permet de voyager pendant deux heures. Toutes les cartes de réduction sont en vente aux guichets des stations surveillées et aux points de vente Movia. Dans la plupart des distributeurs vous pouvez vous procurer des cartes de réduction pour deux et trois zones. Conservez votre ticket et votre carte de réduction pendant tout le parcours: il vous faudra les présenter en cas de contrôle. Durée de validité des tickets et des cartes de réduction: - 3 zones 1 heure 4-6 zones 1 1/ heure 7- et Toutes zones (9) heures Les zones La région métropolitaine est divisée en zones. Dans les stations et aux arrêts d autobus sont affichées des cartes de tarification en couleurs. La zone rouge est celle dans laquelle vous vous trouvez et constitue le point de départ pour le calcul du prix du trajet, qui dépend du nombre de zones à parcourir. La zone la plus chère détermine le prix indépendamment du fait que vous vous arrêtiez là où que vous traversiez simplement cette zone. Se reporter à la carte de tarification de la zone 1 figurant dans cette brochure. Dans le doute, utilisez le téléphone que nous mettons au service des passagers dans la plupart des stations ou adressez-vous au personnel de la station ou au chauffeur du bus. Enfants Deux enfants de moins de 1 ans accompagnés d un adulte voyagent gratuitement. Les enfants de moins de 1 ans voyageant seuls paient le tarif enfant. Les enfants de moins de 16 ans peuvent acheter un billet au tarif enfant ou une carte enfant pour deux ou trois zones. Deux enfants de 1 à 15 ans peuvent voyager ensemble sur un billet adulte ou un compostage sur une carte adulte. 10/16

11 Le forfait Formule 1, valable heures Cette carte vous permet de voyager librement en bus, en train et en Métro pendant heures dans toute la région métropolitaine sans vous préoccuper des zones. La carte doit être compostée dans le composteur jaune du bus, de la station ou du train, s il s agit d une ligne locale. Un adulte peut être accompagné de deux enfants de moins de 1 ans voyageant gratuitement. Le forfait Formule 1 est en vente aux points de vente Movia et aux guichets des stations surveillées. Un vous permet de voyager en bus, en train et en métro dans le centre de Copenhague (zones 1,, 3 et 4). Vous pouvez acheter un pour une durée de ou 7 heures, pour adultes et pour enfants (de 1 à 15 ans inclus). La carte est en vente aux guichets des stations surveillées et aux points de vente Movia. Compostez votre dans le composteur jaune de l autobus, de la station ou du train s il s agit d une ligne locale. FlexCard 7 jours La FlexCard vous donne droit à voyager librement en bus, train et Métro pendant 7 jours. Ce titre de transport n est pas personnel et vous permet d effectuer un nombre illimité de voyages dans les zones figurant sur la carte. Un adulte peut être accompagné de deux enfants de moins de 1 ans voyageant gratuitement. Deux enfants de 1 à 15 ans peuvent voyager ensemble avec une seule FlexCard. Les FlexCard s achètent aux points de vente de Movia et aux guichets des stations. copenhagen CARD Avec la carte copenhagen CARD vous pouvez voyager librement en bus en train et en Métro dans toute la région métropolitaine. Cette carte vous donne accès à plus de 60 musées et monuments et vous permet de bénéficier de réduc tions sur les traversées entre le Dane mark et la Suède, etc. Procurez-vous la carte copenhagen CARD valable pour, 7 et 10 heures au tarif Adulte et Enfant (de 10 à 15 ans inclus). Au point de vente, votre copenhagen CARD sera delivrée avec men-tion de la date du premier jour de validité et de l heure (arrondie à l heure précédant ou suivant immé dia te ment le moment de l achat). Toute carte sans date/heure n est pas valide. Vous devez signer la carte au verso. La copenhagen CARD est en vente aux points de vente Movia sur la Place Toftegaard, dans les grandes gares et stations et dans la plupart des offices de tourisme et des agences de voyages ainsi que dans de nombreux hôtels. Le bus du port Embarquez sur les bus du port si typiques des transports copenhagois. Ils assurent un service régulier lignes 901, 90, 903 et 904 reliant Holmen à Nordre Toldbod, Nyhavn, Pont de Knippelsbro et Bibliothèque royale. Réservations en place assise et suppléments à acquitter pour certains trains Les tickets et les cartes sont valables pour tous les trains. Dans certains trains (InterCity etc.), vous aurez toutefois à acquitter un supplément. Si vous voulez voyager en DSB 1, vous devrez acquitter un supplément. 11/16

12 Principaux prix (DKK) Ensem- Informations complémentaires Zones Tickets ble du réseau (9) heures 7 heures 10 heures DSB (ouvert tous les jours, toute la journee) Adulte Enfant Carte de réduction Adulte Enfant Le forfait Formule valable -heures Ensemble du DSB Øresund (ouvert tous les jours, toute la journee) DSB S-tog (ouvert tous les jours, toute la journee) réseau Adulte Enfant Le zones 1,, 3 et 4 Adulte Enfant FlexCard 7 jours Adulte copenhagen Metro Service Clients (ouvert lundi-vendredi de h à 16h) Movia Service Clients (ouvert lundi-vendredi de h - 1h30, samedidimanche ) CARD 9* 479* 699* Adulte 119* 39* 349* Enfant *) Informations complémentaires Pour tout complément d information, adressez-vous aux points de vente Movia ou aux guichets des stations et des gares. Vous pouvez aussi nous téléphoner ou consulter notre adresse Internet. 1/16

13 Fahrten mit Bus, Bahn und Metro Möchten Sie Kopenhagen und Umgebung kennen lernen? Im Hauptstadtgebiet können Sie mit einer Fahrkarte alle Busse, Nahverkehrszüge und die Metro benutzen. In dieser Broschüre geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Fahrkarten, die Geltungsdauern und die Geltungsbereiche. Wenn Sie nicht auf Geltungsbereiche achten möchten, entscheiden Sie sich ganz einfach für das -Stunden-Ticket, oder die copenhagen CARD. Einzelkarten und Streifenkarten Einzelkarten sind an den Schaltern oder Automaten auf den Bahnhöfen und beim Busfahrer erhältlich. Auf den Fahrausweis sind Zeitpunkt, Datum und Nummer der Tarif zone gestempelt. Sie bezahlen für die Anzahl der Tarif zonen, die Sie durchfahren, jedoch mindestens für und höchstens für 9 Zonen. Die Streifenkarte bietet Ihnen im Vergleich zur Einzelkarte einen günstigeren Fahrpreis pro Fahrt. Bei Antritt der Fahrt entwerten Sie die Streifenkarte mit den gelben Entwertern im Bus, auf dem Bahnsteig oder an Bord der Züge unserer Lokalbahnen. Jeder Streifen gilt für die Anzahl an Tarifzonen, die auf der Vorderseite der Karte angegeben ist. Fahren Sie über die Zonen hinaus, für die die Streifenkarte gilt, brauchen Sie lediglich weitere Streifen zu entwerten: Sie zahlen maximal für 9 Zonen und können dann zwei Stunden lang fahren. Die Streifenkarten sind an den Schaltern der Bahnhöfe oder in den Movia Verkaufsstellen erhältlich. Streifen karten für (blau) und 3 (gelb) Zonen können Sie an den meisten Automaten auf den Bahnhöfen kaufen. Die Fahrkarten sind bei der Fahrt mitzuführen und bei Fahrkartenkontrollen vorzuzeigen. Geltungsdauer der Einzelkarten und Streifenkarten: - 3 Zonen 1 Stunde 4-6 Zonen 1 1/ Stunden 7- und Zonen (9) Stunden Die Movia Tarifzonen Das Haupstadtgebiet ist in Zonen eingeteilt. Auf allen Bahnhöfen und S-Bahnhöfen und an allen Bushalte stellen sind farbige Zonenübersichtskarten angebracht. Die rote Zone die Zone, in der Sie sich befinden ist immer der Ausgangspunkt der Fahrpreisberechnung. Sie bezahlen nach der Anzahl der be fahrenen Farbzonen (Zonenringe). Dabei bestimmt die teuerste Farbzone auf der Strecke stets den Preis, ob die Fahrt nun hier endet oder Sie die Zone nur durchqueren (siehe Farb zonen karte). Sollten Sie unsicher sein, benutzen Sie bitte das Service telefon, das sich auf vielen Bahnhöfen befindet, oder wenden Sie sich an das Bahnhofspersonal oder an den Busfahrer. Kinder Zwei Kinder unter 1 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. inreisende Kinder unter 1 Jahren lösen eine Kinderfahrkarte. Kinder unter 16 Jahren können entweder eine Kinder fahrkarte oder eine Kinderstreifenkarte für oder 3 Zonen kaufen. Zwei Kinder von 1 bis 15 Jahren können zusammen einen Erwachsenenfahrausweis lösen oder eine Erwachsenen streifenkarte einmal entwerten. -Stunden-Ticket Diese Fahrkarte gilt im gesamten Streckennetz des Haupt stadtgebiets für beliebig viele Fahrten mit Bus, Bahn und Metro innerhalb von Stunden. 13/16

14 Sie brauchen nicht auf die Tarifzonen zu achten. Das -Stunden-Ticket ist mit den gelben Entwertern in den Bussen, auf dem Bahnsteig oder an Bord der Züge unserer Lokalbahnen zu entwerten. Das -Stunden-Ticket ist in den Movia-Verkaufsstellen sowie auf Bahnhöfen mit Verkaufsschalter erhältlich. Mit dem können Sie Busse, Nahverkehrszüge und die Metro im zentralen Kopenhagen benutzen (Zonen 1,, 3 und 4). Den gibt es als -Stunden- oder 7-Stunden-Karte und als Karte für Kinder (vom 1. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr). Sie erhalten den City-Pass überall dort, wo Movia-Fahrkarten verkauft werden sowie auf Bahnhöfen mit Verkaufsschalter. Der ist mit den gelben Entwertern in den Bussen, auf dem Bahnsteig oder an Bord der Züge unserer Lokalbahnen zu entwerten. FlexCard 7 Tage Mit einer FlexCard können Sie im Hauptstadtgebiet sieben Tage mit Bussen, Bahnen und Metro fahren. Die Karte ist übertragbar und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in den auf der Karte angegebenen Tarifzonen. Zwei Kinder unter 1 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Zwei Kinder vom 1. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr können gemeinsam mit einer FlexCard fahren. Die FlexCard erhalten Sie überall dort, wo Movia-Fahrkarten verkauft werden, sowie auf Bahnhöfen mit Verkaufsschalter. copenhagen CARD Die copenhagen CARD gilt für unbeschränkt viele Fahrten mit Bus, Bahn und Metro im gesamten Hauptstadtgebiet, und gewährt Ihnen freien Eintritt in über 60 Museen und Sehenswürdigkeiten. Darüber hinaus erhalten Sie Rabatt auf Überfahrten zwischen Dänemark und Schweden u.a.m. Die copenhagen CARD ist für Erwachsene und Kinder von 10 bis 15 Jahren mit Geltungsdauern von, 7 oder 10 Stunden erhältlich. In der Verkaufsstelle werden auf die copenhagen CARD der erste Gültigkeitstag und die Uhrzeit eingetragen. Karten ohne Eintragung sind ungültig. Die Karte ist auf der Rück seite zu unterschreiben. Die copenhagen CARD erhalten Sie in den Movia-Verkaufs stelle am Toftegårds Plads, auf größeren Bahnhöfen, in den meisten Touristenbüros und Reisebüros sowie in vielen Hotels. Der Hafenbus Kopenhagen vom Wasser aus erleben mit den Hafen bussen! Sie fahren täglich nach Fahrplan auf den Linien 901, 90, 903 und 904 und verbinden die alte Marinebasis Holmen mit Nordre Toldbod, Nyhavn, Knippelsbro und der König lichen Bibliothek. Platzkarten und Zuschläge in Zügen Die Fahrkarten gelten in allen Zügen. Für bestimmte Züge (z.b. InterCity) wird jedoch ein Zuschlag erhoben. Für Fahrten in der DSB 1 wird ebenfalls ein Zuschlag erhoben. 14/16

15 Die wichtigsten Preise (DKK) Zonen (9) Farhschein Erwachsene Stunden 7 Stunden 10 Stunden Weitere Informationen DSB (täglich Stunden) Kinder Streifenkarte Erwachsene Kinder -Stunden-Ticket Zonen Erwachsene Kinder Zone 1,, 3 und 4 Erwachsene Kinder FlexCard 7 Tage DSB Øresund (täglich Stunden) DSB S-tog (täglich Stunden) Metro Kundenservice (Montag-Freitag von Uhr) Erwachsene copenhagencard Erwachsene Kinder *) Weitere Informationen 39* 119* 479* 35* 699* 349* Movia Kundenservice (Montag-Freitag von Uhr, Samstag-Sonntag von Uhr) Für weitere Informationen stehen Ihnen die Movia-Ver kaufs stellen oder die Schalter an den Bahnhöfen zur Verfügung. Sie können uns auch anrufen oder sich im Internet informieren. 15/16

16 Østerbjerg Vibehus Hundested Hundested Havn Frederikssund Borup Tisvildeleje 5 Hedehusene Trekroner Roskilde Viby Sjælland Høje Taastrup 97 7 Taastrup Havdrup Lille Skensved Albertslund Ølby Køge Glostrup Jersie Fjellenstrup Pårup Græsted Græsted Syd Saltrup Mårum Kagerup Gribsø Hillerød 4 Rødovre Brøndbyøster Solrød Strand Hvidovre Hundige Greve Karlslunde 16 Kratbjerg Grønholt Langerød Fredensborg 91 Bispebjerg Nørrebro Fuglebakken Grøndal Emdrup Mørdrup Kvistgård Gl Holte Nærum Ravnholm Ørholm Brede Fuglevad Lyngby Lokal Ryparken Snekkersten Espergærde Humlebæk Nivå Kokkedal Rungsted Kyst Vedbæk Skodsborg Klampenborg Ordrup Charlottenlund Hellerup Godhavn 69 Dyssekilde 49 Holløse 37 Vejby Melby Gilleleje Ørby Hanehoved 39 Laugø 36 Gilleleje Øst Frederiksværk Helsinge Stæremosen Lille Kregme Duemose Søborg Kregme Firhøj Ølsted Grimstrup Dronningmølle 9 19 Kildekrog Skævinge Gørløse Slotspavillonen Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Ølstykke Brødeskov 4 3 Skibstrup Egedal Ålsgårde Hellebæk Stenløse rød 1 Højstrup Marienlyst Birkerød Grønnehave Veksø 63 6 Farum 61 Hvalsø Værløse Holte Kildedal Lejre Måløv Virum Hareskov Ballerup Skovbrynet 41 Sorgenfri 9 96 Malmparken Bagsværd Skovlunde Stengården Lyngby Buddinge Kildebakke 31 Herlev Vangede Jægersborg Husum Dyssegård Gentofte Islev Bernstorffsvej Jyllingevej Vanløse Flintholm Gadstrup Lindevang Fasanvej Solbjerg Frederiksberg Forum Valby Enghave Tårnby Københavns Lufthavn, Kastrup Brøndby Strand Vallensbæk Ishøj 11 Friheden Avedøre Åmarken Sjælør Nørgårdsvej Sydhavn Helsingør Nordhavn 1 Nørreport Kongens Nytorv Vesterport Christianshavn København H Amagerbro Her Islands Brygge Lergravsparken Dybbølsbro 1 Øresund DR Byen Universitetet Amager Strand 3 Sundby 3 Femøren Bella Center 4 Kastrup Ørestad Vestamager KB Hallen 90 Ålholm Danshøj Peter Bangs Vej Langgade Vigerslev Allé Ny Ellebjerg Svanemøllen Østerport 3 Tureby Herfølge Egøje Vallø Grubberholm Himlingøje Hårlev Varpelev Lille Linde Farve/ Färg/ Colour/ Farb Klippekort/Klipkort/Discount card/ Carte de réduction/streifencarte Adult Child Gr t 7 3 Klip = Klipp = Clip = Compostage = Entwerfung (9) zoner = Alla zoner = All zones = Tout zones = zonen 16/16

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB)

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB) Gyldig fra 8. januar 2018 Aften alle dage Gyldig fra 8. januar 2018 Evening all days Kalundborg Fyn og Jylland Nykøbing F Hundested Havn Hundested Vibehus Østerbjerg Dysseklide Hvalsø Lejre Viby Sjælland

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider.

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider. zoner Bus tog metro HovedstadsomrAdet 0 Indhold Zoneinddelingen Gennemkørsel og ringzoner Dyreste zone bestemmer prisen Sådan beregnes prisen fra zone Frem og tilbage koster ikke altid det samme Zoneskift

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider.

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider. zoner Bus tog metro HovedstadsomrAdet 0 Indhold Zoneinddelingen Gennemkørsel og ringzoner Dyreste zone bestemmer prisen Sådan beregnes prisen fra zone Frem og tilbage koster ikke altid det samme Zoneskift

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 17. januar 2016. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 17. januar 2016. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Tickets and travel cards in the Greater Copenhagen region

Tickets and travel cards in the Greater Copenhagen region Tickets and travel cards in the Greater Copenhagen region When you re a tourist, you can choose between different forms of tickets and travel cards which are all valid for both buses, trains and Metro

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 17. januar 2016. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 17. januar 2016. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Perronnummer. Spornummer

Perronnummer. Spornummer Banedanmarks Netredegørelse 2016 Bilag 3.6 Rev. 27.04.2015. Perronlængder og -højder TIB nummer Stationsnavn Perronnummer Spornummer 1 København H (Fjern Syd) 3 5 310 55 1 København H (Fjern Syd) 3 6 310

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Kørsel den 24.12 (søndagsplan)

Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Sidste afg. før pausen Første afg. efter pausen Linje. Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:09 1 A Hellerup St. Hvidovre

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København.

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København. 9 9 Skærød Mørdrup Snekkersten Liseleje Asserbo 9 9 9 ted 9 Ullerød 9 0 Mikkelborg Kregme Harløse lte Hornsved Strø 9 0 Sigerslev Herlev rød Sjælsmark Hørsholm drev Bakkeby 0 Frederikssund 9 Sperrestrup

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum Hillerød Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat Dagtimer ma-fr Daytime Mon-fri 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 2 Afsnit 1 TKS K13 TKS K13 Afsnit 1 3 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 4 Afsnit

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby 1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby Til Leje Lottenborgvej 24 2800 Kgs. Lyngby Flotte klassiske kontorlokaler i grønne omgivelser Mulighed for kreativt storrumsmiljø Stort lysindfald

Læs mere

Priser og rabatter på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Priser og rabatter på Sjælland, Lolland, Falster og Møn Om priser og rabatter Regler for billetter og kort Priser Zonekort Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn afhænger af om du skal rejse mere

Læs mere

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008 Roskilde Høje Taastrup København H København - Roskilde Indhold Plan Side Tegnforklaring 4 Båstad Sådan bruger du køreplanen 6 Hvor lang tid skal du bruge til

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv.

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0291 Klageren: XX og XX 8501 Bissegem, Belgien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 DSB og DSB S-tog Østtælling 2007 blev gennemført den 8. november 2007 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2007 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

Stoppesteder Bus stops Haltestellen

Stoppesteder Bus stops Haltestellen 0 0 marstal - ærøskøbing - skovby - søby Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

940R "Hornbækbanen" Gilleleje - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

940R "Hornbækbanen" Gilleleje - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Hornbækbanen 940R Gilleleje - Helsingør Gyldig fra 10. december 2017 Takstzone Mandag - fredag Faste minuttal 5.59-19.59 20.29-23.29 10 Gilleleje afg. 4.59 29 59 29 10 Gilleleje Øst 5.00 30 00 30 10 Stæremosen

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

DGI Udsat DGI Oldboys (Mathiesen) Blovstrød IF Veksø IF Blovstrød Stadion

DGI Udsat DGI Oldboys (Mathiesen) Blovstrød IF Veksø IF Blovstrød Stadion Kampprogram Blovstrød IF Periode: Forår 2009 OPDATERET D. 1. MAJ 2009 K. nr. Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested DGI Udsat DGI Oldboys (Mathiesen) Blovstrød IF Veksø IF Blovstrød Stadion 561212

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet udløbet og glemt FlexCard.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet udløbet og glemt FlexCard. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0045 Klageren: XX Slovenien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde Holbæk Stenløse Værløse Kongens Lyngby Charlottenlund Bagsværd Gentofte Måløv runedre borg Hellerup Herlev Ballerup Bispebjerg Skovlunde Brønshøj Østerbro Nørrebro Vanløse København RødovreFrederiksberg

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

Passagerer med S-tog, regional- og fjerntog B B 9.1 Passengers in S-trains, in local trains and in the regional traffic

Passagerer med S-tog, regional- og fjerntog B B 9.1 Passengers in S-trains, in local trains and in the regional traffic 125 Trafik turisme Passagerer med S-t, regional- fjernt B B 9.1 Passengers in S-trains, in local trains and in the regional traffic Fra S-tsstation 2000 2001 2002 1 Fra S-tsstation 2000 2001 2002 1 Albertslund...

Læs mere

Passagerer med S-tog B B 9.1 Passengers in S-trains

Passagerer med S-tog B B 9.1 Passengers in S-trains Trafik og turisme 130 Passagerer med S-tog B B 9.1 Passengers in S-trains Fra S-togsstation Torsdag Fra S-togsstation Torsdag 2.11.1995 31.10.1996 30.10.1997 5.11.1998 2.11.1995 31.10.1996 30.10.1997 5.11.1998

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Priser og rabatter gælder ikke lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Priser og rabatter gælder ikke lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn Priser og rabatter gælder ikke lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn Gyldig fra. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra ovedstadsområdet

Læs mere

Passagerer med S-tog, regional- og fjerntog B B 9.1 Passengers in S-trains, in local trains and in the regional traffic

Passagerer med S-tog, regional- og fjerntog B B 9.1 Passengers in S-trains, in local trains and in the regional traffic 125 Trafik og turisme Passagerer med S-tog, regional- og fjerntog B B 9.1 Passengers in S-trains, in local trains and in the regional traffic Fra S-togsstation Torsdag 5.11. 1998 2.11. 2000 8.11. 2001

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

To kontrolafgifter på i alt 1.500 kr. for manglende rejsehjemmel. Klagerne kunne ikke finde information på engelsk om, hvordan man køber billet.

To kontrolafgifter på i alt 1.500 kr. for manglende rejsehjemmel. Klagerne kunne ikke finde information på engelsk om, hvordan man køber billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0010 Klageren: XX på egne vegne og på vegne af YY England Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Flere passagerer i Nordsjælland

Flere passagerer i Nordsjælland Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland Fase 1 Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kørsel den (søndagsplan) 2016

Kørsel den (søndagsplan) 2016 MARKER afgangene SORTE, når I har tjekket dem Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2016 Sidste afg. før pausen Første afg. efter pausen Sidst revideret af: ER Tjekket 14-11-2016 Operatør Linje. Afgang FRA Retning

Læs mere

www.vadehavscentret.dk

www.vadehavscentret.dk layout NY farve 04/04/06 14:49 Side 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 10-16 Se åbningstider i vinterhalvåret på Åben for grupper efter aftale Entré Eintritt Admission Voksne Erwachsene Adults...Dkk.

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

busser / telekørsel på ærø

busser / telekørsel på ærø 790 791 busser / telekørsel på ærø BUses / shuttle service on auf ærø Gyldig pr. 15. september 2014 Busser / telekørsel på Ærø Indholdsfortegnelse Kort Map Karte 790 791 Marstal - Ærøskøbing - Skovby

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere