Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015"

Transkript

1 Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Umiddelbart ville det nemmeste for transportgruppens bestyrelse være at gentage beretningen for 2013, bare i version 2,0. Nogen af Jer ville end ikke opdage det, for arbejdet og opgaverne igennem 2014, har faktisk langt hen af vejen bare vejen været de samme som i Der har bare været flere af dem, og bl. a derfra stammer vort udtryk version 2,0. Det stammer også fra en situation som en i min bekendtskabskreds bliver udsat for, idet vedkommende helt uden egen skyld bliver ledig, og for at begrænse de økonomiske problemer der opstår for mange af vore medlemmer, der rammes af ledighed, ja så tager vedkommende kontakt til et vikarbureau, og allerede efter ganske få timer bliver vedkommende kontaktet af dette vikarbureau. Der ligger et job og venter, og hvis det har vedkommendes interesse, så kan der startes i morgen. Der er arbejde til nogle dage, og så igen nogle dages ledighed, hvorefter samme firma kontakter vikarbureauet og spørger efter om de kan få vedkommende ud i et vikarjob igen, og de spørger oven i købet efter om de kan være så heldige, at vikarbureauet råder over en person mage ved, ja de siger navnet på vedkommende og i version 2,0. Fuldstændig som om der vare tale om en opdatering af en mobiltelefon. Dette viser med al tydelighed hvor vi desværre er på vej hen, hvis ikke vi i fælleskab er i stand til at fastholde og udbygge organiseringen på vort arbejdsmarked. Hvis ikke vi tager os gevaldigt sammen risikerer vi at komme til at stå i en situation, hvor organisationsprocenten inden for visse områder er så lav, at vi mister berettigelsen til at påberåbe os at vi er overenskomstbærende. Pågældende 1

2 firma der anvendte den her omtalte vikar er for øvrigt ikke overenskomstdækket, og timelønnen er 130,00 kr. for alle timer 24-7 OST Det her viser mere end noget, de problemer der er det gennemgående tema inden for en meget stor del af de sager vi har inden for persontransportområdet. Alt for mange af dem der er beskæftiget inden for det, der i dag hedder offentlig service transport (i daglig tale OST kørsel) og taxiområdet, eller en kombination af begge dele, kører til lønninger der ligger langt under 130,- kr. i timen, ja vi har set lønninger helt ned til 28.- kr. i timen, og en del af chaufførerne er i en situation, at de ikke kan sige nej til pågældende job, for ellers har de ikke noget at leve af. Den person der tjener helt ned til 28,- kr. i timen kan godt have en månedsløn på ,- kr. Men der er med en månedlig arbejdstid på i nærheden af de 300 timer, og ved ,- kr. svarer det til en gennemsnitlig timeløn på 83,33 kr. Det er dernede vi risikerer at lande, hvis ikke vi tager os gevaldigt sammen, det er der nede vi risikerer at en lovbefæstet minimumsløn lander, hvis vi fx får en blå regering engang i løbet af Rigtig mange i blå stue synes at ,- kr. om måneden er en ganske god løn. Det er omkring 7.000,- kr. mere ned dagpengesatsen, så enhver kan da sige sig selv, at nu er der virkelig skabt en situation, hvor det da kan betale sig at arbejde. For f., hvad venter du på? 7.000,- kr. mere om måneden, det er da bare om at komme i gang. Og skal det være, så er blå stue da villige til at sætte dagpengesatsen ned, så differencen mellem dagpenge og dine ,- kr. om måneden bliver endnu større, og det endnu bedre kan betale sig at arbejde. Med 300 timer om måneden bliver der jo heller ikke tid til at gå til alt det der pjat i fritiden, så du sparer rigtig mange penge på den konto. Er du rigtig heldig så er 2

3 du også slidt op tidligere, men med en ordentlig forsikring skal du sgu nok få plads på et privathospital. Dig skal vi sgu nok holde gang i. Samfundet er jo trods alt bygget op på de lavtlønnedes arbejdskraft og deres evne til at betale skat, uden nogen som dig går det jo i stå. Går i stå siger du, jamen vil det sige at hvis sådan nogen som mig standser med at arbejde, så går samfundet i stå.. Carl Scharnberg Når de lavtlønnede nedlægger arbejdet, bliver der altid foretaget indgreb med den begrundelse, at strejken rammer livsvigtige områder. Hvorfor er de, der arbejder med livsvigtige områder lavtlønnede. Det vi og vore forældre, bedsteforældre og oldeforældre har været godt 100 år om at opbygge, det er vi godt på vej til at nedbryde, fordi vi ikke er gode nok til at overbevise vore gule eller uorganiserede kollegaer om, at en konsekvens af manglende fællesskab er at vi alle går ned i løn. Nogen af dem går direkte og griner, fordi de enten betaler et lavere bidrag til en gule forretning, eller slet ikke betaler bidrag til nogen forretning. De går rundt i den tro, at så længe der bare er tosser nok i den rigtige fagforening, så længe der er 3F ere nok, ja så forsætter det derudaf for alle. Men tro mig, sådan bliver det ikke. Får vi ikke de gamle fagforeningsdyder tilbage, så ryger vi alle på røven. Vi er ganske enkelt nødt til at forklare den enkelte kollega ude på arbejdspladsen, at vi skal organisere os ud af risikoen for en lovbefæstet minimumsløn i Danmark. Kun gennem øget organisering kan vi beholde vore overenskomster og udbygge de løn- og arbejdsvilkår vi kender i dag. Der er ingen nem vej, der er ingen smutvej. Der er kun hårdt arbejde. Derfor gør vi inden for den nærmeste en ekstraordinær indsats for at optimere forholdene for vore tillidsvalgte i forbindelse med organisering. 3

4 Uden hjælp fra vore tillidsvalgte ude på den enkelte arbejdsplads er vi ilde stedt. Tak for indsatsen i 2014, men der bliver ikke tid til at hvile på laurbærerne, vi skal forsætte med arbejdstøjet på. Jobcenter Aalborg indgår den 11. juni 2014 en aftale med Dan Service om Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder. Aftalen løber frem til den 10. december Af aftalen fremgår: Stillingsbetegnelse Chauffør, jobindhold er diverse opgaver som chauffør, og løntilskuddet udgør 72,96 kr. pr. time. Allerførst vil jeg oplyse, at det er min opfattelse at ansættelse af en chauffør med løntilskud er i strid med reglerne herfor, idet jeg ikke mener der må være tale om ansættelse med løntilskud der medfører konkurrenceforvridning (Beskæftigelsesloven 12). Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at en arbejdsgiver investerer i et køretøj, så der dermed er tale om en merudviddelse af antal arbejdspladser, og endelig skal der jo sidde en chauffør bag rattet. Selv om den form for filantropi sikkert kan findes, så kan en bil ikke køre uden fører. Af den bevilling der er udstedt har Jobcenter Aalborg gjort opmærksom på, at der skal aflønnes efter gældende overenskomst, og tak for det. Vi har nu gennemgået hans arbejdstid i ansættelsesperioden, og den ligger dagligt mellem kl , og i nogle situationer senere. Dette betragter vi i sig selv som værende direkte uforsvarligt rent arbejdsmiljømæssigt, men også færdselssikkerhedsmæssigt. Vort medlem oplyser over for os, at han kun har fået udstedt 2 lønsedler i perioden. Vi har kigget på de 2 lønsedler, og kan se at der af den ene fremgår 111 timer a 130,95 og at der af den anden fremgår 161 timer a 131,00 kr. Af sidstnævnte fremgår endvidere en bonus på ,00 kr. De lønsat- 4

5 ser der er anvendt kendes ikke i overenskomsten for området, og bonus er heller ikke et normalbegreb i overenskomsterne inden for området. Vi har dog stødt på begrebet tidligere, men her er det som hovedregel anvendt for at skjule et antal overtimer. Vi har gennemgået de timer han oplyser at have arbejdet, og de er nu lagt ind i et beregningsark. Lønnen for vort medlem udgør i så fald ,50 kr. Hertil skal lægges feriepenge, særlig opsparing og pension, og beløbet udgør samlet ,40 kr. Vi råder som nævnt ikke over samtlige lønsedler, og har derved ikke tilstrækkeligt grundlag for hvad han har tjent til dato, men kan se at der pr. 31. oktober 2014 er tjent ,- kr. Der skal temmelig gode lønninger til for perioden 1. nov. 12. december 2014, for at nå op til forannævnte beregnede beløb. For god orden skyld skal jeg oplyse, at vi rejser krav om udbetaling af differencen mellem den udbetalte løn og vort beregnede lønkrav. Således er meddelt til Jobcenter Aalborg, og svaret herfra var, at medlemmet selv var kommet med den pågældende arbejdsgiver, så må så ikke noget forkert heri. Sagen er efterfølgende overgivet til arbejdsmarkedsrådet, og der afventes svar herfra. Vi kan ikke leve med sådanne forhold, og får vi ikke medhold er vi nødt til at gå videre. Er der nogen her der tror der vil være hjælp at hente i blå stue, ja jeg spør. Uddannelse Nye bestemmelser for aftalt uddannelse efter den 1. januar

6 Meget kort fortalt, så strammes der kraftigt op på kravene til den uddannelsesplan for den enkelte medarbejder, der er en forudsætning for, at en virksomhed kan hjemtage tilskud fra kompetencefonden til aftalt uddannelse. For medarbejdere, der ikke er faglærte inden for branchen, bliver bestemmelserne følgende: - På baggrund af en individuel kompetencevurdering, skal det afklares, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. - Kompetencevurderingen skal foretages af en erhvervsskole, der er godkendt til den pågældende erhvervsskole. - Kompetencevurderingen skal udmunde i en plan over de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. - Uddannelsesplanen kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplan. - Kompetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos kompetencefondens administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. For medlemmer, der allerede er faglærte, kommer følgende til at gælde: - Uddannelsesaktiviteten som der søges tilskud til, skal indgå på virksomhedens uddannelsesplan, som beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksomheden. - Virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos kompetencefondens administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. - De fleste af vore overenskomster på det private område indeholder bestemmelser om uddannelse med støtte fra en af vore kompetence- 6

7 fonde. Det giver rigtig mange medlemmer ret til 2 ugers fagligt kursus om året - efter eget valg. Bruger man ikke de 2 uger, kan de spares op dog max 6 uger. Vi opfordrer til at bruge denne ret. Mange gør det allerede, men endnu flere gør det desværre ikke. - De fleste af overenskomsterne på det private område giver også mulighed for frihed med løn til at deltage i ordblindekurser og i andre typer af grundlæggende voksenundervisning i dansk og matematik. At kunne læse, skrive og regne er en forudsætning for at klare sig godt på fremtidens arbejdsmarked. Brug mulighederne for få styr på bogstaverne og tallene, og lær at bruge computeren og mobiltelefonen til læsning og skrivning i hverdagen. 3F hjælper dig med at kontakte en skole, der kan vejlede, teste og tilbyde den rigtige undervisning. - Endelig er det vigtigt at huske, at medlemmer, der siges op, har ret til op til 4 ugers uddannelse i opsigelsesperioden med løn. Det er en rigtig god mulighed for at køre sig selv godt i stilling til det næste job. - Hvis en opsigelse ender med at man bliver nødt til at melde sig ledig, så er der godt nyt. Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for nyledige, altså fra dag 1 i ledighedsperioden, blev genindført den 1. januar I reduceret form ganske vist men alligevel. Rent praktisk skal man vælge blandt nogle såkaldte jobpakker, der matcher områder med mangel på arbejdskraft (eller risiko for det). Det er særdeles positivt at denne ordning er kommet tilbage. - I 2014 vedtog et stort flertal i Folketinget en reform af erhvervsuddannelserne. Det har der været en del medieomtale af. Først og fremmest fordi, at fra og med august 2015, skal de unge stille med mindst et 2-tal i dansk og matematik for at få adgang til en erhvervsuddannelse. Er det nu rimeligt, spørger mange kan man ikke blive en 7

8 god håndværker med mindre end 2 i dansk og matematik? Og udelukker vi så ikke de ordblinde? Selvfølgelig kan der være elever, der med succes gennemfører en erhvervsuddannelse, selv med bundkarakterer fra Folkeskolen. Men vi må ikke foregøgle de unge, at en erhvervsuddannelse ikke kræver forudsætninger. Vi bliver nødt til at sige til dem, at de risikerer at få store problemer med at følge med i uddannelsen, hvis de ikke har styr på de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Så Folkeskolen må gøre deres arbejde færdig, inden de slipper eleverne ud efter 9. eller 10. klasse. Sørge for, at de kan klare en ungdomsuddannelse, hvad enten det er en gymnasial eller en erhvervsuddannelse. - Erhvervsuddannelsesreformen betyder, at de unge skal gennem et længere grundforløb nu 1 år, inden de kommer ud i praktikvirksomheden. Det første halve år foregår i en af de fire indgange. Det næste halve år tager de hul på den ønskede erhvervsuddannelse det såkaldte grundforløb 2. - når det er overstået, skal de ud og finde en praktikplads. Desværre er mange virksomheder alt for tilbageholdende med at ansætte lærlinge. Det er simpelthen ikke godt nok. Så lad os få præmieordningen tilbage. Således at virksomheder der påtager sig opgaven med at uddanne de unge, bliver belønnet og resten betaler. - Mange af erhvervsuddannelserne rummer mulighed for, at de unge, der ikke kan finde en praktikplads, har ret til at komme i praktikcenter. Det er udmærket, men det bedste er altså stadigvæk, at en elev eller lærling kommer ud på en rigtig arbejdsplads og lærer fagets praktiske side af en erfaren kollega. - Erhvervsuddannelsesreformen betyder, at der fortsat er mulighed for voksne over 25 år at komme i gang med en voksenerhvervsuddannelse. Det er rigtig godt, for der er hårdt brug for, at specialarbejdere 8

9 løfter sig op på faglært niveau. Mange har langt kortere til faglært niveau end de tror. Derfor opfordrer vi alle til at opsøge en erhvervsskole og få en vurdering af, hvor de står i forhold til faglært niveau det kan næsten kun overraske positivt. Hertil kommer, at der i de fleste tilfælde er rigtig gode støttemuligheder for de virksomheder, d- er aftaler voksenerhvervsuddannelse med deres medarbejdere. Aalborg Taxa Som en del af vækstpakken har man fra politisk side besluttet at fjerne frikørselsordning for taxier, hvilket vil resultere i omfattende afvikling af taxivognmandsforretninger og tab af arbejdspladser. Skatteministeriet har estimeret sig frem til, at en afskaffelse af ordningen vil koste 400 arbejdspladser i branchen, mens Dansk Taxi Råd vurderer, at tabet vil være på arbejdspladser. Uanset præcis hvor mange, der vil miste deres job, vil en stor del af dem blive presset ud af arbejdsmarkedet og ryge på dagpenge eller kontanthjælp. Alene i Aalborg har vi i dag ca. 130 bevillinger og der beskæftiges 165 chauffører og vi kan frygte at det på sigt vil koste mere end 30 arbejdspladser. Når folketinget indfører ny lovgivning, som vil have vidtgående konsekvenser for det erhverv, som den vil berøre, så plejer man anstændigvis at sikre en behørig overgangsordning, hvor erhvervet kan omstille sig. Men det er ikke tilfældet for taxierhvervet. Desværre forholder det sig således at de nye regler er godkendt i et stort set enigt folketing. Kurerkørsel 9

10 En chauffør vi kan jo kalde ham for Søren står i 2011 uden job. Han sendes ud i arbejdsprøvning 3 4 måneder hos en såkaldt kurertransport (små last- og varebiler under kg. totalvægt). Her arbejder Søren en vis legemsdel ud af bukserne i de her 3 4 måneder, og får tilbudt et job med løntilskud samme sted. Lønnen er 120 kr./t for alle timer, uanset hvornår de falder. Sørens arbejdstid ligger de næste 10 måneder mellem timer om måneden. Arbejdsgiveren får tilskud til de 37 timer pr. uge, men søger for øvrigt tilskud til overtiden også, hvilket dog afvises. På et tidspunkt siger Søren stop og finder andet arbejde. I løbet af 2013 retter Søren så henvendelse til os, og vi udregner et krav på for lidt i løn mv på ca , kr. Vi anmelder også et brud på arbejdstidsreglerne. Sagen ender i retten og arbejdsgiveren bliver idømt pligten til at efterbetale ,- kr. i løn mv, samt en bøde på ,- kr. for overtrædelse af arbejdstidsreglerne. Forleden dag fik vi så besked på, at pågældende arbejdsgiver var gået konkurs, og samfundet står nu med byrden. (Det skulle så for øvrigt ikke undere mig om vedkommende arbejdsgiver popper op igen, bare i et andet navn). Jeg vil ikke påstå at det her er hverdag, men jeg vil påstå at det desværre ikke er usædvanligt inden for kurerbranchen. Vi ser ofte en meget lav løn. Vi ser ofte meget lange dage. Vi overhales ofte af kurerbiler på de danske landeveje. Vi ser en kurerbranche der udøver unfair konkurrence mod de hårdt arbejdende chauffører og vognmænd inden for godstransportområdet. Vognmænd og chauffører der langt hen af vejen er organiseret, betaler den løn de skal, og vel og mærke overholder den lovgivning de er omfattet af. Kære Transportminister Magnus Heunicke du har gjort det godt ind til nu, den ros skal du have. Du har klart markeret, at du ikke vil acceptere snyd og 10

11 bedrag i transportbranchen. Nu mangler vi lige en håndsrækning for at få det her område gjort til lovligt land, så min opfordring er helt klar. Det er på tide at der lovgives på det her område, således at transport af gods og varer for det der hedder fremmed regning, og det uanset det foregår i små eller store biler, bliver omfattet af en lovgivning, der er fair i forhold til den organiserede del af branchen. LG sager Vi har desværre heller ikke i år undgået en hel del konkurser, men jeg skal ikke bruge jeres tid på gennemgang af disse, men derimod vil jeg ganske kort orientere om de forskellige problemstillinger, som vi desværre for ofte bliver mødt af. Det der med at henvende sig i oktober 2014 i forbindelse med en afskedigelse, og så først her komme i tanke om at man har fået for lidt i løn fra ansættelsesdatoen i 2012 og frem til afskedigelsen i oktober 2014, det kan til dels gå hvis sagen kan føres igennem via det arbejdsretslige system. Men hvis kravet om efterbetalingen medfører en konkurs for arbejdsgiveren, ja så opstår problemet omkring forældelse. idet LG kun dækker krav der beviseligt er forfulgt, og som hovedregel i ansættelsesperioden, men under alle omstændigheder dækkes der kun lønkrav 6 mdr. tilbage. Det forholder sig dog anderledes mht feriepenge og pension. Så hjælp os, hjælp jeres kollegaer, venner og familie og sig til dem, at der er altså en vis risiko ved ikke at kræve sin løn, og bare forvente vi klarer resten. Det gør vi som regel også, men skal kravet ind og hentes i LG så er det ikke de fagretslige regler der gør sig gældende, nej det er lovgivningen i forbindelse med hvad LG dækker og fra hvornår, og så kan vi pudse nok så mange advokater på dem. Så folkens passivitet straffes i forbindelse med sager der ender ved LG, Skal jeg lige sætte et tal på, så forholder det sig således at vi lige nu må afslutte en sag hvor vort krav var opgjort til ca ,00 kr. Dette beløb 11

12 ville vi sikkert have fået via det fagretslige system, med da der jo er tale om en uorganiseret arbejdsgiver, så måtte vi i civilretten. Her fik vi medhold i vort krav på stor set hele beløbet, ja så har LG dømt passivitet fra lønmodtager (rejste krav om efterbetaling fra ansættelsesforhold med start i 2011 og henvendte sig hos os omkring jul 2012), og det bliver næppe til mere end feriepenge, pension og sh-betaling. For at sikre os fremadrettet, ser vi os nødsaget til at udarbejde en fuldmagt hvoraf risikoen for passivitet indgår, så medlemmet er helt klar over det og vi ikke skal bringes i en situation hvor det beror på hvad den enkelte kan huske eller ej. Nordjysk Stillads Udlejning. Det er en kendt sag at DI har nedsat en konsulentgruppe til at vejlede deres virksomheder i, hvordan de kommer ud af lukrative lokalaftaler. ATL har på samme måde nedsat en konsulentgruppe til at vejlede virksomhederne i at betale de ansatte så billigt som muligt, uden at bryde overenskomsten. Dette fænomen har også sneget sig ind i Stilladsbranchen. Nordjysk Stillads Udlejning vil ud af alle lokal- og kutymeaftaler koste hvad det vil og afregne, kun efter overenskomsten og priskuranten. Alt hvad der ligger ud over dette, bliver afvist af firmaet. Dette her betyder at vi kommer til at rejse sager på stort set alt, for intet er helligt, selv sygedagpengeloven har de sat spørgsmålstegn ved, den sag er dog løst til vores fordel, det samme gælder udbetaling af g. dage efter endt opsigelsesvarsel. 12

13 Dette må betragtes som et opgør mod den Danske Model, fra arbejdsgivers side, som burde være vores samarbejdspartnere via overenskomsterne. Her kan vi blot konstatere at den nedskærings og sparepolitik som er påtvunget mange EU lande grundet krisen også er nået til Danmark og ingen brancher skal føle sig sikker på at det ikke rammer dem. Aalborg Lufthavn Denne arbejdsplads er blevet et fast punkt i beretningen, desværre ikke for noget positivt, nej det psykiske arbejdsmiljø i securityafdelingen, er ikke blevet forbedret, til trods for mange forbedringstiltag, men desværre kun på papiret og i skåltaler. Ledelsen gjorde alt hvad de kunne for at vælte tillidsrepræsentanten, fordi hun gjorde sin pligt. Det lykkedes efter 2 afstemninger. Den tidligere tillidsrepræsentant accepterede dette ikke mindst for at få ro for den evige jagt på hende. Det fik hun absolut ikke, hun blev så groft chikaneret og nedgjort af visse arbejdsgrupper, med lederen i spidsen, at hun brød psykisk ned og måtte sygemelde sig i en længere periode. Dette betød endnu et tiltag for at komme det dårlig psykiske arbejdsmiljø til livs. Der blev iværksat en trivsels undersøgelse, som blev udført af den nuværende TR. Et rigtig godt tiltag som resulterede i at der nu ligger en evaluering over hvad der skal forbedres. Det betyder også at vi kan holde ledelsen fast, hvis der ikke sker forbedringer, da de er medunderskriver af resultatet af undersøgelsen. Samtidig har ex tillidsrepræsentanten afleveret en 7 sides skriftlig redegørelse over hendes oplevelse som endte med nedbruddet. Med disse tiltag er der håb om at arbejdspladsen bliver normaliseret med tiden, men der er lang vej endnu. Ex tillidsrepræsentanten en stærk person og på vej tilbage på fuld tid. 13

14 I 2014 afsluttede vi sagen vedrørende efterbetaling i forbindelse med holddrift for portørklubben hos Aalborg lufthavn, med et rimeligt resultat. Sagen startede i Aalborg Havn. I de mange år Ole har beskæftiget sig med havnen og havnearbejderne har der aldrig været så meget kaos som nu. Arbejdsmængden, uden for Grønlandshavnen, er faldet siden sommerferien i sådan en grad som vi aldrig har oplevet før. Dette har betydet afskedigelse af to. Det at der skulle afskediges to var helt forståelig og helt efter lokalaftalen for havnearbejdere beskæftiget ved Aalborg havn, vedr. antal ansatte. Firmaet valgte desværre ikke at følge proceduren i lokalaftalen om SIFU. Dette betød at de måtte af med et større beløb til den ene for at bryde aftalen. Arbejdsmængden er ikke steget og pt. er de resterende 18 på arbejdsfordeling i en periode på 12 uger. Derefter regner/håber vi at arbejdsmængden vender tilbage til det normale. Vi har også brugt en masse tid på at håndhæve lokalaftalen over for et andet firma som vil have lov til at ansætte sin egne havnearbejdere, på egen overenskomst. Dette mener vi ikke kan lade sig gøre, da der allerede er en lokaloverenskomst for udførelse af havnearbejde på Aalborg Havn, underskrevet af DI II og 3F Aalborg. 14

15 Efter vores og forbundets Transportgruppe, bedste overbevisning er det arbejdsgiverne og DI II der skal lave en aftale med dette firma om brugen af havnearbejdere, som beskrevet i lokaloverenskomsten. Alt andet vil betyde kaos på hele Aalborg havn da det er tvingende nødvendigt at havnearbejderne er samlet et sted. Vi vil gerne understrege at 3F Aalborg ikke ønsker kaos på havnen, men ordentlige arbejdsforhold, så havnen kan udvikle sig og medvirke til at skabe flere arbejdspladser. Hvor dette slagsmål ænder ved vi ikke, men håber at havnen, alle arbejdsgiverne og DI II kommer til fornuft og vedstår sit ansvar over for den gældende overenskomst. Det er ikke bare lokalt at havnearbejderne er under pres, også internationalt. Havnearbejderne og deres fagforeninger har to gange vundet over EU og forhindret vedtagelse af et havnedirektiv som ville udslette havnearbejdet som fag. Derudover har havnearbejderne og deres fagforeninger forhindret at afsnittet om selvservicering kom med i et tredje direktiv. Men EU har ikke givet op. EU angriber ikke bare havnearbejderes rettigheder, men alle arbejders rettigheder, ved hjælp af Trojkaen og EU domstolen. De tager land for land og forlanger at lønnen skal nedsættes, pensionsalderen hæves, ansættelsesforholdet skal ændres fra fastansat til vikarer, understøttelsen skal sænkes. Grækenland, Portugal og Spanien har været igennem hestekuren, pt er det Belgien der står for tur og skal vi rette os efter EU s liste, så er det Tyskland næste gang. De Norske havnearbejdere har også lidt et sviende nederlag i deres arbejdsret. De har kort og godt mistet retten til at udfører havnearbejde. En dom vi ikke troede muligt, men det skete. Så kan det desværre også ske i Danmark, da deres arbejdsretssystem ligner vores, ja det er faktisk allerede sket i Skagen, hvor lasteoptagerne mistede deres overenskomst og deres rettigheder, hen over en nat. Det skete ved at firmaet lod sig gå konkurs og 15

16 startede op i et nyt firma dagen efter. Arbejdsretten gav firmaet medhold i at så var overenskomsten ikke gældende mere. Dystre udsigter som vi ikke må ignorere, som skrevet ovenfor er vores Danske model under et voldsomt angreb fra mange sider og det er ikke bare havnearbejdere der har grund til bekymring det har vi alle. Lad os give hinanden håndslag på at vi vil stå sammen og vil kæmpe for vores rettigheder. DLG 2014 blev desværre også året hvor det blev besluttet at der i 2015 skal ske voldsomme ændringer inden for DLG. Men takket være godt tillidsmandsarbejde så blev resultatet at 7 ud af 26 chauffører forlader DLG, så der forbliver 15 chauffører ansat, men desværre må man sige farvel til 9 kollegaer inden for lagerområdet, idet de alle går over til Frode Laursen. Jeg har desværre måttet forklare den daglige leder hos Frode Laursen, at han overtog nogle chauffører der fik mindre for lidt end dem han selv har ansat i forvejen. Keolis Måske bedre kendt som City Trafik har netop afsluttet projekt rotation med uddannelsesbevis for 13 chauffører, og stor tillykke til alle og tak til de tillidsvalgte for deres indsats. Arriva Der opstod i løbet af 2014 desværre en situation hvor Arriva skrev til alle syge med en meddelelse om, at de skulle forbedre deres fraværs statistik. Torben foreholdt den lokale ledelse forskellen på indholdet i pågældende breve og så virksomhedens sygepolitik, og i 16

17 erkendelse heraf meddelte den lokale ledelse, at han havde allerede fortrudt udsendelsen og at de var trukket tilbage. Så stor ros til ledelsen for at erkende sin fejl. Også stor ros i forbindelse med håndteringen af en meget gammel pensionssag. Coop Når vi nu har fundet blomstervasen frem så er det vel også på plads at kvittere over for Coop i forbindelse med den kursusaktivitet der er aftalt for at undgå fyringer. Der har som jeg har forstået det stort set været frit valg på alle hylder i forbindelse med kurser, så godt gået af både Palle og Coop. Helt blinde for at der også i det gamle og hæderkronede Coop også fra tid til anden rasles med sablerne omkring overgang til Dansk Erhverv, og det tryk det vil lægge på overenskomsten. Aalborg Vognmandsforretning De overtog en virksomhed i det Nordjyske, bad om en tiltrædelsesoverenskomst, og det er godt nok første gang jeg har underskrevet en aftale og fremsendt den til vognmanden inden han satte de personlige tillæg på for de overtagne folk. Men hver en krone og jeg skal lige hilse og sige det var ikke så ringe endda kom med på aftalen. Den blev underskrevet og returneret her til. Den slags vognmænd kunne vi godt bruge nogle flere af. Falck Som det muligvis er de fleste bekendt så genvendt Falck Ambulancekørslen i Region Nordjylland for de 5 kommende år, men ikke nok med det man fik også kontrakten fsv gælder transport af liggende ikke behandlingskrævende patienter. Årsagen hertil skal 17

18 bl. a ses i, at det lykkedes os at få indskrevet krav til minimum 20 dages uddannelse i udbudsbetingelserne. Så selvfølgelig kan det betale sig med det der hedder sociale klausuler i offentlige udbud, og selvfølgelig kan det betale sig at blande sig i politik. Færch sagen mod Trafikstyrelsen Her på faldrebet er det vel på sin plads lige at nævne Højesteretsdommen hvor Færch jo desværre fik medhold i sagen mod Trafikstyrelsen. En bekræftelse på at moral og jura er som nat og dag. Så ingen tvivl om at Færch vandt krigen, nu er det så op til os at vinde freden, og jeg kan forsikre jer om, at der er blevet og bliver arbejdet 24/7/365 af alle inden for den organiserede del af familien, både hos vore egne og vore traditionelle samarbejdspartnere. Vi satser meget hårdt på udarbejdelse af forslag til lovgivning til vedtagelse inden sommerferien, for hvis ikke vi får styr på det her med hjælp fra den nuværende regering, så skal jeg lige hilse og sige vi ikke får det fra blå stue. Hverdagen bliver noget anderledes hvis det her uvæsen breder sig til andre områder, og I kan se frem til lønninger mellem 28 og 100 kr. i timen inden for store dele af persontransport. Afslutningsvis skal der lyde en tak til mine 2 kollegaer i Transportgruppen. Tak for et godt samarbejde tak for Jeres indsats. Det er ikke altid lige nemt at få koordineret indsatserne, når nu alle er så meget ude af huse som vi er. Jeg glæder mig til at få en Benjamin her i løbet af foråret Så velkommen til 3F Aalborg nye voksenlærling Kim Sunding, der starter her den 1. marts Tak til kollegaerne fra de øvrige grupper, tak til formandskabet, kasserer og bogholderi, vort sociale sekretariat, og tak til kollegaerne i A-kassen. Tak til portneren og vore piger i serviceafdelingen. Tak til vor efterløns- og pensionistklub, for henholdsvis chauffører og havn og lager. 18

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere