Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015"

Transkript

1 Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Umiddelbart ville det nemmeste for transportgruppens bestyrelse være at gentage beretningen for 2013, bare i version 2,0. Nogen af Jer ville end ikke opdage det, for arbejdet og opgaverne igennem 2014, har faktisk langt hen af vejen bare vejen været de samme som i Der har bare været flere af dem, og bl. a derfra stammer vort udtryk version 2,0. Det stammer også fra en situation som en i min bekendtskabskreds bliver udsat for, idet vedkommende helt uden egen skyld bliver ledig, og for at begrænse de økonomiske problemer der opstår for mange af vore medlemmer, der rammes af ledighed, ja så tager vedkommende kontakt til et vikarbureau, og allerede efter ganske få timer bliver vedkommende kontaktet af dette vikarbureau. Der ligger et job og venter, og hvis det har vedkommendes interesse, så kan der startes i morgen. Der er arbejde til nogle dage, og så igen nogle dages ledighed, hvorefter samme firma kontakter vikarbureauet og spørger efter om de kan få vedkommende ud i et vikarjob igen, og de spørger oven i købet efter om de kan være så heldige, at vikarbureauet råder over en person mage ved, ja de siger navnet på vedkommende og i version 2,0. Fuldstændig som om der vare tale om en opdatering af en mobiltelefon. Dette viser med al tydelighed hvor vi desværre er på vej hen, hvis ikke vi i fælleskab er i stand til at fastholde og udbygge organiseringen på vort arbejdsmarked. Hvis ikke vi tager os gevaldigt sammen risikerer vi at komme til at stå i en situation, hvor organisationsprocenten inden for visse områder er så lav, at vi mister berettigelsen til at påberåbe os at vi er overenskomstbærende. Pågældende 1

2 firma der anvendte den her omtalte vikar er for øvrigt ikke overenskomstdækket, og timelønnen er 130,00 kr. for alle timer 24-7 OST Det her viser mere end noget, de problemer der er det gennemgående tema inden for en meget stor del af de sager vi har inden for persontransportområdet. Alt for mange af dem der er beskæftiget inden for det, der i dag hedder offentlig service transport (i daglig tale OST kørsel) og taxiområdet, eller en kombination af begge dele, kører til lønninger der ligger langt under 130,- kr. i timen, ja vi har set lønninger helt ned til 28.- kr. i timen, og en del af chaufførerne er i en situation, at de ikke kan sige nej til pågældende job, for ellers har de ikke noget at leve af. Den person der tjener helt ned til 28,- kr. i timen kan godt have en månedsløn på ,- kr. Men der er med en månedlig arbejdstid på i nærheden af de 300 timer, og ved ,- kr. svarer det til en gennemsnitlig timeløn på 83,33 kr. Det er dernede vi risikerer at lande, hvis ikke vi tager os gevaldigt sammen, det er der nede vi risikerer at en lovbefæstet minimumsløn lander, hvis vi fx får en blå regering engang i løbet af Rigtig mange i blå stue synes at ,- kr. om måneden er en ganske god løn. Det er omkring 7.000,- kr. mere ned dagpengesatsen, så enhver kan da sige sig selv, at nu er der virkelig skabt en situation, hvor det da kan betale sig at arbejde. For f., hvad venter du på? 7.000,- kr. mere om måneden, det er da bare om at komme i gang. Og skal det være, så er blå stue da villige til at sætte dagpengesatsen ned, så differencen mellem dagpenge og dine ,- kr. om måneden bliver endnu større, og det endnu bedre kan betale sig at arbejde. Med 300 timer om måneden bliver der jo heller ikke tid til at gå til alt det der pjat i fritiden, så du sparer rigtig mange penge på den konto. Er du rigtig heldig så er 2

3 du også slidt op tidligere, men med en ordentlig forsikring skal du sgu nok få plads på et privathospital. Dig skal vi sgu nok holde gang i. Samfundet er jo trods alt bygget op på de lavtlønnedes arbejdskraft og deres evne til at betale skat, uden nogen som dig går det jo i stå. Går i stå siger du, jamen vil det sige at hvis sådan nogen som mig standser med at arbejde, så går samfundet i stå.. Carl Scharnberg Når de lavtlønnede nedlægger arbejdet, bliver der altid foretaget indgreb med den begrundelse, at strejken rammer livsvigtige områder. Hvorfor er de, der arbejder med livsvigtige områder lavtlønnede. Det vi og vore forældre, bedsteforældre og oldeforældre har været godt 100 år om at opbygge, det er vi godt på vej til at nedbryde, fordi vi ikke er gode nok til at overbevise vore gule eller uorganiserede kollegaer om, at en konsekvens af manglende fællesskab er at vi alle går ned i løn. Nogen af dem går direkte og griner, fordi de enten betaler et lavere bidrag til en gule forretning, eller slet ikke betaler bidrag til nogen forretning. De går rundt i den tro, at så længe der bare er tosser nok i den rigtige fagforening, så længe der er 3F ere nok, ja så forsætter det derudaf for alle. Men tro mig, sådan bliver det ikke. Får vi ikke de gamle fagforeningsdyder tilbage, så ryger vi alle på røven. Vi er ganske enkelt nødt til at forklare den enkelte kollega ude på arbejdspladsen, at vi skal organisere os ud af risikoen for en lovbefæstet minimumsløn i Danmark. Kun gennem øget organisering kan vi beholde vore overenskomster og udbygge de løn- og arbejdsvilkår vi kender i dag. Der er ingen nem vej, der er ingen smutvej. Der er kun hårdt arbejde. Derfor gør vi inden for den nærmeste en ekstraordinær indsats for at optimere forholdene for vore tillidsvalgte i forbindelse med organisering. 3

4 Uden hjælp fra vore tillidsvalgte ude på den enkelte arbejdsplads er vi ilde stedt. Tak for indsatsen i 2014, men der bliver ikke tid til at hvile på laurbærerne, vi skal forsætte med arbejdstøjet på. Jobcenter Aalborg indgår den 11. juni 2014 en aftale med Dan Service om Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder. Aftalen løber frem til den 10. december Af aftalen fremgår: Stillingsbetegnelse Chauffør, jobindhold er diverse opgaver som chauffør, og løntilskuddet udgør 72,96 kr. pr. time. Allerførst vil jeg oplyse, at det er min opfattelse at ansættelse af en chauffør med løntilskud er i strid med reglerne herfor, idet jeg ikke mener der må være tale om ansættelse med løntilskud der medfører konkurrenceforvridning (Beskæftigelsesloven 12). Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at en arbejdsgiver investerer i et køretøj, så der dermed er tale om en merudviddelse af antal arbejdspladser, og endelig skal der jo sidde en chauffør bag rattet. Selv om den form for filantropi sikkert kan findes, så kan en bil ikke køre uden fører. Af den bevilling der er udstedt har Jobcenter Aalborg gjort opmærksom på, at der skal aflønnes efter gældende overenskomst, og tak for det. Vi har nu gennemgået hans arbejdstid i ansættelsesperioden, og den ligger dagligt mellem kl , og i nogle situationer senere. Dette betragter vi i sig selv som værende direkte uforsvarligt rent arbejdsmiljømæssigt, men også færdselssikkerhedsmæssigt. Vort medlem oplyser over for os, at han kun har fået udstedt 2 lønsedler i perioden. Vi har kigget på de 2 lønsedler, og kan se at der af den ene fremgår 111 timer a 130,95 og at der af den anden fremgår 161 timer a 131,00 kr. Af sidstnævnte fremgår endvidere en bonus på ,00 kr. De lønsat- 4

5 ser der er anvendt kendes ikke i overenskomsten for området, og bonus er heller ikke et normalbegreb i overenskomsterne inden for området. Vi har dog stødt på begrebet tidligere, men her er det som hovedregel anvendt for at skjule et antal overtimer. Vi har gennemgået de timer han oplyser at have arbejdet, og de er nu lagt ind i et beregningsark. Lønnen for vort medlem udgør i så fald ,50 kr. Hertil skal lægges feriepenge, særlig opsparing og pension, og beløbet udgør samlet ,40 kr. Vi råder som nævnt ikke over samtlige lønsedler, og har derved ikke tilstrækkeligt grundlag for hvad han har tjent til dato, men kan se at der pr. 31. oktober 2014 er tjent ,- kr. Der skal temmelig gode lønninger til for perioden 1. nov. 12. december 2014, for at nå op til forannævnte beregnede beløb. For god orden skyld skal jeg oplyse, at vi rejser krav om udbetaling af differencen mellem den udbetalte løn og vort beregnede lønkrav. Således er meddelt til Jobcenter Aalborg, og svaret herfra var, at medlemmet selv var kommet med den pågældende arbejdsgiver, så må så ikke noget forkert heri. Sagen er efterfølgende overgivet til arbejdsmarkedsrådet, og der afventes svar herfra. Vi kan ikke leve med sådanne forhold, og får vi ikke medhold er vi nødt til at gå videre. Er der nogen her der tror der vil være hjælp at hente i blå stue, ja jeg spør. Uddannelse Nye bestemmelser for aftalt uddannelse efter den 1. januar

6 Meget kort fortalt, så strammes der kraftigt op på kravene til den uddannelsesplan for den enkelte medarbejder, der er en forudsætning for, at en virksomhed kan hjemtage tilskud fra kompetencefonden til aftalt uddannelse. For medarbejdere, der ikke er faglærte inden for branchen, bliver bestemmelserne følgende: - På baggrund af en individuel kompetencevurdering, skal det afklares, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. - Kompetencevurderingen skal foretages af en erhvervsskole, der er godkendt til den pågældende erhvervsskole. - Kompetencevurderingen skal udmunde i en plan over de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. - Uddannelsesplanen kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplan. - Kompetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos kompetencefondens administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. For medlemmer, der allerede er faglærte, kommer følgende til at gælde: - Uddannelsesaktiviteten som der søges tilskud til, skal indgå på virksomhedens uddannelsesplan, som beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksomheden. - Virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos kompetencefondens administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. - De fleste af vore overenskomster på det private område indeholder bestemmelser om uddannelse med støtte fra en af vore kompetence- 6

7 fonde. Det giver rigtig mange medlemmer ret til 2 ugers fagligt kursus om året - efter eget valg. Bruger man ikke de 2 uger, kan de spares op dog max 6 uger. Vi opfordrer til at bruge denne ret. Mange gør det allerede, men endnu flere gør det desværre ikke. - De fleste af overenskomsterne på det private område giver også mulighed for frihed med løn til at deltage i ordblindekurser og i andre typer af grundlæggende voksenundervisning i dansk og matematik. At kunne læse, skrive og regne er en forudsætning for at klare sig godt på fremtidens arbejdsmarked. Brug mulighederne for få styr på bogstaverne og tallene, og lær at bruge computeren og mobiltelefonen til læsning og skrivning i hverdagen. 3F hjælper dig med at kontakte en skole, der kan vejlede, teste og tilbyde den rigtige undervisning. - Endelig er det vigtigt at huske, at medlemmer, der siges op, har ret til op til 4 ugers uddannelse i opsigelsesperioden med løn. Det er en rigtig god mulighed for at køre sig selv godt i stilling til det næste job. - Hvis en opsigelse ender med at man bliver nødt til at melde sig ledig, så er der godt nyt. Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for nyledige, altså fra dag 1 i ledighedsperioden, blev genindført den 1. januar I reduceret form ganske vist men alligevel. Rent praktisk skal man vælge blandt nogle såkaldte jobpakker, der matcher områder med mangel på arbejdskraft (eller risiko for det). Det er særdeles positivt at denne ordning er kommet tilbage. - I 2014 vedtog et stort flertal i Folketinget en reform af erhvervsuddannelserne. Det har der været en del medieomtale af. Først og fremmest fordi, at fra og med august 2015, skal de unge stille med mindst et 2-tal i dansk og matematik for at få adgang til en erhvervsuddannelse. Er det nu rimeligt, spørger mange kan man ikke blive en 7

8 god håndværker med mindre end 2 i dansk og matematik? Og udelukker vi så ikke de ordblinde? Selvfølgelig kan der være elever, der med succes gennemfører en erhvervsuddannelse, selv med bundkarakterer fra Folkeskolen. Men vi må ikke foregøgle de unge, at en erhvervsuddannelse ikke kræver forudsætninger. Vi bliver nødt til at sige til dem, at de risikerer at få store problemer med at følge med i uddannelsen, hvis de ikke har styr på de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Så Folkeskolen må gøre deres arbejde færdig, inden de slipper eleverne ud efter 9. eller 10. klasse. Sørge for, at de kan klare en ungdomsuddannelse, hvad enten det er en gymnasial eller en erhvervsuddannelse. - Erhvervsuddannelsesreformen betyder, at de unge skal gennem et længere grundforløb nu 1 år, inden de kommer ud i praktikvirksomheden. Det første halve år foregår i en af de fire indgange. Det næste halve år tager de hul på den ønskede erhvervsuddannelse det såkaldte grundforløb 2. - når det er overstået, skal de ud og finde en praktikplads. Desværre er mange virksomheder alt for tilbageholdende med at ansætte lærlinge. Det er simpelthen ikke godt nok. Så lad os få præmieordningen tilbage. Således at virksomheder der påtager sig opgaven med at uddanne de unge, bliver belønnet og resten betaler. - Mange af erhvervsuddannelserne rummer mulighed for, at de unge, der ikke kan finde en praktikplads, har ret til at komme i praktikcenter. Det er udmærket, men det bedste er altså stadigvæk, at en elev eller lærling kommer ud på en rigtig arbejdsplads og lærer fagets praktiske side af en erfaren kollega. - Erhvervsuddannelsesreformen betyder, at der fortsat er mulighed for voksne over 25 år at komme i gang med en voksenerhvervsuddannelse. Det er rigtig godt, for der er hårdt brug for, at specialarbejdere 8

9 løfter sig op på faglært niveau. Mange har langt kortere til faglært niveau end de tror. Derfor opfordrer vi alle til at opsøge en erhvervsskole og få en vurdering af, hvor de står i forhold til faglært niveau det kan næsten kun overraske positivt. Hertil kommer, at der i de fleste tilfælde er rigtig gode støttemuligheder for de virksomheder, d- er aftaler voksenerhvervsuddannelse med deres medarbejdere. Aalborg Taxa Som en del af vækstpakken har man fra politisk side besluttet at fjerne frikørselsordning for taxier, hvilket vil resultere i omfattende afvikling af taxivognmandsforretninger og tab af arbejdspladser. Skatteministeriet har estimeret sig frem til, at en afskaffelse af ordningen vil koste 400 arbejdspladser i branchen, mens Dansk Taxi Råd vurderer, at tabet vil være på arbejdspladser. Uanset præcis hvor mange, der vil miste deres job, vil en stor del af dem blive presset ud af arbejdsmarkedet og ryge på dagpenge eller kontanthjælp. Alene i Aalborg har vi i dag ca. 130 bevillinger og der beskæftiges 165 chauffører og vi kan frygte at det på sigt vil koste mere end 30 arbejdspladser. Når folketinget indfører ny lovgivning, som vil have vidtgående konsekvenser for det erhverv, som den vil berøre, så plejer man anstændigvis at sikre en behørig overgangsordning, hvor erhvervet kan omstille sig. Men det er ikke tilfældet for taxierhvervet. Desværre forholder det sig således at de nye regler er godkendt i et stort set enigt folketing. Kurerkørsel 9

10 En chauffør vi kan jo kalde ham for Søren står i 2011 uden job. Han sendes ud i arbejdsprøvning 3 4 måneder hos en såkaldt kurertransport (små last- og varebiler under kg. totalvægt). Her arbejder Søren en vis legemsdel ud af bukserne i de her 3 4 måneder, og får tilbudt et job med løntilskud samme sted. Lønnen er 120 kr./t for alle timer, uanset hvornår de falder. Sørens arbejdstid ligger de næste 10 måneder mellem timer om måneden. Arbejdsgiveren får tilskud til de 37 timer pr. uge, men søger for øvrigt tilskud til overtiden også, hvilket dog afvises. På et tidspunkt siger Søren stop og finder andet arbejde. I løbet af 2013 retter Søren så henvendelse til os, og vi udregner et krav på for lidt i løn mv på ca , kr. Vi anmelder også et brud på arbejdstidsreglerne. Sagen ender i retten og arbejdsgiveren bliver idømt pligten til at efterbetale ,- kr. i løn mv, samt en bøde på ,- kr. for overtrædelse af arbejdstidsreglerne. Forleden dag fik vi så besked på, at pågældende arbejdsgiver var gået konkurs, og samfundet står nu med byrden. (Det skulle så for øvrigt ikke undere mig om vedkommende arbejdsgiver popper op igen, bare i et andet navn). Jeg vil ikke påstå at det her er hverdag, men jeg vil påstå at det desværre ikke er usædvanligt inden for kurerbranchen. Vi ser ofte en meget lav løn. Vi ser ofte meget lange dage. Vi overhales ofte af kurerbiler på de danske landeveje. Vi ser en kurerbranche der udøver unfair konkurrence mod de hårdt arbejdende chauffører og vognmænd inden for godstransportområdet. Vognmænd og chauffører der langt hen af vejen er organiseret, betaler den løn de skal, og vel og mærke overholder den lovgivning de er omfattet af. Kære Transportminister Magnus Heunicke du har gjort det godt ind til nu, den ros skal du have. Du har klart markeret, at du ikke vil acceptere snyd og 10

11 bedrag i transportbranchen. Nu mangler vi lige en håndsrækning for at få det her område gjort til lovligt land, så min opfordring er helt klar. Det er på tide at der lovgives på det her område, således at transport af gods og varer for det der hedder fremmed regning, og det uanset det foregår i små eller store biler, bliver omfattet af en lovgivning, der er fair i forhold til den organiserede del af branchen. LG sager Vi har desværre heller ikke i år undgået en hel del konkurser, men jeg skal ikke bruge jeres tid på gennemgang af disse, men derimod vil jeg ganske kort orientere om de forskellige problemstillinger, som vi desværre for ofte bliver mødt af. Det der med at henvende sig i oktober 2014 i forbindelse med en afskedigelse, og så først her komme i tanke om at man har fået for lidt i løn fra ansættelsesdatoen i 2012 og frem til afskedigelsen i oktober 2014, det kan til dels gå hvis sagen kan føres igennem via det arbejdsretslige system. Men hvis kravet om efterbetalingen medfører en konkurs for arbejdsgiveren, ja så opstår problemet omkring forældelse. idet LG kun dækker krav der beviseligt er forfulgt, og som hovedregel i ansættelsesperioden, men under alle omstændigheder dækkes der kun lønkrav 6 mdr. tilbage. Det forholder sig dog anderledes mht feriepenge og pension. Så hjælp os, hjælp jeres kollegaer, venner og familie og sig til dem, at der er altså en vis risiko ved ikke at kræve sin løn, og bare forvente vi klarer resten. Det gør vi som regel også, men skal kravet ind og hentes i LG så er det ikke de fagretslige regler der gør sig gældende, nej det er lovgivningen i forbindelse med hvad LG dækker og fra hvornår, og så kan vi pudse nok så mange advokater på dem. Så folkens passivitet straffes i forbindelse med sager der ender ved LG, Skal jeg lige sætte et tal på, så forholder det sig således at vi lige nu må afslutte en sag hvor vort krav var opgjort til ca ,00 kr. Dette beløb 11

12 ville vi sikkert have fået via det fagretslige system, med da der jo er tale om en uorganiseret arbejdsgiver, så måtte vi i civilretten. Her fik vi medhold i vort krav på stor set hele beløbet, ja så har LG dømt passivitet fra lønmodtager (rejste krav om efterbetaling fra ansættelsesforhold med start i 2011 og henvendte sig hos os omkring jul 2012), og det bliver næppe til mere end feriepenge, pension og sh-betaling. For at sikre os fremadrettet, ser vi os nødsaget til at udarbejde en fuldmagt hvoraf risikoen for passivitet indgår, så medlemmet er helt klar over det og vi ikke skal bringes i en situation hvor det beror på hvad den enkelte kan huske eller ej. Nordjysk Stillads Udlejning. Det er en kendt sag at DI har nedsat en konsulentgruppe til at vejlede deres virksomheder i, hvordan de kommer ud af lukrative lokalaftaler. ATL har på samme måde nedsat en konsulentgruppe til at vejlede virksomhederne i at betale de ansatte så billigt som muligt, uden at bryde overenskomsten. Dette fænomen har også sneget sig ind i Stilladsbranchen. Nordjysk Stillads Udlejning vil ud af alle lokal- og kutymeaftaler koste hvad det vil og afregne, kun efter overenskomsten og priskuranten. Alt hvad der ligger ud over dette, bliver afvist af firmaet. Dette her betyder at vi kommer til at rejse sager på stort set alt, for intet er helligt, selv sygedagpengeloven har de sat spørgsmålstegn ved, den sag er dog løst til vores fordel, det samme gælder udbetaling af g. dage efter endt opsigelsesvarsel. 12

13 Dette må betragtes som et opgør mod den Danske Model, fra arbejdsgivers side, som burde være vores samarbejdspartnere via overenskomsterne. Her kan vi blot konstatere at den nedskærings og sparepolitik som er påtvunget mange EU lande grundet krisen også er nået til Danmark og ingen brancher skal føle sig sikker på at det ikke rammer dem. Aalborg Lufthavn Denne arbejdsplads er blevet et fast punkt i beretningen, desværre ikke for noget positivt, nej det psykiske arbejdsmiljø i securityafdelingen, er ikke blevet forbedret, til trods for mange forbedringstiltag, men desværre kun på papiret og i skåltaler. Ledelsen gjorde alt hvad de kunne for at vælte tillidsrepræsentanten, fordi hun gjorde sin pligt. Det lykkedes efter 2 afstemninger. Den tidligere tillidsrepræsentant accepterede dette ikke mindst for at få ro for den evige jagt på hende. Det fik hun absolut ikke, hun blev så groft chikaneret og nedgjort af visse arbejdsgrupper, med lederen i spidsen, at hun brød psykisk ned og måtte sygemelde sig i en længere periode. Dette betød endnu et tiltag for at komme det dårlig psykiske arbejdsmiljø til livs. Der blev iværksat en trivsels undersøgelse, som blev udført af den nuværende TR. Et rigtig godt tiltag som resulterede i at der nu ligger en evaluering over hvad der skal forbedres. Det betyder også at vi kan holde ledelsen fast, hvis der ikke sker forbedringer, da de er medunderskriver af resultatet af undersøgelsen. Samtidig har ex tillidsrepræsentanten afleveret en 7 sides skriftlig redegørelse over hendes oplevelse som endte med nedbruddet. Med disse tiltag er der håb om at arbejdspladsen bliver normaliseret med tiden, men der er lang vej endnu. Ex tillidsrepræsentanten en stærk person og på vej tilbage på fuld tid. 13

14 I 2014 afsluttede vi sagen vedrørende efterbetaling i forbindelse med holddrift for portørklubben hos Aalborg lufthavn, med et rimeligt resultat. Sagen startede i Aalborg Havn. I de mange år Ole har beskæftiget sig med havnen og havnearbejderne har der aldrig været så meget kaos som nu. Arbejdsmængden, uden for Grønlandshavnen, er faldet siden sommerferien i sådan en grad som vi aldrig har oplevet før. Dette har betydet afskedigelse af to. Det at der skulle afskediges to var helt forståelig og helt efter lokalaftalen for havnearbejdere beskæftiget ved Aalborg havn, vedr. antal ansatte. Firmaet valgte desværre ikke at følge proceduren i lokalaftalen om SIFU. Dette betød at de måtte af med et større beløb til den ene for at bryde aftalen. Arbejdsmængden er ikke steget og pt. er de resterende 18 på arbejdsfordeling i en periode på 12 uger. Derefter regner/håber vi at arbejdsmængden vender tilbage til det normale. Vi har også brugt en masse tid på at håndhæve lokalaftalen over for et andet firma som vil have lov til at ansætte sin egne havnearbejdere, på egen overenskomst. Dette mener vi ikke kan lade sig gøre, da der allerede er en lokaloverenskomst for udførelse af havnearbejde på Aalborg Havn, underskrevet af DI II og 3F Aalborg. 14

15 Efter vores og forbundets Transportgruppe, bedste overbevisning er det arbejdsgiverne og DI II der skal lave en aftale med dette firma om brugen af havnearbejdere, som beskrevet i lokaloverenskomsten. Alt andet vil betyde kaos på hele Aalborg havn da det er tvingende nødvendigt at havnearbejderne er samlet et sted. Vi vil gerne understrege at 3F Aalborg ikke ønsker kaos på havnen, men ordentlige arbejdsforhold, så havnen kan udvikle sig og medvirke til at skabe flere arbejdspladser. Hvor dette slagsmål ænder ved vi ikke, men håber at havnen, alle arbejdsgiverne og DI II kommer til fornuft og vedstår sit ansvar over for den gældende overenskomst. Det er ikke bare lokalt at havnearbejderne er under pres, også internationalt. Havnearbejderne og deres fagforeninger har to gange vundet over EU og forhindret vedtagelse af et havnedirektiv som ville udslette havnearbejdet som fag. Derudover har havnearbejderne og deres fagforeninger forhindret at afsnittet om selvservicering kom med i et tredje direktiv. Men EU har ikke givet op. EU angriber ikke bare havnearbejderes rettigheder, men alle arbejders rettigheder, ved hjælp af Trojkaen og EU domstolen. De tager land for land og forlanger at lønnen skal nedsættes, pensionsalderen hæves, ansættelsesforholdet skal ændres fra fastansat til vikarer, understøttelsen skal sænkes. Grækenland, Portugal og Spanien har været igennem hestekuren, pt er det Belgien der står for tur og skal vi rette os efter EU s liste, så er det Tyskland næste gang. De Norske havnearbejdere har også lidt et sviende nederlag i deres arbejdsret. De har kort og godt mistet retten til at udfører havnearbejde. En dom vi ikke troede muligt, men det skete. Så kan det desværre også ske i Danmark, da deres arbejdsretssystem ligner vores, ja det er faktisk allerede sket i Skagen, hvor lasteoptagerne mistede deres overenskomst og deres rettigheder, hen over en nat. Det skete ved at firmaet lod sig gå konkurs og 15

16 startede op i et nyt firma dagen efter. Arbejdsretten gav firmaet medhold i at så var overenskomsten ikke gældende mere. Dystre udsigter som vi ikke må ignorere, som skrevet ovenfor er vores Danske model under et voldsomt angreb fra mange sider og det er ikke bare havnearbejdere der har grund til bekymring det har vi alle. Lad os give hinanden håndslag på at vi vil stå sammen og vil kæmpe for vores rettigheder. DLG 2014 blev desværre også året hvor det blev besluttet at der i 2015 skal ske voldsomme ændringer inden for DLG. Men takket være godt tillidsmandsarbejde så blev resultatet at 7 ud af 26 chauffører forlader DLG, så der forbliver 15 chauffører ansat, men desværre må man sige farvel til 9 kollegaer inden for lagerområdet, idet de alle går over til Frode Laursen. Jeg har desværre måttet forklare den daglige leder hos Frode Laursen, at han overtog nogle chauffører der fik mindre for lidt end dem han selv har ansat i forvejen. Keolis Måske bedre kendt som City Trafik har netop afsluttet projekt rotation med uddannelsesbevis for 13 chauffører, og stor tillykke til alle og tak til de tillidsvalgte for deres indsats. Arriva Der opstod i løbet af 2014 desværre en situation hvor Arriva skrev til alle syge med en meddelelse om, at de skulle forbedre deres fraværs statistik. Torben foreholdt den lokale ledelse forskellen på indholdet i pågældende breve og så virksomhedens sygepolitik, og i 16

17 erkendelse heraf meddelte den lokale ledelse, at han havde allerede fortrudt udsendelsen og at de var trukket tilbage. Så stor ros til ledelsen for at erkende sin fejl. Også stor ros i forbindelse med håndteringen af en meget gammel pensionssag. Coop Når vi nu har fundet blomstervasen frem så er det vel også på plads at kvittere over for Coop i forbindelse med den kursusaktivitet der er aftalt for at undgå fyringer. Der har som jeg har forstået det stort set været frit valg på alle hylder i forbindelse med kurser, så godt gået af både Palle og Coop. Helt blinde for at der også i det gamle og hæderkronede Coop også fra tid til anden rasles med sablerne omkring overgang til Dansk Erhverv, og det tryk det vil lægge på overenskomsten. Aalborg Vognmandsforretning De overtog en virksomhed i det Nordjyske, bad om en tiltrædelsesoverenskomst, og det er godt nok første gang jeg har underskrevet en aftale og fremsendt den til vognmanden inden han satte de personlige tillæg på for de overtagne folk. Men hver en krone og jeg skal lige hilse og sige det var ikke så ringe endda kom med på aftalen. Den blev underskrevet og returneret her til. Den slags vognmænd kunne vi godt bruge nogle flere af. Falck Som det muligvis er de fleste bekendt så genvendt Falck Ambulancekørslen i Region Nordjylland for de 5 kommende år, men ikke nok med det man fik også kontrakten fsv gælder transport af liggende ikke behandlingskrævende patienter. Årsagen hertil skal 17

18 bl. a ses i, at det lykkedes os at få indskrevet krav til minimum 20 dages uddannelse i udbudsbetingelserne. Så selvfølgelig kan det betale sig med det der hedder sociale klausuler i offentlige udbud, og selvfølgelig kan det betale sig at blande sig i politik. Færch sagen mod Trafikstyrelsen Her på faldrebet er det vel på sin plads lige at nævne Højesteretsdommen hvor Færch jo desværre fik medhold i sagen mod Trafikstyrelsen. En bekræftelse på at moral og jura er som nat og dag. Så ingen tvivl om at Færch vandt krigen, nu er det så op til os at vinde freden, og jeg kan forsikre jer om, at der er blevet og bliver arbejdet 24/7/365 af alle inden for den organiserede del af familien, både hos vore egne og vore traditionelle samarbejdspartnere. Vi satser meget hårdt på udarbejdelse af forslag til lovgivning til vedtagelse inden sommerferien, for hvis ikke vi får styr på det her med hjælp fra den nuværende regering, så skal jeg lige hilse og sige vi ikke får det fra blå stue. Hverdagen bliver noget anderledes hvis det her uvæsen breder sig til andre områder, og I kan se frem til lønninger mellem 28 og 100 kr. i timen inden for store dele af persontransport. Afslutningsvis skal der lyde en tak til mine 2 kollegaer i Transportgruppen. Tak for et godt samarbejde tak for Jeres indsats. Det er ikke altid lige nemt at få koordineret indsatserne, når nu alle er så meget ude af huse som vi er. Jeg glæder mig til at få en Benjamin her i løbet af foråret Så velkommen til 3F Aalborg nye voksenlærling Kim Sunding, der starter her den 1. marts Tak til kollegaerne fra de øvrige grupper, tak til formandskabet, kasserer og bogholderi, vort sociale sekretariat, og tak til kollegaerne i A-kassen. Tak til portneren og vore piger i serviceafdelingen. Tak til vor efterløns- og pensionistklub, for henholdsvis chauffører og havn og lager. 18

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Afgangsprojekt på Copenhagen Business Academy 2016.

Afgangsprojekt på Copenhagen Business Academy 2016. Et lys i mørket, Tillidsvalgt Aldershvile Planteskole, medlem af LUU på Vilvorde, medlem af Det faglige Fællesudvalg på Gartneri- og Planteskoleområdet Nu er sommeren over os, solen kigger frem ude på

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Vikaren også en kollega.

Vikaren også en kollega. Vikaren også en kollega. Forskellige perspektiver på Vikaren LO Fokus på at indføre lovgivning, der beskytter arbejdstagernes rettigheder herunder også vikarerne FIU Fokus på uddannelse af tillidsvalgte

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere