Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5."

Transkript

1 Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

2 DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB 2009 FOR H-BÅD Kerteminde Sejlklub 1-5. Juli 2009 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions Statutter for Danmarksmesterskaber. 1.3 Reglerne er ændret således: Regel 35, A4 og A5 ændres således at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ikke fuldført. Indledningen til Del 4 ændres således at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles. Regel 44.1 ændres således at to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. Regel 61.1(b) ændres således at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle. Regel 62.2 ændres således at fristen for anmodning om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. Regel 66 ændres således at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. Regel A4 og A5 ændres således at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ikke startet. De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2.1 Stævnet er åbent for H-både. 2.2 Samtlige deltagere skal være medlem af en sejlklub under en national myndighed tilsluttet ISAF samt af Danske H- bådssejlere eller en anden national H-båds klasseorganisation under IHA. 2.3 Der skal være max. 4 personer ombord, som tilsammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 300 kg. Det antal personer der tilmeldes stævnet skal være ombord under alle sejladser i stævnet. 2.4 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, skal tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsskemaet på Stævner DM H-båd 2009 senest 22. juni Senere tilmeldinger accepteres mod et gebyr på 150 kr. 3 INDSKUD Indskuddet udgør 850 kr., der indbetales på konto Danske Bank senest 22/6 med angivelse af navn og bådtype. Alternativt betales ved registrering. 4 TIDSPLAN 4.1 Dato Tid Onsdag d. 1. juli Registrering Åbning af stævnet Torsdag d. 2. juli Varselssignal til dagens første sejlads. Der er planlagt 2 sejladser. Fredag d. 3. juli Varselssignal til dagens første sejlads. Der er planlagt 3 sejladser. Lørdag d. 4. juli Varselssignal til dagens første sejlads. Der er planlagt 2 sejladser Præmieoverrækkelse Søndag d. 5. juli Reservedag, se punkt 4.3.

3 4.2 Lørdag d. 4. juli vil der ikke blive afgivet varselsssignal senere end kl , såfremt der er gennemført mindst 4 sejladser. 4.3 Søndag d. 5. juli er reservedag, og tages kun i anvendelse såfremt der er gennemført mindre end 4 sejladser FORMALIA, MÅLING OG KONTROL Ved registrering skal følgende fremvises: Gyldigt klassebevis Bevis for medlemskab af en sejlklub for samtlige deltagere. Bevis for medlemskab af klasseorganisation. Forsikringsbevis Låneerklæring, hvis der sejles i lånt båd Desuden skal vedlagte liste til registrering af sejlknapnumre afleveres ved registrering. 5.2 Samtlige deltagere vil blive kontrolvejet ved registrering. Der kan foretages kontrolmåling af både og udstyr under hele stævnet. 5.3 Antallet af sejl der kan registreres og anvendes under mesterskabet er begrænset til 1storsejl, 2 fokke og 2 spilere hvoraf den ene skal plomberes ved registrering. Denne må kun anvendes ved større skader på den ikke plomberede spiler, og hvis den tages i anvendelse skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette snarest muligt. 6 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 7 STED 7.1 Stævnet gennemføres fra Kerteminde Marina. Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde 7.2 Banen er beliggende på Kerteminde Bugt. 8 BANERNE Der sejles på en op-ned bane. Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 90 minutter. 9 STRAFSYSTEMER Regel 44.1 er ændret, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 10 POINTGIVNING sejladser er krævet for at udgøre et Danmarksmesterskab (a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. (b) Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 11 LEDSAGEBÅDE Holdleder-, træner- og andre ledsagebåde skal inden første varselssignal registreres i bureau. Ledsagebåde skal endvidere føre klubstander. Sejladsbestemmelserne kan indeholde yderligere retningslinier for ledsagebåde. 13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. 14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. 15 RADIOKOMMUNIKATION Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

4 16 PRÆMIER Danmarks Idrætsforbunds medaljer uddeles til de 3 bedst placerede både. Desuden vil der være præmier til mindst hver femte startende båd. 17 ANSVARSFRASKRIVNING Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 18 FORSIKRING Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Bevis for forsikringen skal fremvises ved registrering. 19 YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information fås på Stævner DM H-båd KAPSEJLADS- OG PROTESTKOMITE Stævneleder: Morten Grove Baneleder: Andreas Kuchler IRO Formand for protestkomiteen: Nina Martinussen ND SPONSORER

5 PROGRAM Onsdag 1.7 Kl Bureau åbner Registrering, indlevering af lister med sejlknapnumre, samt spilere til plombering Åbningsceremoni (herunder servering af forfriskning) Bureau lukker Torsdag 2.7 Kl Morgenmad og madpakker Bureau åbner Bureau lukker for registrering Første sejlads (der søges gennemført 2 sejladser) Grill-fest Efter endt sejladser uddeles moleøl og dagspræmier Fredag 3.7 Kl Morgenmad og madpakker Bureau åbner Dagens første sejlads (der søges gennemført 3 sejladser) Efter endt sejladser uddeles moleøl og dagspræmier Middag ved H-bådsklubben Generalforsamling i DHBS Lørdag 4.7 Kl Morgenmad og madpakker Bureau åbner Dagens første sejlads (der søges gennemført 2 sejladser) Festmiddag Efter endt sejladser uddeles moleøl Præmieoverrækkelse Søndag 5.7 Reservedag (tages kun i brug, hvis der ikke er gennemført mindst 4 sejladser lørdag aften)

6 ØVRIGE BEMÆRKNINGER PLACERING AF BÅDE: Båden kan ligge frit i Kerteminde Marina fra lørdag d. 27. juni til søndag d. 12. juli mod at føre kendetegn, som udleveres af Kerteminde Sejlklub ved registrering. Såfremt man benytter sig af dette skal der træffes aftale med Havnefoged John Hakmann tlf.: hverdage mellem Under stævnet bedes alle både lægge sig på det anviste område ved Langelinie i Kerteminde Marina, eller de nærliggende broer, hvor der er plads. ISÆTNING/OPTAGNING OG KRAN TIL LØFT AF BÅDE: Ved isætning og optagning af deltagende både benyttes som udgangspunkt den lille kran ved mastekranen. Der vil være en hjælper til stede fra Kerteminde Sejlklub, som vil bistå. Der vil endvidere være assistance fra større kran på følgende tidspunkter: Onsdag: Torsdag: Lørdag: Efter sidste sejlads. Ethvert løft i kran er udelukkende på EGET ANSVAR. Det tilrådes at være klar i god tid, samt at man sørger for at tilkørsel og frakørsel foregår så gnidningsfrit som muligt. FORPLEJNING. KUN VED FORUDBESTILLING SENEST D. 22/6: Der kan bestilles morgenmad med smøring af madpakker. Pris pr. dag 85. kr. Morgenmaden serveres i klubhuset fra 3 timer før annonceret start af dagens sejladser. Der kan bestilles kuverter til grill-fest á 125 kr. pro persona excl. drikkevarer, samt kuverter til fest-middag ved præmieoverrækkelsen á 248 kr. pro persona excl. drikkevarer. Grillfesten serveres i klubhuset torsdag aften kl. 19 og festmiddagen lørdag aften kl Børnemenuer kan bestilles ved registrering. CAMPINGVOGNE OG TELT Der kan camperes på havneområdet på anviste pladser uden gebyr. For evt. leje af campingvogne, overnatning i Bed & Breakfast, hotel, vandrehjem eller sommerhus kan Kerteminde Turistforening kontaktes, se venligst TOILETTER OG BAD Marinaens faciliteter kan benyttes. Kode til baderum udleveres ved havnefogedens kontor, hvor der også kan trækkes kort til bad i automaten. Depositum 50 kr. for kort. Restbeløb udbetales fra samme automat. Et bad kan tages for 2-3 kroner. Det er mest praktisk med et kort til hver deltager, men da enhver selv sørger for det, kan man få det som man ønsker. TOILETKODE Koden til toiletterne udleveres i bureauet. MEDLEMSKAB AF SEJLKLUB Der skal forevises bevis for medlemskab af en sejlklub under en national myndighed tilsluttet ISAF.

7 KORT OVER KERTEMINDE MARINA

8 DANMARKSMESTERSKAB FOR H-BÅDE 2009 (DIF-DM) SEJLKNAPSKEMA Angivelse af sejlknapnumre på sejl som ønskes benyttet under klassemesterskabet Skemaet skal afleveres i sejladsbureauet inden starten på første sejlads. Sejlknapnumre: Storsejl Forsejl 1 Forsejl 2 Spiler 1 Spiler 2 - plomberet Bådnummer Bådnavn Bådejer Underskrift Kapsejladskomite: Modtaget dato/kl. Underskrift

9 NOTER

10 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere