Dagsordenen blev godkendt med de tilføjede punkter. Referat fint på hjemmesiden. Dirigenten fik tingene til at glide på god og ordentlig måde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen blev godkendt med de tilføjede punkter. Referat fint på hjemmesiden. Dirigenten fik tingene til at glide på god og ordentlig måde."

Transkript

1 Dagsorden: Bestyrelsesmøde ØJR Tid 25. marts, kl.: 17:30-20:30 Sted EY-Huset, Værkmestergade 25, 15., 8000 Aarhus C Deltagere Bestyrelsen + suppleanter Gæst Deltagere: N.H. Gregersen (NH), Jørgen Johansen (JJ), Dion Nielsen (DN), Freddie Klindrup (FK), Carl Viggo Slot (CVS), Per Borggaard (PB), Bent Højgaard (BH), Christina Kiær (CK), Kent Würtz (KW), Jens Holt Poulsen (JHP), Henning Espersen (HE) Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær Ad 1. Præsentationsrunde Fint og kort gennemført Ad 2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af følgende punkter: 5. HI Messen den 24. september IDA lounge 10. Dato Dagsordenen blev godkendt med de tilføjede punkter Ad 3. Godkendelse af referat fra 2. marts 2015 Referatet blev godkendt Ad 4. Evaluering af ØJR Generalforsamling Referat fint på hjemmesiden Frida rost for velgennemført og fint oplæg med de væsentlige punkter Næste års beretning skal kun indeholde væsentlige tydelige retningspile for regionens arbejde. Dirigenten fik tingene til at glide på god og ordentlig måde.

2 Ad 5. Nyt fra IDA (HB, KUR, Repræsentantskab osv.) - IDA Privat Generalforsamling april Fagteknisk formandsmøde april Navitas - HI Messen den 24. september 2015 IDA Privat holder årskonference og generalforsamling den 17. og 18. april for alle de privat ansatte medlemmer. Temaet er trivsel på arbejdspladsen. Arrangementet er gratis og IDA Privat betaler for transport og hotel. Bestyrelsen opfordres til at gøre bekendtskabskredsen opmærksom på arrangementet. Der er fagteknisk formandsmøde den 24. og 25. april Alle fagtekniske enheder opfordres til at sende en repræsentant. N.H. G. deltager som Regionens repræsentant, da CK er ude og rejse. CK har møde med Navitas efter påske om hvordan vi kan få et samarbejde til at køre. IDA er repræsenteret ved HI Messen der 24. september, hvor vi har råderet over hele hal F. Temaet er: Ingeniørerne skaber fremtiden teknologi eller Ingeniørerne løser fremtidens problemer og lægger sig derfor tæt op ad Engineer the Future. Tanken er at der skal være 4 konferencerum, hvor der dagen igennem skal holdes oplæg inden for de 4 grene bliver præsenteret på halens stande (fremtidens energi, automation, robotter/droner, fremtidsteknologi) Standene i hallen skal sælges til folk, der har idéer at sælge, det er altså ikke ligesom på resten af messen, hvor det er produkter der sælges. Måden standene ønskes besat er gennem relationer, det vil sige at IDA måske peger på en eller to aktører inden for hver gren og de aktører peger så på dem de mener det kunne give mening at de står sammen med/ved siden af og så fremdeles. Der arbejde på at få Innovation Lab til at tage det ene af konferencerummene (fremtidsteknologi) med foredrag, workshop og legeområde med gadgets. Der efterlyses emner til HI Messen IDA lounge, som blev efterlyst på generalforsamlingen, er på kort tid blevet en realitet på Scandic city Østergade 8, Afprøvet af CK godkendt.

3 Ad 6. Nyt fra afdelinger og udvalg Christina er afgået som formand for kvindeudvalget, deltager dog i bestyrelsen. Ny formand er Louise Vils Pedersen. Elektroteknisk holdt års møde med god oplægsholder. 13 deltagere. Sundhedsteknologisk afholdt arr. Omkring Skejbys nye partikelkanon. Investering. Ca. 1 mia. kr. Man satser på en konference i efteråret i samarbejde med IDA sundhedsteknologisk selskab. Husk BYG. Århus afd. har afholdt møde. Observatør i afdelingerne har været foreslået. Indtil vi modtager et påbud må Chanet Roland få det slettet på bestyrelseslisten. Horsens afd. drøner derudaf. Kontakt Dion for flere detaljer. Dayana Terzieva rykker. Djursland afholdt god generalforsamling. 3% af medlemmerne på Djursland deltog. Ebeltoft gårdbryggeri besøges til sommer med ko. Ad 7. Økonomi/budget v/ Jørgen Foreløbig tildelt en underskudsgaranti på ca kr. JJ forsøger at få beløbet gjort til en tillægsbevilling. KW spurgte til drifts- kontra mødebudgetter. Det samlede tildelte beløb er bindende medens fordelingen mellem driftsmidler og udgifter til medlemsaktiviteter er vejledende. Regionsbestyrelsen holder øje med at forholdet mellem midler brugt til drift i forhold til antallet af, kvaliteten af og medlemsdeltagelsen i arrangementer er OK. Budgettet er stramt for 2015 men aktivitet tæller.

4 Ad 8. Aktiviteter siden sidst - Tilbagemeldinger fra årsmøder og generalforsamlinger Randers afdelingen af fået ny formand: Kim Merrild Thuesen. Kim er til daglig director of supply chain management hos Hounö i Randers og er helt ny som aktiv i IDA. Det bliver Bents opgave at holde Kim up-to-date på hvad der sker i regionen, suppleret af CK. IDA Energi Østjylland havde lavet et forrygende arrangement før deres årsmøde om Vindmøller og den optimale udnyttelse af vindkraft 4 oplægsholdere og god debat efterfølgende. CK og NHG deltog i det efterfølgende årsmøde. Der var lidt murren over at de blev skåret i tildelingen, men de kunne også se det rimelige i at sundhedsteknologisk gruppe fik lidt flere penge. Bestyrelsen er meget ung og stammer næsten alle fra Aalborg universitet. Det at bestyrelsen er meget ung giver desværre også udslag i at de ikke kender IDA s love og regler med hensyn til valgbarhed. Ca. en tredjedel af bestyrelsen er ikke hjemhørende i regionen. CK og NHG valgte ikke at håndhæve reglen, da det med stor sandsynlighed vil resultere i at bestyrelsen vil falde fra hinanden, hvis de gjorde det. Alle der stillede op blev valgt. Derudover er IDA Energi Østjyllands vedtægter ikke godkendt af Regionsbestyrelsen. - Forslag: Alle vedtægter og kommissorier for grupper, udvalg og afdelinger i regionen gennemgås på næste bestyrelsesmøde i ØJR. - Godkendt Christina laver et oplæg til hvordan vedtægter gennemgås. IDA Kvindeudvalget i Østjylland havde et arrangement om LinkedIn med portræt fotografering inden deres årsmøde. For første gang deltog der en mand på årsmødet. Der var to der ønskede at nedtrappe deres engagement, heldigvis ønskede begge suppleanter at træde ind i bestyrelsen, så bestyrelsens stadigvæk er fuldtallig. Christina Kiær blev valgt som formand. Kvindeudvalget valgte at konstituere sig umiddelbart efter årsmødet, med næstformand Louise Vils Pedersen og kasserer Heidi Hyldahl. Maskinteknisk Gruppe CK deltog fra regionen. Stille og roligt årsmøde. En enkelt ønskede at træde ud af bestyrelsen på grund af arbejdspres, men der var en nydimiteret der ønskede at træde ind. Maskinteknisk gruppe har derudover en studerende tilknyttet som observatør og vil forsøge at få en mere tilknyttet. Alle blev genvalgt og bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde. Kemi og bioteknologi vil gerne lukke, sundhedsteknologisk kan ikke se en adoption er fornuftig.

5 Ad 9. Kommende aktiviteter Status - Festugen med Navitas 29. og 30. august. Aase Rohde arbejder på at få Innovation Lab til at komme og lave workshops og tage deres gadgets med. Samlet overskrift, budget, tidsplan og arbejdsfordeling skal være fastlagt senest 14. april. Fra regionens side arbejdes der på at få selskaberne til at sponsorere nogle af standene og foredragene. Derudover kan der søges penge hos kontrakt udvalget og evt. Engineer the future Næste møde med Navitas arbejdsgruppe er den 30. april. Formanden efterlyser forslag til stande og foredrag. Ideer fra sundhedsteknologisk. De kontakter Christina. - NH har Primaviso operationslys. Ad 10. Koordineringsmøde forår - Dato i foråret - Hvordan får vi udvalg og grupper til at prioritere mødet? - Hvad skal være temaet? Dato: 19. maj kl KW. Et mere skarpt opsat møde med god mødeledelse. Struktur og mødeledelse skal sælges i indkaldelsen. Gruppearbejde som giver konkret output. Hurtig IDA gennemgang. Klip i Fridas præsentation. Rammeaftalen. Kort og præcist. Aktivering til festuge og HI messe til deltagere. Aktivere og informere om Facebook side. Ad 11. Facebook side - IDA Østjylland nye Facebook side. IDA Østjyllands Facebook sider er i gang. Der er pt. 95 likes på siden og mange af dem er studerende. Der er allerede en rimelig aktivitet med reklame for arrangementer og delinger af større ting fra store IDAs side + artikler fra ingeniøren. Målet er at alle afdelinger, fagtekniske grupper og udvalg har mindst én der er administrator, så det er nemt reklamere for arrangementer. Alle i bestyrelsen der har en Facebook profil opfordres til at like siden og at invitere ingeniører i deres omgangskreds til at gøre det samme. Diskussion omkring Facebook s berettigelse for IDA Østjylland, alle nikkede.

6 Ad 12. Kort info - Kontrol af bestyrelsesliste Bestyrelseslisten blev kontrolleret og formanden sender den reviderede liste til Lotte Helweg. Ad 13. Mødeplan For at kunne få planlægningen til at fungere, vil formanden gerne have lavet en mødeplan for resten af året, hvis det er muligt. Alle der har mødeplaner fra andre dele af IDA, bedes melde ind med dem hurtigst muligt til formanden, så det kan tages med i betragtning. Er der nogle dage der er bedre end andre? - Se under Ad 15. næste møde Ad 14. Eventuelt Bestyrelsesliste fra alle enheder udsendes til ØJR. CK fra LHE inkl. kontakt info. KW spurgte til studiemedlemmer i ØJR. NH. Det har vi fravalgt. Videregivet til afdelingerne. CK redegjorde for veterantræffet i Græsted. Ad 15. Næste møde Næste møde derefter koordineringsmødet Derefter mødes vi I EY huset kl CK udsender en doodle hvis møder mod forventning kolliderer med KUR-møder.

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere