Folkerace DASU CUP. Klasse 1 Klasse 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkerace DASU CUP. Klasse 1 Klasse 2"

Transkript

1 2013 Folkerace DASU CUP Klasse 1 Klasse 2

2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf Banens kontaktperson Kaj Storgaard, Toftemarksvej 9, 9230 Svenstrup J Tlf. l mail Kørselsanvisning E45 afkørsel 34, efter 1km til venstre mod Døstrup, True, og Nysum Banens længde Asfalt: 113m Grus,ler,slagger,m.m.: 439m Totallængde: 552m ØRNEDALEN Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning Frederikshavn Sæby Auto Sport Vandløsvej, 9300 Sæby Kurt Nielsen, Sæbyvej 21, 9340 Asaa Tlf mail E45 afkørsel 13,mod Sæby S, kør ca. 1,5km, i rundkørsel køres mod Ørnedalen Banens længde Asfalt:176m Grus,ler,slagger,m.m.: 630m Totallængde: 806m Antal sving 3 højre 3 venstre LØVELBANEN Viborg Motor Klub Auto Adresse Haurisvej 10, 8830 Tjele Tlf Banens kontaktperson Nikolaj Justesen, Sødalvej 19, 8830 Tjele, Tlf mail Kørselsanvisning Hovedvej 13, 7 km nord for Viborg. I Løvel køres mod Hauris Banens længde Asfalt: 0 Grus,ler,slagger,m.m.: 600m Totallængde: 600m Antal sving 1 højre 3 venstre NØRLUND Ikast og omegns Motor Klub Adresse Brandevej 19b, 7430 Ikast Tlf Banens Kontaktperson Niels Kr. Højriis, Per Kirkebysvej Ikast Tlf / Kørselsanvisning Motorvej 15, afkørsel nr 38 Landevej mellem Ikast og Brande, 6.km syd for Ikast Banens længde Asfalt: 115m Grus,ler,slagger,m.m.: 635m Totallængde: 750m Side 2

3 KORSKRO Esbjerg Motor Sport Auto Adresse Tinghedevej 6, 6700 Esbjerg Tlf Banens Ronni Hoffland, Ærøvej 10, 6710 Esbjerg V. kontaktperson Tlf / Mail Kørselsanvisning E20 afkørsel 73 Banens længde Asfalt: 0 Grus,ler,slagger,m.m: 650m Totallængde: 650m Antal sving 2 højre 6 venstre SØHOLM Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning Kolding Automobil Club Montagevej 9, 6000 Kolding Ole Bork Jessen, Tlf mobil Mail Motorvej E45 afkørsel nr. 62 mod Vejle ad Højvangen, første vej til højre ad Korsvej, første vej til højre ad Montagevej, for enden holdes til venstre ad grusvejen frem til klubhuset Banens længde Beton: 80m Grus, ler, slagger 820m Totallængde : 900m Antal sving 5 højre 9 venstre NISSERINGEN Næstved Motor Klub Auto Adresse Gambakkevej 14, Nr. Tvede 4684 Holmegård Tlf Banens Bjarne Christensen, Lærkevej 15, 4261 Dalmose kontaktperson Tlf Mail Kørselsanvisning Landevejen mellem Næstved og Rønnede, afkørsel i Toksværd mod Nr. Tvede Banens længde Asfalt : 200m Grus, ler, slagger: 610m Totallængde: 810m Lisbet Jørgensen Side 3

4 TILLÆGSREGLER Arrangementet afholdes under FIAs ineternationale bestemmelser, DASUs reglementer for automobilsport, banens certifikat, nærværende tillægsregler. DASU er medlem af DIF. 2 Tid og sted for arrangement:. Se under det pågældende arrangement. 3 Arangørens navn, navn på løbslederen, samt stævnesekretariatets adresse og tlf. nr.. Se under det pågældende arrrangement. 4 Banens længde og data se side 2 og 3 samt dataskema på det enkelte arrangement. 5 Klasseinddeling DASU Cup : Klasse 1: Alle med, UFR18, FR og B licenser kan deltage. Klasse 2: Alle med FR og B licenser kan deltage. Teknisk reglement 279D. 6 Anmeldelse: se under det enkelte arrangement. 7 Startprocedure: Der startes med lys. Startsproceduren påbegyndes når alle biler er på plads, og en official viser 5 sekunders skilt. Startordren gives, når det grønne lys tændes. Ved strømsvigt startes med flag iflg. DASUs regler. Bedste startposition er i inderbane. Ved tyvstart er der omstart. Hvis en kører tyvstarter 2 gange i samme heat udelukkes den pågældende. Deltagere der ikke gennemkører alternativ sporet korrekt i heat / finaler betragtes som udgået. Denne straf undlades dog, hvis deltageren er blevet overhalet med en eller flere omgange. Kun deltagere der får målflag får placering / point. Er der flere deltagere vil passeringen over mållinien være afgørende. 8 Placering af den officielle resultattavle: Se det pågældende arrangement. 9 Tid og sted for afholdelse af førermøde: Se det pågældende arrangement. Deltagelse i førermødet er obligatorisk. 10 Enhver anmelder, kører og officials deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, den arrangerende klub og disses konkurrencefunktionærer, kan ikke gøres til ansvarlige for nogen som helst skade på, eller tab af bil, dets dele eller tilbehør, eller nogen som helst skade, som føreren eller bilen forvolder på egen person og / eller tredje person og / eller tredje persons ejendom. Side 4

5 11 Forsikring er tegnet i overensstemmelse med justitsministeriets bestemmelser herfor. ( Se reglement 1 kap.16 ) 12 Tilmeldingsgebyr: kr. 600,- incl. miljø og kr 75,- til Cupkassen. Efteranmeldelsesgebyr og gebyr for for sent betaling er + kr.450,- Evt. tilkøb af strøm: Se det enkelte arrangement. 13 Særlige bestemmelser: a. Startnumre: Klasse 1: Startnumre sorte tal med hvid baggrund. Klasse 2: Startnumre sorte tal med gul baggrund. Der skal være startnummer i frontrudens øverste højre hjørne b. Protesttiden efter offentliggørelsen af resultatlisten er sat til 30 min. Protesttid for heatresultater er 10 min. Ingen kører eller konkurrencebil må forlade banen før dommerne har kontrasigneret resultatlisterne. Protestafgiften fremgår af DASU ADM-cirkulære H1 og er p.t. kr. 750,- c. Præmiering:Der er præmie til nr i A-finalerne. Alle deltagere der skal modtage præmier, skal møde til præmieoverrækkelsen iført køredragt. d. Støjmåling foretages på afmærket areal. Resultatet af støjmålingen er en faktadom. e. Der skal være en 6 kg ildslukker i umiddelbar nærhed af alle deltagende biler, når de er parkeret på deres plads i depotet. (én ildslukker pr. bil). Der skal være en presenning, som dækker under hele bilen f. Der må ikke bruges radiofrekvenser, som forstyrrer banens radioanlæg. g. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at lade en eller flere af deltagerne lægeundersøge, og såfremt lægen ikke skønner vedkommende egnet til at føre en konkurrencebil på betryggende måde, at udelukke den pågældende for videre deltagelse i løbet. h. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at skønne om en bil, der er blevet påkørt eller væltet, skal blive stående på inderkredsen til efter sidste heat. Løbsledelsen fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå på biler i den anledning, og i det hele taget for skader der måtte opstå under fjernelse af bilen. i. Træning 2 omgange for begge klasser. j. Aflysning: Se reglement 5 Off-road Side 5

6 Uddrag af afviklingsbestemmelser for DASU CUP 2013 Generelle regler: Se sportslig reglement for Folkerace Specielt for DASU Cup: Startnumre: Klasse 1: Startnumre sorte tal med hvid baggrund. Klasse 2: Startnumre sorte tal med gul baggrund. Faste start nummer reservering: Startgebyr Startgebyr kr 600,- incl. miljø kr 75,- samt incl. kr 75,- til cupkassen Heat Træning Reserver Point Der køres særskilte heat/finaler 2. omgange. Kan kun udtages blandt ikke rettidig tilmeldte. Den endelige vinder i hver afdeling i hver klasse tildeles 70 point, nr. 2 tildeles 68 point, nr 3 tildeles 67 point osv. Placering i et DASU-Cup løb afgøres ved placeringen i finalerne, således, at de første 6 placeringer, findes efter placeringen i A-finalen. De 5 næste efter placering i B-finalen, og de 5 næste efter placering i C-finalen. Udgår en eller flere deltagere i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat hvortil kvalifikation har fundet sted, skal pladsen stå tom. Og vedkommende bliver placeret sidst - ( men før udelukkede kørere ) i det pågældende finaleheat. Hvis flere, afgøres placering ud fra opnåede point i de kørte heat.- Er dette ens er opnåede point i 3.indledende heat afgørende, og derefter 2.indledende heat, hvis stadig ens er længst kørt distance afgørende. Ved 9 startende, er den kører bedst placeret, som har højest pointantal i et af heatene. Kørere, som udelukkes af et finaleheat placeres efter udgåede og ikke startende kørere. Hvis flere udelukkelser af samme finaleheat, anvendes samme startplaceringsregler som for udgåede kørere. Ikke finaledeltagere, hvilket også gælder, såfremt, der ikke køres C-eller B- Finaler, opnår de efterfølgende placeringer udfra de opnåede point i de indledende heat. Er her lighed deles Cup-pointene C-Finale / B-Finale køres ikke hvis der er henholdsvis 18 / 12 deltagere i en klasse. Ved pointlighed i den samlede stilling, er den kører bedst der har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv. Side 6

7 Smid væk DASU Cup køres over 7 afdelinger, hvoraf de 6 bedste er tællende. Hvis 1 eller flere afdelinger aflyses er alle tællende Holdmesterskabet er alle tællende. Præmiering endelig mesterskab: Nr. 1 Præmiesum kr ,- + pokal Nr. 2 Præmiesum kr ,- + pokal Nr. 3 Præmiesum kr ,- + pokal Nr. 4 Præmiesum kr. 600,- + pokal Nr. 5 Præmiesum kr. 300,- + pokal + pokal til nr og 10 Afvigelser Danmarks Cup / Holdmesterdkab Point: individuel, De point, som de 3 bedst placerede, uanset klasse, fra hver klub opnår, ved en afdeling, udgør holdets point ved en afdeling. Ved pointlighed, er det hold bedst, som har flest førsteplader, derefter flest andenpladser osv. Præmiering Holdmesterskab: Pokal til nr ( 1 pokal til hvert hold, kun DASU Cup kørere i klasse 1 og 2 kan deltage. ) Side 7

8 1. AFDELING DASU CUP DM DATO 26/ Klasse : KLASSE 1 & KLASSE 2 Bane Løvel Klubbens hjemmeside Arrangør klub Viborg Motorklub Løbsleder / ID nr Løbssekretariat Birte Donslund Adresse Tinghøjvej 16 Postnr. / By 7470 Karup Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 675,00 Kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø 600,00 Kr. Sidste frist for anmeldelse 12/ Depotet åbner for kørerne: 25/4 kl Licenskontrol dato: 25/4 Fra Til Licenskontrol dato:26/4 Fra 7.00 Til 7.30 Tekniskkontrol dato: 25/4 Fra Til Tekniskkontrol dato: 26/4 Fra 7.00 Til 7.30 Sted+ tidspunkt for førermøde Ved depothus kl Fri træning fra / til Kl Max 2 omg. Alternativ bane ja Antal omgange i heat / finaler 5/7 Start 1. Heat kl.: Hvor opslås resultatlister På opslagstavle i depot Hvor kan resultatlister afhentes På opslagstavle i depot Beholdere til miljøaffald findes: I depot Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl Bemærkninger Strøm må ikke bruges til opvarmning Licens og teknisk kontrol d. 26/4 skal aftales med løbslederen. Side 8

9 2. AFDELING DASU CUP DM 2 DATO 5 MAJ 2013 Klasse : KLASSE 1 & KLASSE 2 Bane Nysumbanen Klubbens hjemmeside Arrangør klub Motorsport Nordjylland Løbsleder / ID nr Finn Knudsen / Løbssekretariat Finn Knudsen Adresse Rosenlundsgade 10 Postnr. / By 9510 Arden Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 675,00 kr. Anmeldelsesgebyr, incl.miljø 600,00 kr. Sidste frist for anmeldelse 22 april 2013 Depotet åbner for kørerne: 4maj maj Licenskontrol dato: fra/til Fra 4 maj Til 4 maj Licenskontrol dato: fra/til Fra 5 maj Til 5 maj Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 4 maj Til 4 maj Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 5 maj Til 5 maj Sted+ tidspunkt for førermøde Starten 5 maj 9.15 Træning 5 maj 9.30 max 3 omg. til hver Alternativ bane ja Antal omgange i heat / finaler 6/8 Start 1. Heat kl.: 5 maj Hvor opslås resultatlister På tavle ved licenskontrollen Hvor kan resultatlister afhentes På tavle ved licenkontrollen Beholdere til miljøaffald findes: Depothuset Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl Bemærkninger Strøm kan tilkøbes Al opvarmning med el er forbudt Side 9

10 3. AFDELING DASU CUP DM DATO : Klasse : KLASSE 1 & KLASSE 2 Bane Ørnedalsbanen Klubbens hjemmeside Arrangør klub Frederikshavn-Sæby Autosport Løbsleder / ID nr Heidi H. Jensen / Løbssekretariat Heidi H. Jensen Adresse Tryvej 115 Postnr. / By 9750 Østervrå Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 675,- Anmeldelsesgebyr, incl.miljø 600 Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: D KL Licenskontrol dato: fra/til Fra Kl Til KL Tekniskkontrol dato: fra/til Fra KL Til KL Sted+ tidspunkt for førermøde Bag starten d kl Fri træning fra / til Kl max 2 omgange Alternativ bane Ja Antal omgange i heat / finaler 4/6 Start 1. Heat kl.: Kl Hvor opslås resultatlister På tavle i depot Hvor kan resultatlister afhentes Depothus bag start Beholdere til miljøaffald findes: Depot Præmieoverrækkelse kl. Ca Side 10

11 4. AFDELING DASU CUP DM DATO Klasse : KLASSE 1 & KLASSE 2 Bane Nørlundbanen Klubbens hjemmeside imk.dk Arrangør klub Ikast og Omegns Motorklub Løbsleder / ID nr Allan Jensen / Løbssekretariat Allan Jensen Adresse Ellevej 6 Postnr. / By 7442 Engesvang Tel.nr Anmeldelse kun via Reservering af startnummer knagen.dk/offroad/startnummer Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Anmeldelsesgebyr, incl.miljø Kr. 600,- Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: Kl Licenskontrol dato: fra/til Fra Kl Til Kl Licenskontrol dato: fra/til Fra Kl Til Kl Tekniskkontrol dato: fra/til Tekniskkontrol dato: fra/til Fra Kl Til Kl Sted+ tidspunkt for førermøde Klubhuset Kl Fri træning fra / til Alternativ bane Ja - kortere Antal omgange i heat / finaler 5 / 6 Start 1. Heat kl.: Hvor opslås resultatlister Vindue i klubhus Hvor kan resultatlister afhentes Dommertårnet Beholdere til miljøaffald findes: I hallen i depotet Præmieoverrækkelse kl. Efter protesttidens udløb Bemærkninger Det er IKKE tilladt at gasse bilerne op før lørdag kl (Miljøtilladelse) Side 11

12 5. AFDELING DM DATO 24 AUGUST 2013 Klasse : KLASSE 1 & KLASSE 2 Bane SØHOLMBANEN Klubbens hjemmeside Arrangør klub Kolding Automobil Club Løbsleder / ID nr Løbssekretariat Ole Bork Jessen Adresse Sjællandsvej 16 Postnr. / By 6000 Kolding Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl.miljø 600,- kr. Sidste frist for anmeldelse 18. august 2013 Depotet åbner for kørerne: 23. august, kl. 18:00 Licenskontrol dato: fra/til Fra 24/8, kl. 7:00 Til 24/8 kl. 8:15 Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 24/8 kl. 7:00 Til 24/8 kl. 8:30 Tekniskkontrol dato: fra/til Fra 23/8. kl. 18:30 Til 23/8 kl. 20:00 Sted+ tidspunkt for førermøde Foran dommertårnet kl. 8:45 Fri træning fra / til 9:00 10:00 Alternativ bane Ja, ved flagpost 4a Antal omgange i heat / finaler 4 omg. / 6 omg. Start 1. Heat kl.: Kl. 10:30 Hvor opslås resultatlister På vindue i dommertårnet Hvor kan resultatlister afhentes I tårnet / Beholdere til miljøaffald findes: Ved toiletskur i depot Præmieoverrækkelse kl. Ca. kl. 18:15 Bemærkninger Enkelte el-tilslutninger kan tilkøbes på banen Side 12

13 6. AFDELING DASU CUP DM DATO Klasse : KLASSE 1 & KLASSE 2 Bane Korskrobanen Klubbens hjemmeside Arrangør klub EMSA 050 Løbsleder / ID nr Ronni Hoffland Løbssekretariat Ronni Hoffland Adresse Ærøvej 10 Postnr. / By 6710 Esbjerg V Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø Nej Anmeldelsesgebyr, incl.miljø 600,00 Kr. Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: Licenskontrol dato: fra/til Tekniskkontrol dato: fra/til Sted+ tidspunkt for førermøde Dommertårn Træning 3 omg. fra / til Alternativ bane Nej Antal omgange i heat / finaler 5 / 7 Start 1. Heat kl.: Hvor opslås resultatlister Vindue dommertårn Hvor kan resultatlister afhentes Dommertårn Beholdere til miljøaffald findes: Laden ved hovedindgangen Præmieoverrækkelse kl. Ca Side 13

14 7. AFDELING DASU CUP DM DATO 7 CUP 28 SEPTEMBER Klasse : KLASSE 1 & KLASSE 2 Bane Nisserigen Klubbens hjemmeside Arrangør klub 040 NMKA Løbsleder / ID nr Jette Nielsen Løbssekretariat Jette Nielsen Adresse Sneserevej 55 Postnr. / By 4720 Præstø Tel.nr Anmeldelse kun via Anmeldelsesgebyr, incl. el+miljø 675,- Anmeldelsesgebyr, incl.miljø 600,- Sidste frist for anmeldelse Depotet åbner for kørerne: 27 september kl. 12:00 Licenskontrol dato: fra/til kl. 16:00 20:00 Licenskontrol dato: fra/til kl. 16:00 20:00 Tekniskkontrol dato: fra/til kl. 06:45 07:45 Tekniskkontrol dato: fra/til kl. 06:45 07:45 Sted+ tidspunkt for førermøde I gården kl. 07:50 Fri træning fra / til kl. 08:00 Alternativ bane Ja kortere Antal omgange i heat / finaler 5/8 omgange Start 1. Heat kl.: kl. 10:00 Hvor opslås resultatlister På tavlen ved depothus Hvor kan resultatlister afhentes I depothus Beholdere til miljøaffald findes: Ved buehallen Præmieoverrækkelse kl. ca. kl. 17:30 Bemærkninger Vedr. afslutningsfest : Der vil komme yderlige info på hjemmesiden. Side 14

15 TILLÆGSREGLER TIL FOLKERACE U16 OG LADIES ÅBENT LØB DEN 8. JUNI 2013, PÅ NØRLUNDBANEN. 1. Denne konkurrence afholdes under FIA s internationale bestemmelser, DASU s reglement for folkerace, Nørlundbanens ordensregler samt disse tillægsregler. DASU er medlem af DIF Juni 2013 på Nørlundbanen, Brandevej 19B, 7430 Ikast. 3. Konkurrencen arrangeres af Ikast og omegns Motor Klub. Løbsleder : Allan Jensen, Off 513, ID Løbssekretariat : Allan Jensen, Ellevej 6, 7442 Engesvang. Tlf Lisbet Jørgensen 4. Deltagelse sker efter anmeldelse på Ved mindre end 5 deltagere aflyses klassen. 5. Der køres i følgende klasser : Folkerace CUP KL. 1 og KL. 2 Se fælles tillægsregler for DASU CUP. Folkerace åbent løb U16 og Ladies. Disse tillægsregler. 6. Anmeldelse skal ske på Sidste frist for anmeldelse er søndag den 2. juni Anmeldelsesgebyr for U16 incl. miljøafgift kr. 325,- Anmeldelsesgebyr for Ladies incl. miljøafgift kr. 425,- Efteranmeldelsesgebyr U16 er kr. Efteranmeldelsesgebyr Ladies er kr. Ved efteranmeldelse skal beløbet indsættes på Reg Konto Anmeldelsen anses først for gyldig når beløbet er betalt. Skriftligt afbud i henhold til reglement , sendes til sekretariatet. 7. Licenskontrol den fra kl til kl Licenskontrol den fra kl til kl Tekniskkontrol den fra kl til kl Træning kl til kl Førermøde på konkurrencedagen kl i klubhuset. MØDEPLIGT. 9. Enhver anmelder, kører og officials deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, IMK og disses konkurrencefunktionærer kan ikke gøres til ansvarlige for nogen som helst skade på eller tab af køretøj, dets dele eller tilbehør, eller nogen som helst skade, som føreren eller køretøjet forvolder på egen person og/eller tredje person og /eller tredjes persons ejendom. 10. Forsikringen er tegnet via DASU, i henhold til justitsministeriets bestemmelser.

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint

CENTRUMPOSTEN. Nr. 2. Maj 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra Superdæk. Classic 2012. Prøv noget nyt. Yokohama Rally sprint CENTRUMPOSTEN Nr. 2. Maj 2012 Benny Koch & Hans Oluf Nielsen Foto: Bjarne Kristensen Læs bla. i dette nummer Resultater fra Superdæk Classic 2012 Prøv noget nyt Yokohama Rally sprint Goodwood Festival

Læs mere

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG 2009 DISTRITETS HJEMMESIDE WWW.DCU-JF.DK SE TERMIN, RESULTATER, STATESTIK OG MEGET MERE 2 DISTRIKTSBESTYRELSEN: FORMAND: Niels Sørensen Plus office,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane Propositioner - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Fredag den 8. maj (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. april - Starterklæres: onsdag den 29. april Løbene

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere