Nyhedsbrev Juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Juli 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev Juli 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye bestyrelse, og i statusrapporten for 2. kvartal i satspuljeprojektet kan du blandt andet læse om vores afslutningskonference på Axelborg d. 22. oktober 2015 Hent program og tilmeld dig her: JroQZNZkz+4/TYBSRQ==&ln=dk&emid=x+CHPfmptDrXE5VZrV6L/g==&view=infopage&template=de sktop 1 På generalforsamlingen d. 26. blev følgende valgt ind i den nye bestyrelse: Bente Bornemann Kristensen, næstformand, Tine Bjørgulf Lund, Knud Marcussen, Keld Holm, suppleant og Gitte Strandgaard blev genvalgt som formand. Hanne Moesgaard var ikke på valg og fortsætter som kasserer. På foreningens hjemmeside bliver der lagt profiltekster ind på alle medlemmerne. Vi har haft de første møder, og er kommet godt i gang. Vi ser frem til et godt samarbejde og tager for alvor fat på bestyrelsesarbejdet efter sommerferien. Vi takker for alle gode tilkendegivelser og deltagelse på generalforsamlingen. Og hilser nye medlemmer velkomne. Ligeledes en stor tak til alle I, der har valgt at gentegne kontingent. Med ønske om en god sommer til jer alle. De bedste hilsner og på bestyrelsens vegne. Gitte Strandgaard Formand og projektleder Treårigt udviklingsprojekt forankret i Kort statusrapport for 2 kvartal 1. april til 30. juni 2015 Endnu et godt kvartal, hvor mange planlagte aktiviteter er afholdt og nye er tilskrevet. Det er for alvor mærkbart nu, at vores synlighed og deltagelse med mange forskellige aktiviteter og 2013

2 arrangementer er årsagen til, at vi får mange henvendelser. Vi er igen lykkes med at få flere i tale, mange mobberamte har vi hjulpet og mange gode henvendelser med ønske om viden deling, dialog, foredrag og temadage er landet fra både offentlige og private virksomheder. Samt fagforeninger nu i stigende grad ønsker dialog og samarbejde med os. Alle vore aktiviteter har været godt kørende Der har været travlt med at få kalenderen til at nå sammen. Og vi har et par gange været nødsaget til at sige fra på henvendelser om foredrag og temadage. Fordi der har været booket andre arrangementer. Vi har arbejdet meget med vores håndbog og den er nu på vej i trykken. Vedrørende afslutningskonferencen er vi rigtig godt med. 2 Vore medlemmer i netværksgrupperne har ligeledes været meget engagerede og interesserede. 1. Afdækning af mobberamter forløb Vi har igen haft mange henvendelser fra mobberamte, der har haft brug for hjælp og støtte.. Hver uge har der været henvendelser, og det er stadig kendetegnet, at det er fastlåste situationer vi hører om. Vi har mødtes med mobberamte for drøftelse af deres situation, og her bistået med hjælp, støtte og vejledning samt været bisidder to gange. Seks nye forløb er startet op. Vi følger stadig flere mobberamte fra tidligere og bidrager også her med massiv støtte og opbakning Vi deltager i hele processen, hvor det handler om at få lukket dørene og få afleveret skriftlig materiale af sagsforløb til rette ansvarlige. Her under topledelse, Kommuner, bestyrelser, borgmestre og fagforeninger. Når mobberamte henvender sig til ansvarlige, efter de er blevet syge på grund af ulovlig mobning, og efterfølgende eventuelt fyret, så er det et forsøg fra deres side om at give de ansvarlige på området en håndsrækning. Således at de får indblik i, hvad der er foregået og herved får mulighed for at gøre noget. Også i dette kvartal har vi bistået i sagsforløb, hvor der er sendt breve til topledelsen og ansvarlige. Gitte Strandgaard har været til møde med tre mobberamte, deres advokat og andet netværk. På mødet kom det frem at samtlige har arbejdet under ekstrem dårlig ledelse og massiv mobning. Hvor alle systemer de har henvendt sig til har svigtet. Der er nu lavet en handleplan for yderligere afdækning og et fælles ryk på at få samlet data, fakta og dokumentation på både hændelser og konsekvenser. Ligeledes en plan for hjælp og støtte. Med henblik på handling og henvendelse til de rette ansvarlige. 2013

3 Vi har fået en del henvendelser i dette kvartal fra folk der oplever mobning i boligområder og kolonihaveforeninger. Vi kan ikke bistå i en længere proces, da vores kerneopgave er arbejdsrelateret mobning. Men vi lytter og giver gerne erfaringer fra tidligere med på vejen. Vi har fået flere henvendelser fra forskellige fagforeningers i dette kvartal og har afholdt en temadag i den forbindelse. Samt der er aftale for et arrangement D. 21. september hos FOA Vejle. Hos 3F Randers og 3F Djursland d. 10. september. Samt en temadag hos FOA Lillebælt d. 8. september. Vi ønsker generelt at viden dele og komme i dialog med landets fagforeninger. For på denne måde at bidrage til en fælle hjælp og indsats, når mobberamte har brug for det. 3 Skal vi for alvor " knække koden" så betyder det, efter vores opfattelse, at alle aktører skal i spil. Og se på hvilke muligheder der er for at sikre mobberamte retfærdighed og retssikkerhed. Vi mener, at der er masser af konkrete muligheder og tiltag, der kan bringes i spil, for at dette kan ske. Hvilket vi løbende orienterer om, blandt andet her i statusrapporterne, via nyhedsbreve og facebook. Samt dokumenter der ligger til download på vores hjemmeside. Det er stadig slående, at rigtig mange er hårdt ramt både fysisk og psykisk. Længe efter at de har forladt arbejdspladsen, hvor den ulovlige mobning foregik. Vi er de mobberamter stemme, og vi vil fortsætte med at kalde ind til viden deling og dialog med relevante aktører og ansvarlige på området. Voksenmobning? Det er noget vi taler om - Og gør noget ved! 2. Bidrag til intern arbejdsrapport og håndbog Arbejdet med håndbogen og afslutningskonferencen kører planmæssigt. Vi har arbejdet med layout og den sidste finish på håndbogen. Bogen er nu gået i trykken. Program for afslutningskonferencen er nu på plads, og vi har aftalt møde på Axelborg sammen med Mette Fisker, for de praktiske detaljer og en klar køreplan for dagen. Det er en fornøjelse at samarbejde med alle de folk, der er tilknyttet disse to store opgaver. En stor tak til Mette Fisker og Conference Care der bistår med at få vores konference til at køre planmæssigt. En stor tak til journalist Jakob Kehlet, grafisk designer Pernille Granath og tegner Anne Pedersen der har bistået os med håndbogen Afslutningskonferencen er torsdag eftermiddag d. 22. oktober 2015 på Axelborg. Vi er klar med invitationer og åbner for tilmeldingerne: Konference om voksenmobning Kast lys på trolden - så mister den sin magt! 2013

4 På konferencen vil vi dele viden, erfaringer og resultater af et treårigt udviklingsprojekt, finansieret af satspuljen under Beskæftigelsesministeriet. Se program og tilmelding her: rsyjroqznzkz+4/tybsrq==&ln=dk&emid=x+chpfmptdrxe5vzrv6l/g==&view=infopage&templa te=desktop Dette er offentliggjort på vores hjemmeside og i vores facebookgruppe. Samt vi har sendt invitationer rundt i vores netværk Besøg i forskellige byer Igen i år er vi blevet inviteret af LO Aarhus til at deltage i deres 1. maj arrangement. Vi havde en rigtig god dag med mange gode dialoger. Et af vore aktive medlemmer deltog og gjorde en stor indsats. Vi har været ude at køre med bussen igen: Roskilde, fredag d. 29. maj kl til Her en lille opdatering med en hilsen i vores facebookgruppe: TAK Roskilde - For en fantastisk god dag. Vores landskampagne er skudt i gang på bedste vis. Dagen igennem fik vi mange besøg og gode dialoger med folk med forskellig baggrund, som med glæde tog imod meget af vores materiale. Blandt andet fra 3F, RUC, Danmarks Statistik, en hel del sidste skoledags elever, håndværkere, lærer og pædagoger, ansatte ved Roskild Kommune, folk med forskellige handicap samt vi stod nabo til et par spændende folk fra Plan og Udvikling i Roskilde Kommune. Her er et par stemnings øjeblikke: Vi kører øst over i regn og blæst, og rammer Roskilde med høj himmel og solskin. Vi starter med at konstaterer, at vi IKKE kan køre ind på Hestetorvet, fordi camperen er for bred. Vi får kontakt med Kommunen, der vil komme og hjælpe os ind. Vi får dog selv listet en pind væk, og så er vi i gang. Sørøverbanden med følge (sidste skoledags elever) var forbi flere gange, og vi fik mange gode snakke. Samt de var pænt klare i spyttet: Voksenmobning? DET skal bare stoppes. En mand gik forbi os og vender sig om i farten: Jeg har fået en god idé Tag ind på Christiansborg og del jeres pjecer ud. En pædagog fortæller, at de har meget fokus på børnemobning, og det er oplagt at tage voksenmobning på programmet også. Hun tager med glæde imod vores materiale. 2013

5 TAK endnu engang for en fantastisk imødekommenhed og interesse for Landsforeningens arbejde og indsats. Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne Gitte Strandgaard, formand og projektleder Svendborg fredag d. 19. juni kl til Tusind tak Svendborg Endnu en fantastisk Bus Event på Fyn. Mange gode besøg og gode dialoger med byens borgere og turister fra ind og udland. Besøg i Camperen og mange gode tilkendegivelser på Landsforeningens arbejde og indsats. Der blev talt om flere mulige arrangementer rundt på Fyn, og meget materiale blev langet over disken. Som flere sagde: Flot initiativ I må aldrig stoppe! Bussen kører igen: 5 Aarhus, fredag d. 21. august kl til Gennemførelse af foredrag og deltagelse i temadage Aktivitetscenter i en kommune med et tværfagligt team på 30 ansatte. I forlængelse af et oplæg og debatmøde er der afholdt en temadag med trivselsgruppen d. 21. april, hvor der blev arbejdes videre med det formål at udarbejde politik, køreplan for håndtering, retningslinjer og gode arbejdsgange. Vi har fået en fin tilbagemelding. Bente Bornemann Kristensen og Gitte Strandgaard har deltaget med udstillerstand på ArbejdsmiljøNETS Arbejdskonference i Kolding d. 14, 15 og 16. april. En helt igennem fantastisk dag med mange gode dialoger, videndeling og en hel del materiale blev udleveret. Vi fik blandt andet besøg på vores stand af Arbejdstilsynets direktør Peter Vesterheden, og vi fik en god drøftelse af forskellige problemstillinger og dilemmaer. Samt vi orienterede ham om vores kommende konference på Axelborg. Efterfølgende har vi været i dialog med flere fra dagen og to arrangementer er allerede planlagt: Temadag for Arbejdsmiljøorganisationen Campus Bornholm d. 25. november og et temamøde for Arbejdsmiljøorganisationen på Sygehus Syd Nykøbing Falster d. 19. november. Vi landede på forsiden af ArbejdsmiljøNETS Magasin og fik en lille kommentar med inde i magasinet: Gitte Strandgaard har afholdt et formøde på Hjørring Sygehus med en styregruppe fra Klinik 2013

6 Kvinde-Barn. Her blev der drøftet flere ting omkring det psykiske arbejdsmiljø og planlagt en temadag for hele klinikken d.20. maj. Der var stor interesse og engagement fra alle deltagerne dagen igennem. Alt materialet fra dagen blev samlet og på et møde d. 27. maj blev det gennemgået af styregruppen og Gitte Strandgaard. Der arbejdes nu videre i styregruppen, med henblik på at lave gode statement, en mobbepolitik og en køreplan for håndtering. Vi afventer at høre fra dem igen. Vi har fået en fin tilbagemelding. 6 Bente Bornemann Kristensen og Gitte Strandgaard har haft møde med leder og souschef fra et psykiatrisk bosted i Sæby, med henblik på et kommende oplæg og debatmøde. Gitte Strandgaard har deltaget med oplæg og workshop på en konference d. 12. maj arrangeret af nogle kontorelever i Næstved. Bente Bornemann Kristensen deltog med videndeling og dialog. Gitte Strandgaard har afholdt et oplæg og debatmøde for en gruppe ledere i Rudersdal Kommune. Der var stor interesse og deltagelse til mødet og efterfølgende har vi fået to henvendelser for arrangementer. Vi afventer at høre nærmere. Gitte Strandgaard har været til møde med socialrådgiver Trine Jørensen fra Lederne. Mødet blev foranlediget af en forespørgelse om et af Ledernes medlemmer kunne rette henvendelse til os for hjælp og støtte. Dette er altid muligt og vi aftalte et møde for videndeling og dialog. Som vi mange gang har nævnt, så ligger det os meget på sinde at få etableret gode samarbejdsrelationer med landets fagforeninger. For på den måde at kunne bidrage fælles på det overordnede plan og i forskellige konkrete mobbesager. Gitte Strandgaard har afholdt en temadag for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra SL Midtsjælland. En helt igennem fantastiske dag, hvor deltagerne var aktive, interesserede og engagerede hele dagen igennem. Her en lille opdatering fra vores facebookgruppe: TAK til Socialpædagogerne Midtsjælland for at sætte voksenmobning på programmet. I går mødte jeg 40 interesserede og engagerede tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der var på stikkerne hele dagen: Well Done Folkens. Det var en fornøjelse at besøge jer, og jeg håber I bliver taget vel imod, når I vender "hjem" til jeres arbejdspladser med oplevelser fra dagen. Jeg håber vi ses igen: Her og Der. Bedste hilsner Gitte / Der fik masser af inspiration til Landsforeningens arbejde og indsats fremadrettet. 2013

7 Tilbagemelding vedlagt. Gitte Strandgaard er booket til et oplæg og debatmøde for befalingsmænd d. 15. August hos Stabshjemmeværns Kompagni Totalforsvarsregion Sjælland. Vi har fået en henvendelse fra Frederikshavn Kommune, vedrørende en temadag for arbejdsmiljøorganisationen. Henvendelsen kommer efter vi mødtes med nogle fra Kommunen til arbejdsmiljødagene i Nordjylland. Vi har fået flere henvendelser fra forskellige fagforeningers i dette kvartal og har afholdt en temadag i den forbindelse. Samt der er aftale for et arrangement D. 21. september hos FOA Vejle, hos 3F Randers og 3F Djursland d. 10. september, og hos FOA Lillebælt d. 8. september. 7 Vi har fået henvendelse fra Vesthimmerlands Kommuner og der er aftalt deltagelse med workshops, i forbindelse med supplerende uddannelse for arbejdsmiljøgrupper d. 2. november. Gitte Strandgaard har været i løbende dialog over et halvt år med en sygeplejerske der er arbejdsmiljørepræsentant. Dette med henblik på en temadag om psykisk arbejdsmiljø og mobning. Desværre er det ikke lykkes for hende at komme igennem. Ledelsen har sagt fra! Møde med Magnus Bryde fra KL. Hvor vi fik mange gode drøftelser og erfaringsudvekslet. Vi er igen i år tilmeldt Arbejdsmiljøkonferencen d november i Nyborg med udstillerstand og workshop. 5. Etablering af netværksgrupper og formidling via netværk Vi har været i løbende dialog med vore medlemmer, og der vil blive afholdt netværksmøder efter sommerferien ved behov. Pressen: Vi har bidraget flere steder i dette kvartal Her et telegram fra Ritzau: CITATER: Der bliver simpelthen mobbet for meget på Christiansborg, mener Gitte Strandgaard, der er formand for - Jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, at selvfølgelig er der politikere på Christiansborg, som bliver voksenmobbet og krænket, siger Gitte Strandgaard og tilføjer: - Store meningsdannere skal gå forrest som et godt eksempel. Det er et paradoks, at samfundets ypperligste meningsdannere for åben skærm nedgør hinanden og fjerner fokus fra sagen. 2013

8 - De sidder og påvirker det danske samfund. De er ikke bare forpligtet til at tale pænt til hinanden, de er ekstra forpligtet til det. Gitte Strandgaard ser Christiansborg som en helt normal arbejdsplads, og derfor går det ikke med den alt for hårde tone. - Christiansborg er ikke anderledes end andre arbejdspladser ude i samfundet. Har vi problemer og dilemmaer ude på arbejdspladserne, er vi nødt til at tale ordentligt til hinanden, hvis vi skal have løst konflikterne. 8 - Forskning viser, at anerkendelse og god tone er befordrende. Det er vigtigt, at nøglepersoner og ansvarspersoner er forbilleder. Jeg vil gerne have noget tak og undskyld ind i debatten, siger Gitte Strandgaard. Online Magasinet Chri Chri: Voksenmobning er et tabubelagt fænomen, ikke desto mindre er mobning på arbejdspladsen et problem som stadig flere danske virksomheder oplever. For at blive klogere på problematikken har vi derfor talt med Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak, som her kaster lys over, hvad mobning på arbejdspladsen egentlig indebærer. Videncenter for Arbejdsmiljø, Jyllandsposten og Radioavisen. Vi har været i dialog med Metronome Productions for deltagelse i et program de arbejder på. DR 2 Tema. Der er blevet genudsendt en temaaften, hvor Gitte Strandgaard bidrager med nogle af hendes oplevelser af dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning. Se eller gense udsendelsen her: https://www.dr.dk/tv/se/dr2-tema/dr2-tema-chefen-det-dummesvin-2 DR2 Nærkontakt Voksenmobning. Dette program er også blevet genudsendt, hvor Gitte Strandgaard deltager med forskellige vinkler og faktorer. Se eller gense udsendelsen her: https://www.dr.dk/tv/se/naerkontakt/naerkontaktvoksenmobning 6. Udvikling af hjemmeside og dialog via facebook Vi opdaterer løbende begge steder. Vi bruger aktivt facebook, når journalister og studerende ønsker at komme i kontakt med 2013

9 mobberamte, hvilket fungerer rigtig fint. Her foregår stadig mange dialoger, samt det er en god platform for formidling og viden deling. Vi får løbende tilbagemeldinger på både hjemmeside og facebook grupper. Folk er glade for den information de får, og kan finde der. Vi har igen fået teknisk support vedrørende struktur, organisering, opsætning og styring af hjemmesiden. 7. Betjening af hotline Der er henvendelser på hotline stort set alle onsdage 9 8. Etablering af og betjening af åben rådgivning Vi har haft tre åben rådgivning i dette kvartal, hvor der ikke har været nogle besøgende Folkestedet hvor vi høre til, er stadig en fantastisk ramme. Hvor vi altid kommer i dialog med mange spændende mennesker, og får udbredt kendskabet til Voksenmobning. Vi vil fortsætte året ud og beslutte om rådgivningen skal flyttes eller andet. Afslutningsvis Det har igen været et travlt kvartal, men på den gode måde. Vi får flere og flere henvendelser, som blandt andet bliver formidlet til os via vores gode netværk. Netop fordi vi er så aktive og synlige mange steder gør, at mange finder vejen til os. Således er vi lykkes med at vores projekt hele tiden er i god fremdrift og lander mange gode resultater. Vi ser frem til et spændende og aktivt tredje kvartal. På baggrund af vores mange aktiviteter og de mange henvendelser vi får, har vi været til flere møder på Christiansborg i første kvartal og har nu afsendt og afleveret ansøgning til et nyt treårigt udviklingsprojekt. Vores hovedfokus vil blive en fælles og koordineret indsats, og vi vil afholde de samme aktiviteter som i det nuværende projekt. Vi håber det lykkes af få en ny satspulje, så vi kan fortsætte dette gode og resultatskabende projekt. Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne Gitte Strandgaard 2013

10 Projektleder og kvalitetsansvarlig

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere