MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentation af nye funktioner"

Transkript

1 MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner USA: Telefon: Fax: Salg: Salg til offentlige kontorer: Teknisk support: Teknisk support, fax: Dette dokument beskriver de nye funktioner, som er føjet til MapInfo Professional Maintenance- og softwareversionen. I modsætning til tidligere Maintenance Release-versioner er en fuld softwareopdatering, som indeholder rettelser og nye funktioner. Du kan få et overblik over rettelserne i i produktbemærkningerne til MapInfo Professional og produktbemærkningerne til MapBasic Du kan finde en beskrivelse af de nye funktioner i i oplysningerne i dette dokument, som supplerer MapInfo Professional Brugerhåndbog, i hjælpesystemet og i MapBasic Referencehåndbog. Oplysningerne i dette dokument er med i softwaredokumentationen, som leveres med MapInfo Professional Canada: Telefon: Fax: Salg: Teknisk support: Teknisk support, fax: Europa/UK: Telefon: Fax: Teknisk support: Indholdsfortegnelse Vise dine SQLite (*.sqlite)-data Dele data med andre programmer Arbejde med Web Feature Service (WFS) Korrigere visningen af Web Map Service (WMS)-billeder Beskrivelser af nye dialogbokse Asien, Stillehavområdet/Australien: Telefon: Fax: Teknisk support: Pitney Bowes Software Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Pitney Bowes Software Inc. er et datterselskab og ejes fuldstændigt af Pitney Bowes Inc. Pitney Bowes, firmaets logo, MapInfo, Group 1 Software og MapInfo Professional er [registrerede] varemærker tilhørende Pitney Bowes Inc. eller et datterselskab. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. November 30, 2012

2 Vise dine SQLite (*.sqlite)-data MapInfo Professional understøtter SQLite-databaser gennem OSGeo FDO-dataadgangsteknologi, så du kan arbejde med spatiale data, som gemmes i SQLite-databasefiler. Dette betyder, at: Du kan vise dine SQLite-data på et kort i MapInfo Professional. Du kan gemme dine MapInfo-tabeller i din eksisterende SQLite-database for at gøre brug af funktionerne, som leveres af en transaktionel SQL-databasemotor (du kan ikke oprette en ny SQLite-database fra MapInfo Professional). Du kan dele spatiale data med andre programmer, såsom Autodesk-produkter: AutoCAD Map 3D, Civil 3D og Autodesk Infrastructure Modeler. Du kan komme i gang med at arbejde med data, som er lagret i en SQLite-database, ved at se Åbne SQLite-tabeller og Åbne SQLite-tabeller med kolonner og rækkefiltre. FDO (Feature Data Object) er en grænseflade til at gemme, hente, opdatere og analysere spatiale data med. MapInfo Professional installerer en FDO Provider til SQLite (spatial), så du kan arbejde med SQLite-databasefiler. OSGeo FDO-dataadgangsteknologien gemmer geometridata i en SQLite -database som FGF (Feature Geometry Format)- objekter. Du kan få oplysninger om, hvordan MapInfo-objekter kortlægges til FGF-objekter til SQLitedatabaseforbindelser, i Kortlægning af FGF-objekter i en SQLite-database til MapInfo-objekter på side 7. MapInfo Professional arbejder med data, som er oprettet i Autodesk-produkter, såsom AutoCAD Map 3D, Civil 3D og Infrastructure Modeler, som er gemt i SQLite-databaseformat. Du kan se disse data i MapInfo Professional, gemme ændringer i dataene og derefter fortsætte med at arbejde på dataene i Autodesk-produkter. Bemærk, at der er begrænsninger i at læse og skrive til tekstlag, som er oprettet i AutoCAD Map 3D, som er beskrevet under Dele data med Autodesk AutoCAD Map 3D på side 9. Du kan se baggrundsoplysninger: SQLite, se FDO, se Åbne SQLite-tabeller MapInfo Professional giver dig mulighed for at vælge hvilke tabeller, der skal åbnes i en SQLite database, og du får muligheden for at angive visningsstilarter samt kolonne- og rækkefiltre for tabellerne. MapInfo Professional fungerer sammen med SQLite-databaser. Jeg kan ikke oprette en ny SQLite-database. Du kan åbne en tabel i en SQLite-database og gemme dine ændringer, og du kan gemme dine eksisterende MapInfo-tabeller i en SQLite-database. Du kan åbne en eller flere tabeller i en SQLite-database: 1. Vælg Filer > Åbn. 2. På listen Filtype skal du vælge SQLite-database (*.sqlite). 3. På listen Søg i skal du vælge mappeplaceringen for SQLite-databasen, som du vil have adgang til. 4. På listen over filer skal du vælge den SQLite-database, du vil åbne. Du kan vælge mere end én SQLite databasefil i dialogboksen Åbn ved at holde tasten Ctrl eller Shift nede, mens du vælger filer. 5. Klik på Åbn. Dette åbner dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. 6. På listen Databasetabeller skal du vælge en tabel, der skal åbnes, ved at tilføje en markering ud for tabellens navn. Du kan vælge en eller flere tabeller. Det er kun de markerede tabeller, som åbnes. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 2

3 7. Du kan også vælge, hvordan du vil have, at dataene skal vises på kortet ved at vælge (fremhæve) tabelnavnet og klikke på Stil. Dette åbner dialogboksen Ret objektstil for tabel, hvor du kan angive visningsstilarten for geometri (spatiale objekttyper), såsom symboler, linjer og områder i tabellen. De tilpassede stilarter, som du angiver, gælder kun for den tabel, du har fremhævet (uanset, om den har en markering ud for sig eller ej). Du kan vælge mere end én tabel ved at holde CTRL nede, mens du vælger tabelnavne. Dine stilartsvalg foretages på alle tabeller, som du vælger (som er fremhævet på listen Databasetabeller). 8. På listen Vis skal du vælge, hvordan du vil åbne tabellerne. Vælg Nyt kort eller Aktuelt kort for at åbne dem i et kortvindue eller Liste for at åbne dem i et listevindue for at se tabellernes indhold. 9. Klik på OK. Tabellen, eller tabellerne, i din markering åbnes i MapInfo Professional. Hvis du vælger at åbne mere end én SQLite-database (.sqlite-fil) i dialogboksen Åbn, og derefter åbner hver database en Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes-dialogboks. Gentag de forrige trin for hver database. Anvende tilpassede indstillinger under åbning af SQLite-databasetabeller Når du åbner en SQLite-databasetabel, som beskrevet under Åbne SQLite-tabeller på side 2, kan du vælge tilpassede indstillinger til visningsstilarter, filtre og hvordan du får adgang til dataene (med live- eller sammenkædet adgang). De indstillinger du vælger, er specifikke for, hvordan tabellen åbnes i MapInfo Professional, og de tilsidesætter alle overordnede indstillinger, som er angivet for åbning af SQLite-tabeller. Når du arbejder med en SQLite-tabel i MapInfo Professional, kan du foretage en ændring af visningsstilart på kortet, men du kan ikke gemme disse ændringer i SQLite-tabellen. Den eneste måde at angive, hvordan SQLite-tabeldata vises på et MapInfo Professional-kort, er at angive tilpassede visningsindstillinger, når du åbner SQLite-tabellen. Du kan anvende tilpassede indstillinger i en SQLite-tabel ved at åbne tabellen i henhold til vejledningen under Åbne SQLite-tabeller på side 2. Fremhæv tabelnavnet i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, og klik derefter på Stil eller Indstillinger. Du kan anvende følgende typer tilpassede indstillinger på tabellen: Du kan tilpasse, hvordan geometri (spatiale objekttyper såsom symboler, linjer og områder) i tabelvisningen på et kort ved at klikke på Stil. Dette åbner dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan vælge visningsindstillingerne, såsom symboltype, farve, størrelse og labelskrifttype, linjefarve og mønster, farve og mønster for udfyldning af områder samt farve og mønster på grænser. Du kan vælge filtre til at hente specifikke kolonner og rækker fra en tabel ved at klikke på Indstillinger. Dette åbner dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan vælge kolonne- og rækkefiltre i tabellen. Filtre reducerer den mængde oplysninger, du arbejder med, og det reducerer den tid, det tager at hente og gemme dataene. Yderligere oplysninger finder du i Åbne SQLite-tabeller med kolonner og rækkefiltre på side 4. Du kan vælge, hvordan du vil have adgang til tabeldataene ved at bruge direkte adgang eller sammenkædet adgang, ved at klikke på Indstillinger. Dette åbner dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan vælge enten Hent data (sammenkædet tabel) eller Direkte adgang. Det valg, du foretager her, tilsidesætter alle overordnede indstillinger, som er foretaget for tabeller i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. Du kan finde oplysninger om de sammenkædede, direkte og cachelagrede indstillinger under Angive direkte eller sammenkædet adgang under åbning af SQLite-tabeller på side 6. Du kan anvende tilpassede indstillinger på flere tabeller samtidig ved at fremhæve Stilarter eller Indstillinger. Du kan vælge mere end én tabel ved at holde CTRL nede, mens du vælger tabelnavne. Du kan vælge alle tabellerne ved at klikke på Vælg alt. Når tilpassede indstillinger anvendes på en tabel, vises en stjerne (*) ved siden af tabelnavnet. Når du flytter musen hen over tabelnavnet, vises en oversigt over de tilpassede indstillinger, der er anvendt på tabellen. Flytte mappen til en MapInfo TAB-fil for en SQLite-databasetabel til en anden placering Når MapInfo Professional åbner en SQLite-databasetabel for første gang, opretter det en MapInfo TAB-fil (med samme navn som tabellen), hvor det gemmer oplysninger om, hvordan SQLite-tabellen skal vises. Alle tilpassede indstillinger, som du vælger under åbning af en SQLite-tabel, gemmes i TAB-filen. MapInfo Professional læser TAB-filen hver gang, du åbner SQLite-tabellen, og det anvender alle tilpassede indstillinger, som du angiver for tabellen. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 3

4 TAB-filen for en SQLite-tabel gemmes i Windows-mappen %Brugerprofil%\Documents. Mappen %Brugerprofil% er som standard angivet til: Windows XP: C:\Documents and Settings\<brugernavn> Windows 7, 2008: C:\Users\<brugernavn> Når du åbner en SQLite-tabel, som beskrevet under Åbne SQLite-tabeller på side 2, kan du angive, hvor TAB-filen for en tabel skal gemmes. Du kan gøre dette i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes ved at vælge tabelnavnet for at fremhæve det og derefter klikke på Mappe. Dialogboksen Angiv en mappe vises, og her kan du lede efter en ny mappeplacering, hvor TAB-filen skal gemmes. Den nye mappeplacering vises under knappen Mappe i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. Kortlægge FDO (SQLite)-koordinatsystemer til MapInfo-koordinatsystemer Hvis MapInfo Professional har et problem med at identificere et koordinatsystem, når det åbner en tabel i en SQLitedatabase, åbner det dialogboksen Vælg projektion. I denne dialogboks kan du associere et koordinatsystem med tabellen. MapInfo Professional gemmer derefter TAB-filen for tabellen, og den bliver indlæst hver gang, du åbner tabellen. Der findes en avanceret tilpasningsindstilling for brugere, som forstår, hvordan man arbejder med MapBasic-strenge og koordinatsystemer. Når MapInfo Professional åbner en SQLite-tabel, konverterer den SQLitekoordinatsystemdefinitionen til en MapBasic CoordSys (koordinatsystem)-streng. MapInfo Professional installeres med en fil, der hedder MapInfoCoordinateSystemSet.xml, hvori du kan tilpasse oversættelserne fra SQLite Well Known Text (WKT)-koordinatsystemdefinitioner til MapBasic CoordSys (koordinatsystem)-strenge og tilbage igen. Åbne SQLite-tabeller med kolonner og rækkefiltre Du kan anvende kolonne- og rækkefiltre på en SQLite-databasetabel, før du åbner den i MapInfo Professional. Du kan bruge filtre til at vælge hvilke kolonner og rækker, der skal hentes fra datakilden. Dette gøres for at reducere den mængde oplysninger, du arbejder med, og det reducerer den tid, det tager at hente og gemme dataene. Du kan anvende kolonne- og rækkefiltre på en SQLite-databasetabel, når du åbner den: 1. Vælg Filer > Åbn. 2. På listen Filtype skal du vælge SQLite-database (*.sqlite). 3. På listen Søg i skal du vælge mappeplaceringen for SQLite-databasen, som du vil have adgang til. 4. På listen over filer skal du vælge den SQLite-database, du vil åbne. 5. Klik på Åbn. Dette åbner dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. 6. Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, i dialogboksen Databasetabeller. 7. Klik på Indstillinger. 8. I dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger skal du vælge Standardtilstand og derefter klikke på Kolonnefilter. Dialogboksen Kolonnevælger åbnes. 9. Vælg de kolonner, du vil hente fra tabellen, og klik derefter på OK. Du kan finde oplysninger om at indstille kolonnefiltre i Indstille kolonnefilteret. 10. Vælg Rækkefilter. 11. I dialogboksen Rækkevælger skal du vælge de kolonner, du vil hente fra tabellen, og derefter klikke på OK. Du kan finde oplysninger om at indstille rækkefiltre i Indstille rækkefilteret. 12. Klik på OK for at lukke dialogboksen Åbn DBMS-tabelindstillinger. 13. På listen Vis skal du vælge, hvordan du vil åbne tabellerne. Vælg Nyt kort eller Aktuelt kort for at åbne dem i et kortvindue eller Liste for at åbne dem i et listevindue for at se tabellernes indhold. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 4

5 14. Klik på OK. Tabellen åbnes i MapInfo Professional, og den indeholder kun de kolonner og rækker, du har valgt at hente. Se, hvordan du opretter dine egne tabelfiltre i almindelig SQL-syntaks, under Oprette dit eget tabelfilter på side 5. Indstille kolonnefilteret Klik på Kolonnefilter for at angive de kolonner, der skal hentes. Dialogboksen Kolonnevælger åbnes. Der vises en stjerne (*) på listen Valgte, når du åbner denne dialogboks første gang. Hvis du ikke fjerner stjernen, henter MapInfo Professional alle kolonnerne i tabellen fra den eksterne database. Ellers: Flyt de kolonner, du vil have vist i tabellen, fra gruppen Tilgængelige til gruppen Valgte ved hjælp af pileknapperne. Knapper med én pil flytter én markeret (valgt) kolonne ad gangen. Knapper med to pile flytter alle kolonnerne på én gang fra én liste til en anden. Du kan også dobbeltklikke på kolonnen for at flytte den fra en liste til en anden liste. Skift rækkefølgen af de valgte kolonner på listen Valgte, ved at markere den kolonne, du vil flytte, og klikke på knapperne Op og Ned, til kolonnen er placeret rigtigt. Klik på OK for at fuldføre dine valg. Hvis tabellen kan kortlægges, indeholder listen Tilgængelige kolonnen "OBJECT", der refererer til den spatiale kolonne. Du kan vælge denne for at overføre spatiale objekter fra tabellen. Indstille rækkefilteret Klik på Rækkefilter for at vælge de rækkedata, som du vil have MapInfo Professional til at hente. Dialogboksen Rækkevælger åbnes. Du kan hente alle rækker, som vedrører dine valgte kolonner, ved at lade denne dialogboks være, som den er. Ellers skal du vælge de kolonne-, operator- og værdiposter, som svarer til de data, du vil hente fra den valgte tabel. Vælg den eller de kolonner, hvorfra du vil filtrere rækker, på listen Kolonne. (Dette svarer til at angive WHEREudtrykket i en SQL-forespørgsel.) Hvis du filtrerer rækker for en kolonne, skal du vælge en kolonne, operator og værdi. Vælg en kolonne på den næste rulleliste, hvis du filtrerer rækker fra mere end én kolonne. Dette aktiverer også den næste række med felter til datatekst. Brug felterne Operator og Værdi til at vælge, hvordan du vil filtrere rækkerne. Du kan få hjælp til at udfylde disse poster som du vil have dem i Bemærkninger til gennemførelse af rækkevalgsforespørgslen i hjælpesystemet. Klik på OK, når du har filtreret rækkerne. Oprette dit eget tabelfilter Du kan oprette dit eget filter, når du åbner SQLite-databasetabeller ved at følge vejledningen under Åbne SQLitetabeller med kolonner og rækkefiltre på side 4 for at åbne en SQLite-database og se dens tabeller i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. 1. Vælg den tabel, du vil åbne, på listen. 2. Klik på Indstillinger. Dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger åbnes. 3. Vælg Eksperttilstand. 4. Klik på SQL-visning. Dialogboksen SQL-forespørgsel åbnes. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 5

6 5. I feltet SQL-forespørgsel skal du angive din forespørgsel i almindelig SQL-syntaks eller klikke på Indlæs og åbne en SQL-forespørgselsfil (*.sql). Sådan gør du for at skrive flere linjer i SQL-format: Tryk på Enter for at skifte til en ny linje. Tryk på Ctrl Tab for at bruge tabulatorer. Tryk på Ctrl X for at klippe, Ctrl C for at kopiere og Ctrl V for at sætte ind. 6. Klik på OK for at anvende din forespørgsel og lukke dialogboksene. Angive direkte eller sammenkædet adgang under åbning af SQLite-tabeller Når du åbner en SQLite-databasetabel, som beskrevet under Åbne SQLite-tabeller på side 2, kan du vælge indstillingerne Direkte eller Sammenkædet i dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. Som standard åbnes tabellen med direkte adgang og cachelagring aktiveret, så du får adgang til den direkte fra kildeplaceringen med den ekstra hastighed, som cachelagring giver. Du kan ændre, hvordan du får adgang til en allerede åben tabel ved at åbne den og lukke den igen. Arbejde med SQLite-tabeller med direkte adgang Som standard åbner MapInfo Professional SQLite-databasetabeller med direkte adgang. Med en direkte forbindelse til en SQLite-tabel kan du indlæse data fra SQLite-databasen efter behov. Dette er brugbart, når du deler dataene med et andet program for at sikre, at du altid arbejder med de nyeste opdateringer. Du bør overveje at vælge indstillingen Direkte til at få adgang til en tabel, når: Du indlæser og redigerer data, der ændrer sig dynamisk. Du ønsker at opretholde datasikkerhed (dataene skal kun forblive på én enkelt sikker placering). Du kan finde en fuld liste over overvejelser i Ligheder og forskelle på direkte og sammenkædet adgang til en tabel i hjælpesystemet til MapInfo Professional. Du kan øge dataadgangshastigheden i tabeller med direkte adgang ved at angive, at dataene skal cachelagres lokalt. MapInfo Professional læser derefter tabeldataene fra cachelageret. Levetiden for cachelageret er begrænset til den aktuelle session. Adgangstiden til dataene er kortere, men du arbejder ikke med den nyeste version. Tabellen opdateres, når du zoomer ind, panorerer eller vælger tabeldataene i et kortvindue eller når du redigerer dataene i et listevindue. Arbejde med SQLite-tabeller med sammenkædet adgang Du har muligheden for at åbne en SQLite-databasetabel som en tabel med sammenkædet adgang. En sammenkædet tabel er en MapInfo Professional-tabel, som er identisk med en tabel, der er hentet fra en ekstern database og bevarer links til den eksterne databasetabel. (Den eksterne databasetabel er en SQLite-databasetabel.) Når MapInfo Professional henter en tabel, kopierer den hele indholdet af tabellen til den lokale maskine. Alle ændringer, du foretager i kopien, kan når som helst sendes til SQLite-databasetabellen. Sammenkædede tabeller kan benyttes på arbejdsstationen eller fortsat være sammenkædet med den oprindelige SQLite-database. Efter at du har redigeret data i en sammenkædet tabel, gemmer MapInfo Professional dem i det SQLite-databasen, så der tages hensyn til de problemer, der kan opstå i et flerbrugermiljø. Når du gemmer ændringer, der er foretaget i en sammenkædet tabel, sendes de til SQLite-databasen samt til den sammenkædede tabel. Du bør overveje at vælge indstillingen Sammenkædet til at få adgang til en tabel, når: Du bruger tabelindholdet til visning af basisdata eller data, som ikke ændrer sig meget. Sammenkædede tabeller kan redigeres, så længe de basistabeller, som de er baseret på, kan redigeres. Tabeller er meget store. Da dataene kun er lokale, er der en engangsudgift forbundet med at hente dataene, men efterfølgende kan du hurtigt få adgang til dem på samme måde som til lokale data, da brugeren ikke skal betale for netværkstrafik, hver gang brugeren skal have adgang til dataene ifm. kortlægning eller analyse. Sammenkædede tabeller er begrænset til 2 GB pr. datafil. Du kan finde en fuld liste over overvejelser i Ligheder og forskelle på direkte og sammenkædet adgang til en tabel i hjælpesystemet til MapInfo Professional. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 6

7 Kortlægning af FGF-objekter i en SQLite-database til MapInfo-objekter OSGeo FDO-dataadgangsteknologien gemmer geometridata i en SQLite -database som FGF (Feature Geometry Format)-objekter. Dette afsnit viser objektkortlægningerne mellem FGF (Feature Geometry Format)-objekter i en SQLite-database til MapInfo-objekter. Disse oplysninger er brugbare, når du opretter objektdata, som du planlægger at dele med andre programmer, fordi det vil hjælpe dig med at forstå, hvordan et objekt bliver behandlet i et andet program. Kortlægningerne mellem FGF-objekttyper og MapInfo-objekttyper er: FGF(objekt) MapInfo-objekt FGF_Geom_None FGF_Geom_Point FGF_Geom_MultiPoint FGF_Geom_LineString FGF_Geom_MultiLineString FGF_Geom_Polygon FGF_Geom_MultiPolygon FGF_Geom_MultiGeometry FGF_Geom_CurveString FGF_Geom_MultiCurveString FGF_Geom_CurvePolygon FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_NULL P_POINT P_MPOINT P_PLINE P_PLINE med flere dele P_REGION med nul eller flere huller P_REGION med flere dele, hver med nul eller flere huller P_COLLECTION P_PLINE P_PLINE med flere dele P_REGION P_REGION med flere dele Kortlægningerne mellem MapInfo-objekttyper og FGF-objekttyper er: MapInfo-objekt FGF(objekt) P_POINT P_LINE P_ARC P_PLINE P_REGION FGF_Geom_Point FGF_Geom_LineString FGF_Geom_LineString FGF_Geom_LineString eller FGF_Geom_MultiLineString, hvis der er flere dele FGF_Geom_Polygon Én ekstern polygon. Hvis den har flere dele, defineres hver del i en ring. FGF_Geom_Polygon Mere end én ekstern polygon. Hvis hver eksterne polygon har flere dele, defineres hver del i en ring. P_RECT P_ROUNDRECT P_ELLIPSE FGF_Geom_Polygon FGF_Geom_Polygon FGF_Geom_Polygon MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 7

8 MapInfo-objekt FGF(objekt) P_MPOINT P_COLLECTION FGF_Geom_MultiPoint FGF_Geom_MultiGeometry Ikke-understøttede MapInfo-objekter er: P_NULL P_TEXT P_WINDOWPORT P_PIECHART P_BARCHART Når du opretter buer, ellipser eller afrundede rektangler i MapInfo Professional og derefter gemmer dem i en SQLitetabel, bliver du måske bedt om at konvertere dem til FGF-objekttyper. MapInfo-objekterne konverteres fra bue til polylinje, ellipse til polygon og afrundet rektangel til polygon. Bruge et MapInfo-kortkatalog med en SQLite-database MapInfo Professional åbner SQLite databasetabeller som kan kortlægges uden at kræve et MapInfo-kortkatalog. Med andre typer databaser, såsom Oracle eller SQL Server, gemmer MapInfo Professional oplysninger om spatiale tabeller og visninger i databasen i en speciel tabel. Tabelfilen hedder MAPINFO_MAPCATALOG (kortkataloget). MapInfo Professional behøver ikke at gøre dette med en SQLite-database. Den eneste grund til at oprette et kortkatalog med SQLite-tabeller ville være at gemme standardoplysninger, såsom visning, stilart og rækkevis stil. Hvis du vælger at oprette et kortkatalog, skal det kaldes MAPINFO_MAPCATALOG (kun med store bogstaver). Du kan finde oplysninger om at oprette et kortkatalog i Oprette et MapInfo_MapCatalog manuelt i MapInfo Professionals hjælpesystem. Åbne et kortkatalog, som er gemt i en SQLite-database MapInfo Professional behandler kortkataloget som en systemtabel. Hvis du vil åbne et kortkatalog i MapInfo Professional, skal du først vælge at vise systemtabeller, når du åbner en SQLite-database. Sådan åbner du et kortkatalog i en SQLite-database: 1. Vælg Filer > Åbn. Dialogboksen Åbn åbnes. 2. På listen Filtype skal du vælge SQLite-database (*.sqlite). 3. På listen Søg i skal du vælge mappeplaceringen for SQLite-databasen, som du vil have adgang til. 4. På listen over filer skal du vælge den SQLite-database, du vil åbne. 5. Klik på Åbn. Dette åbner dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes. 6. Klik på Filtertabeller. Dialogboksen Filtrer tabeller åbnes. 7. Marker afkrydsningsfeltet Systemtabeller, og klik på OK. 8. Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, i dialogboksen Databasetabeller. 9. På listen Vis skal du vælge, hvordan du vil åbne tabellerne. Vælg Nyt kort eller Aktuelt kort for at åbne dem i et kortvindue eller Liste for at åbne dem i et listevindue for at se tabellernes indhold. 10. Klik på OK. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 8

9 Sådan behandler du kortgrænser til SQLite-databasetabeller hurtigere MapInfo Professional beregner kortgrænsen for spatiale datatabeller, før du viser tabeldata på et kort. Denne beregning kan være langsom for store tabeller. Avancerede brugere kan måske ønske at forbedre behandlingstiden for tabeller ved at få MapInfo Professional til at bruge FDO-koordinatsystemoplysninger for kortgrænser i stedet for, at MapInfo Professional udfører beregningen. MapInfo Professional gemmer en.tab-fil første gang, det åbner en SQLite-databasetabel og gemmer almindelige visningsindstillinger og databaseforbindelsesindstillinger i en.tab-fil. MapInfo Professional læser derefter TAB-filen hver gang, det åbner SQLite-tabellen. TAB-filen kan ændres til at angive, om kortgrænser skal læses fra FDOkoordinatsystemoplysninger eller fra et kortkatalog, som du opretter til din SQLite-database. Som standard gemmes disse TAB-filer i mappen %brugerprofil%\my Documents. Standardplaceringen er: Windows XP: C:\Documents and Settings\<brugernavn>\My Documents Windows 7, 2008: C:\Users\<brugernavn>\Documents Du kan få MapInfo Professional til at bruge FDO-koordinatsystemoplysninger til kortgrænserne for en SQLite-tabel ved at åbne den tilsvarende TAB-fil i en teksteditor. Føj UseCoordSysBounds=TRUE til slutningen af følgende forbindelsesstreng med et semikolon ( ; ) som separator: "\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRU E;UseCoordSysBounds=TRUE" Tilsidesætte med kortkataloget MapInfo Professional bruger som standard et kortkatalog til kortgrænserne for en SQLite-tabel, hvis den er til stede i databasen. Du kan tilsidesætte denne standard ved at føje UseMapCatalog=FALSE til slutningen af følgende forbindelsesstreng med et semikolon ( ; ) som separator: "\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRU E;UseMapCatalog=FALSE" Du kan finde en vejledning i at oprette et kortkatalog til din SQLite-database i Oprette et MapInfo_MapCatalog manuelt i MapInfo Professionals hjælpesystem. Bemærkning om tilskrivelse af Open Source for FDO FDO Dette produkt indeholder FDO (Feature Data Objects), som er givet i licens under Lesser General Public License (LGPL), 2012, Open Source Geospatial Foundation, alle rettigheder forbeholdes. Licensen kan hentes fra fdo.osgeo.org/lgpl.html. Kildekoden til denne software er tilgængelig fra Dele data med andre programmer Dette afsnit beskriver, hvordan man arbejder med data i MapInfo Professional, som er delt af andre brugere og programmer i din organisation. Dele data med Autodesk AutoCAD Map 3D Dele tilpassede symboler med andre programmer Dele data med Autodesk AutoCAD Map 3D MapInfo Professional arbejder med data, som er oprettet i Autodesk AutoCAD Map 3D og gemt i SQLite eller i Oracle. Du kan se disse data i MapInfo Professional, gemme ændringer i dataene og derefter fortsætte med at arbejde på dataene i Map 3D. Bemærk, at der er begrænsninger i at læse og skrive til tekstlag, som er oprettet i AutoCAD Map 3D. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 9

10 Du kan finde flere oplysninger om tekstlag i Map 3D i produktvejledningen til Map 3D. Oprette adgang til Map 3D-tekstlag Map 3D-tekstlag skal enten gemmes i SQLite eller i Oracle. Læsning af tekstlag, som er gemt i andre formater, f.eks. SDF-filer, understøttes ikke. SQLite-brugere: Hvis du vil vise et Map 3D-tekstlag, som er gemt i en SQLite-database, skal du åbne det i MapInfo Professional på samme måde som alle andre SQLite-tabeller. Du kan finde en vejledning i, hvordan du åbner en tabel i en SQLitedatabase, i Åbne SQLite-tabeller på side 2. Du behøver ikke et MapInfo-kortkatalog for at åbne tabeller i en SQLite-database. Med andre typer databaser, såsom Oracle eller SQL Server, gemmer MapInfo Professional oplysninger om spatiale tabeller og visninger i databasen i en speciel tabel. MapInfo Professional åbner SQLite-tabeller som kan kortlægges uden at kræve et MapInfo-kortkatalog. Yderligere oplysninger finder du i Bruge et MapInfo-kortkatalog med en SQLitedatabase på side 8. Oracle-brugere: Hvis du vil vise et Map 3D-tekstlag, som er gemt i Oracle, skal det først kunne kortlægges. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Klargøre en DBMS-tabel til kortlægning til visning på et kort i MapInfo Professionals hjælpesystem. Dette trin er ikke nødvendigt for tekstlag, der er gemt i SQLite. Hvis du vil åbne et tekstlag, skal du først oprette en dataforbindelse (se Oprette en forbindelse til en datakilde i MapInfo Professionals hjælpesystem) og derefter vælge den tekstlagstabel, som du vil åbne. MapInfo Professional genkender tabellen som et tekstlag, baseret på tabelstrukturen. Du behøver ikke at fortælle MapInfo Professional, at det er en teksttabel. Arbejde med Map 3D-tekstlag Når et tekstlag vises i MapInfo Professional, bruger MapInfo Professional standardindstillingerne for tekstobjekter, medmindre der er eksplicitte formateringsoplysninger for individuelle tekstobjekter (se Bruge et MapInfo-kortkatalog med en SQLite-database på side 8). Bemærk, at standardindstillingerne i MapInfo Professional måske kan være anderledes end dem i Map 3D. Du kan ændre standarderne for MapInfo Professional-tekststilarter ved at vælge Indstillinger > Grundindstillinger > Stil > Tekst. Understøttelse af Map 3D-tekstformatering MapInfo Professional understøtter både almindelig tekst og et begrænset undersæt af MText-formatering (AutoCADtekst på flere linjer). Understøttet MText-formatering omfatter skrifttype, farve, fed, kursiv, understregning og tekst på flere linjer. MapInfo Professional anvender formatering på hele tekstobjektet. Det understøtter ikke delvis formatering af tekstobjektet. Når et tekstobjekt redigeres i MapInfo Professional og gemmes igen i databasen, overskrives al eksisterende formatering for dette objekt. Begrænsninger i arbejde med Map 3D-tekstlag Det er ikke alle stiloplysninger, som er knyttet til at Map 3D-tekstlag, som gemmes i databasetabellen. Dette omfatter standardstilindstillingerne for Map 3D-elementklassen samt avancerede funktioner såsom brugen af udtryk i oprettelsen af tekstobjektet. Som resultat kan indholdet og udseendet af tekstlag i MapInfo Professional afvige kraftigt i sammenligning med det samme lag i Map 3D. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 10

11 Vise AutoCAD-tekstobjektkolonner i en tabel Når MapInfo Professional finder følgende kolonner i en SQLite- eller Oracle-tabel, registrere det, at de indeholder data til AutoCAD-tekstobjekter: FeatID Label_Text Geometri Størrelse (størrelse 1 for Oracle) Orientering Horizontal_Alignment Vertical_Alignment Map_3D gemmer tekstobjekter som punktgeometrierne og tilknyttet labeltekst. MapInfo Professional konverterer punktgeometrierne til tekstgeometrier, og tekstspecifikationer læses fra kolonnerne Label_tekst, Størrelse, Retning, Lodret_justering og Vandret_justering. MapInfo Professional tildeler standardindstillinger for skrifttypestil til forklaringer, medmindre der er anvendt specifik formatering på de individuelle tekstobjekter. MapInfo Professional behandler oplysninger om labeltekst, men giver dig ikke mulighed for at arbejde med labeltekstkolonnerne. Det er kun kolonnen FeatID, som er synlig i et listevindue, og kolonnerne med labeltekst og tekstspecifikation er skjult. Hvis en Oracle-tabel indeholder kolonnerne ClassID og RevisionNumber, er disse skjult. Dele tilpassede symboler med andre programmer Hvis du har symboler, som er unikke for din organisation, og du ønsker at dele dem med alle MapInfo Professionalbrugere, kan du enten distribuere symbolerne til disse brugere eller dele symbolfilerne i en arbejdsgruppemappe. Du bør måske bede din systemadministrator om hjælp til dette. Overvejelser: Dine symboler skal være rasterfiler i et af de formater, som MapInfo Professional understøtter. De mest almindelige formater er Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format (.tiff) og Windows bitmap (.bmp). Du kan finde en fuld liste over understøttede formater i Understøttede filformatyper i MapInfo Professionals hjælpesystem. Bemærk, at MapInfo Professional ikke understøtter Arc/Info Binary Grid Format (*.adf). MapInfo Professional sætter en grænse på 31 tegn på længden af filnavnet for et tilpasset symbol. Dine symbolfiler skal have unikke navne. Hvis mere end én symbolfil har det samme navn, fordi filerne ligger i forskellige undermapper under søgeplaceringen (en mappe, der hedder CustSymb), bruger MapInfo Professional den første symbolfil, den finder. MapInfo Professional installeres med symboler. Når MapInfo Professional starter for første gang, kopierer den mappen CustSymb fra dens installationsplacering til brugerens %appdata%-mappe, og gennemsøger herefter %appdata%- placeringen. (Det søger ikke i MapInfo Professional-installationsplaceringen.) Distribuere tilpassede symboler til MapInfo Professional-brugere Hvis du vælger at distribuere din organisations tilpassede symboler til MapInfo Professional-brugere, skal du få alle disse brugere til at placere symbolfilerne i mappen CustSymb, som er placeret i deres AppData (%appdata%): %appdata%\mapinfo\mapinfo\professional\<versionum>\custsymb Du kan finde placeringen af din %appdata%-mappe ved at gå ind i menuen Start, vælge Kør og skrive %appdata% i dialogboksen Kør. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 11

12 Du kan organisere symbolfilerne i undermapper under CustSymb, og MapInfo Professional vil gennemsøge undermapperne. Symbolfilerne skal have unikke navne, selv hvis de organiseres i undermapper under mappen CustSymb. Dele tilpassede symboler i en arbejdsgruppemappe Før du begynder, skal du se overvejelserne under Dele tilpassede symboler med andre programmer. Hvis du vælger at bruge en netværksdelt MapInfo Professional-arbejdsgruppe, skal du føje din organisations tilpassede symboler til mappen CustSymb, som er placeret under mappen AppData (%appdata%) i arbejdsgruppen. Derefter kan du pege din MapInfo Professional-installation til arbejdsgruppemappen. Dette er allerede korrekt konfigurerer for dig, hvis du har en MapInfo Professional-arbejdsgruppeinstallation. Hvis ikke, skal du se Pege din MapInfo Professional-installation til arbejdsgruppemappen.. Du kan se detaljer om en arbejdsgruppeinstallation i kapitlet Arbejdsgruppeinstallationer i MapInfo Professional Installationsvejledning. Du kan organisere symbolfilerne i undermapper under arbejdsgruppens CustSymb-mappe, og MapInfo Professional vil gennemsøge undermapperne. Symbolfilerne skal have unikke navne, selv hvis de organiseres i undermapper under mappen CustSymb. Pege din MapInfo Professional-installation til arbejdsgruppemappen. Du kan pege din MapInfo Professional-installation til de delte datafiler, såsom tilpassede symboler, som er placeret i arbejdsgruppemappen 1. Vælg Indstillinger > Grundindstillinger > Opstart. 2. I dialogboksen Biblioteksindstillinger skal du på ind i feltet Arbejdsgruppemappe, markere afkrydsningsfeltet Brug, når der søges efter programfiler og skrive stien, eller også kan du klikke på arbejdsgruppemappen. for at vælge stien til Du kan angivne navngivne drev eller UNC-stier i feltet Arbejdsgruppemappe. 3. Klik på OK for at bekræfte fjernelsen. Programmet gemmer den nye sti i registreringsdatabasen. Hver gang du åbner MapInfo Professional herefter, bruger programmet den nye sti til at få adgang til datafilerne. Du kan skifte tilbage til at bruge udelukkende dine lokale filer og holde op med at dele fælles datafiler, såsom symboler, ved at gentage ovenstående trin og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug, når der søges efter programfiler. Bruge din organisations symboler på et kort Du kan se og anvende din organisations symboler på dit kort: 1. Dobbeltklik i kortvinduet på et kortsymbol på kortet. Ellers kan du bruge en rettelse af lagstil i stedet for at indstille en stilart pr. objekt. Kortlaget skal kunne redigeres. Dette kan indstilles i Lagkontrol ved at klikke på ikonet Kan redigeres kortlaget. for 2. Klik i dialogboksen Punktobjekt på knappen Symbolstil. 3. Klik i dialogboksen Symbolstil på listen Skrifttype og vælg derefter dine tilpassede symboler. Gå ind på listen over tilgængelige symboler og vælg en for at se symbolstilen. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 12

13 Arbejde med Web Feature Service (WFS) 1.1 MapInfo Professional understøtter med servere, som fungerer med version 1.1 af Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service Interface Standard. En Web Feature Service (WFS) giver en grænseflade, som muliggør anmodninger om geografiske funktioner på tværs af internettet ved hjælp af platformuafhængige kald. Følgende afsnit beskriver situationer og betingelser, som du skal være opmærksom på i arbejdet med en WFS 1.1- server. Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter vises på kortet Teste koordinatrækkefølgen for en WFS-tabel Spatiale rækkefiltre Ingen understøttelse af WFS-T med WFS 1.1 Hvordan ser du, hvilken version af WFS, du bruger? Arbejde med WFS-tabeller, som har indlejrede strukturer Angive antallet af poster (funktioner), som en WFS-server returnerer Du kan finde flere oplysninger om Open Geospatial Consortium (OGC) og Web Feature Service Interface Standard i Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter vises på kortet Når en Web Feature Service (WFS)-tabel oprettes, er de geografiske objekter måske ikke placeret korrekt, eller også kan de være roteret 90 grader pga. koordinatrækkefølgen. Hvis dette sker, kan du bruge MapInfo Professional til at tilsidesætte koordinatrækkefølgen enten på server- eller tabelniveau, når du arbejder med WFS 1.1-servere. Servertilsidesættelse Hvis koordinatrækkefølgen er forkert for en WFS-tabel, som hentes fra en server, kan den måske også være forkert for andre tabeller, som hentes fra denne server. I dette tilfælde kan du tilsidesætte koordinatrækkefølgen på serverniveau. Oplysninger om WFS-servere gemmes i en fil, der hedder MIWFSServers.xml. Denne fil er som standard placeret i mappen %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Du kan finde flere oplysninger om, hvor denne fil er placeret, i Avancerede konfigurationsindstillinger for systemadministratorer i MapInfo Professional Installationsvejledning. Du kan foretage ændringer i XML-filen i en XML-editor, og derefter kan du genstarte MapInfo Professional for at anvende ændringerne. I filen MIWFSServers.xml starter hver serverspecifikation med en <Server>-node. Denne node vil have undernoder for URL'ens <HTTP> og en beskrivelse <Description>. Der kan også være andre undernoder. Du kan tilsidesætte koordinatrækkefølgen for en server ved at tilføje en ny underordnet <OverrideCoordinateOrder>-mode med værdien true (sand). For eksempel: <Server> <HTTP>server-URL</HTTP> <Description>serverbeskrivelse</Description> <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder> </Server> Hvis du har en lokal kopi af tabellen, kan du opdatere den eller hente tabellen igen for at anvende tilsidesættelsen af koordinatrækkefølgen. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 13

14 Tabeltilsidesættelse Hvis koordinatrækkefølgen kun er forkert for visse tabeller på en server, kan du anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge på tabelniveau i stedet for på serverniveau. Der er føjet et udtryk til MapBasic-sætningen WFS Refresh Table, så du behøver ikke at redigere en XML-fil for at anvende tilsidesættelsen. Denne kommando kan sendes via MapBasic-vinduet eller også kan den medtages i et MapBasic-program. Syntaksen er: WFS Refresh Table alias [Override Coordinate Order { On Off } ] Denne nye sætning kan bruges samtidig med andre valgfrie sætninger i kommandoen WFS Refresh Table, for eksempel sætningen Using Map. Teste koordinatrækkefølgen for en WFS-tabel Før du anvender spatiale filtre kan du hente en tabel for at se, om dataene er i den korrekt koordinatrækkefølge. Hvis dataene på WFS-serveren indeholder tusindvis af poster, skal du bruge indstillingen Maksimalantal, som beskrevet under Angive antallet af poster (funktioner), som en WFS-server returnerer for at begrænse antallet af poster, som serveren returnerer. På denne måde kan du teste et lille undersæt af dataene og undgå lange download- og behandlingstider. Hvis koordinatrækkefølgen er forkert, skal du bruge WFS Refresh Table til at hente data og skifte koordinatrækkefølgen. Når du er tilfreds med koordinatrækkefølgen, skal du vælge Tabel > Egenskaber for WFS-tabel og deaktivere eller ændre værdien Maksimalt antal funktioner og tilføje et spatialt filter. Spatiale rækkefiltre En af de primære formål med spatiale filtre er at begrænse størrelsen af dataene, som WFS-serveren returnerer, eftersom det kan tage lang tid at downloade og behandle store mængder data. Når du har downloadet en mindre delmængde af data i MapInfo Professional, kan du bruge en lokal forespørgsel til at få præcis det undersæt af data, som du behøver. MapInfo Professional sender spatiale rækkefiltre med geometri til serveren. Hvis en server ikke følger OGCspecifikationen omkring koordinatrækkefølge, bruger MapInfo Professional tilsidesættelserne, som beskrevet under Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter vises på kortet. Når en tabel åbnes for første gang, bruger MapInfo Professional alle tilsidesættelser, der findes for MIWFSServers.xml-filen for den pågældende server. Hvis der ikke findes nogen tabel-xml-fil, der kan hentes en tilsidesættelse fra, kan du tilføje tabeltilsidesættelsen via kommandoen WFS Refresh Table (som beskrevet under Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge til at korrigere, hvordan objekter vises på kortet). Når du bruger en WFS 1.1-server, understøtter MapInfo Professional kun det spatiale BBOX-filter (med WFS 1.0 bruger den ethvert filter). En WFS 1.1-server definerer typerne af GML (Geographic Markup Language)- geometriobjekter, som den understøtter. Denne liste er begrænset til et foruddefineret undersæt af alle GMLgeometrityper. GML-geometritypen, som kortlægges nærmest til MapInfo Professionals område- (MultiSurface) og polylinje (MultiCurve)-objekttype er ikke en del af denne foruddefinerede liste, så MapInfo Professional bruger det spatiale BBOX-filter. BBOX-filteret er brugbart sammen med komplicerede spatiale forespørgsler, såsom når du ønsker alle data, som er inden for et område. Ved denne forespørgsel skulle du vælge området og anvende et BBOX-filter. Dette returnerer data, som er uden for dette område, men det er færre data end alt, der ligger uden for området. Når disse data er i MapInfo Professional, skulle du udføre en forespørgsel for at få alt, der ligger inden for området. Der er ingen begrænsninger for WFS 1.1 og ikke-spatiale rækkefiltre. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 14

15 Ingen understøttelse af WFS-T med WFS 1.1 Der er ingen understøttelse af Web Feature Service med transaktioner (WFS-T) i MapInfo Professionals understøttelse af Web Feature Service (WFS) 1.1. En WFS-T giver WFS-klienter mulighed for at anvende ændringer (indsættelser, sletninger og opdateringer) i dataene i kildedatabasen gennem WFS-tjenesten. hvis du bruger WFS 1.1- protokollen under kommunikation med en server, kan du ikke bruge en WFS-T. For eksisterende WFS-T-brugere fortsætter MapInfo Professional med at understøtte WFS-T, når du bruger WFS 1.0. Gør følgende for at fortsætte med at bruge WFS 1.0 og understøtte WFS-T: 1. Gå ind i menuen, vælg Indstillinger > Grundindstillinger og klik på Web-tjenester. 2. I dialogboksen Indstillinger for Web-tjenester skal du vælge fanen WFS og derefter klikke på Servere. 3. På listen over WFS-servere skal du markere den server, du arbejder med (der vises en markering ud for servernavnet på listen) og derefter klikke på Rediger. 4. I dialogboksen Oplysninger om WFS-server skal du vælge Foretræk version 1.0. Eksisterende WFS-T-brugere bør vælge Foretræk version 1.0 for at fortsætte med at bruge WFS-T på de anvendte servere. 5. Klik på OK for at gemme denne ændring. Når Foretræk version 1.0 vælges, kommunikerer MapInfo Professional med WFS-serveren med WFS 1.0. Hvis serveren ikke understøtter 1.0 men understøtter andre versioner, skifter MapInfo Professional til en anden version, som både serveren og MapInfo Professional understøtter (såsom 1.1). Hvis du vælger indstillingen Automatisk i stedet for Foretræk version 1.0, kommunikerer MapInfo Professional med serveren med den nyeste version af WFS, som både MapInfo Professional og serveren understøtter. Hvordan ser du, hvilken version af WFS, du bruger? Da der ikke er nogen versionsforhandlingsproces mellem Web Feature Service (WFS)-serveren og MapInfo Professional, er det ikke altid tydeligt hvilken version af WFS, der er i brug med serveren. Sådan ser du, hvilken WFSversion, der er i brug: 1. Vælg Filer > Åbn webtjenester > Åbn WFS. 2. Klik på Detaljer i dialogboksen Åbn WFS-tabel. 3. I dialogboksen Detaljer om WFS-server giver afsnittet Version versionsnummeret på WFS-serveren. Dialogboksen Detaljer om WFS-server giver oplysninger om serverens URL-placering, navn og versionsnummer. Hvis serveren har et uddrag, er der også en kort beskrivelse af serverens formål. Arbejde med WFS-tabeller, som har indlejrede strukturer Web Feature Service (WFS)-tabeldefinitioner kan indeholde indlejrede strukturer Følgende eksempel viser en Parceltabel med en kolonne, der hedder Occupant. Parcel Information Table Street_Address City State Zip_Code Occupant Person Name_First Name_Last Age MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 15

16 Kolonnen Occupant refererer til en struktur eller tabel, som hedder Person. Strukturen Person indeholder kolonnerne Name_First, Name_Last og Age. Afhængigt af, hvordan tabellens skema er defineret, kan kolonnen (Occupant) forekomme flere gange i hver række (post). Med henblik på behandling af indlejrede strukturer, kan kolonnenavnene i WFS-tabeller bruge afgrænsninger (såsom Occupant/Person/Name_First), og de kan være lange. MapInfo Professional har begrænsninger for kolonnenavne: Det afkorter kolonnenavne, der er mere end 32 tegn lange, og det understøtter ikke tegnet backslash ( / ) i kolonnenavne (så det ville ikke genkende Occupant/Person/ Name_First som et gyldigt kolonnenavn). Når MapInfo Professional støder på en WFS-tabel med kolonnenavne, som er i konflikt med disse begrænsninger, bruger det de første og sidste navne i den indlejrede struktur med et hash-tegn (#) som afgrænsning. Som eksempel opretter MapInfo Professional den forrige Parcel-tabel med følgende kolonnenavne: Street_Address City State Zip_Code Name_First#Occupant Name_Last#Occupant Age#Occupant Hash-tegnet (#) i kolonnen indikerer, at der er tale om en indlejret struktur. Hvis dataene fra serveren indeholder mere end én Occupant-kolonne pr. række, bruger MapInfo Professional den seneste værdi, den støder på. MapInfo Professional sikrer, at alle nye kolonnenavne er unikke. Hvis der er identiske kolonnenavne, anvender MapInfo Professional en numerisk værdi som det sidste tegn i hver af de identiske kolonnenavne (såsom Age#Occupant1 og Age#Occupant2). MapInfo Professional konverterer alle ikke-genkendte tegn i et kolonnenavn til en understregning ( _ ). Det indlejrede strukturskema er mere almindeligt blandt WFS 1.1-servers end WFS 1.0-servere. MapInfo Professional behandler skemaet for både WFS 1.0 og WFS 1.1, men udfylder kun WFS 1.1-kolonner. Angive antallet af poster (funktioner), som en WFS-server returnerer En WFS-server kan begrænse antallet af poster, den returnerer til en klient (såsom MapInfo Professional), ved at bruge en standardindstilling, der hedder DefaultMaxFeatures. Hvis en server ikke begrænser antallet af poster, den returnerer, så den returnerer alle poster fra et lag, kan du angive det antal, den returnerer. Du ville overveje at begrænse antallet af poster (funktioner), for at reducere den tid, det tager at downloade og vise en tabel, når tabellen er meget stor (og indeholder mange funktioner). Dette giver dig mulighed for at vurdere værdien af data hurtigt. Men du kan ikke styre, hvilke funktioner der overføres. OGS WFS-specifikationerne kræver, at WFS-servere skal understøtte Maksimaltantal funktioner, men der er tilsyneladende WFS-servere, der ikke understøtter funktionen. Sådan angives antallet af poster, som en WFS-server returnerer: 1. Vælg Filer > Åbn webtjenester > Åbn WFS. Dialogboksen Åbn WFS-tabel åbnes. 2. Vælg serveren på rullelisten WFS-server. Du kan føje servere til listen ved at klikke på Servere. 3. Marker afkrydsningsfeltet Maksimalt antal funktioner, og angiv antallet af poster, som du vil have serveren til at returnere. Hvis afkrydsningsfeltet Maksimalt antal funktioner ikke er markeret, kan du ikke angive en værdi for Maksimalt antal funktioner for denne server. WFS-serveren har angivet det maksimale antal poster, den vil returnere, og feltet ved siden af afkrydsningsfeltet viser det maksimale antal, som serveren har angivet. 4. Gå ind på listen WFS-lag, og vælg det lag, du vil åbne. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 16

17 5. Klik på OK. Korrigere visningen af Web Map Service (WMS)-billeder Når du har oprettet en WMS-tabel (Web Map Service-tabel), vises kortbilledet måske ikke, eller det kan være placeret forkert og være forvrænget pga. den koordinatrækkefølge, som serveren anvender. Koordinatværdier er angivet i akserækkefølgen, som bestemt af det refererede koordinatreferencesystem (CRS). Det er dog ikke alle servere, som følger Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service Interface Standard. Som resultat af dette kan koordinater for koordinatsystemer, såsom længde-/breddegradsystemer optræde i omvendt rækkefølge i forhold til, hvad der forventes, når der hentes eller gemmes kortbilleder med en WMS-server. Hvis kortbilledet ikke vises eller befinder sig på et forkert sted og er forvrænget, når du har oprettet en WMS-tabel, skal du måske tilsidesætte koordinatrækkefølgen. Følgende afsnit viser, hvordan du anvender en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge og korrigerer visningen af WMSkortbilleder: Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge på en WMS-tabel eller -server Teste koordinatrækkefølgen for en WMS-tabel Du kan finde flere oplysninger om Open Geospatial Consortium (OGC) og Web Map Service Interface Standard i /www.opengeospatial.org. Anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge på en WMS-tabel eller -server Når du har oprettet en WMS-tabel (Web Map Service-tabel), vises kortbilledet måske ikke, eller det kan være placeret forkert og være forvrænget pga. koordinatrækkefølgen. Hvis dette sker, kan du bruge MapInfo Professional til at tilsidesætte koordinatrækkefølgen enten på server- eller tabelniveau, når du arbejder med WMS-servere. Servertilsidesættelse Hvis koordinatrækkefølgen er forkert for en WMS-tabel, som hentes fra en server, kan den måske også være forkert for andre tabeller, som hentes fra denne server. I dette tilfælde kan du tilsidesætte koordinatrækkefølgen på serverniveau. Oplysninger om WMS-servere gemmes i en fil, der hedder MIWMSServers.xml. Denne fil er som standard placeret i mappen %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Du kan finde flere oplysninger om, hvor denne fil er placeret, i Avancerede konfigurationsindstillinger for systemadministratorer i MapInfo Professional Installationsvejledning. Du kan foretage ændringer i XML-filen i en XML-editor, og derefter kan du genstarte MapInfo Professional for at anvende ændringerne. I filen MIWMSServers.xml starter hver serverspecifikation med en <Server>-node. Denne node vil have undernoder for URL'ens <HTTP> og en beskrivelse <Description>. Der kan også være andre undernoder. Du kan tilsidesætte koordinatrækkefølgen for en server ved at tilføje en ny underordnet <OverrideCoordinateOrder>-mode med værdien true (sand). For eksempel: <Server> <HTTP>server-URL</HTTP> <Description>serverbeskrivelse</Description> <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder> </Server> Hvis du har en lokal kopi af tabellen,skal du downloader tabellen igen for at anvende tilsidesættelsen af koordinatrækkefølgen. Hvis du ikke vil downloade tabellen igen, kan du bruge tabeltilsidesættelsen, som beskrives i næste afsnit. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 17

18 Tabeltilsidesættelse Hvis koordinatrækkefølgen kun er forkert for visse tabeller på en server, kan du anvende en tilsidesættelse af koordinatrækkefølge på tabelniveau i stedet for på serverniveau. Når du opretter en WMS-tabel, angiver du navnet og placeringen på den TAB-fil, som indeholder nogle af oplysningerne om tabellen. Yderligere oplysninger gemmes i en XML-fil med samme navn, som placeres i samme mappe. Du vil skulle redigere denne XML-fil. XML-filen for denne WMS-tabel har en <SRS>-node med en værdi på koordinasystemkoden for tabellen. Du kan overskrive koordinatrækkefølgen for tabellen ved at tilføje en OverrideCoordinateOrder-attribut med værdien true til denne node. For eksempel: <SRS OverrideCoordinateOrder="true">EPSG:4326</SRS> Du kan få koordinattilsidesættelsen til at træde i kraft efter at have ændret og gemt XML-filen og lukket og genåbnet WMS-tabellen. Teste koordinatrækkefølgen for en WMS-tabel Du kan kontrollere en WMS-tabel for at se, om dataene er i den rette koordinatrækkefølge med MapBasic-funktionen TableInfo. Denne funktion omfatter en attribut, der hedder TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43), som returnerer TRUE, når en tabel er en WFS- eller WMS-tabel med tilsidesættelse af koordinatrækkefølge aktiveret. Denne kommando kan sendes via MapBasic-vinduet eller også kan den medtages i et MapBasic-program. Syntaksen er: TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER) Hvor MyWMSTable er navnet på den tabel, du kontrollerer koordinatrækkefølgen for. Beskrivelser af nye dialogbokse Følgende er de nye eller opdaterede dialogbokse i version : Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, dialogboks Vælg SQLite-databasefil, dialogboks Oplysninger om WFS-server, dialogboks Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, dialogboks I dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, kan du vælge tabellerne, der skal åbnes fra en datakilde. Tabellerne, du vælger, åbner med indstillingerne, du angiver i denne dialogboks. Du kan tilpasse tabeller ved at vælge kolonne- eller rækkefiltre eller angive en standardvisningsstil. Når tabeller åbnes fra en SQLite-database, som ikke har noget kortkatalog, kan indstillingen for visningsstilarten sikre, at tabellen altid åbnes med den korrekte stilart. Du kan få adgang til dialogboksen Vælg en eller flere tabeller, som skal åbnes, ved at vælge Filer > Åbn og derefter vælge SQLite-database (*.sqlite) på listen Filtype. Vælg en SQLite-database på listen, og klik på Åbn. Database Viser navnet på databasen for forbindelsen, som du valgte i dialogboksen Åbn. Skema Vælg et skema (ejer) for at vælge tabeller for. Listen Skema vises kun, når forbindelsen understøtter forskellige skemaer (ejere). Databasetabeller Stil Åbner dialogboksen Ret objektstil for tabel, hvor du kan angive visningsstilarten for geometri (spatiale objekttyper), såsom symboler, linjer og områder samt for labeltekst i tabellen. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 18

19 Valgmuligheder Åbner dialogboksen Åbn DBMS-tabel - Indstillinger, hvor du kan anvende kolonne- og rækkefiltre i tabellen. Du kan bruge filtre til at vælge hvilke kolonner og rækker, der skal hentes fra datakilden. Dette gøres for at reducere den mængde oplysninger, du arbejder med, og det reducerer den tid, det tager at hente og gemme dataene. Marker alt Vælger alle tabeller på tabellisten. Annuller alle valg Rydder alle tabelvalg fra tabellisten. Filtrer tabeller Vælger de tabeltyper, der vises på tabellisten. Generelle indstillinger De generelle indstillinger gælder for alle valgte tabeller, undtagen hvis en tabel er blevet tilpasset til at bruge andre indstillinger. Sammenkædet Vælg dette for at bruge en sammenkædet tabel. En sammenkædet tabel er en særlig form for MapInfo-tabel. Den overføres fra en ekstern database og bevarer forbindelserne til den eksterne databasetabel. Du kan udføre nogenlunde de samme handlinger på en sammenkædet tabel, som du kan udføre på en normal MapInfo-tabel. Direkte Vælg dette for at få adgang til tabellen direkte fra dens kildeplacering. Cachelagret Denne indstilling aktiveres, når du har valgt indstillingen Direkte. Vælg dette for at gemme tabellen i den lokale buffer og derefter læse tabeldata fra denne buffer. Adgangstiden til dataene er kortere, men du arbejder ikke med den nyeste version. Genindlæsning foretages, hvis du zoomer, panorerer eller vælger. Fjern markeringen for at læse tabellen direkte fra datakilden, som er den aktuelle version. Skrivebeskyttet Åbner tabellen i skrivebeskyttet tilstand. Du kan ikke redigere tabellen, og du kan ikke gemme tabellen i databasen igen. Mappe Denne indstilling aktiveres, når du har valgt indstillingen Sammenkædet. Vælg at gemme den sammenkædede tabel på et bestemt sted på maskinen.. Når du vælger dette, åbnes dialogboksen Angiv en mappe, hvor du kan vælge en mappe, som den sammenkædede fil skal gemmes. Vis MapInfo Professional viser dine data i et vindue, som er baseret på dit valg. Hvis du vælger Automatisk, vælger MapInfo Professional vinduet, som passer bedst til dine data. MapInfo Professional husker dit valg og brugere det til alle efterfølgende valg, indtil du ændrer det. OK Accepterer dialogboksens indstillinger. Annuller Annullerer valg og lukker dialogboksen. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 19

20 Vælg SQLite-databasefil, dialogboks Du kan vælge, hvilke SQLite-databaser, der skal åbnes i dialogboksen Vælg SQLite-databasefil. Du kan vælge mere end én SQLite databasefil ved at holde tasten Ctrl eller Shift nede, mens du vælger filer. Du kan få adgang til dialogboksen Vælg SQLite-databasefil ved at vælge Filer > Åbn DBMS-tilslutning, vælge FDO (SQLite) på listen og derefter klikke på Ny. Søg i Viser de tilgængelige mapper. Du kan få vist en oversigt over mappehierarkiet på computeren ved at klikke på pil-ned. Klik på en mappe for at se dens indhold. Knappen Gå til seneste benyttede mappe Viser den sidste mappe, du åbnede. Knappen Et niveau op Viser det bibliotek, som ligger ét niveau højere end det aktuelle bibliotek. Knappen Opret ny mappe Viser en ny mappe med et midlertidigt navn. Vis menu, knap Viser visningsindstillinger for filerne på listen, så du kan se listen som Miniaturebilleder, Tiles, Ikoner, Liste eller som Detaljer. List viser en liste over filer og mapper uden detaljer som f.eks. filstørrelser. Detaljer viser listen over filer og mapper med detaljer som navn, størrelse, type og ændringsdato. Beskrivelse Her vises mapper og filer for den valgte placering. Du kan også dobbeltklikke på en mappe eller en fil for at åbne den. Genvejslinje De fire knapper på MapInfos genvejslinje associeres med følgende biblioteksindstillinger: Tabeller, eksterne tabeller, importfiler og arbejdsområder. Når der klikkes på en af disse fire knapper, skifter det aktuelle bibliotek for dialogboksen til det bibliotek, der er associeret med knappen. MapInfos genvejslinje vises som standard altid, selv hvor der ikke er en standardgenvejslinje. På systemer, som understøtter en standardgenvejslinje (i øjeblikket 2000 og XP), giver to indstillingsknapper, kaldet MapInfo-steder og Standardsteder, dig mulighed for at skifte mellem disse to. Filnavn: Her kan du angive navnet på filen. Du kan benytte en stjerne (*) som jokertegn i filnavne. Skriv f.eks. *.* for at få vist alle filer. Du kan også skrive den fulde søgesti til en fil. Du kan f.eks. indtaste C:\minekort\landanvendelse.TAB. Filtype: Dette valg er nyttigt, hvis du vil begrænse antallet af viste filer, så kun de filer, du er interesseret i, vises. De viste tabeller er i MapInfo-format eller ikke-mapinfo-filer, som tidligere har været åbnet i MapInfo. Vælg filformatet SQLitedatabase (*.sqlite). Åbn Åbner filen med det navn, den filtype og den placering, du har angivet. Annuller Annullerer dialogboksens indstillinger uden at gemme eventuelle ændringer i dialogboksen. Oplysninger om WFS-server, dialogboks Du kan tilføje og redigere WFS-serveroplysninger i dialogboksen Oplysninger om WFS-server, som indeholder nye indstillinger for versionsforhandling. Du kan få adgang til dialogboksen Oplysninger om WFS-server ved at vælge Tabel > Egenskaber for WFS-tabel og klikke på Server. Versionsforhandling Hvis du bruger WFS 1.1-protokollen under kommunikation med en server, kan du ikke bruge WFS-T. Hvis du vil arbejde med WFS-T, skal du vælge indstillingen Foretræk version 1.0 og arbejde med WFS 1,0. MapInfo Professional Dokumentation af nye funktioner 20

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen ReVus værktøjskasse giver dig mulighed for nemt at tilføje annotationer i dine PDF-filer. Værktøjskassen gemmer almindeligt benyttede annotationer, så du

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK : Oversigt MAP.LNK Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.EXE MAP_#.EXE Fejl og løsning i viderestillingsprogrammet MAP.EXE Automatisk programopdatering Fejl og løsning

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

MapInfo. ProViewer. Den enkle måde at få vist og dele kort med andre

MapInfo. ProViewer. Den enkle måde at få vist og dele kort med andre MapInfo ProViewer Den enkle måde at få vist og dele kort med andre Ret til ændringer forbeholdes uden særlig meddelelse herom. Forhandlere og sælgere er ikke ansvarlige for informationer i denne håndbog.

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m.

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Af Poul Nissen, Moesgård Museum Indledning. Da flere kollegaer har vist interesse for

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere