SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015"

Transkript

1 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 205. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for og windsurfing competition rules Formula-disciplinen sejles desuden efter The International Formula Windsurfing Class Rules 202 (IFWC) og The International Formula Windsurfing Class Championship Rules (IFWCC) 203. Deltagere i Raceboard-divisionen skal desuden opfylde kravene i The International Raceboard Class Rules (IRC). Slalom-disciplinen sejles yderligere efter The International Funboard Class Rules 202 (IFC) og The International Funboard Class Championship Rules 203 (IFCC). Overstående er gældende, undtaget hvis ændret af disse sejladsbestemmelser (SI). Stævnet er klassificeret som kategori C. 2. Minimum sejladsbetingelser i Formula- og Slalomsejlads: Regel IFWCC 2.2. ændres, så den kommer til at lyde som følgende: IFWCC 2.2. Minimum vinden for Formula-sejlads og langdistance skal være 0 knob på baneområdet under hele sejladsen. Hvis 50% af feltet eller flere ikke planer, skal sejladsen skydes af, så fremt vindende bræt endnu ikke er gået i mål. Efter vindende bræt har fuldført skal vindgrænsen gælde indtil 50% af feltet er taget i mål. Ved stævner hvor der sejles både Formula og slalom anbefales det at Formula sejlads ikke gennemføres i gennemsnitlig vind over 20 knob. For RS:X/Raceboard-divisionen gælder ingen nedre vindgrænse, og Fun-sejladser vil dermed også være gyldige for RS:X/Raceboard-divisionen til både stævne-resultat og samlet DM serie. Regel IFCC. ændres, så den kommer til at lyde som følgende: IFCC 7.3. Minimum vinden for Slalomsejlads skal være minimum 4 knob fra min. før startsignalet. Hvis 50% af deltagerne eller flere i et heat ikke kan holde mærkerne oppe uden at stagvende, skal heatet skydes af. Hvis 50% af deltagerne eller flere i et heat ikke planer i, skal heatet skydes af.. 3. Bøder: Den maksimale bødestraf for at undlade at holde klar af banen er fastsat til kr. 400,00. Maksimum for andre bødeforlæg er kr. 800,00. Enhver bøde, som tilfalder DBO, skal være betalt før en deltager kan deltage i videre sejladser. 2. TILMELDINGSBETINGELSER: 2.. Gyldig deltagelse: Hele registreringsgebyret inkl. eventuelle strafgebyrer skal være indbetalt inden første start ved stævnet. Sejlere, som er i kontingent-restance i Dansk Brætsejler Organisation, eller som ikke har betalt en bøde, som er blevet ham pålagt ved et tidligere stævne, kan ikke deltage, før disse restancer er betalt. Betalinger til DBO skal foretages senest en uge før deltagelse i et stævne. Ved check-in skal gyldig startlicens fremvises. Kan startlicens ikke fremvises ved check-in, kan kapsejladskomitéen tillade sejleren at deltage mod at erlægge gebyr på kr. 00,-. Er gyldig startlicens ikke fremsendt inden 8 dage til DBOs kasserer, slettes deltageren fra resultatlisten, og vil ikke kunne genindsættes. Denne regel gælder ikke for deltagere på engangslicens. Deltagere på engangslicens skal have sejlnumre på begge sider af sejlet. De skal anvende et "X" foran et nummer som tildeles ved check in. Sejlere på engangs-licens kan deltage i alle divisioner, men højst i et stævne pr. sæson. Alle sejlere skal kunne fremvise bevis for medlemskab af DS-godkendt klub og bevis for gyldig ansvarsforsikring under kapsejlads. Det kræver medlemsskab af DBO samt gyldig licens at deltage i DM, mesterskabsserier, klassemesterskaber eller andre stævner af mesterskabslignende karakter. Der kan således ikke deltages på et wildcard/endags/engangs licens. Alle sejlere uanset alder, køn, vægt og udstyr konkurrerer i en samlet Open-klasse. Der scores desuden i følgende divisioner: Women, Youth og Masters. Afhængig af antal tilmeldte kan der desuden oprettes divisioner for Grand Masters, Junior og RS:X. En deltager kan stille op i alle divisioner til hvilken han opfylder kravene. Betingelser for deltagelse i de enkelte divisioner fremgår her: Open: Women: Youth: Alle sejlere, inkl. sejlere i nedenstående under-divisioner Alle kvinder (uanset alder, vægt og udstyr) Alle sejlere født i 996 eller senere.

2 Masters: Mænd født i 979 eller tidligere, og kvinder født i 984 eller tidligere Junior: Alle sejlere født i 999 eller senere. GrandMasters: Mænd født i 969 eller tidligere, og kvinder født i 974 eller tidligere RS:X: Sejlere, der stiller op på udstyr med sværd (uanset køn, vægt og alder). OpenFun: Sejlere der har lyst til at prøve kræfter med kapsejlads. (uanset køn, vægt, alder og udstyr) 2... Udstyrsbegrænsning: FORMULA/UPWIND SEJLADS Kun brædder godkendt på ISAFs production board list kan tilmeldes stævnet. Maks. finnelængde er 70 cm. Maks. sejlstørrelse er 2.5 kvm for Open-, Master- og Grand Master-divisionen,.0 kvm for Youth og Women divisionen og 0.0 kvm i Junior. Der er ingen udstyrsbegrænsning i OpenFun-divisionen. RS:X divisionen må maks. anvende 9,5 kvm. Den påtrykte sejlstørrelse er gældende. IFWC C.6..C er ikke gældende og dermed er brædder med sværd tilladt i alle divisioner. SLALOM/DOWNWIND: IFC A.9, B., C.5., C.6 og D., er ikke gældende. Der kan dermed også anvendes custom- og Formulabrædder i Slalom Sikkerhed: (a) Deltagerens sikkerhed, og hele deltagelsen i stævnet inkl. forsikringsforhold, skal alene ske på deltagerens eget ansvar (se regel 4, Beslutning om at deltage). Deltageren er ansvarlig for at holde sit udstyr i så god stand, at det kan klare de betingelser, som kan opstå under kapsejladsen. Hverken disse sejladsbestemmelser, eller en inspektion af udstyret kan reducere deltagerens ansvar. (b) DBO, DS, den arrangerende klub eller officials påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet Forsikring: Det påhviler deltagerne at tegne en ansvarsforsikring mod skade, forvoldt mod andre deltager, officials eller tredje person eller deres ejendom, mens der kapsejles Sikkerhedskrav: Det er ifølge dansk lov pålagt deltagerne at bære svømme eller redningsvest. Vesten skal ligeledes opfylde kravene i IFC C Sikkerhedssignal: Signalflag N over AP betyder: Sejladsen er udsat/opgivet, alle deltagere skal søge land, og checke ind i bureau Reklamer: Det er pålagt alle deltagerne, ved stævnet, at vise den officielle stævnesponsors (hvis sådan findes) reklamer på begge sider af sejlet, samt bære en eventuel sponsorvest. Det er alene deltagernes ansvar, at reklamerne er monteret korrekt, og at de vises under alle sejladser ved stævnet, samt ved træning i nærheden af kapsejladsstedet. Retningslinjer vedr. stævnesponsering gives ved check in, samt vil være opslået på den officielle opslagstavle Måling: a) Det påhviler hver enkelt deltager at sikre sig, at eget grej overholder klassens måleregler. b) Kontrolmåling kan foretages under stævnet efter ønske fra kapsejladskomiteen. Det pålægges enhver deltager at stille samtlige boards og øvrigt grej til rådighed for en sådan kontrol. 3. MEDDELELSER TIL DELTAGERNE: Officielle meddelelser til deltagerne vil blive opslået på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet. 4. ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE: 4.. Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive opslået senest en time før ændringen vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i kapsejladsskemaet vil blive opslået kl dagen før den vil træde i kraft Mundtlige instruktioner i Slalom: Mundtlige instruktioner i Slalom, som ændrer sejladsbestemmelserne, kan kun gives af overdommeren eller af banedommeren for den pågældende bane. 5. SIGNALER, DER VIL BLIVE AFGIVET PÅ LAND: 5.. Signaler, der vil blive afgivet på land, vil blive hejst på flag-spillet ved bureauet Signalflag AP (Svarstanderen) ledsaget af to skud betyder: Kapsejladsen er udsat. Evt. tidligste starttidspunkt annonceres og er opsat på den officielle opslagstavle. Varselssignalet til næste sejlads vil blive givet mindst 30 minutter efter nedhalingen af Svarstanderen (ledsaget af et skud).

3 5. 3. Signalflag Z ledsaget af et skud betyder: Tidspunkt for næste startprocedure er opslået på den officielle opslagstavle eller afgivet mundtligt Signalflag L ledsaget af et skud betyder: En meddelelse til deltagerne er blevet opsat på den officielle opslagstavle Fun-flag ledsaget af et skud betyder: Næste sejlads vil være en ikke tællende Fun-sejlads (undtaget raceboard). Varselsignalet til næste tællende sejlads vil blive givet mindst 30 minutter efter nedhalingen af Fun-flaget (ledsaget af et skud). Fun-flaget sættes kun på land hvis det anses for højst usandsynligt at vindgrænsen for tællende sejlads kan opfyldes. Hvis dette ikke er tilfældet kan Fun-flaget alternativt sættes på dommerbåden. 6. KAPSEJLADSPROGRAM: 6. Disciplinerne, der skal sejles, vil blive bestemt den enkelte dag. Der sejles efter følgende program:. dag: kl : kl. 8.30: kl. 9.00: kl. 0.00: Check-in Dagens første disciplin offentliggøres på den officielle opslagstavle. Skippermøde. Baneskitse og evt. heatoversigt opslås.. sejlads - derefter følger dagens øvrige sejladser følgende dage: kl : kl : kl. 0.00: Sidste dag: Efter sidste sejlads: Bureau åbner - dagens første disciplin offentliggøres på den officielle opslagstavle. Skippermøde. Baneskitse og evt. heatoversigt opslås. Dagens. sejlads - derefter følger dagens øvrige sejladser. Præmieoverrækkelse. 6.2 Den programlagte disciplin vises også på den officielle flagstang med følgende flag: Formula/upwindsejlads: Signalflag C Slalom/downwind: Signalflag S 6.3 På stævnets sidste dag vil der ikke blive startet nye Formulasejladser efter kl eller Slalom-serier efter kl Skippermødet afholdes ved bureauet time før første varselssignal hver dag. 6.5 I Formula-disciplinen konkurreres i to klasser(open og OpenFun) som startes i separate starter. OpenFun klassen sejler kun en omgang. 6.6 I Slalom-disciplinen konkurreres i to klasser(open og OpenFun), som inddeles i heat som beskrevet SI Plan for heat-rækkefølge og elimineringslister i Slalom vil blive opslået på den officielle opslagstavle mindst 5. min. før varselssignalet vil blive givet for første heat. 6.8 Heat-inddelingen foretages på baggrund af sidste års DM resultat. Heat-inddelingen kan ændres i løbet af både stævnet og sæsonen, hvis overdommeren finder det nødvendigt. Heat-inddelingen foretages som udgangspunkt som følger: 6.8. Ved op til 6 tilmeldte starter alle samlet i en afgørende guld-finale Ved mellem 7 og 36 tilmeldte deles feltet i 2 indledende heats hvor fra de 4-6 bedste i hvert heat (ca. 30%) går videre til guld-finalen. De resterende sejlere mødes alle i en sølv-finale Ved mellem 37 og 54 tilmeldte deles feltet i 3 indledende heats hvor fra de 3-4 bedste i hvert heat (ca. 25%) går videre til guld-finalen. De næste ca. 25% fra hvert heat mødes i en sølv-finale. De resterende sejlere mødes alle i en bronze-finale Ved mellem 55 og 80 tilmeldte deles feltet i 4 indledende heats hvor fra de 6-8 bedste i hvert heat (ca. 40%) går videre til semi-finalerne. De resterende sejlere mødes alle i en bronze-finale. Fra hver af semifinalerne går de 5-6 bedste (ca. 40%) videre til guld-finalen. De resterende mødes alle i en sølv-finale Ved mere end 80 tilmeldte laves en lignende inddeling med 3 lag, som opfylder kravene om max. 20 sejlere i et indledende heat, 8-2 sejlere i en guld-finale, max. 24 sejlere i en sølv-finale og resten i en bronze-finale. Det tilstræbes desuden, at alle uanset placering sejler lige mange heats Det kan vælges at fravige fra ovenstående, anbefalede inddeling, f.eks. ved fralandsvind, hvor baneområdet er placeret langt fra land. Her anbefales det, at forenkle heat-inddelingen, så det, direkte fra dommerbåden, kan meddeles, hvem som har kvalificeret sig til finalerne, uden at sejlerne behøver at gå på land. Sølv- og bronze-finaler kan f.eks. sammenlægges, så kun de 8-2 deltagende i guld-finalen skal slås op på dommerbåden. 6.9 Et stævne er gyldigt, hvis der er sejlet mindst en fun-sejlads. Funsejlads kan sejles som både upwind- og downwindsejlads.

4 Hvis der gennemføres en gyldig sejlads i enten Slalom eller Formula så erklæres fun-sejladserne ugyldige og stævnet afgøres alene på grundlag af sejladser, som er gennemført som gældende normale sejladser (på nær Raceboarddivisionen). Fun-sejladser overføres aldrig til den samlede DM serie (på nær Raceboard-divisionen) Der kan maksimalt gennemføres 4 tællende Formula-sejladser på en dag. Der er intet maksimum på Slalomsejladser og der kan dermed stadig gennemføres Slalom-sejladser, selvom der er gennemført 4 tællende Formulasejladser. 6. Det skal tilstræbes at der gennemføres både Formula- og Slalom-sejladser til alle stævner, og at der sejles lige mange Formula- og Slalom-sejladser i løbet af en sæson. Der skal dog altid sejles den disciplin som forholdene egner sig bedst til. Som udgangspunkt anbefales Formula ved gennemsnitsvind under 6 knob og Slalom ved gennemsnitsvind over 6 knob. 7.. Klasseflag: 7. KLASSEIDENTIFIKATION: Open Signalflag F (Hvid med rød diamant) 8. KAPSEJLADSOMRÅDE: 8. Kapsejladsområdet vil være illustreret på baneskitsen på den officielle opslagstavle ved første skippermøde. 9. BANER: 9. Baneskitserne (ikke i korrekt måleforhold) vil blive opslået på den officielle opslagstavle senest 30. min. før varselssignal ( time ved dagens første planlagte startprocedure). Baneskitsen skal præcist beskrive både rundingsrækkefølge og forlangt rundingsretning/side. Baneskitsen i Formula-sejlads skal desuden beskrive en reduceret bane ( runde mindre) 9.2 Banen kan have en hvilken som helst udformning - de vedlagte skitser viser eksempler på forskellige banesystemer. Det anbefales at lægge en bane med så få mærker som praktisk muligt og sportsligt forsvarligt. 9.3 Banen lægges så tæt til land, som det er sportsligt forsvarligt og praktisk muligt 9.4 Mållinien lægges så tæt til land som det er praktisk muligt og sportsligt forsvarligt. Der tilstræbes at alle sejlere kan nå på land mellem hver sejlads. Hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt at sejle sejladser uden mulighed for at komme på land mellem hver enkelt sejlads (i fralandsvind langt fra land) lægges mållinien ved start-linien. 9.5 Formula-banen skal forsøges lagt med start mod vinden Startlinien skal i Formula-sejlads udgøres af bundmærket og et flag monteret på dommerbåden eller som defineret på baneskitsen. Det skal tilstræbes at startlinien ligger vinkelret på vindens gennemsnitsretning. Når dommerbåden indgår i startlinien, skal denne ligge som styrbord startmærke Krydsmærket skal i Formula bestå af et enkelt rundingsmærke ikke en gate. Bundmærket kan bestå af en gate eller et enkelt rundingsmærke. Når der anvendes en "gate", skal bådene sejle mellem gate-mærkerne i retning fra det foregående mærke og runde ét af gate-mærkerne. Når der anvendes et enkelt rundingsmærke som bundmærke anbefales det, at dette rundes i modsat omsejlingsretning end det efterfølgende krydsmærke I divisionerne Women, Open fun, Junior og Grand Masters kan deltagerne vælge at gå i mål efter at have sejlet en reduceret bane ( omgang mindre end fuld bane). Deltagere, der ønsker at blive måltaget efter en omgang, skal praje måltagningsfartøjet med "en omgang og signalere med en udstrakt pegefinger når mållinien krydses. Deltagere der tages i mål efter en omgang placeres i den rækkefølge de måltages, dog efter alle sejlere som har sejlet den fulde bane som beskrevet på baneskitsen. Ved tvivlstilfælde skal sejlere i disse divisioner måltages som have sejlet en omgang hvilket herefter kan rettes ved protest i tilfælde af fejl. Hvis en sejler har sejlet reduceret bane men på resultatlisten er scoret som have fuldført den fulde bane og ikke gør sejladskomiteen opmærksom på fejlen, kan sejleren straffes efter RSS 2 om Fair sejlads og RSS 69 om Dårlig opførsel med DND eller udelukkelse til følge Det skal tilstræbes at Formula-banen kan gennemføres på 5-20 minutter for den hurtigste sejler Hvis Fun-flaget hejses efter startsignalet (ledsaget af et skud), er sejladsen erklæret som Fun-sejlads. Sejladsen fuldføres ved at fuldføre den runde som det førende bræt er på. Hvis sejladsen er signaleret som funsejlads før eller samtidig med klarsignalet sejles reduceret bane, som beskrevet på baneskitsen. Tællende Formula-sejlads kan gennemføres straks efter at Fun-sejladsen er opgivet eller fuldført dog skal alle deltagere i Fun-sejladsen have mulighed for at nå tilbage til startområdet. Hvis det anses for usandsynligt at gennemføre tællende sejladser kan Funflaget hejses på land og deltagerne meddeles mundtligt herom. 9.6 Slalombanen skal lægges uden stagvendinger og sejlads mod vinden.

5 9.6. Slalombanen udlægges som en downwind bane hvis det er praktisk muligt, men kan alternativt udlægges som en 8-tals bane Slalombanen består af 3-5 mærkerundinger foruden start og mål Første ben på slalombanen laves om muligt længere end de øvrige ben, for at fordele feltet inden. mærkerunding Det skal tilstræbes at Slalombanen kan gennemføres på 2-5 minutter for den hurtigste sejler Hvis Fun-flaget hejses (før eller efter startsignalet, ledsaget med et skud), er sejladsen erklæret som Funsejlads. Tællende slalom-sejlads kan gennemføres straks efter at Fun-sejladsen er opgivet eller fuldført dog skal alle deltagere i Fun-sejladsen have mulighed for at nå tilbage til startområdet. Hvis det anses for usandsynligt at gennemføre tællende sejladser kan Fun-flaget hejses på land og deltagerne meddeles mundtligt herom. 0. MÆRKER: 0. Rundingsmærkerne i både Formula- og Slalomsejlads vil være orange oppustelige cylinderbøjer. Start- og målliniemærker vil være defineret på baneskitsen. RRS 26. er ændret til:.. Startproceduren til Formulasejlads:. STARTEN: OpenFun klassen starter umiddelbart efter de resterende klasser. Startproceduren er som beskrevet i nedenstående tabel: Minutter før startsignalet OpenFun 2 Minutter før startsignalet alle klasser på nær OpenFun 6 Flag Eller Flag op / ned Signal Opmærksomhedssignal Flag og Evt. signalflag AP eller. lighed. Bemærkninger Lydsignal afgives i alle tilfælde uanset om AP eller. lighedsstander har været hejst. 5 Varselssignal Klasseflag op, Klasseflag F for Open 0 4 Klarsignal Sort flag op, Kapsejladsreglerne er i kraft 7 Startregel Sort flag langt Startregel 30.3 er i kraft

6 6 0 Startsignal Klasseflag 5 NA Varselssignal Klasseflag op, Klasseflag F for OpenFun 4 NA Klarsignal Sort flag op, Kapsejladsreglerne er i kraft NA Startregel Sort flag langt Startregel 30.3 er i kraft 0 NA Startsignal Klasseflag... Startsignaler: Tider skal regnes fra de visuelle signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et Sejladsserier uden afbrydelse: Signalflag L på måltagningsfartøjet betyder: Ny start vil blive startet umiddelbart efter den igangværende sejlads.

7 . 2.. Startproceduren til Slalom/Downwind: Startproceduren er som beskrevet i nedenstående tabel. Startlinien lukkes for startende deltagere i det igangværende heat, når varselssignalet til det næstfølgende heat afgives. Minutter før startsignalet Flag Flag op / ned Signal Flag og Bemærkninger 4 Eller Opmærksomhedssignal Evt. signalflag AP eller.lighed. Lydsignal afgives i alle tilfælde uanset om AP eller. lighedsstander har været hejst. 3 Varselssignal Klasseflag op, 2 Klarsignal Sort flag op, Kapsejladsreglerne er i kraft Startregel Sort flag langt Startregel 29.3 er i kraft 0 Startsignal Klasseflag. 3. Heatnumre på startsignalfartøjet: Heatnummeret for det følgende heat vil blive vist på startsignalfartøjet og ved elimineringstavlen.. 4. Startrestriktion for Formulasejlads:. 4.. Sort flag (RRS 30.3) RRS 30.3 Sort flag er gældende under alle starter.. 5. Startrestriktion for Slalom:. 5.. RRS 29 (a) er ændret til:

8 Når et bræt inden for et minut af dens startsignal er på banesiden af startlinien med nogen del af dets skrog, besætning eller udstyr, skal kapsejladskomiteen diskvalificere brættet, men kan vælge at fortsætte heatet. Hvis alle brædder, der overtræder regel RRS 29(a) ikke er identificeret skal kapsejladskomiteen signalere general tilbagekaldelse og diskvalificere de identificerede brædder ifølge RRS 29 (b).. 6. Generelt: Deltagere, som er diskvalificeret under SI.5. og RRS 30.3 skal omgående forlade start- og baneområdet. Deltagere, som ikke forlader start- og baneområdet omgående, kan diskvalificeres fra en eller flere af de resterende Slalomserier eller Formulasejladser ved stævnet. 2. TILBAGEKALDELSE: 2.. Når generel tilbagekaldelse eller udsættelse er blevet signaleret, vil et nyt varselssignal blive givet et min. efter at signalflag Første lighedsstander eller AP er nedhalet. Startproceduren er dermed den samme som normalt i både Formula og Slalom. 3. OPGIVELSE: I tilfælde af at en Formula-sejlads eller et Slalom heat bliver opgivet, efter det er startet, skal deltageren sejle tilbage til startområdet og afvente nærmere signaler. Heat afviklingsplanen kan blive ændret. 4. MÅLTAGNING: 4. Formulasejlads og Slalom: Mållinien vil blive som vist på baneskitsen. 5. TIDSBEGRÆNSNING: 5.. Tidsfristen for Formulasejlads er fastsat til 00% af første fuldførte bræts omsejlingstid efter dette har fuldført. Derefter kan sejladsen afsluttes eller fortsættes i den tidsperiode der af dommeren findes rimeligt. 6. PROTESTER: 6.. Formulasejlads: 6... Protester i Formulasejlads skal indgives på protestskemaer, som udleveres i bureauet. Protestfristen udløber 30 minutter efter den foreløbige resultatliste for sidste sejlads er ophængt dette ændre RRS 6.3 og Protestkomiteen vil behandle protesterne i nogenlunde den rækkefølge, som de er indkommet. Protestbehandling vil blive påbegyndt så snart det er muligt. (a) En plan over protestbehandling, samt hvilke sejlere der er involveret som parter, og vidner, vil blive opslået på den officielle opslagstavle senest 30 minutter efter udløbet af protestfristen Slalom: 6.2. (a) Regel IFCC 2.2 ændret: SLALOMSEJLADS OG ANDRE DISCIPLINER En protest skal meddeles tavleføreren for banen samt modparterne mundtligt umiddelbart efter det heat, hvor hændelsen fandt sted. (b) Alle parter skal øjeblikkeligt melde sig til protestkommiteen. (c) Protestkommiteen vil behandle protesten omgående Det er deltagerens egen pligt at holde sig orienteret om eventuelle protester i heatet, som kan have indflydelse på videre avancement i elimineringsserien. Hvis der indgives protest i Slalom, vil det blive angivet med et P udfor heatet på elimineringstavlen På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten: (a) inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før, eller (b) ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag. Dette ændrer RRS Protest mod resultater: Protestfristen mod resultatlisten vil være 30 minutter efter resultatlisten er blevet opslået på den officielle opslagstavle. 7. POINTBEREGNING:

9 7. RRS Appendiks A Lavpoint system er gældende. Formula- og Slalom-sejladser betragtes som 2 discipliner og scores separat som beskrevet i RRS app. A. Samlet stævne-resultat scores efter Racing-princippet, hvor Formula og Slalom betragtes som samme disciplin og en Formula-sejlads scores dermed på samme måde som en Slalom-serie. Dette gælder alle stævner. Der udarbejdes resulatlister til DM i Slalom og Formula i de enkelte divisioner, men kombineret kun i de klasser, hvor der afholdes officielt DIF-DM. Udlændinge og sejlere med engangs-licens scorer ikke i DM serien, men point for øvrige sejlere reduceres ikke i de enkelte sejladser. RRS B.8.2 ændres så 7.2 a Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. 7.2 b Hvis fra 4 til 6 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 7.2 c Ved 7.,., 4., 8., 2., 25., 28., osv. fratrækkes yderligere sejlads 7.3 I DM serien scorer DNF, DNS, DSQ osv. som antal deltagere i serien plus. DM sejles som 6 stævner. Dvs. at alle sejladser til 6 stævner tæller med til det samlede DM resultat. 7.5 I raceboard-klassen kåres evt. Danmarksmester udelukkende pba. af Formula- og Fun-sejladser (ej slalom). RRS 69 er gældende. 8. DÅRLIG OPFØRSEL: 9. SUPPORTFARTØJER OG HJÆLP UDEFRA: 9.. Sejlskift: Sejlskift skal altid foretages på land Efter klarsignalet skal alle fartøjer, som ikke er tilknyttet kapsejlads- eller protestkomitéen, holde min. 00 meter klar af en imaginær linie trukket mellem alle banens ydermærker og komite fartøjerne. Enhver sejlads fra start- mållinien til mærke skal ske omkring mærke 2 og omvendt I tilfælde af, at et supportfartøj, efter at klarsignalet er afgivet, identificeres indenfor det i definerede område, eller signalere til en deltager, kan sejlere, som er tilknyttet dette supportfartøj blive diskvalificeret eller straffet Det er deltagerens eget ansvar at orientere besætningen på tilknyttede supportfartøjer om disse regler. 20. PRÆMIER: Der uddeles præmier/pokaler for resultat i racing(stævneresultat) i Open, Women, Junior og Youth. Efter hver stævne dag uddeles der desuden præmier i OpenFun klassen. Til det samlede DM uddeles præmier separat i Formula og Slalom i Open, Women, Junior, Youth, Masters og Grand Masters. Til klasser, som opfylder kravene til officielt DIF DM uddeles desuden præmier i Kombineret. Øvrige divisioner tildeles præmier pba. deltagerantal og DBO/arrangørens vurdering.

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO FORMULA/SLALOM 2011

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO FORMULA/SLALOM 2011 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO FORMULA/SLALOM 20. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for 2009-202 og windsurfing competition rules 2009-202 Formula-disciplinen sejles desuden

Læs mere

Harboe Cup 2011 Sejladsbestemmelser Formula og RS:X Danmarksmesterskab SEJLADSBESTEMMELSER FOR HARBOE CUP 2011 DANMARKSMESTERSKAB DBO FORMULA

Harboe Cup 2011 Sejladsbestemmelser Formula og RS:X Danmarksmesterskab SEJLADSBESTEMMELSER FOR HARBOE CUP 2011 DANMARKSMESTERSKAB DBO FORMULA SEJLADSBESTEMMELSER FOR HARBOE CUP 2011 DANMARKSMESTERSKAB DBO FORMULA Baseret på DBO s standardsejladsbestemmelser. Der vil kun blive afviklet Formula sejlads til Harboe Cup 2011 / et 2011. 1. REGLER:

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011 Harboe Cup 2011 Hobie 16 Danish Open Nationals A-cat Sjællandsmesterskab for Hobie 16 Spi. Danmarksmesterskab for RS:X, Kona og Formula Se også DBO-sejladsbestemmelser for RS:X og Formula Skælskør Amatør-Sejlklub

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 Harboe Cup 2014 Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

IF-DM 2014. Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD. Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

IF-DM 2014. Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD. Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER IF-DM 2014 Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23

Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23 Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23 Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne 2009-2012 (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag.

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER Helly Hansen Cup 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez 5. - 6. juni 2015 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28.

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. Harboe Cup 2014 Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8 Ranglistestævne Optimist A Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Horsens Sejlklub september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER (SB)

Horsens Sejlklub september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER (SB) Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskab for Laser Standard Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Laser Radial kvinder Klassemesterskab for Laser 4.7 samt for Laser Radial mænd Horsens Sejlklub 3.

Læs mere

Fynske Bank Cup Sejladsbestemmelser

Fynske Bank Cup Sejladsbestemmelser Fynske Bank Cup 2017 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva XL, Zoom8, 29 er Svendborg Sunds Sejlklub 10-11 juni 2017 Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1. Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions statutter

Læs mere

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser Home Cup 4. september 2016 Sejladsbestemmelser 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for Zoom8 Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub 20. - 21. august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER STOREBÆLTSMESTERSKAB og ÅBNE FYNSMESTERSKAB

Læs mere

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER ! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic

Læs mere

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 6. - 9. juli 2016 Kongelig Dansk Yachtklub Skovshoved Havn KDY 15 m2 KM 2016 SI FINAL Side 1 af 6 Disse sejladsbestemmelser erstatter alle tidligere udsendte SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender AARHUS BUGTEN 29. 30 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter samt klassereglerne

Læs mere

KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser

KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser KDY Ungdomscenter i Rungsted Lørdag den 3. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne

Læs mere

Sletten Cup. Optimist A, B og C. Zoom 8. 29er. Feva. Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk. Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Sletten Cup. Optimist A, B og C. Zoom 8. 29er. Feva. Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk. Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Sletten Cup Optimist A, B og C Zoom 8 29er Feva Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Reglerne er

Læs mere

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2014

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2014 Harboe Cup 2014 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 Sailing Aarhus klubberne Aarhus Sailing Week 30. 31. august 2014 3. afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Zoom8 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der

Læs mere

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Åbent for alle. Nivå Bådelaug Nivå Havn 27. September 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne udskrives IKKE ved stævnet! 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup 2009 Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER

DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds

Læs mere

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds

Læs mere

Speed-Cup Faaborg-Sejlklub juni 2016

Speed-Cup Faaborg-Sejlklub juni 2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter 1.2 Reglerne er ændret således: Indledningen til Del

Læs mere

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser Jyske Bank Cup Søndag d. 28. maj 2016 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist SEJLADSBESTEMMELSER

Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist SEJLADSBESTEMMELSER Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist Kaløvig Bådelaug 13. 14. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Nordjysk Mesterskab. Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER

Nordjysk Mesterskab. Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER Nordjysk Mesterskab Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl.

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE Deltagere Kun aktive medlemmer af Rørvig Sejlklub kan medregnes i præmierækken. Kapsejladslederen kan lade andre

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup 2012 Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser Home Cup Søndag d. 3. september 2017 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Optimist Rangliste Stævne 2014

Optimist Rangliste Stævne 2014 Optimist Rangliste Stævne 2014 Kolding Sejlklub Kolding Fjord 23. - 24. August A optimist rangliste Yderligere deltager B optimist SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014 29er, A-Cat, Contender, Europe, Laser Standard, Optimist B og Optimist C 1 Regler Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

2. Sønderjysk Open 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

2. Sønderjysk Open 2015 SEJLADSBESTEMMELSER SejlsportSønderjylland Lillebælt Sydkreds 2. Sønderjysk Open 2015 Høruphav Brolaug Lør./søn. den 22. - 23. aug. 2015 Opti-A,B,C, Zoom 8, Tera Sport, Tera Pro, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard,

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab Knarr 2015 Sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab Knarr 2015 Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser Præmiesponsor 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2

Læs mere

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser Tune-Up Cup 22. maj 2016 Sejladsbestemmelser Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder Tilladelse til

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80 Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80 Del af J/80 klassens gennemgående rangliste: QUANTUM SAILS J/80 CUP Nivå Bådelaug og Dansk J/80 Klub Nivå Havn 30-31. August 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER

Læs mere

TORM ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

TORM ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER TORM ungdoms Grandprix 2014 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 16. 18. maj 2014 Første afdeling af TORM ungdoms Grandprix Første afdeling af Laser-jollernes rangliste YSWC udtagelse for 29er, Laser

Læs mere

Åbent DS- DM for Spækhugger. Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller. Nivå bådelaug august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

Åbent DS- DM for Spækhugger. Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller. Nivå bådelaug august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Åbent DS- DM for Spækhugger Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller Nivå bådelaug 29 31. august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

Forsvars Mesterskab 2016 Sejladsbestemmelser

Forsvars Mesterskab 2016 Sejladsbestemmelser 2016 Sejladsbestemmelser 1. DELTAGELSE 1.1 Alle deltagende både skal sejles af 3 personer. Dette er et tillæg til klassereglerne for international Yngling. 1.2 Reglerne er ændret således: Indledningen

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr 2017 Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted 16. 17. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER Sydbank Cup Faaborg Sejlklub 10-11 maj SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe Harboe Cup 2016 TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe Ranglistestævne Europe og alle Laser klasser Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september

Læs mere

Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8. Optimist stævne: Optimist B. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B

Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8. Optimist stævne: Optimist B. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8 Optimist stævne: Optimist B Sønderborg Yacht Club 10. 11. september 2016. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B 1 REGLER 1.1 Stævnet

Læs mere

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2017

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2017 Harboe Cup 2017 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 23.-24. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing

Læs mere

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab er. Desuden deltager Hobie Cat 16 Spi og A-Cat

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab er. Desuden deltager Hobie Cat 16 Spi og A-Cat Harboe Cup 2016 TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 29 er Desuden deltager Hobie Cat 16 Spi og A-Cat Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Bane F 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles

Læs mere

Aarhus Festuge Cup september SEJLADSBESTEMMELSER. H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger Contender

Aarhus Festuge Cup september SEJLADSBESTEMMELSER. H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger Contender SEJLADSBESTEMMELSER H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger - 505 - Contender 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk

Læs mere

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Optimist A og Zoom 8. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2016

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Optimist A og Zoom 8. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2016 Harboe Cup 2016 Sjællandsmesterskab for Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk

Læs mere

DS Danmarksmesterskab J/ August 2017 Sejladsbestemmelser

DS Danmarksmesterskab J/ August 2017 Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser Præmiesponsorer: Vordingborggade 93, 2100 København 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab. Knarr Sejladsbestemmelser. Dansk Sejlunions. Danmarksmesterskab for Knarr. d

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab. Knarr Sejladsbestemmelser. Dansk Sejlunions. Danmarksmesterskab for Knarr. d Sejladsbestemmelser Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Knarr d. 27. 28. august 2016 Præmiesponsor K.A.S. fejrer 125-års jubilæum i 2016 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i

Læs mere

Startafvikling - og kapsejladssignaler

Startafvikling - og kapsejladssignaler Startafvikling - og kapsejladssignaler Kapsejladssignaler En baneleder bør kunne de gængse kapsejladssignaler uden brug af regelbogen! Der findes hjælpemidler: - regelbogen - klistermærke med signalerne

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2016

SEJLADSBESTEMMELSER 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 2016 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen.

Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen. Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen. Startproceduren Minutter før Visuelt signal Lydsignal Betydning startsignal Senest 10 min før Orange flag sættes Et Opmærksomhedssignal 5 Klasseflag sættes Et

Læs mere

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Denne skabelon for indbydelse er udarbejdet med væsentlige stævner for øje, fx danske mesterskaber. Den svarer i indhold og

Læs mere

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom North Sails OptiCup 5. maj 06 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 9 er - Zoom KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 5. maj 06 SEJLADSBESTEMMELSER Regler. Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18-20 august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Salling

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 Egå Sejlklub 30/4 1/5 2016 Første afdeling af TORM Junior Grandprix for A-Optimist og Zoom8 Første afdeling af A-optimisternes rangliste 2016 Yderligere

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 Yachtklubben Furesøen Furesøen 21.-22. maj 2016 2. afdeling af TORM Ungdoms Grandprix 1. afdeling af Laser 4.7, Laser Radial og Laser Standard rangliste 2. afdeling

Læs mere

Aftenkapsejladser 2015

Aftenkapsejladser 2015 Aftenkapsejladser 2015 Jægerspris Sejlklub 30. april - 25. juni og 6. august - 24. september SEJLADSBESTEMMELSER - FORELØBIGE 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2013-2016)

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE og fungerer som sejlads komite. Der sejles efter

Læs mere

Klubmesterskab kølbåde Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Klubmesterskab kølbåde Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Klubmesterskab kølbåde 2016 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter

Læs mere

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 AFI 2Star Race Aarhus Sejlklub 11. 12. juni 2016 SEJLADSBESTEMMELSER version 1.6.2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2010 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2010 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2010 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

34. Opti-A Cup og Jysk Mesterskab 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

34. Opti-A Cup og Jysk Mesterskab 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 34. Opti-A Cup og Jysk Mesterskab 201 SYC s Venner og Sønderborg Yacht Club Sønderborg Bugt 12-13. september 201 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016

Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016 Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016 Sejlklubben Køge Bugt 6-10 Juli 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Onsdags-/lørdagssejladser Helsingør Sejlklub 2017

Onsdags-/lørdagssejladser Helsingør Sejlklub 2017 Onsdags-/lørdagssejladser Helsingør Sejlklub 2017 Alle sejlbåde kan deltage. Der er ingen betaling for deltagelse, du skal dog være medlem af en sejlklub. Mød blot op og meld dig ind på banen eller ved

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller

SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller Skive Sejlklub / Maritim Center Skive 25 27. august 2017 for Europejolle 26.- 27. august for øvrige

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

ØRESUNDSUGEN RUNDT OM FORTERNE

ØRESUNDSUGEN RUNDT OM FORTERNE Side 1/5 ØRESUNDSUGEN RUNDT OM FORTERNE Lørdag d. 15. august S/K Lynetten & LLB Sejlklub. Langelinie Sejladsbestemmelser 1. Regler. Når både mødes gælder de internationale Søvejsregler (IRPCAS). Der er

Læs mere

Golden Cup 2011 Optimist A-B-C Sønderborg Danmark Stævnet afvikles af Egå Sejlklub for Sønderborg Yacht Club SEJLADSBESTEMMELSER

Golden Cup 2011 Optimist A-B-C Sønderborg Danmark Stævnet afvikles af Egå Sejlklub for Sønderborg Yacht Club SEJLADSBESTEMMELSER Golden Cup 2011 Optimist A-B-C Sønderborg Danmark Stævnet afvikles af Egå Sejlklub for Sønderborg Yacht Club SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser Kerteminde den 1. september. DH & Tursejler

KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser Kerteminde den 1. september. DH & Tursejler KS Romsø Rundt 2012 Sejladsbestemmelser Kerteminde den 1. september DH & Tursejler 01. Regler Der sejles efter følgende regler : ISAF`s kapsejladsregler (RRS) 2009 2012 DS og SKSF`s forskrifter Klasseregler

Læs mere

Kerteminde Sejlklub. KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser

Kerteminde Sejlklub. KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser Kerteminde Sejlklub KS Romsø Rundt 2011 Sejladsbestemmelser Kerteminde den 3. sept. 2011 DH 01. Regler Der sejles efter følgende regler ISAF`s kapsejladsregler (RRS) 2009 2012 DS og SKSF`s forskrifter

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2016 Kerteminde Sejlklub, den 14. til 15. maj 2016 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2016 Kerteminde Sejlklub, den 14. til 15. maj 2016 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2016 Kerteminde Sejlklub, den 14. til 15. maj 2016 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Bestemmelser: Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2013-2016 Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, samt disse sejladsbestemmelser. Præmietidsberegning:

Læs mere

4.3. Startlinjen vil være mellem udlagt flagbøje (Reklamestander) i linje med molefyr, hvor starter er placeret.

4.3. Startlinjen vil være mellem udlagt flagbøje (Reklamestander) i linje med molefyr, hvor starter er placeret. Orø Rundt ClassiC 2016 Sejlklubben Orø Bådelaug Sejladsbestemmelser Kapsejladsen Orø Rundt ClassiC, afvikles lørdag den 10. september 2016 klokken 10:00. Under sejladsen, der er en distancesejlads for

Læs mere

ShipShape Aftenmatch

ShipShape Aftenmatch ShipShape Aftenmatch For kølbåde i 5 starter Arrangeret af KDY ud for Rungsted SEJLADSBESTEMMELSER 2014 med rettelse af punkt 1.3 ift. oprindelige trykte sejladsbestemmelser. 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til

Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Ylva i dagene fra 13. til 16. august 2015 NOTICE OF RACE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Stævnenavn TORM Junior Grandprix 2011 INDBYDELSE

Stævnenavn TORM Junior Grandprix 2011 INDBYDELSE Krav er markeret med rødt (se RRS tillæg J); vejledninger er med blåt; yderligere oplysninger er sort. Før skabelonen benyttes ændres alle farver til sort og disse tre linier slettes. Kursiv tilføjes,

Læs mere

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden.

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden. Officiel indbydelse Aalborg sejlklub inviterer til Aalborg Cup d.10. september 2017 Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Feva XL Klassemesterskab Tera Sport

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Feva XL Klassemesterskab Tera Sport Harboe Cup 2017 Sjællandsmesterskab for Feva XL Klassemesterskab Tera Sport Skælskør Amatør-Sejlklub 23.-24. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere