SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015"

Transkript

1 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 205. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for og windsurfing competition rules Formula-disciplinen sejles desuden efter The International Formula Windsurfing Class Rules 202 (IFWC) og The International Formula Windsurfing Class Championship Rules (IFWCC) 203. Deltagere i Raceboard-divisionen skal desuden opfylde kravene i The International Raceboard Class Rules (IRC). Slalom-disciplinen sejles yderligere efter The International Funboard Class Rules 202 (IFC) og The International Funboard Class Championship Rules 203 (IFCC). Overstående er gældende, undtaget hvis ændret af disse sejladsbestemmelser (SI). Stævnet er klassificeret som kategori C. 2. Minimum sejladsbetingelser i Formula- og Slalomsejlads: Regel IFWCC 2.2. ændres, så den kommer til at lyde som følgende: IFWCC 2.2. Minimum vinden for Formula-sejlads og langdistance skal være 0 knob på baneområdet under hele sejladsen. Hvis 50% af feltet eller flere ikke planer, skal sejladsen skydes af, så fremt vindende bræt endnu ikke er gået i mål. Efter vindende bræt har fuldført skal vindgrænsen gælde indtil 50% af feltet er taget i mål. Ved stævner hvor der sejles både Formula og slalom anbefales det at Formula sejlads ikke gennemføres i gennemsnitlig vind over 20 knob. For RS:X/Raceboard-divisionen gælder ingen nedre vindgrænse, og Fun-sejladser vil dermed også være gyldige for RS:X/Raceboard-divisionen til både stævne-resultat og samlet DM serie. Regel IFCC. ændres, så den kommer til at lyde som følgende: IFCC 7.3. Minimum vinden for Slalomsejlads skal være minimum 4 knob fra min. før startsignalet. Hvis 50% af deltagerne eller flere i et heat ikke kan holde mærkerne oppe uden at stagvende, skal heatet skydes af. Hvis 50% af deltagerne eller flere i et heat ikke planer i, skal heatet skydes af.. 3. Bøder: Den maksimale bødestraf for at undlade at holde klar af banen er fastsat til kr. 400,00. Maksimum for andre bødeforlæg er kr. 800,00. Enhver bøde, som tilfalder DBO, skal være betalt før en deltager kan deltage i videre sejladser. 2. TILMELDINGSBETINGELSER: 2.. Gyldig deltagelse: Hele registreringsgebyret inkl. eventuelle strafgebyrer skal være indbetalt inden første start ved stævnet. Sejlere, som er i kontingent-restance i Dansk Brætsejler Organisation, eller som ikke har betalt en bøde, som er blevet ham pålagt ved et tidligere stævne, kan ikke deltage, før disse restancer er betalt. Betalinger til DBO skal foretages senest en uge før deltagelse i et stævne. Ved check-in skal gyldig startlicens fremvises. Kan startlicens ikke fremvises ved check-in, kan kapsejladskomitéen tillade sejleren at deltage mod at erlægge gebyr på kr. 00,-. Er gyldig startlicens ikke fremsendt inden 8 dage til DBOs kasserer, slettes deltageren fra resultatlisten, og vil ikke kunne genindsættes. Denne regel gælder ikke for deltagere på engangslicens. Deltagere på engangslicens skal have sejlnumre på begge sider af sejlet. De skal anvende et "X" foran et nummer som tildeles ved check in. Sejlere på engangs-licens kan deltage i alle divisioner, men højst i et stævne pr. sæson. Alle sejlere skal kunne fremvise bevis for medlemskab af DS-godkendt klub og bevis for gyldig ansvarsforsikring under kapsejlads. Det kræver medlemsskab af DBO samt gyldig licens at deltage i DM, mesterskabsserier, klassemesterskaber eller andre stævner af mesterskabslignende karakter. Der kan således ikke deltages på et wildcard/endags/engangs licens. Alle sejlere uanset alder, køn, vægt og udstyr konkurrerer i en samlet Open-klasse. Der scores desuden i følgende divisioner: Women, Youth og Masters. Afhængig af antal tilmeldte kan der desuden oprettes divisioner for Grand Masters, Junior og RS:X. En deltager kan stille op i alle divisioner til hvilken han opfylder kravene. Betingelser for deltagelse i de enkelte divisioner fremgår her: Open: Women: Youth: Alle sejlere, inkl. sejlere i nedenstående under-divisioner Alle kvinder (uanset alder, vægt og udstyr) Alle sejlere født i 996 eller senere.

2 Masters: Mænd født i 979 eller tidligere, og kvinder født i 984 eller tidligere Junior: Alle sejlere født i 999 eller senere. GrandMasters: Mænd født i 969 eller tidligere, og kvinder født i 974 eller tidligere RS:X: Sejlere, der stiller op på udstyr med sværd (uanset køn, vægt og alder). OpenFun: Sejlere der har lyst til at prøve kræfter med kapsejlads. (uanset køn, vægt, alder og udstyr) 2... Udstyrsbegrænsning: FORMULA/UPWIND SEJLADS Kun brædder godkendt på ISAFs production board list kan tilmeldes stævnet. Maks. finnelængde er 70 cm. Maks. sejlstørrelse er 2.5 kvm for Open-, Master- og Grand Master-divisionen,.0 kvm for Youth og Women divisionen og 0.0 kvm i Junior. Der er ingen udstyrsbegrænsning i OpenFun-divisionen. RS:X divisionen må maks. anvende 9,5 kvm. Den påtrykte sejlstørrelse er gældende. IFWC C.6..C er ikke gældende og dermed er brædder med sværd tilladt i alle divisioner. SLALOM/DOWNWIND: IFC A.9, B., C.5., C.6 og D., er ikke gældende. Der kan dermed også anvendes custom- og Formulabrædder i Slalom Sikkerhed: (a) Deltagerens sikkerhed, og hele deltagelsen i stævnet inkl. forsikringsforhold, skal alene ske på deltagerens eget ansvar (se regel 4, Beslutning om at deltage). Deltageren er ansvarlig for at holde sit udstyr i så god stand, at det kan klare de betingelser, som kan opstå under kapsejladsen. Hverken disse sejladsbestemmelser, eller en inspektion af udstyret kan reducere deltagerens ansvar. (b) DBO, DS, den arrangerende klub eller officials påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet Forsikring: Det påhviler deltagerne at tegne en ansvarsforsikring mod skade, forvoldt mod andre deltager, officials eller tredje person eller deres ejendom, mens der kapsejles Sikkerhedskrav: Det er ifølge dansk lov pålagt deltagerne at bære svømme eller redningsvest. Vesten skal ligeledes opfylde kravene i IFC C Sikkerhedssignal: Signalflag N over AP betyder: Sejladsen er udsat/opgivet, alle deltagere skal søge land, og checke ind i bureau Reklamer: Det er pålagt alle deltagerne, ved stævnet, at vise den officielle stævnesponsors (hvis sådan findes) reklamer på begge sider af sejlet, samt bære en eventuel sponsorvest. Det er alene deltagernes ansvar, at reklamerne er monteret korrekt, og at de vises under alle sejladser ved stævnet, samt ved træning i nærheden af kapsejladsstedet. Retningslinjer vedr. stævnesponsering gives ved check in, samt vil være opslået på den officielle opslagstavle Måling: a) Det påhviler hver enkelt deltager at sikre sig, at eget grej overholder klassens måleregler. b) Kontrolmåling kan foretages under stævnet efter ønske fra kapsejladskomiteen. Det pålægges enhver deltager at stille samtlige boards og øvrigt grej til rådighed for en sådan kontrol. 3. MEDDELELSER TIL DELTAGERNE: Officielle meddelelser til deltagerne vil blive opslået på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet. 4. ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE: 4.. Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive opslået senest en time før ændringen vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i kapsejladsskemaet vil blive opslået kl dagen før den vil træde i kraft Mundtlige instruktioner i Slalom: Mundtlige instruktioner i Slalom, som ændrer sejladsbestemmelserne, kan kun gives af overdommeren eller af banedommeren for den pågældende bane. 5. SIGNALER, DER VIL BLIVE AFGIVET PÅ LAND: 5.. Signaler, der vil blive afgivet på land, vil blive hejst på flag-spillet ved bureauet Signalflag AP (Svarstanderen) ledsaget af to skud betyder: Kapsejladsen er udsat. Evt. tidligste starttidspunkt annonceres og er opsat på den officielle opslagstavle. Varselssignalet til næste sejlads vil blive givet mindst 30 minutter efter nedhalingen af Svarstanderen (ledsaget af et skud).

3 5. 3. Signalflag Z ledsaget af et skud betyder: Tidspunkt for næste startprocedure er opslået på den officielle opslagstavle eller afgivet mundtligt Signalflag L ledsaget af et skud betyder: En meddelelse til deltagerne er blevet opsat på den officielle opslagstavle Fun-flag ledsaget af et skud betyder: Næste sejlads vil være en ikke tællende Fun-sejlads (undtaget raceboard). Varselsignalet til næste tællende sejlads vil blive givet mindst 30 minutter efter nedhalingen af Fun-flaget (ledsaget af et skud). Fun-flaget sættes kun på land hvis det anses for højst usandsynligt at vindgrænsen for tællende sejlads kan opfyldes. Hvis dette ikke er tilfældet kan Fun-flaget alternativt sættes på dommerbåden. 6. KAPSEJLADSPROGRAM: 6. Disciplinerne, der skal sejles, vil blive bestemt den enkelte dag. Der sejles efter følgende program:. dag: kl : kl. 8.30: kl. 9.00: kl. 0.00: Check-in Dagens første disciplin offentliggøres på den officielle opslagstavle. Skippermøde. Baneskitse og evt. heatoversigt opslås.. sejlads - derefter følger dagens øvrige sejladser følgende dage: kl : kl : kl. 0.00: Sidste dag: Efter sidste sejlads: Bureau åbner - dagens første disciplin offentliggøres på den officielle opslagstavle. Skippermøde. Baneskitse og evt. heatoversigt opslås. Dagens. sejlads - derefter følger dagens øvrige sejladser. Præmieoverrækkelse. 6.2 Den programlagte disciplin vises også på den officielle flagstang med følgende flag: Formula/upwindsejlads: Signalflag C Slalom/downwind: Signalflag S 6.3 På stævnets sidste dag vil der ikke blive startet nye Formulasejladser efter kl eller Slalom-serier efter kl Skippermødet afholdes ved bureauet time før første varselssignal hver dag. 6.5 I Formula-disciplinen konkurreres i to klasser(open og OpenFun) som startes i separate starter. OpenFun klassen sejler kun en omgang. 6.6 I Slalom-disciplinen konkurreres i to klasser(open og OpenFun), som inddeles i heat som beskrevet SI Plan for heat-rækkefølge og elimineringslister i Slalom vil blive opslået på den officielle opslagstavle mindst 5. min. før varselssignalet vil blive givet for første heat. 6.8 Heat-inddelingen foretages på baggrund af sidste års DM resultat. Heat-inddelingen kan ændres i løbet af både stævnet og sæsonen, hvis overdommeren finder det nødvendigt. Heat-inddelingen foretages som udgangspunkt som følger: 6.8. Ved op til 6 tilmeldte starter alle samlet i en afgørende guld-finale Ved mellem 7 og 36 tilmeldte deles feltet i 2 indledende heats hvor fra de 4-6 bedste i hvert heat (ca. 30%) går videre til guld-finalen. De resterende sejlere mødes alle i en sølv-finale Ved mellem 37 og 54 tilmeldte deles feltet i 3 indledende heats hvor fra de 3-4 bedste i hvert heat (ca. 25%) går videre til guld-finalen. De næste ca. 25% fra hvert heat mødes i en sølv-finale. De resterende sejlere mødes alle i en bronze-finale Ved mellem 55 og 80 tilmeldte deles feltet i 4 indledende heats hvor fra de 6-8 bedste i hvert heat (ca. 40%) går videre til semi-finalerne. De resterende sejlere mødes alle i en bronze-finale. Fra hver af semifinalerne går de 5-6 bedste (ca. 40%) videre til guld-finalen. De resterende mødes alle i en sølv-finale Ved mere end 80 tilmeldte laves en lignende inddeling med 3 lag, som opfylder kravene om max. 20 sejlere i et indledende heat, 8-2 sejlere i en guld-finale, max. 24 sejlere i en sølv-finale og resten i en bronze-finale. Det tilstræbes desuden, at alle uanset placering sejler lige mange heats Det kan vælges at fravige fra ovenstående, anbefalede inddeling, f.eks. ved fralandsvind, hvor baneområdet er placeret langt fra land. Her anbefales det, at forenkle heat-inddelingen, så det, direkte fra dommerbåden, kan meddeles, hvem som har kvalificeret sig til finalerne, uden at sejlerne behøver at gå på land. Sølv- og bronze-finaler kan f.eks. sammenlægges, så kun de 8-2 deltagende i guld-finalen skal slås op på dommerbåden. 6.9 Et stævne er gyldigt, hvis der er sejlet mindst en fun-sejlads. Funsejlads kan sejles som både upwind- og downwindsejlads.

4 Hvis der gennemføres en gyldig sejlads i enten Slalom eller Formula så erklæres fun-sejladserne ugyldige og stævnet afgøres alene på grundlag af sejladser, som er gennemført som gældende normale sejladser (på nær Raceboarddivisionen). Fun-sejladser overføres aldrig til den samlede DM serie (på nær Raceboard-divisionen) Der kan maksimalt gennemføres 4 tællende Formula-sejladser på en dag. Der er intet maksimum på Slalomsejladser og der kan dermed stadig gennemføres Slalom-sejladser, selvom der er gennemført 4 tællende Formulasejladser. 6. Det skal tilstræbes at der gennemføres både Formula- og Slalom-sejladser til alle stævner, og at der sejles lige mange Formula- og Slalom-sejladser i løbet af en sæson. Der skal dog altid sejles den disciplin som forholdene egner sig bedst til. Som udgangspunkt anbefales Formula ved gennemsnitsvind under 6 knob og Slalom ved gennemsnitsvind over 6 knob. 7.. Klasseflag: 7. KLASSEIDENTIFIKATION: Open Signalflag F (Hvid med rød diamant) 8. KAPSEJLADSOMRÅDE: 8. Kapsejladsområdet vil være illustreret på baneskitsen på den officielle opslagstavle ved første skippermøde. 9. BANER: 9. Baneskitserne (ikke i korrekt måleforhold) vil blive opslået på den officielle opslagstavle senest 30. min. før varselssignal ( time ved dagens første planlagte startprocedure). Baneskitsen skal præcist beskrive både rundingsrækkefølge og forlangt rundingsretning/side. Baneskitsen i Formula-sejlads skal desuden beskrive en reduceret bane ( runde mindre) 9.2 Banen kan have en hvilken som helst udformning - de vedlagte skitser viser eksempler på forskellige banesystemer. Det anbefales at lægge en bane med så få mærker som praktisk muligt og sportsligt forsvarligt. 9.3 Banen lægges så tæt til land, som det er sportsligt forsvarligt og praktisk muligt 9.4 Mållinien lægges så tæt til land som det er praktisk muligt og sportsligt forsvarligt. Der tilstræbes at alle sejlere kan nå på land mellem hver sejlads. Hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt at sejle sejladser uden mulighed for at komme på land mellem hver enkelt sejlads (i fralandsvind langt fra land) lægges mållinien ved start-linien. 9.5 Formula-banen skal forsøges lagt med start mod vinden Startlinien skal i Formula-sejlads udgøres af bundmærket og et flag monteret på dommerbåden eller som defineret på baneskitsen. Det skal tilstræbes at startlinien ligger vinkelret på vindens gennemsnitsretning. Når dommerbåden indgår i startlinien, skal denne ligge som styrbord startmærke Krydsmærket skal i Formula bestå af et enkelt rundingsmærke ikke en gate. Bundmærket kan bestå af en gate eller et enkelt rundingsmærke. Når der anvendes en "gate", skal bådene sejle mellem gate-mærkerne i retning fra det foregående mærke og runde ét af gate-mærkerne. Når der anvendes et enkelt rundingsmærke som bundmærke anbefales det, at dette rundes i modsat omsejlingsretning end det efterfølgende krydsmærke I divisionerne Women, Open fun, Junior og Grand Masters kan deltagerne vælge at gå i mål efter at have sejlet en reduceret bane ( omgang mindre end fuld bane). Deltagere, der ønsker at blive måltaget efter en omgang, skal praje måltagningsfartøjet med "en omgang og signalere med en udstrakt pegefinger når mållinien krydses. Deltagere der tages i mål efter en omgang placeres i den rækkefølge de måltages, dog efter alle sejlere som har sejlet den fulde bane som beskrevet på baneskitsen. Ved tvivlstilfælde skal sejlere i disse divisioner måltages som have sejlet en omgang hvilket herefter kan rettes ved protest i tilfælde af fejl. Hvis en sejler har sejlet reduceret bane men på resultatlisten er scoret som have fuldført den fulde bane og ikke gør sejladskomiteen opmærksom på fejlen, kan sejleren straffes efter RSS 2 om Fair sejlads og RSS 69 om Dårlig opførsel med DND eller udelukkelse til følge Det skal tilstræbes at Formula-banen kan gennemføres på 5-20 minutter for den hurtigste sejler Hvis Fun-flaget hejses efter startsignalet (ledsaget af et skud), er sejladsen erklæret som Fun-sejlads. Sejladsen fuldføres ved at fuldføre den runde som det førende bræt er på. Hvis sejladsen er signaleret som funsejlads før eller samtidig med klarsignalet sejles reduceret bane, som beskrevet på baneskitsen. Tællende Formula-sejlads kan gennemføres straks efter at Fun-sejladsen er opgivet eller fuldført dog skal alle deltagere i Fun-sejladsen have mulighed for at nå tilbage til startområdet. Hvis det anses for usandsynligt at gennemføre tællende sejladser kan Funflaget hejses på land og deltagerne meddeles mundtligt herom. 9.6 Slalombanen skal lægges uden stagvendinger og sejlads mod vinden.

5 9.6. Slalombanen udlægges som en downwind bane hvis det er praktisk muligt, men kan alternativt udlægges som en 8-tals bane Slalombanen består af 3-5 mærkerundinger foruden start og mål Første ben på slalombanen laves om muligt længere end de øvrige ben, for at fordele feltet inden. mærkerunding Det skal tilstræbes at Slalombanen kan gennemføres på 2-5 minutter for den hurtigste sejler Hvis Fun-flaget hejses (før eller efter startsignalet, ledsaget med et skud), er sejladsen erklæret som Funsejlads. Tællende slalom-sejlads kan gennemføres straks efter at Fun-sejladsen er opgivet eller fuldført dog skal alle deltagere i Fun-sejladsen have mulighed for at nå tilbage til startområdet. Hvis det anses for usandsynligt at gennemføre tællende sejladser kan Fun-flaget hejses på land og deltagerne meddeles mundtligt herom. 0. MÆRKER: 0. Rundingsmærkerne i både Formula- og Slalomsejlads vil være orange oppustelige cylinderbøjer. Start- og målliniemærker vil være defineret på baneskitsen. RRS 26. er ændret til:.. Startproceduren til Formulasejlads:. STARTEN: OpenFun klassen starter umiddelbart efter de resterende klasser. Startproceduren er som beskrevet i nedenstående tabel: Minutter før startsignalet OpenFun 2 Minutter før startsignalet alle klasser på nær OpenFun 6 Flag Eller Flag op / ned Signal Opmærksomhedssignal Flag og Evt. signalflag AP eller. lighed. Bemærkninger Lydsignal afgives i alle tilfælde uanset om AP eller. lighedsstander har været hejst. 5 Varselssignal Klasseflag op, Klasseflag F for Open 0 4 Klarsignal Sort flag op, Kapsejladsreglerne er i kraft 7 Startregel Sort flag langt Startregel 30.3 er i kraft

6 6 0 Startsignal Klasseflag 5 NA Varselssignal Klasseflag op, Klasseflag F for OpenFun 4 NA Klarsignal Sort flag op, Kapsejladsreglerne er i kraft NA Startregel Sort flag langt Startregel 30.3 er i kraft 0 NA Startsignal Klasseflag... Startsignaler: Tider skal regnes fra de visuelle signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et Sejladsserier uden afbrydelse: Signalflag L på måltagningsfartøjet betyder: Ny start vil blive startet umiddelbart efter den igangværende sejlads.

7 . 2.. Startproceduren til Slalom/Downwind: Startproceduren er som beskrevet i nedenstående tabel. Startlinien lukkes for startende deltagere i det igangværende heat, når varselssignalet til det næstfølgende heat afgives. Minutter før startsignalet Flag Flag op / ned Signal Flag og Bemærkninger 4 Eller Opmærksomhedssignal Evt. signalflag AP eller.lighed. Lydsignal afgives i alle tilfælde uanset om AP eller. lighedsstander har været hejst. 3 Varselssignal Klasseflag op, 2 Klarsignal Sort flag op, Kapsejladsreglerne er i kraft Startregel Sort flag langt Startregel 29.3 er i kraft 0 Startsignal Klasseflag. 3. Heatnumre på startsignalfartøjet: Heatnummeret for det følgende heat vil blive vist på startsignalfartøjet og ved elimineringstavlen.. 4. Startrestriktion for Formulasejlads:. 4.. Sort flag (RRS 30.3) RRS 30.3 Sort flag er gældende under alle starter.. 5. Startrestriktion for Slalom:. 5.. RRS 29 (a) er ændret til:

8 Når et bræt inden for et minut af dens startsignal er på banesiden af startlinien med nogen del af dets skrog, besætning eller udstyr, skal kapsejladskomiteen diskvalificere brættet, men kan vælge at fortsætte heatet. Hvis alle brædder, der overtræder regel RRS 29(a) ikke er identificeret skal kapsejladskomiteen signalere general tilbagekaldelse og diskvalificere de identificerede brædder ifølge RRS 29 (b).. 6. Generelt: Deltagere, som er diskvalificeret under SI.5. og RRS 30.3 skal omgående forlade start- og baneområdet. Deltagere, som ikke forlader start- og baneområdet omgående, kan diskvalificeres fra en eller flere af de resterende Slalomserier eller Formulasejladser ved stævnet. 2. TILBAGEKALDELSE: 2.. Når generel tilbagekaldelse eller udsættelse er blevet signaleret, vil et nyt varselssignal blive givet et min. efter at signalflag Første lighedsstander eller AP er nedhalet. Startproceduren er dermed den samme som normalt i både Formula og Slalom. 3. OPGIVELSE: I tilfælde af at en Formula-sejlads eller et Slalom heat bliver opgivet, efter det er startet, skal deltageren sejle tilbage til startområdet og afvente nærmere signaler. Heat afviklingsplanen kan blive ændret. 4. MÅLTAGNING: 4. Formulasejlads og Slalom: Mållinien vil blive som vist på baneskitsen. 5. TIDSBEGRÆNSNING: 5.. Tidsfristen for Formulasejlads er fastsat til 00% af første fuldførte bræts omsejlingstid efter dette har fuldført. Derefter kan sejladsen afsluttes eller fortsættes i den tidsperiode der af dommeren findes rimeligt. 6. PROTESTER: 6.. Formulasejlads: 6... Protester i Formulasejlads skal indgives på protestskemaer, som udleveres i bureauet. Protestfristen udløber 30 minutter efter den foreløbige resultatliste for sidste sejlads er ophængt dette ændre RRS 6.3 og Protestkomiteen vil behandle protesterne i nogenlunde den rækkefølge, som de er indkommet. Protestbehandling vil blive påbegyndt så snart det er muligt. (a) En plan over protestbehandling, samt hvilke sejlere der er involveret som parter, og vidner, vil blive opslået på den officielle opslagstavle senest 30 minutter efter udløbet af protestfristen Slalom: 6.2. (a) Regel IFCC 2.2 ændret: SLALOMSEJLADS OG ANDRE DISCIPLINER En protest skal meddeles tavleføreren for banen samt modparterne mundtligt umiddelbart efter det heat, hvor hændelsen fandt sted. (b) Alle parter skal øjeblikkeligt melde sig til protestkommiteen. (c) Protestkommiteen vil behandle protesten omgående Det er deltagerens egen pligt at holde sig orienteret om eventuelle protester i heatet, som kan have indflydelse på videre avancement i elimineringsserien. Hvis der indgives protest i Slalom, vil det blive angivet med et P udfor heatet på elimineringstavlen På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten: (a) inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før, eller (b) ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag. Dette ændrer RRS Protest mod resultater: Protestfristen mod resultatlisten vil være 30 minutter efter resultatlisten er blevet opslået på den officielle opslagstavle. 7. POINTBEREGNING:

9 7. RRS Appendiks A Lavpoint system er gældende. Formula- og Slalom-sejladser betragtes som 2 discipliner og scores separat som beskrevet i RRS app. A. Samlet stævne-resultat scores efter Racing-princippet, hvor Formula og Slalom betragtes som samme disciplin og en Formula-sejlads scores dermed på samme måde som en Slalom-serie. Dette gælder alle stævner. Der udarbejdes resulatlister til DM i Slalom og Formula i de enkelte divisioner, men kombineret kun i de klasser, hvor der afholdes officielt DIF-DM. Udlændinge og sejlere med engangs-licens scorer ikke i DM serien, men point for øvrige sejlere reduceres ikke i de enkelte sejladser. RRS B.8.2 ændres så 7.2 a Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. 7.2 b Hvis fra 4 til 6 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 7.2 c Ved 7.,., 4., 8., 2., 25., 28., osv. fratrækkes yderligere sejlads 7.3 I DM serien scorer DNF, DNS, DSQ osv. som antal deltagere i serien plus. DM sejles som 6 stævner. Dvs. at alle sejladser til 6 stævner tæller med til det samlede DM resultat. 7.5 I raceboard-klassen kåres evt. Danmarksmester udelukkende pba. af Formula- og Fun-sejladser (ej slalom). RRS 69 er gældende. 8. DÅRLIG OPFØRSEL: 9. SUPPORTFARTØJER OG HJÆLP UDEFRA: 9.. Sejlskift: Sejlskift skal altid foretages på land Efter klarsignalet skal alle fartøjer, som ikke er tilknyttet kapsejlads- eller protestkomitéen, holde min. 00 meter klar af en imaginær linie trukket mellem alle banens ydermærker og komite fartøjerne. Enhver sejlads fra start- mållinien til mærke skal ske omkring mærke 2 og omvendt I tilfælde af, at et supportfartøj, efter at klarsignalet er afgivet, identificeres indenfor det i definerede område, eller signalere til en deltager, kan sejlere, som er tilknyttet dette supportfartøj blive diskvalificeret eller straffet Det er deltagerens eget ansvar at orientere besætningen på tilknyttede supportfartøjer om disse regler. 20. PRÆMIER: Der uddeles præmier/pokaler for resultat i racing(stævneresultat) i Open, Women, Junior og Youth. Efter hver stævne dag uddeles der desuden præmier i OpenFun klassen. Til det samlede DM uddeles præmier separat i Formula og Slalom i Open, Women, Junior, Youth, Masters og Grand Masters. Til klasser, som opfylder kravene til officielt DIF DM uddeles desuden præmier i Kombineret. Øvrige divisioner tildeles præmier pba. deltagerantal og DBO/arrangørens vurdering.

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Prikken VELEGNET TIL WEB. Og ok til print VELKOMMEN

Prikken VELEGNET TIL WEB. Og ok til print VELKOMMEN Prikken Sejlklubben Greve Strand No. 2. 2011 VELEGNET TIL WEB Og ok til print VELKOMMEN Prikken har i årevis - faktisk så længe at ingen på redaktionen ved præcis hvornår det startede, og i det omfang

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Information om DM i pløjning 2013 Pløjevært: Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj Ausumgaard Holstebrovej 101 7560

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter

Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter Erfaring Erfaring bliver regnet som en af de mest vigtige kvaliteter, en topsejler besidder.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere