Vi skal stadig arbejde med de relationer, vi har til hinanden. Det gælder både medarbejder til medarbejder og mellem medarbejdere og ledelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal stadig arbejde med de relationer, vi har til hinanden. Det gælder både medarbejder til medarbejder og mellem medarbejdere og ledelse."

Transkript

1 UU INFO Juli 2009 Kultur i UU fra de indre linier i UU Samarbejde med ungdomsuddannelserne Veloplagte forældre med arabisk og somalisk baggrund mødte UU Århus-Samsø UU på seminar i Fuglsø Hold fast - projekt til mindskelse af frafald på ungdomsuddannelserne og jeg fik en masse ud af det. Elevernes evaluering af introkurserne UU i Job Info i Jobcentret Personalia KORT NYT UU på Uddannelses- og Jobmesse Mentornetværk samling af byens mentorordninger Optagelsesprøverne hvordan gik det Kultur i UU - fra de indre linier i UU Helvede er, når vi er helt alene med os selv, og når vi ikke er i godt selskab. (K.E. Løgstrup) Af UU Leder Viggo Munk Kultur kan forstås på mange forskellige måder, men en ting er givet, og det er, at kultur er noget, vi skaber, og det er noget vi skaber sammen. Vi skaber en fælles referenceramme og et fælles sprog. I det daglige handler vores kultur om det, vi gør med hinanden, de måder hvorpå vi omgås og taler til og med hinanden, og de relationer vi indbyrdes har på kryds og tværs i organisationen og i det felt, hvor vores fællesskab funderes. De rammer eller normer, vi sammen eller andre sætter for arbejdet, har betydning for, hvad det er, vi siger og gør i dagligdagen, hvad vi ser som succeser og fiaskoer, hvad der er tilladt og ikke tilladt. og så er det helt klart, at de traditioner, vi opbygger sammen, betyder meget for opfattelsen af en fælles kultur og et fælles sprog. Et velfungerende fællesskab UU Århus-Samsø har været gennem en organisatorisk forandring, og det seneste år er gået med at indarbejde nye måder at være sammen på. Hovedformålet er at samle organisationen mere og skabe et fælles fundament for vejledningen af de unge, som jo er vores kerneopgave. Det er ledelsen oplevelse, at vi har et velfungerende fællesskab. Der er blandt medarbejderne stor gensidig anerkendelse af hinandens styrker og opgaver, og der er ikke mindst en stor vilje til hinanden. Medarbejderne er gode sammen, gode til at støtte og hjælpe hinanden og altid parate. Der er således et stort potentiale for yderligere udvikling eller forandring af organisationen. Målet er her at skabe endnu mere sammenhæng både overordnet og i den daglige praksis. Vi skal stadig arbejde med de relationer, vi har til hinanden. Det gælder både medarbejder til medarbejder og mellem medarbejdere og ledelse. Vi siger, at det at være vejleder i UU er et ensomt vagabonderende job, og vi organiserer det sådant set også stadig som sådant. Vi skal imidlertid gøre op med den privatpraktiserende vejleder. I stedet for at hver vejleder har mine unge eller mine klasser, skal vi i højere grad dele unge med hinanden. På den måde arbejder vi os også frem mod en fælles forståelse af, hvad en uu vejleder er og gør og væk fra opdelingen mellem grundskolevejledere og ungevejledere. Vi skal således skabe et fælles sprog om vejledningen i UU Århus-Samsø.

2 Det er tanken, at vejlederne skal sættes sammen i teams. Og i stedet for at tildele den enkelte vejleder vejledningsopgaven for en række skoler eller en gruppe af unge årige får teamet en klump opgaver og retten til at sammen at sikre, at opgaverne løses. Teamet kan så organisere sig, som det finder mest hensigtsmæssigt. Kommunikationen mellem medarbejdere og ledelse kan altid optimeres i en så spredt organisation som UU. Det er centralt, at ledelsen sikrer et højt informationsniveau og praktiserer stor åbenhed, og det er omvendt vigtigt, at medarbejderne bruger ledelsen aktivt i arbejdet med at løse opgaver og tilrettelægge arbejdet.. Vi har alle et ansvar for gode og ligeværdige relationer. En fælles platform for udveksling og dialog vil klart kunne styrke kommunikationen i UU. Det helt centrale i den sammenhæng er opgøret med det virtuelle UU, UU Århus-Samsø skal have rod et sted. Selvfølgelig skal vejledningen i grundskolen stadig sker ude på skolerne og tæt på den unge, men tanken er, at medarbejderne skal have oplevelsen af at høre til et sted og have adgang til at mødes med hinanden, forberede sig, udvikle vejledningsmetoder og værktøjer, og hvis det ønskes udføre de daglige administrative opgaver. En hver stærk kultur har en række traditioner, og det gælder også for UU. Vi er ved at opbygge disse med julearrangement, sommerarrangement, seminar og 15. marts fest. Og måske kommer der nye til. Der er ingen tvivl om, at organisationen har stort udbytte af traditionerne og de aktiviteter, der knytter sig til de forskellige arrangementer af både faglig og social karakter. Vejledningsprofessionen i UU Vores felt er vejledning, og den fælles faglighed, der knytter sig til vejledningsprofessionen, har en stærk sammenbindingskraft for UU. Vi er vejledere af Guds nåde, og alle sætter en stor ære i at levere god vejledning og medvirke til, at vejledningens kvalitet fastholdes og udvikles. Professionsområdet tegnes af en række faktorer i UU Århus-Samsø. For det første af det faktum at vejlederne har vejlederuddannelse og stor erfaring inden for feltet. For det andet af ydre rammer som lov og bekendtgørelse, etiske retningslinier og nationale målsætninger som fx 95% målet. Og endelig af den konkrete praksis vejledningen udfolder sig i. I UU vejledningens praksisfelt tegner der sig tre hovedopgaver, som hver især også rummer en faglighed. Der er grundskoleopgaven, ungedelsopgaven og specialvejledningsopgaven. Det er en stor opgave for os på en gang at opretholde den vejledningsfaglige kvalitet i hver af de tre opgaver og skabe et fælles sprog om vejledning og faglighed på tværs af disse tre områder. Men det er nødvendigt, da vi selv mærker de problemer, unge får, når vi overgiver dem fra et område til et andet. På en særlig måde kan vi tale om frafald i overgangen mellem grundskolevejledningen og ungevejledningen. Et vejledningsmæssigt frafald skabt af de strukturer, vi selv er herre over. Det skal vi arbejde med. Om svaret så er det, man betegner som helhedsorienteret vejledning (den unge hænger på samme vejleder fra sit 12. til sit 24. år) eller noget andet, er der ikke noget endegyldigt svar på lige nu. På tværs af opgaveopdelingen tegner der sig 3 niveauer i vores vejledning. Vi leverer på alle opgaveområder noget, vi kan betegne som ordinær/almindelig vejledning, noget der kan beskrives som det særlige og endelig det specielle. Den ordinære vejledning har fokus på at lære den unge at vælge uddannelse og erhverv. Skåret helt ind til benet skal vejledningen give den enkelte kompetence til at udarbejde en uddannelsesplan, som jo i et overordnet perspektiv har karakter af en karriereplan. Denne vejledning er også karakteriseret ved at foregå tæt på den unges eget miljø og indeholde en vifte af aktiviteter, der orienterer, udfordrer og giver oplevelser og erfaring. Den særlige vejledning er til dem, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse. For unge i grundskolen handler dette om særlige vejlednings- og undervisningsforløb, der kan tilbydes på de forskellige klassetrin. For unge årige udtrykkes den særlige vejledningsindsats ved de mange forskellige retninger, en ung kan gå på sin vej mod en gennemført ungdomsuddannelse. Det, vi i UU betegner som uddannelsestrappen, udgør et centralt værktøj for vejledningen og for begrebsliggørelsen af, at der er andre veje end den direkte vej, og at omveje meget vel kan vise sig at være nyttige i sidste ende. Den specielle vejledning er karakteriseret ved en høj grad af individualisering både i den tilgang, vejledningen vælger, og i de løsninger, der præsenteres for den enkelte. Vejledningen fordrer et udvidet samarbejde med de mange forskellige parter, der er omkring de unge, der på forskellige måde defineres som specielle. Vejledningen er i høj grad løsningsorienteret og praktisk i sin tilgang til den enkelte unge.

3 Et fælles sprog Det grundlæggende i den fortsatte udvikling af kulturen i UU handler således om at fokusere på det fælles sprog, den fælles praksis vi kan udvikle omkring vores vejledningsprofession, og om hvad god vejledning er. Det skal være et sprog, der kan skabe sammenhæng mellem de mange delelementer i vejledningen. Det skal således favne grundskole-, unge- og specialvejledningen, og det skal rumme det ordinære og det særlige og det specielle. Det skal understøtte vejledningens lærende og hjælpende elementer og således både rette sig mod unge som del af et kollektiv og som individ. Og det skal endelig give udgangspunkt for en vejledning, der på en gang er understøttende, håndholdt og udfordrende. Exit Det er vigtigt lige at vende tilbage til den indledende konstatering af, at der faktisk er et velfungerende fællesskab i UU Århus-Samsø, for det er jo det faktum, der skal bruges som udgangspunkt for at udvikle organisationen og vejledningen, så den bliver endnu bedre. Det er også det fundament, UU skal bruge til at samarbejde med alle de parter, der agerer i ungefeltet. Unge har et utømmeligt behov for hjælp og vejledning, og vejledere har et utømmeligt ønske om at støtte og udfordre. Vi kan ikke opfylde behovet, men det er klart, at ved at samarbejde på alle leder og kanter kan vi komme meget længere, end vi kan alene. Samarbejde med ungdomsuddannelserne Af UU Leder Viggo Munk UU Århus-Samsø siger den 31. juli tak for et godt samarbejde over de sidste 5 år med gruppen af sektoransvarlige vejledere fra ungdomsuddannelserne. De sektoransvarlige har udført en mission og har gjort det godt. De har med stor faglighed og dygtighed bidraget til at skabe et godt fundament for UU i forbindelse med centrets fødsel og i en række år derefter. Ophævelsen af sektoransvarsordningen er ikke et tegn på brud mellem UU og ungdomsuddannelserne, tværtimod. Der er fortsat brug for et tæt og godt samarbejde om unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Derfor er UU og ungdomsuddannelserne også i fællesskab gået i gang med at formulere samarbejdsrelationerne, så de matcher de udfordringer, vi står over for i vejledningen og i arbejdet med at medvirke til, at alle unge tager en uddannelse. UU s vejledere og vejlederne på ungdomsuddannelserne vil således også fremover have noget med hinanden blot under andre former, således vi sammen kan få nytte af den viden og indsigt, vi besidder, og således, vi kan styrke og udvikle vejledningen af unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Så kære sektoransvarlige. I skal have en stor tak for jeres engagement, og vi siger tak for samarbejdet og på gensyn i samarbejdet. Veloplagte forældre med arabisk og somalisk baggrund mødte UU Af uu vejleder Vibeke Genefke, uu vejleder Marianne Glien og leder af grundskolen Marie Thodberg Som opfølgning på det store møde i Globus1 i Brabrand i oktober 2008, har Vejledningscenteret i Brabrand taget initiativ til en række dialogmøder., hvor forældre til elever med andet sprog end dansk inviteres til en dialog om vejledning med Vejledningscenteret og vejledere fra UU Århus-Samsø. Det seneste møde blev holdt i Globus1 den 12. maj. Det overordnede tema for aftenen var forældrerollen, og hvordan man som forældre bedst muligt støtter sine børn i deres uddannelsesforløb.

4 Den fremmødte forældregruppe repræsenterede en bred vifte af grundskoler og uddannelsessteder i Århus, og de deltagende fordelte sig i to sproggrupper somalisk og arabisk. Følgende indtryk er et sammendrag af centrale diskussioner i de to grupper: Aftenen blev indledt med en kort præsentation af UU Århus-Samsø, som satte gang i en ivrig spørgelyst til uddannelsessystemet generelt og UU s opgaver/tilbud specifikt. Debatten kom i høj grad til at omhandle grundskoleproblematikker og tydeliggørelse af, hvem der har, hvilke roller i vejledningsforløbet, flere havde fx den opfattelse, at UU var det samme som skolen. En central pointe var vigtigheden i, at forældrene lytter til vejlederen og lærerne i forbindelse med deres barns uddannelsesvalg. En alt for stor del af de unge oplever nederlag, fordi de går i gang med en uddannelse før de er parate. Der var bred enighed om, at deltagelse i sine børns liv herunder også skoleliv er helt centralt.. En far opfordrede således til, at man er deltagende fra første færd, altså helt ned ved skolestart og både i det enkelte barns skolegang, såvel som i skolen som sådan. I forlængelse heraf kom aftenens andet store tema op, som skabte en del debat: Flere forældre problematiserede, at man som forældre til en ung over 18 år har meget ringe mulighed for at kunne holde sig orienteret om sit barns uddannelsesforløb. UU oplyste om tavshedspligten, som en stor del af forældrene oplevede som meget hæmmende og problematisk. Der blev dog også talt om måder, hvorpå man kommer om dette problem uden at fordre en lovændring på området. En anden far fortalte eksempelvis, hvordan han selv havde opsøgt Aarhus tekniske Skole og spurgt sin søns lærere om, hvordan det gik, og han opfordrede forældrene til at være opsøgende på de unges uddannelsesinstitutioner. UU orienterede om muligheden for at få den unges tilladelse til at måtte udveksle oplysninger fra eks. Uu vejleder til forældre. En del forældre påpegede det svære i dette, da de unge som regel ikke er så villige specielt ikke, hvis det ikke går så godt. Her blev det igen understreget, at grundstenen lægges så tidligt i barnets skolegang som muligt. Ligesom en far påpegede, at det i høj grad også handler om at skabe et godt og tillidsfuldt forhold til sine børn gennem deres opvækst, for så vil de ikke senere have et problem med at forældrene følger med. Problematikken omkring det, at drengene i ringere grad uddanner sig end pigerne kom også op. En af de mandlige forældre pegede på, at der var få manderollemodeller op igennem barnets liv i vuggestue, i børnehave og i skolegangen. Det var visse kvinder i forsamlingen ikke enige i. Nogle forældre gav udtryk for, at de havde oplevet, at den vejleding de og deres børn havde fået, var meget kategorisk. "Det kan du blive, og det kan du ikke blive, du skal til optagelsesprøve du skal ikke.". De efterlyste, at vi som vejledere skulle se flere muligheder i de unge. De oplevede det, som om vejlederne havde magt til at bestemme, hvilken uddannelse deres børn skulle tage. Det synes at være en rigtig god og berigende aften for alle parter, hvor konklusionen på aftenen da også var, at der skal være mange flere af denne type arrangementer. Vi har jo et fælles mål og kan drage stor nytte af hinanden i målet om at skabe det mest optimale skole/uddannelsesforløb som muligt for det enkelte barn. UU på seminar i Fuglsø Af Christian Bang Kristensen, konsulent i UU Århus-Samsø Onsdag morgen den 27. maj drog medarbejderne i UU Århus-Samsø til Fuglsøcentret på kanten af Mols Bjerge ved Ebeltoft Vig. I det følgende halvandet døgn var der fire vigtige temaer på dagsordenen: Kulturen i UU Århus-Samsø. Hvad er ledelsens strømpile. Tanker til tiden. Hvordan passer man på sig selv i en turbulent hverdag. Unge med særlige behov. Definition og identifikation. Socialt samvær, networking og kulturskabende aktiviteter.

5 Kulturen i UU Århus-Samsø UU leder Viggo Munk knytter arbejdspladskulturen i UU Århus-Samsø sammen med nogle centrale begreber: Sammenhæng, relationer, fælles sprog og rammer. Det kommer til at betyde, at der skal skabes større sammenhæng i organisationen. Både mellem grundskoledelen og ungedelen og mellem vejlederne og ledelsen. Ledelsen vil også arbejde for, at UU får et fysisk sted, hvor alle medarbejdere kan arbejde og mødes både fagligt og til sociale arrangementer. Ledelsen vil fokusere på kommunikationen i organisationen fx ved at styrke videndeling, fælles sprog og fælles vejledningsfaglig forståelse af opgaverne. Fremadrettet vil ledelsen arbejde på, at vejlederne organiseres i team. Arbejdstiden skal fremover (fra august 2010) for alle medarbejdere være 37 timer om ugen med 6 ugers ferie om året. For grundskolevejlederne betyder det, at i perioder, hvor der ikke er elever i skolerne, skal vejlederne bruge tiden til fx møder, udvikling, planlægning og administrativt arbejde. Der skabes nye traditioner for sociale arrangementer i UU: 15. martsfest, sommerafslutning, julefest og seminar (internat). Tanker til tiden Hvordan passer man på sig selv i en turbulent hverdag? En problemstilling som Poul Lundgaard Bak, læge og chef for Videncenter for Sundhed og Trivsel i Børn & Unge belyste gennem et spændende og engagerende foredrag. Foredraget tog afsæt i bogen: Tanker til tiden praktisk viden om tanker og følelser og hjernen, som Poul Bak har skrevet. Bogen opsamler den nyeste viden om hjernen, tanker og følelser og de processer, der får mennesker til at agere på bestemte måder i forskellige situationer. I foredraget satte Poul Bak fokus på eksempler og teorier, der har praktisk personlig anvendelsesværdi for os som medarbejdere på en arbejdsplads. Fra en vejledervinkel gav oplægget forståelse for, hvorfor og hvordan børn og unge reagerer i forskellige situationer således at vejlederen fx kan forudse og opløse konflikter, inden de opstår. I forordet til bogen skriver Poul Bak: Bogen handler meget om omtanke. Omtanke hjælper os med at sortere hvilke tanker og følelser skal omsættes til handlinger og hvilke tanker og følelser har bedst af bare at falde til ro. Videncenter for Sundhed og Trivsel er forankret i Børn & Unge og har fokus på aldersgruppen fra 0 18 år, men alle medarbejdere i Århus Kommune kan trække på hjælp og bistand fra centret. Unge med særlige behov Trine Harck indledte dagen med begejstring over, at være "hjemme igen". Flere af vejlederne har været igennem vejledermoduler, hvor Trine har været underviser. Trine bemærkede, at hun kender "hesten på travet", og derfor havde hun forberedt, at vi ikke skulle læne os tilbage og modtage et langt oplæg fra hende, men at vi skulle arbejde på at fabrikere nogle synspunkter, der kunne gøre os klogere på: "Hvem er de unge med særlige behov"?, og hvilke metoder bruger vi til at afsøge målgruppen i skolen? Trine holdt et kort oplæg som igangsætning af arbejdet. Herefter blev vi delt i grupper, hvor vi først parvis - og derefter i grupper skulle komme med overvejelser og iagttagelser af målgruppen.

6 Anden runde i arbejdet var akvariemodellen. Her var der "vidner", interviewere og plenum som refleksionsgruppe, der skulle komme med bud på, hvordan vi får øje på målgruppen. Det var meget inspirerende, fordi der netop var udgangspunkt i den praksis, som både special-, grundskole- og ungevejlederne ofte står i. I tredje runde blev vi delt i grundskole-, unge- og specialvejledere, og vi skulle komme med opsamling på handling ift. arbejdet med unge med særlige behov for vejledning. Det hele skulle samles på en planche, og der var mange målrettede forslag og ideer. Plancherne blev taget med hjem af ledelsen til videre arbejde. Socialt samvær, networking og kulturskabende aktiviteter Medarbejderne i UU Århus-Samsø er ansat i en speciel organisation, hvor de fysiske arbejdspladser er spredt over hele byen på mere end 70 forskellige postadresser. Alle mødes kun ved særlige lejligheder nogle få gange om året. Det betyder, at et arrangement som fx Fuglsøseminaret er overordentligt vigtigt for at bevare og udvikle kollegiale relationer og dermed også sammenhængskraften i UU. Gruppebillede med næsten alle Imellem og efter de store faglige programpunkter er der mere uformelle møder på tværs af distrikter og den daglige opgaveløsning. Og så er der morgenløb for de særligt friske, gåture i omegnen for de filosofiske og aftenfodbold for sportsdrengene. HOLD FAST Projekt til mindskelse af frafald på ungdomsuddannelserne I Region Midt og Syd Af Marie Thodberg, afdelingsleder for grundskolen i UU Århus-Samsø Ungdomsuddannelser, produktionsskoler og Børn og Unge deltager sammen med UU Århus-Samsø, UU Favrskov og UU Skanderborg Odder i et storstilet millionprojekt iværksat af region Midt og Syd. De mange millioner kommer fra den konkurrenceudsatte pulje, og Region Midt og Syd er gået sammen om at søge om projektet: Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne (frafald) et toårigt projekt i til ca. 40 mio. kroner! Administrationen foregår centralt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formål Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Projektet gennemfører én samlet koordineret indsats på tværs af ungdomsuddannelserne i de to regioner med henblik på at samle indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet søger at indtænke samtlige aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af Folkeskolen, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. UU erne spiller en central rolle som bindeled mellem samtlige aktører.

7 Projektet drager nytte af de institutionsoverskridende samarbejdsflader ved forankring i lokale konsortier og gennem videndeling og erfaringsudveksling på tværs af regionerne. De deltagende partnere deler sig op i mindre geografiske enheder, såkaldte konsortier. Østjylland er et konsortium bestående af UU Skanderborg Odder, UU Favrskov og UU Århus-Samsø samt ungdomsuddannelser, Børn og Unge i Århus samt områdernes produktionsskoler. UU Djursland har dannet sit eget konsortium, og i region Midt er der i alt 6 konsortier. Projekter i konsortium Østjylland Konsortium Østjylland har vedtaget at udvikle følgende fem projekter, hvoraf de to er obligatoriske for alle konsortier. 1. Mentorprojekt udvikling af tværgående mentorforløb. 2. Indslusning med fokus på fastholdelse i perioden 15. marts til 1. september. 3. Introduktionsforløb faglig støtte og styrkelse af studiekompetencer. 4. Opsamlingskurser - tilbud til unge der er faldet fra en ungdomsuddannelse. 5. Praktikpladsprojekt udvikling af metoder til at skaffe praktikpladser til de svageste. Projekterne skal være repræsenteret i konsortiet, men ikke nødvendigvis hos hver partner. I projekterne er der i udgangspunktet ikke tale om at opfinde nyt, men at udvikle på allerede iværksatte aktiviteter. Det er tanken, at aktiviteterne skal kunne bringes i drift efter endt projektperiode. Organisering UU Århus-Samsø er koordinator i konsortiet, og Ruth Jensen er tilknyttet som faglig og administrativ medarbejder. I løbet af efteråret vil der blive afholdt planlægningsmøder med alle partnere i konsortiet med henblik på fastlæggelse af indhold i projekterne. Projektet får endeligt tilsagn om midler i januar 2010, hvorefter de egentlige aktiviteter vil blive iværksat.. og jeg fik en masse ud af det 8. klasse Introkurser Elevernes evaluering Ved Ruth Jensen, Bro-koordinator, UU Århus-Samsø Efter afslutningen af introkurser i 8. kl. i skoleåret har UU Århus-Samsø inviteret udvalgte 8. klasser til at deltage i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. 8. klasse eleverne har deltaget i to obligatoriske intro-kurser af 3 dages og 2 dages varighed. I det følgende præsenteres kort hovedlinjer og resultater af denne evaluering. Hvem valgte introkurserne Det er i høj grad elevernes egen interesse, der har styret deres valg af introkurser, idet 78,9 % angiver egen interesse som den primære faktor. De væsentligste hjælpere i beslutningen er uu vejlederen og forældrene. 31,6 % angiver, at de har fået hjælp af dem i beslutningsprocessen omkring 3 dages besøget. Der er en interessant forskel til 2 dages besøget, hvor elevens egen interesse er dalet til 53,7 %, forældrenes indflydelse er dalet til 21 %, men uu vejlederens hjælp er steget til 48,4 %. Kammerater og klasselærer spiller en mindre rolle, idet kun ca. 11 % angiver dem som hjælpere i processen. Klasselæreren dog en smule højere ved 2 dages besøget. Vidste eleverne nok De fleste elever har en god viden om introkurserne, inden de starter. Elevernes viden om 3 dages kurset er bedre end deres viden om 2 dages kurset, til trods for at de har modtaget orienteringen om dem på samme tid af de samme personer. Der er ca % forskel i vidensniveau. Elevernes viden er størst om formålet med kurserne, mødetid og sted og transport og mindst om indholdet af kurserne (kun ca. 40 % angiver, at de vidste nok) til trods for, at de kan læse om dem på brobygning.net og har fået beskrivelserne printet ud af deres uu vejleder. De har primært fået deres viden fra uu vejlederen (ca. 70 %),

8 undervisningen i 8. klasse (ca. 38 %) og fra brobygning.net (ca. 14 %). Disse svar giver naturligt nok anledning til at vurdere, om beskrivelserne kan forbedres, så eleverne føler sig bedre orienteret. Blev de modtaget godt Eleverne angiver at være blevet vældig godt eller godt modtaget på introkurserne, og de opgaver, de blev stillet over for, var passende i omfang og sværhedsgrad, ligesom de har vurderet både det sociale miljø og undervisningen som helt i top eller godt nok. Dog er der her også en forskel på 3 dages og 2 dages kurserne, idet både modtagelsen og undervisningen på 2 dages kurserne vurderes mindre positivt end på 3 dages kurserne. Om det har noget med elevernes motivation at gøre, eller om 2 dages kurserne skal have en kritisk revision vil blive diskuteret i Bro-samarbejdet. Er de blevet klogere Hele 86,3 % angiver at have fået en større og bedre viden om de uddannelser, de har været på introkursus på, og 65,3 % angiver, at de er blevet mere afklaret om, i hvilken retning deres uddannelser skal gå, mens 29 % ikke er blevet mere afklaret. 48,4 % overvejer stadig den samme uddannelse, mens 25,6 % er i tvivl, og 11,4 % angiver at have skiftet ønske. Var det en succes Elevernes kommentarer om oplevelserne er ofte fornøjelig læsning, der spænder fra det meget positive: Jeg synes, det var fedt at være derhenne! til det mere negative: Jeg syntes, det var enormt kedeligt og trættende. Begge udsagn indeholder jo rigtig meget afklaring. Det er da også uu vejledernes og skolernes oplevelse, at introkurserne i 8. klasse har været en stor succes og har været en stor hjælp til at afklare eleverne om deres videre forløb i 9. klasse og senere. Det ses blandt andet ved, at disse elevers deltagelse i frivillig brobygning i 9. klasse i efteråret 2009 er dalet markant i forhold til efteråret 2008, hvor eleverne ikke havde været på introkurser i 8. klasse. Så der er heldigvis et godt grundlag at arbejde videre på i den fortsatte udvikling af introkurser og brobygning. Tak til alle samarbejdspartnere og deltagere i Introkurser UU i Job Info i Jobcenter Århus Af Poul Bøg, konstitueret afdelingsleder af ungedelen i UU Århus-Samsø Når unge mellem 15 og 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, henvender sig i Job Info henvises de til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). I april måned var 268 unge i denne aldersgruppe i kontakt med UU. 53 af henvendelserne udmøntede sig i vejledningssamtaler om uddannelse og jobsøgning herunder udarbejdelse af målgruppevurderinger til en produktionsskole og uddannelsesplaner. 36 af de 268 henvendelser havde et uddannelsesmæssigt perspektiv, men de unge havde for en kortere periode en forsørgelses-problemstilling, der skulle løses - inden de senere havde planer om at starte på uddannelse, uddannelsesforberedende aktiviteter eller afklarende forløb. 138 af henvendelserne til UU i april måned drejede sig primært om forsørgelse men hvor de unge mødes med et uddannelses- eller jobmæssigt perspektiv hos UU, inden de evt. går videre i Job Info. Gør de unge det, medbringer de et samarbejdspapir fra samtalen hos UU til andre medarbejdere i Job Info. For maj måned så henvendelserne til UU i Job Info således ud: 42 vejledningssamtaler om uddannelse og job, 41 samtaler der pegede mod uddannelse, men hvor forsørgelsen for øjeblikket ikke var på plads og 245 samtaler hvor den unges økonomiske situation primært var omdrejningspunktet for samtalen, og hvor uddannelses- og jobperspektivet ikke umiddelbart nåede igennem til den unge. UU havde i alt i maj måned 245 henvendelser i tiden 9-14 (torsdage fra 9-17).

9 To unge En mandag morgen sidst i juni kontakter UU et par unge, som denne morgen har henvendt sig i Job Info i Værkmestergade. Vi kontakter Anders og Khaled i forlængelse af den samtale - som alle unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse skal have med UU. Anders, der er 21 år, fortæller at han straks følte sig godt tilpas i selskab med en uu vejleder. Tilfældet ville, at Anders og vejlederen kendte hinanden fra tidligere vejledningssamtaler. Under samtalen drøftede man et kort og et mere langsigtet perspektiv, hvor uddannelse indgår. Anders fortæller, at hans ærinde i Jobinfo primært skyldes, at han har mistet sit arbejde, og at han ikke har kunnet finde et nyt. Han har brug for økonomisk hjælp. Samtidig har han været udsat for et uheld, hvor han er kommet til skade. Anders fortæller endvidere, at han i det hele taget har brug for lidt ro til at få sin tilværelse lidt mere på rette spor. Anders er ikke afvisende over for - på et senere tidspunkt at påbegynde en uddannelse. Rent faktisk har Anders været i gang på en teknisk erhvervsuddannelse, men afbrød grundforløbet. Dengang var Anders 16 år. Inden Anders kom på Teknisk Skole, arbejdede han en tid. Han ønskede ikke at fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse i forlængelse af 9. klasse. Siden afbruddet fra Teknisk Skole har Anders i nogle år været arbejdsmand inden for murerfaget. Khaled, der er 20 år, har afsluttet både 9. og 10. klasse. Ydermere har Khaled dygtiggjort sig på VUC, hvor han har taget 10. klasse igen. Desværre rækker karakteren i skriftlig dansk for øjeblikket ikke til, at han kan fortsætte på HF. Khaled fremlægger sin plan for UU. Han ønsker at starte på HF til august 2010, og planen inden da er, at Khaled tager et turbo-forløb på VUC fra januar Han håber på, at han kan rette sine karakterer op specielt i skriftlig dansk. Khaled startede i folkeskolen i 8. klasse. UU finder, at Khaleds plan er god og velovervejet. Khaleds problem lige nu er, at han ingen indtægt har. Khaled fortæller, at han har søgt tilbage til et firma, hvor han arbejdede 4 måneder i foråret og sommeren Men firmaet er ramt af mandskabsreduktioner, så der var ikke arbejde at få. Khaled har også arbejdserfaringer fra ansættelse i Dansk Supermarked. Khaled har mest arbejdet på et lager. Stod det Khaled, var han slet ikke indstillet på at søge offentlig hjælp. Khaled er tydeligt frustreret over, at det trods ihærdige forsøg ikke er lykkedes ham at få et job frem til januar 2010, hvor han skal starte på VUC igen. Khaled vil gerne arbejde. Personalia Af UU Leder Viggo Munk UU siger i år farvel til 4 vejledere, der har valgt et nyt liv, som det hedder, når man i dag går på efterløn eller pension. Og dertil siger vi farvel til en vejleder, der vælger at gå tilbage til lærerjobbet, og en vejleder vi har haft på lånt tid. Ole Steen Hansen, Jette Kristoffersen, Ole Kristoffersen og Keld Kristensen stopper. Birthe Rask bliver fuldtidslærer, og Annette Hansen bliver underviser på VIAUC. Og vi siger dem alle en stor tak for godt kollegaskab gennem mange år.

10 Efter mange år i vejledningsbranchen har de valgt at lægge vejlederrollen på hylden og nyde deres otium. Og det kan kun sige at være velfortjent, for de har alle været med længe - nogen af dem sådan set altid. Vi siger farvel til vejledere, der har brændt for de unge og for at de skulle hjælpes på en ordentlig måde. Vejledere der har gjort en kæmpe indsats båret af et særligt engagement. Det er vejledere, der er kendt for at være ordentlige og regulære og holde, hvad de lover. Det er jo gode egenskaber for en, som de unge har skullet have tillid til. Det er også stærke stemmer internt i UU, og det er personer, der har kæmpet de unges sag og sat mange relevante initiativer i gang, der har styrket indsatsen over for de unge inden for alle områder af vejledningen. På UU s vegne vil jeg siger jer mange tak for et godt og frugtbart samarbejde gennem årene. Samtidig kan vi sige goddag til 4 nye kollegaer fra 1. august. Mere uddybende præsentation vil følge i næste informationsbrev. Vi har ansat: Reza Karimi, socialrådgiver, 28 år. Reza skal være vejleder på Grønløkkeskolen, Skovvangskolen og ungevejleder for unge fra Skødstrup Skole. Kira Winther, cand.mag, 42 år. Kira skal være vejleder på Hasselager/Kolt Skole, Skåde Skole og Tranbjerg Skole Eva Geer, cand.pæd.soc, 45 år. Eva skal være vejleder på Risskov Skole, Skæring Skole og Sølystskolen. Hanne Raun Paulsen, lærer, 43 år. Hanne skal være vejleder på Holme Skole, Kragelundskolen, Rosenvangskolen og Selam Friskole. KORT NYT UU på Uddannelses- og Jobmesse Torsdag den 28. maj holdt Jobcentret Uddannelses- og Jobmesse i DGI- Huset. UU Århus-Samsø var repræsenteret med en vejledningsstand. Af de i alt 1336 besøgende gæster på messen var der 25 unge under 25 år, som fik vejledning på UU s stand. UU vejleder Kurt Rohde i samtale med 3 unge. Samme dag var Laura Hay, den nye Rådmand for Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse, på introduktion til sit kommende job og besøgte i den forbindelse messen. Det gav Poul Bøg, konstitueret afdelingsleder for ungedelen, anledning til at give Laura Hay en grundig introduktion til UU Århus-Samsø og vejledningsopgaverne, der spænder fra eleverne i grundskolen og op til de 24 årige unge. Mentornetværk samling af byens mentorordninger UU Århus Samsø vil i løbet af efteråret tage initiativ til samling af ungdomsuddannelsernes og UU s mentorordninger i et netværk. Det kommende netværk vil danne basis for at udvide kendskabet til hinanden, for udforskning af fremtidige samarbejdsflader og muligheder og for koordinering af kompetenceudvikling. Optagelsesprøverne hvordan gik det I alt blev 181 elever i foråret indstillet til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser. Fra 9. klasse: 71 (39,2 %) og fra 10. klasse: 110 (60,8 %). Samlet bestod 81 (44,8 %) prøverne, 90 (49,7 %) bestod ikke og 10 (5,5 %) meldte enten afbud eller udeblev fra prøverne.

11 Resultatet af prøverne fordelt på årgang i absolutte tal og procent: Bestået Ikke bestået Afbud Udeblev I alt 9. klasse 34 (47,9 %) 33 (46,5 %) 2 (2,8 %) 2 (2,8 %) 71 (100 %) 10. klasse 47 (42,7 %) 57 (51,8 %) 0 (0,0 %) 6 (5,5 %) 110 (100 %) Resultatet af prøverne fordelt på uddannelsesretning og årgang i absolutte tal: Bestået Ikke best. Afbud Udeblev 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. Alm. Gym. og HF HHX HTX Næste UU INFO udkommer i oktober 2009

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning UUSjælsø Tilbud på udførelsen af vejledningsopgaven i Furesø Kommune fra 1. august 2007 2 Indledning UUSjælsø har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på udførelsen af

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Danmarks Vejlederforening. Middelfart den 08. september 2011 Konsulent Lars Lundgreen

Danmarks Vejlederforening. Middelfart den 08. september 2011 Konsulent Lars Lundgreen Danmarks Vejlederforening Middelfart den 08. september 2011 Konsulent Lars Lundgreen Hjælp Du ligner ikke en der har brug for hjælp? Første tanke: Sikke en antagelse! Anden tanke: Hvordan ser et menneske

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Halsnæs 5,5 5,1 4,8 4,8 Halsnæs uden håndholdt 3,9 3,5 3,2 3,2 UU i alt inklusiv håndholdt og Hillerød 12,9 10,3 9,7 9,7

Halsnæs 5,5 5,1 4,8 4,8 Halsnæs uden håndholdt 3,9 3,5 3,2 3,2 UU i alt inklusiv håndholdt og Hillerød 12,9 10,3 9,7 9,7 Bilag til UUs fremtidige organisatoriske placering Styregruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) har løbende været orienteret om konsekvenserne af Erhvervsskolereformen. UUH

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere