entreprenøren NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE?"

Transkript

1 entreprenøren NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE?

2 entreprenøren BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER HAR BESØGT KINA FOR AT STUDERE ET BOLIGMARKED UNDER HØJ ØKONOMISK VÆKST OG EKSTREMT EFTERSPØRGSELSPRES SOM FØLGE AF ØGET VELSTAND OG VANDRING TIL BYERNE. CENTRET GENNEMFØRTE EN LÆNGERE MØDERÆKKE MED REPRÆSENTANTER FRA DEN FINANSIELLE SEKTOR, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, UNIVERSITETER, DEVELOPERE OG RÅDGIVNINGSVIRKSOMHEDER I SHANGHAI OG HONG KONG. AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Byggeri på de dyreste adresser i Hong Kong vil den sydende aktivitet kunne fortsætte? Foto: Christian Haagerup 4

3 entreprenøren HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE? En af opgaverne for Boligøkonomisk Videncenter er at følge udviklingen på de internationale boligmarkeder. I 2011 besøgte centret USA og havde en møderække med repræsentanter fra den finansielle sektor i Washington. Siden besøgte centret Detroit for at studere, hvordan boligmarkedet reagerer på en langvarig og ekstrem svækkelse af efterspørgslen som følge af befolkningsafvandring og økonomisk krise. I 2012 har centret besøgt Kina for at studere et boligmarked under høj økonomisk vækst og ekstremt efterspørgselspres som følge af øget velstand og vandring til byerne. Centret gennemførte en længere møderække med repræsentanter fra den finansielle sektor, offentlige myndigheder, universiteter, developere og rådgivningsvirksomheder i >> 5

4 Kinesisk boligbyggeri for velhavere men ikke for de super-rige. Dette ligger i en såkaldt New Town udenfor Shanghai, populært kendt som Nordic City. Dette kvarter hedder Cedar Island Luxury Decorated Toscana Series og er opført i italiensk stil (Toscana). Man har fra myndighedernes side direkte opfordret developerne til at bygge i deres hjemlands stilarter, og derfor ligger der nu hollandske, engelske, skandinaviske og italienske kvarterer udenfor Shanghai. Europæiske arkitekter slog også deres folder i Shanghai før 2. verdenskrig, så det udenlandske element har en lang tradition. Ikke alle boliger er solgt, og man fornemmer dels de stagnerende boligpriser, dels at man måske har ramt lidt for meget ved siden af traditionel kinesisk smag. Prisen her er ca. 14 millioner Renminbi for en villa (ca. 12,6 mio. DKK). Shanghai og Hong Kong. Både i USA og i Kina var bistanden fra Udenrigsministeriet i Danmark afgørende for, at besøgene blev vellykkede. Man kan lynhurtigt samle store mængder af data over internettet. Skal man opbygge personlige kontakter, er personlige møder dog en fordel. Hertil kommer, at data i mange tilfælde kan vildlede i lande som Kina, der er under en dramatisk forandringsproces i det økonomiske system, og hvor landet er stort og har forskelligartet udvikling mellem regionerne. Hvis man skal have en vurdering af de problemer, der er forbundet med data og tolkning af data, er det en fordel at drøfte dette mere uformelt ved et møde. USA og Kina har de mest interessante boligmarkeder i verden i dag. det amerikanske boligmarked er altafgørende for, om verdens største økonomi, USA, på ny kan genrejses med fremgang i privat forbrug og beskæftigelse. Derfor har vi alle og ikke kun boligøkonomer interesse i at følge USA s boligmarked nøje. Kina er verdens 6 KINA næststørste økonomi. Dets boligmarked har været igennem en voldsom stigning i priser og investeringer, der minder om Japan før sammenbruddet i starten af 1990 erne. Hvis Kina s boligmarked bryder sammen, bliver følgerne skæbnesvangre for verdensøkonomien. Ét risikoscenario er, at gældskrisen i Europa forværres og rammer Kinas eksport, som det skete i slutningen af 2009 og starten af Et fald i de kinesiske investeringer, der er relativt langt højere i forhold til nationalindkomsten end det ses i vestlige økonomier, vil bremse den kinesiske vækst, og krisen kunne sprede sig gennem banksektoren som følge af den kraftige udlånsvækst til ejendomssektoren i de senere år. Det er imidlertid kun på overfladen, at der er lighedspunkter mellem Kinas ejendomsmarkeder og udviklingen i de vestlige økonomier. Selvom der er klare boble tegn i det kinesiske ejendomsmarked, så kan dette marked ikke sammenlignes med de vestlige. Areal i km2 Befolkning Kina USA Danmark , , ,4 Bybefolkning i % af hele befolkningen BNP pr. capita i dollars*) Inflation i % *) Opgjort ud fra købekraft paritet, PPP Napoleon Bonaparte sagde for 200 år siden om Kina: Der ligger en sovende kæmpe. Lad ham sove. For når han vågner, vil han ryste Verden. Nu er Kina vågnet, og vi er alle i den nye globaliserede Verden afhængige af, hvad der sker for Kinas økonomi i de kommende år. DEN KINESISKE ØKONOMI Den kinesiske økonomi har i mere end 25 år opvist imponerende vækstrater. Opgjort i faste priser er den kinesiske nationalindkomst steget med vækstrater på op til 14 % om året. Der har undervejs været forbigående svaghedsperioder som i , og igen i , men selv da har væksten i international sammenligning været høj. I 2007, før Finanskrisen ramte, var vækstraten oppe på 14,2 %. Det er en vækst, som man i mere udviklede økonomier ville være taknemmelig for at opnå over en femårig periode. Da krisen satte ind, faldt væksten til 9,2 % i 2010, for siden at stige på ny. Her i starten af 2012 ser det dog ud til, at væksten er afsvækket til godt 8 % årligt. De foregående årtiers vækst har imidlertid været så massiv og langvarig, at Kinas andel af hele verdens nationalindkomst er steget fra 3,2 % i 1985 til et forventet 15,8 % i Kina har dermed overhalet Japan som verdens næststørste økonomi, og haler støt ind på USA. Både iflg. Verdensbanken og CIA World Factbook udgør den kinesiske nationalindkomst opgjort i købekraftparitet 75 %

5 Kom ud af røret og bliv klogere på alt, hvad der rør sig i jorden SE AKTUELLE KURSUSDATOER PÅ wavin.dk Trænger du til at få opdateret din viden om vand- og afløbssystemer, så du bliver endnu skarpere på rør, systemer og miljømæssige udfordringer? Så tag med på et af vores kurser om alt fra svejseteknik og installation af afløb til konkrete problemstillinger indenfor regnvandshåndtering. Hvad enten du er grossist, udførende eller rådgiver, tilbyder vi kurser, der gør dig endnu bedre til dit job og dine kunder endnu mere tilfredse med resultatet. Alle kurser foregår i vores moderne Wavin Solution Center, hvor teori og praksis går hånd i hånd i den store træningshal med installationsgrave og interne pumpesystemer. Scan koden, læs mere om kurserne og tilmeld dig på Så garanterer vi, at du får viden, der holder vand. Solutions for Essentials 7

6 entreprenøren Figur 1: Årlig realvækst i % i Kina s nationalindkomst (Bruttonationalprodukt ) i %, IMF WEO databasen Figur 2: Saldo på betalingsbalancens løbende poster som % af nationalindkomsten IMF, WEO databasen Figur 3: Samlede investeringer opgjort som % af nationalindkomsten (BNP) for Danmark og Kina, % % % af den amerikanske. Denne forbavsende vækstmaskine hænger sammen med betydelige overskud på betalingsbalancens løbende poster, i takt med at Kina i midten af 1990 erne udviklede sig til hele verdens fabrik. Når overskuddet på betalingsbalancens løbende poster måles i % i forhold til nationalindkomsten, så steg dette overskud fra 1 % i midten af 1990 erne til 10,1 % i Under indtryk af finanskrisen og afsvækkede eksportmarkeder i USA og Europa faldt overskuddet til godt 5 % i 2010 og I et frit marked ville overskuddet presse kursen på den kinesiske valuta, Renminbien op, og denne er da også blevet opskrevet (apprecieret) af markedskræfterne, men ikke i den udstrækning, som handelsudviklingen tilsiger. Renminbien bevæger sig i et snævert bånd om en referenceværdi, der fremkommer ud fra en kurv af forskellige valutaer, herunder Dollar, Euro, Yen, Rubler, engelske Pund, thailandske Baht med flere. Dette er et af de større stridspunkter mellem Kina og den vestlige verden. Med en højere kurs på Renminbien, ville den kinesiske konkurrencefordel blive dæmpet, og der ville komme mere balance mellem eksport og import, ligesom en opskrivning af valutaen ville virke inflationsdæmpende. Som følge af de vedvarende overskud på betalingsbalancens løbende poster har Kina opbygget verdens klart største valutareserve på over milliarder amerikanske dollars. Til sammenligning har Tyskland en valutareserve på 260 milliarder dollars. SAFE, State Administration of Foreign Exchange administrerer reserverne, hvis sammensætning betragtes som en statshemmelighed. Det vides dog, at majoriteten består af aktiver i amerikanske værdipapirer, og at en ikke uvæsentlig del heraf har været obligationer fra de amerikanske realkreditinstitutioner Fannie Mae og Freddie Mac. Vækstmaskinen består også i, at investeringerne i Kina som i andre af de asiatiske vækstdynamoer er meget store målt i forhold til nationalindkomsten. Tilbage i midten af 1980 erne udgjorde de samlede investeringer ca. 38 % af den kinesiske nationalindkomst. Dette tal er siden steget til et niveau på 48 % i dag. Det er et skræmmende højt tal, som minder om Japan i tiden omkring 1990, hvor den store ejendomskrise satte ind. Da Finanskrisen ramte, var den kinesiske regering hurtig til at iværksætte omfattende stimulusordninger. Disse er nu ved at blive aftrappet, og væksten skal komme gennem det private forbrug. Den indenlandske efterspørgsel er blevet vigtigere, fordi vækstbidraget fra nettoeksporten er væk, og er blevet direkte negativt i perioder. Samtidig forsøger regeringen at forhindre, at ejendomsmarkedet koger over gennem en række stramninger i lånevilkår og skatter. Dette er den økonomiske politiks finere kogekunst, som er mislykkedes i mange lande, men det ser ud til, at kineserne kan få øvelsen

7 Fornemme butiksstrøg med dyre varer men bambusstilladset i Hong Kong virker nu lidt hjemmelavet. Kowloon et af de tættest befolkede steder på kloden. Foto: Christian Haagerup til at gå op i en højere enhed. VEJEN TIL ET PRIVAT EJENDOMSMARKED I ET KOMMUNISTISK LAND Kina før reformerne Danwei systemet Før de økonomiske reformer, var Danwei-systemet helt afgørende for tilværelsen for den enkelte kineser i byerne. Danwei er et udtryk for den arbejdsenhed fabrik eller universitet eller kontor som man arbejdede på. Så godt som alle i byerne var en del af systemet. Danwei systemet tog sig af den enkeltes behov, herunder også boligbehov. Samtidig udøvede systemet social kontrol, og man var helt op til for få år siden nødsaget til at spørge sin Danwei om lov, før man kunne gifte sig eller blive skilt. Da de økonomiske reformer satte ind i 1978, blev dette system svækket, og på boligområdet har der været en klar bevægelse i retning af skabelsen af et decideret marked, på godt og Curt Liliegreen modtager en symbolsk gave fra direktør D.W. Prescot, Hong Kong Housing Authority. I baggrunden ambassadør, generalkonsul Torben A. Gettermann. Foto: Christian Haagerup. ondt. Køb af leje-ret via auktion Da det kommunistiske parti kom til magten i 1949, overtog staten retten til at eje jord. I de sidste to årtier er der imidlertid vokset et ejendomsmarked frem i Kina, hvor man i praksis lejer jorden for en længere periode, og så opfører en bolig på lejet jord med ret til at sælge eller udleje denne bolig. Perioden er 70 år for boliger, og 50 år for kontor- og butiksejendomme. Det kan minde om de ejerlejligheder, der før lå i Københavns kommune, og hvor der var såkaldt hjemfaldspligt på lejligheden efter en årrække, så ejendommen principielt skulle overdrages til kommunen igen. Siden 1988 har man solgt lejeretten til jord, og dette er fra og med 2002 sket via auktioner, efter en model kopieret fra Hong Kong. Salget finder sted gennem den pågældende bys Land bureau. Der har historisk været en del problemer med korruption, et problem som også Hong Kong har set på trods af auktionssystemet, som ellers netop skulle forhindre dette. Indtægterne fra auktionerne udgør en væsentlig andel af myndighedernes samlede indtægter. Det skal understreges, at det er og bliver lejeretten, og altså ikke en ubegrænset ejendomsret, der sælges. I et marked, hvor prisstigningerne er meget voldsomme og hvor der er et klart investeringsmæssigt/spekulativt element er en lejeperiode på 70 år mere end tilstrækkeligt. At der bygges på 9

8 entreprenøren jord, man ikke ejer i princippet, har på ingen måde holdt de private markedskræfter tilbage. I de fleste kinesiske storbyer fordobles ejendomspriserne hver femte år, og så er en tidshorisont på 70 år mere end tilstrækkelig! Denne voldsomme prisstigning skaber imidlertid problemer for alle andre end den mest velbeslåede del af befolkningen. Handlen med leje-ret kan umiddelbart virke fremmed for en dansker, men har internationalt en århundredlang tradition og er udbredt den dag i dag i en lang række lande. Forsøg på at støtte mennesker fremfor mursten I et forsøg på at komme væk fra tidligere tiders boligpolitik, hvor staten og de store statslige virksomheder skaffede subsidierede boliger til befolkningen, oprettede Kina i 1995 den såkaldte Housing Provident Fund, HPF. Gennem indbetalinger til fonden knyttet til den enkelte kinesers ansættelsesforhold, opspares der midler, der skal gøre ham i stand til at skaffe sig en bolig på et frit marked. Med andre ord har man fjernet støtten fra murstenene, og flyttet dem over til personerne, om end der dog fortsat er særlige boliger med subsidieret lav husleje for vanskeligt stillede. HPF omfatter i princippet både ansatte i private og offentlige virksomheder, undtaget er farmere, selvstændige og migrant-arbejdere. Housing Provident Fund er rygraden i forsøgene på at tilnærme sig et privat boligmarked. HPF er et program, som der er paralleller til i andre asiatiske økonomier som Indien, Singapore og Thailand. Den indebærer, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale et bidrag til fonden, beregnet som en % - andel af lønnen, det vi i Danmark kender som en socialprocent eller et arbejdsgiverbidrag. Denne % - andel suppleres af bidrag fra den ansatte. Det præcise % -tal varierer fra region til region. I Beijing er arbejdsgiverens betaling 12 %. De virksomheder, der har været involveret i at etablere sig i Kina vil vide, at der eksisterer et omfattende system af sikringsordninger. De omfatter for arbejdsgiveren indbetalinger til pension (20%), til arbejdsløshedsforsikring, sygeforsikring, barselsfond, ulykkesforsikring samt Housing Provident Fund. Der er dog tegn på, at der i praksis er store forskelle i indbetalingerne til HPF for de forskellige ansatte, og at ordningen har haft en begrænset gennemslagskraft i at sikre lav- og middelindkomstgrupperne en bolig på det private marked, blandt andet som følge af udfordringen fra boligprisernes himmelflugt. De kraftige prisstigninger på bolig, samt en efter danske forhold betydelig ulighed i indkomstfordelingen, gør en almindelig bolig i en kinesisk storby meget dyr for en familie med en almindelig indkomst. I boligøkonomi definerer man begrebet affordability (om man har råd til at betale en bolig) ud fra en brøk bestående af medianen af alle boligpriser divideret med medianen af alle indkomster. Medianen er den pris/indkomst, hvor halvdelen ligger under og halvdelen ligger over, et begreb som ikke må forveksles med gennemsnittet. I Kinas større byer giver denne brøk en værdi på 5,6. Det betragtes internationalt som normalt med en værdi mellem 3 og 5. I de store kinesiske byer er der i dag en meget høj ejer-andel i boligmarkedet. Forsøget på at kommercialisere boligmarkedet er derfor isoleret set en succes, men der består en kronisk underforsyning af billigere boliger. På dette punkt har markedskræfterne svigtet. Det frie marked har presset jordpriser og byggeomkostninger så højt op, at de lavere indkomster bliver holdt ude af ejerboligmarkedet. Samtidig har mange developere satset på markedet for de højere indkomster. De der falder udenfor historien om Hukou Andelen af billige boliger i de PCB sanering altid med respekt for mennesker og miljø Nedrivning Jord, kloak og beton Belægning Maskinudlejning Forurenet jord PCB- og Asbestsanering Byggepladsservice Gårdsanering tlf

9 kinesiske byer er utilstrækkelig i forhold til antal familier med begrænset indkomst. Men hertil kommer, at der er mange borgere, som ikke har ret til at komme ind i de boliger, som myndigheder kan stille til rådighed med en lavere husleje. Dette er migrantarbejdere, og byernes såkaldte flydende befolkning. I Kina og i andre asiatiske økonomier eksisterer der et årtusindgammelt system, Huji systemet også kaldet Hukou, som er en registrering af et individs/familiens bopæl og samboende. Systemet blev af kommunistpartiet under planøkonomien brugt til at kontrollere, at der ikke skete en eksorbitant vandring fra land til by, altså en form for stavnsbinding. Hvis man ville arbejde udenfor sin hjemstavn, krævede dette særlige pas, men medførte også tab af en række borgerlige rettigheder. Systemet har indebåret, at migrantarbejdere ikke har kunnet nyde fordel af de støttede boligformer, når de har vandret ind til storbyernes fabriksområder, og i stedet er mange af dem endt i den værst tænkelige slum. Uden Hukou registrering har man ikke ret til sundhedspleje, men som følge af fremvæksten af private sundhedsforsikringer, er dette nu et mindre problem. Et andet forhold er, at nogle jobs i en given storby som Shanghai kun tilbydes folk med et Shanghai Hukou. Der er i princippet to slags Hukou, en land-hukou og en by-hukou. Man skal imidlertid også have en lokal Hukou for den pågældende by, man opholder sig i, for at have fulde rettigheder. I 2003 blev en ung mand tævet ihjel af politiet i storbyen Guangzhou, hvor han blev rutinemæssigt tilbageholdt efter at man havde konstateret, at han ikke havde en lokal Hukou (men nok en by-hukou). Han blev tilbageholdt, selv om han havde lovligt arbejde i byen. Da historien slap ud i medierne, rejste der sig en proteststorm, og myndighederne måtte reagere. Systemet håndhæves dog fortsat. Der er et sted mellem 150 og 200 millioner kinesere fra landområderne, der nu arbejder i Central Business District i Pudong, Shanghai skyskraberen i baggrunden er Shanghai World Financial Center og er verdens 4. højeste bygning med sine 492 meter. byerne uden at være hjemmehørende dér. Ikke alle er mindre bemidlede, og dette giver de kinesiske myndigheder endnu et reguleringsinstrument på boligmarkedet. Såfremt man skulle bestemme sig for at lempe på Hukou registreringen, vil mange af de mere velbeslåede migrantarbejdere kunne købe en bolig, og derved kan man i en krisesituation give boligmarkedet og boligpriserne en vitaminindsprøjtning. Dette er kun et enkelt punkt, hvor Kina og den vestlige verden er meget forskellige. DET KINESISKE PRISHOP I starten af 2010 var prisudviklingen på boligmarkedet voldsom. Prisoplysningerne må tages med et vist forbehold, og blandt andet er det svært at fortolke data på nationalt plan, da landet er så stort, og enkelte byområder har en befolkning svarende til hele vesteuropæiske lande. For eksempel har Yangtze flodens delta, hvor Shanghai ligger, en befolkning på ca. 90 mio. indbyggere. Ser man på de data, som det officielle statistiske bureau, National Bureau of Statistics of China 11

10 entreprenøren tidligere indsamlede (nu erstattet af andre tidsserier), så får man dog en indikation af udviklingen. I januar 2010 var boligpriserne generelt set steget med 9.5 % det sidste års tid. Mens USA og EU oplevede en boligkrise, var Kina således inde i en ret kraftig prisudvikling. Denne var imidlertid meget ulige fordelt på boligtyper. Økonomisk affordable boliger var steget med 1%. Luksuslejligheder var steget med 15.8 %. Der var en klar indikation af, at efterspørgselspresset var voldsomt, og at det var ved at tage en drejning over mod, at developerne primært interesserede sig for den dyre del af markedet. Det var på dette tidspunkt, at den kinesiske regering skred til handling for alvor og successivt gennemførte en række tiltag for at få priserne under kontrol. HVOR ØST OG VEST ER HELT FORSKELLIGE Ejendomsmarkeder i den vestlige verden er kendetegnet ved, at der er et stort marked for allerede opført byggeri, og et mindre marked for nybyggeri. På markedet for den eksisterende boligmassestocken bestemmes boligprisen i samspillet mellem udbud og efterspørgsel. Dernæst bestemmer forholdet mellem boligpriserne og byggeomkostningerne, hvor meget en developer kan tjene ved nybyggeri, og dermed hvor stort nybyggeriets omfang bliver, det vil sige hvor stort flowet bliver. De økonomiske modeller for sådan et boligmarked kaldes en stock-flow model. Sådan er boligmarkedet for eksempel beskrevet i de makroøkonomiske modeller i Danmark. Forholdet mellem boligpriserne og byggeomkostningerne kender vi som Tobin s Q, en nøgleparameter indenfor økonomisk analyse. Den begrebsverden kan vi godt glemme i Kina. I Kina eksisterer der stort set ikke et marked for allerede opført boligbyggeri. Dette handles ganske enkelt kun i meget lille omfang. Når man skal købe en bolig (det vil sige købe en bolig opført på lejet jord), så er man henvist til at købe en nybygget bolig. Dette gør i teorien boligmarkedet i Kina særdeles volatilt. Hvis man ikke opretholdt Hukou - systemet, kunne man risikere at boligpriserne eksploderede. Hvorfor er det kinesiske ejendomsmarked da ikke allerede kørt helt af sporet udover de prishop, der er omtalt ovenfor? Svaret skal findes i, at finansieringen af boligkøb er meget konservativ sammenlignet med lande som USA og Danmark. I Kina opereres der med relativt store krav til udbetaling ved køb af egen bolig. Disse krav er blevet strammet af myndighederne i de sidste par år i en række af de ledende storbyer. Kravet er nu mindst 30 % i udbetaling ved køb af 1. bolig, når denne er over 90 m 2, og mindst 60 % ved køb af 2. bolig. I første omgang forbød man lånefinansiering af den 3. bolig. Siden er der kommet et forbud mod, at familier, der har 2 boliger køber en tredje bolig. Lånerenten er også blevet differentieret. Ved køb af den første bolig er lånerenten på 0.85 af benchmark renten fra PBOC, the People s Bank of China, der er 5.94 %. Ved køb af 2. bolig er lånerenten sat til 1.10 af denne benchmark rente. Der er et betydeligt marked i Kina for køb af mere end én bolig for de velstillede, og disse krav angående 2. og 3. bolig har derfor en reel effekt i det mindste i teorien. I praksis er der mange, der har store mængder af kontanter, og som ikke rammes af kravene, eller man kan omgå disse krav ved at købe boliger igennem skuffeselskaber eller boliger kan omklassificeres til erhvervsejendomme i form af hotellejligheder. Dernæst har man på et forsøgsplan indført ejendomsskatter i Shanghai og storbyen Chongqing (en af de 5 centrale byer i Kina, selve byområdet har en 6-7 mio. indbyggere). Indførelsen af ejendomsskatter kunne dæmpe prisudsvingene på markedet, og Grove RT600E Series Asfaltbelægninger & industrigulve Ternevej 4 - DK-8641 Sorring T F Lemminkäinen A/S Nørreskov Bakke Silkeborg Tel

11 samtidig ville myndighederne få en alternativ indtægtskilde i stedet for som nu at hente en stor del af indtægterne fra grundsalg. Afhængigheden af indtægterne fra grundsalg giver en forkert incitamentstruktur, hvor lokale myndigheder kan fristes over evne. Endnu et indgreb mod priserne er, at købere, som ikke har betalt mindst et års lokal skat automatisk skal betragtes som købere af et 2. hjem, og derfor mødes med krav om højere udbetaling og højere rente. Hvordan er det dog muligt med udbetalinger på 30 til 60 %? Udviklingen i boligpriserne februar 2011 til februar 2012 i største kinesiske byer. Boliger under 90 m 2 Befolkning i mio. Allerede opført nyopført indeks Shanghai 16,6 100,0 99,9 Beijing 12,4 96,8 98,5 Chongqing 9,4 98,0 100,6 Shenzhen 9,0 99,2 100,6 Guangzhou 8,9 101,2 99,5 Tianjin 7,9 97,5 99,6 Wuhan 7,7 98,9 100,4 Shenyang 5,2 100,2 101,9 Chengdu 5,0 98,2 99,6 Xi an 4,7 100,0 103,0 Kilde: National Bureau of Statistics in China Vel udover, at der rent faktisk er mange meget velhavende kinesere, så er det også kinesisk kutyme at lejligheder købes af mange familiemedlemmer på én gang som en form for pengeanbringelse. Boligkøbet er således en investering, og ikke udtryk for, at familie - medlemmet nogensinde kunne tænke sig at flytte ind. Meget tyder nu på, at boligpriserne i Kinas større byer er vendt nedad. Der er dog grund til at nære en vis skepsis angående disse statistikker. Prisindeks for allerede eksisterende boliger secondary homes er baseret på meget få salg, da dette marked som før nævnt er i sin vorden. Og prisindeks for nybyggeri kan manipuleres af lokale myndigheder, blandt andet er det et kendt trick at nægte salgstilladelse til dyrere boliger, hvorved man kunstigt kan sænke boligpriserne i indekset for nybyggeri. De kinesiske myndigheder har dog hånd i hanke med alt, hvad der sker indenfor den finansielle sektor, eftersom de fire ledende banker alle er overvejende statsligt ejede. Dette er endnu en klar forskel mellem det kinesiske boligmarked og det meget uregulerede amerikanske marked i tiden op til subprime krisen. STORE FORSKELLE PÅ BOLIGPRISUDVIKLINGEN I KINA OG USA Da den amerikanske boligprisboble blev skabt igennem 2000 årene, spillede billig finansiering en stor rolle. Den billige finansiering fremkom som en perfect storm, fordi der på én og samme tid skete et generelt rentefald, samtidigt med at man introducerede afdragsfrie lån og lån med variabel rente, mens konkurrencen mellem låneudstederne førte til såkaldte teaser-lån, hvor ydelsen blev holdt kunstigt lav i de første år. Hertil kom, at man gav lån til Asiens paradokser. Få meter fra de dyre guldsmedebutikker i Hong Kong ligger gyderne i Kow Loon. personer, der aldrig burde have haft en ejerbolig, et forhold der er særligt svært at forstå i dag, fordi vi ved, at man i USA har et omfattende system med kredit - oplysninger og kredit-score for individer. Sådan et system findes rent faktisk også i Kina, hvad der nok vil overraske en del! De amerikanske boligpriser blev således mest af alt pustet op af en kunstig lav finansiering, der skabte en klassisk spekulativ bølge, hvor prisstigninger udløser forventninger om nye prisstigninger. I Kina ser man også, at der er et betydeligt spekulativt element i ejendomsmarkedet, og at dette marked har overtaget en del af den rolle, som værdipapirmarkedet har for spekulation i USA. Men de kinesiske ejendomspriser er i høj grad presset op som følge af en ægte efterspørgselsvækst på grund af vandring fra land til by og høj realøkonomisk vækst. Da der ikke eksisterer et boligmarked i Kina for allerede opførte ejendomme, men kun for nybyggede ejendomme, er det ikke mærkeligt, at der opstår en form for byggeboble. Dette er mest af alt en byggeboble mere end en boligprisboble. Der er nu klare tegn på, at priserne i de større kinesiske byer er vendt, og der gives prisafslag i størrelsesordenen % fra developernes side. Dette er imidlertid en udvikling, der er fremkaldt af den kinesiske regering i et forsøg på at undgå, at boblen vokser sig endnu større. Den officielle boligprisstatistik fra National Bureau of Statistics in China er fra slutningen af 2011 begyndt at offentliggøre data for, hvordan boligpriserne har udviklet sig i 70 større byer. De beregnes dels for eksisterende boliger, dels for nybyggede boliger. De offentliggøres som et indeks, hvor værdien i samme måned året før = 100. Et tal nær 100 er således udtryk for stabilitet/ - stagnation. Det fremgår af tabellen, at tallene er bemærkelsesværdigt ensartede for disse storbyer, bemærkelsesværdigt især fordi de ligger med store geografiske afstande mellem sig og i vidt forskellige regioner. Er tallene korrekte, indikerer de, at den voldsomme spekulative stigning er under kontrol. Det er nok at gå for vidt at konkludere, at Kinas boligmarked er ved at have redet stormen af. Først og fremmest mangler vi tilstrækkeligt med data til at konkludere noget sådant. Men i det mindste kan man slå fast, at det kinesiske ejendomsboom er helt forskelligt fra udviklingen i USA og EU igennem 2000 årene, og man kan ikke overføre erfaring - erne fra disse markeder på den kinesiske situation. 13

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE?

NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE? entreprenøren NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE? den nye volvo FMX Tænk at have muligheden for at holde din virksomhed på forkant med udviklingen i de kommende år. Vi kalder det X Factor en

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland

Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland En artikel fra KRITISK DEBAT Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland Skrevet af: Joachim Bischoff Offentliggjort: 14. februar 2010 Kommentaren blev bragt i tidsskriftet Sozialismus www.sozialismus.de

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Hvor vil vi bygge og hvor vil vi bo i fremtidenmark. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Hvor vil vi bygge og hvor vil vi bo i fremtidenmark. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Hvor vil vi bygge og hvor vil vi bo i fremtidenmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DEN FINESTE STATISTIK Danmark skal have verdens fineste byggestatistik. Mindre kan ikke gøre det. For mange virksomheder i byggeriet må de fineste byggetal

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER KONTAKT: Rasmus Hougaard Nielsen (Formand) M.: rasmus@godepenge.dk T.: 51903741. 27. September 2017 BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER Prisen på boliger

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 28. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 285 (Alm. del) af 23. marts

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten

Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten Af chefanalytiker Allan Sørensen, als@di.dk November 217 Kinas store omstilling: Nu skal forbrugerne trække væksten Kina er blevet en afgørende spiller i verdensøkonomien og for dansk eksport. Den kinesiske

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere