entreprenøren NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE?"

Transkript

1 entreprenøren NR. 2/2012 MAJ HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE?

2 entreprenøren BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER HAR BESØGT KINA FOR AT STUDERE ET BOLIGMARKED UNDER HØJ ØKONOMISK VÆKST OG EKSTREMT EFTERSPØRGSELSPRES SOM FØLGE AF ØGET VELSTAND OG VANDRING TIL BYERNE. CENTRET GENNEMFØRTE EN LÆNGERE MØDERÆKKE MED REPRÆSENTANTER FRA DEN FINANSIELLE SEKTOR, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, UNIVERSITETER, DEVELOPERE OG RÅDGIVNINGSVIRKSOMHEDER I SHANGHAI OG HONG KONG. AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Byggeri på de dyreste adresser i Hong Kong vil den sydende aktivitet kunne fortsætte? Foto: Christian Haagerup 4

3 entreprenøren HÅRD ELLER BLØD LANDING FORUDE? En af opgaverne for Boligøkonomisk Videncenter er at følge udviklingen på de internationale boligmarkeder. I 2011 besøgte centret USA og havde en møderække med repræsentanter fra den finansielle sektor i Washington. Siden besøgte centret Detroit for at studere, hvordan boligmarkedet reagerer på en langvarig og ekstrem svækkelse af efterspørgslen som følge af befolkningsafvandring og økonomisk krise. I 2012 har centret besøgt Kina for at studere et boligmarked under høj økonomisk vækst og ekstremt efterspørgselspres som følge af øget velstand og vandring til byerne. Centret gennemførte en længere møderække med repræsentanter fra den finansielle sektor, offentlige myndigheder, universiteter, developere og rådgivningsvirksomheder i >> 5

4 Kinesisk boligbyggeri for velhavere men ikke for de super-rige. Dette ligger i en såkaldt New Town udenfor Shanghai, populært kendt som Nordic City. Dette kvarter hedder Cedar Island Luxury Decorated Toscana Series og er opført i italiensk stil (Toscana). Man har fra myndighedernes side direkte opfordret developerne til at bygge i deres hjemlands stilarter, og derfor ligger der nu hollandske, engelske, skandinaviske og italienske kvarterer udenfor Shanghai. Europæiske arkitekter slog også deres folder i Shanghai før 2. verdenskrig, så det udenlandske element har en lang tradition. Ikke alle boliger er solgt, og man fornemmer dels de stagnerende boligpriser, dels at man måske har ramt lidt for meget ved siden af traditionel kinesisk smag. Prisen her er ca. 14 millioner Renminbi for en villa (ca. 12,6 mio. DKK). Shanghai og Hong Kong. Både i USA og i Kina var bistanden fra Udenrigsministeriet i Danmark afgørende for, at besøgene blev vellykkede. Man kan lynhurtigt samle store mængder af data over internettet. Skal man opbygge personlige kontakter, er personlige møder dog en fordel. Hertil kommer, at data i mange tilfælde kan vildlede i lande som Kina, der er under en dramatisk forandringsproces i det økonomiske system, og hvor landet er stort og har forskelligartet udvikling mellem regionerne. Hvis man skal have en vurdering af de problemer, der er forbundet med data og tolkning af data, er det en fordel at drøfte dette mere uformelt ved et møde. USA og Kina har de mest interessante boligmarkeder i verden i dag. det amerikanske boligmarked er altafgørende for, om verdens største økonomi, USA, på ny kan genrejses med fremgang i privat forbrug og beskæftigelse. Derfor har vi alle og ikke kun boligøkonomer interesse i at følge USA s boligmarked nøje. Kina er verdens 6 KINA næststørste økonomi. Dets boligmarked har været igennem en voldsom stigning i priser og investeringer, der minder om Japan før sammenbruddet i starten af 1990 erne. Hvis Kina s boligmarked bryder sammen, bliver følgerne skæbnesvangre for verdensøkonomien. Ét risikoscenario er, at gældskrisen i Europa forværres og rammer Kinas eksport, som det skete i slutningen af 2009 og starten af Et fald i de kinesiske investeringer, der er relativt langt højere i forhold til nationalindkomsten end det ses i vestlige økonomier, vil bremse den kinesiske vækst, og krisen kunne sprede sig gennem banksektoren som følge af den kraftige udlånsvækst til ejendomssektoren i de senere år. Det er imidlertid kun på overfladen, at der er lighedspunkter mellem Kinas ejendomsmarkeder og udviklingen i de vestlige økonomier. Selvom der er klare boble tegn i det kinesiske ejendomsmarked, så kan dette marked ikke sammenlignes med de vestlige. Areal i km2 Befolkning Kina USA Danmark , , ,4 Bybefolkning i % af hele befolkningen BNP pr. capita i dollars*) Inflation i % *) Opgjort ud fra købekraft paritet, PPP Napoleon Bonaparte sagde for 200 år siden om Kina: Der ligger en sovende kæmpe. Lad ham sove. For når han vågner, vil han ryste Verden. Nu er Kina vågnet, og vi er alle i den nye globaliserede Verden afhængige af, hvad der sker for Kinas økonomi i de kommende år. DEN KINESISKE ØKONOMI Den kinesiske økonomi har i mere end 25 år opvist imponerende vækstrater. Opgjort i faste priser er den kinesiske nationalindkomst steget med vækstrater på op til 14 % om året. Der har undervejs været forbigående svaghedsperioder som i , og igen i , men selv da har væksten i international sammenligning været høj. I 2007, før Finanskrisen ramte, var vækstraten oppe på 14,2 %. Det er en vækst, som man i mere udviklede økonomier ville være taknemmelig for at opnå over en femårig periode. Da krisen satte ind, faldt væksten til 9,2 % i 2010, for siden at stige på ny. Her i starten af 2012 ser det dog ud til, at væksten er afsvækket til godt 8 % årligt. De foregående årtiers vækst har imidlertid været så massiv og langvarig, at Kinas andel af hele verdens nationalindkomst er steget fra 3,2 % i 1985 til et forventet 15,8 % i Kina har dermed overhalet Japan som verdens næststørste økonomi, og haler støt ind på USA. Både iflg. Verdensbanken og CIA World Factbook udgør den kinesiske nationalindkomst opgjort i købekraftparitet 75 %

5 Kom ud af røret og bliv klogere på alt, hvad der rør sig i jorden SE AKTUELLE KURSUSDATOER PÅ wavin.dk Trænger du til at få opdateret din viden om vand- og afløbssystemer, så du bliver endnu skarpere på rør, systemer og miljømæssige udfordringer? Så tag med på et af vores kurser om alt fra svejseteknik og installation af afløb til konkrete problemstillinger indenfor regnvandshåndtering. Hvad enten du er grossist, udførende eller rådgiver, tilbyder vi kurser, der gør dig endnu bedre til dit job og dine kunder endnu mere tilfredse med resultatet. Alle kurser foregår i vores moderne Wavin Solution Center, hvor teori og praksis går hånd i hånd i den store træningshal med installationsgrave og interne pumpesystemer. Scan koden, læs mere om kurserne og tilmeld dig på Så garanterer vi, at du får viden, der holder vand. Solutions for Essentials 7

6 entreprenøren Figur 1: Årlig realvækst i % i Kina s nationalindkomst (Bruttonationalprodukt ) i %, IMF WEO databasen Figur 2: Saldo på betalingsbalancens løbende poster som % af nationalindkomsten IMF, WEO databasen Figur 3: Samlede investeringer opgjort som % af nationalindkomsten (BNP) for Danmark og Kina, % % % af den amerikanske. Denne forbavsende vækstmaskine hænger sammen med betydelige overskud på betalingsbalancens løbende poster, i takt med at Kina i midten af 1990 erne udviklede sig til hele verdens fabrik. Når overskuddet på betalingsbalancens løbende poster måles i % i forhold til nationalindkomsten, så steg dette overskud fra 1 % i midten af 1990 erne til 10,1 % i Under indtryk af finanskrisen og afsvækkede eksportmarkeder i USA og Europa faldt overskuddet til godt 5 % i 2010 og I et frit marked ville overskuddet presse kursen på den kinesiske valuta, Renminbien op, og denne er da også blevet opskrevet (apprecieret) af markedskræfterne, men ikke i den udstrækning, som handelsudviklingen tilsiger. Renminbien bevæger sig i et snævert bånd om en referenceværdi, der fremkommer ud fra en kurv af forskellige valutaer, herunder Dollar, Euro, Yen, Rubler, engelske Pund, thailandske Baht med flere. Dette er et af de større stridspunkter mellem Kina og den vestlige verden. Med en højere kurs på Renminbien, ville den kinesiske konkurrencefordel blive dæmpet, og der ville komme mere balance mellem eksport og import, ligesom en opskrivning af valutaen ville virke inflationsdæmpende. Som følge af de vedvarende overskud på betalingsbalancens løbende poster har Kina opbygget verdens klart største valutareserve på over milliarder amerikanske dollars. Til sammenligning har Tyskland en valutareserve på 260 milliarder dollars. SAFE, State Administration of Foreign Exchange administrerer reserverne, hvis sammensætning betragtes som en statshemmelighed. Det vides dog, at majoriteten består af aktiver i amerikanske værdipapirer, og at en ikke uvæsentlig del heraf har været obligationer fra de amerikanske realkreditinstitutioner Fannie Mae og Freddie Mac. Vækstmaskinen består også i, at investeringerne i Kina som i andre af de asiatiske vækstdynamoer er meget store målt i forhold til nationalindkomsten. Tilbage i midten af 1980 erne udgjorde de samlede investeringer ca. 38 % af den kinesiske nationalindkomst. Dette tal er siden steget til et niveau på 48 % i dag. Det er et skræmmende højt tal, som minder om Japan i tiden omkring 1990, hvor den store ejendomskrise satte ind. Da Finanskrisen ramte, var den kinesiske regering hurtig til at iværksætte omfattende stimulusordninger. Disse er nu ved at blive aftrappet, og væksten skal komme gennem det private forbrug. Den indenlandske efterspørgsel er blevet vigtigere, fordi vækstbidraget fra nettoeksporten er væk, og er blevet direkte negativt i perioder. Samtidig forsøger regeringen at forhindre, at ejendomsmarkedet koger over gennem en række stramninger i lånevilkår og skatter. Dette er den økonomiske politiks finere kogekunst, som er mislykkedes i mange lande, men det ser ud til, at kineserne kan få øvelsen

7 Fornemme butiksstrøg med dyre varer men bambusstilladset i Hong Kong virker nu lidt hjemmelavet. Kowloon et af de tættest befolkede steder på kloden. Foto: Christian Haagerup til at gå op i en højere enhed. VEJEN TIL ET PRIVAT EJENDOMSMARKED I ET KOMMUNISTISK LAND Kina før reformerne Danwei systemet Før de økonomiske reformer, var Danwei-systemet helt afgørende for tilværelsen for den enkelte kineser i byerne. Danwei er et udtryk for den arbejdsenhed fabrik eller universitet eller kontor som man arbejdede på. Så godt som alle i byerne var en del af systemet. Danwei systemet tog sig af den enkeltes behov, herunder også boligbehov. Samtidig udøvede systemet social kontrol, og man var helt op til for få år siden nødsaget til at spørge sin Danwei om lov, før man kunne gifte sig eller blive skilt. Da de økonomiske reformer satte ind i 1978, blev dette system svækket, og på boligområdet har der været en klar bevægelse i retning af skabelsen af et decideret marked, på godt og Curt Liliegreen modtager en symbolsk gave fra direktør D.W. Prescot, Hong Kong Housing Authority. I baggrunden ambassadør, generalkonsul Torben A. Gettermann. Foto: Christian Haagerup. ondt. Køb af leje-ret via auktion Da det kommunistiske parti kom til magten i 1949, overtog staten retten til at eje jord. I de sidste to årtier er der imidlertid vokset et ejendomsmarked frem i Kina, hvor man i praksis lejer jorden for en længere periode, og så opfører en bolig på lejet jord med ret til at sælge eller udleje denne bolig. Perioden er 70 år for boliger, og 50 år for kontor- og butiksejendomme. Det kan minde om de ejerlejligheder, der før lå i Københavns kommune, og hvor der var såkaldt hjemfaldspligt på lejligheden efter en årrække, så ejendommen principielt skulle overdrages til kommunen igen. Siden 1988 har man solgt lejeretten til jord, og dette er fra og med 2002 sket via auktioner, efter en model kopieret fra Hong Kong. Salget finder sted gennem den pågældende bys Land bureau. Der har historisk været en del problemer med korruption, et problem som også Hong Kong har set på trods af auktionssystemet, som ellers netop skulle forhindre dette. Indtægterne fra auktionerne udgør en væsentlig andel af myndighedernes samlede indtægter. Det skal understreges, at det er og bliver lejeretten, og altså ikke en ubegrænset ejendomsret, der sælges. I et marked, hvor prisstigningerne er meget voldsomme og hvor der er et klart investeringsmæssigt/spekulativt element er en lejeperiode på 70 år mere end tilstrækkeligt. At der bygges på 9

8 entreprenøren jord, man ikke ejer i princippet, har på ingen måde holdt de private markedskræfter tilbage. I de fleste kinesiske storbyer fordobles ejendomspriserne hver femte år, og så er en tidshorisont på 70 år mere end tilstrækkelig! Denne voldsomme prisstigning skaber imidlertid problemer for alle andre end den mest velbeslåede del af befolkningen. Handlen med leje-ret kan umiddelbart virke fremmed for en dansker, men har internationalt en århundredlang tradition og er udbredt den dag i dag i en lang række lande. Forsøg på at støtte mennesker fremfor mursten I et forsøg på at komme væk fra tidligere tiders boligpolitik, hvor staten og de store statslige virksomheder skaffede subsidierede boliger til befolkningen, oprettede Kina i 1995 den såkaldte Housing Provident Fund, HPF. Gennem indbetalinger til fonden knyttet til den enkelte kinesers ansættelsesforhold, opspares der midler, der skal gøre ham i stand til at skaffe sig en bolig på et frit marked. Med andre ord har man fjernet støtten fra murstenene, og flyttet dem over til personerne, om end der dog fortsat er særlige boliger med subsidieret lav husleje for vanskeligt stillede. HPF omfatter i princippet både ansatte i private og offentlige virksomheder, undtaget er farmere, selvstændige og migrant-arbejdere. Housing Provident Fund er rygraden i forsøgene på at tilnærme sig et privat boligmarked. HPF er et program, som der er paralleller til i andre asiatiske økonomier som Indien, Singapore og Thailand. Den indebærer, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale et bidrag til fonden, beregnet som en % - andel af lønnen, det vi i Danmark kender som en socialprocent eller et arbejdsgiverbidrag. Denne % - andel suppleres af bidrag fra den ansatte. Det præcise % -tal varierer fra region til region. I Beijing er arbejdsgiverens betaling 12 %. De virksomheder, der har været involveret i at etablere sig i Kina vil vide, at der eksisterer et omfattende system af sikringsordninger. De omfatter for arbejdsgiveren indbetalinger til pension (20%), til arbejdsløshedsforsikring, sygeforsikring, barselsfond, ulykkesforsikring samt Housing Provident Fund. Der er dog tegn på, at der i praksis er store forskelle i indbetalingerne til HPF for de forskellige ansatte, og at ordningen har haft en begrænset gennemslagskraft i at sikre lav- og middelindkomstgrupperne en bolig på det private marked, blandt andet som følge af udfordringen fra boligprisernes himmelflugt. De kraftige prisstigninger på bolig, samt en efter danske forhold betydelig ulighed i indkomstfordelingen, gør en almindelig bolig i en kinesisk storby meget dyr for en familie med en almindelig indkomst. I boligøkonomi definerer man begrebet affordability (om man har råd til at betale en bolig) ud fra en brøk bestående af medianen af alle boligpriser divideret med medianen af alle indkomster. Medianen er den pris/indkomst, hvor halvdelen ligger under og halvdelen ligger over, et begreb som ikke må forveksles med gennemsnittet. I Kinas større byer giver denne brøk en værdi på 5,6. Det betragtes internationalt som normalt med en værdi mellem 3 og 5. I de store kinesiske byer er der i dag en meget høj ejer-andel i boligmarkedet. Forsøget på at kommercialisere boligmarkedet er derfor isoleret set en succes, men der består en kronisk underforsyning af billigere boliger. På dette punkt har markedskræfterne svigtet. Det frie marked har presset jordpriser og byggeomkostninger så højt op, at de lavere indkomster bliver holdt ude af ejerboligmarkedet. Samtidig har mange developere satset på markedet for de højere indkomster. De der falder udenfor historien om Hukou Andelen af billige boliger i de PCB sanering altid med respekt for mennesker og miljø Nedrivning Jord, kloak og beton Belægning Maskinudlejning Forurenet jord PCB- og Asbestsanering Byggepladsservice Gårdsanering tlf

9 kinesiske byer er utilstrækkelig i forhold til antal familier med begrænset indkomst. Men hertil kommer, at der er mange borgere, som ikke har ret til at komme ind i de boliger, som myndigheder kan stille til rådighed med en lavere husleje. Dette er migrantarbejdere, og byernes såkaldte flydende befolkning. I Kina og i andre asiatiske økonomier eksisterer der et årtusindgammelt system, Huji systemet også kaldet Hukou, som er en registrering af et individs/familiens bopæl og samboende. Systemet blev af kommunistpartiet under planøkonomien brugt til at kontrollere, at der ikke skete en eksorbitant vandring fra land til by, altså en form for stavnsbinding. Hvis man ville arbejde udenfor sin hjemstavn, krævede dette særlige pas, men medførte også tab af en række borgerlige rettigheder. Systemet har indebåret, at migrantarbejdere ikke har kunnet nyde fordel af de støttede boligformer, når de har vandret ind til storbyernes fabriksområder, og i stedet er mange af dem endt i den værst tænkelige slum. Uden Hukou registrering har man ikke ret til sundhedspleje, men som følge af fremvæksten af private sundhedsforsikringer, er dette nu et mindre problem. Et andet forhold er, at nogle jobs i en given storby som Shanghai kun tilbydes folk med et Shanghai Hukou. Der er i princippet to slags Hukou, en land-hukou og en by-hukou. Man skal imidlertid også have en lokal Hukou for den pågældende by, man opholder sig i, for at have fulde rettigheder. I 2003 blev en ung mand tævet ihjel af politiet i storbyen Guangzhou, hvor han blev rutinemæssigt tilbageholdt efter at man havde konstateret, at han ikke havde en lokal Hukou (men nok en by-hukou). Han blev tilbageholdt, selv om han havde lovligt arbejde i byen. Da historien slap ud i medierne, rejste der sig en proteststorm, og myndighederne måtte reagere. Systemet håndhæves dog fortsat. Der er et sted mellem 150 og 200 millioner kinesere fra landområderne, der nu arbejder i Central Business District i Pudong, Shanghai skyskraberen i baggrunden er Shanghai World Financial Center og er verdens 4. højeste bygning med sine 492 meter. byerne uden at være hjemmehørende dér. Ikke alle er mindre bemidlede, og dette giver de kinesiske myndigheder endnu et reguleringsinstrument på boligmarkedet. Såfremt man skulle bestemme sig for at lempe på Hukou registreringen, vil mange af de mere velbeslåede migrantarbejdere kunne købe en bolig, og derved kan man i en krisesituation give boligmarkedet og boligpriserne en vitaminindsprøjtning. Dette er kun et enkelt punkt, hvor Kina og den vestlige verden er meget forskellige. DET KINESISKE PRISHOP I starten af 2010 var prisudviklingen på boligmarkedet voldsom. Prisoplysningerne må tages med et vist forbehold, og blandt andet er det svært at fortolke data på nationalt plan, da landet er så stort, og enkelte byområder har en befolkning svarende til hele vesteuropæiske lande. For eksempel har Yangtze flodens delta, hvor Shanghai ligger, en befolkning på ca. 90 mio. indbyggere. Ser man på de data, som det officielle statistiske bureau, National Bureau of Statistics of China 11

10 entreprenøren tidligere indsamlede (nu erstattet af andre tidsserier), så får man dog en indikation af udviklingen. I januar 2010 var boligpriserne generelt set steget med 9.5 % det sidste års tid. Mens USA og EU oplevede en boligkrise, var Kina således inde i en ret kraftig prisudvikling. Denne var imidlertid meget ulige fordelt på boligtyper. Økonomisk affordable boliger var steget med 1%. Luksuslejligheder var steget med 15.8 %. Der var en klar indikation af, at efterspørgselspresset var voldsomt, og at det var ved at tage en drejning over mod, at developerne primært interesserede sig for den dyre del af markedet. Det var på dette tidspunkt, at den kinesiske regering skred til handling for alvor og successivt gennemførte en række tiltag for at få priserne under kontrol. HVOR ØST OG VEST ER HELT FORSKELLIGE Ejendomsmarkeder i den vestlige verden er kendetegnet ved, at der er et stort marked for allerede opført byggeri, og et mindre marked for nybyggeri. På markedet for den eksisterende boligmassestocken bestemmes boligprisen i samspillet mellem udbud og efterspørgsel. Dernæst bestemmer forholdet mellem boligpriserne og byggeomkostningerne, hvor meget en developer kan tjene ved nybyggeri, og dermed hvor stort nybyggeriets omfang bliver, det vil sige hvor stort flowet bliver. De økonomiske modeller for sådan et boligmarked kaldes en stock-flow model. Sådan er boligmarkedet for eksempel beskrevet i de makroøkonomiske modeller i Danmark. Forholdet mellem boligpriserne og byggeomkostningerne kender vi som Tobin s Q, en nøgleparameter indenfor økonomisk analyse. Den begrebsverden kan vi godt glemme i Kina. I Kina eksisterer der stort set ikke et marked for allerede opført boligbyggeri. Dette handles ganske enkelt kun i meget lille omfang. Når man skal købe en bolig (det vil sige købe en bolig opført på lejet jord), så er man henvist til at købe en nybygget bolig. Dette gør i teorien boligmarkedet i Kina særdeles volatilt. Hvis man ikke opretholdt Hukou - systemet, kunne man risikere at boligpriserne eksploderede. Hvorfor er det kinesiske ejendomsmarked da ikke allerede kørt helt af sporet udover de prishop, der er omtalt ovenfor? Svaret skal findes i, at finansieringen af boligkøb er meget konservativ sammenlignet med lande som USA og Danmark. I Kina opereres der med relativt store krav til udbetaling ved køb af egen bolig. Disse krav er blevet strammet af myndighederne i de sidste par år i en række af de ledende storbyer. Kravet er nu mindst 30 % i udbetaling ved køb af 1. bolig, når denne er over 90 m 2, og mindst 60 % ved køb af 2. bolig. I første omgang forbød man lånefinansiering af den 3. bolig. Siden er der kommet et forbud mod, at familier, der har 2 boliger køber en tredje bolig. Lånerenten er også blevet differentieret. Ved køb af den første bolig er lånerenten på 0.85 af benchmark renten fra PBOC, the People s Bank of China, der er 5.94 %. Ved køb af 2. bolig er lånerenten sat til 1.10 af denne benchmark rente. Der er et betydeligt marked i Kina for køb af mere end én bolig for de velstillede, og disse krav angående 2. og 3. bolig har derfor en reel effekt i det mindste i teorien. I praksis er der mange, der har store mængder af kontanter, og som ikke rammes af kravene, eller man kan omgå disse krav ved at købe boliger igennem skuffeselskaber eller boliger kan omklassificeres til erhvervsejendomme i form af hotellejligheder. Dernæst har man på et forsøgsplan indført ejendomsskatter i Shanghai og storbyen Chongqing (en af de 5 centrale byer i Kina, selve byområdet har en 6-7 mio. indbyggere). Indførelsen af ejendomsskatter kunne dæmpe prisudsvingene på markedet, og Grove RT600E Series Asfaltbelægninger & industrigulve Ternevej 4 - DK-8641 Sorring T F Lemminkäinen A/S Nørreskov Bakke Silkeborg Tel

11 samtidig ville myndighederne få en alternativ indtægtskilde i stedet for som nu at hente en stor del af indtægterne fra grundsalg. Afhængigheden af indtægterne fra grundsalg giver en forkert incitamentstruktur, hvor lokale myndigheder kan fristes over evne. Endnu et indgreb mod priserne er, at købere, som ikke har betalt mindst et års lokal skat automatisk skal betragtes som købere af et 2. hjem, og derfor mødes med krav om højere udbetaling og højere rente. Hvordan er det dog muligt med udbetalinger på 30 til 60 %? Udviklingen i boligpriserne februar 2011 til februar 2012 i største kinesiske byer. Boliger under 90 m 2 Befolkning i mio. Allerede opført nyopført indeks Shanghai 16,6 100,0 99,9 Beijing 12,4 96,8 98,5 Chongqing 9,4 98,0 100,6 Shenzhen 9,0 99,2 100,6 Guangzhou 8,9 101,2 99,5 Tianjin 7,9 97,5 99,6 Wuhan 7,7 98,9 100,4 Shenyang 5,2 100,2 101,9 Chengdu 5,0 98,2 99,6 Xi an 4,7 100,0 103,0 Kilde: National Bureau of Statistics in China Vel udover, at der rent faktisk er mange meget velhavende kinesere, så er det også kinesisk kutyme at lejligheder købes af mange familiemedlemmer på én gang som en form for pengeanbringelse. Boligkøbet er således en investering, og ikke udtryk for, at familie - medlemmet nogensinde kunne tænke sig at flytte ind. Meget tyder nu på, at boligpriserne i Kinas større byer er vendt nedad. Der er dog grund til at nære en vis skepsis angående disse statistikker. Prisindeks for allerede eksisterende boliger secondary homes er baseret på meget få salg, da dette marked som før nævnt er i sin vorden. Og prisindeks for nybyggeri kan manipuleres af lokale myndigheder, blandt andet er det et kendt trick at nægte salgstilladelse til dyrere boliger, hvorved man kunstigt kan sænke boligpriserne i indekset for nybyggeri. De kinesiske myndigheder har dog hånd i hanke med alt, hvad der sker indenfor den finansielle sektor, eftersom de fire ledende banker alle er overvejende statsligt ejede. Dette er endnu en klar forskel mellem det kinesiske boligmarked og det meget uregulerede amerikanske marked i tiden op til subprime krisen. STORE FORSKELLE PÅ BOLIGPRISUDVIKLINGEN I KINA OG USA Da den amerikanske boligprisboble blev skabt igennem 2000 årene, spillede billig finansiering en stor rolle. Den billige finansiering fremkom som en perfect storm, fordi der på én og samme tid skete et generelt rentefald, samtidigt med at man introducerede afdragsfrie lån og lån med variabel rente, mens konkurrencen mellem låneudstederne førte til såkaldte teaser-lån, hvor ydelsen blev holdt kunstigt lav i de første år. Hertil kom, at man gav lån til Asiens paradokser. Få meter fra de dyre guldsmedebutikker i Hong Kong ligger gyderne i Kow Loon. personer, der aldrig burde have haft en ejerbolig, et forhold der er særligt svært at forstå i dag, fordi vi ved, at man i USA har et omfattende system med kredit - oplysninger og kredit-score for individer. Sådan et system findes rent faktisk også i Kina, hvad der nok vil overraske en del! De amerikanske boligpriser blev således mest af alt pustet op af en kunstig lav finansiering, der skabte en klassisk spekulativ bølge, hvor prisstigninger udløser forventninger om nye prisstigninger. I Kina ser man også, at der er et betydeligt spekulativt element i ejendomsmarkedet, og at dette marked har overtaget en del af den rolle, som værdipapirmarkedet har for spekulation i USA. Men de kinesiske ejendomspriser er i høj grad presset op som følge af en ægte efterspørgselsvækst på grund af vandring fra land til by og høj realøkonomisk vækst. Da der ikke eksisterer et boligmarked i Kina for allerede opførte ejendomme, men kun for nybyggede ejendomme, er det ikke mærkeligt, at der opstår en form for byggeboble. Dette er mest af alt en byggeboble mere end en boligprisboble. Der er nu klare tegn på, at priserne i de større kinesiske byer er vendt, og der gives prisafslag i størrelsesordenen % fra developernes side. Dette er imidlertid en udvikling, der er fremkaldt af den kinesiske regering i et forsøg på at undgå, at boblen vokser sig endnu større. Den officielle boligprisstatistik fra National Bureau of Statistics in China er fra slutningen af 2011 begyndt at offentliggøre data for, hvordan boligpriserne har udviklet sig i 70 større byer. De beregnes dels for eksisterende boliger, dels for nybyggede boliger. De offentliggøres som et indeks, hvor værdien i samme måned året før = 100. Et tal nær 100 er således udtryk for stabilitet/ - stagnation. Det fremgår af tabellen, at tallene er bemærkelsesværdigt ensartede for disse storbyer, bemærkelsesværdigt især fordi de ligger med store geografiske afstande mellem sig og i vidt forskellige regioner. Er tallene korrekte, indikerer de, at den voldsomme spekulative stigning er under kontrol. Det er nok at gå for vidt at konkludere, at Kinas boligmarked er ved at have redet stormen af. Først og fremmest mangler vi tilstrækkeligt med data til at konkludere noget sådant. Men i det mindste kan man slå fast, at det kinesiske ejendomsboom er helt forskelligt fra udviklingen i USA og EU igennem 2000 årene, og man kan ikke overføre erfaring - erne fra disse markeder på den kinesiske situation. 13

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Danskerne: Politikerne skaber utryghed

Danskerne: Politikerne skaber utryghed BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV JUNI 2012 Danskerne: Politikerne skaber utryghed Tre ud af fire danskere mener, at politikerne skaber usikkerhed på boligmarkedet, når de diskuterer boligskat. Danmarks

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Det Radikale Venstre 20. maj 2005

Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Emne: Globale politiske og økonomiske udfordringer med sigte på Asien. Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. www.oerstroemmoeller.com

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere