Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU"

Transkript

1 Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets behandling af lovgivningsinitiativer på samlingen i Bruxelles den 30. november - 1. december Oversigtsnotat nr. 14 Kort om denne samling Under denne samling blev i alt 2 lovgivningsinitiativer underlagt den fællesbeslutningsprocedure behandlet begge forslag var underlagt førstebehandling. Hvad angår det ene forslag, er der indgået en førstebehandlingsaftale med Rådet, hvorfor det forventes, at denne sag vil blive vedtaget under førstebehandling i Rådet. Det drejer sig om: KOM (2004) 0737: Forslag til forordning om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer HENT AFTALEN: X&LSTDOC=N&LEVEL=2 Hvad angår det andet forslag, så besluttede Europa-Parlamentet at afvise det. Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden vil forslaget nu blive sendt tilbage til det kompetente udvalg 1. Det drejer sig om: 1 Det forventes at Kommissionen vil trække forslaget tilbage.

2 KOM ((2004) 0629: Forslag til forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejdet og det økonomiske samarbejde Verserende sager under førstebehandling i Europa-Parlamentet Forslag til forordning om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer Forslaget har til formål at give tredjelande muligheden for at udvikle og markedsføre kopimedicin til lande med alvorlige folkesundheds problemer. Dette forslag skal ses i relation til den såkaldte TRIPS 2 -aftale, der blev indgået ved oprettelsen af WTO i 1995, som på internationalt plan opstiller en række mindstekrav til landendes beskyttelse af immaterielle rettigheder herunder designs, patenter og varemærker. Det nærværende forslag bidrager til en ændring af TRIPS-aftalen. Tredjelande har længe udvist en kritik om ikke at kunne drage fordel af fremskridtene indenfor det internationale sundhedsområde. Kritikken blev taget til efterretning og blev diskuteret før og under Doha-runden, hvilket resulterede i enighed om en erklæring om offentlig sundhed. I erklæringen blev der særligt peget på problemer som bl.a. HIV/AIDS, Tuberkulose og Malaria. Den 30. august 2003 opnåede TRIPS-rådet konsensus om en række principper for import og patent beskyttelse, det foreliggende forslag er således en implementering af denne beslutning. Forslagets ordfører Johan VAN HECKE fik af salen ros for sit arbejde, men der var ikke komplet enighed at spore under diskussionen, idet flere viste bekymringer for aftalen i forbindelse med muligheden for misbrug, samt muligheder for problemer med praksis, kontrol og beskyttelse af ejendomsretten ikke desto mindre talte samtlige overvejende for en hurtig vedtagelse. 2 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - 2 -

3 Kompromisset blev vedtaget ved afstemning i salen i form af en pakke af 74 ændringsforslag. En af de vigtigste ændringer, som blev vedtaget, var ændringsforslag 81 som indeholder en arealmæssig udvidelse af aftalen. Nu inkluderes også de mindst udviklede lande og de udviklingslande der ikke er WTO-medlemmer i forordningen. Forslaget blev altså vedtaget 3 i form af et kompromis med Rådet, og der er dermed indgået en førstebehandlingsaftale. Forslaget og Europa-Parlamentets ændringsforslag forventes vedtaget af Rådet på et kommende møde. Referencer Dokumentnumre: KOM (2004) COD/2004/0258 Betænkning: Johan Van Heche (A6-0242/2005) Tvangslicens for patenter vedrørende farmaceutiske produkter udarbejdet i Udvalget om International Handel. Statusblad: Behandling i Europaudvalget: Sagen blev sidst behandlet på Europaudvalgsmødet 16. september Europa-Parlamentets beslutning: X&LSTDOC=N&LEVEL=2 Forslag til forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejdet og det økonomiske samarbejde Forslaget har til formål at skabe et nyt finansieringsinstrument, der ønskes tildelt et budget på mio. fordelt over en 7 årig periode. Dette finansielle instrument skal sigte på, at støtte det udviklingsmæssige og økonomiske samarbejde med udviklingslandene 4. Forslaget skal ses i lyset af og som en del af EU s budget og er dermed et led i de finansielle perspektiver der vil gælde fra Europa-Parlamentet valgte at afvise forslaget, ifølge forslagets ordfører Gay MITCHELL, skyldtes dette utilfredshed med at forslaget mindsker Parlamen personer var til stede ved afstemningen 543 medlemmer stemte for, 35 imod og 21 undlod at stemme. 4 Ifølge sagens grundnotat omfatter forslaget: udviklingslandene i Afrika, Caribien, og Stillehavet (AVSlandene), Mellemøstlande (Irak, Golf staterne, Yemen og Iran), landene i Latinamerika, landene i Asien herunder Central Asien, OECD-lande og ikke EU medlemslande, der ikke er omfattet af andre forordninger

4 tets rolle og beføjelser, samt at forslaget blander to politiske områder (det økonomiske samarbejde og udviklingssamarbejdet) uhensigtsmæssigt sammen på bekostning af udviklingssamarbejdet. Europa-Parlamentet valgte derfor, at sende forslaget tilbage til udvalget med henblik på at anmode Kommissionen om at trække forslaget tilbage. Såfremt Kommissionen ikke trække forslaget tilbage, vil Parlamentet formentlig forkaste forslaget ved et kommende plenarmøde. Det erindres herom, at Europa-Parlamentet ikke har beføjelser til at forkaste et forslag ved førstebehandling, og derfor kan Rådet vælge at fortsætte behandling af forslaget og sende det tilbage til Europa-Parlamentet med henblik på andenbehandling. Det bør også fremhæves, at det er det det tredje forslag (inden for tre måneder) som Europa-Parlamentet har valgt at forkaste ved førstebehandlingen. Referencer Dokumentnumre: KOM (2004) COD/2004/0220 Betænkning: Gay Mitchell (A6-0060/2005) Finansiering af udviklingssamarbejdet udarbejdet i Udviklingsudvalget. Statusblad: Behandling i Europaudvalget: Europaudvalget modtog et grundnotat 4. november Verserende sager under andenbehandling i Europa-Parlamentet Under denne samling var ingen sager under andenbehandling i Europa- Parlamentet. Verserende sager under tredjebehandling i Europa-Parlamentet Under denne samling var ingen sager under tredjebehandling i Europa- Parlamentet. Næste samling Europa-Parlamentets næste samling finder sted den december 2005 i Strasbourg

5 Dagsordenen for samlingen kan findes via følgende link (der kan fortsat ske ændringer i dagsordenen): LL-SIT&NAV=S&REF= Med venlig hilsen Marie-Kristine Tang - 5 -

6 Oversigtsnotater om Europa-Parlamentets samlinger: Nr. 1 Info-note I 5 af den 24. februar 2005 Samling i Strasbourg den februar 2005 Nr. 2 Info-note I 10 af den 10. marts 2005 Samling i Strasbourg den marts 2005 Nr. 3 Info-note I 18 af den 19. april 2005 Samling i Strasbourg den april 2004 Nr. 4 Info-note I 22 af den 2. maj 2005 Samling i Bruxelles den april 2005 Nr. 5 Info-note I 24 af den 17. maj 2005 Samling i Strasbourg den maj 2005 Nr. 6 Info-note I 26 af den 31. maj 2005 Samling i Bruxelles den maj 2005 Nr. 7 Info-note I 29 af den 13. juni 2005 Samling i Strasbourg den juni 2005 Nr. 8 Info-note I 35 af den 29. juni 2005 Samling i Bruxelles den juni 2005 Nr. 9 Info-note I 40 af den 14. juli 2005 Samling i Strasbourg den juli 2005 Nr Info-note I 44 af den 8. september 2005 Samling i Bruxelles september 2005 Nr Info-note I 1 af den 3. oktober 2005 Samling i Bruxelles september 2005 Nr. 12 Info-note I 5 af den 26. oktober 2005 Samling i Strasbourg den oktober 2005 Nr. 13 Info-note I 12 af den 24. november 2005 Samling i Strasbourg november 2005 Nr. 14 af den 2. december 2005 Samling i Bruxelles 30. november 1. december

7 Statistik vedrørende første- og andenbehandlingsaftaler siden 1. januar Tabel 1: Forslag under førstebehandling i Europa-Parlamentet Sager underlagt 1. behandling Enighed uden aftale Aftale indgået Til 2. behandling Januar november (1) November (2) samling Forkastet I alt Procent 10,3 % 44,1 % 41,1 % 4,4 % 100 % Tabel 2: Forslag under andenbehandling i Europa-Parlamentet Sager underlagt 2. behandling Januar November (1) 2005 November (2) samling Enighed uden Aftale Aftale indgået Forkastet Til forligsudvalg I alt Procent 3,7 % 62,9 % 3,7 29,6 % 100 % I alt I alt - 7 -

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 508 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 14. maj 2007 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30.

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere