Referat fra bestyrelsesmøde kl møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde kl møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Tilstede: Niels-Carsten Blume Albertslund (NCB) Ole Christiansen Ballerup (OC) AFBUD Glostrup (LM) + suppleant Charlotte Marcussen, HTK (CM) Jette Egholm, Rødovre (JE) Kopi: Carsten Bøtker (CB) - Søren Åkjær (SÅ) - Gurli Panzio (GP) 1) Godkendelse af referat af møde den Udsendt d Bilag: Referat af møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, men referat sendes ud til godkendelse i Glostrup. Velkomst til Ole Christiansen, suppleant Fra Ballerup. 2) Godkendelse af dagsorden for dette møde Dagsorden godkendt 3) Drøftelse af principperne for oplysninger i ledelsesberetningen ifb. med aflæggelse af årsregnskab Principper for indhold i ledelsesberetning : Charlotte forhører sig hos Per AaN, om han i samarbejde med UU vil udarbejde forslag til næste møde. Jf. referat af møde p. 4 4) Forrentning af UU-Vestegnens egenkapital I.f.t afklaring af de problemer Per har rejst vedr. Bestyrelsen tilsluttede sig et forslag om, på baggrund af den foreslåede temadag, at opstille nogle få (5) klare fælles målsætninger for UUs indholdsmæssige indsats fremover, som der så også kan følges op på f.eks. i forhold til ledelsesberetningen. Enighed om ikke at pålægge UU ekstra skrivearbejde, da Ledelsesberetning, borgmesterberetning og praksiskatalog fungerer tilfredsstillende. NCB redegjorde for det historiske forløb med brand i Kongsholmcenteret og genhusningen af UU i Vognporten. 1

2 forrentning af egenkapital samt udregning af huslejeomkostninger for Vognporten forventer bestyrelsen, at han i dialog med Niels Carsten Blume/Alb. afklarer dette, således at det kan tages op på næste møde. Forsikringssag er nu afgjort, hvorfor dele af Kongsholmcenteret genopføres. UU tænkes fremover at indgå i sammenhæng med beslægtede aktører. UU inviteres til møde ang. afklaring af pladsbehov, ønsker til faciliteter m.v Efter politisk behandling i Albertslund fremsendes skriftligt materiale til bestyrelsen ang. tidsperspektiv, huslejeudgifter m.v NCB redegjorde for, at fælleskommunale selskaber på Vestegnen ikke har tradition for at forrente evt. kontante beholdninger, som en administrationskommune måtte forvalte. Redegørelsen blev taget til efterretning. 5) Indledende drøftelse af interessentkommunernes ønsker for data, herunder et datagrundlag der opfylder kommunernes fremadrettede behov Nyeste statistik fremlagt og kommenteret. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvilke behov for statistik den fremadrettet gerne vil have. Hvilke behov er der, - hvilke parametre vil den gerne måle på osv., herunder muligheden for at gå i dialog med KL ang det datagrundlag, som i det hele taget benyttes indenfor dette felt. Tages op på næste møde ud fra oplæg fra daglig ledelse.. Jf. referat af møde p. 6 Formanden redegjorde for den historiske praksis m.h.t fastlæggelse af datagrundlaget i UU. I dag er grundlaget: UV DATA (løbende opdatering) Profilmodellen (UVM) Div. statistik ifm borgmesterrapport CB kunne supplere med: Oversigt netto- fraflytning Div. data-baser fra UV-DATA Denne statistik er rimelig dækkende, men temaet kan tages op i.f.m temadagen, hvor der kan ske en fælles afklaring af, hvad der er nice to know og need to know. Det blev besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe med UU, Ballerup og HTK, som i fællesskab ser på ovenstående, og evt. til næste bestyrelsesmøde kan fremlægge de foreløbige overvejelser, således at de endelige overvejelser kan indgå i.f.t borgmester-mødet i efteråret. 6) Bevilling af særlige indsatser i 2014, jf. henvendelse fra UU-Ledelsen til bestyrelsen Bilag: Bestyrelsen kunne ikke tiltræde ansøgningen, - fremover bedes daglig ledelse tage udgangspunkt i flg: - Ansøgning skal forelægges på møde - Merværdi bør fremhæves - Mere præcise sproglige formuleringer. - Midlertidig permanent indsats bør anføres 2

3 7) Temamøde med deltagelse af jobcenter- og skolechefer vedr. snitflader i forhold til den forestående implementering af nye reformer Det blev besluttet, at der i løbet af foråret afvikles en temadag/arrangement, hvortil også inddrages skolechefer, jobcenterchefer og børne-unge-chefer. Oplæg til næste gang om hvilke temaer, der bør tages op eller peges på, kommunerne bør måske også selv pege på et par fokusområder. Jf. referat af møde p. 6. Bestyrelsen kunne tilslutte sig en overordnet ramme, som kunne hedde: Status på nationale perspektiv Hvilke fælles udfordringer ser vi? Hvad gør UU og kommunerne allerede de gode historier. Hvad betyder det fremadrettet- Hvilke fælles mål kan vi sætte? Bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for at ville prioritere initiativet, således de indbudte chefer fra deres respektive kommuner vil deltage, og UU sørger for udsendelse af en snarlig invitation underskrevet af formanden. Mulig dato kl med efterfølgende frokost med mulighed for networking. Arbejdsfordeling og form på mødet skal nøje overvejes. 8) Budgetstatus 4. kvt Omdeles Budgetstatus taget til efterretning. Oplæg fra daglig ledelse vedr. egenkapitalens størrelse og anvendelse blev efterlyst. Der skal måske tænkes i.f.t f.eks. -Opsparing til udgifter ifm flytning til nye Lokaler. - Forpligtigelser i.f.t tjenestemands overgang til svagelighedspension - Nødvendig udskiftning af computere og kopimaskine 9) Kort info om UU-Vestegnens vinkler ifb med: Kontanthjælpsreformen, herunder orientering om begrebet uddannelsesparat & uddannelsespålæg i hhv. UU og Jobcenter definition Eud reformen Vejledningsreformen Fleksuddannelsen Kort info fra CB Kommentering af notat ang. forskellig brug af begrebet uddannelsesparathed. Det forlyder (ubekræftet), at Fleksuddannelsen måske tages af bordet. EUD reform formodentlig først pr Alle kommuners 8. klasser inviteres med til regionens Skills, som afvikles i efteråret. UU tovholder. Mødekalender

4 Onsdag d. 29/1 kl Er afholdt Onsdag d. 21/5 kl Onsdag d. 17/9 kl Onsdag d. 3/12 kl Borgmestermøde 2014: Mandag d. 22/9 kl Evt. Orientering fra formanden: Orientering fra kommunerne: HTK orienterede om nedsættelsen af et 17 stk.4 udvalg, som forventes at skulle arbejde de næste 4 år. 7 politikere + folk udefra. Orientering fra centerledelsen: Papir vedr. unge uden opholdstilladelse og deres situation i.f.m skolegang, praktik og forsikringsforhold blev uddelt samt kort kommenteret. Notat med oplistning af BOSTON Consulting Groups forslag til besparelser på de nationale udgifter til vejledning blev udleveret. Punkter til næste møde 4

5 Status på opfølgning og dialog med adm. kommunen vedr. økonomi- og lønstyring. Undervisningsministeriets svar vedr. b & u uden opholdstilladelse og med fiktive cpr. Skills 2014 & 2015 Job med uddannelsesperspektiv i samarbejde med kommunerne på initiativ af RH Anbefalinger fra Boston Consulting Group 5

6 6

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere