MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06"

Transkript

1 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Denne manual og dens anvendelse... 5 Introduktion til integrationen...6 Integrationens historie... 6 Integrationens anvendelsesområde... 6 Kort om integrationen...7 MapInfo-tabeller for kortlag... 7 Sammenkædede MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag... 7 Integrationens menufunktioner og værktøjer...8 GeoEnviron-menuen i menulinien i MapInfo... 8 GeoEnviron-værktøjer i paletten Primær i MapInfo... 8 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo...9 Åbne GeoEnviron-kortlag... 9 Opdatere GeoEnviron-kortlag... 9 Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo...10 Indsætte et nyt punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag...10 Flytte et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag...11 Slette et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag...11 Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo...12 Markere et eller flere kortobjekter i MapInfo fra GeoEnviron..12 Hente et kortobjekt frem i GeoEnviron fra MapInfo...12 Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo...13 Installation af integrationen...15 Installationsaktiviteter...15 Kopiere integrationens programfiler til installationsmappen Evt. angive filstien til GIS-programmet i GeoEnviron Evt. oprette en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo Opsætning af integrationen til en datakilde...17 Opstartsaktiviteter...17 Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag Afslutte integrationens opsætningsprogram i MapInfo Oprette GeoEnviron-kortlag i MapInfo udgave, juni

3 GeoEnviron 6.0 Indhold Åbne GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opdatere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opsætning af integrationen til en anden datakilde...23 Opstartsaktiviteter...23 Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Tilføje ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Afslutte integrationens opsætningsprogram i MapInfo Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag Oprette GeoEnviron-kortlag i MapInfo Åbne GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opdatere GeoEnviron-kortlag i MapInfo udgave, juni

4 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabase Systemet, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Integrationen til GIS-programmet MapInfo Professional føjer endnu et led til den kæde af muligheder systemet kan tilbyde. Denne manual og dens anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af installation, opsætning og brug af faciliteterne i integrationen mellem GeoEnviron systemet og MapInfo Professional. Manualen forudsætter et vist kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, som bliver gennemgået i manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'. Så hvis du i forbindelse med brug af manualen bliver i tvivl om, hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du navigerer rundt mellem datavinduerne, eller om hvornår du skal gemme data, vil vi anbefale at du starter med at tilegne dig denne viden. Tingene er beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron' og 'Indtastning af data og almindelig brug' i basis manualen. Denne manual er tilrettelagt så den kan anvendes som en konkret anvisning i brugen af MapInfo Professional integrationen. Den kan således både bruges i forbindelse med et kursus og i forbindelse med et eventuelt selvstudium, forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 6.0 er til rådighed. Her vil det dog være en fordel at en eller flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med råd og vejledning. OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at træningen foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke medfører datatab. Geokon, juni 2006 v. Erik Sten 1. udgave, juni

5 GeoEnviron 6.0 Introduktion til integrationen Introduktion til integrationen I dette kapitel får du en introduktion til GeoEnviron/MapInfo Professional integrationen, og en præsentation af dens funktionaliteter. Integrationens historie Den første udgave af GeoEnviron/MapInfo Professional integrationen blev frigivet i slutningen af Siden da er der sket en videreudvikling, tilpasning og forbedring af programmet på forskellige områder. Integrationens anvendelsesområde Når MapInfo Professional integrationen indgår i GeoEnviron systemløsningen, er der mulighed for at: Vælge forskellige funktioner i en ny GeoEnviron-menu i MapInfo Professional. Vælge GeoEnviron-værktøjer i paletten Primær i et kortvindue i MapInfo. Oprette GeoEnviron-kortlag (sammenkædede MapInfo-tabeller) for objekttyper: Lokaliteter, målestationer, boringer, feltundersøgelser, prøver og vindmøller, der er koordinatsat som punkter med GIS-koordinater i GeoEnviron-databasen. Opdatere/gentegne GeoEnviron-kortlag ved at overføre GIS-koordinater og attributdata fra databasen til kortlaget i MapInfo, når der er sket ændringer i databasen f.eks. af lokalitetsnavn eller GIS-koordinater for en lokalitet. Indsætte et nyt punktobjekt på et GeoEnviron-kortlag i MapInfo, knytte det til f.eks. en lokalitet i databasen, og derpå gemme GIS-koordinaterne i databasen. Flytte eller slette et koordinatsat punktobjekt på et GeoEnviron-kortlag i MapInfo, og derpå ændre eller slette GIS-koordinaterne i databasen. Fremsøge én koordinatsat post, f.eks. en boring, i et GeoEnviron-modulvindue og lokalisere det tilhørende punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Fremsøge flere koordinatsatte poster i et GeoEnviron-modulvindue og lokalisere de tilhørende punktobjekter i et GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Udpege et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag i MapInfo og få hentet alle registrerede data om objektet frem i et GeoEnviron-modulvindue. Vise GeoEnviron-kortlag tematisk ud fra attributdata i MapInfo ved at benytte forskellige symboler eller farver for de forskellige type-kategorier, f.eks. for lokalitetstyper eller boringstyper. 1. udgave, juni

6 GeoEnviron 6.0 Kort om integrationen Kort om integrationen Dette kapitel indeholder lidt baggrundsinformation om integrationen mellem GeoEnviron og MapInfo Professional. MapInfo-tabeller for kortlag I MapInfo kan en række transparente kort ligge i lag oven på hinanden, idet enhver tabel der åbnes, vises som et separat lag. Hvert lag kan således indeholde forskellige delaspekter af det komplette kort - f.eks. amtsgrænser, grundvandsoplande, bestemte typer lokaliteter (vist med et specielt symbol) og baggrundskort. Kortlagene kan have forskellige indstillinger. Med Lagkontrol i MapInfo kan det angives, om kortlag skal være synlige eller ej. Du kan bestemme rækkefølgen på dem, vælge hvilket lag der skal være redigerbart, hvordan lagene skal vises, og endelig kan du tilføje og fjerne lag. De valgte indstillinger for kortlagene kan gemmes som et MapInfo arbejdsområde ved at vælge menuen Filer og menupunktet 'Gem arbejdsområde'. Når arbejdsområdet efterfølgende åbnes i MapInfo, bliver kortlagene vist i kortvinduet med de senest gemte indstillinger. Sammenkædede MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag MapInfo-integrationen giver mulighed for at vise poster med GIS-koordinater i GeoEnviron-databasen som punktobjekter i kortlag i sammenkædede tabeller i MapInfo Professional, hvor man henter data ned lokalt fra GeoEnviron-databasen. MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag bliver gemt lokalt hos brugeren i en mappe med samme navn som ODBC-datakilden (GeoEnviron-databasen). F.eks. gemmes MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag, der er oprettet ud fra datakilden Geoenvir, i mappen c:\geokon\mapinfo\geoenvir. Når nye punktobjekter knyttes til poster i GeoEnviron-databasen og gemmes i MapInfo, indskrives GIS-koordinaterne for de nye objekter i databasen. Da hver bruger benytter sine egne MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag, vil ændringerne først kunne ses af de andre brugere, når de opdaterer deres GeoEnviron-kortlag, hvorved de nyeste data overføres fra databasen til brugernes MapInfo-tabeller. 1. udgave, juni

7 GeoEnviron 6.0 Integrationens menufunktioner og værktøjer Integrationens menufunktioner og værktøjer I dette kapitel vil vi se på GeoEnviron-integrationens menufunktioner og værktøjer. GeoEnviron-menuen i menulinien i MapInfo Menuen GeoEnviron vises i MapInfos menulinie, når GeoEnviron-integrationen er indlæst som et værktøj i MapInfo Professional. Vises GeoEnviron-menuen ikke i MapInfos menulinie, kan du læse om, hvordan menuen kan tilføjes i afsnittet 'Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo' i kapitlet 'Installation af integrationen' senere i denne manual. Åben tabeller: Åbner GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Læs evt. mere i kapitlet 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Opdater tabeller: Opdaterer GeoEnviron-kortlag i MapInfo, hvorved de nyeste data i databasen overføres til sammenkædede MapInfo-tabeller for kortlagene. Læs evt. mere i kapitlet 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Opsætning: Åbner et vindue med funktionsknapper til opsætning af integrationen. Klik på en knap i vinduet for at aktivere funktionen. Opret tabeller: Opretter GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Læs evt. mere herom i kapitlet 'Opsætning af integrationen til en datakilde'. Auto Installer: Autoindlæser GeoEnviron-integrationen ved opstart i ældre versioner af MapInfo Professional (version 6.0 og tidligere versioner). I nyere versioner af MapInfo Professional tilføjes GeoEnviron-integrationen i stedet som et værktøj, der autoindlæses i MapInfo. Læs evt. mere i kapitlet 'Installation af integrationen'. Afinstaller: Fjerner GeoEnviron-menuen fra MapInfos menulinie. Fjerner også GeoEnviron-integrationens to værktøjsknapper fra Primær-paletten i MapInfo. Luk: Lukker vinduet Opsætning. GeoEnviron-værktøjer i paletten Primær i MapInfo To ekstra værktøjsknapper bliver tilføjet nederst i værktøjspaletten Primær, når GeoEnviron-integrationen er indlæst som et værktøj i MapInfo Professional. GeoEnviron Indsæt. Bruges til at indsætte et nyt punkt i et GeoEnvironkortlag og knytte punktet til en post i databasen, f.eks. en lokalitet eller boring. Læs evt. mere i kapitlet 'Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. GeoEnviron Opslag. Henter et objekt (f.eks. en lokalitet eller boring) frem i et GeoEnviron-modul, når der klikkes på kortobjektet. Læs evt. mere i kapitlet 'Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo'. 1. udgave, juni

8 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo GeoEnviron-kortlag åbnes i MapInfo Professional, tilføjes i et nyt kortvindue eller i et arbejdsområde og opdateres for at vise de nyeste data i GeoEnviron-databasen. Åbne GeoEnviron-kortlag GeoEnviron-kortlag åbnes i MapInfo Professional ved at gøre følgende: Vælge knappen 'Åben tabeller' i GeoEnviron-menuen i MapInfo. Markere GeoEnviron-kortlag der skal åbnes i vinduet 'Vælg tabeller', klikke OK og vente et øjeblik, mens MapInfo-tabellerne åbnes i MapInfo. OBS! Vises ingen GeoEnviron-kortlag på listen i vinduet 'Vælg tabeller', skal de først oprettes. Læs herom i kapitlet 'Opsætning af integrationen til en datakilde'. Åbne enten et nyt kortvindue i MapInfo med menupunktet 'Vindue Nyt kortvindue' og tilføje GeoEnviron-kortlag i kortvinduet... Eller åbne et arbejdsområde i MapInfo og tilføj GeoEnviron-kortlag i Lagkontrol. Hvis du gemmer et kortvindue med GeoEnviron-kortlag som et arbejdsområde i MapInfo, så behøver du efterfølgende blot at åbne arbejdsområdet i MapInfo. GeoEnviron-kortlag skal ikke åbnes med menupunktet 'Filer Åbn tabeller' i MapInfo. Åbnes GeoEnviron-kortlag på denne måde, vil kortlaget ikke indeholde attributdata. Opdatere GeoEnviron-kortlag GeoEnviron-kortlag skal opdateres for at overføre de nyeste data i databasen til de sammenkædede MapInfo-tabeller for kortlagene. GeoEnviron-kortlag opdateres i MapInfo Professional ved at gøre følgende: Vælge knappen 'Opdater tabeller' i GeoEnviron-menuen i MapInfo. Indtaste brugerid og brugerkode for login til GeoEnviron-databasen i vinduet 'Database adgang'. Bruger ID og brugerkode skal ikke indtastes, hvis der benyttes Windows integreret logon til GeoEnviron-databasen. Klik blot OK. Evt. brug af Windows integreret logon angives i ODBC-datakilden for databasen (MS SQL Server). Markere GeoEnviron-kortlag der skal opdateres i vinduet 'Vælg tabeller', klikke OK og vente et øjeblik, mens MapInfo-tabellerne opdateres. OBS! Hvis et GeoEnviron-kortlag ikke kan opdateres i MapInfo, skal laget oprettes igen. Læs herom i kapitlet 'Opsætning af integrationen til en datakilde'. 1. udgave, juni

9 GeoEnviron 6.0 Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo GeoEnviron-kortlag kan redigeres på flere måder i MapInfo Professional. Et punktobjekt kan indsættes på kortet og knyttes til en post i GeoEnviron-databasen. Et punktobjekt med GeoEnviron-tilknytning kan efterfølgende flyttes på kortet eller fjernes fra kortet i MapInfo. OBS! Da hver bruger benytter sine egne MapInfo-tabeller til GeoEnviron-kortlag, vil ændringer i et GeoEnviron-kortlag foretaget af en bruger først kunne ses hos de øvrige brugere, efter at de har opdateret deres GeoEnviron-kortlag i MapInfo, hvorved de nyeste data bliver overført fra databasen til brugernes MapInfo-tabeller. Indsætte et nyt punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag Et GeoEnviron-kortlag skal altid opdateres, inden kortlaget kan redigeres i MapInfo. Læs evt. mere herom i det forrige kapitel 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. For at kunne redigeres, skal GeoEnviron-kortlaget være redigerbart i Lagkontrol. Vælg dette værktøj i paletten Primær for at indsætte et nyt punktobjekt på kortet, og knytte det til en post i databasen (f.eks. en lokalitet eller boring). Et nyt punktobjekt indsættes ved at klikke på kortet, hvor punktet ønskes placeret. Derpå vises et dialogvindue, hvor det netop tegnede punktobjekt kan tilknyttes en post i databasen. Felterne x- og y-koordinat: Punktets GISkoordinater vises i disse to felter. Værdierne kan overskrives, hvis der kendes mere præcise koordinater for punktet. Knappen Søg: Ved tryk på knappen Søg, oplistes samtlige poster af denne objekttype (f.eks. lokaliteter) i GeoEnviron-databasen - både ikke-koordinatsatte og koordinatsatte poster vises på listen. Et søgekriterium kan angives i et af felterne Id eller Navn. Når man skriver et søgeord i et felt og trykker på knappen Søg, listes alle databaseposter af denne objekttype (f.eks. lokaliteter), hvor søgeordet er angivet i begyndelsen af feltet. F.eks. kan en lokalitet nemt søges frem ved at kopiere lokalitets-id fra hoveddatavinduet i GeoEnviron-modulet, indsætte lokalitets-id i søgefeltet Id - og trykke Søg. Marker en post i listen og tryk OK (eller dobbelt-klik på en post) for at knytte denne til det nye punktobjekt, du netop har indsat i kortlaget. OBS! Værktøjet 'GeoEnviron Indsæt' forbliver aktivt, så endnu et punktobjekt kan indsættes i det samme kortlag, uden at værktøjsknappen skal aktiveres igen. Gem ændringen i GeoEnviron-kortlagets MapInfo-tabel ved at vælge menupunktet 'Filer Gem tabel' i MapInfo og svare Ja til at opdatere den sammenkædede tabel i GeoEnviron-databasen. 1. udgave, juni

10 GeoEnviron 6.0 Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Flytte et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag Et GeoEnviron-kortlag skal altid opdateres, inden kortlaget kan redigeres i MapInfo. Læs evt. mere herom i det forrige kapitel 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Når et kortobjekt i et GeoEnviron-kortlag flyttes, og kortlaget gemmes i MapInfo, bliver objektets GIS-koordinater også ændret i databasen. Et kortobjekt i et GeoEnviron-lag kan flyttes på kortet på følgende måde: 1. Gør GeoEnviron-kortlaget redigerbart i Lagkontrol. 2. Klik på værktøjet Vælg i paletten Primær - og klik på det objekt, der skal flyttes. 3. Flyt objektet ved at trække med musen med venstre museknap nedtrykket. Når musen slippes, placeres objektet på kortet. 4. Gem ændringen i GeoEnviron-kortlagets MapInfo-tabel ved at vælge menupunktet 'Filer Gem tabel' i MapInfo og svare Ja til at opdatere den sammenkædede tabel i GeoEnviron-databasen. Slette et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag Et GeoEnviron-kortlag skal altid opdateres, inden kortlaget kan redigeres i MapInfo. Læs evt. mere herom i det forrige kapitel 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Når et kortobjekt i et GeoEnviron-kortlag slettes, og kortlaget gemmes i MapInfo, bliver objektets GIS-koordinater også slettet i databasen. OBS! Det er muligt at slette flere objekter på en gang. Gør følgende for at slette et kortobjekt: 1. Gør GeoEnviron-kortlaget redigerbart i Lagkontrol. 2. Klik på værktøjet Vælg i paletten Primær - og klik på det objekt, der skal slettes. 3. Tryk på Delete-tasten på tastaturet. 4. Gem ændringen i GeoEnviron-kortlagets MapInfo-tabel ved at vælge menupunktet 'Filer Gem tabel' i MapInfo og svare Ja til at opdatere den sammenkædede tabel i GeoEnviron-databasen. 1. udgave, juni

11 GeoEnviron 6.0 Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo Integrationen mellem GeoEnviron og MapInfo Professional gør det muligt at fremsøge en eller flere koordinatsatte poster i et GeoEnviron-modul og markere disse på et kortlag i MapInfo. Fra MapInfo er det muligt at få hentet alle de registrerede data om et GeoEnviron-kortobjekt frem i et GeoEnviron-modul. Kommunikationen mellem GeoEnviron og MapInfo Professional foregår ved hjælp af DDE (Dynamic Data Exchange). Det forudsættes, at begge programmer kører. Når GeoEnviron kører, og MapInfo derpå startes op, knyttes MapInfo programvinduet til den vinduesgruppe, som det forreste vindue i GeoEnviron tilhører. Det meddeles i en dialogboks, hvilken GeoEnviron vinduesgruppe MapInfo tilknyttes. Hvis MapInfo Professional allerede kører, når GeoEnviron startes op, tilknyttes MapInfo programvinduet altid til GeoEnvirons vinduesgruppe 1. Kommunikationen mellem GeoEnviron og MapInfo fungerer først, når du har klikket OK i denne dialogboks. Markere et eller flere kortobjekter i MapInfo fra GeoEnviron Resultatet af enhver søgning i GeoEnviron, som returnerer flere databaseposter, kan overføres til MapInfo. Når flere poster er søgt frem i et GeoEnviron-modul, bliver posterne listet i modulets oversigtsvindue. Ved tryk på -knappen øverst til højre i oversigtsvinduet bliver alle de koordinatsatte poster på listen valgt og markeret på et GeoEnviron-kortlag, hvis det er synligt og valgbart i MapInfo. Er MapInfo-programvinduet maksimeret, skifter fokus automatisk til dette vindue. Ved dobbeltklik på en koordinatsat post i oversigtsvinduet i et GeoEnviron-modul, hentes posten frem i modulets hoveddatavindue. Samtidig bliver det tilhørende kortobjekt valgt og markeret på et GeoEnviron-kortlag, hvis det er synligt og valgbart i MapInfo, og kortet centreres om det valgte kortobjekt. Samme resultat opnås ved en søgning i et GeoEnviron-modul, som returnerer netop én koordinatsat post, f.eks. ved søgning af en bestemt virksomhed på lokalitets-id. Hente et kortobjekt frem i GeoEnviron fra MapInfo Fra MapInfo kan der laves et opslag i et GeoEnviron-modul på et kortobjekt, som er indeholdt i et GeoEnviron-kortlag, der er valgbart i Lagkontrol. Vælg værktøjet 'GeoEnviron Opslag' i paletten Primær i MapInfo, og klik på et GeoEnviron-kortobjekt på kortet for at åbne et GeoEnviron-modul og hente alle de registrerede data for kortobjektet frem i modulvinduet. 1. udgave, juni

12 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo Et tematisk kort med Individuelle værdier kan vise kortobjekterne i GeoEnvironkortlag med forskellige farver for værdierne i feltet Type, f.eks. lokalitetstyper. Når du opretter et tematisk kort i MapInfo Professional, tilføjes den tematiske farvelægning til kortet i et separat lag, der bliver placeret ovenpå det kortlag, hvorpå den tematiske farvelægning er baseret. Gør følgende for at oprette et tematisk kort af denne type: 1. Vælg i menuen Kort menupunktet 'Opret tematisk kort'. 2. Nu åbner dialogvinduet 'Opret tematisk kort - trin 1 af 3'. 3. Klik i dette vindue på knappen for typen Individuelle i den venstre side af vinduet. Vælg herefter skabelonnavnet 'Individuel fordeling, standard'. Klik på knappen Næste. 4. Nu vises dialogvinduet 'Opret tematisk kort - trin 2 af 3'. 5. Vælg i feltet Tabel et GeoEnviron-kortlag fra rullelisten, f.eks. et kortalg for lokaliteter. Vælg feltet Type fra rullelisten. Klik på knappen Næste. 1. udgave, juni

13 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo 6. I dialogvinduet 'Opret tematisk kort - trin 3 af 3' vises de forskellige kategorier af typer (lokalitetstyper) med forskellig farve. 7. Klik OK, hvis der skal benyttes standardfarver for de forskellige type-kategorier. 8. Eller du kan ændre symbolfarve for de forskellige type-kategorier ved at klikke på knappen Stilart og vælge en ny farve for hver enkelt type-kategori i vinduet 'Tilpas individuelle', som vises på skærmen. Vælg radioknappen Farve, hvis symbolfarven ønskes ændret for hver type-kategori. Eller vælg radioknappen 'Alle attributer', hvis både symbol og farve skal ændres for de forskellige type-kategorier. Klik herefter på knappen med standard-symbolet for at vælge en ny farve og evt. et nyt symbol for hver enkelt type-kategori. Klik OK. 9. Klik OK i vinduet 'Opret tematisk kort - trin 3 af 3' for at oprette det tematiske kort. 10. En tegnforklaring for det tematisk kort kan vises ved at vælge menuen Indstillinger og menupunktet 'Vis tematisk tegnforklaring'. 1. udgave, juni

14 GeoEnviron 6.0 Installation af integrationen Installation af integrationen GeoEnviron/MapInfo Professional integrationen kan installeres på en server centralt for alle brugere. Installationsaktiviteter Installationsproceduren omfatter følgende: 1. Kopiere integrationens programfiler til installationsmappen 2. Evt. angive filstien til GIS-programmet i GeoEnviron 3. Evt. oprette en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen 4. Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo Kopiere integrationens programfiler til installationsmappen Tre programfiler skal kopieres til installationsmappen for MapInfo integrationen. Program-filerne har navnene geoenv.ini, geoenv.mbx og geosetup.mbx. Hvis GeoEnviron-databasen er installeret på en server med flere brugere, anbefales det at placere integrationens programfiler på samme server under...:\geokon\mapinfo. Integrationens opsætningsprogram, geosetup.mbx, bruges til at definere MapInfotabeller, der sammenkædes med tabeller i GeoEnviron-databasen, som indeholder GIS-koordinater for forskellige GeoEnviron-objekttyper (lokaliteter, boringer mm). MapInfo-tabeldefinitionerne gemmes i integrationens ini-fil med navnet geoenv.ini. Integrationsprogrammet geoenv.mbx tilføjer en ny menu med navnet GeoEnviron i menulinien i MapInfo Professional. Menuen indeholder funktioner til at oprette, åbne og opdatere MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag på brugerens arbejdsstation ud fra de tabeldefinitioner, der er registreret i integrationens ini-fil, geoenv.ini. Integrationsprogrammet geoenv.mbx tilføjer desuden to ekstra værktøjsknapper i Primær-paletten i MapInfo Professional; et værktøj til koordinatsætning af nye GeoEnviron-objekter og et værktøj til opslag i databasen på et GeoEnviron-objekt. Evt. angive filstien til GIS-programmet i GeoEnviron Et eksternt GIS-program kan åbnes ved at vælge menupunktet Filer GIS eller ved at klikke på den røde GIS-knap i GeoEnvirons værktøjslinie. MapInfo Professional kan åbnes på denne måde, når filstien til filen mapinfow.exe er angivet i GeoEnviron under menupunktet 'System Adm. Opsætning Systemopsætning' for gruppen GIS og nøglen run enten i feltet Værdi på fanen 'Fælles opsætning' - eller evt. i feltet 'Personlig værdi' på fanen 'Personlig opsætning'. Evt. oprette en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen GIS-data overføres fra GeoEnviron-databasen til MapInfo Professional via en ODBCforbindelse. Det forudsættes, at DBMS-understøttelse til MapInfo Professinal er installeret (se installationsvejledningen til programmet), og at der er defineret en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen på brugernes arbejdsstation. 1. udgave, juni

15 GeoEnviron 6.0 Installation af integrationen MapInfo Professional integrationen benytter en ODBC-datakilde med navnet Geoenvir for at koble op til en GeoEnviron-driftsdatabase af typen Sybase Adaptive Server Anywhere (eller Geo_<kommune> for en MS SQL Server driftsdatabase). Integrationen benytter en ODBC-datakilde med navnet Testdatabase for at koble op til en GeoEnviron-testdatabase af typen Sybase Adaptive Server Anywhere (eller navnet Test_Geo_<kommune> for en testdatabase af typen MS SQL Server). Såfremt den ønskede ODBC-datakilde ikke findes, kan den oprettes med programmet ODBC-datakildeadministrator, der aktiveres i Windows kontrolpanel. OBS! For en MicroSoft SQL Server database kan integrationen benytte Windowsintegreret logon, det vil sige at der anvendes brugerens logon-id til netværket. Brug af Windows-integreret logon angives i ODBC-datakilden for GeoEnviron-databasen. Bemærk at ved brug af Windows-integreret logon kan integrationen ikke gemme GIS-koordinater i GeoEnviron-databasen, førend en patch er kørt mod databasen. Det gøres ved at vælge menupunktet 'System Adm./Import & Export af Data/Importér til Tabel', trykke på knappen 'Eksekvér SQL script' og udpege filen gis_tables_created_m sql. Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo GeoEnviron-integrationen kan autoindlæses, hver gang MapInfo Professional åbnes, når integrationen er angivet som et værktøj i MapInfo. GeoEnviron-integrationen skal tilføjes som et værktøj i MapInfo på hver enkelt brugers arbejdsstation. Det gøres ved at vælge menupunktet Værktøj Værktøjsstyring i MapInfo og trykke på knappen 'Tilføj værktøj' i vinduet Værktøjsstyring. Angiv værktøjets titel (GeoEnviron-integration), udpeg placeringen af integrationens programfil geoenv.mbx i installationsmappen med knappen..., angiv beskrivelse og tryk OK. GeoEnviron-integrationen er nu tilføjet som et værktøj i vinduet Værktøjsstyring. Marker værktøjet GeoEnviron-integration. Afkryds feltet Indlæst for at indlæse integrationen i MapInfo Professional. Afkryds feltet Autoindlæs for at indlæse integrationen hver gang MapInfo startes. Klik OK. Når integrationen er indlæst som et værktøj i MapInfo Professional, er menuen GeoEnviron tilføjet i MapInfos menulinie. 1. udgave, juni

16 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opsætning af integrationen til en datakilde I dette kapitel skal vi se på, hvordan MapInfo Professional integrationen sættes op i forhold til en GeoEnviron-database. OBS! Hvis Geokon Edb har stået for installationen af MapInfo integrationen, vil den også være sat op til en GeoEnviron-database på hver enkelt brugers arbejdsstation. I så fald kan du springe dette kapitel over. Opstartsaktiviteter Opstartsaktiviteterne, der beskrives i det følgende, omfatter: 1. Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo 2. Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen 3. Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag 4. Afslutte integrationens opsætningsprogram i MapInfo 5. Oprette GeoEnviron-kortlag i MapInfo 6. Åbne GeoEnviron-kortlag i MapInfo 7. Opdatere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Opsætningsprogrammet indlæses i MapInfo Professional ved at vælge menupunktet 'Værktøj Kør MapBasic-program' og udpege filen geosetup.mbx. Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Den første gang opsætningsprogrammet køres, vises en dialogboks på skærmen med alle de ODBC-datakilder, der er defineret for denne klient-maskine. Vælg ODBC-datakilden med navnet Geoenvir eller Geo_<kommune>. Klik OK. Vælg databasetypen (Sybase Anywhere eller MicroSoft SQL Server) i en ny dialogboks på skærmen. I den næste dialogboks angives det, om integrationen skal benytte GeoEnvirons klassifikationssystem, hvor lokaliteterne kan klassificeres i forskellige kategorier, f.eks. efter fortrolighedsniveau eller afdelingers ansvarsområde. Systemet giver mulighed for at begrænse de enkelte brugeres tilgang til at læse eller ændre (slette) i andre afdelingers/ brugeres data. Du kan læse mere om klassifikationssystemet i basis manualen. En vejledning i opsætning af systemet kan du finde i manualen 'Superbruger information'. Derefter vises dialogboksen 'GeoEnviron Integration opsætning' på skærmen. De funktioner der kan vælges i dialogboksen er beskrevet nærmere i det næste afsnit. 1. udgave, juni

17 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag I dialogboksen 'GeoEnviron Integration opsætning' defineres de GeoEnviron-kortlag, der efterfølgende kan oprettes af brugerne i MapInfo Professional. MapInfo-tabeldefinitioner for et nyt GeoEnviron-lag kan angives med knappen Tilføj. Eksisterende MapInfo-tabeldefinitioner for et GeoEnviron-kortlag, der er valgt i listen, kan slettes med knappen Slet. En anden ODBC-datakilde kan vælges med knappen 'Tilføj datasource'. Med knappen Tilføj defineres MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag for den valgte datakilde. I en række dialogbokse skal du angive eller vælge følgende for hvert lag: Database login: BrugerID og brugerkode for login til GeoEnviron-databasen. Kortlagstype: Hovedtype af databaseposter laget indeholder, f.eks. lokaliteter. Kortblad: Kode der benyttes for at adskille koordinatsatte databaseposter, f.eks. U32 for poster som er koordinatsat i projektionen UTM Zone 32. MapInfo-projektion: Koordinatsystem (projektion), f.eks. UTM Zone 32. Navn for kortlaget. Symbolstil for kortlaget. Gemme MapInfo-tabeldefinitioner for kortlaget. Database login: Indtast brugerid og brugerkode for login til GeoEnvirondatabasen i vinduet 'Database adgang'. OBS! Bruger ID og brugerkode skal ikke indtastes, hvis der benyttes Windows integreret logon til GeoEnviron-databasen. Klik blot OK. Evt. brug af Windows integreret logon angives i ODBCdatakilden for databasen (af typen MS SQL Server). Kortlagstype: Marker i listen en type af GeoEnviron-objekter, som kortlaget skal indeholde, f.eks. site for lokaliteter. Her er en kort beskrivelse af, hvad de forskellige kortlagstyper kan indeholde: a/ Site omfatter lokaliteter af forskellig slags som virksomheder, landbrug, jordforureninger, jordflytninger, tankanlæg, vandindvindingsanlæg, vandløb, vindmøllelaug, råstofgrave m.fl. 1. udgave, juni

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Superbruger information

Superbruger information Superbruger information Superbruger_Info_v75_1Udg,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 74 Redigeret d. 10-07-2012 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Manualen

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere