MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06"

Transkript

1 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Denne manual og dens anvendelse... 5 Introduktion til integrationen...6 Integrationens historie... 6 Integrationens anvendelsesområde... 6 Kort om integrationen...7 MapInfo-tabeller for kortlag... 7 Sammenkædede MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag... 7 Integrationens menufunktioner og værktøjer...8 GeoEnviron-menuen i menulinien i MapInfo... 8 GeoEnviron-værktøjer i paletten Primær i MapInfo... 8 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo...9 Åbne GeoEnviron-kortlag... 9 Opdatere GeoEnviron-kortlag... 9 Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo...10 Indsætte et nyt punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag...10 Flytte et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag...11 Slette et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag...11 Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo...12 Markere et eller flere kortobjekter i MapInfo fra GeoEnviron..12 Hente et kortobjekt frem i GeoEnviron fra MapInfo...12 Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo...13 Installation af integrationen...15 Installationsaktiviteter...15 Kopiere integrationens programfiler til installationsmappen Evt. angive filstien til GIS-programmet i GeoEnviron Evt. oprette en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo Opsætning af integrationen til en datakilde...17 Opstartsaktiviteter...17 Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag Afslutte integrationens opsætningsprogram i MapInfo Oprette GeoEnviron-kortlag i MapInfo udgave, juni

3 GeoEnviron 6.0 Indhold Åbne GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opdatere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opsætning af integrationen til en anden datakilde...23 Opstartsaktiviteter...23 Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Tilføje ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Afslutte integrationens opsætningsprogram i MapInfo Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag Oprette GeoEnviron-kortlag i MapInfo Åbne GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opdatere GeoEnviron-kortlag i MapInfo udgave, juni

4 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabase Systemet, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Integrationen til GIS-programmet MapInfo Professional føjer endnu et led til den kæde af muligheder systemet kan tilbyde. Denne manual og dens anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af installation, opsætning og brug af faciliteterne i integrationen mellem GeoEnviron systemet og MapInfo Professional. Manualen forudsætter et vist kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, som bliver gennemgået i manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'. Så hvis du i forbindelse med brug af manualen bliver i tvivl om, hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du navigerer rundt mellem datavinduerne, eller om hvornår du skal gemme data, vil vi anbefale at du starter med at tilegne dig denne viden. Tingene er beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron' og 'Indtastning af data og almindelig brug' i basis manualen. Denne manual er tilrettelagt så den kan anvendes som en konkret anvisning i brugen af MapInfo Professional integrationen. Den kan således både bruges i forbindelse med et kursus og i forbindelse med et eventuelt selvstudium, forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 6.0 er til rådighed. Her vil det dog være en fordel at en eller flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med råd og vejledning. OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at træningen foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke medfører datatab. Geokon, juni 2006 v. Erik Sten 1. udgave, juni

5 GeoEnviron 6.0 Introduktion til integrationen Introduktion til integrationen I dette kapitel får du en introduktion til GeoEnviron/MapInfo Professional integrationen, og en præsentation af dens funktionaliteter. Integrationens historie Den første udgave af GeoEnviron/MapInfo Professional integrationen blev frigivet i slutningen af Siden da er der sket en videreudvikling, tilpasning og forbedring af programmet på forskellige områder. Integrationens anvendelsesområde Når MapInfo Professional integrationen indgår i GeoEnviron systemløsningen, er der mulighed for at: Vælge forskellige funktioner i en ny GeoEnviron-menu i MapInfo Professional. Vælge GeoEnviron-værktøjer i paletten Primær i et kortvindue i MapInfo. Oprette GeoEnviron-kortlag (sammenkædede MapInfo-tabeller) for objekttyper: Lokaliteter, målestationer, boringer, feltundersøgelser, prøver og vindmøller, der er koordinatsat som punkter med GIS-koordinater i GeoEnviron-databasen. Opdatere/gentegne GeoEnviron-kortlag ved at overføre GIS-koordinater og attributdata fra databasen til kortlaget i MapInfo, når der er sket ændringer i databasen f.eks. af lokalitetsnavn eller GIS-koordinater for en lokalitet. Indsætte et nyt punktobjekt på et GeoEnviron-kortlag i MapInfo, knytte det til f.eks. en lokalitet i databasen, og derpå gemme GIS-koordinaterne i databasen. Flytte eller slette et koordinatsat punktobjekt på et GeoEnviron-kortlag i MapInfo, og derpå ændre eller slette GIS-koordinaterne i databasen. Fremsøge én koordinatsat post, f.eks. en boring, i et GeoEnviron-modulvindue og lokalisere det tilhørende punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Fremsøge flere koordinatsatte poster i et GeoEnviron-modulvindue og lokalisere de tilhørende punktobjekter i et GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Udpege et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag i MapInfo og få hentet alle registrerede data om objektet frem i et GeoEnviron-modulvindue. Vise GeoEnviron-kortlag tematisk ud fra attributdata i MapInfo ved at benytte forskellige symboler eller farver for de forskellige type-kategorier, f.eks. for lokalitetstyper eller boringstyper. 1. udgave, juni

6 GeoEnviron 6.0 Kort om integrationen Kort om integrationen Dette kapitel indeholder lidt baggrundsinformation om integrationen mellem GeoEnviron og MapInfo Professional. MapInfo-tabeller for kortlag I MapInfo kan en række transparente kort ligge i lag oven på hinanden, idet enhver tabel der åbnes, vises som et separat lag. Hvert lag kan således indeholde forskellige delaspekter af det komplette kort - f.eks. amtsgrænser, grundvandsoplande, bestemte typer lokaliteter (vist med et specielt symbol) og baggrundskort. Kortlagene kan have forskellige indstillinger. Med Lagkontrol i MapInfo kan det angives, om kortlag skal være synlige eller ej. Du kan bestemme rækkefølgen på dem, vælge hvilket lag der skal være redigerbart, hvordan lagene skal vises, og endelig kan du tilføje og fjerne lag. De valgte indstillinger for kortlagene kan gemmes som et MapInfo arbejdsområde ved at vælge menuen Filer og menupunktet 'Gem arbejdsområde'. Når arbejdsområdet efterfølgende åbnes i MapInfo, bliver kortlagene vist i kortvinduet med de senest gemte indstillinger. Sammenkædede MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag MapInfo-integrationen giver mulighed for at vise poster med GIS-koordinater i GeoEnviron-databasen som punktobjekter i kortlag i sammenkædede tabeller i MapInfo Professional, hvor man henter data ned lokalt fra GeoEnviron-databasen. MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag bliver gemt lokalt hos brugeren i en mappe med samme navn som ODBC-datakilden (GeoEnviron-databasen). F.eks. gemmes MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag, der er oprettet ud fra datakilden Geoenvir, i mappen c:\geokon\mapinfo\geoenvir. Når nye punktobjekter knyttes til poster i GeoEnviron-databasen og gemmes i MapInfo, indskrives GIS-koordinaterne for de nye objekter i databasen. Da hver bruger benytter sine egne MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag, vil ændringerne først kunne ses af de andre brugere, når de opdaterer deres GeoEnviron-kortlag, hvorved de nyeste data overføres fra databasen til brugernes MapInfo-tabeller. 1. udgave, juni

7 GeoEnviron 6.0 Integrationens menufunktioner og værktøjer Integrationens menufunktioner og værktøjer I dette kapitel vil vi se på GeoEnviron-integrationens menufunktioner og værktøjer. GeoEnviron-menuen i menulinien i MapInfo Menuen GeoEnviron vises i MapInfos menulinie, når GeoEnviron-integrationen er indlæst som et værktøj i MapInfo Professional. Vises GeoEnviron-menuen ikke i MapInfos menulinie, kan du læse om, hvordan menuen kan tilføjes i afsnittet 'Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo' i kapitlet 'Installation af integrationen' senere i denne manual. Åben tabeller: Åbner GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Læs evt. mere i kapitlet 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Opdater tabeller: Opdaterer GeoEnviron-kortlag i MapInfo, hvorved de nyeste data i databasen overføres til sammenkædede MapInfo-tabeller for kortlagene. Læs evt. mere i kapitlet 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Opsætning: Åbner et vindue med funktionsknapper til opsætning af integrationen. Klik på en knap i vinduet for at aktivere funktionen. Opret tabeller: Opretter GeoEnviron-kortlag i MapInfo. Læs evt. mere herom i kapitlet 'Opsætning af integrationen til en datakilde'. Auto Installer: Autoindlæser GeoEnviron-integrationen ved opstart i ældre versioner af MapInfo Professional (version 6.0 og tidligere versioner). I nyere versioner af MapInfo Professional tilføjes GeoEnviron-integrationen i stedet som et værktøj, der autoindlæses i MapInfo. Læs evt. mere i kapitlet 'Installation af integrationen'. Afinstaller: Fjerner GeoEnviron-menuen fra MapInfos menulinie. Fjerner også GeoEnviron-integrationens to værktøjsknapper fra Primær-paletten i MapInfo. Luk: Lukker vinduet Opsætning. GeoEnviron-værktøjer i paletten Primær i MapInfo To ekstra værktøjsknapper bliver tilføjet nederst i værktøjspaletten Primær, når GeoEnviron-integrationen er indlæst som et værktøj i MapInfo Professional. GeoEnviron Indsæt. Bruges til at indsætte et nyt punkt i et GeoEnvironkortlag og knytte punktet til en post i databasen, f.eks. en lokalitet eller boring. Læs evt. mere i kapitlet 'Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. GeoEnviron Opslag. Henter et objekt (f.eks. en lokalitet eller boring) frem i et GeoEnviron-modul, når der klikkes på kortobjektet. Læs evt. mere i kapitlet 'Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo'. 1. udgave, juni

8 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo GeoEnviron-kortlag åbnes i MapInfo Professional, tilføjes i et nyt kortvindue eller i et arbejdsområde og opdateres for at vise de nyeste data i GeoEnviron-databasen. Åbne GeoEnviron-kortlag GeoEnviron-kortlag åbnes i MapInfo Professional ved at gøre følgende: Vælge knappen 'Åben tabeller' i GeoEnviron-menuen i MapInfo. Markere GeoEnviron-kortlag der skal åbnes i vinduet 'Vælg tabeller', klikke OK og vente et øjeblik, mens MapInfo-tabellerne åbnes i MapInfo. OBS! Vises ingen GeoEnviron-kortlag på listen i vinduet 'Vælg tabeller', skal de først oprettes. Læs herom i kapitlet 'Opsætning af integrationen til en datakilde'. Åbne enten et nyt kortvindue i MapInfo med menupunktet 'Vindue Nyt kortvindue' og tilføje GeoEnviron-kortlag i kortvinduet... Eller åbne et arbejdsområde i MapInfo og tilføj GeoEnviron-kortlag i Lagkontrol. Hvis du gemmer et kortvindue med GeoEnviron-kortlag som et arbejdsområde i MapInfo, så behøver du efterfølgende blot at åbne arbejdsområdet i MapInfo. GeoEnviron-kortlag skal ikke åbnes med menupunktet 'Filer Åbn tabeller' i MapInfo. Åbnes GeoEnviron-kortlag på denne måde, vil kortlaget ikke indeholde attributdata. Opdatere GeoEnviron-kortlag GeoEnviron-kortlag skal opdateres for at overføre de nyeste data i databasen til de sammenkædede MapInfo-tabeller for kortlagene. GeoEnviron-kortlag opdateres i MapInfo Professional ved at gøre følgende: Vælge knappen 'Opdater tabeller' i GeoEnviron-menuen i MapInfo. Indtaste brugerid og brugerkode for login til GeoEnviron-databasen i vinduet 'Database adgang'. Bruger ID og brugerkode skal ikke indtastes, hvis der benyttes Windows integreret logon til GeoEnviron-databasen. Klik blot OK. Evt. brug af Windows integreret logon angives i ODBC-datakilden for databasen (MS SQL Server). Markere GeoEnviron-kortlag der skal opdateres i vinduet 'Vælg tabeller', klikke OK og vente et øjeblik, mens MapInfo-tabellerne opdateres. OBS! Hvis et GeoEnviron-kortlag ikke kan opdateres i MapInfo, skal laget oprettes igen. Læs herom i kapitlet 'Opsætning af integrationen til en datakilde'. 1. udgave, juni

9 GeoEnviron 6.0 Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo GeoEnviron-kortlag kan redigeres på flere måder i MapInfo Professional. Et punktobjekt kan indsættes på kortet og knyttes til en post i GeoEnviron-databasen. Et punktobjekt med GeoEnviron-tilknytning kan efterfølgende flyttes på kortet eller fjernes fra kortet i MapInfo. OBS! Da hver bruger benytter sine egne MapInfo-tabeller til GeoEnviron-kortlag, vil ændringer i et GeoEnviron-kortlag foretaget af en bruger først kunne ses hos de øvrige brugere, efter at de har opdateret deres GeoEnviron-kortlag i MapInfo, hvorved de nyeste data bliver overført fra databasen til brugernes MapInfo-tabeller. Indsætte et nyt punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag Et GeoEnviron-kortlag skal altid opdateres, inden kortlaget kan redigeres i MapInfo. Læs evt. mere herom i det forrige kapitel 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. For at kunne redigeres, skal GeoEnviron-kortlaget være redigerbart i Lagkontrol. Vælg dette værktøj i paletten Primær for at indsætte et nyt punktobjekt på kortet, og knytte det til en post i databasen (f.eks. en lokalitet eller boring). Et nyt punktobjekt indsættes ved at klikke på kortet, hvor punktet ønskes placeret. Derpå vises et dialogvindue, hvor det netop tegnede punktobjekt kan tilknyttes en post i databasen. Felterne x- og y-koordinat: Punktets GISkoordinater vises i disse to felter. Værdierne kan overskrives, hvis der kendes mere præcise koordinater for punktet. Knappen Søg: Ved tryk på knappen Søg, oplistes samtlige poster af denne objekttype (f.eks. lokaliteter) i GeoEnviron-databasen - både ikke-koordinatsatte og koordinatsatte poster vises på listen. Et søgekriterium kan angives i et af felterne Id eller Navn. Når man skriver et søgeord i et felt og trykker på knappen Søg, listes alle databaseposter af denne objekttype (f.eks. lokaliteter), hvor søgeordet er angivet i begyndelsen af feltet. F.eks. kan en lokalitet nemt søges frem ved at kopiere lokalitets-id fra hoveddatavinduet i GeoEnviron-modulet, indsætte lokalitets-id i søgefeltet Id - og trykke Søg. Marker en post i listen og tryk OK (eller dobbelt-klik på en post) for at knytte denne til det nye punktobjekt, du netop har indsat i kortlaget. OBS! Værktøjet 'GeoEnviron Indsæt' forbliver aktivt, så endnu et punktobjekt kan indsættes i det samme kortlag, uden at værktøjsknappen skal aktiveres igen. Gem ændringen i GeoEnviron-kortlagets MapInfo-tabel ved at vælge menupunktet 'Filer Gem tabel' i MapInfo og svare Ja til at opdatere den sammenkædede tabel i GeoEnviron-databasen. 1. udgave, juni

10 GeoEnviron 6.0 Redigere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Flytte et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag Et GeoEnviron-kortlag skal altid opdateres, inden kortlaget kan redigeres i MapInfo. Læs evt. mere herom i det forrige kapitel 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Når et kortobjekt i et GeoEnviron-kortlag flyttes, og kortlaget gemmes i MapInfo, bliver objektets GIS-koordinater også ændret i databasen. Et kortobjekt i et GeoEnviron-lag kan flyttes på kortet på følgende måde: 1. Gør GeoEnviron-kortlaget redigerbart i Lagkontrol. 2. Klik på værktøjet Vælg i paletten Primær - og klik på det objekt, der skal flyttes. 3. Flyt objektet ved at trække med musen med venstre museknap nedtrykket. Når musen slippes, placeres objektet på kortet. 4. Gem ændringen i GeoEnviron-kortlagets MapInfo-tabel ved at vælge menupunktet 'Filer Gem tabel' i MapInfo og svare Ja til at opdatere den sammenkædede tabel i GeoEnviron-databasen. Slette et punktobjekt i et GeoEnviron-kortlag Et GeoEnviron-kortlag skal altid opdateres, inden kortlaget kan redigeres i MapInfo. Læs evt. mere herom i det forrige kapitel 'Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo'. Når et kortobjekt i et GeoEnviron-kortlag slettes, og kortlaget gemmes i MapInfo, bliver objektets GIS-koordinater også slettet i databasen. OBS! Det er muligt at slette flere objekter på en gang. Gør følgende for at slette et kortobjekt: 1. Gør GeoEnviron-kortlaget redigerbart i Lagkontrol. 2. Klik på værktøjet Vælg i paletten Primær - og klik på det objekt, der skal slettes. 3. Tryk på Delete-tasten på tastaturet. 4. Gem ændringen i GeoEnviron-kortlagets MapInfo-tabel ved at vælge menupunktet 'Filer Gem tabel' i MapInfo og svare Ja til at opdatere den sammenkædede tabel i GeoEnviron-databasen. 1. udgave, juni

11 GeoEnviron 6.0 Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo Kommunikation mellem GeoEnviron og MapInfo Integrationen mellem GeoEnviron og MapInfo Professional gør det muligt at fremsøge en eller flere koordinatsatte poster i et GeoEnviron-modul og markere disse på et kortlag i MapInfo. Fra MapInfo er det muligt at få hentet alle de registrerede data om et GeoEnviron-kortobjekt frem i et GeoEnviron-modul. Kommunikationen mellem GeoEnviron og MapInfo Professional foregår ved hjælp af DDE (Dynamic Data Exchange). Det forudsættes, at begge programmer kører. Når GeoEnviron kører, og MapInfo derpå startes op, knyttes MapInfo programvinduet til den vinduesgruppe, som det forreste vindue i GeoEnviron tilhører. Det meddeles i en dialogboks, hvilken GeoEnviron vinduesgruppe MapInfo tilknyttes. Hvis MapInfo Professional allerede kører, når GeoEnviron startes op, tilknyttes MapInfo programvinduet altid til GeoEnvirons vinduesgruppe 1. Kommunikationen mellem GeoEnviron og MapInfo fungerer først, når du har klikket OK i denne dialogboks. Markere et eller flere kortobjekter i MapInfo fra GeoEnviron Resultatet af enhver søgning i GeoEnviron, som returnerer flere databaseposter, kan overføres til MapInfo. Når flere poster er søgt frem i et GeoEnviron-modul, bliver posterne listet i modulets oversigtsvindue. Ved tryk på -knappen øverst til højre i oversigtsvinduet bliver alle de koordinatsatte poster på listen valgt og markeret på et GeoEnviron-kortlag, hvis det er synligt og valgbart i MapInfo. Er MapInfo-programvinduet maksimeret, skifter fokus automatisk til dette vindue. Ved dobbeltklik på en koordinatsat post i oversigtsvinduet i et GeoEnviron-modul, hentes posten frem i modulets hoveddatavindue. Samtidig bliver det tilhørende kortobjekt valgt og markeret på et GeoEnviron-kortlag, hvis det er synligt og valgbart i MapInfo, og kortet centreres om det valgte kortobjekt. Samme resultat opnås ved en søgning i et GeoEnviron-modul, som returnerer netop én koordinatsat post, f.eks. ved søgning af en bestemt virksomhed på lokalitets-id. Hente et kortobjekt frem i GeoEnviron fra MapInfo Fra MapInfo kan der laves et opslag i et GeoEnviron-modul på et kortobjekt, som er indeholdt i et GeoEnviron-kortlag, der er valgbart i Lagkontrol. Vælg værktøjet 'GeoEnviron Opslag' i paletten Primær i MapInfo, og klik på et GeoEnviron-kortobjekt på kortet for at åbne et GeoEnviron-modul og hente alle de registrerede data for kortobjektet frem i modulvinduet. 1. udgave, juni

12 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo Et tematisk kort med Individuelle værdier kan vise kortobjekterne i GeoEnvironkortlag med forskellige farver for værdierne i feltet Type, f.eks. lokalitetstyper. Når du opretter et tematisk kort i MapInfo Professional, tilføjes den tematiske farvelægning til kortet i et separat lag, der bliver placeret ovenpå det kortlag, hvorpå den tematiske farvelægning er baseret. Gør følgende for at oprette et tematisk kort af denne type: 1. Vælg i menuen Kort menupunktet 'Opret tematisk kort'. 2. Nu åbner dialogvinduet 'Opret tematisk kort - trin 1 af 3'. 3. Klik i dette vindue på knappen for typen Individuelle i den venstre side af vinduet. Vælg herefter skabelonnavnet 'Individuel fordeling, standard'. Klik på knappen Næste. 4. Nu vises dialogvinduet 'Opret tematisk kort - trin 2 af 3'. 5. Vælg i feltet Tabel et GeoEnviron-kortlag fra rullelisten, f.eks. et kortalg for lokaliteter. Vælg feltet Type fra rullelisten. Klik på knappen Næste. 1. udgave, juni

13 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag tematisk i MapInfo 6. I dialogvinduet 'Opret tematisk kort - trin 3 af 3' vises de forskellige kategorier af typer (lokalitetstyper) med forskellig farve. 7. Klik OK, hvis der skal benyttes standardfarver for de forskellige type-kategorier. 8. Eller du kan ændre symbolfarve for de forskellige type-kategorier ved at klikke på knappen Stilart og vælge en ny farve for hver enkelt type-kategori i vinduet 'Tilpas individuelle', som vises på skærmen. Vælg radioknappen Farve, hvis symbolfarven ønskes ændret for hver type-kategori. Eller vælg radioknappen 'Alle attributer', hvis både symbol og farve skal ændres for de forskellige type-kategorier. Klik herefter på knappen med standard-symbolet for at vælge en ny farve og evt. et nyt symbol for hver enkelt type-kategori. Klik OK. 9. Klik OK i vinduet 'Opret tematisk kort - trin 3 af 3' for at oprette det tematiske kort. 10. En tegnforklaring for det tematisk kort kan vises ved at vælge menuen Indstillinger og menupunktet 'Vis tematisk tegnforklaring'. 1. udgave, juni

14 GeoEnviron 6.0 Installation af integrationen Installation af integrationen GeoEnviron/MapInfo Professional integrationen kan installeres på en server centralt for alle brugere. Installationsaktiviteter Installationsproceduren omfatter følgende: 1. Kopiere integrationens programfiler til installationsmappen 2. Evt. angive filstien til GIS-programmet i GeoEnviron 3. Evt. oprette en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen 4. Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo Kopiere integrationens programfiler til installationsmappen Tre programfiler skal kopieres til installationsmappen for MapInfo integrationen. Program-filerne har navnene geoenv.ini, geoenv.mbx og geosetup.mbx. Hvis GeoEnviron-databasen er installeret på en server med flere brugere, anbefales det at placere integrationens programfiler på samme server under...:\geokon\mapinfo. Integrationens opsætningsprogram, geosetup.mbx, bruges til at definere MapInfotabeller, der sammenkædes med tabeller i GeoEnviron-databasen, som indeholder GIS-koordinater for forskellige GeoEnviron-objekttyper (lokaliteter, boringer mm). MapInfo-tabeldefinitionerne gemmes i integrationens ini-fil med navnet geoenv.ini. Integrationsprogrammet geoenv.mbx tilføjer en ny menu med navnet GeoEnviron i menulinien i MapInfo Professional. Menuen indeholder funktioner til at oprette, åbne og opdatere MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag på brugerens arbejdsstation ud fra de tabeldefinitioner, der er registreret i integrationens ini-fil, geoenv.ini. Integrationsprogrammet geoenv.mbx tilføjer desuden to ekstra værktøjsknapper i Primær-paletten i MapInfo Professional; et værktøj til koordinatsætning af nye GeoEnviron-objekter og et værktøj til opslag i databasen på et GeoEnviron-objekt. Evt. angive filstien til GIS-programmet i GeoEnviron Et eksternt GIS-program kan åbnes ved at vælge menupunktet Filer GIS eller ved at klikke på den røde GIS-knap i GeoEnvirons værktøjslinie. MapInfo Professional kan åbnes på denne måde, når filstien til filen mapinfow.exe er angivet i GeoEnviron under menupunktet 'System Adm. Opsætning Systemopsætning' for gruppen GIS og nøglen run enten i feltet Værdi på fanen 'Fælles opsætning' - eller evt. i feltet 'Personlig værdi' på fanen 'Personlig opsætning'. Evt. oprette en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen GIS-data overføres fra GeoEnviron-databasen til MapInfo Professional via en ODBCforbindelse. Det forudsættes, at DBMS-understøttelse til MapInfo Professinal er installeret (se installationsvejledningen til programmet), og at der er defineret en ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen på brugernes arbejdsstation. 1. udgave, juni

15 GeoEnviron 6.0 Installation af integrationen MapInfo Professional integrationen benytter en ODBC-datakilde med navnet Geoenvir for at koble op til en GeoEnviron-driftsdatabase af typen Sybase Adaptive Server Anywhere (eller Geo_<kommune> for en MS SQL Server driftsdatabase). Integrationen benytter en ODBC-datakilde med navnet Testdatabase for at koble op til en GeoEnviron-testdatabase af typen Sybase Adaptive Server Anywhere (eller navnet Test_Geo_<kommune> for en testdatabase af typen MS SQL Server). Såfremt den ønskede ODBC-datakilde ikke findes, kan den oprettes med programmet ODBC-datakildeadministrator, der aktiveres i Windows kontrolpanel. OBS! For en MicroSoft SQL Server database kan integrationen benytte Windowsintegreret logon, det vil sige at der anvendes brugerens logon-id til netværket. Brug af Windows-integreret logon angives i ODBC-datakilden for GeoEnviron-databasen. Bemærk at ved brug af Windows-integreret logon kan integrationen ikke gemme GIS-koordinater i GeoEnviron-databasen, førend en patch er kørt mod databasen. Det gøres ved at vælge menupunktet 'System Adm./Import & Export af Data/Importér til Tabel', trykke på knappen 'Eksekvér SQL script' og udpege filen gis_tables_created_m sql. Autoindlæse GeoEnviron-integrationen i MapInfo GeoEnviron-integrationen kan autoindlæses, hver gang MapInfo Professional åbnes, når integrationen er angivet som et værktøj i MapInfo. GeoEnviron-integrationen skal tilføjes som et værktøj i MapInfo på hver enkelt brugers arbejdsstation. Det gøres ved at vælge menupunktet Værktøj Værktøjsstyring i MapInfo og trykke på knappen 'Tilføj værktøj' i vinduet Værktøjsstyring. Angiv værktøjets titel (GeoEnviron-integration), udpeg placeringen af integrationens programfil geoenv.mbx i installationsmappen med knappen..., angiv beskrivelse og tryk OK. GeoEnviron-integrationen er nu tilføjet som et værktøj i vinduet Værktøjsstyring. Marker værktøjet GeoEnviron-integration. Afkryds feltet Indlæst for at indlæse integrationen i MapInfo Professional. Afkryds feltet Autoindlæs for at indlæse integrationen hver gang MapInfo startes. Klik OK. Når integrationen er indlæst som et værktøj i MapInfo Professional, er menuen GeoEnviron tilføjet i MapInfos menulinie. 1. udgave, juni

16 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Opsætning af integrationen til en datakilde I dette kapitel skal vi se på, hvordan MapInfo Professional integrationen sættes op i forhold til en GeoEnviron-database. OBS! Hvis Geokon Edb har stået for installationen af MapInfo integrationen, vil den også være sat op til en GeoEnviron-database på hver enkelt brugers arbejdsstation. I så fald kan du springe dette kapitel over. Opstartsaktiviteter Opstartsaktiviteterne, der beskrives i det følgende, omfatter: 1. Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo 2. Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen 3. Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag 4. Afslutte integrationens opsætningsprogram i MapInfo 5. Oprette GeoEnviron-kortlag i MapInfo 6. Åbne GeoEnviron-kortlag i MapInfo 7. Opdatere GeoEnviron-kortlag i MapInfo Indlæse integrationens opsætningsprogram i MapInfo Opsætningsprogrammet indlæses i MapInfo Professional ved at vælge menupunktet 'Værktøj Kør MapBasic-program' og udpege filen geosetup.mbx. Vælge ODBC-datakilde for GeoEnviron-databasen Den første gang opsætningsprogrammet køres, vises en dialogboks på skærmen med alle de ODBC-datakilder, der er defineret for denne klient-maskine. Vælg ODBC-datakilden med navnet Geoenvir eller Geo_<kommune>. Klik OK. Vælg databasetypen (Sybase Anywhere eller MicroSoft SQL Server) i en ny dialogboks på skærmen. I den næste dialogboks angives det, om integrationen skal benytte GeoEnvirons klassifikationssystem, hvor lokaliteterne kan klassificeres i forskellige kategorier, f.eks. efter fortrolighedsniveau eller afdelingers ansvarsområde. Systemet giver mulighed for at begrænse de enkelte brugeres tilgang til at læse eller ændre (slette) i andre afdelingers/ brugeres data. Du kan læse mere om klassifikationssystemet i basis manualen. En vejledning i opsætning af systemet kan du finde i manualen 'Superbruger information'. Derefter vises dialogboksen 'GeoEnviron Integration opsætning' på skærmen. De funktioner der kan vælges i dialogboksen er beskrevet nærmere i det næste afsnit. 1. udgave, juni

17 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Angive MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlag I dialogboksen 'GeoEnviron Integration opsætning' defineres de GeoEnviron-kortlag, der efterfølgende kan oprettes af brugerne i MapInfo Professional. MapInfo-tabeldefinitioner for et nyt GeoEnviron-lag kan angives med knappen Tilføj. Eksisterende MapInfo-tabeldefinitioner for et GeoEnviron-kortlag, der er valgt i listen, kan slettes med knappen Slet. En anden ODBC-datakilde kan vælges med knappen 'Tilføj datasource'. Med knappen Tilføj defineres MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag for den valgte datakilde. I en række dialogbokse skal du angive eller vælge følgende for hvert lag: Database login: BrugerID og brugerkode for login til GeoEnviron-databasen. Kortlagstype: Hovedtype af databaseposter laget indeholder, f.eks. lokaliteter. Kortblad: Kode der benyttes for at adskille koordinatsatte databaseposter, f.eks. U32 for poster som er koordinatsat i projektionen UTM Zone 32. MapInfo-projektion: Koordinatsystem (projektion), f.eks. UTM Zone 32. Navn for kortlaget. Symbolstil for kortlaget. Gemme MapInfo-tabeldefinitioner for kortlaget. Database login: Indtast brugerid og brugerkode for login til GeoEnvirondatabasen i vinduet 'Database adgang'. OBS! Bruger ID og brugerkode skal ikke indtastes, hvis der benyttes Windows integreret logon til GeoEnviron-databasen. Klik blot OK. Evt. brug af Windows integreret logon angives i ODBCdatakilden for databasen (af typen MS SQL Server). Kortlagstype: Marker i listen en type af GeoEnviron-objekter, som kortlaget skal indeholde, f.eks. site for lokaliteter. Her er en kort beskrivelse af, hvad de forskellige kortlagstyper kan indeholde: a/ Site omfatter lokaliteter af forskellig slags som virksomheder, landbrug, jordforureninger, jordflytninger, tankanlæg, vandindvindingsanlæg, vandløb, vindmøllelaug, råstofgrave m.fl. 1. udgave, juni

18 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo b/ c/ d/ e/ f/ Station indeholder målestationer fra modulet Vandløbsstation. Borehole indeholder boringer fra modulet Boring. Survey indeholder projekter fra modulet Feltundersøgelse. Sample indeholder prøver fra modulet Prøve/Analyse. Windmill indeholder vindmøller fra modulet Vindmølle (vindmøllelaug er indeholdt i kortlagstypen Site). Kortblad: I den næste dialogboks vises en liste, hvor du skal vælge et kortblad fra GeoEnviron-databasen, f.eks. U32. Kortbladskoden benyttes til at adskille en delmængde af koordinatsatte poster, dvs. alle poster der benytter samme koordinatsystem (projektion) som f.eks. Utm Zone 32. MapInfo-projektion: I et nyt dialogvindue vælges en projektion (geografisk koordinatsystem) for visning af kortlaget i MapInfo Professional. I Danmark benyttes som regel enten projektionen UTM Zone 32/33 eller System 34/45. OBS! UTM-projektionen findes i en ældre og en nyere udgave: ED50 og Euref89. Kortlag i UTM(ED50) kan vises korrekt sammen med kortlag i projektionen System34/45. Kortlag i UTM(Euref89) vises derimod ikke korrekt sammen med kortlag i System34/45, da de to projektioner har forskellig datum. Kortlagets navn: Angiv derpå kortlagets navn i indtastningsfeltet. Navnet må ikke indeholde mellemrumstegn. Symbolstil: Vælg en symbolstil, det vil sige hvordan kortlaget skal vises i MapInfo. Standard-symbolet (en sort stjerne) kan accepteres ved at klikke på OK-knappen. Ønsker du at ændre symbolet, skal du klikke på knappen med standardsymbolet. Nu åbner en ny dialogboks, hvor du kan ændre symbol, farve og størrelse ved at trykke på pilen til højre for et af de pågældende felter. 1. udgave, juni

19 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Gemme MapInfo-tabeldefinitioner for kortlaget: Ved klik på OK-knappen i dialogboksen Symbolstil, bliver alle de angivne MapInfo-tabeldefinitioner for GeoEnviron-kortlaget tilføjet og gemt i integrationens opsætningsfil med navnet geoenv.ini. Brugeren informeres herom i et info-vindue. I dialogboksen 'GeoEnviron Integration opsætning' vil kortlaget nu være tilføjet på listen over de kortlag, der er defineret for denne datakilde (GeoEnviron-database). Med knappen Tilføj kan du evt. angive MapInfo-tabeldefinitioner for en anden GeoEnviron-kortlagstype, f.eks. kortlagstypen borehole for boringer. Afslutte integrationens opsætningsprogram i MapInfo Afslut og luk integrationens opsætningsprogram ved at klikke på knappen Luk i dialogboksen 'GeoEnviron Integration opsætning'. 1. udgave, juni

20 GeoEnviron 6.0 Vise GeoEnviron-kortlag i MapInfo Oprette GeoEnviron-kortlag i MapInfo GeoEnviron-kortlag skal oprettes og åbnes på hver enkelt brugers arbejdsstation. I en række dialogbokse skal du gøre følgende for at oprette GeoEnviron-kortlag: Lukke evt. åbne MapInfo-tabeller med menupunktet 'Filer Luk alle' i MapInfo. Oprette MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag ved at vælge menupunktet 'GeoEnviron Opsætning' og knappen 'Opret tabeller' i MapInfo. OBS! Menuen GeoEnviron vises i MapInfos menulinie, når GeoEnvironintegrationen er indlæst som et værktøj i MapInfo Professional. Se evt. hvordan i det forrige kapitel 'Installation af integrationen'. Indtaste brugerid og brugerkode for login til GeoEnviron-databasen, hvis vinduet 'Database adgang' vises. Markere GeoEnviron-kortlag der skal oprettes i vinduet 'Vælg tabeller', klikke OK og vente et øjeblik, mens MapInfo-tabellerne oprettes i MapInfo. Lukke dialogboksen Opsætning med knappen Luk. MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag bliver gemt lokalt hos brugeren i en mappe med samme navn som ODBC-datakilden (GeoEnviron-databasen). F.eks. bliver MapInfo-tabeller for GeoEnviron-kortlag for ODBC-datakilden med navnet Geoenvir gemt i mappen c:\geokon\mapinfo\geoenvir. Åbne GeoEnviron-kortlag i MapInfo GeoEnviron-kortlag åbnes i MapInfo Professional, tilføjes i et nyt kortvindue eller i et arbejdsområde og opdateres for at vise de nyeste data i GeoEnviron-databasen. OBS! GeoEnviron-kortlag skal ikke åbnes med menupunktet 'Filer Åbn tabeller' i MapInfo, da kortlaget i så fald ikke vil indeholde attributdata. GeoEnviron-kortlag åbnes i MapInfo Professional ved at gøre følgende: Vælge knappen 'Åben tabeller' i GeoEnviron-menuen i MapInfo. Markere GeoEnviron-kortlag der skal åbnes i vinduet 'Vælg tabeller', klikke OK og vente et øjeblik, mens MapInfo-tabellerne åbnes i MapInfo. Åbne enten et nyt kortvindue i MapInfo ved at vælge menupunktet 'Vindue Nyt kortvindue' og tilføje GeoEnviron-kortlag i kortvinduet... Eller åbne et arbejdsområde i MapInfo og tilføj GeoEnviron-kortlag i Lagkontrol. Hvis du gemmer et kortvindue med GeoEnviron-kortlag som et arbejdsområde i MapInfo, så behøver du efterfølgende blot at åbne arbejdsområdet i MapInfo. 1. udgave, juni

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m.

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Af Poul Nissen, Moesgård Museum Indledning. Da flere kollegaer har vist interesse for

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database?

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? For at kunne forbinde Untis på din computer til serveren, hvor Untis Multiuser er placeret, skal der oprettes en ODBC-forbindelse på din

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

KODA Radio System 2011. Manual

KODA Radio System 2011. Manual KODA Radio System 2011 Manual September 2011 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere