Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy Dk erhverv erhverv DZCyy Dk erhverv CP DZEyy Dk erhverv EAV DMByy Import incl. told erhverv DMCyy Import incl. told CP DMEyy Import incl. told EAV DCByy heraf told erhverv DCCyy heraf told CP DCEyy heraf told EAV IVIyy Ikke branchefordelte udenrigstransaktioner erhverv IVCyy 5 74 Ikke branchefordelte udenrigstransaktioner CP IVEyy 5 53 Ikke branchefordelte udenrigstransaktioner EAV YIyy Primære faktorer erhverv YCyy 5 74 Primære faktorer CP YEyy 5 53 Primære faktorer EAV Gyy Produktionsværdi (1000 Kr) Cyy 1 74 Privat forbrug CP (1000 Kr.) Eyy 1 53 Endelige anvendelser EAV (1000 Kr.) BESKyy Beskæftigelse i erhvervene, Selvstændige og lønmodtagere, inkl. personer på orlov TIMERyy Antal præsterede arbejdstimer i erhvervene, Selvstændige og lønmodtagere ORLOVyy Antal personer på orlov i erhvervene, selvstændige og lønmodtagere Matricerne indeholdende told med navnestarten DC findes kun fra For matricer i det foregående års priser starter navnet med et S. Værdimatricerne med undtagelse af Gyy,Cyy,Eyy, TIMERyy, BESKyy og ORLOVyy er koefficientmatricer.

2 Erhverv Branche Branchetekst Landbrug og gartneri Skovbrug Fiskeri Indvinding af olie og gas Indvinding af grus og sten Service til råstofindvinding Slagterier Fiskeindustri Mejerier Bagerier, brødfabrikker mv Anden fødevareindustri Drikkevareindustri Tobaksindustri Tekstilindustri Beklædningsindustri Læder- og fodtøjsindustri Træindustri Papirindustri Trykkerier mv Olieraffinaderier mv Fremst. af basiskemikalier Fremst. af maling og sæbe mv Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Glasindustri og keramisk industri Betonindustri og teglværker Fremst. af metal Metalvareindustri Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv Fremst. af andet elektronisk udstyr Fremst. af elektriske motorer mv Fremst. af ledninger og kabler Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv Fremst. af motorer, vindmøller og pumper Fremst. af andre maskiner Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil Fremst. af skibe og andre transportmidler Møbelindustri Fremst. af medicinske instrumenter mv Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed Reparation og installation af maskiner og udstyr Elforsyning Gasforsyning Varmeforsyning

3 Vandforsyning Kloak- og rensningsanlæg Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse Nybyggeri Anlægsvirksomhed Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger Gør-det-selv reparation og vedligeholdelse af boliger Bilhandel Bilværksteder mv Engroshandel Detailhandel Regional- og fjerntog Lokaltog, bus og taxi mv Fragtvognmænd og rørtransport Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed til transport Post og kurertjeneste Hoteller mv Restauranter Forlag Udgivelse af computerspil og anden software Produktion af film, tv og musik mv Radio- og tv-stationer Telekommunikation It-konsulenter mv Informationstjenester Pengeinstitutter Kreditforeninger mv Forsikring og pension Finansiel service Ejendomsmæglere mv Udlejning af erhvervsejendomme Boliger, husleje i lejeboliger Boliger, ejerboliger mv Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Forskning og udvikling, anden ikke-markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anden videnservice Dyrlæger Udlejning og leasing af materiel Arbejdsformidling og vikarbureauer

4 Rejsebureauer Vagt og sikkerhedstjeneste Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere Anden operationel service Offentlig administration Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig Redningskorps mv., markedsmæssig Grundskoler Gymnasier og erhvervsfaglige skoler Videregående uddannelsesinstitutioner Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig Voksenundervisning mv., markedsmæssig Hospitaler Læger, tandlæger mv Plejehjem mv Daginstitutioner og dagcentre mv Teater, musik og kunst Biblioteker, museer mv., markedsmæssig Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig Lotteri og andet spil Sport, markedsmæssig Sport, ikke-markedsmæssig Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter Organisationer og foreninger Reparation af husholdningsudstyr Frisører, vaskerier og andre serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp

5 Privat forbrug 1 CP Mel, gryn, brød og kager 2 CP Kød 3 CP Fisk 4 CP Æg 5 CP Mælk, fløde, yoghurt mv. 6 CP Ost 7 CP Smør, margarine og olie mv. 8 CP Frugt og grøntsager 9 CP Kartofler mv. 10 CP Sukker 11 CP Flødeis, chokolade og sukkervarer 12 CP Salt, krydderier, supper mv. 13 CP Kaffe, the og kakao 14 CP Mineralvand og sodavand 15 CP Vin og spiritus 16 CP Øl 17 CP Tobak mm. 18 CP Beklædning 19 CP Vask, rensning 20 CP Fodtøj 21 CP Husleje 22 CP Beregnet husleje af egen bolig 23 CP Reparation og vedligeholdelse af boliger 24 CP Vand og vandafledningsafgift 25 CP Renovation mv. 26 CP Elektricitet 27 CP Gas 28 CP Flydende brændsel 29 CP Fjernvarme mv. 30 CP Møbler og gulvtæpper mv. 31 CP Gardiner, sengelinned mv. 32 CP Husholdningsmaskiner 33 CP Rep. af husholdningsmaskiner 34 CP Service, køkkenudstyr 35 CP Husholdnings- og haveredskaber 36 CP Rengøringsmidler mv. 37 CP Hushjælp mv. 38 CP Medicin, vitaminer mv. 39 CP Briller, høreapparater mv. 40 CP Læge, tandlæge mv. 41 CP Hospitaler, sanatorier mv. 42 CP Anskaffelse af køretøjer 43 CP Vedligeholdelse af køretøjer 44 CP Benzin og olie til køretøjer 45 CP Biludlejning, køretimer mv.

6 46 CP Køb af transportydelser 47 CP Post 48 CP Teleudstyr 49 CP Teleservice 50 CP Radio- og tv-apparater mv. 51 CP Fotoudstyr, videokameraer mv. 52 CP PC'ere mv. 53 CP CD'ere, videobånd mv. 54 CP Reparation af radio, TV og PC mv. 55 CP Musikinstrumenter, både mv. 56 CP Sportsudstyr, legetøj, kæledyr mv. 57 CP Forlystelser, TV-licens mv. 58 CP Bøger, aviser og blade 59 CP Papir og skriveudstyr mv. 60 CP Pakkede ferierejser 61 CP Undervisning 62 CP Udgifter på restauranter mv. 63 CP Udgifter til hoteller mv. 64 CP Frisører mv. 65 CP Toiletartikler, barbermaskiner mv. 66 CP Smykker og ure mv. 67 CP Kufferter, tasker mv. 68 CP Plejehjem, dagcentre mv. 69 CP Daginstitutioner for børn 70 CP Forsikring 71 CP Finansielle tjenesteydelser 72 CP Advokater, andre tjenesteydelser 73 CP Turistindtægter mv. 74 CP Turistudgifter mv.

7 Endelig anvendelse Privat forbrug, i alt. 1 CP 3110 NPISH 2 NPISH Hospitaler, sanatorier mv. 3 NPISH Forlystelser, TV-licens mv. 4 NPISH Undervisning 5 NPISH Plejehjem, dagcentre mv. 6 NPISH Daginstitutioner for børn 7 NPISH Advokater, andre tjenesteydelser Markedsmæssigt individuelt offentligt konsum 8 CGMI Salt, krydderier, supper mv. 9 CGMI Fodtøj 10 CGMI Rep og vedl. af boliger 11 CGMI Møbler og gulvtæpper mv. 12 CGMI Gardiner, sengelinned mv. 13 CGMI Hushjælp mv. 14 CGMI Medicin, vitaminer mv. 15 CGMI Briller, høreapparater mv 16 CGMI Læge, tandlæge mv. 17 CGMI Anskaffelse af køretøjer 18 CGMI Køb af transportydelser 19 CGMI PC'ere mv. 20 CGMI Toiletartikler, mv. 21 CGMI Forsikring Ikke-markedsmæssigt individuelt offentligt konsum 22 CGNMI Briller, høreapparater mv1. 23 CGNMI Læge, tandlæge mv. 24 CGNMI Hospitaler, sanatorier mv. 25 CGNMI Forlystelser, TV-licens mv. 26 CGNMI Undervisning 27 CGNMI Plejehjem, dagcentre mv. 28 CGNMI Daginstitutioner for børn Kollektivt offentligt konsum 29 CG Generelle offentlige tjenester 30 CG Forsvar 31 CG Offentlig orden og sikkerhed 32 CG Økonomiske forhold 33 CG Miljøbeskyttelse 34 CG Bolig- og fælles faciliteter 35 CG Sundhed 36 CG Fritids-, kultur- og religiøse tjenester 37 CG Uddannelse 38 CG Social sikring Investeringer

8 Investering i boliger Investering i andre bygninger Investering i anlæg Investering i transportmidler IT-udstyr Telekommunikationsudstyr Investering i maskiner Investering i ændring i dyrkede aktiver Forskning og udvikling Olie, gas, mineralefterforskning Investering i computer software Investering i originalværk, kunst og underholdning. Andre anvendelser Nettoanskaf. af værdigenstande Lager ændringer Eksport 5 arter af ikke-varefordelte udenrigstransaktioner (iv-matricerne) 1 Transaktioner vedr. olieaktivitet i Nordsø 2 Turistindtægter og -udgifter etc. 3 Danske skibes udgifter i fremmede havne 4 Uspec. import i.a.n. 5 Uspec. off. import 5 arter af primære inputs (y-matricerne) 1 Varetilknyttede skatter, netto for subsidier 2 Moms 3 Andre produktionsskatter, netto for subsidier (tom i foregående års priser) 4 Aflønning af ansatte (tom i foregående års priser) 5 Bruttooverskud af produktion og blandet indkomst (BVT i foregående års priser)

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder Indhold 1. INDLEDNING...2 1.1 Rapportens formål og omfang... 2 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse... 2 1.3 Analysegrundlag...

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred?

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indhold 1. Baggrund

Læs mere