FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG"

Transkript

1 DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen og i programoversigten, når vaskemaskinen anvendes. DK 1 Gem brugervejledningen, programoversigten og installationsvejledningen. Hvis du giver vaskemaskinen til en anden, skal du også give ham/hende brugervejledningen, programoversigten og installationsvejledningen. FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 1.Fjernelse af emballagen og kontrol Efter at vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Service eller forhandleren. Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj. Hvis maskinen har været udsat for kulde inden leveringen, skal den stå i rumtemperatur et par timer, inden den tages i anvendelse. 2.Fjern transportboltene Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuelle skader under transporten. Inden maskinen startes, SKAL transportbeslagene fjernes. Når transportboltene er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 medfølgende plasthætter. 3.Opstilling af vaskemaskinen Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet (afhængigt af model). Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i toppladen. Opstil vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet. Kontrollér, at alle fire fødder står godt og sikkert på gulvet. Sørg desuden for, at maskinen er i vater (brug et vaterpas). Hvis installationen skal foretages på et gulv af træ eller et såkaldt flydende gulv (f.eks. visse parketeller laminatgulve), skal maskinen placeres på en krydsfinerplade på 60 x 60 cm med en højde på mindst 3 cm. Pladen skal fastgøres til gulvet. Sørg for, at ventilationsåbningerne i vaskemaskinens sokkel (afhængigt af model) ikke er dækket til af et tæppe eller andet materiale. 4.Vandtilførsel Forbind vandtilløbsslangen/-slangerne med en vandhane, der leverer drikkevand, i henhold til gældende lokale regler. For modeller med én indløbsventil: koldt vand For modeller med to indløbsventiler: koldt OG varmt vand, eller kun koldt vand (se den særskilte installationsvejledning). Vandhane: tilslutning med 3/4 omløber med gevind Vandtryk (flowtryk): kpa (1-10 bar). Der må kun bruges nye slanger til at forbinde vaskemaskinen til vandforsyningen. Brugte slanger må aldrig bruges, men skal kasseres. For modeller med tilførsel af varmt vand: Det varme vands temperatur må ikke overstige 60 C. 5.Tømning Forbind afløbsslangen til vandlåsen, eller hæng den på kanten af en vask eller badekar ved hjælp af det U-formede stykke. Hvis vaskemaskinen er sluttet til et integreret udtømningssystem, skal du sikre dig, at dette er forsynet med en ventil til forhindring af samtidig tilførsel og udtømning af vand (vandlåseffekt). 6.Eltilslutning Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Specifikationer for spænding, strømforbrug og nødvendige sikringer findes indvendig på maskinens luge. Maskinens tilslutning til strømforsyningen skal udføres ved hjælp af et ekstrabeskyttet stik (Schuko) i henhold til gældende regler. Vaskemaskinen skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen. Efter installationen skal det sikres, at der altid er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen ved hjælp af en 2-polet afbryder. Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Service. Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af Service. Anvend kun vaskemaskinen til husholdningsbrug. Mindste indbygningsmål: Bredde: 600 mm Højde: 850 mm Dybde: 600 mm

2 ADVARSLER OG RÅD 1.Sikkerhedsregler Vaskemaskinen er kun godkendt til indendørs brug. Opbevar aldrig brændbare væsker i nærheden af maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Start ikke vaskemaskinen ved temperaturer under 5 C. Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du først kontakte Service eller specialforhandleren for at kontrollere, om det er muligt. Dette er kun tilladt, hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås hos Service eller en specialforhandler. Efterlad aldrig vaskemaskinen tilsluttet, når den ikke er i brug. Luk for vandhanen, når den ikke bruges. Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal maskinen slukkes, eller stikket tages ud af stikkontakten. Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som et trin. Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Service. Maskinens tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret servicemand / elektriker. 2.Emballage Emballagematerialet kan genbruges 100%, og det er mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen. 3.Bortskaffelse af emballage og kassering af gamle vaskemaskiner Vaskemaskinen er fremstillet af genanvendelige materialer. Vaskemaskinen skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Inden vaskemaskinen kasseres, skal alle sæberester fjernes og strømkablet skæres af, så vaskemaskinen ikke kan benyttes. Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller på de medfølgende dokumenter angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med DK 2 husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. 4.Frost Stil ikke vaskemaskinen i et rum, hvor der kan blive frostgrader. Hvis dette ikke kan undgås, skal vaskemaskinen tømmes helt for vand efter hver vask: Tag tilløbsslangen/-slangerne af vandhanen, og lad vandet løbe helt ud. Fjern afløbsslangen fra vandlåsen eller håndvasken, og lad vandet løbe helt ud. Tøm maskinen for resterende vand ved at følge anvisningerne i afsnittet Udtømning af resterende vand. Vip maskinen forover (der skal være to personer til at vippe maskinen), så alt resterende vand i maskinen løber helt ud. 5.Spareråd Din vaskemaskines vandforbrug er optimeret. I nogle programmer kan du derfor ikke se vand gennem lugens vindue, når maskinen er i gang. Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, maksimale mængde. Overskrid ikke doseringerne angivet på vaskemidlets emballage. ØKO-bolden - et specielt system i afløbet - forhindrer, at vaskemiddel fra tromlen ledes ud i det omgivende miljø. Brug kun Forvask (hvis programmet findes på din vaskemaskine) til meget snavset tøj! Spar vaskemiddel, tid, vand og energi ved ikke at vælge Forvask til let til normalt snavset vasketøj. Pletter kan behandles med pletfjerner, og indtørrede pletter kan blødes op i vand før vask for på den måde at undgå kogevask. Spar energi ved at bruge et 60 C i stedet for et 95 C vaskeprogram eller et 40 C i stedet for et 60 C vaskeprogram. Spar energi og tid ved at centrifugere ved højt omdrejningstal for at mindske tøjets vandindhold før tørring i tørretumbler 6.EU-overensstemmelseserklæring Apparatet er i overensstemmelse med de europæiske standarder: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 2004/108/EØF EMC-direktivet Producenten fralægger sig ethvert ansvar for evt. beskadigelse af vasketøjet, der er et resultat af mangelfulde eller forkerte anvisninger på tøjets vaskemærke.

3 VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR Afhængigt af modellen: 1. Topplade 2. Betjeningspanel 3. Vaskemiddelskuffe 4. Servicemærkat (indvendigt på lugen) 5. Luge 6. Adgang til pumpen med filter og nødslange til tømning (hvis den findes) bagved soklen 7. Justerbare fødder LUGE Åbn lugen ved at holde på lugens håndtag og trække lugen ud. Luk lugen ved at trykke den i uden anvendelse af overdreven kraft, til den klikker på plads. INDEN FØRSTE VASKECYKLUS For at fjerne eventuelt resterende vand, der er brugt til afprøvning på fabrikken, anbefales det at gennemføre en kort vaskecyklus uden vasketøj. 1. Åbn for vandhanen. 2. Luk lugen. 3. Fyld en smule vaskemiddel (højst 1/3 af emballagens angivne mængde til let snavset vasketøj) i rummet til hovedvask i vaskemiddelskuffen. 4. Vælg og start programmet Syntetisk ved 60 C (se den separate programoversigt). DK 3

4 FORBEREDELSE AF VASK 1.Sortér vasketøjet efter... Stoftype / vaskesymbol Bomuld, blandede fibre, strygefrit/syntetisk, uld, ting til håndvask. Farve Vask kulørt og hvidt tøj separat. Vask nyt, kulørt tøj separat. Størrelse Vask tøj med forskellig størrelse sammen for bedre at fordele tøjet i tromlen. Sarte stoffer Vask sarte stoffer og små stykker tøj (f.eks. nylonstrømper, bælter osv.) og tøj med hægter (f.eks. brystholdere) i en vaskepose eller et pudebetræk med lynlås. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld. 2.Tøm alle lommer Mønter, sikkerhedsnåle og lignende kan beskadige vasketøjet samt vaskemaskinens tromle og kar. 3.Lukkemekanismer Luk lynlåse, knap knapper og hægt hægter. Bind bælter og bændler sammen. DK 4 Pletfjerning Blod, mælk, æg osv. fjernes normalt af programmets automatiske enzymfase. Til pletter fra rødvin, kaffe, te, græs, frugt og lignende tilsættes et pletfjerningsmiddel i vaskemiddelskuffens rum til hovedvask. Stærkt snavsede områder forbehandles om nødvendigt med pletfjerner. Farvning og blegning Brug kun farver og pletfjerningsmidler, der er egnede til vaskemaskiner. Følg producentens vejledning. Vaskemaskinens plast- og gummikomponenter kan blive misfarvede af farve- eller blegemidler. Fyldning af maskinen 1. Åbn lugen. 2. Læg tøjet i vaskemaskinen. Undgå overfyldning. Overhold de vægtangivelser, der findes i programoversigten. Bemærk: overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj. 3. Luk lugen. VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde! Valget af vaskemiddel afhænger af: Stoftype (bomuld, strygefrit / syntetiske stoffer, sarte stoffer, uld). Bemærk: brug kun specielle vaskemidler til vask af uld og tøj af mikrofibre (f.eks. sports- og badetøj). Farven. Vasketemperaturen. Hvor snavset tøjet er og typen af snavs. Bemærkninger: Eventuelle hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i vaskemidler uden fosfat. Hvis dette forekommer, kan du ryste og/eller børste tøjet eller anvende flydende vaskemiddel. Anvend kun vaske- og tilsætningsmidler, der er beregnet til automatiske husholdningsvaskemaskiner. Anvend kun afkalkningsmidler, farver eller blegemidler til forvask (hvis programmet findes på din vaskemaskine), der er egnede til brug i husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der angriber dele på vaskemaskinen. Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, rensebenzin). Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med Forvask (hvis funktionen findes på vaskemaskinen). Brug ikke flydende vaskemiddel sammen med funktionen Udskudt start (hvis den findes på vaskemaskinen). Dosering Følg doseringsvejledningen på vaskemiddelpakningen. Doseringen afhænger af: Hvor snavset tøjet er og typen af snavs Vaskens størrelse - fyldt maskine: følg vaskemiddelproducentens vejledning. - halvfyldt maskine: 3/4 af den normale dosering for en fyldt maskine. - mindste fyldning (ca. 1 kg): 1/2 af den normale dosering for en fyldt maskine. Hvis der ikke er henvisninger til en bestemt fyldning på vaskemidlets emballage: Vaskemiddelproducenternes anbefalinger vedrørende dosering gælder normalt for 4,5 kg vasketøj for kogevaskemidler og 2,5 kg vasketøj for vaskemidler til sarte stoffer. Vandets hårdhed i området (spørg på kommunens tekniske forvaltning). Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand. Bemærk: For meget vaskemiddel kan resultere i forøget skumdannelse, hvilket reducerer vaskeevnen. Hvis der opstår for meget skum i vaskemaskinen, kan dette forhindre centrifugering eller forlænge programvarigheden og øge vandforbruget (se desuden bemærkningerne om skumdannelse i fejlfindingsoversigten). For lidt vaskemiddel kan med tiden medføre gråt vasketøj og kalkaflejringer på tromle, slanger og varmelegeme.

5 Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler Vaskemiddelskuffen har tre rum (fig. A ). Rum til forvask Vaskemiddel til forvasken Rum til hovedvask Vaskemiddel til hovedvasken Pletfjerningsmiddel Blødgøringsmiddel Rum til skyllemiddel Skyllemiddel Flydende blegemiddel Fyld kun tilsætningsmidler i op til mærket MAKS. Hvis du bruger flydende vaskemiddel, skal du lukke vaskemiddelskuffen så snart, vaskemidlet er fyldt i skuffen. Brug af blegemiddel Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til skyllemiddelskuffen (luk vaskemiddelskuffen omhyggeligt). Straks efter programslut startes programmet Skyl og centrifugering for at fjerne eventuel resterende lugt af klor. Efter ønske kan der tilsættes skyllemiddel. Der må aldrig tilsættes både blegemiddel og skyllemiddel i rummet til skyllemiddel på samme tid. Det er bedst at bruge iltbaserede blegemidler. I så tilfælde skal producentens anvisninger følges. Brug af stivelse i pulverform Vælg programmet Skyl og centrifugering, og kontrollér, at centrifugeringshastigheden er på højst 800 o/m. Start programmet, træk vaskemiddelskuffen ud, til du kan se ca. 3 cm af skyllemiddelrummet. Hæld stivelsesopløsningen i skyllemiddelrummet, mens vandet løber ind i vaskemiddelskuffen. A ( ) DK 5

6 UDTØMNING AF RESTERENDE VAND/ RENGØRING AF FILTERET Det anbefales at kontrollere og rense filteret regelmæssigt, dog mindst to eller tre gange om året, og især: Hvis kontrollampen for Rens pumpe tænder. Hvis maskinen ikke pumper tilfredsstillende ud, eller hvis en centrifugering ikke gennemføres. Hvis vaskemaskinen er opstillet i et rum, hvor der er risiko for frost, skal den tømmes for resterende vand efter hver vask for at undgå skader. VIGTIGT: kontrollér, at vandet er kølet af, før det tømmes ud. 1. Stands maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Åbning af soklen (afhængigt af model): - Tryk tapperne til højre og venstre ned (hvis de findes) for at frigøre soklen og fjerne den (illustration A ). - Fjern soklen ved hjælp af vaskemiddelskuffens hævert: Skub soklens ene side nedad med hånden, skub hævertens ende ind i åbningen mellem soklen og frontpanelet, og åbn soklen (illustration B ). 3. Anbring en beholder i nærheden af vaskemaskinen. 4. Hvis vaskemaskinen har en nødslange til tømning: - Tag slangen af klemmerne, eller træk den ud fra vaskemaskinens bund (afhængigt af modellen). - Hvis der ikke er en nødslange til tømning: Anbring en bred, flad beholder under filteret (illustration D ). Spring trin 5-8 over, og fortsæt fra trin Hold nødslangens ende ind i beholderen, og fjern proppen (illustration C ). 6. Vent, til alt vand er løbet ud, og sæt proppen i nødslangens ende igen (illustration E ). 7. Sæt nødslangen fast i klemmerne igen, eller skub den tilbage i vaskemaskinens bund (afhængigt af modellen). 8. Læg en absorberende bomuldsklud (f.eks. et håndklæde) på gulvet foran filteret. 9. Åbn langsomt filteret ved at dreje det mod uret (illustration F ). Vent, til alt vand er løbet ud, og skru derefter filteret helt ud, og fjern det. 10. Vip forsigtigt maskinen forover (der skal være to personer til at vippe maskinen), så vandet kan løbe helt ud. 11. Rens filteret og filterrummet. Kontrollér, at pumpens vingehjul kan dreje uhindret i filterrummet. 12. Sæt filteret i igen, og skru det ind med uret, så langt som muligt. 13. Hæld ca. 1 l vand i vaskemiddelskuffen for at genaktivere Øko-systemet. Kontrollér, at filteret er sat korrekt og sikkert på plads, og at der ikke løber vand ud. 14. Sæt soklen på plads igen (illustration G ). Vip eventuelt vaskemaskinen lidt bagud, så det bliver lettere at sætte soklen på plads (der skal være to personer til at vippe maskinen). 15. Sæt stikket i stikkontakten. Vaskemaskinen er nu klar til brug igen. DK 6 A B C D E F G

7 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Kabinet og betjeningspanel Rengør med en blød, fugtig klud. Brug eventuelt et neutralt rengøringsmiddel (ikke slibende). Tør efter med en blød klud. Det indvendige af maskinen Efter hver vask skal lugen efterlades åben i nogen tid for at give maskinen mulighed for at tørre indvendigt. Hvis du kun sjældent vasker ved 95 C, anbefaler vi, at du med mellemrum kører et 95 C program uden tøj, men med en lille smule vaskemiddel for at holde maskinen ren. Rengøring af vaskemiddelskuffen 1. Træk vaskemiddelskuffen ud, indtil den stopper. Tryk på det sted på hæverten, der markeres med TRYK (fig. A ) for at frigøre skuffen, og træk den helt ud. 2. Tag hæverten ud af skyllemiddelrummet ved at trække den opad (fig. B ). 3. Skyl under rindende vand. 4. Rengør vaskemiddelrummet med en fugtig klud. 5. Sæt hæverten på plads i skyllemiddelrummet igen ved at trykke den ned, til den stopper. Skub derefter vaskemiddelskuffen ind i vaskemiddelrummet igen. Lugens pakning Tør lugepakningen med en absorberende bomuldsklud efter hver vask. Kontrollér, at lugepakningen er helt tør, før den tomme vaskemaskines luge lukkes. Efterse pakningen regelmæssigt. Filter Efterse, og rengør filteret to eller tre gange årligt (se Udtømning af resterende vand/rengøring af filteret ). Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen. A TRYK Tilløbsslange(r) (billede C, D eller E - afhængigt af model) Undersøg jævnligt for mørning og revner. Hvis tilløbsslangen er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange af samme type, som fås hos Service eller en specialforhandler. Hvis vaskemaskinens tilløbsslange svarer til modellen på illustration D, skal sikkerhedsventilens skueglas kontrolleres regelmæssigt: Hvis det er rødt, er slangens Aquastop-funktion blevet udløst, og slangen skal udskiftes med en ny fra Service eller din forhandler. For at skrue tilløbsslangen af som vist på illustration D skal udløseren skubbes ned, samtidigt med at slangen skrues af. Hvis tilløbsslangen har en gennemsigtig belægning (fig. E ), skal farven kontrolleres regelmæssigt. Hvis farven bliver mere intens et eller flere steder, kan slangen være utæt, så den skal udskiftes. Kontakt Service eller en specialforhandler for at få en ny slange. Rengøring af filteret i tilløbsslangen 1. Luk for vandforsyningen, og gør tilløbsslangen fri af vandhanen. 2. Rens det indvendige trådfilter, og skru tilløbsslangen på vandhanen igen. 3. Skru nu tilløbsslangen af bag på vaskemaskinen. 4. Træk trådfilteret ud af tilslutningen til vaskemaskinen med en universaltang, og rens det. 5. Sæt trådfilteret på plads igen, og skru tilløbsslangen på. 6. Kontrollér, at samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. DK 7 B C D Udløser E Sikkerhedsventilens skueglas

8 FEJLFINDINGSOVERSIGT Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Dette gør det muligt at opdage fejl i god tid, og sikkerhedssystemet kan reagere i henhold hertil. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på få minutter. Problem Maskinen vil ikke starte, ingen lamper lyser Maskinen starter ikke, selvom der er trykket på Start/Pause Maskinen standser midt i programmet, og kontrollampen for Start/ Pause blinker Vaskemiddelskuffen indeholder rester af vaskemiddel og/eller tilsætningsmidler Vaskemaskinen ryster under centrifugering Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt Vaskemaskinen er i stilstand i flere minutter midt i et program. Det ser ud, som om programmet ikke fortsætter Rester af vaskemiddel på vasketøjet efter vask Programmet varer meget længere eller mindre end angivet i programoversigten eller på displayet (hvis det findes) Årsag, afhjælpning, råd Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten. Stikkontakten eller sikringen fungerer ikke korrekt (prøv efter med en bordlampe eller tilsvarende anordning). Der er ikke trykket på knappen On/Off (hvis den findes). Lugen er ikke rigtigt lukket. Funktionen Børnesikring/Knaplås er aktiveret (hvis funktionen findes på din vaskemaskine). For at frigøre knapperne igen skal du trykke samtidig på de to knapper med nøglesymbol og holde dem nede mindst 3 sekunder. Nøglesymbolet på displayet forsvinder, og programmer kan startes. Skyllestop er aktiveret, og symbolet for Skyllestop tænder i programsekvensindikatoren. Tryk på knappen Start/Pause for at starte udtømningsprogrammet. Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen, og tryk på Start/Pause. Programmet er blevet afbrudt, og lugen er blevet åbnet - luk lugen, og genstart programmet ved at trykke på Start/Pause. Vaskemaskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret (se Beskrivelse af fejlindikationer i programoversigten). Der er ikke blevet åbnet for vandhanen, eller tilløbsslangen er bøjet eller tilstoppet (kontrollampen for Vandhane lukket tænder). Der kommer ikke vand nok ind. Filtrene i vandtilførslen kan være tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). Transportboltene er ikke fjernet. Inden vaskemaskinen startes, SKAL transportboltene fjernes. Maskinen er ikke i vater / støtter ikke sikkert på alle fire fødder (se separat Installationsvejledning ). Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (f.eks. badekåber), kan dette system automatisk reducere centrifugeringshastigheden eller helt afbryde centrifugeringen for at beskytte maskinen. Tunge stykker tøj forhindrede centrifugeringen. Læg flere mindre stykker tøj i maskinen, og gentag centrifugeringen. Kraftig skumdannelse forhindrede centrifugeringen. Vælg og start programmet Skyl & Centrifugering. Undgå at dosere for meget vaskemiddel (se Vaske- og tilsætningsmidler ). Centrifugeringsknappen er sat til lav hastighed. Dette er en normal funktion af vaskemaskinen, der bruges til at optimere skyllefasen. En af grundene til denne pause kan være, at du har brugt for meget vaskemiddel. Vaskemaskinen afbryder automatisk programmet for at reducere skummet. Denne stilstand/pause kan blive gentaget flere gange, indtil skummet er reduceret tilstrækkeligt til, at programmet kan fortsætte. Hvis skummet ikke reduceres tilstrækkeligt, tænder den røde kontrollampe for Service, og displayet viser F18 eller Fod - se i dette tilfælde anvisningerne vedrørende indikationen Service på de følgende sider. Eventuelle hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i fosfatfrie vaskemidler. - Undgå overdosering af vaskemiddel. Brug flydende vaskemiddel. Vælg om muligt ekstrafunktionen Intensivt skyl. Børst tøjet. Dette er helt normalt, vaskemaskinen tilpasser sig til faktorer, der kan påvirke programmets varighed som f.eks. overdreven skumdannelse, ubalance i fyldningen pga. tunge genstande, forlænget opvarmningstid på grund af lavere vandtilførselstemperatur osv. Desuden tilpasser vaskemaskinens registreringssystem programmets varighed til fyldningsmængden. Afhængigt af disse faktorer omberegnes varigheden i løbet af programmet, og den opdateres om nødvendigt. Under sådanne perioder vises der en animation på displayet (hvis det findes). Når der vaskes små mængder vasketøj, kan den programvarighed, der angives i programoversigten, blive reduceret med op til 50%. DK 8

9 Beskrivelse af fejlindikationer Fejlindikation tænder Vandhane lukket Rens pumpe Beskrivelse Årsager Afhjælpning Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Kontrollampen for Start/ Pause blinker. Kontrollér om: vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt; der er knæk på vandslangen; filteret i tilløbsslangen er tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ); vandslangen er frosset til; skueglasset på vandtilløbsslangens sikkerhedsventil er rødt (hvis maskinen har en vandtilløbsslange som vist på illustration D - se forrige afsnit Rengøring og vedligeholdelse ). Udskift slangen med en ny slange af samme type, som fås hos Service eller en specialforhandler. Når problemet er løst, genstartes programmet med tryk på Start/Pause. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Vaskemaskinen standser på det respektive programtrin. Tag stikket ud af stikkontakten, og undersøg, om: der er knæk på afløbsslangen, eller om slangen er blokeret af andre årsager; filteret eller pumpen er tilstoppet (se afsnittet Udtømning af resterende vand/ Rengøring af filteret. Før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af); afløbsslangen er frosset til. Når problemet er løst, skal du trykke på knappen Nulstil i mindst 3 sekunder. Genstart derefter det ønskede program. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). DK 9

10 Fejlindikation tænder Service Indikation på display (hvis det findes) fra F03 til F43 (undtagen F18 og F24 ) F24 F02 eller FA F18 eller FoD Beskrivelse Årsager Afhjælpning Fejl i et elektrisk modul Tryk på Nulstil -knappen i mindst 3 sekunder. Kan blive vist i forbindelse med meget vådt vasketøj, eller hvis du lagde for meget vasketøj i maskinen til et program, der kun er beregnet til små mængder vasketøj. Vaskemaskinen må ikke fyldes for meget. Tryk på Nulstil -knappen i mindst 3 sekunder for at stoppe programmet. Vælg og start programmet Skyl og centrifugering for at færdiggøre det afbrudte vaskeprogram korrekt. Aquastop-fejl På modeller med et stort display tænder det røde symbol for Aquastop også i dette tilfælde. Sæt programvælgeren på Off/O, tag netstikket ud, og luk for hanen. Vip forsigtigt maskinen forover (der skal være to personer til at vippe maskinen) for at lade det opsamlede vand løbe ud fra bunden af maskinen. Derefter: Sæt stikket i stikkontakten. Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl. Luk for vandhanen, og kontakt Service). Vælg og start derefter det ønskede program igen. Overdreven skumdannelse Overdreven skumdannelse afbrød vaskeprogrammet. Hvis din vaskemaskine har en funktion til hjælp med dosering, og du brugte den: Kontrollér, om de doseringsværdier, der er indstillet for de forskellige programgrupper, svarer til de doseringsværdier, der anbefales for de anvendte vaskemidler (se yderligere oplysninger i den separate vejledning for Doseringshjælp ). Vælg og start programmet Skyl & Centrifugering. Derefter vælges og startes det ønskede program igen. Brug mindre vaskemiddel. Se desuden afsnittet Vaskemaskinen er i stilstand... på den første side af fejlfindingsoversigten. Hvis en af ovenstående fejl opstår igen, skal stikket tages ud af stikkontakten og Service kontaktes (se næste afsnit). DK 10

11 SERVICE Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3. Hvis fejlen varer ved, kontaktes Serviceafdelingen. TILBEHØR Oplys venligst: Fejltypen. Modellen. Servicenummeret (nummeret efter ordet SERVICE). Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen. Fulde navn og adresse. Telefonnummer. Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Alternativt kan du kontakte den forhandler, hvor du købte maskinen. For nogle modeller kan følgende erhverves via Service eller en specialforhandler: et sokkelelement, der kan monteres under din vaskemaskine. Den hæver vaskemaskinen, så det bliver lettere at fylde og tømme den, da du ikke behøver at bøje dig for at få adgang til maskinen. Desuden giver elementet muligheder for pladsbesparelse, idet det kan bruges til opbevaring. Et monteringssæt til vaskesøjle, der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen. En monteringssæthylde, der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i denne høje position. Et sikkerhedspanelsæt, der bruges til at indbygge vaskemaskinen under f.eks. et køkkenbord. Spørg Service eller en specialforhandler, om dette er muligt for din vaskemaskinemodel. TRANSPORT OG HÅNDTERING Løft aldrig vaskemaskinen i toppladen, når den skal transporteres. 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Kontrollér, at lugen og vaskemiddelskuffen er korrekt lukkede. 4. Afmonter tilløbs- og afløbsslangerne. 5. Tøm alt vand ud af slangerne og maskinen (se Udtagning af filter, Udtømning af resterende vand/ Rengøring af filteret ). 6. Sæt transportboltene på (obligatorisk). DK 11

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere