Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015"

Transkript

1 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg stad Torbjörn Lövendahl, Region Skåne, vice ordförande Ronny Johannessen, Region Skåne Anna Wallentheim, Riksdagens Kulturutskott Flemming Pless, Region Hovedstaden, ordförande Jane Strange, Region Sjælland Erik Sejersten, Region Hovedstaden Anette Simoni, Køge Kommune Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune Henrik Møller, Helsingør Kommune Daniel Prehn Nielsen, Roskilde Kommune Öresundskomiteens sekretariat: Finn Lauritzen Anette Vedel Julius Sjögren Øvrige deltagere: Elisabeth Lundgren, Malmö Stad Mats Hallberg, Region Skåne Jan Bruun Jensen, Køge Kommune Rune Holm Andersen, Kultur Metropol Øresund Indlægsholdere: Karolina Rosenquist, Malmö Högskola, projektleder for Musikalsk Oplevelsesdesign Emil Spangenberg, Wonderful Copenhagen Marianne Skafte, Wonderful Copenhagen

2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet Dagsordenen blev godkendt 2. Tættere formaliseret kultursamarbejde over Øresund En samtale om kulturpolitiske fællesnævnere og hvorfor kultur er nødvendigt at prioritere i et øresundsregionalt samarbejde, herunder kort status for Hensigtserklæring og Manifest: Link til film som blev vist indledningsvist: https://www.youtube.com/watch?v=rtxh4opbjqc&feature=youtu.be Hensigterklæring og Manifest blev tiltrådt af det tidligere udvalg. Da over halvdelen af medlemmerne i udvalget er nye og det er afgørende, at der er opbakning fra alle ledende (kultur)politikere i udvalget for det fremadrettede arbejde blev Hensigtserklæring og Manifest genstand for fornyet beslutning med følgende præciseringer: Idræt tages med som tema i Hensigtserklæringen. En refleksion i den sammenhæng var, at en opdeling af idræt og kultur er vanskelig særligt på eventområdet, om end kultur og idræt ikke hører under samme udvalg i alle kommuner. Det tydeliggøres i Manifestet, at det er afgørende for Øresundsregionens udvikling, at arbejdet med at reducere barrierer for integration over Øresund fortsætter og kulturen er en brobygger og vigtig katalysator for at nedbryde barrierer og skabe integration, blandt andet med udgangspunkt i de unge. Ændringer er skrevet ind i Manifest og Hensigtserklæring med rød skrift, vedhæftet dette referat En væsentlig forudsætning for at lykkes med et integreret kultursamarbejde er, at der er en fælles vilje som udgangspunkt og at der tænkes langsigtet. Derfor er tiltrædelse af hensigtserklæringen af stor politisk betydning. Processen er følgende: Hensigtserklæring og Manifest anses tiltrådt af kulturudvalget med ovennævnte tilføjelser. Hensigtserklæring og Manifest præsenteres for Öresundskomiteens forretningsudvalg den 3. juni, hvor formandskabet i Öresundskomiteens Kulturudvalg deltager. Derefter sendes Manifest og Hensigtserklæring til de kommuner, som ikke er repræsenterede i Öresundskomiteens Kulturudvalg med invitation til at tiltræde Hensigtserklæringen. Udvalget besluttede, at Öresundskomiteen er vært for et fælles projektudviklingsmøde efter sommerferien, hvor alle kommuner i Danmark og Sverige inviteres til at deltage. Målet skal være at udkrystallisere projekter, som det klart giver merværdi at samarbejde om Øresundsregionalt. Fra 2016 forventes samarbejde om konkrete projekter at kunne igangsættes blandt andet med ansøgning om EU støtte. Under mødet berettede Helsingør og Helsingborg om deres samarbejde. De har en fælles planstrategi, hvor kultur og oplevelser indgår og der er etableret en styregruppe for kultur. Et fyrtårnsprojekt i samarbejdet er en fælles gadeteaterfestival, som afvikles på begge sider af Øresund med internationale gæster i første uge af august hvert

3 år. Det interessante her er blandt andet at festivallen ikke bare afholdes i centrum men også i boligområder udenfor. Institutionerne har succes med at samarbejde blandt andet indenfor skoleområdet. Udfordringen er at skabe ejerskabet til kultursamarbejde over Øresund hos andre end kulturpolitikkere. Begge parter i HH samarbejdet har lagt vægt på langsigtighed. Region Skåne gjorde opmærksom på, at der i regionen er omkring arbejdspladser, knyttet til kulturområdet. Der skal være et smidigt arbejdsmarked for kulturarbejdere. Kunst og kultur skal være med til at synliggøre Øresundsregionen. Der skal være bedre tilgang til kultur over Øresund. Fælles EU projektudvikling gennem Öresundskomiteen er en prioritering. København og Malmö vil gerne et tættere samarbejde over Øresund og har allerede en handlingsstrategi som går til Man vil udvikle ideer og projekter sammen. Mange kulturaktører samarbejder allerede, blandt andet kreative iværksættere. Udfordringen er forskelle i systemer. Kommunen har en opgave med at hjælpe til at facillitere samarbejder på de områder, hvor samarbejder ikke sker af sig selv. Københavns kommune pegede på Kultur Metropol Øresund/ kulturaftalen i hovedstadsregionen som en af de platforme på den danske side, der kan bidrage til at forankre et bredt øresundsregionalt samarbejde. Malmö har meget fokus på børn og unge. Større deltagelse eksempelvis gennem etablering af et kulturpas er prioriteret. Også kulturinstitutioners samarbejde blev fremhævet, eksempelvis var der en vellykket fælles satsning over Øresund omkring jødernes flugt fra Danmark til Sverige. Film er højt prioriteret i Malmö. Forskning er vigtig, blandt andet i forhold til at se på kulturens rolle i samfundet. Kommunerne blandt andet i Kulturmetropol Øresund/ kulturaftalen i hovedstadsområdet har andre vilkår end kommunerne på den skånske side, fordi der på den danske side ikke findes en tilsvarende spiller som Region Skåne, som kan være understøttende udviklingsmæssigt og finansielt. 3. Potentialet i fælles EU projekter på tværs af Øresund Karolina Rosenquist præsenterede et vellykket EU Øresundsprojekt i Øresundsregionen Musikalsk Oplevelsesdesign, initieret af Öresundskomiteen. Link til kort info om projektet: https://www.youtube.com/watch?v=uiqeesda2cy Den viste pp på mødet er vedhæftet. 4. Samarbejde om digital udvikling af kulturlivet Region Skåne inviterede til en principiel drøftelse af strategisk prioritering af fyrtårnsprojekt i stor skala. Emnet tager udgangspunkt i Region Skånes politisk vedtagne kultursatsning på digital udvikling, som Mats Hallberg præsenterede på mødet. PP er vedhæftet. Region Skåne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om, hvordan den digitalt udviklede kultur opleves. Flere af udvalgets medlemmer stillede sig positive til Region Skånes invitation til at lave et fælles EU støttet projekt om digital udvikling af kulturlivet. Det blev bemærket, at det er vigtigt at fokus i et projekt ligger indenfor en dagsorden, som allerede er prioriteret i

4 kommunerne. Helsingør har til eksempel allerede en Click festival for digital art og Vølundsfonden har støttet et projekt. Man kan forestille sig at et fælles EU projekt har mange forskellige samarbejdsparter og støtteparter. Et projekt handler ikke bare om kultur, men lige så meget om arbejdspladser, erhvervsudvikling og smart, kreativ vækst. Derfor kan det være muligt også for de danske regioner at være med. 5. Kulturpasprojekt Emil Spangenberg og Marianne Skafte fra Wonderful Copenhagen redegjorde for den proces, de har igangsat for at se på mulighederne for et oplevelseskort, der går på tværs af Øresund. Se præsentationen i vedhæftede Powerpoint. Det blev præciseret, at Region Sjælland ud over Skåne også er en del af den region, som indgår i studiet af en forretningsmodel for et nyt kulturkort. Ny status gives på møde i 3. kvartal i efteråret Kort orientering: Adgang til public service nabolands tv i Øresundsregionen. Statusredegørelse. Bilag 4a: Udvalgets brev til DRs direktør. Bilag 4b: DRs svar. Status: På udvalgsmødet den 24. oktober deltog en række repræsentanter for public service TV i en drøftelse med udvalget om at udvide adgangen til nabolands TV, herunder direkte sendinger på nettet. Som opfølgning har sekretariatet sendt vedlagte brev til DR, som har afgivet svar. Nordisk Ministerråd er orienteret om Öresundskomiteens arbejde i forhold til nabolands tv. Kulturministrene i Norden har på et møde i Nordisk Ministerråd en temadrøftelse den 12. maj om public service fælles udfordringer. Öresundskomiteen bliver orienteret om denne drøftelse. Endvidere afholder Nordisk Ministerråd via Nordisk Film og TV fond en ekspertdrøftelse den 12. juni 2015, hvor Öresundskomiteen har bedt om at følgende bringes videre: Öresundskomiteen synspunkt er, at adgangen til nabolands TV skal være så let som muligt på alle platforme. Vi har særligt kigget på public service kanalernes muligheder for at sende ikke rettighedsbelagte programmer direkte på nettet uden geoblokering. Som nævnt i brevet til DR går Sverige tilsyneladende videre end Danmark. Vi ønsker derfor, at direkte sendinger uden geoblokering for ikke rettighedsbelagte programmer bliver drøftet på mødet den 12. juni med det formål at se på, hvad der konkret skal til for at øge adgangen i de nordiske lande. Udvalget orienteres på næste møde om resultatet af mødet den 12. juni Det blev bemærket, at der er stillet et forslag fra EU Kommissionen om roaming. Et element som også har stor betydning for oplevelsen af en integreret region. 7. Folkemødet og Almedalen Program for Folkemødet og Almedalen blev delt rundt. Kultur fylder ikke så meget som i Alle er inviteret til Öresundskomiteens Mingel på Folkemødet torsdag aften den 11. juni kl i Øresundshuset på Kirkeplads 2 i Allinge.

5 8. Kort orientering om cykelløb Øresund rundt 2016 Der blev stillet forslag om, at kulturudvalget/ kulturfolk deltager med en fælles trøje med eksempelvis sloganet Kulturen bygger broer. Der blev stillet forslag om at der laves en form for optakt til cykelløbet fra Køge. Selve den officielle rute er imidlertid fastlagt, men det er måske muligt at de enkelte kommuner selv laver en form for optakt til cykelløbet.. 9. Mødedatoer for udvalget i 2015 Næste ordinære møde afholdes på den svenske side den 31. august kl Eventuelt

6 Bilag Svensk version Kulturmanifest Öresund Öresundregionen är unik. Vi är 3,8 mio människor i Nordens störste metropol. Vi är både danskar och svenskar och innehåller en mångfald av kultur, kompetenser och möjligheter. Öresundskomiteen, som består av de tre regionerna och 79 kommunerna i vårt område, arbetar för att stärka den ekonomiska tillväxten och levnadsvillkoren för så många som möjligt. Vi vill i möjligaste mån ge både medborgare och företag samma möjligheter som om vi var ett land. Kultur är ett centralt område för Öresundskomiteen av många anledningar. Kultur är något vi skapar och använder och något som ger sysselsättning. Men kultur är också med till att berika oss som människor och till att inspirera innovativa företag. Kulturen är med till att definiera vem vi är. Kulturen är en brobyggare och en viktig katalysator för att överbrygga barriärer och skapa integration, bland annat med utgångspunkt i de unga. Öresundsregionen har mer än 1000 kulturinstitutioner och över anställda inom kultursektorn och regionen har fler än 7 mio besökare vart år. Under de kommande åren vill vi fortsätta sträva efter att stärka kulturlivet. Det innebär ett mångfaldigt kulturutbud av hög konstnärlig kvalitet. Det skall finnas tillgängligt både genom våra egna kulturinstitutioner samt genom konstnärer och kulturarbetare som kommer hit som gäster. På samma sätt vill vi ge vårt kulturliv möjligheten att visa upp sig i andra länder. Allt detta kräver en långsiktig insats från många aktörer offentliga (stat, regioner och kommuner, förvaltningar och institutioner) och privata. I Öresundskomiteen vill vi speciellt prioritera: Att skapa en alltmer välfungerande arbetsmarknad för konstnärer och kulturmedarbetare, så att dessa inte drabbas av gränshinder Att ge våra egna medborgare fortsatt bättre tillgång till kultur över Sundet Att ge turister överblick över och god tillgång till upplevelser på båda sidor av Sundet Att bidra till att Öresundsregionen är attraktiv för konstnärer och kulturmedarbetare från hela världen Att konst och kultur bidrar till att brande Öresundsregionen internationellt.

7 Dansk version Kulturmanifest Øresund Øresundsregionen er unik. Vi er 3,8 mill. mennesker i Nordens største metropol. Vi er både danske og svenske og rummer en mangfoldighed af kultur, kompetencer og muligheder. Öresundskomiteen, der består af de tre regioner og de 79 kommuner i vores område, arbejder for at styrke den økonomiske vækst og levevilkårene for så mange som muligt. Vi vil i videst mulige omfang give både borgere og virksomheder samme muligheder, som hvis vi var et land. Kultur er et afgørende område for Öresundskomiteen af mange grunde. Kultur er noget vi skaber og bruger og noget der giver beskæftigelse. Men kultur er også med at berige os som mennesker og til at inspirere innovative virksomheder. Kulturen er med til at definere, hvem vi er. Kulturen er en brobygger og vigtig katalysator for at overkomme barrierer og skabe integration, blandt andet med udgangspunkt i de unge. Øresundsregionen har mere end 1000 kulturinstitutioner, over er beskæftiget indenfor kultursektoren og regionen har mere end 7 mill. besøgende hvert år. I de kommende år vil vi stræbe efter fortsat at styrke kulturlivet. Det indebærer et mangfoldigt kulturudbud af høj kunstnerisk kvalitet. Det skal tilvejebringes både gennem vores egne kulturinstitutioner og gennem kunstnere og kulturarbejdere, der kommer hertil som gæster. Vi vil tilsvarende give vores kulturliv muligheder for at gøre sig gældende i andre lande. Alt dette kræver en langsigtet indsats fra mange aktører offentlige (stat, regioner og kommuner, forvaltninger og institutioner) og private. Det, som vi især vil prioritere i Öresundskomiteen, er: At skabe et stadigt mere velfungerende arbejdsmarked for kunstnere og kulturmedarbejdere, så disse ikke rammes af grænsehindringer At give vores egne medborgere stadigt bedre adgang til kultur over Sundet At give turister overblik over og god adgang til oplevelser på begge sider af Sundet At bidrage til, at Øresundsregionen er attraktiv for kunstnere og kulturmedarbejdere fra hele verden At kunst og kultur bidrager til at brande Øresundsregionen internationalt

8 Oktober 2014 Avsiktsfo rklaring om kulturpolitiskt OÖ resundssamarbete Bakgrund Öresundskomitéen inrättade 2007 ett utskott/udvalg för kultur och fritid, bl.a. som ett led i arbetet med att ta fram en Öresundsregional utvecklingsstrategi (ÖRUS). I gällande ÖRUS är kultur och upplevelser ett av fyra områden som lyfts och utskottet/udvalged har ett fortsatt uppdrag att: identifiera och utveckla gemensamma/fælles lösningar och initiativ bidra till att medlemmarnas egna initiativ förankras och koordineras i Öresundsregionen arbeta för att fjerne/avlägsna gränshinder för kultur arbeta för att erfarenheter och rekommendationer från det Öresundsregionala vidensdelning/kunskapsutbytet kommer medlemmarna till del och kan omsättas i praktiken För att stimulera och underlätta för samarbeten mellan skånska och själländska kommuner och regioner även de som inte är medlemmar i Öresundskomitéen - har idén lyfts om en avsiktsförklaring om kulturpolitiskt Öresundssamarbete mellan kommunerna i Öresundsregionen. Avsiktsförklaringens form och innehåll utgår ifrån ÖRUS, befintliga regionala och interkommunala kulturplaner och kulturavtal samt från diskussioner i såväl Öresundskomitéens kulturudvalg som en politisk workshop på en Öresundsregional kulturpolitisk konferens den 22 april Avsiktsförklaringen ska bidra till att skapa kontinuitet i kultursamarbetet och synliggöra kopplingarna mellan de lokala, regionala och Öresundsregionala strategierna och målen. Den ska också säkra att samarbetena är politiskt förankrade och efterfrågade. Sist men inte minst ska den förtydliga organisering och stärka möjligheterna till extern finansiering av det Öresundsregionala kultursamarbetet mellan kommunerna. Mål Målet med avsiktsförklaringen och de samarbeten som den bidrar till är: ökat kulturutbud i Öresundsregionen ökad tillgång till det gemensamma kulturutbudet ökad besöksström över sundet ökad förståelse och kunskap om varandra ökad vardagsintegration genom fler och tätare kontakter över sundet

9 Syfte Syftet med samarbetena är: gemensamt utvecklingsarbete gemensam EU-projektutveckling effektivare resursanvändning att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser Indikatorer För att följa upp effekten av avsiktsförklaring har följande indikatorer identifierats: Antal kultursamarbeten mellan kommunerna och regionerna i Öresundsregionen Extern finansiering till Öresundssamarbeten som involverar skånska och själländska kommuner Kulturpendling över sundet Teman/samarbetsområden Följande teman/samarbetsområden har lyfts fram som gemensamma prioriteringar med utgångspunkt i de Öresundsregionala, regionala och interkommunala kulturplanerna/strategierna/kulturavtalen. Dessa teman ska vara utgångspunkt för den gemensamma projektutvecklingen: Barn och unga Kulturdriven näringslivsutveckling/erhverv Kultur i samhällsplaneringen och det offentliga rummet Ökad tillgång till kulturlivet kulturturism Festivaler och events Biblioteksutveckling Idræt Formell organisering/organisatorisk samverkan Etablera strukturerade och återkommande projekt- och partnerutvecklingsmöten på tjänstemannanivå mellan avsiktsförklaringens parter. Frågan om extern finansiering ska få särskilt utrymme vid dessa tillfällen. Öresundskomitéen, Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland är ansvariga. Mötena ska planeras i samverkan med kommunerna. Årlig politisk avstämning/uppföljning för avsiktsförklaringens parter i samband med möte i Öresundskomitéens udvalg för kultur. Öreundskomitéen är ansvarig. Avsiktsförklaringens parter är beredda att sätta av resurser för projektutveckling och samarbeten.

10 Tid Avsiktsförklaringen är treårig och gäller Parter Alla kommuner i Skåne och på Själland som vill kan ansluta sig till denna avsiktsförklaring efter politiskt beslut i den egna kommunen senast den 1 december I övrigt är parterna Öresundskomitéen, Region Skåne, Region Själland och Region Hovedstaden.

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 24. oktober 2014 på Bornholm Tid: Den 24. oktober kl 9.30 12.00 i Øresundshuset, Nørregade 7B, København. Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale Rosenborg,

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUME 3 RAPPORTENS OPBYGNING 6

INDLEDNING 2 RESUME 3 RAPPORTENS OPBYGNING 6 INDHOLD INDLEDNING 2 RESUME 3 RAPPORTENS OPBYGNING 6 1 NEO-RAPPORTENS FORMÅL, ORGANISERING OG METODE 8 Organisering og milepæle 8 Metode 10 Vidensindsamling 11 Vurdering af data, metode og udsigelseskraft

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2014 Fremlagt af Generalsekretæren 3.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme 2000. Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 Oresund Event Center FORANALYSE Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 6 Indledning s. 3 Aktøranalyse s. 25 Summary & Anbefalinger s. 6 Borgeranalyse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere