Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015"

Transkript

1 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg stad Torbjörn Lövendahl, Region Skåne, vice ordförande Ronny Johannessen, Region Skåne Anna Wallentheim, Riksdagens Kulturutskott Flemming Pless, Region Hovedstaden, ordförande Jane Strange, Region Sjælland Erik Sejersten, Region Hovedstaden Anette Simoni, Køge Kommune Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune Henrik Møller, Helsingør Kommune Daniel Prehn Nielsen, Roskilde Kommune Öresundskomiteens sekretariat: Finn Lauritzen Anette Vedel Julius Sjögren Øvrige deltagere: Elisabeth Lundgren, Malmö Stad Mats Hallberg, Region Skåne Jan Bruun Jensen, Køge Kommune Rune Holm Andersen, Kultur Metropol Øresund Indlægsholdere: Karolina Rosenquist, Malmö Högskola, projektleder for Musikalsk Oplevelsesdesign Emil Spangenberg, Wonderful Copenhagen Marianne Skafte, Wonderful Copenhagen

2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet Dagsordenen blev godkendt 2. Tættere formaliseret kultursamarbejde over Øresund En samtale om kulturpolitiske fællesnævnere og hvorfor kultur er nødvendigt at prioritere i et øresundsregionalt samarbejde, herunder kort status for Hensigtserklæring og Manifest: Link til film som blev vist indledningsvist: https://www.youtube.com/watch?v=rtxh4opbjqc&feature=youtu.be Hensigterklæring og Manifest blev tiltrådt af det tidligere udvalg. Da over halvdelen af medlemmerne i udvalget er nye og det er afgørende, at der er opbakning fra alle ledende (kultur)politikere i udvalget for det fremadrettede arbejde blev Hensigtserklæring og Manifest genstand for fornyet beslutning med følgende præciseringer: Idræt tages med som tema i Hensigtserklæringen. En refleksion i den sammenhæng var, at en opdeling af idræt og kultur er vanskelig særligt på eventområdet, om end kultur og idræt ikke hører under samme udvalg i alle kommuner. Det tydeliggøres i Manifestet, at det er afgørende for Øresundsregionens udvikling, at arbejdet med at reducere barrierer for integration over Øresund fortsætter og kulturen er en brobygger og vigtig katalysator for at nedbryde barrierer og skabe integration, blandt andet med udgangspunkt i de unge. Ændringer er skrevet ind i Manifest og Hensigtserklæring med rød skrift, vedhæftet dette referat En væsentlig forudsætning for at lykkes med et integreret kultursamarbejde er, at der er en fælles vilje som udgangspunkt og at der tænkes langsigtet. Derfor er tiltrædelse af hensigtserklæringen af stor politisk betydning. Processen er følgende: Hensigtserklæring og Manifest anses tiltrådt af kulturudvalget med ovennævnte tilføjelser. Hensigtserklæring og Manifest præsenteres for Öresundskomiteens forretningsudvalg den 3. juni, hvor formandskabet i Öresundskomiteens Kulturudvalg deltager. Derefter sendes Manifest og Hensigtserklæring til de kommuner, som ikke er repræsenterede i Öresundskomiteens Kulturudvalg med invitation til at tiltræde Hensigtserklæringen. Udvalget besluttede, at Öresundskomiteen er vært for et fælles projektudviklingsmøde efter sommerferien, hvor alle kommuner i Danmark og Sverige inviteres til at deltage. Målet skal være at udkrystallisere projekter, som det klart giver merværdi at samarbejde om Øresundsregionalt. Fra 2016 forventes samarbejde om konkrete projekter at kunne igangsættes blandt andet med ansøgning om EU støtte. Under mødet berettede Helsingør og Helsingborg om deres samarbejde. De har en fælles planstrategi, hvor kultur og oplevelser indgår og der er etableret en styregruppe for kultur. Et fyrtårnsprojekt i samarbejdet er en fælles gadeteaterfestival, som afvikles på begge sider af Øresund med internationale gæster i første uge af august hvert

3 år. Det interessante her er blandt andet at festivallen ikke bare afholdes i centrum men også i boligområder udenfor. Institutionerne har succes med at samarbejde blandt andet indenfor skoleområdet. Udfordringen er at skabe ejerskabet til kultursamarbejde over Øresund hos andre end kulturpolitikkere. Begge parter i HH samarbejdet har lagt vægt på langsigtighed. Region Skåne gjorde opmærksom på, at der i regionen er omkring arbejdspladser, knyttet til kulturområdet. Der skal være et smidigt arbejdsmarked for kulturarbejdere. Kunst og kultur skal være med til at synliggøre Øresundsregionen. Der skal være bedre tilgang til kultur over Øresund. Fælles EU projektudvikling gennem Öresundskomiteen er en prioritering. København og Malmö vil gerne et tættere samarbejde over Øresund og har allerede en handlingsstrategi som går til Man vil udvikle ideer og projekter sammen. Mange kulturaktører samarbejder allerede, blandt andet kreative iværksættere. Udfordringen er forskelle i systemer. Kommunen har en opgave med at hjælpe til at facillitere samarbejder på de områder, hvor samarbejder ikke sker af sig selv. Københavns kommune pegede på Kultur Metropol Øresund/ kulturaftalen i hovedstadsregionen som en af de platforme på den danske side, der kan bidrage til at forankre et bredt øresundsregionalt samarbejde. Malmö har meget fokus på børn og unge. Større deltagelse eksempelvis gennem etablering af et kulturpas er prioriteret. Også kulturinstitutioners samarbejde blev fremhævet, eksempelvis var der en vellykket fælles satsning over Øresund omkring jødernes flugt fra Danmark til Sverige. Film er højt prioriteret i Malmö. Forskning er vigtig, blandt andet i forhold til at se på kulturens rolle i samfundet. Kommunerne blandt andet i Kulturmetropol Øresund/ kulturaftalen i hovedstadsområdet har andre vilkår end kommunerne på den skånske side, fordi der på den danske side ikke findes en tilsvarende spiller som Region Skåne, som kan være understøttende udviklingsmæssigt og finansielt. 3. Potentialet i fælles EU projekter på tværs af Øresund Karolina Rosenquist præsenterede et vellykket EU Øresundsprojekt i Øresundsregionen Musikalsk Oplevelsesdesign, initieret af Öresundskomiteen. Link til kort info om projektet: https://www.youtube.com/watch?v=uiqeesda2cy Den viste pp på mødet er vedhæftet. 4. Samarbejde om digital udvikling af kulturlivet Region Skåne inviterede til en principiel drøftelse af strategisk prioritering af fyrtårnsprojekt i stor skala. Emnet tager udgangspunkt i Region Skånes politisk vedtagne kultursatsning på digital udvikling, som Mats Hallberg præsenterede på mødet. PP er vedhæftet. Region Skåne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om, hvordan den digitalt udviklede kultur opleves. Flere af udvalgets medlemmer stillede sig positive til Region Skånes invitation til at lave et fælles EU støttet projekt om digital udvikling af kulturlivet. Det blev bemærket, at det er vigtigt at fokus i et projekt ligger indenfor en dagsorden, som allerede er prioriteret i

4 kommunerne. Helsingør har til eksempel allerede en Click festival for digital art og Vølundsfonden har støttet et projekt. Man kan forestille sig at et fælles EU projekt har mange forskellige samarbejdsparter og støtteparter. Et projekt handler ikke bare om kultur, men lige så meget om arbejdspladser, erhvervsudvikling og smart, kreativ vækst. Derfor kan det være muligt også for de danske regioner at være med. 5. Kulturpasprojekt Emil Spangenberg og Marianne Skafte fra Wonderful Copenhagen redegjorde for den proces, de har igangsat for at se på mulighederne for et oplevelseskort, der går på tværs af Øresund. Se præsentationen i vedhæftede Powerpoint. Det blev præciseret, at Region Sjælland ud over Skåne også er en del af den region, som indgår i studiet af en forretningsmodel for et nyt kulturkort. Ny status gives på møde i 3. kvartal i efteråret Kort orientering: Adgang til public service nabolands tv i Øresundsregionen. Statusredegørelse. Bilag 4a: Udvalgets brev til DRs direktør. Bilag 4b: DRs svar. Status: På udvalgsmødet den 24. oktober deltog en række repræsentanter for public service TV i en drøftelse med udvalget om at udvide adgangen til nabolands TV, herunder direkte sendinger på nettet. Som opfølgning har sekretariatet sendt vedlagte brev til DR, som har afgivet svar. Nordisk Ministerråd er orienteret om Öresundskomiteens arbejde i forhold til nabolands tv. Kulturministrene i Norden har på et møde i Nordisk Ministerråd en temadrøftelse den 12. maj om public service fælles udfordringer. Öresundskomiteen bliver orienteret om denne drøftelse. Endvidere afholder Nordisk Ministerråd via Nordisk Film og TV fond en ekspertdrøftelse den 12. juni 2015, hvor Öresundskomiteen har bedt om at følgende bringes videre: Öresundskomiteen synspunkt er, at adgangen til nabolands TV skal være så let som muligt på alle platforme. Vi har særligt kigget på public service kanalernes muligheder for at sende ikke rettighedsbelagte programmer direkte på nettet uden geoblokering. Som nævnt i brevet til DR går Sverige tilsyneladende videre end Danmark. Vi ønsker derfor, at direkte sendinger uden geoblokering for ikke rettighedsbelagte programmer bliver drøftet på mødet den 12. juni med det formål at se på, hvad der konkret skal til for at øge adgangen i de nordiske lande. Udvalget orienteres på næste møde om resultatet af mødet den 12. juni Det blev bemærket, at der er stillet et forslag fra EU Kommissionen om roaming. Et element som også har stor betydning for oplevelsen af en integreret region. 7. Folkemødet og Almedalen Program for Folkemødet og Almedalen blev delt rundt. Kultur fylder ikke så meget som i Alle er inviteret til Öresundskomiteens Mingel på Folkemødet torsdag aften den 11. juni kl i Øresundshuset på Kirkeplads 2 i Allinge.

5 8. Kort orientering om cykelløb Øresund rundt 2016 Der blev stillet forslag om, at kulturudvalget/ kulturfolk deltager med en fælles trøje med eksempelvis sloganet Kulturen bygger broer. Der blev stillet forslag om at der laves en form for optakt til cykelløbet fra Køge. Selve den officielle rute er imidlertid fastlagt, men det er måske muligt at de enkelte kommuner selv laver en form for optakt til cykelløbet.. 9. Mødedatoer for udvalget i 2015 Næste ordinære møde afholdes på den svenske side den 31. august kl Eventuelt

6 Bilag Svensk version Kulturmanifest Öresund Öresundregionen är unik. Vi är 3,8 mio människor i Nordens störste metropol. Vi är både danskar och svenskar och innehåller en mångfald av kultur, kompetenser och möjligheter. Öresundskomiteen, som består av de tre regionerna och 79 kommunerna i vårt område, arbetar för att stärka den ekonomiska tillväxten och levnadsvillkoren för så många som möjligt. Vi vill i möjligaste mån ge både medborgare och företag samma möjligheter som om vi var ett land. Kultur är ett centralt område för Öresundskomiteen av många anledningar. Kultur är något vi skapar och använder och något som ger sysselsättning. Men kultur är också med till att berika oss som människor och till att inspirera innovativa företag. Kulturen är med till att definiera vem vi är. Kulturen är en brobyggare och en viktig katalysator för att överbrygga barriärer och skapa integration, bland annat med utgångspunkt i de unga. Öresundsregionen har mer än 1000 kulturinstitutioner och över anställda inom kultursektorn och regionen har fler än 7 mio besökare vart år. Under de kommande åren vill vi fortsätta sträva efter att stärka kulturlivet. Det innebär ett mångfaldigt kulturutbud av hög konstnärlig kvalitet. Det skall finnas tillgängligt både genom våra egna kulturinstitutioner samt genom konstnärer och kulturarbetare som kommer hit som gäster. På samma sätt vill vi ge vårt kulturliv möjligheten att visa upp sig i andra länder. Allt detta kräver en långsiktig insats från många aktörer offentliga (stat, regioner och kommuner, förvaltningar och institutioner) och privata. I Öresundskomiteen vill vi speciellt prioritera: Att skapa en alltmer välfungerande arbetsmarknad för konstnärer och kulturmedarbetare, så att dessa inte drabbas av gränshinder Att ge våra egna medborgare fortsatt bättre tillgång till kultur över Sundet Att ge turister överblick över och god tillgång till upplevelser på båda sidor av Sundet Att bidra till att Öresundsregionen är attraktiv för konstnärer och kulturmedarbetare från hela världen Att konst och kultur bidrar till att brande Öresundsregionen internationellt.

7 Dansk version Kulturmanifest Øresund Øresundsregionen er unik. Vi er 3,8 mill. mennesker i Nordens største metropol. Vi er både danske og svenske og rummer en mangfoldighed af kultur, kompetencer og muligheder. Öresundskomiteen, der består af de tre regioner og de 79 kommuner i vores område, arbejder for at styrke den økonomiske vækst og levevilkårene for så mange som muligt. Vi vil i videst mulige omfang give både borgere og virksomheder samme muligheder, som hvis vi var et land. Kultur er et afgørende område for Öresundskomiteen af mange grunde. Kultur er noget vi skaber og bruger og noget der giver beskæftigelse. Men kultur er også med at berige os som mennesker og til at inspirere innovative virksomheder. Kulturen er med til at definere, hvem vi er. Kulturen er en brobygger og vigtig katalysator for at overkomme barrierer og skabe integration, blandt andet med udgangspunkt i de unge. Øresundsregionen har mere end 1000 kulturinstitutioner, over er beskæftiget indenfor kultursektoren og regionen har mere end 7 mill. besøgende hvert år. I de kommende år vil vi stræbe efter fortsat at styrke kulturlivet. Det indebærer et mangfoldigt kulturudbud af høj kunstnerisk kvalitet. Det skal tilvejebringes både gennem vores egne kulturinstitutioner og gennem kunstnere og kulturarbejdere, der kommer hertil som gæster. Vi vil tilsvarende give vores kulturliv muligheder for at gøre sig gældende i andre lande. Alt dette kræver en langsigtet indsats fra mange aktører offentlige (stat, regioner og kommuner, forvaltninger og institutioner) og private. Det, som vi især vil prioritere i Öresundskomiteen, er: At skabe et stadigt mere velfungerende arbejdsmarked for kunstnere og kulturmedarbejdere, så disse ikke rammes af grænsehindringer At give vores egne medborgere stadigt bedre adgang til kultur over Sundet At give turister overblik over og god adgang til oplevelser på begge sider af Sundet At bidrage til, at Øresundsregionen er attraktiv for kunstnere og kulturmedarbejdere fra hele verden At kunst og kultur bidrager til at brande Øresundsregionen internationalt

8 Oktober 2014 Avsiktsfo rklaring om kulturpolitiskt OÖ resundssamarbete Bakgrund Öresundskomitéen inrättade 2007 ett utskott/udvalg för kultur och fritid, bl.a. som ett led i arbetet med att ta fram en Öresundsregional utvecklingsstrategi (ÖRUS). I gällande ÖRUS är kultur och upplevelser ett av fyra områden som lyfts och utskottet/udvalged har ett fortsatt uppdrag att: identifiera och utveckla gemensamma/fælles lösningar och initiativ bidra till att medlemmarnas egna initiativ förankras och koordineras i Öresundsregionen arbeta för att fjerne/avlägsna gränshinder för kultur arbeta för att erfarenheter och rekommendationer från det Öresundsregionala vidensdelning/kunskapsutbytet kommer medlemmarna till del och kan omsättas i praktiken För att stimulera och underlätta för samarbeten mellan skånska och själländska kommuner och regioner även de som inte är medlemmar i Öresundskomitéen - har idén lyfts om en avsiktsförklaring om kulturpolitiskt Öresundssamarbete mellan kommunerna i Öresundsregionen. Avsiktsförklaringens form och innehåll utgår ifrån ÖRUS, befintliga regionala och interkommunala kulturplaner och kulturavtal samt från diskussioner i såväl Öresundskomitéens kulturudvalg som en politisk workshop på en Öresundsregional kulturpolitisk konferens den 22 april Avsiktsförklaringen ska bidra till att skapa kontinuitet i kultursamarbetet och synliggöra kopplingarna mellan de lokala, regionala och Öresundsregionala strategierna och målen. Den ska också säkra att samarbetena är politiskt förankrade och efterfrågade. Sist men inte minst ska den förtydliga organisering och stärka möjligheterna till extern finansiering av det Öresundsregionala kultursamarbetet mellan kommunerna. Mål Målet med avsiktsförklaringen och de samarbeten som den bidrar till är: ökat kulturutbud i Öresundsregionen ökad tillgång till det gemensamma kulturutbudet ökad besöksström över sundet ökad förståelse och kunskap om varandra ökad vardagsintegration genom fler och tätare kontakter över sundet

9 Syfte Syftet med samarbetena är: gemensamt utvecklingsarbete gemensam EU-projektutveckling effektivare resursanvändning att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser Indikatorer För att följa upp effekten av avsiktsförklaring har följande indikatorer identifierats: Antal kultursamarbeten mellan kommunerna och regionerna i Öresundsregionen Extern finansiering till Öresundssamarbeten som involverar skånska och själländska kommuner Kulturpendling över sundet Teman/samarbetsområden Följande teman/samarbetsområden har lyfts fram som gemensamma prioriteringar med utgångspunkt i de Öresundsregionala, regionala och interkommunala kulturplanerna/strategierna/kulturavtalen. Dessa teman ska vara utgångspunkt för den gemensamma projektutvecklingen: Barn och unga Kulturdriven näringslivsutveckling/erhverv Kultur i samhällsplaneringen och det offentliga rummet Ökad tillgång till kulturlivet kulturturism Festivaler och events Biblioteksutveckling Idræt Formell organisering/organisatorisk samverkan Etablera strukturerade och återkommande projekt- och partnerutvecklingsmöten på tjänstemannanivå mellan avsiktsförklaringens parter. Frågan om extern finansiering ska få särskilt utrymme vid dessa tillfällen. Öresundskomitéen, Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland är ansvariga. Mötena ska planeras i samverkan med kommunerna. Årlig politisk avstämning/uppföljning för avsiktsförklaringens parter i samband med möte i Öresundskomitéens udvalg för kultur. Öreundskomitéen är ansvarig. Avsiktsförklaringens parter är beredda att sätta av resurser för projektutveckling och samarbeten.

10 Tid Avsiktsförklaringen är treårig och gäller Parter Alla kommuner i Skåne och på Själland som vill kan ansluta sig till denna avsiktsförklaring efter politiskt beslut i den egna kommunen senast den 1 december I övrigt är parterna Öresundskomitéen, Region Skåne, Region Själland och Region Hovedstaden.

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 24. oktober 2014 på Bornholm Tid: Den 24. oktober kl 9.30 12.00 i Øresundshuset, Nørregade 7B, København. Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale Rosenborg,

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Opsamling fra seminaret afholdt den 14. december 2010 på Helsingborgs Konserthus

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Vellykket konference

Vellykket konference GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker,

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet UGE 20 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet Af chefredaktør Knud

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Planer och budget 2013 ISBN 978-92-893-2447-2 http://dx.doi.org/10.6027/anp2012-775 ANP 2012:775 Nordiska ministerrådet 2012 Tryck: Scanprint as Layout: Scanprint as Upplaga: 600 Omslag: Scanprint as Printed

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ANP 2015:767 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ISBN 978-92-893-4322-0

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen 2002 2012 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

3 Endelig - skatteaftale

3 Endelig - skatteaftale I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 3. 2 0 0 3 3 Endelig - skatteaftale mellem Danmark og Sverige 4 Øresundsregionen 7 Interreg 8 Kulturpersonlighet i verden IV for

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet.

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet. GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2008/DECEMBER Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne Tilmelding Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer - i samarbejde med Københavns kommune og Sustainable Bussines

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indstilling. Orientering om Aarhus Kommunes aktiviteter på Folkemødet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 13.

Indstilling. Orientering om Aarhus Kommunes aktiviteter på Folkemødet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 13. maj 2015 Orientering om Aarhus Kommunes aktiviteter på Folkemødet 1. Resume Magistraten besluttede den 5. januar 2015, at

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Lördagen den 20. augusti 2005 kl. 10:00 Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? (plenarmöte) Debattledare: Høyesteretsdommer

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere