Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015"

Transkript

1 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg stad Torbjörn Lövendahl, Region Skåne, vice ordförande Ronny Johannessen, Region Skåne Anna Wallentheim, Riksdagens Kulturutskott Flemming Pless, Region Hovedstaden, ordförande Jane Strange, Region Sjælland Erik Sejersten, Region Hovedstaden Anette Simoni, Køge Kommune Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune Henrik Møller, Helsingør Kommune Daniel Prehn Nielsen, Roskilde Kommune Öresundskomiteens sekretariat: Finn Lauritzen Anette Vedel Julius Sjögren Øvrige deltagere: Elisabeth Lundgren, Malmö Stad Mats Hallberg, Region Skåne Jan Bruun Jensen, Køge Kommune Rune Holm Andersen, Kultur Metropol Øresund Indlægsholdere: Karolina Rosenquist, Malmö Högskola, projektleder for Musikalsk Oplevelsesdesign Emil Spangenberg, Wonderful Copenhagen Marianne Skafte, Wonderful Copenhagen

2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet Dagsordenen blev godkendt 2. Tættere formaliseret kultursamarbejde over Øresund En samtale om kulturpolitiske fællesnævnere og hvorfor kultur er nødvendigt at prioritere i et øresundsregionalt samarbejde, herunder kort status for Hensigtserklæring og Manifest: Link til film som blev vist indledningsvist: https://www.youtube.com/watch?v=rtxh4opbjqc&feature=youtu.be Hensigterklæring og Manifest blev tiltrådt af det tidligere udvalg. Da over halvdelen af medlemmerne i udvalget er nye og det er afgørende, at der er opbakning fra alle ledende (kultur)politikere i udvalget for det fremadrettede arbejde blev Hensigtserklæring og Manifest genstand for fornyet beslutning med følgende præciseringer: Idræt tages med som tema i Hensigtserklæringen. En refleksion i den sammenhæng var, at en opdeling af idræt og kultur er vanskelig særligt på eventområdet, om end kultur og idræt ikke hører under samme udvalg i alle kommuner. Det tydeliggøres i Manifestet, at det er afgørende for Øresundsregionens udvikling, at arbejdet med at reducere barrierer for integration over Øresund fortsætter og kulturen er en brobygger og vigtig katalysator for at nedbryde barrierer og skabe integration, blandt andet med udgangspunkt i de unge. Ændringer er skrevet ind i Manifest og Hensigtserklæring med rød skrift, vedhæftet dette referat En væsentlig forudsætning for at lykkes med et integreret kultursamarbejde er, at der er en fælles vilje som udgangspunkt og at der tænkes langsigtet. Derfor er tiltrædelse af hensigtserklæringen af stor politisk betydning. Processen er følgende: Hensigtserklæring og Manifest anses tiltrådt af kulturudvalget med ovennævnte tilføjelser. Hensigtserklæring og Manifest præsenteres for Öresundskomiteens forretningsudvalg den 3. juni, hvor formandskabet i Öresundskomiteens Kulturudvalg deltager. Derefter sendes Manifest og Hensigtserklæring til de kommuner, som ikke er repræsenterede i Öresundskomiteens Kulturudvalg med invitation til at tiltræde Hensigtserklæringen. Udvalget besluttede, at Öresundskomiteen er vært for et fælles projektudviklingsmøde efter sommerferien, hvor alle kommuner i Danmark og Sverige inviteres til at deltage. Målet skal være at udkrystallisere projekter, som det klart giver merværdi at samarbejde om Øresundsregionalt. Fra 2016 forventes samarbejde om konkrete projekter at kunne igangsættes blandt andet med ansøgning om EU støtte. Under mødet berettede Helsingør og Helsingborg om deres samarbejde. De har en fælles planstrategi, hvor kultur og oplevelser indgår og der er etableret en styregruppe for kultur. Et fyrtårnsprojekt i samarbejdet er en fælles gadeteaterfestival, som afvikles på begge sider af Øresund med internationale gæster i første uge af august hvert

3 år. Det interessante her er blandt andet at festivallen ikke bare afholdes i centrum men også i boligområder udenfor. Institutionerne har succes med at samarbejde blandt andet indenfor skoleområdet. Udfordringen er at skabe ejerskabet til kultursamarbejde over Øresund hos andre end kulturpolitikkere. Begge parter i HH samarbejdet har lagt vægt på langsigtighed. Region Skåne gjorde opmærksom på, at der i regionen er omkring arbejdspladser, knyttet til kulturområdet. Der skal være et smidigt arbejdsmarked for kulturarbejdere. Kunst og kultur skal være med til at synliggøre Øresundsregionen. Der skal være bedre tilgang til kultur over Øresund. Fælles EU projektudvikling gennem Öresundskomiteen er en prioritering. København og Malmö vil gerne et tættere samarbejde over Øresund og har allerede en handlingsstrategi som går til Man vil udvikle ideer og projekter sammen. Mange kulturaktører samarbejder allerede, blandt andet kreative iværksættere. Udfordringen er forskelle i systemer. Kommunen har en opgave med at hjælpe til at facillitere samarbejder på de områder, hvor samarbejder ikke sker af sig selv. Københavns kommune pegede på Kultur Metropol Øresund/ kulturaftalen i hovedstadsregionen som en af de platforme på den danske side, der kan bidrage til at forankre et bredt øresundsregionalt samarbejde. Malmö har meget fokus på børn og unge. Større deltagelse eksempelvis gennem etablering af et kulturpas er prioriteret. Også kulturinstitutioners samarbejde blev fremhævet, eksempelvis var der en vellykket fælles satsning over Øresund omkring jødernes flugt fra Danmark til Sverige. Film er højt prioriteret i Malmö. Forskning er vigtig, blandt andet i forhold til at se på kulturens rolle i samfundet. Kommunerne blandt andet i Kulturmetropol Øresund/ kulturaftalen i hovedstadsområdet har andre vilkår end kommunerne på den skånske side, fordi der på den danske side ikke findes en tilsvarende spiller som Region Skåne, som kan være understøttende udviklingsmæssigt og finansielt. 3. Potentialet i fælles EU projekter på tværs af Øresund Karolina Rosenquist præsenterede et vellykket EU Øresundsprojekt i Øresundsregionen Musikalsk Oplevelsesdesign, initieret af Öresundskomiteen. Link til kort info om projektet: https://www.youtube.com/watch?v=uiqeesda2cy Den viste pp på mødet er vedhæftet. 4. Samarbejde om digital udvikling af kulturlivet Region Skåne inviterede til en principiel drøftelse af strategisk prioritering af fyrtårnsprojekt i stor skala. Emnet tager udgangspunkt i Region Skånes politisk vedtagne kultursatsning på digital udvikling, som Mats Hallberg præsenterede på mødet. PP er vedhæftet. Region Skåne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om, hvordan den digitalt udviklede kultur opleves. Flere af udvalgets medlemmer stillede sig positive til Region Skånes invitation til at lave et fælles EU støttet projekt om digital udvikling af kulturlivet. Det blev bemærket, at det er vigtigt at fokus i et projekt ligger indenfor en dagsorden, som allerede er prioriteret i

4 kommunerne. Helsingør har til eksempel allerede en Click festival for digital art og Vølundsfonden har støttet et projekt. Man kan forestille sig at et fælles EU projekt har mange forskellige samarbejdsparter og støtteparter. Et projekt handler ikke bare om kultur, men lige så meget om arbejdspladser, erhvervsudvikling og smart, kreativ vækst. Derfor kan det være muligt også for de danske regioner at være med. 5. Kulturpasprojekt Emil Spangenberg og Marianne Skafte fra Wonderful Copenhagen redegjorde for den proces, de har igangsat for at se på mulighederne for et oplevelseskort, der går på tværs af Øresund. Se præsentationen i vedhæftede Powerpoint. Det blev præciseret, at Region Sjælland ud over Skåne også er en del af den region, som indgår i studiet af en forretningsmodel for et nyt kulturkort. Ny status gives på møde i 3. kvartal i efteråret Kort orientering: Adgang til public service nabolands tv i Øresundsregionen. Statusredegørelse. Bilag 4a: Udvalgets brev til DRs direktør. Bilag 4b: DRs svar. Status: På udvalgsmødet den 24. oktober deltog en række repræsentanter for public service TV i en drøftelse med udvalget om at udvide adgangen til nabolands TV, herunder direkte sendinger på nettet. Som opfølgning har sekretariatet sendt vedlagte brev til DR, som har afgivet svar. Nordisk Ministerråd er orienteret om Öresundskomiteens arbejde i forhold til nabolands tv. Kulturministrene i Norden har på et møde i Nordisk Ministerråd en temadrøftelse den 12. maj om public service fælles udfordringer. Öresundskomiteen bliver orienteret om denne drøftelse. Endvidere afholder Nordisk Ministerråd via Nordisk Film og TV fond en ekspertdrøftelse den 12. juni 2015, hvor Öresundskomiteen har bedt om at følgende bringes videre: Öresundskomiteen synspunkt er, at adgangen til nabolands TV skal være så let som muligt på alle platforme. Vi har særligt kigget på public service kanalernes muligheder for at sende ikke rettighedsbelagte programmer direkte på nettet uden geoblokering. Som nævnt i brevet til DR går Sverige tilsyneladende videre end Danmark. Vi ønsker derfor, at direkte sendinger uden geoblokering for ikke rettighedsbelagte programmer bliver drøftet på mødet den 12. juni med det formål at se på, hvad der konkret skal til for at øge adgangen i de nordiske lande. Udvalget orienteres på næste møde om resultatet af mødet den 12. juni Det blev bemærket, at der er stillet et forslag fra EU Kommissionen om roaming. Et element som også har stor betydning for oplevelsen af en integreret region. 7. Folkemødet og Almedalen Program for Folkemødet og Almedalen blev delt rundt. Kultur fylder ikke så meget som i Alle er inviteret til Öresundskomiteens Mingel på Folkemødet torsdag aften den 11. juni kl i Øresundshuset på Kirkeplads 2 i Allinge.

5 8. Kort orientering om cykelløb Øresund rundt 2016 Der blev stillet forslag om, at kulturudvalget/ kulturfolk deltager med en fælles trøje med eksempelvis sloganet Kulturen bygger broer. Der blev stillet forslag om at der laves en form for optakt til cykelløbet fra Køge. Selve den officielle rute er imidlertid fastlagt, men det er måske muligt at de enkelte kommuner selv laver en form for optakt til cykelløbet.. 9. Mødedatoer for udvalget i 2015 Næste ordinære møde afholdes på den svenske side den 31. august kl Eventuelt

6 Bilag Svensk version Kulturmanifest Öresund Öresundregionen är unik. Vi är 3,8 mio människor i Nordens störste metropol. Vi är både danskar och svenskar och innehåller en mångfald av kultur, kompetenser och möjligheter. Öresundskomiteen, som består av de tre regionerna och 79 kommunerna i vårt område, arbetar för att stärka den ekonomiska tillväxten och levnadsvillkoren för så många som möjligt. Vi vill i möjligaste mån ge både medborgare och företag samma möjligheter som om vi var ett land. Kultur är ett centralt område för Öresundskomiteen av många anledningar. Kultur är något vi skapar och använder och något som ger sysselsättning. Men kultur är också med till att berika oss som människor och till att inspirera innovativa företag. Kulturen är med till att definiera vem vi är. Kulturen är en brobyggare och en viktig katalysator för att överbrygga barriärer och skapa integration, bland annat med utgångspunkt i de unga. Öresundsregionen har mer än 1000 kulturinstitutioner och över anställda inom kultursektorn och regionen har fler än 7 mio besökare vart år. Under de kommande åren vill vi fortsätta sträva efter att stärka kulturlivet. Det innebär ett mångfaldigt kulturutbud av hög konstnärlig kvalitet. Det skall finnas tillgängligt både genom våra egna kulturinstitutioner samt genom konstnärer och kulturarbetare som kommer hit som gäster. På samma sätt vill vi ge vårt kulturliv möjligheten att visa upp sig i andra länder. Allt detta kräver en långsiktig insats från många aktörer offentliga (stat, regioner och kommuner, förvaltningar och institutioner) och privata. I Öresundskomiteen vill vi speciellt prioritera: Att skapa en alltmer välfungerande arbetsmarknad för konstnärer och kulturmedarbetare, så att dessa inte drabbas av gränshinder Att ge våra egna medborgare fortsatt bättre tillgång till kultur över Sundet Att ge turister överblick över och god tillgång till upplevelser på båda sidor av Sundet Att bidra till att Öresundsregionen är attraktiv för konstnärer och kulturmedarbetare från hela världen Att konst och kultur bidrar till att brande Öresundsregionen internationellt.

7 Dansk version Kulturmanifest Øresund Øresundsregionen er unik. Vi er 3,8 mill. mennesker i Nordens største metropol. Vi er både danske og svenske og rummer en mangfoldighed af kultur, kompetencer og muligheder. Öresundskomiteen, der består af de tre regioner og de 79 kommuner i vores område, arbejder for at styrke den økonomiske vækst og levevilkårene for så mange som muligt. Vi vil i videst mulige omfang give både borgere og virksomheder samme muligheder, som hvis vi var et land. Kultur er et afgørende område for Öresundskomiteen af mange grunde. Kultur er noget vi skaber og bruger og noget der giver beskæftigelse. Men kultur er også med at berige os som mennesker og til at inspirere innovative virksomheder. Kulturen er med til at definere, hvem vi er. Kulturen er en brobygger og vigtig katalysator for at overkomme barrierer og skabe integration, blandt andet med udgangspunkt i de unge. Øresundsregionen har mere end 1000 kulturinstitutioner, over er beskæftiget indenfor kultursektoren og regionen har mere end 7 mill. besøgende hvert år. I de kommende år vil vi stræbe efter fortsat at styrke kulturlivet. Det indebærer et mangfoldigt kulturudbud af høj kunstnerisk kvalitet. Det skal tilvejebringes både gennem vores egne kulturinstitutioner og gennem kunstnere og kulturarbejdere, der kommer hertil som gæster. Vi vil tilsvarende give vores kulturliv muligheder for at gøre sig gældende i andre lande. Alt dette kræver en langsigtet indsats fra mange aktører offentlige (stat, regioner og kommuner, forvaltninger og institutioner) og private. Det, som vi især vil prioritere i Öresundskomiteen, er: At skabe et stadigt mere velfungerende arbejdsmarked for kunstnere og kulturmedarbejdere, så disse ikke rammes af grænsehindringer At give vores egne medborgere stadigt bedre adgang til kultur over Sundet At give turister overblik over og god adgang til oplevelser på begge sider af Sundet At bidrage til, at Øresundsregionen er attraktiv for kunstnere og kulturmedarbejdere fra hele verden At kunst og kultur bidrager til at brande Øresundsregionen internationalt

8 Oktober 2014 Avsiktsfo rklaring om kulturpolitiskt OÖ resundssamarbete Bakgrund Öresundskomitéen inrättade 2007 ett utskott/udvalg för kultur och fritid, bl.a. som ett led i arbetet med att ta fram en Öresundsregional utvecklingsstrategi (ÖRUS). I gällande ÖRUS är kultur och upplevelser ett av fyra områden som lyfts och utskottet/udvalged har ett fortsatt uppdrag att: identifiera och utveckla gemensamma/fælles lösningar och initiativ bidra till att medlemmarnas egna initiativ förankras och koordineras i Öresundsregionen arbeta för att fjerne/avlägsna gränshinder för kultur arbeta för att erfarenheter och rekommendationer från det Öresundsregionala vidensdelning/kunskapsutbytet kommer medlemmarna till del och kan omsättas i praktiken För att stimulera och underlätta för samarbeten mellan skånska och själländska kommuner och regioner även de som inte är medlemmar i Öresundskomitéen - har idén lyfts om en avsiktsförklaring om kulturpolitiskt Öresundssamarbete mellan kommunerna i Öresundsregionen. Avsiktsförklaringens form och innehåll utgår ifrån ÖRUS, befintliga regionala och interkommunala kulturplaner och kulturavtal samt från diskussioner i såväl Öresundskomitéens kulturudvalg som en politisk workshop på en Öresundsregional kulturpolitisk konferens den 22 april Avsiktsförklaringen ska bidra till att skapa kontinuitet i kultursamarbetet och synliggöra kopplingarna mellan de lokala, regionala och Öresundsregionala strategierna och målen. Den ska också säkra att samarbetena är politiskt förankrade och efterfrågade. Sist men inte minst ska den förtydliga organisering och stärka möjligheterna till extern finansiering av det Öresundsregionala kultursamarbetet mellan kommunerna. Mål Målet med avsiktsförklaringen och de samarbeten som den bidrar till är: ökat kulturutbud i Öresundsregionen ökad tillgång till det gemensamma kulturutbudet ökad besöksström över sundet ökad förståelse och kunskap om varandra ökad vardagsintegration genom fler och tätare kontakter över sundet

9 Syfte Syftet med samarbetena är: gemensamt utvecklingsarbete gemensam EU-projektutveckling effektivare resursanvändning att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser Indikatorer För att följa upp effekten av avsiktsförklaring har följande indikatorer identifierats: Antal kultursamarbeten mellan kommunerna och regionerna i Öresundsregionen Extern finansiering till Öresundssamarbeten som involverar skånska och själländska kommuner Kulturpendling över sundet Teman/samarbetsområden Följande teman/samarbetsområden har lyfts fram som gemensamma prioriteringar med utgångspunkt i de Öresundsregionala, regionala och interkommunala kulturplanerna/strategierna/kulturavtalen. Dessa teman ska vara utgångspunkt för den gemensamma projektutvecklingen: Barn och unga Kulturdriven näringslivsutveckling/erhverv Kultur i samhällsplaneringen och det offentliga rummet Ökad tillgång till kulturlivet kulturturism Festivaler och events Biblioteksutveckling Idræt Formell organisering/organisatorisk samverkan Etablera strukturerade och återkommande projekt- och partnerutvecklingsmöten på tjänstemannanivå mellan avsiktsförklaringens parter. Frågan om extern finansiering ska få särskilt utrymme vid dessa tillfällen. Öresundskomitéen, Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland är ansvariga. Mötena ska planeras i samverkan med kommunerna. Årlig politisk avstämning/uppföljning för avsiktsförklaringens parter i samband med möte i Öresundskomitéens udvalg för kultur. Öreundskomitéen är ansvarig. Avsiktsförklaringens parter är beredda att sätta av resurser för projektutveckling och samarbeten.

10 Tid Avsiktsförklaringen är treårig och gäller Parter Alla kommuner i Skåne och på Själland som vill kan ansluta sig till denna avsiktsförklaring efter politiskt beslut i den egna kommunen senast den 1 december I övrigt är parterna Öresundskomitéen, Region Skåne, Region Själland och Region Hovedstaden.

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 24. oktober 2014 på Bornholm Tid: Den 24. oktober kl 9.30 12.00 i Øresundshuset, Nørregade 7B, København. Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale Rosenborg,

Læs mere

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015 Kultur og oplevelser Dunkers Kulturværftet: Der arbejdes fortsat på at lave konkrete samarbejdsprojekter, der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i Clickfestivalen. Samarbejde ml. Kulturskolen, Musikskolen

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 17. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 17. maj 2017 Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee Dato 17. maj 2017 Tid 8:30 10:00 Sted Hotel Le Méridien, Hamborg Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

PROTOKOL FRA ÖRESUNDSKOMITEENS MØDE DEN 29. MAJ 2008 AFHOLDT I ROSKILDE

PROTOKOL FRA ÖRESUNDSKOMITEENS MØDE DEN 29. MAJ 2008 AFHOLDT I ROSKILDE PROTOKOL FRA ÖRESUNDSKOMITEENS MØDE DEN 29. MAJ 2008 AFHOLDT I ROSKILDE Deltagere: se bilag 1 Til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af mødet den

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Vibeke Storm, Rasmussen, Region

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne d. 12. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne d. 12. oktober 2016 Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 12. oktober 2016 Dato 12. oktober 2016 Tid 14:00 16:00 Sted Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö, 6. sal/våning, lokale Øresund.

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 2. opfølgning - Juni 2004 Udarbejdet af Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns kommune,

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

UDKAST Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 22. marts 2017

UDKAST Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 22. marts 2017 16-001942UDKAST Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee Dato 22. marts 2017 Tid 10:00 12:00 Sted Københavns Rådhus, Hovedkassen Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens

Læs mere

Resultater 2016 Greater Copenhagen-samarbejdet

Resultater 2016 Greater Copenhagen-samarbejdet Resultater 2016 Greater Copenhagen-samarbejdet GCSC-sekretariatet 04.04.2017 Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 3. opfølgning - Juni 2005 Udarbejdet af Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns kommune,

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Opsamling fra seminaret afholdt den 14. december 2010 på Helsingborgs Konserthus

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektstatus 2012 Indhold Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektlederuddannelse Unge, involvering og deltagelse

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

REFERAT AF 3. MØDE I ARBEJDSGRUPPE OM KULTUR SOM REGIONAL UDVIKLINGSFAKTOR AFHOLDT DEN 14. juni 2010.

REFERAT AF 3. MØDE I ARBEJDSGRUPPE OM KULTUR SOM REGIONAL UDVIKLINGSFAKTOR AFHOLDT DEN 14. juni 2010. REFERAT AF 3. MØDE I ARBEJDSGRUPPE OM KULTUR SOM REGIONAL UDVIKLINGSFAKTOR AFHOLDT DEN 14. juni 2010. BILAG 1 DELTAGERE: Rolf Tufvesson, Helsingborg Christer Akej, Simrishamn Abbas Razvi, Region Hovedstaden

Læs mere

UDKAST referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 20. september 2017

UDKAST referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 20. september 2017 Dato: 6. november UDKAST - Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee Dato 20. september Tid 10:00 12:00 Sted Københavns Rådhus, Snapstinget Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

En kulturvision for. En rejse ud i fremtiden mellem Sverige og Danmark

En kulturvision for. En rejse ud i fremtiden mellem Sverige og Danmark En kulturvision for Øresundsregionen En rejse ud i fremtiden mellem Sverige og Danmark Øresundsregionen Øresundsregionen består af Skåne på den svenske side af Øresund og Sjælland, Lolland, Falster og

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering. 10. oktober 2011

Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering. 10. oktober 2011 d Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering 10. oktober 2011 Fokus: mobilitet og hverdagsintegration Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen er et 3 årigt projekt, hvor vi vil styrke

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere