MapInfo. ProViewer. Den enkle måde at få vist og dele kort med andre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MapInfo. ProViewer. Den enkle måde at få vist og dele kort med andre"

Transkript

1 MapInfo ProViewer Den enkle måde at få vist og dele kort med andre

2 Ret til ændringer forbeholdes uden særlig meddelelse herom. Forhandlere og sælgere er ikke ansvarlige for informationer i denne håndbog. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse af indholdet i denne bog er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MapInfo Corporation, One Global View, Troy i New York MapInfo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. MapInfo Hjælp MapInfo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. MapInfo, MapInfo Professional, MapBasic, og MapInfo-logoet er registrerede varemærker tilhørende MapInfo Corporation. Kontakt MapInfo Corporation på Internettet: MapInfos hovedkvarter i USA Tlf.: (518) Fax: (518) Salgsinformation/ordre: (800) Ordrer USA: (800) MapInfos hovedkontorer i Europa Tlf.: +44 (0) Fax: +44 (0) Tyskland Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0)

3 Teknisk support (tlf.): (518) Fax til teknisk support: (518) Gratis telefonsupport er tilgængelig i USA og Canada. Kontakt din MapInfo-forhandler for nærmere oplysninger. Internationale kunder er velkomne til at benytte det ovenstående faxnummer, der giver adgang til teknisk support.danske kunder kan kontakte Kampsax Geoplan, Rugårdsvej 55, 5000 Odense C, tlf.: , fax: Adobe, Adobe-logoet og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Ophavsretten til dele af denne software tilhører MERANT, Produkter nævnt i dette dokument kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive producenter og anerkendes hermed som sådanne. Varemærkenavne bruges redaktionelt for varemærkets ejer uden intentioner om krænkelse af varemærket. Dette dokument indeholder bidrag fra næsten alle medarbejdere hos MapInfo Corporation. Det blev udarbejdet af Marie Costa, med assistance af Dianne Ritter, Gayle Patenaude, Ed McElroy, Allison Hastings, Max Morton og Larry Strianese. Colleen Cox, Redaktør. Juliette Funiciello, Associate Editor. Dokumentationsafdelingen skylder en stor tak til MapInfos afdeling for kvalitetssikring og selvfølgelig til alle medarbejdere i produktudviklingsteamet, som stod bag dette projekt. MapInfo modtager gerne kommentarer og forslag. September 2001

4

5 MapInfo ProViewer Velkommen Tillykke med dit valg af MapInfos ProViewer, den enkle måde at få vist og dele kort med andre. Dette nyttige kortvisningsprogram åbner MapInfo-tabeller i kort- og listevinduer. Det kan også åbne MapInfo-arbejdsområder og gengiver kort-, liste-, graf- og layout-vinduer, nøjagtigt som de blev oprettet i MapInfo Professional. Du kan få vist og udskrive kort og arbejdsområder, som er oprettet i alle versioner af MapInfo-produkterne, herunder også MapInfo Professional 6.5. Du kan desuden bruge knappen Flyt kortvindue til at placere hele MapInfo Map-vinduet indlejret i et OLE-containerprogram - ideelt til at fremstille imponerende præsentationer!

6 Nyheder Inverter markering Brug det nye værktøj Inverter markering eller den tilsvarende menukommando til at invertere den aktuelle markering i et kort- eller listevindue. Inverter markering vælger alle objekter eller poster, som ikke indgår i den aktuelle markering, og fjerner markeringen af alle objekter eller poster, som er markeret på nuværende tidspunkt. Kommandoen 3D-vindue Brug den nye kommando 3D-vindue til at manipulere indholdet i et 3D-vindue. Du har adgang til følgende muligheder: Forrige visning, Vis hele laget og Synsvinkel i den vinduesspecifikke menu eller ved at højreklikke for at få vist genvejsmenuen. Ny knap Inverter markering

7 Installation 0DS,QIR3UR9LHZHU Sådan installeres MapInfo ProViewer 6.5: ProViewer-cd'en starter automatisk installationsprogrammet. Accepter softwarelicensbetingelserne for at fortsætte med installationen. Dialogboksen Brugeroplysninger vises. Indtast dit navn og dit firmanavn. Klik på Næste. Dialogboksen Destination åbnes. Vælg Næste for at installere ProViewer i den angivne mappe. Vælg Skift for at angive en anden placering. Dialogboksen Klar til at installere programmet åbnes. Klik på Installer for at starte kopieringen af filer. Når kopieringen er færdig, kan du registrere produktet online, eller du kan vælge at foretage registreringen på et senere tidspunkt. Dialogboksen Installationen er færdig vises. ProViewer indeholder nu mulighed for at angive programdatafiler for hver enkelt bruger. Denne funktion, der kaldes en Pr. bruger installation, kører, den første gang du kører ProViewer på en computer, og hver gang installationsprogrammet til

8 ProViewer køres herefter. Application data-filer omfatter bl.a. filer med linietyper og brugerdefinerede symboler, filer til grafer og filer til tematiske skabeloner. Har du ikke prøvet kortlægning før? Som en introduktion til de grundlæggende kortlægningsbegreber vil du bearbejde arbejdsområdet World.wor, som indgår i ProViewer-programmet. Start af MapInfo ProViewer. Dialogboksen Åbn MapInfo-tabel eller -arbejdsområde vises. Vælg data. Vælg World. Vælg World.wor.

9 Der vises et verdenskort.

10 Lær værktøjerne at kende Øverst i MapInfo-skærmbilledet vises knapper, der er en hjælp til at gøre kortlægningsarbejdet lettere og mere effektivt. Ud over at indeholde knapper til standardhandlingerne i Windows såsom at åbne filer, udskrive eller åbne hjælpen, indeholder ProViewer knapper, der aktiverer værktøjer, der udfører almindelig kortbehandling. Knapperne omfatter: Åbn Udskriv Hjælp Vælg Zoom ind Zoom ud Ret vindue Flyt Info Flyt Målebånd Tegnforklar kortvindue ing

11 Label Links Statistik Regionvalg Rektangelvalg Radiusvalg Polygonvalg Grafvalg Annuller alle valg Inverter markering Kortet World.wor, du åbnede, består af et antal kortlag. Tænk på lagene som transparenter, der ligger i en stak, det ene oven på det andet. Hvert lag indeholder forskellige aspekter af hele kortet. Eksempelvis indeholder World.wor et lag med oceaner, et lag med lande og et lag med hovedstæder. I det følgende beskrives, hvordan nogle af disse værktøjer og menukommandoer kan medvirke til at give en bedre forståelse af verdenskortet, du åbnede.

12 Bemærk, at markøren vises som en pil - dette er markeringsværktøjet (standardmarkøren). Placer markøren over et land. Navnet på landet vises. Klik for at markere et land. Bemærk, at det markerede land let kan identificeres ved, at det er skraveret. Vælg knappen Statistik. Oplysninger om det markerede land vises i statistikvinduet. Luk statistikvinduet. Vælg knappen Målebånd. Placer markøren (som vil være vist som et kryds) et vilkårligt sted på kortet, og klik. Vinduet Målebånd viser afstanden og den samlede længde. Hvis du flytter markøren, vil den målte afstand ændres i vinduet Målebånd. Hvis du kun vil måle afstanden mellem to punkter, skal du dobbeltklikke for at afbryde målingen. Hvis du vil måle den samlede længde mellem mange punkter, skal du klikke en enkelt gang på hvert punkt for løbende at få vist længden mellem punkterne. Vælg knappen Zoom ind. Placer markøren et vilkårligt sted på kortet. I de fulde MapInfoprodukter kan du bestemme, hvornår lag skal vises (f.eks. mellem 0-5 km eller mellem km) i et kortvindue. For at afprøve zoomvirkningen kan du klikke med Zoom-værktøjet et vilkårligt sted på

13 kortet. Kortet gentegnes med det nye zoomniveau. Bemærk, at oplysningerne ændres i statusliniens Zoom-afsnit, så de afspejler det nye zoomniveau. Du kan også ændre zoomniveauet ved hjælp af menukommandoen Kort > Ret vindue og indtaste et nyt zoomniveau. Forskellige zoomniveauer viser nye oplysninger på kortet og afspejler, om de forskellige kortlag, som udgør World.wor, skal kunne vises. Kortets tegnforklaring forklarer betydningen af forskellige figurer, farver eller udfyldningsmønstre. Du kan vise eller skjule kortets tegnforklaring ved at klikke på knappen Tegnforklaring eller ved at bruge menukommandoen Indstillinger > Vis/skjul tegnforklaring. Prøv at bruge menukommandoen for at få vist kortet på den måde, som du startede med: vælg Kort > Forrige vindue. Benyt kommandoen til at returnere til den forrige visning af kortet. Herefter kan du bruge beskrivelserne af værktøjerne, ordlisten og især onlinehjælpen i dit videre arbejde med at lære programmet at kende.

14 Få kendskab til korttermerne Listevindue Et vindue, hvori du kan se en tabel (en database, et regneark eller en tekstfil) i tabelform. Koordinat En X,Y-placering i et plan-koordinatsystem eller en længdeog breddegradsplacering i et geografisk koordinatsystem. Koordinater viser relationen mellem områder på et kort og andre områder. Geografiske koordinatsystemer kan bruge ækvator og Greenwich-meridianen som faste udgangspunkter. Plane koordinatsystemer bruger en X,Yangivelse, der er defineret i forhold til et fikspunkt. Systemet placeres normalt i den første kvadrant, så alle koordinater er positive tal.

15 Breddegrader, længdegrader, decimalgrader Grader (bredde og længde) er koordinater, hvormed man angiver positioner på jordens overflade. Længdegrader, eller X-koordinater, viser et punkts øst-vestlige position. Alle punkter vest for 0-meridianen har en negativ X-værdi. Breddegrader, eller Y-koordinater, viser et punkts nordsydlige position, og alle punkter syd for ækvator har en negativ Y-værdi. Felt Et felt i en tabel modsvarer en kolonne i et listevindue. Et felt indeholder en bestemt slags information om et objekt. Det kan være navn, forkortelse, landområde, pris, befolkning osv. Et objekts post består af objektets værdier for hvert af felterne i databasen. Gradnet Et net af vandrette og lodrette linier, der vises på geografiske kort. Der er bestemte afstande mellem linierne (f.eks. 5 grader eller 15 grader). Bruges som referenceramme.

16 Breddegrad Et korts vandrette linier. De går fra 0 grader ved ækvator og til 90 grader ved både Nordpolen (+90 grader) og Sydpolen ( grader). Bruges til at beskrive et punkts nord-sydlige position og måles normalt i grader eller decimalgrader over eller under ækvator. Tegnforklaring Den del af et kort, der forklarer betydningen af de farver, former eller skraveringer, der er brugt på kortet. En signaturforklaring kan også omfatte en skala. Længdegrad De lodrette linier på et kort. De løber fra nord til syd og bruges til at beskrive et punkts øst-vestlige position. Positionen er beskrevet som antallet af grader i østlig (til grader) eller vestlig (til +180, 0 grader) længde fra 0- meridianen (0 grader). Længdegradslinierne er længst fra hinanden ved ækvator, og de når sammen ved begge poler. De er altså ikke parallelle.

17 Kortskala En angivelse af målestoksforholdet mellem kortet og jorden. Kortskalaen viser ofte, hvor meget en vis afstand repræsenterer, som f.eks. 1: Det betyder, at en enhed på kortet (f.eks. en cm) repræsenterer enheder i signaturforklaringen. Kortvindue Et vindue, hvori en tabel er vist som kort. Knudepunkt Et knudepunkt er enten et linieobjekts slutpunkt eller slutpunktet i et liniesegment, der er en del af en polylinie eller et regionobjekt. Post Alle informationer om et objekt i en database eller tabel. En post i en tabel svarer til en række i et listevindue. Markering En datapost eller et sæt dataposter, der er valgt med henblik på inspektion/analyse. I liste- og kortvinduer kan poster sættes ind i markeringen ved at klikke på dem enkeltvis. Kortvinduerne har også særlige værktøjer for markering af mange poster på en rumlig basis.

18 Statuslinie En linie nederst på skærmen. Den giver oplysninger, der letter brugen af MapInfo. Tabel MapInfos databaser er organiseret som tabeller. Tabeller består af rækker og kolonner. Hver række indeholder informationer om et bestemt geografisk element. Hver kolonne indeholder en bestemt slags information om posterne i tabellen. MapInfo kan indeholde grafiske objekter, der repræsenterer geografiske objekter. Den slags tabeller kan vises som kort. Menupaletter MapInfo-vinduer, der indeholder en mængde knapper, hvormed du kan hente værktøjer og kommandoer til kortlægning og tegning. Arbejdsområde En gemt konfiguration af åbne MapInfo-tabeller og -vinduer. Zoom-valg En indstilling, der afgør, hvornår et lag skal kunne ses (f.eks. mellem 0-5 km eller mellem km) i et kortvindue.

19 Indsæt et MapInfo-kort i en OLE-container Du kan indsætte (trække) en kopi af et eksisterende kortvindue fra MapInfo ind i dit dokument. Du kan trække kortet fra ProViewer over i andre programmer, f.eks. Word eller Excel, eller du kan bruge en menukommando fra modtagerprogrammet til at indsætte kortet. Yderligere oplysninger om at placere et MapInfo-kort i tekstbehandlings- eller regnearksprogrammer finder du i onlinehjælpen.

20 Onlinehjælp Brug ProViewers omfattende onlinehjælp, herunder afsnit om menukommandoer og beskrivelser af dialogbokse til at få svar på dine spørgsmål om ProViewer. Teknisk support Hvis du får problemer med at installere MapInfo ProViewer, kan vore tekniske supportspecialister hjælpe. Teknisk support for MapInfo ProViewer er begrænset til at omfatte installationsproblemer. Hvis du har problemer med et arbejdsområde, skal du kontakte den bruger af MapInfo Professional, som har oprettet arbejdsområdet. Har du spørgsmål vedrørende installationen af ProViewer, kan du kontakte MapInfo Technical Support på telefon eller besøge MapInfos website (http://

21 Vil du mere? 0DS,QIR3UR9LHZHU Overvej at anskaffe... MapInfo Professional, verdens førende produkt til Desktop Mapping til private virksomheder og det offentlige. I MapInfo Professional kan brugeren få adgang til deres egne data og få vist relationerne mellem virksomhedsoplysninger og geografi, for at finde svar på spørgsmål som f.eks. "hvor er mine bedste kunder placeret geografisk?". Hvor bør jeg placere mit næste salgskontor? MapInfo Professional besvarer disse spørgsmål på en letfattelig måde og reducerer den tid, det tager at nå til intelligente beslutninger.

22

Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder.

Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder. Hurtig start Oplysningerne i dette dokument, herunder webadresser og andre henvisninger til websteder, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er de virksomheder, organisationer, produkter,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp Bruge Hjælp Brug af Hjælp Indhold Indeks Tilbage 1 Bruge Hjælp Bruge online Hjælp Adobe Acrobat Reader 5.1 indeholder komplet dokumentation i et PDF-baseret hjælpesystem. Hjælpesystemet et PDF-dokument

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S.

MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S. Varemærker og takord MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S. Mind Map, Mind Mapping er registrerede

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Brugervejledning til DYMO Label Software. Version 7.6

Brugervejledning til DYMO Label Software. Version 7.6 Brugervejledning til DYMO Label Software Version 7.6 Ophavsret 2004-2006 DYMO. Alle rettigheder forbeholdes. Version 7.6 Revideret 07/06. Ingen del af dette dokument eller denne software må gengives eller

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

iweb Introduktion Bliv fortrolig med iweb, og lær, hvordan du opretter dit eget websted.

iweb Introduktion Bliv fortrolig med iweb, og lær, hvordan du opretter dit eget websted. iweb Introduktion Bliv fortrolig med iweb, og lær, hvordan du opretter dit eget websted. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Hvad du lærer 4 Før du begynder 4 Hvad du har brug

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Indhold Før installation... 2 Denne guide skal forenkle installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business

Læs mere

DYMO Label Software Brugervejledning

DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 USA Telefon: 001 203 355-9000 Fax: 001 203 355-9090 Oplysninger om udstyr Beskrivelse: Printer med direkte

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere